weblog voeding


 
logo.jpg (7231 bytes)
Zoek onderwerp | Gastenboek | Laagste prijzen

Weblog van de digitale speurneus...
foto.jpg (10460 bytes) Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik de dagelijkse gebeurtenissen en bevindingen snel kan opnemen.

Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Uitgebreide thema informatie kun je vinden op:
www.fonteine.com

Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert.

Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten. Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet.
Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is......

Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Met vriendelijk groet,
Ron Fonteine

Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006

Actuele weblog

30 april
Hartstichting heeft onafhankelijkheid allang te grabbel gegooid

De Hartstichting zoekt extra donateurs uit het bedrijfsleven. Terwijl de stichting haar band met Unilever juist zou moeten verbreken, betogen Toine de Graaf en Gert Schuitemaker.

Het jarenlange ťťn-tweetje met Unilever bevalt de Hartstichting opperbest. De stichting wil de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren, zo meldde de Volkskrant afgelopen week. Behalve Becel pro.activ zullen in de toekomst ook andere ‘geschikte farmaceutische producten en levensmiddelen’ onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Wel zullen ‘strenge’ eisen worden gesteld, verzekert de nieuwe directeur Hans Stam. ‘We kunnen ons geen foutje veroorloven’, zei hij in de krant van woensdag 5 april. Zo moet er onomstotelijk bewijs zijn dat een product de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Welnu: voor Becel pro.activ is dat bewijs nooit geleverd. Het is zelfs niet uitgesloten dat dit product de kans op een hartinfarct kan vergroten. Er is weliswaar overvloedig bewijs dat de plantensterolen in Becel pro.activ het slechte LDL-cholesterol verlagen, met slechts ongeveer 10%. Maar tot nu toe is nooit aangetoond dat een met plantensterolen bereikte cholesterolverlaging leidt tot minder hartinfarcten.

Ook bedenkelijk is het feit dat steeds meer patiŽntenverenigingen geld ontvangen van farmaceutische bedrijven, hiermee ondermijnen ze hun eigen objectiviteit en partijdigheid. Deze samenwerkingen horen ook duidelijk op de website te worden vermeldt zodat leden op de hoogte zijn van deze situaties.

Meer:

 

28 april
De film waar de farma industrie voor siddert

De Amerikaanse medische wereld staat te schudden op zijn grondvesten. Een nieuwe film over de gevaren van medicijnen, de rol van de industrie en de bedenkelijke rol van de FDA in het hele proces zal voor de nodige onrust gaan zorgen. Ook het systematische mangelen van alternatieve methodes bij de bestrijden van ziektes zal onder de loep worden genomen.

Een trailer van deze documentaire

http://wm.kinodigital.na-central.speedera.net/
wm.kinodigital.na-central/garynull/trailers/prescription_for_TR.wmv

27 april
Xenical afslankwondermiddel niet zonder gevaar?

Er was eens een fabrikant die met een wondermiddel op de markt kwam voor mensen met overgewicht. De markt reageerde positief op het nieuwe medicijn en de vele journalisten papagaaiden het goede nieuws weer door want is weer goed voor de oplages (weet u nog, de DNA afslankpil!).

Dus dacht de fabrikant laten we eens denken aan schaalvergroting en eens kijken naar een over de toonbank middel (zonder recept). De Amerikaanse keuringsdienst FDA zag geen problemen dus alles leek erop dat het Xenical sprookje een mooi einde zou krijgen.

Maar het sprookje werd bruut verstoord door de boze heks in de vorm van een Amerikaanse consumenten organisatie die het middel het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen gezien de resultaten van de studies die werden gedaan door de fabrikant.

Het wondermiddel bleek toch wat minder fijne kantjes hebben die wat minder bekend waren bij het grote publiek dus blies deze organisatie het mooie sprookje uit en komt het medicijn nu op een heel andere manier in het middelpunt van de belangstelling.

http://www.fonteine.com/xenical_kanker.html

26 april

Inspectie beveelt stopzetting hartoperaties in UMC St Radboud

De inspectie komt tot dit oordeel op basis van het rapport van de externe onderzoekscommissie 'Een tekortschietend zorgproces, een onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de cardiochirurgische zorgketen in het UMC St Radboud'. Hierin staat dat de kwaliteit van de hele hartchirurgische keten in het UMC St Radboud onvoldoende is en niet voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg. Daarbij vindt de inspectie de inrichting van het zorgproces en de samenwerking tussen verschillende disciplines onvoldoende. Ook is er gebrek aan leiderschap, motivatie en kwaliteitsdenken en bestaan er interne conflicten die de kwaliteit van zorg negatief beÔnvloeden. De inspectie vindt dat zolang er geen garantie voor verantwoorde zorg is, geen operaties bij volwassenen door de groep hartchirurgen in het UMC St Radboud plaats kunnen vinden.

Op basis van een vergelijking van de morbiditeitgegevens van het UMC St Radboud met gegevens uit de medische vakliteratuur, concludeert de EOC dat de verschillende cardiochirurgische ingrepen in het UMC St Radboud over de periode 2003 t/m 2005 gepaard gingen met hoge tot zeer hoge incidenties van heringrepen. Die bestaan vooral uit resternotomiŽn vanwege bloeding of tamponade, postoperatief orgaanfalen en infecties.

Uit de diepgaande analyse van handelingen en gebeurtenissen bij 66 overleden patiŽnten zijn enkele aspecten naar voren gekomen waar de EOC speciale aandacht aan wil geven, in aansluiting op de analyse en interpretatie van de interne commissie.

• Het aantal rethoracotomieŽn is onacceptabel hoog. Een expliciet (pre-) en peroperatief antistollingsbeleid en afspraken over procedures die chirurgische bloedingen maximaal beteugelen, is een eerste en onmiddellijk vereiste. Deze opvatting wordt onderstreept door opmerkingen uit de interviews. Medewerkers denken erg verschillend over het antistollingsbeleid en de oorzaken van de bloedingen.

• Procedures zijn onvoldoende duidelijk ingericht om problemen en complicaties bij patiŽnten in het post-operatieve traject tijdig te onderkennen, waardoor het vaak niet lukt om tijdig de juiste maatregelen te treffen. Onduidelijk daarbij was wie de meest gekwalificeerde medewerkers zijn om specifieke taken uit te voeren (bv. beoordeling TEE, beoordeling van patiŽnten die na open hartchirurgie op de MC in de problemen komen, e.d.), en hoe deze medewerkers optimaal ingezet kunnen worden (bv. afspraken over ‘alarmsignalen’ die aanleiding zijn om de intensivist in consult te roepen).

http://www.umcn.nl/userfiles/other/Eindrapport_EOC.pdf


Commentaar

Hoe je het wendt of keert, er zijn dus mensen overleden door wanbeleid en er wordt weer eens niemand persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de dood van deze patiŽnten. Is de onnodige dood van Sylvia Millecam dan zo anders als de onnodige dood van deze groep van 66 patiŽnten. De alternatieve arts van Sylvia Millecam werd wel publiekelijk aan de schandpaal gemangeld en met volle naam in de media genoemd. Maar blijkbaar wordt er weer eens met twee maten gemeten in ons polderlandje en kan het hele clubje van ruziemakers gewoon binnenkort gewoon weer doorwerken. Misschien leuk projektje voor die antikwakzalver club van Renckens, die beweert toch zo op te komen voor de patiŽnten?

 

25 april
Slikken<br>J. Bouma
Slikken - J. Bouma

Hoe ziek is de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie in Nederland geeft jaarlijks een paar honderd miljoen uit aan de promotie van geneesmiddelen. Daarbij worden soms de grenzen van het toelaatbare overschreden. Met harde euro's koopt de bedrijfstak invloed op vrijwel alle terreinen van de gezondheidszorg. Ondanks overheidsingrijpen worden artsen nog steeds op grote schaal verleid, worden patiŽntengroepen gebruikt voor de lobby van vaak overbodige pillen en worden wetenschappers betaald om de publieke en politieke opinie te beÔnvloeden. De nascholing van huisartsen en medisch specialisten is volledig in handen van de industrie. Aan geneesmiddeleninnovatie wordt intussen in Nederland nog amper geld besteed. De farmaceutische bedrijven in ons land zijn handelsondernemingen geworden voor de marketing van ziekten en medicijnen.  Journalist Joop Bouma legt in dit boek bloot hoe de farmaceutische industrie in Nederland het geneesmiddelenbeleid domineert. Hij beschrijft boeiend en toegankelijk boe de sector artsen fťteert, overbodige middelen op de markt brengt en 'ziekten' bedenkt om nieuwe pillen te kunnen afzetten.

Prijs is 18,90 euro - Boek bestellen ? Klik hier

24 april
Wat doet kwik met hersenneuronen

Nog steeds overtuigd dat kwik in amalgaam geen gevaar is voor je hersenen, kijk dan maar eens naar dit fimpje van de Canadese universiteit in Calgary.

http://commons.ucalgary.ca/showcase/curtains.php?src=
http://apollo.ucalgary.ca/mercury/movies/Lor2_QTS_300kb_QD.mov&
screenwidth=320&screenheight=256

23 april
ME patiŽnten hebben een gen probleem

ME patienten hebben een gen probleem. Een niet eenvoudig probleem, want er lijken meerdere gens bij betrokken en niet slechts 1 enkele. Terwijl de gevestigde orde jarenlang is blijven schreeuwen dat de ziekte ME niet bestond geven Amerikaanse onderzoekers nu toe dat er een probleem is met de samenstelling van de genen waardoor het lichaam niet goed op veranderingen kan reageren. Specialisten van de Amerikaanse overheid hebben een uitgebreide studie gedaan op 227 ME patiŽnten waaruit bleek dat hun lichaam niet goed reageert op zaken als infecties, stress en verwondingen. Men vermoedt dat alleen al in Amerika meer dan 1 miljoen mensen deze gen afwijking hebben. De situatie in Nederland is langzaam aan het veranderen en ook de UVW moet mensen opnieuw herkeuren, er wordt met geen woord over gerept op de UVW site, mensen moeten er zelf achter aangaan. De FNV gaat nu haar leden bijstaan maar andere patiŽnten zullen zelf de zaak moeten gaan aanvragen. Bijzonder trieste zaak dat de UVW deze zaak nog steeds in de doofpot wil blijven steken, men neemt de patiŽnten blijkbaar nog steeds niet serieus, ondanks de bemoeienissen van de Tweede Kamer.

http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/r060420.htm

22 april
Leeftijdgrens voor piercings en tattoos

Minister Hoogervorst staat positief tegenover een leeftijdsgrens voor piercings en tatoeages. Dat zei hij woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer in reactie op een voorstel van de VVD.  Het debat ging over wijziging van de Warenwet, waardoor het mogelijk is hygiŽnevoorschriften te stellen aan tatoeŽren en piercen.

