weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


5 april


Main stream media liegen over water - JUNK SCIENCE !

Ik was zeer verrast dat ook de Nederlandse media weer zo kortzichtig zijn mbt water. We bestaan voor een groot gedeelte uit water en dan zo'n aandacht voor een studie over water, ieder normaal denkend mens moet toch snappen hoe belangrijk water is voor ons lichaam....

Ron

 

Mike Adams reageert vanuit de VS als volgt:

As proof that mainstream health information continutes to become increasingly detached from reality, the mainstream media (MSM) has launched a new wave of misinformation designed to discredit the health benefits of drinking water! This latest wave of attempts to discredit water comes from -- no surprise -- the Journal of the American Society of Nephrology. Nephrology means "the study of kidneys," for all the non-medical folks reading this, and the aforementioned journal caters to medical professionals who earn their living from kidney problems caused by dehydration! Thus, this campaign to tell people to stop drinking water is a fantastic way to boost kidney problems (including kidney stones) and generate more repeat business for kidney specialists.

http://www.naturalnews.com/022942.html


Video - Horizon.How.Much.Is.Your.Dead.Body.Worth


Transvetzuren zorgen voor dikkere babies

Opnieuw een hoofdrol voor transvetzuren, de zogenaamde geharde plantaardige vetten, die met name voorkomen in industrievoeding, fabrieksbrood (supermarkten zoals Aldi, Plus etc etc ) en het beruchte koffiemelkpoeder (1/3 gehard vet!!) dat sommige mensen iedere dag in hun koffie doen (met name koffiemachines op het werk). Ditmaal een relatie tussen inname van transvetzuren door zwangere moeders en het effect op het vet van de baby. Bij ratten zorgde dit voor 40% vettoename en verhoogde insuline produktie (dus meer kans op diabetes 2).

Vermijd dus alles dat geharde plantaardige vetten bevat, de supermarkten liggen er vol mee, fabrikanten blijven deze ziekmakers dag in dag uit gebruiken omdat ze goedkoop zijn, ten koste van uw gezondheid !

Ron

 

Pregnant mothers' diet linked to baby's obesity

Pregnant and lactating rats fed on a diet of hydrogenated fat during pregnancy and lactation had babies who were fatter than rats fed a normal diet, according to research published in Lipids in Health and Disease. The unhealthy diet has deleterious consequences even after the fats were removed from the diet and has links to insulin production.

“We know that foetal growth is influenced by the mother’s nutritional status,” explained Brazilian nutritionist Luciana Pisani. ”The nutritional conditions during pregnancy has a major role in the metabolic and hormonal interactions between the mother’s body, placenta and foetus. To date only a few studies have looked at the effects on trans fatty acids during pregnancy and lactation on the metabolism of offspring in adulthood. We found that the fatty content of the babies’ bodies increased when the mothers were fed the hydrogenated fat rich diet and this could be traced to the gene expression of adipokines.”

In an investigation to examine whether feeding pregnant and lactating rats hydrogenised fats rich in trans fatty acids, increased the fat content in carcass, the researchers found that their metabolic rate dropped dramatically. Interestingly young rats that were fed a normal diet after they were born ate less and weighed less even though their mothers had been eating the trans fatty acids while pregnant. The gene expression of adipokines was also examined in relation to insulin production.

The offspring were weighed weekly and exposure to the trans-fatty acid enriched diet after weaning led to a 40% increase in body fat content for the young rats. Rats whose mothers were fed the trans fatty acids and continued to eat the fats into adulthood had the highest metabolic efficiency. The same rats increased their insulin production.

Pisani continued, “Fats play a fundamental role in foetal development and changes in dietary fatty acids has important implications for foetal and postnatal development. Heavy ingestion of very hydrogenated fats rich in trans fatty acids increases risk of cardiovascular diseases and reduces insulin sensitivity and so leads to type 2 diabetes. We need to investigate this further as this has important implications for people’s own diets, especially pregnant women.”


Video - BBC 1 april grap - Flying penguins


Natuurlijke transvetzuren in zuivel en vleesprodukten geen probleem

Natural trans fats have health benefits, University of Alberta study shows
Contrary to popular opinion, not all trans fats are bad for you.

University of Alberta researcher Flora Wang found that a diet with enriched levels of trans vaccenic acid (VA) – a natural animal fat found in dairy and beef products – can reduce risk factors associated with heart disease, diabetes and obesity Results indicated this benefit was due in part to the ability of VA to reduce the production of chylomicrons – particles of fat and cholesterol that form in the small intestine following a meal and are rapidly processed throughout the body. The role of chylomicrons is increasingly viewed as a critical missing link in the understanding of conditions arising from metabolic disorders. “Our results provide further evidence of the important role of chylomicrons in contributing to risk factors associated with metabolic disorders,” said Wang, a PhD candidate in the University of Alberta Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences. “They also indicate a strong opportunity for using diets with enhanced VA to help reduce these risk factors.” The research involved two VA feeding trials – one short-term (three weeks) and one long-term (16 weeks) – using model rat species for obesity and the metabolic syndrome. The results, presented recently at the International Symposium on Chylomicrons in Disease, included novel findings that VA may have direct effects on the intestine. In addition, they showed key metabolic risk factors were reduced. For example, in the long-term trial, total cholesterol was lowered by approximately 30 per cent, LDL cholesterol was lowered by 25 per cent and triglyceride levels were lowered by more than 50 per cent. Because VA is the major natural trans fat in dairy and beef products, comprising more than 70 per cent of the proportion of natural trans fat content in those products, the findings support a growing body of evidence that indicates natural animal-based trans fat is different than harmful hydrogenated trans fat created through industrial processing, Wang noted. “As the VA results illustrate, some natural trans fats are not harmful and may in fact be very good for you,” she said.


Hormoon mogelijke voorspeller menopauze

In Nederland (en de rest van de wereld) komt ongeveer 1% van de vrouwen te vroeg in de overgang, namelijk voor het 40ste jaar. De groep vrouwen die relatief vroeg in de overgang komt (tussen de 40 en 45 jaar) is groter, ongeveer 10% van de bevolking. Deze vrouwen zullen hierdoor ook veel eerder dan normaal onvruchtbaar worden. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar natuurlijke vruchtbaarheid heeft verloren is 41 jaar. "Het krijgen van kinderen wordt steeds vaker uitgesteld tot na het dertigste levensjaar. Dat betekent dat door variatie in de leeftijd waarop vrouwen in de overgang raken, sommige vrouwen dan sterk verminderd vruchtbaar zijn", zeggen arts-onderzoeker Jeroen van Disseldorp en gynaecoloog Frank Broekmans van het UMC Utrecht. "Weten wanneer de menopauze zal optreden, zou van grote invloed kunnen zijn op de beslissing over het moment waarop men gaat proberen kinderen te krijgen. Dat inzicht in wanneer de menopauze zal optreden, lijkt mogelijk te worden met behulp van hormoononderzoek."

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Gouden tijden voor apotheek voorbij?

Klink wil apothekers belonen als zorgverlener

Minister Klink wil dat apothekers vanaf 2010 vooral beloond worden voor hun toegevoegde waarde als zorgverleners. Daarnaast wil Klink dat apothekers geen kortingen en bonussen meer ontvangen van de farmaceutische industrie, maar door verzekeraars worden beloond voor het doelmatig inkopen van geneesmiddelen. Apothekers zijn volgens minister Klink primair zorgverleners en moeten hun beloning vooral vanuit die rol ontvangen. Tegelijkertijd zijn apothekers door de jaren heen scherpe inkopers van geneesmiddelen gebleken. Om apothekers een prikkel te laten behouden om scherp in te kopen kunnen verzekeraars daarvoor apothekers belonen. Minister Klink sprak gisteren in een overleg met de Tweede Kamer van 'vrij revolutionaire stappen' in de al jaren lopende discussie over de kortingen en bonussen.

Kosten beteugelen
De laatste jaren zijn er al diverse keren afspraken gemaakt tussen partijen over het verlagen van de prijzen van geneesmiddelen en het doorgeven van een deel van de kortingen die apothekers bedingen bij de inkoop van geneesmiddelen aan de premiebetaler. Daarmee beoogt het ministerie de kosten van geneesmiddelen te beteugelen.


 

 


4 April


TV - Ziek door je eigen huis

In de Amersfoortse vinexwijk Vathorst zijn honderden jonge mensen chronisch ziek als gevolg van het energiezuinige ventilatiesysteem in hun woningen. De overheid weet al jaren van een verhoogd risico op ernstige longaandoeningen door deze zogeheten balansventilatie. Toch is het systeem landelijk in ruim 400.000 nieuwbouwwoningen geÔnstalleerd. Zembla over de kwalijke rol van bouwers, woningbouwverenigingen en gemeenten bij dit nieuwe sick building syndroom.

http://player.omroep.nl/?aflID=6794651


Video - Household Cleaners Cause Health Effects


Onderwijs vermindert overgewicht onder mannen

Een jaar meer onderwijs vermindert de kans op overgewicht bij mannen met 2 tot 4 procentpunt. Naarmate mannen ouder worden, neemt de kans op overgewicht meer toe voor lager opgeleide mannen dan voor hoger opgeleide mannen. Hoger opgeleide vrouwen hebben daarentegen net zoveel (of net zo weinig) kans op overgewicht als lager opgeleide vrouwen. Dit concludeert het CPB in het vandaag verschenen CPB Discussion Paper 'Does education reduce the probability of being overweight?'. 