Kamerlid Van Miltenburg (VVD) stelde voor om het zetten van piercings of tatoeages bij kinderen onder de zestien jaar wettelijk strafbaar maken. Dit zou in het Wetboek van Strafrecht moeten worden geregeld. Een uitzondering geldt voor kinderen boven de twaalf die in gezelschap zijn van een ouder of voogd die toestemt in het aanbrengen. Hoogervorst is bereid het voorstel te bespreken met minister Donner van Justitie; wel wil hij een uitzondering maken voor gaatjes in oorlellen. Deze eenvoudige vorm van piercing zou niet onder het verbod moeten vallen.

Maar dieren kunnen wel gerust op jonge leeftijd een groot dieronvriendelijke oorklem krijgen. Misschien dat de minister van landbouw deze vorm van mishandeling ook eens met een andere bril kan bekijken.....

21 april
Omega 3 wel kankerremmer!

De Nederlandse media roepen allemaal weer eens in koor dat Omega 3 geen rol speelt bij preventie van kanker. Dat het hierbij niet ging om visolie maar om margarine met toegevoegde omega 3 is wel even belangrijk om te weten. En omdat nog steeds niet het belang van Omega 3 bij de heren duidelijk is dan hier weer wat info over de laatste studies mbt omega 3, misschien valt het muntje nu....

Visolie capsules goed alternatief voor onstekingsremmers

Visolie supplementen zijn bij rug en nekpijn een goed en veilig alternatief voor ontstekingsremmers (NSAIDs) voor de meerderheid van de patiŽnten met pijn in
de onderug en nek en pijn veroorzaakt door artritis. Dit blijkt uit een recente studie
van onderzoekers van de University of Pittsburgh Medical Center in Amerika.

Omega 3 vetzuren remmen groei leverkanker

Twee nieuwe studies van de universiteit van Pittsburgh USA komen tot de conclusie dat Omega 3 vetzuren - stoffen die gevonden worden in visolie en bepaalde zaden en noten - een belangrijke rol kunnen spelen bij het remmen van de groei van leverkanker cellen. Men raadt dan ook aan om deze vetzuren te gebruiken voor de behandeling en preventie van leverkanker.

http://www.fonteine.com/nieuws/nieuws_apr2006.html

20 april
De invloed van het licht op de gezondheid

Wij kennen over het algemeen niet genoeg belang toe aan de genezende waarde van licht. Toch werd de Zon in het oude Egypte al beschouwd als een bron van genezing. De Griekse filosofen bevalen zonnebaden aan en aan het einde van de vorige eeuw maakte de balneo-therapie, vaak verbonden met thermale kuren, veel opgang. Naderhand werd er onderzoek gedaan dat gericht was op de samenstelling van het zonnespectrum en met name de ultraviolette stralen. Dit bracht de geneeskunde ertoe de werking van deze stralen te benutten. Tegenwoordig spreekt men vooral over de schadelijke invloeden van de zon en wijst men op het risico van huidkanker dat aan bepaalde ultraviolette stralen verbonden is. Feitelijk erkent men hiermee alleen de onmacht om de krachten van het licht te beheersen. Dit licht van de zon is echter de voornaamste bron van leven en energie op aarde.

http://www.fonteine.com/licht_gezondheid.html

19 april
Vrouwen die matig drinken scoren beter bij cognitieve test

Volgens Clinton Wright (assistant professor of neurology at the College of Physicians and Surgeons of Columbia University in New York) blijkt uit een studie onder vrouwelijke inwoners van New York dat de vrouwen die matig alcohol drinken (1-2 glazen per dag) 20% beter scoren bij een mentale test. 

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3038788

18 april
Magnetron sloopt drinkwater

Uit Spaans onderzoek blijkt al dat magnetron er voor zorgt dat 90% van de antioxidanten in broccoli het loodje legt (tegen 11% bij stomen) maar een Amerikaanse site wilde wel eens testen wat voor effect magnetronnen en gewoon koken op water had. Schrik niet van de verschillen maar misschien valt het muntje bij je en wordt je voorzichtiger bij het verwarmen van melk voor de baby etc met deze voedingssloper

magnetron.jpg (42651 bytes)

 

17 april
Was ‘Man the Hunter’ eigenlijk een strandjutter? 
 
Steeds meer vondsten duiden erop dat wij niet op de kurkdroge savanne mens zijn geworden, maar in een kustlandschap en deels zelfs in het water. Ons verstand danken we aan onze speklaag. Dat heeft verregaande consequenties!
 
Zeebioloog Alister Hardy kreeg in 1929 een dijk van een ingeving toen een bevriende patholoog zich in de kroeg afvroeg waarom mensen, in tegenstelling tot andere apen, veel onderhuids vet hebben. Hardy had genoeg robben en dolfijnen opengesneden om te weten dat een onderhuidse vetlaag kenmerkend is voor zeezoogdieren. Weer nuchter bedacht de bioloog meer menselijke kenmerken die een verleden als ‘wateraap’ suggereren (zie verderop).

Hij veronderstelde dat we ergens in onze geschiedenis plotseling werden geisoleerd in een waterrijk milieu en dus onder een extreme ‘evolutionaire druk’ kwamen te staan. Het was aanpassen of verzuipen dan wel verhongeren. Het evolutionaire product van die confrontatie tussen aap en zee: Homo sapiens. Hardy hield zijn hypothese ruim dertig jaar voor zich, vermoedend dat hij zijn carriŤre kon vergeten als hij er ook maar over zou beginnen.

http://www.fonteine.com/onderhuids_vet.html

16 april
Slaapproblemen - een aangeleerd gedrag

Expert Daniel Kripke van de Universiteit van Calfornia, San Diego zegt dat een andere houding en gedrag beter zijn bij slaapproblemen dan slaappillen. Hij adviseert slechte slapers dan ook het volgende te doen:

 • Neem geen slaappillen en ook geen melatonine
 • Ga pas naar bed als je moe bent

  Als je moeilijk kan slapen sta dan of vroeger op of ga later naar bed
 • Sta elke dag op dezelfde tijd op, zelfs na een slechte nacht.
 • Wordt je midden in de nacht wakker, sta op en keer pas terug als je slaperig wordt.
 • Doe in de slaapkamer niets anders dan sex of slapen, zorgen maken, tv kijken, boeken lezen doe je in een stoel buiten de slaapkamer
 • Drink geen koffie / cola binnen 6 uur voor het slapen gaan (*)
 • Vermijdt alcohol, het ontspant eerst maar kan tot slapeloosheid leiden wanneer je nuchter wordt
 • Breng buiten tijd door. Mensen die worden blootgesteld aan zonlicht slapen beter

http://www.fonteine.com/slaapproblemen.html

15 april
Onderzoekers ontdekken hoe Q10 een rol speelt bij kanker

Onderzoekers van de Miami Leonard M. Miller School of Medicine (Universiteit van Miami) hebben ontdekt welke rol Q10 bij kanker kan spelen. Het blijkt dat Q10 het eiwit Bcl-2 remt. Bij kankercellen zie je dat deze meer Bcl-2 bevatten dan Q10. Stopten de onderzoekers bijvoorbeeld extra Q10 bij prostaatkankercellen dan werden de  Bcl-2 levels verlaagd en werden de tumoren kleiner.

Vorige jaar al ontdekten zij dat Q10 tot celdood kon leiden van kankercellen maar nu blijkt ookt dat Bcl-2 eiwitten dus als soldaten van kankercellen dienen waardoor chemotherapie en bestraling niet aan kunnen slaan. De onderzoekers werken nu aan een creme waarmee ze Q10 makkelijk door de huid heen kunnen transporteren. Er is al grote interesse van onderzoekers en biotech bedrijven voor het uitwerken van deze vinding. Pathfinder management heeft de technologie gelicenseerd.

http://www.med.miami.edu/news/view.asp?id=519


TV documentaire op Belgische TV over CVS

PatiŽnten willen samen met artsen strijden tegen de ziekte en niet
tegenover elkaar staan:

http://www.cvs-fibro-monster.be/atv_inzicht.html

14 april
Kankerverwekkend apenvirus in Poliovaccins - 1955-1963

Ben je tussen 1955-1963 geent tegen polio dan ben je mooi in de aap gelogeerd want er blijkt in die periode geent te zijn met een poliovaccin dat een apenvirus bevatten dat mogelijk kankerverwekkende eigenschappen kan hebben. De Amerikaanse overheid wist dit al in 1961 maar de oude voorraad weggooien was zonden dus is deze gewoon doorblijven gebruiken tot 1963. Ik ga nog wel wat onderzoek doen naar dit virus dus update volgt nog....

13 april
San Antonio wetenschapper ontdekt hoe een Mycroplasma bacterie cellen beschadigd

Wetenschappers zijn al lang aan het uitpuzzelen hoe een vreemd gevormde bacterie
met de naam Mycroplasma pneumonia respiratoire infecties zoals bronchitis en
astma kan veroorzaken. Na 3 decennia's hard werken is microbioloog Joel Baseman er achter dat deze bacterie een toxische stof produceert die de kwetsbare cellen aantast. Experts zeggen dat deze ontdekking een belangrijk doorbraak betekent en
zal zorgen voor de ontwikkeling van vaccins, diagnostische tests en therapeutische
medicatie.

http://www.mysanantonio.com/news/metro/stories/d4b8458.html

12 april
"Sehr Gut" voor chips FZ Organic Food

FZ Organic Food uit Wolvega is door het Duitse consumentenblad ÷kotest beloond met het label "sehr gut" voor hun Tra'fo Bio potato chips light. Ruim dertig chipssoorten, zowel de biologische als de niet biologische soorten werden op allerlei aspecten getest. De chips uit Wolvega stak er met kop en schouders bovenuit. Eťn van de speerpunten waar Tra'fo in uitblinkt is de uitstekende vetzuursamenstelling. De chips wordt in 100% extra virgin olijfolie gebakken bij slechts 130 graden. Die lage temperatuur word bereikt door onder vacuum te bakken waardoor bovendien een stuk minder vet achterblijft in het product. Ook met het ontbreken van verslavende smaakversterkers gooide de chips hoge ogen. Een laatste pluspunt van de chips is het extreem lage gehalte aan acrylamide. Met deze beoordeling mag FZ Organic Food hun topproduct voorzien van het felbegeerde "sehr gut" label van ÷kotest. Vorig jaar werd de chips al uitgeroepen tot product van het jaar tijdens de wereldvakbeurs voor bioproducten Biofach 2005 in Nuernberg.


Auto die op samengeperste lucht rijdt

Een nieuwe ontwikkeling uit Spanje kan wel eens een revolutie gaan veroorzaken op de automarkt en een drama worden voor grote olie concerns.

De auto gaat namelijk op samengeperste lucht rijden. Op een volle tank (kostprijs 1,50 euro) kun je 200 kilometer rijden.

After twelve years of reserch and development, Guy Negre has developed an engine that could become one of the biggest technological advances of this century. Its application to CAT vehicles gives them significant economical and environmental advantages. With the incorporation of bi-energy (compressed air + fuel) the CAT Vehicles have increased their driving range to close to 2000 km with zero pollution in cities and considerably reduced pollution outside urban areas. As well, the application of the MDI engine in other areas, outside the automotive sector, opens a multitude of possibilities in nautical fields, co-generation, auxiliary engines, electric generators groups, etc. Compressed air is a new viable form of power that allows the accumulation and transport of energy. MDI is very close to initiating the production of a series of engines and vehicles. The company is financed by the sale of manufacturing licences and patents all over the world.

http://www.theaircar.com/

aircar.jpg (11959 bytes)

11 april
Eenvoudiger behandeling voor patiŽnten met zware virusinfecties

De behandeling van zware virusinfecties blijft een uitdaging voor de medische wereld. Medici blijven dan ook zoeken naar manieren om infecties te bestrijden. Aan de Universiteit Antwerpen is nu een methode ontwikkeld om patiŽnten met ernstige virale infecties te behandelen. Het doctoraat van Glenn Van den Bosch (Universiteit Antwerpen) reikt een nieuwe manier aan om patiŽnten te helpen met een eenvoudiger therapie. Vooral aidspatiŽnten en mensen die een transplantatie hebben ondergaan, kunnen er baat bij hebben.

Bij besmetting met het hiv-virus, dat aids veroorzaakt, houden moderne antivirale cocktails de infectie wel onder controle, maar de geÔnfecteerde patiŽnt blijft seropositief. Bij transplantatiepatiŽnten kan chronische infectie met het cytomegalovirus (CMV) ernstige ziekte veroorzaken, waartegen geneesmiddelen soms weinig effectief zijn. Die mensen hebben immers, onder meer door de medicamenteuze onderdrukking van de immuniteit, een sterk verzwakt afweersysteem. Een waardevolle aanvulling bij de klassieke aanpak met geneesmiddelen is de zogenaamde cellulaire immunotherapie, die onderzocht wordt in het Laboratorium voor Experimentele Hematologie van de Universiteit Antwerpen. Deze therapie beoogt het immuunsysteem van de patiŽnt te versterken door gebruik te maken van lichaamseigen cellen.

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*NEWS&n=553&ct=NIENIE&e=93937

10 april
Transvetzuren - het echte gevaar voor uw hart !!!

Transvetzuren ontstaan bij hydrogenering van plantaardige vloeibare olie (zonnebloemolie, sojaolie etc) naar vaste vetten, deze vetten blijven langer houdbaar en worden oa gebruikt voor het bakken van fastfood, chips, bakkerijprodukten, patat etc. Terwijl men in Nederland bang is gemaakt voor verzadigde dierlijke vetten vergeet men de echte gevaarlijke vetten in de industriefood en fastfood produkten.

Op de labels van produkten staan echter alleen de waardes van verzadigd
vet maar niet de waardes van de veel gevaarlijker transvetzuren die volop
aanwezig zijn in de fastfood/industrie voeding.

 

Transvetzuren in McDonald produkten

http://www.mcdonalds.com/app_controller.nutrition.index1.html

Transvetzuren in Burger King produkten

http://www.bk.com/food/nutrition/downloads/brochure.pdf

 

Ook in Engeland wordt men wakker......

Marks & Spencer bans hydrogenated fats

Marks & Spencer’s commitment to remove all hydrogenated fats from its entire food range by mid 2006 suggests that awareness of trans fats has now fully hit Europe.

The firm is the first major retailer in the UK to place a blanket ban on hydrogenated fats, and could set in place a trend that snowballs, with consumer choice increasingly informed by health and nutritional knowledge.

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=64115

9 april
Wat moeder eet tijdens zwangerschap bepaalt gedrag op 3 jarige leeftijd

Laura Murray-Kolb bevestigt met haar onderzoek opnieuw dat de voeding van de zwangere moeder wel degelijk een rol speelt op de mentale ontwikkeling later van het kind. Het belang van omega 3 vetzuren is bekend maar minder bekend is de rol van ijzer op de ontwikkeling. Heeft de moeder een ijzertekort tijdens de zwangerschap gehad dan is haar kind op 3 jarige leeftijd minder aktief en mist dus kansen op positieve ontwikkelingen. Ook reageren de kinderen minder op de omgeving.

Children born to teenage mothers who were iron deficient early in their pregnancies were less active at age 3 than the children of iron-sufficient moms, a Penn State study has shown. "By being less active, the children may be missing out on exploring their environment and, consequently, missing out on opportunities for positive development," said Laura Murray-Kolb, National Institutes of Mental Health postdoctoral fellow in psychology and human development and family studies at Penn State who led the study. "While many previous studies have shown that maternal nutrition affects the physical health and development of the child, this study adds to the growing evidence that a mother's nutritional status in pregnancy also affects the behavior and personality of the child as well," she added.

http://live.psu.edu/story/17074

8 april
Stichting neemt anesthesie middel van tandartsen onder vuur

Een Nederlandse stichting neemt de stof articaÔne hydrochloride onder vuur, deze stof wordt in veel verdovingsmiddelen bij de tandarts gebruikt. De stichting heeft
als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar het effect op de gezondheid. Vermoedelijke bijwerkingen zijn:

- Vermoeidheid en een algeheel gevoel van malaise (ziektegevoel)
- Allergische reacties en voedsel intolerantie
- Astmatische bronchitis
- Blijvende tintelingen in vingers en tenen
- Spieruitval aan armen en/of benen
- Borst-, prostaat- of nierkanker
- Vage klachten zonder herleidbare afwijkingen
- Tremoren of spasmen

Meer info:

http://www.fonteine.com/tandarts_verdoving.html

7 april
100% fruitreep komt naar Nederland

Achter de schermen ben ik al een paar weken bezig om een fruitreep uit Amerika naar Nederland te halen. Waarom al die moeite ? Dit is voor mij de eerste keer dat ik snoepgoed tegenkom dat 100% uit fruit bestaat. Is een vinding van de Amerikaanse overheid die een methode heeft ontwikkeld om van fruit houdbare repen te maken zonder dat er conserveermiddelen, suikers, kleur of smaakstoffen nodig zijn. Is dus perfect voor kids die naar school gaan of sporters die een gezond tussendoortje willen.

http://www.fonteine.com/fruitreep.html

6 april
Let's sue McDonald (again)

McDonald mag in de States weer eens naar de rechtbank toe voor het feit dat men heeft gezegd dat de franse frietjes geschikt waren voor mensen met een tarwe of zuivelallergie. Blijkt dus niet helemaal te kloppen dus spannen een moeder en dochter uit Orlando een rechtzaak aan. Een Amerikaanse advocaat (aka geldgraaier) is voor zo'n claim natuurlijk snel gevonden, zeker als er geld te verdienen is.....

http://www.fonteine.com/nieuws/nieuws_apr2006.html

Volgens de krant stijgt de interesse in medische testen voor thuisgebruik. De nieuwste test op dit gebied is de glutenallergie test. Voor 20 euro weet je of je beter geen granen kunt eten.....

http://www.fonteine.com/glutenallergie_test.html

5 april
Immunotherapie mogelijk inzetbaar voor preventie van allergische ziektes

In de tweede helft van de 20e eeuw is het aantal allergische ziektes enorm
toegenomen. Inmiddels is allergie een echte volksziekte geworden. Alleen al in
Nederland leveren astma, hooikoorts en eczeem een economische schade op
ongeveer 2 miljard euro per jaar. De behandelingen moeten eenvoudiger
toepasbaar worden, stelt prof.dr. Ewoud Dubois.

Dubois is de eerste hoogleraar Kinderallergologie in Nederland en een van de weinige in de wereld. Het vakgebied richt zich niet alleen op de behandeling van allergieŽn bij
kinderen. 'Het ontwikkelen van preventieve behandelingen is in het belang van de zorg van allergische kinderen en in het belang van de onze volksgezondheid,' zegt Dubois.

Te weinig of te veel slapen vergroot kans op diabetis

Volgens Dr. Henry Klar Yaggi van de Yale University in New Haven, USA.die een 15 jarige studie deed naar slaap en ontwikkeling van diabetis op ruim 1100 mannen van middelbare leeftijd blijken dat mannen die minder dan 6 uur slapen een dubbele kans op diabetes hebben. Mannen die langer dan 8 uur slapen lopen zelfs een drievoudige kans op diabetis. Het komt er dus op neer dan lang slapen nog ongezonder is dan kort slapen.

http://www.fonteine.com/nieuws/nieuws_apr2006.html

4 april
Nederlandse dyslexiepatiŽnten lezen beter & sneller door Xlens

'Eerste positieve Nederlandse kwartaalresultaten'

Nuenen - Code Red presenteert vandaag de eerste positieve resultaten van Xlens bij
Nederlandse dyslexiepatiŽnten. Xlens is een bril of contactlens die de leesvaardigheid bij mensen met dyslexie verbetert. Men leest dan sneller, maakt minder fouten en kan zich beter concentreren. De werking van Xlens was al aangetoond in o.a. de Verenigde Staten en Engeland.

Nu is ook bij Nederlandse dyslexiepatiŽnten aangetoond dat:

- Een tekst 64% sneller gelezen wordt
- Er 50% minder fouten gemaakt worden tijdens het lezen
10 procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan een vorm van dyslexie. Xlens werkt alleen bij mensen met een visuele dyslexie. Aan deze vorm van dyslexie lijdt ongeveer 50% van het totale aantal dyslectici. Bij visuele dyslexie is er sprake van een informatieverwerkingsprobleem van de ogen naar de hersenen.

Meer informatie

3 april

De echte waarheid over goede en slechte vetten - het naslagwerk !

vetten.jpg (10408 bytes)

Wil je alles weten over gezonde vetten ?. Dan is dit het beste boek dat je kunt lezen waarin de waarheid over vet wordt verteld. Het is geschreven door Dr Enig en is het naslagwerk op het gebied van vetten, oliŽn en cholesterol. Zij zegt bijvoorbeeld over vet: “Het idee dat verzadigd vet hartziekten veroorzaakt is volkomen verkeerd! Maar deze vetgedachte is door de vele campagnes zo diep in de hersenen van de mensen gestampt dat het moeilijk is hen te overtuigen van het tegendeel, tenzij ze er iets over willen lezen op diverse websites.”