Overgewicht steeds groter probleem voor gezondheid en daarmee ook voor de economie
Steeds meer mensen hebben last van overgewicht of zwaarlijvigheid. In Nederland zijn de cijfers nog niet zo alarmerend als in de Angelsaksische landen, maar ook bij ons is sprake van een duidelijke stijging, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Deze trend vormt in de eerste plaats een bedreiging voor de volksgezondheid, en is daarmee ook slecht voor de Nederlandse economie.

Veel studies laten zien dat hoger opgeleide mensen een betere gezondheid hebben, minder vaak last hebben van overgewicht en zwaarlijvigheid, en langer leven. Een belangrijke vraag is echter of de betere gezondheid veroorzaakt wordt door de hogere opleiding, dan wel het gevolg is van andere verschillen tussen hoger en lager opgeleiden.

Relatie onderwijs-overgewicht binnen tweelingparen onderzocht
De vandaag gepubliceerde CPB-studie poogt het oorzakelijk effect van onderwijs op overgewicht te bepalen door gebruik te maken van gegevens van eeneiige tweelingen uit AustraliŽ. Eerder al heeft economisch onderzoek gegevens van tweelingen gebruikt om het effect van onderwijs op het loon te bepalen. Het bijzondere van eeneiige tweelingen is dat zij exact dezelfde genen hebben en meestal opgroeien in dezelfde sociaal-economische omgeving. Door de analyse te richten op verschillen binnen tweelingparen, kunnen tal van verstorende factoren worden uitgesloten. Bij eenderde (vrouwen) tot de helft (mannen) van de tweelingparen heeft de ene helft van het tweelingpaar meer onderwijs gevolgd dan de andere helft. Door deze verschillen in opleidingsniveau te relateren aan verschillen in overgewicht binnen tweelingparen kan de invloed van onderwijs op overgewicht worden bepaald en kan tegelijkertijd rekening worden gehouden met genetische en sociaal-economische factoren.

Bij vrouwen geen relatie onderwijsniveau - overgewicht
Als eerste stap in het onderzoek is, net als in veel andere studies, gevonden dat mensen met meer opleiding minder kans hebben op overgewicht. In deze stap is echter nog geen gebruik gemaakt van het feit dat de gegevens betrekking hebben op tweelingen. Vervolgens is gekeken of deze relatie ook bestaat binnen tweelingparen. Opvallend genoeg bleek dat wťl het geval te zijn bij mannen maar niet bij vrouwen. Voor mannen leidt een jaar meer onderwijs tot 2 ŗ 4 procentpunten minder kans op overgewicht. Het effect van onderwijs neemt toe met de leeftijd. Hoger opgeleide vrouwen hebben daarentegen net zoveel (of net zo weinig) kans op overgewicht als lager opgeleide vrouwen. Dat maakt nieuwsgierig: waarom is het effect van onderwijs op overgewicht anders voor mannen dan voor vrouwen? Op zoek naar een antwoord hebben de onderzoekers onder meer gekeken of dit te maken heeft met de grotere arbeidsparticipatie van hoger opgeleide vrouwen. Recent Amerikaans onderzoek laat namelijk zien dat kinderen van werkende vrouwen vaker overgewicht hebben dan kinderen van niet-werkende vrouwen, waarschijnlijk omdat werkende vrouwen minder tijd besteden aan het bereiden van maaltijden. Mogelijk is dit ook van invloed op het lichaamsgewicht van de werkende vrouwen zelf. Echter, ook rekening houdend met verschillen in arbeidsparticipatie vind je voor vrouwen geen effect van onderwijs op overgewicht.

Een andere mogelijke verklaring is het verschil in houding ten opzichte van fysiek uiterlijk en gewichtsbeheersing. Enkele recente studies laten zien dat vrouwen meer hiermee bezig zijn dan mannen. In het onderzoek zijn echter geen gegevens beschikbaar om deze verklaring te toetsen. Empirisch onderzoek kan het verschil tussen mannen en vrouwen dan ook vooralsnog niet verklaren.

Overgewicht bestrijden door meer onderwijs
Hoe dan ook lijkt een verhoging van het onderwijsniveau voor mannen te kunnen bijdragen aan een vermindering van overgewicht. Het onderzoek geeft nog geen antwoord op de vraag of onderwijs dat specifiek is gericht op gezonde voeding en lichaamsbeweging kan bijdragen aan het verminderen van overgewicht of zwaarlijvigheid bij mannen ťn vrouwen.


Video - ongelofelijk wat olifanten kunnen.....


Veel meer microbloedingen in hersenen 60-plussers dan werd aangenomen

Bij 60-plussers blijken drie- tot viermaal meer microbloedingen in de hersenen voor te komen dan tot nog toe werd aangenomen. Tot deze conclusie komen onderzoekers van het Erasmus MC in een publicatie vandaag van het wetenschappelijk tijdschrift Neurology. Met nieuwe beeldvormende technieken maakten zij deze microbloedingen voor het eerst zichtbaar.

Beschadigingen
De microbloedingen blijken bij ruim 20% van de bevolking voor te komen. Op termijn kan het zichtbaar maken van deze bloedingen gevolgen hebben voor de optimale behandeling ter preventie van beroertes en dementie. Dergelijke microbloedingen lijken te wijzen op aandoeningen van de bloedvaten in de hersenen en worden daarom geassocieerd met een verhoogd risico op hersenaandoeningen. Het betreft kleine beschadigingen die op hersenscans zichtbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van MRI. De beschadigingen bestaan uit geringe ijzerafzettingen, afkomstig uit rode bloedcellen die waarschijnlijk zijn gelekt uit kleine bloedvaten in de hersenen.

Andere plek
In totaal namen 1.062 personen van gemiddeld 70 jaar deel aan het onderzoek. Het aantal microbloedingen was in de totale groep hoog en nam toe met de leeftijd. Dit varieerde van 18% bij mensen van 60 - 69 jaar tot 38% bij personen van ouder dan 80 jaar. Personen met een bepaalde genafwijking die zorgt voor een verhoogd risico op het ontstaan van Alzheimer, hadden een significant groter aantal microbloedingen dan personen zonder deze genvariant. Verder blijkt ook de plek van de beschadiging samen te hangen met specifieke risicofactoren voor het ontstaan ervan. De beschadigingen als gevolg van roken of hoge bloeddruk komen op een andere plek in de hersenen voor dan beschadigingen als gevolg van de genvariant die zorgt voor een verhoogd risico op Alzheimer.


Actievoerders blokkeren feestje bij kolencentrale E.ON

Greenpeace: E.ON vertelt fabeltjes over CO2-afvang, stop nieuwe kolencentrale

Veertien actievoerders van Greenpeace Nederland verhinderen het aanmeren van een partyboot vol gasten bij de kolencentrale van energiebedrijf E.ON op de Maasvlakte. De gasten zijn op weg naar de feestelijke opening van het experiment van E.ON met afvang van CO2. Actievoerders in bootjes, kano's en reddingsvlotten begeven zich tussen wal en schip en houden spandoeken omhoog met de tekst: 'E.ON stop kolen'. Volgens Greenpeace verspreidt E.ON de fabel dat door afvang van CO2 hun nieuwe kolencentrale 'schoon' kan draaien. Om dat fabeltje te ontkrachten delen actievoerders van Greenpeace de 'Fabeltjescourant' uit aan de feestgangers, met harde feiten over CO2-afvang. "Er is geen reden voor feest. E.ON bouwt een nieuwe kolencentrale onder het valse voorwendsel dat ze de CO2 daarvan gaan afvangen", zegt Meike Baretta, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland. "Uit door Greenpeace onderschepte e-mails van E.ON in Engeland blijkt dat het bedrijf zťlf niet in CO2-afvang gelooft." Te gast op de geblokkeerde partyboot de Tourmalijn zijn onder andere Ruud Lubbers, Hans Alders van EnergieNed en directeur-generaal Energie en Transport Ioannis van de Europese Commissie. De kolencentrale die energiebedrijf E.ON op de Maasvlakte wil bouwen zal jaarlijks evenveel CO2 uitstoten als 2 miljoen auto's. Het mini-experiment voor CO2-afvang dat vandaag door minister Cramer wordt geopend kan in het meest gunstige geval de CO2 van nog geen 700 auto's afvangen.


Ouderen willen waakhond voor AWBZ

ANBO voor 50-plussers, spreekbuis voor circa 190.000 senioren, heeft vanochtend tijdens een hoorzitting van de Sociaal Economische Raad gepleit voor een speciale toezichthouder voor de AWBZ. Dit indien het kabinet het SER-advies over de toekomst van de AWBZ overneemt. Delen van deze zorgverzekering gaan dan naar de gemeenten en de Zorgverzekeringswet. Die wijziging heeft nogal wat gevolgen. De SER wil uiterlijk 2012 een betere afbakening van de AWBZ; een glasheldere polis, verbetering van de indicatiestelling en een persoonsvolgend budget. Maar ook de herstelzorg overhevelen naar de Zorgverzekeringswet en sociale hulpverlening door gemeenten laten uitvoeren via de Wmo. Op veel terreinen is onderzoek nodig om die afbakening en heldere voorwaarden te realiseren.
ANBO vindt dat ouderen- en cliŽntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars betrokken moeten zijn bij de toekomst van de AWBZ. Ook het ministerie van VWS, RVZ (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg), CVZ (College voor Zorgverzekeringen) en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)zouden een zetel moeten innemen in de AWBZ-toezichthouder. ANBO wil de speciale toezichthouder voor de AWBZ, omdat er nogal wat problemen zijn rondom de huidige kwaliteit van zorg. Dit mede omdat de Wmo en de Zorgverzekeringswet pas zijn ingevoerd. Die voorzieningen zijn ook (nog) niet cliŽntgericht. Eerder genoemde partijen moeten samen invloed kunnen uitoefenen op aanspraken vanuit de AWBZ-polis, de indicatiestelling, onderzoek naar het functioneren van de WMO en de toekomst van de AWBZ op de lange termijn.