Andere wetenschappelijke vetexperts bevestigen de bovengenoemde uitspraken. Enkele daarvan zijn Michael Gurr (prof en biochemicus in Oxford), George Mann (prof en biochemicus Vanderbilt universiteit), Michael Oliver (prof Wynn instituut voor metabolisch onderzoek Londen), Raymond Reiser (prof en biochemicus universiteit Texas), Paul Rosch (prof, medisch college New York). Meer info

2 April
Slecht onderhouden whirlpool gevaarlijke ziekteverwekker

Amerikaanse onderzoekers van de A&M universiteit in Texas deden een onderzoek naar de water kwaliteit van 43 whirlpools (zowel van openbare als van particulieren) en ontdekten dat deze baden een bron kunnen zijn van ongezonde bacteriŽn die tot allerlei infecties kunnen leiden. Maar liefst 95% van de samples toonden bacteriŽn uit ontlasting, 81% had schimmels en maar liefst 34% had de zeer gevaarlijk staphylococcus bacterie.

Het probleem zijn met de name de leidingen met lucht die soms een combinatie bevatten van oude lucht en water wat er voor kan zorgen dat bacteriŽn zich zeer snel vermeerderen, zeker als de whirlpool niet continue gebruikt wordt. Doordat de whirlpool voor een nevel zorgt kunnen gevaarlijke bacteriŽn in de longen dringen, een voorbeeld is de beruchte legionella ziekte en veteranenziekte.

Ook is het uitkijken met chloor in zwembaden, met name bij jonge kinderen en mensen met luchtwegproblemen. Door urine + chloor kan er een mengsel ontstaan dat astma en bronchitis kan veroorzaken. Alternatieven zijn zwembaden die met ozon of polyhexamethylene biguanide (Baquacil) gebruiken.

 

1 April
Overheid wil deel kinderbijslag gaan vergoeden in de vorm van fruit

De overheid wil zich actiever gaan bezighouden met de preventie van ziekte en chronische aandoeningen bij met name jonge kinderen. Omdat jongeren steeds minder fruit consumeren wil het kabinet de komende maanden onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de kinderbijslag in de vorm van fruitpakketten voor jonge ouders uit te keren en op deze manier de consumptie van vers fruit te stimuleren. Het is nog niet duidelijk of dit biologisch fruit zou moeten worden omdat onbekend is of deze sector aan de enorme vraag zou kunnen voldoen. Door jonge kinderen en hun ouders vertrouwder te maken met een dagelijkse portie fruit hoopt het kabinet een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van een groep die extra kwetsbaar is.

31 maart
Aluminium kan mogelijk rol spelen bij borstkanker en Alzheimer

Ik heb vandaag twee zaken onder de aandacht gebracht mbt aluminium. De ene studie waarschuwt voor aluminium in deodorant in relatie tot borstkanker terwijl een Amerikaanse onderzoeker een relatie onderbouwt tussen aluminium en ziekte van Alzheimer

 

30 maart
Eiwit (aequorin) van kwal (jellyfish) kan mogelijk helpen bij Alzheimer/Parkinson

Volgens onderzoekers uit Amerika is er bij neuro-degeneratieve ziektes zoals bijv. Parkinson en Alzheimer een probleem met calcium ionen (Impaired calcium homeostasis).

Het biotech bedrijf Quincy Bioscience doet nu onderzoek naar het eiwit Aequorin dat een calcium bindend eiwit is dat voorkomt in kwallen. Het doel is nu produkten te ontwikkelen die op basis van dit eiwit een oplossing zouden kunnen worden voor ziektes zoals Parkinson en Alzheimer.

Bron: Fonteine.com

29 maart
Waarschuwing voor Plavix + Aspirine bij patiŽnten met verhoogd risico op hartproblemen door suikerziekte of hoge bloeddruk

Uit onderzoek door de Cleveland Clinic USA blijkt dat het geneesmiddel Plavix in combinatie met een lage dosis aspirine niet effectiever is dan alleen goedkope aspirine op zich is voor preventie van hartaanvallen en dood door hartproblemen bij risicovolle patiŽnten.

Maar nog verontrustender is het feit dat uit deze studie blijkt dat patiŽnten met een verhoogd risico op hartproblemen (diabetici, hoge bloeddruk) die Plavix nemen in combinatie met aspirine en die nog geen hartaanval hebben gehad een bijna dubbele kans hebben om te overlijden door hartproblemen hebben.

 

28 maart
GSM toch niet zo gezond

Jarenlang is er gezegd dat GSM, DECT telefoons en UMTS niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. In een wereld waar economische belangen voorrang krijgen op de gezondheid van ons allen moet je dus altijd kritisch blijven kijken naar nieuwe technische ontwikkelingen daar sommige produkten nu eenmaal onder druk van economische redenen te snel op de markt worden gezet zonder lange termijn studies mbt de risico's voor de gezondheid.

Een goed voorbeeld is de Zweedse studie hieronder. Twee jaar geleden werd de voorloper van dezelfde studie altijd gebruikt als voorbeeld dat er geen risico's mbt hersentumoren waren. Maar nu twee later er toch een andere conclusie naar voren komt blijft de media verdacht stil, bang om de telecom adverteerders af te schrikken misschien, zijn zij nog de waakhonden van de samenleving of meer een doorgeefluik van de fabrikanten ?

Meer info hier


Verhoogde kans op hersentumor bij gebruik van gsm en draadloze telefoon

Uit een Zweedse studie van de afdeling Oncologie van het Universiteit
Ziekenhuis in Orebro blijkt dat er een verhoogde kans is op een hersentumor
bij het gebruik van een gsm of draadloze telefoon. De studie duurde totaal
vijf jaar (1997-2003).

Pooled analysis of two case-control studies on the use of cellular and cordless telephones and the risk of benign brain tumours diagnosed during 1997-2003  Int J Oncol. 2006 Feb;28(2):509-18.

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K.

Department of Oncology, University Hospital, SE-701 85 Orebro, Sweden.
lennart.hardell@orebroll.se.

The use of cellular and cordless telephones and the risk of brain tumours is of concern since the brain is a high exposure area. We present the results of a pooled analysis of two case-control studies on benign brain tumours diagnosed during 1997-2003 including answers from 1,254 (88%) cases and 2,162 (89%) controls aged 20-80 years. For acoustic neuroma, the use of analogue cellular phones gave an odds ratio (OR) of 2.9 and a 95% confidence interval (CI) of 2.0-4.3; for digital cellular phones, OR=1.5; 95% CI=1.1-2.1; and for cordless telephones, OR=1.5, 95% CI=1.04-2.0. The highest OR was found for analogue phones with a latency period of >15 years; OR=3.8, 95% CI=1.4-10. Regarding meningioma, the results were as follows: for analogue phones, OR=1.3, 95% CI=0.99-1.7; for digital phones, OR=1.1, 95% CI=0.9-1.3; and for cordless phones, OR=1.1, 95% CI=0.9-1.4. In the multivariate analysis, a significantly increased risk of acoustic neuroma was found with the use of analogue phones.

PMID: 16391807

27 maart
Parodie op onze moderne geneeskunde

De guru's op het gebied van gezondheid in Amerika, Mike Adams en Dr Mercola die samen miljoenen kritische consumenten bereiken hebben een bijzonder grappige parodie gemaakt over de moderne gezondheidszorg.

movie.jpg (44872 bytes)

http://www.mercola.com/townofallopath/newstarget.htm

26 maart
Omega-3-vetzuren uit algen ipv visolie

Het Nederlandse bedrijf TechnoGrow produceert waardevolle omega-3-vetzuren met behulp van mariene algen. Visolie heeft de laatste jaren een goede naam gekregen door haar gehalte aan voor de mens gezonde vetzuren met omega-3. Maar mariene algen zijn eigenlijk de producenten van die omega-3-vetzuren in vis, dus waarom deze niet bij de bron al oogsten? Het lijkt een enorme groeimarkt.

In het Brabantse Made heeft TechnoGrow een kas met een buizenreactor gebouwd waarin algen groeien. De algen vermeerderen zich snel en uit die biomassa kunnen de omega-3-vetzuren DHA en EPA worden gezuiverd. De algen dienen als voeding voor pekelkreeftjes en die zijn voer voor vislarven. Olie uit algen is veel zuiverder dan uit vis en bevat minder toxische stoffen. Die zuiverheid is nu nog het belangrijkste voordeel, want de kostprijs van omega-3 uit algen is momenteel 5-10 keer zo hoog als uit visolie. Maar de algenbusiness staat nog aan het begin van haar ontwikkeling.

TechnoGrow gebruikt de mariene alg Nannochloropsis, een foto-autotrofe alg die licht nodig heeft. In de buizenreactor zorgt de stroming er voor dat alle algen evenveel licht krijgen. Onderzoekers van Agrotechnologie en Voedingswetenschappen, een onderdeel van Wageningen UR, gebruiken andere soorten. Het potentieel van algen is gigantisch: in vlakkeplaatreactoren kunnen algen wel 7% van de energie van het invallende licht omzetten in biomassa, terwijl dat in de landbouw slechts 1% is. En met veredeling van algen is de door hen geproduceerde hoeveelheid EPA nog te verdubbelen. Het grote knelpunt is de opschaling naar een commerciŽle aanpak en daarmee is TechnoGrow nu hard bezig.

Naast snellere productie van vetzuren hebben algen nog een belangrijk milieu-voordeel boven vis: minder uitstoot van CO2. In een gesloten bioreactor kunnen door middel van zonlicht algen gekweekt worden in een proces waarbij netto CO2 en energie worden vastgelegd. Terwijl de visvangst juist CO2 uitstoot door brandstof van vaartuigen. Productie van omega-3-vetzuren uit algen is dus ook een duurzame.

25 maart
Goed voor hart en bloedvaten?
 • Veertig jaar propaganda ten spijt is nooit wetenschappelijk aangetoond dat verzadigd vet atherosclerose en hart- en vaatziekten veroorzaakt.
 • Margarinefabrikant Unilever houdt ons sinds midden jaren ’60 voor dat we verzadigd vet zoveel mogelijk moeten vervangen door onverzadigd vet, vooral door het cholesterolverlagende linolzuur. Hierdoor zou het risico op hart- en vaatziekten worden verminderd. Bij het verspreiden van deze boodschap wordt de industrie geholpen door de Nederlandse Hartstichting en het Voedingscentrum.
 • Wetenschappelijk onderzoek wijst sinds midden jaren ’80 uit dat de westerse bevolking juist te vťťl linolzuur binnenkrijgt en dat dit leidt tot een cascade van ongunstige fysiologische reacties. Daardoor ontstaat ondermeer een verhoogd risico op juist hartinfarcten. Amerikaanse, Franse en Japanse experts waarschuwen daarom voor het gebruik van extra linolzuur.
 • Unilever – producent van het linolzuurrijke Becel – noemt deze autoriteiten bij monde van een woordvoerder ‘hittepetitten’. Ook de Nederlandse Hartstichting, promoter van Becelproducten, doet het onderzoek van deze experts af als ‘niet relevant’.
 • Linolzuur concurreert in het lichaam met een ander vetzuur: alfa linoleenzuur. Van alfa linoleenzuur is onomstotelijk aangetoond dat het fatale hartinfarcten voorkomt. De meeste mensen krijgen te weinig alfa linoleenzuur. Door veel linolzuur te consumeren, wordt hun relatieve gebrek aan alfa linoleenzuur nog groter.
 • Unilever lijkt een Nederlandse studie naar het beschermende effect van alfa linoleenzuur te hebben gemanipuleerd. Het bedrijf weigerde Groningse onderzoekers een margarine met weinig linolzuur te verschaffen. Op die manier bleef het schadelijke effect van extra linolzuur – dat in buitenlandse studies reeds was aangetoond – onder de radar.