Meld misbruik van rioolheffing

Stichting RIONED heeft het meldpunt rioolheffing geopend waar burgers en bedrijven concrete gevallen van eventuele winsten op de rioolheffing kunnen melden. Op www.riool.net staat een formulier. Stichting RIONED zal elke concrete aanwijzing onderzoeken. De rioolheffing is geen 'melkkoe' zoals door Vereniging Eigen Huis gesteld. Gemeenten mogen geen winst maken. De rioolheffing stijgt vanwege de wijze van financiering. Dit is het gevolg van het vervangen van de riolering, die in tegenstelling tot het aanleggen uit de heffing betaald wordt. Gemeenten vervangen al enige jaren grote delen van de riolering (nu ruim 700 km per jaar) omdat die versleten is. De eerste aanleg van die riolering is vrijwel nooit uit de rioolheffing betaald, maar bijvoorbeeld uit de grondprijs. De kosten van de vervanging betalen gemeenten, conform landelijk beleid, meestal wel uit de rioolheffing. Landelijke financiŽle regels zorgen ervoor dat gemeenten die investering in 30-60 jaar afschrijven. Daardoor stijgt de rioolheffing ieder jaar opnieuw, ook als gemeenten ieder jaar evenveel riool vervangen. Door de weg en het riool zo veel mogelijk tegelijkertijd te vervangen besparen gemeenten kosten omdat de weg dan maar ťťn keer open hoeft. Ook werken zij steeds meer samen met waterschappen. Ondanks al deze inspanningen zal de rioolheffing de komende jaren gemiddeld met 5-8% per jaar stijgen.

http://www.riool.net


Leusdense acupuncturist blijkt geheim wapen paardenbezitters

De innoverende acupuncturist Ed Talens uit Leusden, bekend van zijn succesvolle behandelmethodes voor sportblessures en de chronische aandoening fibromyalgie, heeft er geheel onverwacht een nieuwe klantenkring bij. Steeds vaker zoeken paardenliefhebbers, soms ten einde raad, hem op. De resultaten zijn verbluffend. Dit bleek ook voor het IJslandse merrie Oda die al langere tijd ernstige pijn in de voorbenen had. Zelfs na bezoek in een gespecialiseerde paardenkliniek bleef de diagnose nog onduidelijk, ook de voorgestelde behandeling gaf geen garantie voor resultaat. De eigenaar, die al voorzichtig rekening hield met het ergste, namelijk het paardje in laten slapen, heeft Talens gebeld. Overtuigd van zijn unieke behandelmethode, werkt hij onder het motto 'no cure no pay'. De meeste resultaten met dieren zijn letterlijk boven verwachting. "Een paard liegt niet en loopt bijna altijd meteen beter, eigenaren hebben soms meer tijd nodig om te accepteren dat het paard ťcht genezen is" aldus Talens.

Ed Talens: "Acupunctuur in Nederland is niet echt vergelijkbaar met de acupunctuur zoals in China. In Nederland zijn we bekend met gespecialiseerde artsen, zoals een internist, een gynaecoloog, een KNO-arts en noem maar op. Deze artsen zijn na hun basisopleiding vele jaren bezig geweest zich te bekwamen in een specifiek vakgebied. " Volgens Talens is dat in China met acupuncturisten ook zo. "De meeste acupuncturisten zijn zich na hun basisopleiding gericht gaan specialiseren. De acupuncturisten die wij in Nederland kennen zijn, op een enkele uitzondering na, allemaal basisacupuncturisten. Ik onderscheid mij van deze basisacupuncturisten doordat ik mij volledig heb gespecialiseerd in specifieke klachten, namelijk blessures aan het bewegingsapparaat. Dat betekent dat ik mij dus in het geheel niet bezig houd met zaken als 'stoppen met roken' of hartklachten. Dat is overigens niet het enige waarin ik mij onderscheid van de Nederlandse acupuncturisten. Ik heb de filosofie dat een behandeling, net als in China waar men gewoon door moet werken, meteen effectief moet zijn. Het helpt meteen of het helpt niet en anders ben ik niet de goede therapeut voor die klacht."

De techniek die Talens toepast is gericht op onmiddellijk resultaat. Een sporter, of een paard wil direct weer kunnen trainen en meedoen aan wedstrijden. Dit snelle resultaat levert overigens wel eens andere problemen op. Omdat men in Nederland gewend is aan lange behandeltrajecten, is het ongeloof bij dit snelle resultaat vaak het grootste probleem voor de acupuncturist, die hier al enige jaren mee te maken heeft. Het aantrekkelijke van de behandeling van viervoeters is voor Talens de ongecompliceerde en pure reactie. "Een paard krabt zich niet achter de oren om te begrijpen waarom het geen pijn meer heeft!"

De acupuncturist richt zich zowel bij mensen als bij (zoog)dieren op hetzelfde type blessures zoals ernstige kneuzingen, pees-,spier- en aanhechtingsproblemen enzovoort. Talens gaat voor de behandeling van de viervoeters overigens op locatie en vraagt wel enige praktische ondersteuning om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. "Omdat ik in de kern van de blessure werk, doet de behandeling wel even pijn. Die pijn is echter van zeer korte duur. Ik praat hier eerder over seconden dan minuten! Toch kan deze kortstondige felle pijn wel een schrikreactie uitlokken, temeer daar het paard natuurlijk al gevoelig is op de bewuste plek. Daarom is het van het grootste belang, ook voor mijn eigen veiligheid overigens, dat het paard in ieder geval absoluut stil staat, eventueel met een praam. Dan kan ik er goed bij en kan het paard zich door de schrik niet bezeren. Hoewel Talens in zijn gespecialiseerde praktijk de fibromyalgiepatiŽnten en sporters blijft behandelen, is hij zeker voornemens in de toekomst meer kreupele paarden te helpen ."Het is fantastisch om met deze techniek te kunnen voorkomen dat een dier moet inslapen."


Advies GGD aan basisscholen: ventileer, ventileer de klaslokalen

"Ventileer de klaslokalen. Zet tijdens het speelkwartier alles open wat je open kan zetten. Zorg voor voldoende schone lucht impulsen."

http://www.gelderlander.nl/algemeen/gezondheid/2919471/Advies-GGD-aan-
basisscholen-ventileer-ventileer-de-klaslokalen.ece


Download - Minerva April 2008

Het aprilnummer 2008 van Minerva is online beschikbaar

• Editoriaal: Prijsbewust voorschrijven? M. Bogaert, P. Chevalier

• Aspirine toevoegen aan orale anticoagulantia: voordelen en risico's C. Hermans
Wat zijn de therapeutische voordelen en risico's van het toevoegen van aspirine aan een behandeling met orale anticoagulantia in de preventie van trombo-embolische gebeurtenissen?

• Aspirineresistentie en toegenomen cardiovasculair risico? P. Chevalier
Bestaat er een verband tussen aspirineresistentie en de incidentie van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiŽnten met een cardiovasculaire aandoening?

• Cognitieve gedragstherapie voor medisch onverklaarde klachten? W. Van Mechelen
Wat is het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT) versus conventionele zorg op lichamelijke en psychische symptomen bij eerstelijnspatiŽnten met medisch onverklaarde klachten?

• De invloed van antidiabetica op diabetici met hartfalen B. Jandrain, P. Chevalier
Wat is de invloed van antidiabetica op morbiditeit en mortaliteit bij diabetici met hartfalen?

• Statines en diabetes: (n)iets nieuws? P. Chevalier
Wat is het precieze effect (preventie van welk type gebeurtenis?) van een lipidenverlagende behandeling vergeleken met placebo bij patiŽnten met en patiŽnten zonder diabetes en in functie van andere klinische patiŽntkenmerken?

• Gewichtsreductie reduceert pijn en verbetert het functioneren van personen met knieartrose? P. Van Royen
Wat is het effect van gewichtsreductie op pijn en functieverlies bij obesitaspatiŽnten met knieartrose?

• Valpreventie: multifactoriŽle evaluatie en doelgerichte interventie P. Chevalier
Wat is het effect van een multifactoriŽle evaluatie en een interventieprogramma in de preventie van valpartijen en letsels bij niet-gehospitaliseerde, niet-geÔnstitutionaliseerde ouderen?

Het vervolg op...
• Mortaliteit 7 tot 10 jaar na bariatrische chirurgie B. Michiels
• Rosiglitazon: bevestiging van het cardiovasculaire risico P. Chevalier

Download het volledige nummer in pdf
http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/2008/3-2008/NLtot3_2008.pdf


Onderzoekers UGent en Erasmus Universiteit Rotterdam tonen rol van aluminium bij vaccinaties aan

Onderzoekers van de Universiteit Gent en de Erasmus Universiteit Rotterdam (onder leiding van prof. Bart Lambrecht, vakgroep Inwendige Ziekten, UGent) hebben voor het eerst aangetoond hoe aluminium de efficiŽntie van vaccinaties versterkt. Prof. Bart Lambrecht is een Vlaamse toponderzoeker die in oktober 2007 naar Gent teruggekeerd is via het Odysseus-programma: een aanmoedigingsbeleid om toponderzoekers naar Vlaanderen te halen door middel van een startfinanciering voor wetenschappelijk onderzoek.  De resultaten van het onderzoek werden zopas gepubliceerd in het toonaangevend medisch tijdschrift Journal of Experimental Medicine. De onderzoeksresultaten zullen leiden tot de ontwikkeling van betere vaccins.

Rol van aluminiumzouten

Aluminiumzouten bevinden zich in vrijwel elk vaccin en worden gebruikt om het immuunsysteem aan te zetten te reageren op de vaccin-stof (het antigeen). Dit product werd het eerst toegevoegd aan vaccins in 1926 zonder dat het echte werkingsmechanisme bekend was. Dit leidde ertoe dat deze stof de bijnaam van 'dirty little secret of immunology' kreeg.

Het huidig onderzoek heeft aangetoond dat aluminiumzouten leiden tot activatie van antigeen presenterende dendritische cellen. Deze cellen zijn onmisbaar om het menselijk afweersysteem goed te laten functioneren. Eerdere studies hadden aangetoond dat deze aluminiumzouten in vitro geen effect hadden op deze cellen. Het onderzoek van de groep van prof. Bart Lambrecht toont dat er wel degelijk een activatie gebeurt van deze cellen maar dat deze activatie niet direct door aluminiumzouten zelf worden uitgelokt, maar door plaatselijke vrijstelling van urinezuur.

Urinezuur
Dit urinezuur is vooral bekend omwille van zijn neerslag onder de vorm van kristallen bij patiŽnten met jicht (acute gewrichtsontstekingen). De onderzoekers konden aantonen dat een injectie met aluminium leidt tot een forse verhoging van het urinezuur ter hoogte van de plaats van injectie van het vaccin en vooral ook dat neutralisatie van het urinezuur de werkzaamheid van het vaccin deed afnemen.


 


3 April


Snapt u het nog ?

Men wil de complementaire geneeskunde nog verder aan banden leggen, patiŽnt wordt verplicht eerst de reguliere behandelingen te volgen, dus einde keuzevrijheid. Dit betekent in de praktijk dus eerst een verplichte chemo terwijl die voor een grote groep alleen maar averrechts werkt, het immuunsysteem wordt nog verder ondermijnd van een toch al zieke patiŽnt. Dat chemo in de praktijk voor de meerderheid van "slachtoffers"  niets oplevert daar zijn al genoeg voorbeelden van, dit is er zo ťťn:

Uit het onderzoek bleek dat ER+ patiŽnten die chemotherapie ondergingen geen betere overlevingskans hadden dan ER- patiŽnten die chemotherapie kregen. Het verschil in overlevingskans tussen de twee onderzoeksgroepen betrof slechts 5 procent (in het voordeel van de ER- patiŽnten), waaruit blijkt dat de chemotherapie geen voordeel opleverde voor de hormoongevoelige patiŽnten.

http://www.artsenapotheker.nl/i87328

Artsen ťn patiŽnten blijken zich rondom de beslissing voor het ťťn of het ander te laten leiden door irrationele, emotionele motieven, stelt Koedoot. Chemotherapie wordt niet alleen voorgesteld op basis van te verwachten effectiviteit. In bijna de helft van de gevallen gaven de oncologen toe dat de gedachte ‘iets doen beter is dan niets doen’ een rol speelde bij het aanbieden van chemotherapie. ‘Het geven van een behandeling, zelfs als deze agressief is en veel bijwerkingen heeft, is een manier om de confrontatie met de onmacht om te genezen of anderszins perspectief te bieden te vermijden’, schrijft Koedoot.

http://www.dood.nl/showit.php3?cid=285

 

En dan verschuilt men zich keer op keer achter het feit dat er voor dit soort methodes wel wetenschappelijke bewijs is. In dit geval was het dus voor 95% niet zinvol en werden deze mensen onnodig vergiftigd door de medicijnmannen.

Het lijkt een beetje op het verhaal met preventief onderzoek naar borstkanker.

Van iedere 2000 vrouwen die 10 jaar lang worden gecontroleeerd wordt er van ťťn vrouw het leven verlengd maar 10 gezonde vrouwen worden onnodig behandeld voor borstkanker met alle risico's van dien. De vraag is nu dus of het screenen meer goed doet dan kwaad....Vrouwen horen op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's en voordelen van onderzoek volgens de onderzoekers.

http://www.fonteine.com/borstkanker.html

De pil is ook zo'n wetenschappelijk bewezen produkt, maar het is toch een echte killer voor menige vrouw. Weet een meisje van 15-16 jaar waar ze aan begint nadat ze een huisarts heeft bezocht? Weet ze dit:

 • De pil vergroot kans op herseninfarct
 • UGent-onderzoekers tonen verband aan van langdurig pilgebruik en slagaderverkalking
 • Nog niet zwanger geweest ? Dan meer kans op borstkanker !
 • 44% meer kans op borstkanker voor de menopauze door de pil
 • Tweede generatiepil verhoogt kans op borstkanker met 45%
 • Meer kankerrisico met 1 pil dan met 10 ton verboden hormonenvlees
 • Etalagebenen door roken, de pil en hoge bloeddruk
 • Verhoogde kans op thrombo-embolieŽn, hypertensie, metabolismestoornissen
 • De pil, mogelijke veroorzaker van vaginale pijnen

http://www.fonteine.com/pil_borstkanker.html

En nu is het wachten op dat baarmoederhalskankervaccin waar de jeugd massaal aan zou moeten. Gewoon een vaccin nemen en je hoeft niet meer na te denken over je sexleven, lekker makkelijk maar met een prijskaartje:

http://www.fonteine.com/gardasil.html

Antibiotica, ook zo'n wondermiddel maar zo'n beetje de aanjager van steeds meer ellende zoals chronische darmproblemen, voedselintoleranties, verzwakt immuunsysteem, MRSA bacterie etc etc. Is muntje al gevallen? Nee, ik bel met een ontstoken kies naar kaakchirurg voor Apex ingreep maar is wachtlijst, ik moet maar een "kuurtje" nemen..... ze hebben geen benul van de impact van antibiotica op je immuunsysteem, infecties worden alleen maar agressiever op termijn door deze lapmiddelen. Maak je lichaam sterk met voeding en niet lui en zwak door korte termijn oplossingen, de rekening komt altijd later.

http://www.fonteine.com/antibiotica_resistentie.html

Hele volksstammen moeten aan de antidepressiva, is ook zogenaamd wetenschappelijk bewezen door big pharma. Wat er nu echter blijkt is dat het voor de grootste groep net zo goed werkt als een placebo. Ziet u het voorschrijfgedrag veranderen of hobbelt men gewoon blind achter big pharma aan, lekker veilig en iedereen happy toch? Wie schrijft die blijft? Lekker verschuilen achter protocollen en collega schapen. Iemand met een beetje brede kennis weet allang dat voeding een cruciale rol speelt mbt de hersenen, met name de rol van omega 3 vetzuren en vitamine D. Ooit wel eens een psychiater gezien die dit voorschrijft bij depressie?

http://www.fonteine.com/depressie.html

En al die oudjes in bejaardencentra die gewoon met tekorten zitten van vitamine D, omega 3 en B12 omdat ze niet in de zon komen, vette vis lusten/eten of door pijnstillers/slaapmiddelen maagabsorptie problemen hebben.   Waarom geen standaardtesten voor dit probleem, of is dit een minder bekende vorm van euthanasie, ze zouden toch eens allemaal 90 jaar kunnen worden door een betere gezondheid. Hoog tijd dus om je oma/opa goed voor te lichten en hun oude dag te verlichten, er komt namelijk een dag dat je zelf in deze kwetsbare positie komt en je hoeft dan geen hulp te verwachten van de overheid, die ziet jou dan als een kostenpost ipv een melkkoe.

Mijn advies is simpel: deel en verzamel kennis zodat je niet in de farma val valt, van de meeste medici is weinig kritiek op de eigen dwaalwegen te verwachten, de kachel moet blijven roken.....

Ron


Video - The Story of Stuff


De acht voedingsleugens

Stelling: wie geen vlees eet, lijdt aan eiwitgebrek

FOUT!

Het voor de celopbouw zo belangrijke eiwit is in groente en granen voldoende aanwezig, vooral in bonen, erwten, linzen en noten. Bij afwisselingsrijke, vleesloze kost krijgt het lichaam alle belangrijke aminozuren, waaruit de eiwitten zijn opgebouwd - sojabonen en avocado bevatten zelfs het hele palet van deze acht aminozuren. Mensen hoeven niet bang te zijn, dat ze te weinig eiwit binnenkrijgen, men eet meer dan dubbel zoveel eiwit als het lichaam nodig heeft. Dit overschot brengt teweeg, dat dierlijk eiwit zich afzet in de bloedvaten en in het weefsel en de overgang kan verhinderen van vitaalstoffen naar de organen, spieren en botten. Het overmatige verteren van dierlijke eiwitten leidt tot ziekten.

"Ik ben vegetariŽr en anti- alcoholist, omdat ik zo een beter gebruik kan maken van mijn hersenen." Thomas Edison, uitvinder van de gloeilamp en de bioscoop

Lees verder op:
http://www.fonteine.com/voedingsleugens.html


EU-27 : Vassiliou wil meer zorg over de grens

Brussel, april. De nieuwe eurocommissaris voor gezondheid, de Cypriotische Androulla Vassiliou, wil inwoners van de Europese Unie bewuster maken van de mogelijkheid dat ze medische zorg in alle landen van de EU kunnen krijgen. Dat zei ze vandaag toen ze voor de eerste keer het Europees Parlement toesprak. Vassiliou wil de burger dichterbij de Europese Unie brengen door een voorstel om deze erkende regeling een duidelijk wettelijk kader te geven. De meeste EU-burgers blijken niet op de hoogte van de optie van grensoverschrijdende zorg. Vassilious voorganger Markos Kyprianou was al van plan een wetsvoorstel hierover in te dienen. De nieuwe commissaris wil dat in juni doen. Het voorstel behelst uitspraken van het Europes Hof van Justitie over deze zorgoptie om te zetten in wetgeving.

http://www.nrcnext.nl/nieuws/europa/article1033579.ece

xxx


Recept: Mousse van de bloemen van de Primula, 4 personen.