Meer info

 

24 maart
Ook vanuit de reguliere sector steeds meer kritiek op de manier waarop reguliere medici/wetenschappers kijken naar alternatieve geneeswijzen

Ik zie dat veel artsen in de alternatieve sector ooit zijn begonnen in de reguliere geneeskunde en later een overstap hebben gemaakt en intussen een brede kennis hebben opgebouwd. Dit heeft voor de patiŽnt het voordeel dat de arts de beperkingen en voordelen kent van beide terreinen. Ook ik stoor me vaak aan het zwart/wit denken door de gevestigde orde die liever de andere geneeswijzen aanvalt dan te willen samenwerken. Ik vond een heel mooi stukje over de dubbele standaard die men hanteert mbt andere geneeswijzen op een belangrijke medische site:

Regarding the double standard used to assess complimentary medicine:

It is common practice in "Conventional Medicine" to put patients on combinations of drugs. The vast majority of these combinations of drugs (especially where 3 or more drugs are involved) have never been studied at all, let alone in double-blind trials ( with the exception of Oncology/AIDS treatment, where the toxicity of the drugs demands study); yet it is frequent practice to prescribe these multiple-drug combinations.

It is well accepted in Pharmacology that it is scientifically impossible to accurately predict the side effects or clinical effects of a combination of drugs without studying that PARTICULAR combination of drugs in TEST subjects. Knowledge of the pharmacologic profiles of the individual drugs in question does not in any way assure accurate prediction of the side effects of combinations of those drugs, especially when they have different mechanisms of action, which is very common because polypharmacy is most often prescribed to patients with "multiple illnesses". Yearly, over 180,000 patients in this country die from identified adverse drug reactions; the number who die as a consequence of polypharmacy is, to my knowledge, unknown.
Is the use of unstudied polypharmacy an example of "scientific" Medicine?

The argument that the prescribing of drugs is the "Art of Medicine" is not valid, because drugs are developed (indications, dose and administration, etc) and approved through a "scientific" process (double-blind, placebo-controlled studies). The fact that the medicines are often prescribed for "different conditions" is irrelevant (especially to the patient's physiology). The idea that " we are doing the best we can ", a frequent defense of Polypharmacy, does not in any way uphold a scientific argument in favor of it. (We are, indeed, trying the best we can, with tools which do not improve at the rate we would wish!) The fact that "there is a limit to how much research can be done" in no way makes the research unnecessary in order to predict the effects of specific combinations of drugs.

Non-conventional systems of health care are often condemned on the basis that they are "unscientific" or "unstudied". Shouldn't those of us in conventional medicine look at our way of practicing using the same "scrutiny" with which we often condemn "alternative" systems of medicine?

Respectfully,
Charles Sullivan, D.O.
Waterville, ME
(207)877-0950
dorje@mint.net
"Science progresses, funeral by funeral." - Max Planck

Bron: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/316/7146/1694/b

23 maart
C-trim - kan deels vet/koolhydraten in voeding verlagen

Amerikaanse onderzoekers van het Agricultural Research service zoeken naar oplossingen of voeding gezonder te maken. De nieuwste vinding is C-trim, een stof samengesteld uit haver en gerst die een deel van het vet en koolhydraten in eten kan vervangen. Ook is de stof geschikt als dikmaker van joghurt zodat deze meer vezels bevat en meer vult in de maag. Juist vet en koolhydraten maken voedsel lekker maar zorgen ook voor overgewicht en suikerziekte. De nieuwe stof kan dus het vet- en koolhydraatgehalte verlagen. De stof bevat oa beta-glucan waarvan uit studies blijkt dat deze het bloedsuiker gehalte kan reguleren en ook het slechte cholestrol kan verlagen. C-trim kan oa gebruikt worden in joghurt, chocolade, koekjes en pindakaas.

Verder werken de onderzoekers aan minder vette Mozarella pizza's en natuurlijke appel/fruit repen zonder toevoegingen.

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/mar06/foods0306.htm

22 maart
Hoge bloeddruk ?

Het DASH-onderzoek uit 1997 (Dietary Approaches to Stop Hypertension) leverde
de volgende voedingsadviezen op:
- veel groenten en fruit: 640 tot 800 gram per dag
- voldoende vetarme zuivelproducten
- matig met vlees, voldoende vis eten
- regelmatig een portie noten of zaden
- voldoende voedingsvezels zoals volkoren graanproducten en peulvruchten
- zo weinig mogelijk suiker
- zo min mogelijk hartige snacks (bevatten veel verzadigde vetten)


Diets That Deflate High Blood Pressure

People with high blood pressure would benefit from redesigning their diet in addition to avoiding salt. That's the message from the multi-center DASH study recently reported in the New England Journal of Medicine (vol. 336 (16): 1117-1124). Adding several servings of fruits and vegetables and a few low-fat dairy foods to a reduced-fat diet significantly lowered blood pressure in African-American and Caucasian men and women.

ARS dieticians helped design the menus used to feed nearly 460 volunteers at four centers around the country. They also prepared all meals for The Johns Hopkins University in Baltimore. One third of the volunteers got a "typical" U.S. diet--low in fruits, vegetables and dairy products, with 37 percent of calories from fat. This group served as controls. Another third ate the same amount of fat but with eight to 10 servings of fruits and vegetables daily. The third group got a low-fat diet with the extra fruits and vegetables plus three servings of dairy products. This combination diet had 27 percent of calories as fat with only 6 percent saturated fat.

After eight weeks on this combination diet, systolic pressure dropped an average 11.4 points and diastolic pressure was down 5.5 points in the volunteers with high blood pressure. That's about what can be achieved with a single medication. The average drop for all participants, including those with normal blood pressure, was also significant--5.5 and 3 points, respectively.

The combination menu was designed to increase intakes of fiber and three minerals important for blood pressure regulation--potassium, magnesium and calcium. Bananas, dried fruits and melon pieces, for instance, supplied extra potassium, which totaled 4,700 milligrams daily. Spinach, dried fruits, broccoli and scallions helped raise the magnesium intake to 500 mg. daily. And low-fat dairy products brought calcium intake up to 1,200 mg. Fiber intake was 30 grams daily. Salt was held at 3,000 mg. for all diets.

21 maart
Te grote prostaat verkleinen door voeding of homeopathie

Last van een vergrote prostaat? Enkele oplossingen van een homeopatische arts
in Groningen:

Voeding
De prostaat blijkt heel goed te reageren op een mediterraan-aziatisch getint voedingspatroon: royaal groenten en fruit; als vetbron noten, zaden, olijfolie en (vette) vis; weinig vlees met regelmatig vleesvervangers als tahoe en tempť (bevatten veel plantaardige oestrogeenachtige stoffen) en quorn (rijk aan zink). Extra prostaatvriendelijk zijn peulvruchten, lijnzaadolie, pompoenpitten (ook als olie verkrijgbaar) en tomaten, liefst gekookt of licht in olie gebakken. In tomaten zit lycopeen, een stof met een gunstige werking op de prostaat.

Homeopathische aanpak
Naast een constitutionele, op het individu gerichte behandeling, worden in de homeopathie natuurlijke middelen ingezet die specifiek op de prostaat werken. Meest bekend is Sabal, de dwergpalm: een aantal zelfzorgmiddelen (Sabalcomplex, Prostaforce, Prostalan) bevat extracten van de vruchten van Sabal. Ook vaak gebruikt: Pygeum, Urtica urens (brandnetel), Agnus castus (monnikspeper), Conium (dolle kervel) en het sporenelement Selenium. Genoeg natuurlijke middelen voor een gezonde en klein blijvende prostaat.

Bron: http://home.planet.nl/~bol00358/

20 maart
Homeopatische zelfmedicatie

Ga je regelmatig naar de drogist/apotheek voor zelfmedicatie produkten dan is het
interessant om ook eens te kijken naar homeopathische mogelijkheden. Een homeopatische arts uit Woerden heeft een kleine opsomming gemaakt van klachten en mogelijke oplossingen voor die klachten.

Voorbeelden:

Hoofdpijn : Belladonna is voor de hele hevige hoofdpijnen waarbij je in bed moet gaan liggen met het licht uit en geen lawaai om je heen. Nux Vomica is het beste als er te royaal gegeten en gedronken is.

Keelpijn : Dit is te proberen met Mercurius Solubilus. Kiemplant spray van de firma Dolisos heb ik ook vaak met succes geadviseerd.

http://www.homeopathiewoerden.nl/start.php?page=zelf.php&where=zelfmedicatie


Wat zijn homeopathische geneesmiddelen

Als uitgangsmateriaal voor homeopathische geneesmiddelen kunnen allerhande stoffen worden gebruikt. Naast mineralen, planten en dieren worden ook ziektekiemen, vaccins en reguliere geneesmiddelen als basis genomen. Van het uitgangsmateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid: de oorspronkelijke stof in een oplossing. De bewerking van het uitgangsmateriaal is gebonden aan een groot aantal richtlijnen en wettelijke voorschriften die de kwaliteit moet garanderen. Deze oertincturen worden stapsgewijs verdund en geschud. Dit proces noemde Hahnemann ‘potentiŽren’, omdat de potentiŽle geneeskracht van een middel ermee wordt vrijgemaakt. Naarmate de oertinctuur door verdunnen en schudden meer gepotentieerd is, wordt de geneeskrachtige werking van het middel sterker en neemt de giftigheid af.

http://www.ellenvelders.nl/genees.html

19 maart
Nitriet in vlees ok maar nitraat in bladgroente niet ?

Dierlijk vet zoals in salami en spek bevatten relatief veel afvalstoffen. Daarnaast bevatten vleeswaren veel nitriet, dit om de vlees mooi te laten kleuren en te laten dienen als conserveermiddel. Nitriet kan onder zure omstandigheden een reaktie aangaan met aminozuren en nitrosamines vormen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot dat ondanks het feit dat een verhoogde inname van nitraat aanleiding geeft tot een verhoogde inwendige blootstelling aan kankerverwekkende stikstofverbindingen, het momenteel nog niet duidelijk is in welke mate nitrosatie onder normale voedingsomstandigheden een risico voor de volksgezondheid vormt. Sommige studies vonden een negatieve associatie. Ook bladgroente zoals spinazie, sla, andijvie, radijs en peterselie bevatten veel nitraat dat in nitriet kan worden omgezet.

Verder bevatten vleeswaren veel smaakversterkers (de zogenaamde glutamaten)
die verslavend kunnen werken.