100 g primulabloemen, 4 verse eieren, 100 gr suiker, citroensap.

Bereiding:

 • klop het eigeel met de suiker totdat het een mousse wordt, voeg de bloemen toe geplukt van hun steeltje en zeer fijngehakt, citroensap erover.
 • klop het eiwit stevig en voeg het bij boevenstaand.

Doe alles in een vrij diep bord en decoreer met primulabloemen, serveer onmiddellijk om te voorkomen dat de mousse in elkaar zakt.

Francis COUPLAN > www.couplan.com

xxx


Geneesmiddelenbewaking en -veiligheid

Geneesmiddelenbewaking kenmerkt zich door informatie over de veiligheid van geneesmiddelen te destilleren uit meldingen van bijwerkingen. Deze meldingen worden gedaan door artsen, apothekers en gebruikers aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. In zijn oratie op 8 april 2008 bespreekt Kees van Grootheest de zoektocht naar methoden om sneller betrouwbare informatie te krijgen over nieuwe geneesmiddelen waarover nog maar weinig over de veiligheid bij dagelijks gebruik bekend is. Hij gaat tevens in op de bijdrage die gebruikers van geneesmiddelen kunnen leveren aan het bewaken van de veiligheid van geneesmiddelen. Maakt dat het gebruik van geneesmiddelen veiliger of vergroot het juist de zorgen over de veiligheid?

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief14_08/promoties_oraties/14_01


Internationaal nieuws

A new way to fight cancer - the silver shield
Algae could one day be major hydrogen fuel source
Are blood thinners post-op killers?
Brain DNA 'remodeled' in alcoholism
Chemotherapy-induced anemia increases risk of local breast cancer recurrence
Controlling your appetite requires PI3K signaling
Early-onset obesity in father linked to increased potential for liver disease in child
High blood glucose raises IGF-1 and cancer risks
Hormone that controls hunger and appetite also linked to reduced fertility
Hospital ClŪnic conducts the first kidney extraction through the vagina in Europe
Lack of sleep can provoke sleepwalking
Mayo Clinic Proceedings examines link between bacteria in the digestive system and obesity
MU researcher links hormone replacement therapy to breast cancer
New research provides insight into menopause
New Study in the Journal SLEEP Finds a Link Between Insomnia and Depression in Young Adults
New study shows that lower food intake has a negative effect on immune system
No benefit found from continuing neuroleptic drugs in Alzheimer's patients
Overweight kids have fewer cavities, new study shows
Prebiotics -- the key to fewer food poisoning stomach upsets -- and healthy farm animals
Renal artery stenting falls short in large randomized trial
Researchers develop new method to test for lung cancer
Researchers identify a gene responsible for cases of Lou Gehrig’s disease
Short, long sleep duration is associated with future weight gain in adults
Study finds concerns with biofuels
Study Shows Why Synthetic Estrogens Wreak Havoc on Reproductive System
Symposium to explore role nanoparticles may play in disease
Tai Chi exercises improve type 2 diabetes control
USC researchers find new clues to risk of Hodgkin lymphoma

Details? Zie www.fonteine2.com


 

 


2 April


1 April grap

Nog even een uitleg over mijn bericht dat ik opvolger zou worden van Patricia Schutte bij het Voedingscentrum, dit was dus een 1 april grap..... geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt.....

Ron


Video - Big Fat Lies with Gary Taubes

Gary Taubes, an award-winning writer for Science, the New York Times Magazine and other publications, came to Stevens to discuss his controversial new bestseller, Good Calories, Bad Calories which argues that much of what we have been told about the relationship between body weight, diet and exercise is wrong.


Cola of water ?

Als we ouder worden verzuurt ons lichaam en deze verzuring wordt versneld door allerlei faktoren zoals stress, voeding (suikers, vetten, dierlijke eiwitten etc), fanatiek sporten etc. Eet je voldoende groene groenten, fruit,  algen etc en drink je genoeg water dan kun je deze verzuring flink beperken en chronische klachten zoals problemen met gewrichten flink afremmen. Ook chronische ontstekingen en kanker kunnen het gevolg zijn van een verzuurd mileu. Je lichaam zal mineralen onttrekken uit de botten om de zuurgraad van het bloed stabiel te houden.

Veel mensen drinken klakkeloos glazen cola en andere zure frisdranken maar ik las recent in een Koreaans boek over hoog PH water (minder zuur dus) dat je 32 glazen water moet drinken om 1 glas cola te compenseren. Snap je gelijk waarom verzuring zo'n probleem is in landen als Amerika waarin kinderen met Cola worden grootgebracht.

De eerste stap naar gezondheid is dan ook het aanpakken van verzuring ! Water, zongedroogd zeezout, zure vruchten (alkalisch effect !) en groene groente zijn dan de beste medicijnen. Hoe hoger de ph van water hoe beter. PH 7 is neutraal, Spa blauw is 6 en dus verzurend maar weer minder erg dan koffie (PH 5) en Cola (PH4). Ik maak zelf hoog PH water met een Alkalark maar er zijn veel apparaten in omloop die je direct aan de krant kunt hangen zoals bijv de Jupiter. Zijn allemaal afkomstig uit Zuid Korea waar miljoenen mensen hoog PH water drinken, in Nederland is echter het muntje nog niet gevallen.

Ron

http://www.fonteine.com/zuurbalans.html
http://www.fonteine.com/zuur_basen.html


Video - Dr. Weil Endorses Gary Taubes' Good Calories, Bad Calories


UGent-onderzoeker stelt nieuwe behandeling voor patiŽnten met neuspoliepen voor

Door de bacterie Staphylococcus aureus met antibiotica te behandelen, kunnen patiŽnten met neuspoliepen beter en sneller behandeld worden. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Thibaut Van Zele (vakgroep Neus-Keel-en Oorheelkunde, Upper airways research laboratory onder leiding van prof. Van Paul Cauwenberge en prof. Claus Bachert). In de studie werd voor het eerst de rol en invloed aangetoond van de bacterie Staphylococcus aureus op neuspoliepen. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd een doeltreffende behandeling voorgesteld, die nu reeds succesvol toegepast wordt in het UZ Gent.

Neuspoliepen

Nasale polypose (neuspoliepen) is een ontsteking van de neusholte en sinussen. De ziekte is moeilijk te behandelen. Ze wordt frequent geassocieerd met astma en overgevoeligheid voor aspirine. De belangrijkste symptomen zijn reukverlies, neusobstructie, slijmen in de keel en neusloop. Staphylococcus aureus is een bacterie die deel uitmaakt van de normale flora ter hoogte van de huid en bovenste luchtwegen. Ongeveer 25% van de bevolking is een permanente drager van Staphylococcus aureus in de neus. Het onderzoek toont aan dat Staphylococcus aureus een belangrijke rol speelt in het ziekteproces van neuspoliepen. Deze bacterie produceert schadelijke toxines die het immuunsysteem heel sterk kunnen stimuleren en het zijn deze toxines die het ziekteproces bij neuspoliepen verergeren. Daarenboven werd vastgesteld dat deze bacterie voornamelijk het ziekteproces verergert bij neuspolieppati√ęnten met astma en een overgevoeligheid voor aspirine.

Nieuwe behandeling

Momenteel worden neuspoliepen voornamelijk behandeld met cortisone, via neussprays of druppels. Orale cortisone reduceert echter slechts kortstondig het klachtenpatroon en de poliepgrootte. In het doctoraatsonderzoek werden dan ook twee nieuwe behandelingen voor nasale polypose getest. Gebaseerd op het onderzoek naar de invloed van de bacterie Staphylococcus aureus op neuspoliepen werd in de studie ook doxycycline getest, een antibioticum dat de groei van bacteries afremt. Dit onderzoek toonde aan dat doxycycline een langdurig effect heeft op de poliepgrootte. Het kan tevens het specifieke ontstekingspatroon van neuspoliepen afremmen.

Aziatische versus Westerse bevolking

Het doctoraatsonderzoek toont voor het eerst aan dat er rasverschillen zijn tussen neuspoliepen. Neuspoliepen afkomstig van Aziatische patiŽnten werden verzameld in samenwerking met de NKO-afdeling
van het Chinese Chengdu en dr. Nan Zhang, en vertonen een opvallend ander ontstekingspatroon dan poliepen afkomstig van Westerse patiŽnten. Ook deze resultaten hebben gevolgen voor de behandeling van neuspoliepen.