Bij spinazie wordt altijd gewaarschuwd voor nitriet en nitrosaminenvormingen (uit nitraat) maar die waarschuwing krijgt u niet bij de slager als u rookworst, spek of salami koopt.

Denk dat niet biologisch vlees veilig is, de stichting Biologica heeft haar ziel verkwanseld onder druk van AH die nitriet als veilig conserveermiddel ziet. Dus wederom heeft de commercie gewonnen. Nitriet wordt vaak verstopt onder het
E-nummer 250 (natrium nitriet).

Volgens de Stichting Han uit Amsterdam is dit allemaal onzin en zijn de gezondheidsrisico's mbt nitriet te verwaarlozen. Ze zeggen dat nitriet de darmen
en maag schoonhouden en dus een rol spelen in de afweer.

Een beetje rare situatie, voor groente die nitriet bevat wordt gewaarschuwd maar vlees dat veel nitriet bevat is het blijkbaar geen blijkbaar, snapt u het nog ?

 

18 maart
Koffie niet voor iedereen gezond - meer kans op hartaanval

Een deel van de mensen blijkt een bepaald gen (CYP1A2) te hebben waardoor caffeine langer in het lichaam blijft rondhangen in plaats van snel verwijderd te worden. Deze mensen blijken nu ook een grotere kans te hebben op een hartaanval. Omdat er geen tests op de markt zijn om je op dit gen te laten testen adviseren de onderzoekers de consumptie te beperken tot maximaal 2 kopjes per dag. De mensen met dit gendefect doen er maar liefst 4 keer zo lang over om de caffeine kwijt te raken. Nu begrijp ik ook waarom sommige mensen na een bakje koffie of glas cola in de vooravond zo slecht in slaap kunnen komen later op de avond.

Wel grappig om te weten is dat een beetje koffie voor mensen met een goedwerkende gen juist een beschermde werking had......

http://www.news.utoronto.ca/bin6/060308-2116.asp

17 maart
Kijk uit met hoge dosis groene thee ivm leverschade

Alles met mate is een oud gezegde en blijkt nu ook weer eens bij groene thee. Professor Peter O'Brien Leslie Dan Faculty of Pharmacy van de unversiteit van Toronto injecteerde muizen met grote dosis polyphenolen. Bij lage doseringen werd juist de lever beschermd maar bij hoge doseringen ontstond juist leverschade. De lage doseringen komen overeen met de normale hoeveelheden van iemand die groene thee/zwarte thee drinkt. De hoge doseringen komen overeen met bijvoorbeeld hoog geconcentreerde supplementen. Hij maant mensen dus aan om zolang er geen gedegen onderzoek is gedaan geen hoge doseringen te nemen omdat dit misschien meer problemen kan veroorzaken dan verhelpen.

http://www.news.utoronto.ca/bin6/060222-2077.asp

16 maart
Lignans (oa in lijnzaad, sesam) kunnen kans op prostaatkanker verkleinen

Uit dit onderzoek blijkt juist dat de stof lignans die oa voorkomt in sesamzaad, lijnzaad etc juist de kans op prostaatkanker kan verkleinen. En dit terwijl een
andere studie uit Uruguay juist beweerde dat lijnzaad de kans op prostaatkanker
kan vergroten. Al eerder werden onderzoeken gedaan waaruit bleek dat de combinatie van lignans en isoflavones uit soja de kans op kanker kan verkleinen.

A diet rich in lignans could reduce the risk of prostate cancer by 26 per cent, says a new study from Sweden, news that has been welcomed by a leading lignan manufacturer. Over half a million men worldwide are diagnosed with prostate cancer every year, with over 200,000 deaths from the disease. The lowest incidence of the cancer is in Asia and the Far East, in particular India, Japan and China. Previous studies have already linked phytoestrogens, such as lignans from sesame and rye, and isoflavones from soy, to reduced risks of the cancer.

http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?n=lignans-prostate-cancer

15 maart
Glucosamine krijgt concurrentie - Cynatine

Het populaire supplement dat door veel mensen met gewrichtsklachten wordt gebruikt en een doorn in het oog is van de farmacie die een stuk omzet ziet verschuiven krijgt nu zelf concurrentie uit onverwachte hoek, uit het land van Lord of the Rings komt nu een stof die wordt gewonnen uit de pure wol van New Zeelandse schapen. Deze stof heeft dezelfde voordelen als de combinatie van glucosamine en chondroÔtine.

Het bedrijf Keratec ziet grote kansen voor dit produkt en heeft een patent verworven op de extractie van deze stof uit wol.

Meer informatie:

http://www.fonteine.com/cynatine_keratec.html

14 maart

Ook speciaal dieet ipv statines kan uw cholestrol niveau verlagen

Uit zeer recent Canadees onderzoek (8 maart 2006) door professor David Jenkins van de universiteit van Toronto blijkt dat een voornamelijk plantaardig dieet met cholestrol verlagende voeding net zo effectief kan zijn als Cholestrol verlagende statines die op dit moment de nodige kritiek krijgen (zie ook Crestor verhaal op fonteine.com).

Een dieet rijk aan soja eiwitten, amandelen, margarines verrijkt met plant sterolen en natuurlijke vezels (zoals in haver, okra, vlozaad, aubergines) zorgde na een jaar voor een verlaging van 20% of meer.

Jenkins is een vooraanstaand onderzoeken in de voedingswetenschap die oa de glycemische index heeft ontwikkeld. Zijn vorige studies keken naar de verbanden tussen een dieet met veel vezels, soja produkten en het voorkomen van hart en vaatziektes, vegetarische dieŽten en amandelen en het effect op de cholestrol niveaus.

In de toekomst wil de professor en zijn collega's zich gaan richten op onderzoek naar effecten van een dieet tegenover statines (populaire medicijnen) bij personen met een risico op hart en vaatziektes over langere periodes. Ook zullen zijn het effect bestuderen van het toevoegen van meer enkelvoudig-onverzadigde vetten aan het dieet.

http://www.news.utoronto.ca/bin6/060308-2115.asp

SOURCES: Jenkins, D. American Journal of Clinical Nutrition, March 2006: Vol. 83; pp 582-591. News release, University of Toronto.

13 maart

De industrie maakt ons al meer dan een eeuw ziek

Staar je niet blind op verpakte produkten, ze zitten bomvolle toevoegingen, chemische suikers, e-nummers, zouten en suikers, smaakversterkers en foute dikmakende oliŽn. Aan de ene kant vervuilt de industrie onze lucht, water en grond en aan de andere kant ons eten. Men wil verslaafde klanten want dat is goed voor de business, is met nicotine gelukt, met chemische suikers in frisdranken en snoepgoed en smaakversterkers in soep, chips etc. De eerste stap naar een betere gezondheid is dan ook weer terug naar de basis. Vers natuurlijk voedsel dat nog levensenergie in de cellen bevat en niet vol zit met verslavende ingrediŽnten die alleen maar zorgen dat je gewicht en klachten zullen toenemen. Negeer die miljarden propaganda en laat ze maar eens serieus gaan nadenken over de rommel die ze produceren. Als die chemicaliŽn echt zo veilig zouden zijn waarom is er dan een maximale dosis per dag vastgesteld ?

Wetenschappers verkopen hun ziel aan de industrie want daar is geld te verdienen, het belang van de consument is ondergeschikt, gelukkig zijn er nog wetenschappers die nog wel principes hebben en zien dat deze praktijken alleen maar tot nog meer problemen bij kinderen zullen leiden. Of denk je echt dat al die ADHD, autisme, overgewicht, eczeem en andere problemen door een andere reden dan vervuiling van ons eten en milieu worden veroorzaakt?

Zodra je kiest voor gemak (kant en klaar voedsel, fastfood) betaal je de prijs met je lichaam. Het is aan jou om deze vicieuze cirkel te doorbreken want anders is je volgende leverancier de pharmaceutische industrie......

Voorbeelden van vervuilers

 

12 maart
Ghreline - het honger hormoon

Heb je vaak een hongergevoel ?

Grote kans dat je maag veel van het hormoon Ghreline aanmaakt dat een signaal naar je hersenen stuurt. Zodra de maag gevuld is neemt de aanmaak van dit hormoon af en stopt het hongergevoel. Daarnaast reageren je darmen op calorierijk voedsel, zodra de darm zich vult worden er bepaalde eiwitten aangemaakt zoals de stof PYY die juist de trek vermindert. Het is dus een samenspel van hormonen en eiwitten die je hongergevoel aansturen. Gaat daar wat mis dan is het ook logisch dat de ene persoon een sterker hongergevoel heeft dan de andere. Misschien speelt de Hoodia cactus ook wel een rol bij dit proces. Want deze zorgt ook voor een verminderd hongergevoel. Waarschijnlijk saboteert deze het proces van hormonen en eiwitten. Unilever kreeg dollars in de ogen en betaalde zonder een kik 50 miljoen euros voor de rechten van de synthetische stof P57 in deze cactus. Je begrijpt dat een honger blocker goud geld waard is maar ook riskant voor mensen is die dit te fanatiek zouden gaan gebruiken en drastisch willen lijnen. Het verdere research naar deze stof zal nog wel enige jaren duren maar ik denk dat er een hele lijn van nieuwe dieet produkten zal volgen.

 

11 maart
Geschiedenis herhaalt zich.....

De geschiedenis herhaalt zich, de farmacie gebruikt wederom de zwakkeren als proefkonijn. De mensheid heeft niets geleerd van de wreedheid van 60 jaar geleden.

"The concentration camps were used as a huge laboratory for human experimentation," says Wolfgang Eckhart, professor of Historical Medicine at the University of Heidelberg in Germany. During the Holocaust, Bayer, Hoechst, BASF and other German pharmaceutical and chemical companies combined into a powerful cartel known as Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft (IG Farben). As well as manufacturing everything from the deadly gas used to kill Holocaust victims, the gasoline used to move war vehicles and the explosives used to bomb enemies and conquer Europe, IG Farben was also trying its best to put a large number of highly profitable new drugs on the market and used concentration camp prisoners as human guinea pigs to do so.

Now, over 60 years after the Holocaust, we'd all like to think that society is above such cruelty, but in reality, human experimentation is still a common practice in modern medicine. Big Pharma operates by many of the same rules and motives as IG Farben did, and the test subjects are still the most vulnerable members of society -- the poor, immigrants, minority groups and children.

http://www.newstarget.com/019193.html

10 maart
TBC helpt tegen allergiŽn

Kinderen met TBC hebben minder allergiŽn, concludeert Charlie Obihara, kinderarts en fellow kinderinfectieziekten in het UMC Utrecht. Hiermee levert hij bewijs voor de hygiŽnehypothese die stelt dat allergiŽn zoals astma, hooikoorts en eczeem toenemen als kinderen minder infectieziekten doormaken. Wat ook de dramatische toename van allergiŽn zou verklaren in de Westerse wereld. Obihara pleit voor een vaccin tegen allergiŽn op basis van de tuberkelbacterie.