Artsen reanimeren beter door verhogen zelfvertrouwen

Artsen moeten niet alleen kķnnen reanimeren, ze moeten het ook dķrven. Dat stelt kinderanesthesioloog Nigel Turner naar aanleiding van zijn promotie onderzoek dat hij uitvoerde aan het UMC Utrecht. Hij ontdekte dat artsen met een hogere zelf-effectiviteit betere spoedeisende hulp verlenen. Bijscholing in de spoedeisende geneeskunde, zoals de Advanced Paediatric Life-Support-cursus, zou meer aandacht moeten hebben voor zelf-effectiviteit. Turner promoveert op 1 april aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Normenkader prestatiemeting AWBZ openbaar

De Nederlandse Zorgautoriteit maakt vandaag het rapport Toelichting Prestatiemeting AWBZ 2007 Normenkader openbaar. Met dit normenkader maakt de NZa haar beoordeling van het functioneren van de concessiehouders met betrekking tot de uitvoering van de AWBZ in 2007 transparant. Aan de hand van het normenkader is het mogelijk om het functioneren van de concessiehouders met elkaar te vergelijken. De NZa wil daarnaast de concessiehouders met behulp van het normenkader stimuleren de AWBZ steeds beter uit te voeren. In de prestatiemeting AWBZ zijn ook toetsingsaspecten opgenomen die de consument centraal stellen. Deze aspecten liggen op het terrein van het contracteerproces, de toegankelijkheid van de zorg, de kwaliteit van de zorgverlening, het PGB en de klachtenafhandeling.


Het eerste landelijke kinderformularium is gereed!

Op maandag 31 maart publiceert het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) het eerste landelijke formularium voor geneesmiddelen bij kinderen. Een dergelijk openbaar toegankelijk handboek voor geneesmiddelengebruik bij kinderen bestond nog niet. Het NKFK hoopt hiermee de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddelengebruik bij kinderen te verbeteren. Het kinderformularium is voor iedereen vrij toegankelijk via kinderformularium.nl.  Er waren reeds enkele lokale formularia beschikbaar. De bekendste daarvan is het Geneesmiddelen Formularium voor Kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het nieuwe formularium komt in grote lijnen overeen met het WKZ formularium. Daarnaast zijn ook de richtlijnen uit het Vademecum pediatrische antimicrobiŽle therapie" en de adviezen van het Kenniscentrum Kind- enJeugd Psychiatrie in het nieuwe formularium opgenomen. In het kinderformularium worden de meest gangbare geneesmiddelen voor kinderen voorzien van een dosis-advies en - indien beschikbaar - van aanvullende pediatrische informatie over bijwerkingen en aanwijzingen voor gebruik bij kinderen. De dosisadviezen zijn vooralsnog gebaseerd op consensus. Daarnaast is in het kinderformularium informatie opgenomen over de registratiestatus van een geneesmiddel voor kinderen, zodat artsen zich bewust zijn van het zogenaamde 'off label' voorschrijven en ouders en kinderen daarover beter kunnen informeren.

Volgens Carin Rademaker- die aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van het Geneesmiddelen-Formularium van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en eveneens nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het landelijke kinderformularium- heeft dit nieuwe landelijke standaardwerk duidelijke voordelen ten opzichte van de oude situatie. "Behandelingen intra- en extramuraal kunnen hiermee veel beter op elkaar worden afgestemd, omdat behandelaren binnen en buiten het ziekenhuis toegang hebben tot dezelfde bronnen en dus dezelfde richtlijnen zullen hanteren. Een kinderarts gebruikt dezelfde standaard als een huisarts of apotheker, en dat komt de behandeling van de patiŽnt alleen maar ten goede." zo laat zij weten in het Pharmaceutisch Weekblad van 28 maart 2008. Het kinderformularium wordt als dynamisch document beschouwd. In de komende jaren zal het formularium worden uitgebouwd met evidence-based dosis adviezen en aanvullende informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen. Daarnaast houdt het NKFK zich aanbevolen voor al uw op-en/of aanmerkingen om het Kinderformularium aan te vullen dan wel te verbeteren. Een link daartoe vind u op de kinderformulariumsite. Op korte termijn wordt gewerkt aan een PDA versie van het formularium.

Het kinderformularium is reeds erkend door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) en zal door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde worden erkend als richtlijn voor het toedienen van geneesmiddelen aan kinderen. De ontwikkeling van het eerste landelijke kinderformularium is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK)


Hersenstichting-brochure over puberhersenen

De Hersenstichting Nederland heeft een nieuwe brochure over puberhersenen uitgebracht. 'Puberhersenen in ontwikkeling' informeert over de hersenontwikkeling van pubers om pubergedrag inzichtelijker en begrijpelijker te maken voor ouders en hen een beeld te geven van de risico's en mogelijkheden. De gevolgen van de ontwikkeling van de hersenen worden uitgebreid besproken in de brochure. Vaak wordt een negatief beeld geschetst van pubers, maar de meeste pubers in Nederland groeien zonder veel problemen op. Desondanks kan het gedrag van sommige pubers voor ouders best lastig zijn. De reden waarom ze dit gedrag vertonen, zou wel eens voor een belangrijk deel kunnen liggen in veranderingen in de hersenen. Gedrag van mensen is namelijk een combinatie van aanleg, werking van de hersenen en interactie met de omgeving. In de brochure is aandacht voor slaap, aangezien er in de puberteit iets verandert in het slaap-waakpatroon. Daardoor worden pubers pas later op de avond moe en komen ze 's ochtends waarschijnlijk moeilijker uit hun bed. Verder is er aandacht voor de risico's van verslavende stoffen als alcohol en drugs op de hersenen. Ook enkele hersenaandoeningen die geassocieerd worden met de puberteit komen aan bod.  'Puberhersenen in ontwikkeling' is te bestellen via www.hersenstichting.nl, voor 2 euro (excl. porto- en administratiekosten).


Klink onderzoekt vaccin baarmoederhalskanker in RVP

Minister Klink gaat zich beraden op de vraag of hij het HPV-vaccin, tegen baarmoederhalskanker, laat opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanochtend nam hij het advies Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker van de Gezondheidsraad in ontvangst. Dit gebeurde in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. ‘De voordelen van het HPV-vaccin zijn evident’, concludeert Klink na bestudering van het rapport. Tegelijk wijst hij op de hoge kosten – tientallen miljoenen per jaar - die met de invoering gemoeid zijn. Klink zegt toe de Kamer zo snel mogelijk te laten weten of hij het vaccin laat opnemen in het RVP. Jaarlijks wordt er in Nederland bij ongeveer 650 vrouwen baarmoederhalskanker geconstateerd en overlijden ongeveer 225 vrouwen aan de ziekte. Het nieuwe vaccin biedt bescherming tegen in elk geval de HPV-types 16 en 18, die de oorzaak zijn van 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker.

http://www.fonteine.com/gardasil.html


LiesbreukpatiŽnt meest gebaat bij lokale verdoving

Bij slechts 7 op de 100 liesbreukcorrecties wordt lokale verdoving gebruikt, terwijl die vorm van verdoving voor de patiŽnt het meest gunstig uitpakt. PatiŽnten die een endoscopische liesbreukcorrectie hebben ondergaan, herstellen sneller en hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven dan patiŽnten bij wie een open liesbreukcorrectie is toegepast. Dit zijn enkele van de conclusies uit het promotieonderzoek van Erasmus MC'er drs. Ruben van Veen die op 3 april promoveert.

Opzet
In Nederland is de liesbreukcorrectie de meest uitgevoerde algemeen chirurgische ingreep. Drs. Ruben van Veen, arts-onderzoeker bij de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC en nu in opleiding tot chirurg in het Ikazia Ziekenhuis, deed voor zijn promotie onderzoek naar de verschillen in uitkomsten na liesbreukcorrecties door de lokale verdovingstechniek met de ruggeprik te vergelijken. In zijn proefschrift stelt Van Veen dat het wonderlijk is dat lokale verdoving slechts bij 7% van de liesbreukcorrecties wordt toegepast, terwijl de landelijke richtlijnen die vorm van verdoving aanbevelen boven een ruggeprik (40%) of een volledige narcose (53%). De voordelen van lokale verdoving ten opzichte van andere vormen zijn: minder pijnbeleving na de operatie en een korter verblijf in het ziekenhuis. Na toepassing van een ruggeprik hadden meer patiŽnten problemen met plassen en moesten daardoor een nacht of langer in het ziekenhuis blijven, terwijl zij in opzet in dagbehandeling werden behandeld. In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wordt respectievelijk 70% en 40% van de liesbreukcorrecties onder lokale verdoving uitgevoerd.

Academisch ziekenhuis Maastricht (azM)


Moleculaire genetica van medullair schildklierkanker

In haar promotieonderzoek zocht Wendy van Veelen naar moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van medullair schildklierkanker. Zij toonde een versterkend effect aan tussen kankergen RET en het verlies van celcyclus remmer P18 bij de ontwikkeling van schildklierkanker. Daarnaast vond ze dat RET-geinduceerde tumorontwikkeling deels afhankelijk is van beta-catenine activering. De genetische mechanismen die ten grondslag liggen aan het meerstaps proces van medullair schildkliercarcinoom ontwikkeling zijn tot op heden grotendeels onbekend. Ongeveer 60% van alle medullair schildklierkanker komt voor als sporadische kanker en ongeveer 40% als familiaire kanker. Activering van RET, een receptor tyrosine kinase, initieert de ontwikkeling van erfelijk MSC en is mogelijk ook betrokken bij sporadische MSC ontwikkeling. Additionele oncogene gebeurtenissen zijn nodig, maar moeten nog opgehelderd worden. Wendy van Veelen promoveert op 1 april aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Erfelijkheid van herseninfarct

Tijdens zijn promotieonderzoek identificeerde Martijn Pruissen een sterke genetische risicofactor voor herseninfarct bij jonge vrouwen. Dit risico wordt verder versterkt door gebruik van orale anticonceptie. Dit onderzoek levert nieuwe kennis op over het ontstaan van herseninfarct bij jonge vrouwen. Screening op deze genafwijking voorafgaand aan het starten met de anticonceptiepil lijkt vooralsnog niet zinvol. Verder blijkt bij oudere patiŽnten met een TIA of herseninfarct dat een erfelijke tromboseneiging weinig invloed heeft op het ontstaan van nieuwe hart- en vaatziekten na het doormaken van een TIA of herseninfarct. Er is in het verleden al veel gepubliceerd over erfelijke aanleg voor een eerste herseninfarct maar er is zelden onderzoek gedaan naar de erfelijke aanleg voor het krijgen van nieuwe hart- en vaatziekten na een eerste vaatziekte. Dit onderzoek levert nieuwe kennis op over de erfelijke invloed op het ontstaan van nieuwe ziekte na een herseninfarct. Martijn Pruissen promoveert op 1 april aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Ook in afgelopen jaar opmerkelijk veel tekenbeten in de achtertuin

Gisteren publiceerde Wageningen UR nieuwe onderzoeksresultaten over teken, tekenbeten en Borrelia infecties in Nederland. De registratie van tekenbeten in 2007 bevestigt dat een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin en ruim een derde in de bossen. Leeftijd speelt een rol bij het oplopen van een tekenbeet. De tekendichtheid varieerde in 2007 niet sterk van die in 2006. Daarentegen was het percentage met Borrelia geÔnfecteerde teken in 2007 veel lager dan in 2006. De onderzoekers van Wageningen UR kunnen deze verschillen nog niet verklaren.

www.wageningenuniversiteit.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/teken.htm


Monsanto breidt macht verder uit

Monsanto maakt akkoord bekend over overname van De Ruiter Seeds, een wereldwijd toonaangevend groentezadenbedrijf

Verwacht wordt dat acquisitie zal leiden tot uitbreiding van groentezadenportefeuille van Monsanto in het snelgroeiende beschermde teelt-segment en Monsanto in staat zal stellen de levering van producten met toegevoegde waarde aan telers en consumenten te versnellen Het concern Monsanto (NYSE: MON) maakte vandaag bekend een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend voor de overname van De Ruiter Seeds Group B.V., een Nederlandse holding die eigenaar en exploitant is van de onderneming De Ruiter Seeds, voor het bedrag van EUR546 miljoen, of meer dan US$800 miljoen, afhankelijk van de valutakoersen, minus netto schuld. Als de overname eenmaal rond is, zal deze naar verwachting voortbouwen op de
succesvolle groentezaadactiviteiten van Monsanto, en tegelijkertijd de groei van het concern bevorderen in het beschermde teelt-segment, de snelstgroeiende tak binnen de groentezadensector.

 

Altijd handig als je Europa wil overstromen met Frankenstein foods (GMO). De Fransen liggen gelukkig dwars maar door je belang te versterken in Europese bedrijven kun je misschien toch een opening forceren. Controleer je de wereld van de zaden dan controleer je de wereldvoedingsmarkt. Dat kennen we wel van Microsoft etc.....


Wereldomroep lanceert site rond internationaal recht

Vandaag lanceert Radio Nederland Wereldomroep een nieuwe journalistieke website op het gebied van internationaal recht: www.internationaljustice.rnw.nl. Deze Engelstalige site richt zich op een internationaal publiek van onder meer juristen, journalisten, politici, studenten en direct betrokkenen. Met de website wil de Wereldomroep internationaal recht toegankelijk maken voor een breed publiek. De website biedt nieuws en achtergronden op het gebied van internationaal recht. De redactie van de website volgt niet alleen de verschillende rechtszaken en andere ontwikkelingen op de voet, maar voegt ook journalistieke duiding en analyse toe. Verder staan op de site een groot aantal audio- en internetproducties en links naar ruim 300 websites van relevante organisaties. Bovendien kunnen bezoekers deelnemen aan het forum en discussiŽren over de internationale rechtspraak en de werking ervan.

Reputatie
Internationaal recht en mensenrechten is een onderwerp waarmee Nederland zich over de hele wereld profileert. "Met nagenoeg alle instituten rond internationaal recht in Den Haag heeft Nederland een vooraanstaande positie," zegt Jan Hoek, algemeen directeur van de Wereldomroep. "Onze redactie besteedt al jaren uitgebreid aandacht aan internationaal recht en heeft daarin een sterke reputatie opgebouwd. Het is een logisch vervolg om dit onderwerp met een toonaangevende website een centrale plaats in de internationale programmering te geven."

Samenwerking
De redactie van de website werkt nauw samen met www.haguejusticeportal.net (Hague Justice Portal), een initiatief van 'The Hague Academic Coalition', waarin onder meer de gemeente Den Haag, het Asser Instituut, Instituut Clingendael en de Carnegiestichting (Vredespaleis) verenigd zijn. "De Hague Justice Portal biedt vooral academische content en bronmateriaal, terwijl de Wereldomroep sterk is in journalistieke analyse en duiding. Samen geven we de webbezoeker complete informatie," aldus Jan Hoek.

http://www.internationaljustice.rnw.nl


Integratie alternatieve behandeling en onderzoek dringend noodzakelijk

De deelnemers van het startcongres van de Week van de Psychiatrie hebben zich nagenoeg unaniem uitgesproken voor de integratie van alternatieve en aanvullende geneeswijzen (CAG) in het behandelaanbod van de GGZ en voor (veel) meer onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve en aanvullende geneeswijzen. Het gebruik van aanvullende en alternatieve behandeling in de GGZ neemt toe en de belangstelling ook. Met ruim tweehonderd cliŽnten, hulpverleners en andere belangstellenden startte op 31 maart bij GGzE in Eindhoven de 34e Week van de Psychiatrie met als thema "Een andere Psychiatrie?!: aanvullende en alternatieve benaderingen". Op deze dag presenteerde een onderzoeksgroep van de Universiteit van Utrecht de eerste bevindingen van hun onderzoek (Bijlage). Deze studenten van de Universiteit deden onder mensen met psychische problemen een afstudeeronderzoek naar motieven om te kiezen voor en ervaringen met reguliere en alternatieve geneeswijzen.

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten reageerde Rogier Hoenders, Psychiater & onderzoeker van het Centrum Integrale Psychiatrie op basis van onder meer onderzoek onder de gebruikers van het Centrum. Opvallend is dat hij, onder meer door verwijzing naar (Zwitserse) onderzoeksresultaten aannemelijk heeft kunnen maken dat de toevoeging alternatieve en aanvullende geneeswijzen de kosten van de zorg kan verlagen en dat tegelijkertijd de patiŽntveiligheid en effectiviteit van de behandeling toeneemt.

Week van de Psychiatrie 2008: Tot 6 april volop activiteiten door het hele land
GGz Eindhoven zet de 34 week van de psychiatrie door met een reeks van activiteiten.
Tijdens de Week van de Psychiatrie worden door het gehele land activiteiten georganiseerd rond het thema aanvullende en alternatieve geneeswijzen. Onder meer over integrale psychiatrie in Utrecht op 2 april en in Rotterdam op 3 april.

De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliŽntenorganisaties en van cliŽntenraden in de geestelijke gezondheidszorg die tot doel heeft de positie van de cliŽnt in de geestelijke gezondheidszorg en in de samenleving te versterken. De Werkgroep Week van de Psychiatrie bestaat uit vertegenwoordigers van Anoiksis, CliŽntenbond, Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, Stichting Pandora, LPR (Landelijke PatiŽntenraden) en Basisberaad Rijnmond.

http://www.weekvandepsychiatrie.nl

 

 


1 april


Einde weblog Fonteine ?

Ik ben benaderd door het Voedingscentrum om de opvolger te worden van Patricia Schutten om de nieuwe voorlichter te gaan worden en de banden met de voedingsindustrie verder aan te halen en het logo Kies Bewust verder uit te bouwen richting de fastfoodsector. Als dit doorgaat ben ik helaas genoodzaakt te stoppen met deze weblog.... u hoort nog van mij...

Ron


Video- EťnVandaag - Misstanden bij Slachterijen

Slachterijen werken met een alarmsysteem, dat controle van ons vlees onmogelijk maakt. Dat vertelt een klokkenluider in EťnVandaag. Zodra de Algemene Inspectie Dienst (AID) zich meld bij de portier, geeft hij code 888 door op de pieper. Dan gaat de productie gelijk omlaag, de stroomstokken verdwijnen en alles lijkt piekfijn in orde. Het hele verhaal van twee klokkenluiders in EťnVandaag.


Ervaringen van kankerpatiŽnten

Wat voor de 1 geldt, hoeft niet voor de ander te gelden ! Niets is zeker.

http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=uw_ve

xxx

Ps: ik snap echt al dat 'altijd maar negatieve gekritiseer' in Nederland niet; ziekelijk gewoon. En zeer bekrompen.


Het 'sick building syndrom'

Jeuk, hoest, zintuigelijke veranderingen, duizelingen…..de lijst van klachten is lang en artsen worden steeds vaker geconfronteerd met deze gezondheidsproblemen die met het milieu te maken hebben. Isabelle Moncada en Venturra Samarra gingen op onderzoek uit in Frankrijk en Zwitserland.

- Men gaat uit van een 'sick building syndrom' als 25 - 30 % van het personeel klachten heeft.
- De WHO gaat ervan uit dat 30 % van de nieuwe of gerenoveerde gebouwen ongezond is.