Obihara voerde zijn onderzoek uit in Zuid-Afrika. Kinderen met een tuberculose-infectie hadden minder allergische symptomen en reageerden minder op huidtesten voor allergiŽn dan kinderen zonder deze infectie. Hoe sterker de Mantoux-huidtest, hoe minder allergische symptomen. Infecties met de tuberculosebacterie en parasieten zoals darmwormen stimuleren het afweersysteem. Het richt zich daardoor niet tegen onschuldiger stoffen, zoals gebeurt bij allergiŽn. Ook borstvoeding helpt. Kinderen die langer dan zes maanden borstvoeding kregen, hadden minder allergiŽn dan kinderen die korter borstvoeding kregen. Hoe langer de borstvoeding, hoe minder allergiŽn. Bij kinderen van wie de ouders een allergie hadden, was geen effect te vinden van borstvoeding. Roken van de moeder tijdens de zwangerschap leidt tot meer astma bij de kinderen, maar niet tot meer hooikoorts of eczeem.

9 maart
Teveel vitamine A ongezond - kans op breuken en osteoporosis

Teveel vitamine A is al ongezond bij 2 keer de aanbevolen dagdosering en kan leiden tot heupbreuken en osteoporosis. Ook zwangere vrouwen moet uitkijken voor teveel vitamine A (lever / supplementen / levertraan). Wortels staan bekend als bron van vitamine A maar dit is niet helemaal waar, wortels bevatten beta-caroteen dat het lichaam kan omzetten naar vitamine A. Wat er teveel binnenkomt gaat er gewoon weer uit dus geen probleem om veel wortels te eet.

Vitamine A speelt een rol bij het gezichtsvermogen, de groei, tandvlees, huid en haar. Vitamine A zit in grote hoeveelheden in lever/leverworst. Dus uitkijken met dit soort produkten want 100 gram lever bevat al 11 keer de aanbevolen dagdosis.

Dus eet je iedere dag leverworst dan zit je al snel aan die kritische grens. Bij teveel vitamine A heb je ook meer kans op leverstoornissen.

Zwangere vrouwen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Teveel vitamine A kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind, kijk dus uit voor lever, leverworst, levertraan en supplementen die vitamine A bevatten. Neem dus geen medicijnen zoals Roaccutane tijdens die periode.

ADH voor mannen is 1000mcg per dag, voor vrouwen 800mcg

Problemen kunnen ook ontstaan door gebruik van Vitamine A houdende medicijnen zoals Roaccutane (anti-acnť middel).


The acute and chronic toxic effects of vitamin A

Kristina L Penniston and Sherry A Tanumihardjo

From the Department of Nutritional Sciences, University of Wisconsin–Madison, Madison, WI, USA

The acute and chronic effects of vitamin A toxicity are well documented in the literature. Emerging evidence suggests that subtoxicity without clinical signs of toxicity may be a growing concern, because intake from preformed sources of vitamin A often exceeds the recommended dietary allowances (RDA) for adults, especially in developed countries. Osteoporosis and hip fracture are associated with preformed vitamin A intakes that are only twice the current RDA. Assessing vitamin A status in persons with subtoxicity or toxicity is complicated because serum retinol concentrations are nonsensitive indicators in this range of liver vitamin A reserves. The metabolism in well-nourished persons of preformed vitamin A, provided by either liver or supplements, has been studied by several research groups. To control vitamin A deficiency, large therapeutic doses are administered in developing countries to women and children, who often are undernourished. Nevertheless, little attention has been given to the short-term kinetics (ie, after absorption but before storage) of a large dose of vitamin A or to the short- and long-term effects of such a dose given to lactating women on serum and breast-milk concentrations of retinol and its metabolites. Moreover, appropriate dosing regimens have not been systematically evaluated to ascertain the quantitative improvement in vitamin A status of the women and children who receive these supplements. The known acute and chronic effects of vitamin A toxicity have been reported previously. However, further research is needed to ascertain the areas of the world in which subclinical toxicity exists and to evaluate its effects on overall health and well-being.

http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/83/2/191

8 maart
Medicijn tegen botontkalking lijkt marketingtruc

PatiŽnt is duur uit met nieuw combinatiemedicijn

Afgelopen december lanceerde MSD een nieuw combinatiemedicijn met vitamine D voor de behandeling van osteoporose. Het nieuwe middel, met de naam Fosavance, lijkt een marketingtruc die de gemeenschap ťn de individuele patiŽnt op kosten jaagt. De dosis vitamine D is te gering om fracturen te kunnen voorkomen, zo meldt het tijdschrift Ortho vandaag.

 

7 maart
Wildernis vlees

In steeds meer natuurgebieden keert de natuur terug zoals we haar lang niet hebben gekend; wild, ruig en van een ongekende rijkdom. Nederlandse Wildernis, zou je kunnen zeggen. Vrij levende paarden en runderen leven hier in zelfgekozen kuddeverbanden en hebben het mooiste leven dat een rund of paard zich kan wensen. Hoewel alle dieren in principe oud mogen worden, sterven zij niet allemaal van ouderdom. Jaarlijks moeten een aantal dieren worden geslacht. Na keuring worden deze dieren door professionele slagers verwerkt tot het natuurlijkste ťn meest diervriendelijke vlees van Nederland.

Wildernis dieren eten voornamelijk grassen en kruiden (omega 3, calcium, ijzer) en soms hooi maar geen mais, granen etc. Hierdoor eten de beesten dus natuurlijker en zijn ook gespierder ipv vetter dan gewoon vee. Een wild dier is gehard en gezond door natuurlijke voeding terwijl de gewone dieren overeind worden gehouden mbv medicijnen.

In onze turbo fokkerijen worden dieren letterlijk dikgemest met granen zodat het vlees ook weer meer omega 6 vetzuren bevat ipv omega 3 vetzuren. En aangezien dit weer voor extra archidonzuur kan zorgen en tot ontstekingen kan leiden (acne, reuma, astma, allergiŽn, eczeem, darmproblemen, artrose) is het verstandig niet teveel rood vlees te eten. Kijk eens naar wildernisvlees en wissel rood vlees af met vegetarische produkten (genoeg keuzes intussen) of vis. De meeste ziektes worden juist veroorzaakt door ťťnzijdig eten waardoor je tekorten oploopt van allerlei mineralen, vitamines, aminozuren etc.

Links

 

6 maart
Wees matig met omega 6 - deel 2

Bronnen oa:

 • Planten margarine
 • Zonnebloem olie
 • Mais(kiem) olie
 • Tarwekiemolie
 • Soja olie (sla olie)

Ik heb al eerder gewaarschuwd voor de te hoge inname van omega 6 vetzuren (plantaardige oliŽn). Een teveel aan linolzuur kan namelijk leiden tot een teveel aan arachidon zuur. Dit zuur komt ook vrij bij verhitting van rood vlees en stimuleert allerlei ontstekingen en kan een rol spelen bij allergie, astma, reuma, artrose,
eczeem en oedeem.

http://www.fonteine.com/omega6_vetzuren.html

Een andere probleem wordt hieronder genoemd:

Teveel omega 6 verstoort verwerking van plantaardige omega 3

De hoge concentraties aan linolzuur (omega-6) in verhouding tot alfa-linoleenzuur (omega-3) in het voedingspatroon van de meeste mensen (inclusief vegetariŽrs) kan de conversie van alfa-linoleenzuur naar andere essentiele vetzuren in het lichaam verminderen. Men doet er goed aan de inname van omega-6 rijke oliŽn drastisch te verminderen (je kan de voorkeur geven aan mono-onverzadigde oliŽn zoals olijfolie) en de consumptie van omega-3 rijke voedingsmiddelen te verhogen.

http://www.vegetarisme.be/php/nutr-vetten.html?menu=new&s=4&ss=1&sss=4

5 maart
Natuurlijke toppers

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds meldt van de volgende 12 soorten groenten/ fruit een hoge dosering anti-oxidanten:

- Rode en oranje paprika: paprika's zijn een geweldige bron van vitamine C. Ze zijn ook een nuttige bron van flavonoÔden en bŤta-caroteen. Deze anti-oxidanten beschermen mogelijk tegen schade aan de lichaamscellen.

- Broccoli: deze kruisbloemige groente bevat het phytochemicaal sulforaan, waarvan is aangetoond dat het de enzymen activeert. Dit kan mogelijk leiden tot het vernietigen van kanker veroorzakende stoffen. Ook is broccoli rijk aan foliumzuur, vitamine C en andere anti-oxidanten.

- Mango's: deze mooie exotische vrucht barst van de anti-oxidant vitamine C. Er zit ook wat vitamine E in en carotenoÔden die verantwoordelijk zijn voor de oranje kleur van het vruchtvlees.

- Kiwi's: een kiwi zit vol vitamine C. Daarnaast zit er ook vitamine K, kalium en magnesium in. De groen kleur komt door de bio-actieve stof chlorophyl.

- Uien: uien bevatten chemische verbindingen die in verband worden gebracht met een mogelijk verlaagd risico op sommige kankers. Ze bevatten veel van het sterke anti-oxidant quercetine (vooral rode ui). Ze kunnen mogelijk ook helpen bij het verbeteren van de bloedcirculatie en reguleren van de bloeddruk.

- Sinaasappelen: denk aan sinaasappelen en je denkt waarschijnlijk aan vitamine C. Er zitten ook veel vezels en foliumzuur in. Een glas uitgeperst sap telt mee als een van de vijf dagelijks porties fruit of groente.

- Tomaten: sommige onderzoeken hebben een mogelijk verband gelegd tussen het veel eten van tomaten - verwerkt in warme gerechten, uit blik, puree en sauzen - en een verlaagd risico op hart- en vaatziekten en kanker. Tomaten zijn een bron van de anti-oxidanten vitamine C en E, flavonoÔden, lycopeen en kalium.

- Spruitjes: je houdt ervan of je gruwt bij de gedachte alleen al: spruitjes. Een ding is zeker: ze zijn ontzettend gezond. De zeer herkenbare geur en smaak wordt veroorzaakt door het phytochemicaal sinigrin. Eet er ongeveer 9 en je krijgt genoeg van het anti-oxidant vitamine C binnen en ook aardig wat folimzuur.

- Zoete aardappelen: deze zijn een heerlijke variatie op de "gewone' aardappel. Er zit meer van het anti-oxidant bŤta-caroteen in - dit maakt het binnenste oranje - alsook vitamine E. Het eten van gekookte zoete ardappelen zorgt ervoor dat de carotenoÔden beter worden opgenomen door het lichaam.

- Aardbeien: deze zomerkoninkjes zijn eigenlijk gezondheidsbommetjes door de krachtige anti-oxidanten vitamine C en flavonoÔden die er in zitten. Maar het geheime wapen kan ook nog zitten in de bioactieve stof ellaginezuur. Sommige studies hebben aangegeven dat dit mogelijk de groei van kankercellen kan helpen onderdrukken.

- Waterkers: waterkers zit vol met vitamines B en mineralen zoals ijzer en calcium. Daarnaast is het een goede bron van vitamine C, bŤta-caroteen en glucosinolaten waarvan gedacht wordt dat deze mogelijk verschillende kankerremmende effecten hebben.

- Wortelen: ze staan bekend als een van de beste bronnen voor het anti-oxidant bŤta-caroteen dat door het lichaam omgezet kan worden in vitamine A. Deze vitamine is nodig voor een gezonde huid, voor de versterking van het immuunsysteem en voor goed kunnen kijken in het donker.

Bron: Nieuwsbrief Wereld Kanker Onderzoek Fonds, nummer 38

4 maart
Lijnzaad niet bij overgewicht ?

Ik gebruik al een tijdje lijnzaadolie en heb 10 kilo overgewicht waar ik graag vanaf wil. Omdat ik een aantal maanden heb zitten zoeken naar een reden waarom ik geen energie had nam ik extra olie om zo meer omega 3 en energie binnen te krijgen. Ik heb nu 2 maanden niet gesport en was dus weer iets aangekomen. Sinds 2 weken ben ik erachter dat de vermoeidheid te maken had met een ontstoken wortelkanaal van een kies waar in principe geen zenuwen meer in zouden kunnen zitten. Er bleek echter nog wel een stukje zenuw te zitten want ontstoken was en sluimerde. Omdat ik gezond eet bleef de ontsteking klein maar wel continue aktief. De tandarts heeft de kies nu 3 keer geopend en schoongemaakt en ik heb mijn energie weer terug. Dus als je ook eens chronische klachten hebt denk dan ook eens aan je gebit. Doordat ik aan het zoeken was naar omega 3 en lijnzaadolie kwam ik op een bodybuilding site terecht waar ik onderstaand verhaal vond. Even de moeite waard. In mijn geval zou lijnzaad dus een dikmaker kunnen zijn en is visolie/levertraan beter. Ik ga dus mijn lijnzaad afbouwen en richt me meer op visolie. Wil liever plantaardig eten maar niet als dat mij juist dik maakt. Merkt dit ook met granen, hoe meer ik brood eet hoe meer je aankomt. Brood heeft veel overeenkomsten met bier zoals granen, gist, suikers en ik denk dat grote broodeters met overgewicht dus eigenlijk een broodbuik kunnen hebben als variant op een bierbuik. Ik heb al een tijdje mijn brood maaltijd in de middag omgezet naar een extra warme maaltijd (gekookte krieltjes met veel groente en soep), op deze manier krijg je sowieso een dubbele portie groente binnen.

De info die ik vond

Iemand met aanleg voor overgewicht moet in feite de lijnzaadolie laten staan omdat deze persoon naar alle waarschijnlijkheid niks heeft aan de omega-3 in lijnzaad en als je ook nog transvetten eet uit margarines of junkfood (chips, koekjes) , vergeet het dan maar.. de conversie van ALA in lijnzaad naar EPA & DHA wat je nodig hebt, is gewoon hyperflut.. maximaal 30% bij gezonde mensen naar EPA en DHA blijft deficiŽnt.

Zo iemand moet aan de dierlijke omega-3 vetzuren gaan. Zat van nature vroeger gewoon in alle dierlijke vetten. Maar door de moderne landbouwmethoden worden dieren nu vetgemest op graan, dus de verhouding is volkomen scheefgetrokken naar die genoemde 20:1 verhouding. Veel vette vis eten en liefst ook supplementeren met visolie of levertraan is het beste. Optimaal 2-3 gram EPA plus DHA en 4 gram kan ook best.

Er zijn grofgenomen 2 methoden om het binnen te krijgen.
1. als levertraan uit de fles: gemaakt van de lever duh! van (meestal) kabeljauw, daarom heet het ook cod liver oil. Te kooop bij reformzaak, drogist (Etos & Kruidvat) onder merknaam Lovitran. Dit is goedkoop en de beste manier om veel EPA &DHA binnen te krijgen...a lleen: lever verzamelt gifstoffen.
Idealiter zou de olie micro-gefilterd moeten zijn om de verontreinigingen te verwijderen... dat gebeurt praktisch nooit.

2. visolie en dan voorzover ik weet niet in als olie uit de fles, maar in capsules. Soms ook gewoon levertraan. Visolie (ok, levertraan is ook visolie) wordt van de hele vis gehaald. Zeg maar: vette vis wordt letterlijk uitgeperst.
Meestal tref je zalmoliecapsules (bijv. bij HEMA of opnieuw de hiervoorgenoemde adresjes). Soms en dat is beter: sardineolie omdat sardines lager in de voedselketen zitten. Deze is ook praktisch nooit gefilterd.

Exotische varianten:
- krill olie. Gemaakt van dierlijk plankton. Mijn vriend verkoopt die en deze komt uit arctische wateren, is gegarandeerd superschoon en bevat bovendien extreem veel anti-oxydanten. Nadeel: flink prijskaartje.
- aparte visolie: dwz. visolie die vnl. DHA bevat. Dat laatste is van belang voor lacterende moeders omdat moedermelk veel DHA (en cholesterol) behoort te bevatten dat rechtstreeks naar babyhersentjes moet voor hersenontwikkeling. Kinderen die zuigelingenvoeding krijgen hebben die vetten niet en hebben een significant lager IQ.

De voordelen van visolie zijn gigantisch... te lang om hier op te noemen. Essentieel in zowel bulk als cut.

http://www.ruggedmag.com/index.php?type=Article&i=6&a=4
http://www.ruggedmag.com/index.php?type=Article&i=7&a=4

Bron:

http://www.dutchbodybuilding.com/forum/archive/index.php/t-21460

3 maart
Nederlandse media worden wakker

Het lijkt erop dat de media nu echt zaken beginnen op te pakken die kritische sites waaronder de mijne al langer onder de aandacht brengen:

Suiker, het witte gif
http://boemerang.kro.nl/23februari_suiker_gif.aspx

Genotrim afval pil
http://boemerang.kro.nl/16febr_dna_afvalpil.aspx

Ik waarschuw al vanaf 24 dec voor die pil, Telegraaf wil geen aandacht aan de kritiek besteden maar dan is er deze week ineens dit bericht:

De Polite Haaglanden roept gedupeerden dan ook op om aangifte te doen van oplichting. Zij kunnen aangifte doen bij een politiebureau in de buurt. De bovenregionale recherche wordt pas ingeschakeld als er voldoende aangiften
zijn gedaan.


Het olieboertje

Mijn vrienden en familie noemen mij wel eens het olieboertje omdat ik zo veel soorten olie in huis heb. Ik zie koude persing olie als een supervoeding die veel goeds kan doen voor je lichaam. Olijfolie met zijn omega 9 vetzuren is goed voor je cholestrol, walnootolie is weer goed voor de hersenen en lijnzaadolie/visolie kan remmend werking op ontstekingen. Ook rijstolie is goed voor cholestrol en je hart en verder behoort ook kokosolie tot de top van de pure oliŽn. Kokosolie komt voornamelijk uit de tropen en is heel lang zwart gemaakt om zo de verkoop te ondermijnen in Amerika. Maar er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de waarde van kokosolie en er is nu ook een uitgebreide site te vinden op:

http://www.coconutresearchcenter.org/

Een belangrijke stof in kokosolie is laurinezuur die verder alleen voorkomt in moedermelk.

http://www.fonteine.com/laurinezuur.html

Wel is kokosolie behoorlijk prijzig. Witsenburg biedt gedeodoriseerde kokosolie (met stoom bewerkt) en zegt nog met een koude persing te komen. Aman Prana biedt koude persing aan in glazen potjes van 380ml voor rond de 12 euro. Nature Secrets biedt ook koude persing olie uit SriLanka voor 20 euro per 1000ml.

Update 18.4.2006

Witsenburg laat me weten dat ook zij extra virgin kunnen leveren|
450 gram voor 11,95 en 2200 gram voor 47,95

NatureSecret
http://www.kokosolie.com

Witsenburg
http://www.witsenburg.biz/

Aman Pranan
http://www.vegashopping.nl/winkel/zoeken.php?zoek=Omega 

2 maart
De dokter speelt God

Even vanavond kijken:

Drie maanden geleden werden de ouders van de pas geboren Josepheo Dergent tijdelijk uit het ouderlijke gezag geschorst omdat ze het niet eens waren met de artsen in het VU Medisch Centrum over de behandeling van hun kind. Een pijnlijk conflict werd in de openbaarheid uitgevochten. In ZEMBLA praten de ouders van Josepheo voor het eerst op televisie over die periode, waarbij het belangrijkste thema is: wie is er eigenlijk de baas als een kind in het ziekenhuis ligt, de ouders of de dokter? In ZEMBLA een aantal voorbeelden van conflicten tussen ouders en artsen over dood en leven van kinderen.

Op donderdag 2 maart om 20.20 uur op Ned 3.

http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=4177

http://www.josepheo.nl/

Teflon pannen letterlijk onder vuur

Ik moet er nog steeds een hoofdstukje aan besteden want gassen van teflon pannen zijn in staat om een zangvogel tot zwijgen te brengen en de protesten
tegen teflon in Amerika groeien met de dag. De economische belangen voor
Du Pont zijn enorm want 70% van alle pannen bevatten deze coating. Maar het
gros van de Amerikanen blijkt nu de stof PFOA in het bloed te hebben. Deze stof wordt nu door de overheid gezien als mogelijk kankerverwekkend.

http://www.mercola.com/2005/feb/28/teflon_is.htm

Update, toch maar nog wat extra tijd ingestoken:

http://www.fonteine.com/teflon_pannen.html

1 maart
Mesologie - de mix van geneeswijzen

Ik ben altijd een voorstander geweest van een combinatie van reguliere geneeswijzes en alternatieve geneeswijzen. Ik denk dat er veel oude wijsheid is die prima te combineren is met moderne mogelijkheden. Onlangs ontmoette Jeroen Wouterlood die Mesoloog was. Had ik zelf nooit van gehoord maar zijn filosofie sprak mij meteen aan. Wat is mesologie?

Mesologie is een concept van geneeskunde waarin regulier medische kennis op effectieve wijze wordt geÔntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Mesologie is een functionele geneeskunde.

Fundamenten zijn:

 • Het menselijk organisme is een functionele eenheid
 • De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn
 • Het menselijk organisme bezit zelfregulerende krachten

Wil je meer weten ? Kijk dan even op:

 


 

 

Links
Natuurdieet
Supervoeding
Superalgen
Omega 3 visolie
Vitamine C poeder
Oerdieet
Suikerspiegeldieet
Afslank gids
Fitness gids
Ads   

 


View My Stats