Asbest, straling, chemische producten, passief roken veroorzaken kanker en doden. Maar nog een fenomeen treitert de werknemers in sommige bedrijven. Het is niet dodelijk, het is gezien als een banaal probleem door de medici, maar het verpest het leven van velen die gewoon hun werk willen doen. Maar ook het leven van de werkgevers die zich geconfronteerd zien met absentie en dus een verlaging van de productiviteit. Dit fenomeen heet: 'scik building syndrom'. De bedrijven die dit probleem hebben, praten er liever niet over, of ze durven er niet over te praten, alsof het een schande is. Dit verklaart zonder twijfel het gebrek aan informatie over het onderwerp. En toch is het al bekend en beschreven sinds de jaren '70.

Bekijk en beluister de Franstalige reportage:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=8845255&page=1#title

xxx


Video - Chemtrails on german RTL-TV (english translation)


Nederlander vaker naar de huisarts

De Nederlander gaat vaker naar de huisarts. Hierdoor is het aantal door huisartsen gedeclareerde verrichtingen het eerste halfjaar van 2007 fors hoger dan in het eerste halfjaar van 2006. De stijging in het huisartsenbezoek na de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet zet door.

Declaraties
Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 is onder meer het verschil tussen particulier en ziekenfondsverzekerden weggevallen, waardoor het nodig was een nieuwe vergoedingssystematiek voor de huisarts te introduceren. Deze systematiek is vastgelegd in het zogenoemde Vogelaarakkoord. Met subsidie van het ministerie van VWS volgt het NIVEL de effecten van de nieuwe wet op declaraties en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Behalve dat patiŽnten vaker naar de huisarts gaan, zijn ook de aantallen lange consulten en visites sterk gestegen vergeleken met het eerste halfjaar van 2006. De huisarts declareerde 6,5% meer aan verrichtingen, de praktijkondersteuner 13% meer.

Kleine chirurgische ingrepen
Verder blijken de huisartsen ook 20% meer Modernisatie en Innovatie-verrichtingen te declareren. Dit zijn bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen, longfunctiemetingen, therapeutische injecties en begeleiding van diabetespatiŽnten, waarvan wordt gedacht dat zij verrichtingen in de tweede lijn vervangen. Vooral voor kleine chirurgische ingrepen lijken de huisartsen inderdaad minder door te verwijzen naar de specialist. NIVEL-onderzoeker Robert Verheij: "Hier lijkt inderdaad sprake van het beoogde substitutie-effect."

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)


Project moet alcoholschade voorkomen

Alle ziekenhuizen in Nederland krijgen binnen een half jaar een brief van VWS met de uitnodiging om mee te doen aan het project ‘Voorkom alcoholschade bij jongeren’. Het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) zal vier ziekenhuizen selecteren voor het project, dat een looptijd heeft van ťťn tot anderhalf jaar. Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de regionale spreiding. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is een van de ziekenhuizen.

Laagdrempelige nazorg
Het PVA, het Reinier de Graaf ziekenhuis (waaronder dr. Nico van der Lely) en VWS hebben afgelopen week afspraken gemaakt over de manier waarop ziekenhuizen laagdrempelige nazorg kunnen bieden aan jongeren met alcoholproblemen, om verdere schade te voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle ziekenhuizen deze zorg gaan aanbieden.

Manco
Op dit moment worden jongeren die in het ziekenhuis komen met een alcoholvergiftiging, in de meeste ziekenhuizen niet goed verwezen naar de nazorg. Zo wordt er niet altijd een medisch psycholoog ingeschakeld. Het project moet dit manco in de zorgketen oplossen.


Eigen Huis en Astma Fonds: landelijk onderzoek balansventilatie nodig

Er moet een landelijk onderzoek komen naar de gezondheidseffecten van balansventilatie. Dat vragen Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds in een brief aan minister Vogelaar van VROM. Naar aanleiding van de Zembla-uitzending over balansventilatie zondag jongstleden vinden Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds dat het tot de zorgplicht van de overheid behoort om de luchtkwaliteit in de betreffende woningen te onderzoeken. Het onderzoek zou zich direct moeten richten op de aangetoonde relatie tussen balansventilatie en gezondheidsklachten. Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds zijn bijzonder verontrust dat betrokken partijen hun verantwoordelijkheid in deze ontlopen, zoals bleek uit de Zembla-documentaire. Bouwers, woningcorporaties en de gemeentelijke overheid geven in dit dossier niet thuis of spelen verstoppertje. Daarom moet VROM het voortouw nemen om aan alle onduidelijkheid rond balansventilatie een einde te maken. Balansventilatie is immers door het ministerie toegestaan en zelfs gepromoot om nieuwbouwwoningen aan milieu-eisen te laten voldoen. Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds herhalen verder hun verzoek om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de installatie van balansventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen. De reactie van VROM na de uitzending van Zembla dat het systeem veilig is mits goed aangelegd, verbijstert beide organisaties. Uit onderzoek van VROM naar de gezondheidskundige kwaliteit van gebouwen bleek immers dat de luchtkwaliteit in veel nieuwbouwwoningen tekort schiet door problemen met mechanische ventilatie. In de Zembla-uitzending bleek opnieuw dat veel bewoners de balansventilatiesystemen uitschakelen vanwege geluidsoverlast. Schokkend is dat fabrikanten uit kostenoverwegingen afzien van eenvoudige geluidsisolerende maatregelen. Dat kunnen ze straffeloos doen omdat het Bouwbesluit geen verplichte geluidsnorm kent voor apparatuur. Zo'n norm moet volgens Eigen Huis en het Astma Fonds ons inziens in het Bouwbesluit worden opgenomen.


Rekenhulp voor aanschaf zonnepanelen

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft op haar site een rekenhulp voor de aanschaf van zonnepanelen geplaatst. Hiermee kunnen consumenten ontdekken of een dak geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel er op passen en wat ze op zullen brengen. Door de nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen die 1 april van start gaat, denken veel mensen erover om deze vorm van duurzame energie aan te schaffen. Met hulp van vragen naar obstakels die schaduw geven wordt duidelijk hoeveel zonnepanelen op het dak passen. Vervolgens zijn de hellingshoek en de stand van het dak ten opzichte van de zon voor de opbrengst van belang. Aan de hand van deze omstandigheden geeft Milieu Centraal een schatting van de stroom die de panelen jaarlijks gaan opwekken en hoeveel CO2 hiermee wordt bespaard. Ook wordt de te verwachten subsidie per jaar berekend (33 eurocent per kWh bij de huidige energieprijs). De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen krijgt veel aandacht van consumenten. Dit merken fabrikanten en leveranciers van zonnepanelen aan informatieaanvragen. De pagina Zonnepanelen op de website van Milieu Centraal is de afgelopen weken ruim 1.000 keer per week bezocht. Het aanvragen van subsidie kan dit jaar tot en met 31 juli. Waarschijnlijk kunnen er 5.000 tot 7.000 huishoudens gebruik van maken tot de subsidiepot voor dit jaar leeg is.

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Zonnepanelen


Zeer verhelderende, professionele Franstalige reportages op A Bon Entendeur:

Kijk even op de onderstaande link voor de laatste onderwerpen; misschien zit er wat voor U bij:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311204

xxx


Zeer verhelderende, professionele Franstalige reportages op A Bon Entendeur

Kijk even op de onderstaande link voor de laatste onderwerpen; misschien zit er wat voor U bij:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311204

xxx


 

 


31 maart


Het "zesde zintuig" van de hersenen voor calorieŽn ontdekt

ScienceDaily (27 maart 2008) - De hersenen kunnen de calorieŽn in de voeding waarnemen, onafhankelijk van het smaakmechanisme. Onderzoekers hebben dit ondervonden in studies bij muizen. Hun conclusie is dat het beloningssysteem van de hersenen wordt ingeschakeld door dit "zesde zintuig" kan gevolgen hebben voor het begrijpen van de oorzaken van obesitas. Bijvoorbeeld, de bevindingen suggereren waarom high-fructose maÔssiroop, op grote schaal gebruikt als zoetstof in voedingsmiddelen, kunnen bijdragen aan obesitas.

Ivan de Araujo en zijn collega's publiceren hun bevindingen in de uitgave van 27 maart 2008 van het tijdschrift Neuron. In hun experimenten werkten de onderzoekers met genetisch gemodificeerde muizen die "zoet-blind" zijn gemaakt, ze ontbreken een belangrijk onderdeel van smaak receptor cellen die de zoete smaak kunnen opsporen. De onderzoekers voerden dan gedragstesten uit waarin ze normale muizen vergeleken met "zoet-blinde" muizen om te zien of hun voorkeur uitging naar suiker of de zoetstof sucralose zonder calorieŽn. In deze tests bleken de zoete-blinde muizen een voorkeur te hebben voor suikerwater dat calorieŽn bevat, dat dus niet afhankelijk was van hun vermogen om te proeven, maar van de calorie-inhoud.

In het analyseren van de hersenen van de zoet-blinde muizen toonden de onderzoekers aan dat het "beloningscircuit" van de dieren was ingeschakeld door de inname van calorieŽn, onafhankelijk van het smaakvermogen van de dieren. Uit die analyse is gebleken dat het niveau van chemische dopamine van de hersenen, waarvan bekend is dat het centraal staat in het activeren van het beloningscircuit, verhoogd met de inname van calorieŽn. Ook elektrofysiologische studies toonden aan dat neuronen in het voedselbelonende gebied, de zogenaamde nucleus accumbens, werden geactiveerd door de inname van calorieŽn, onafhankelijk van smaak.

Significant, de onderzoekers ondervonden dat een voorkeur voor sucrose boven sucralose pas wordt ontwikkeld na tien minuten van een uur durende voedingssessie en dat neuronen in de beloningsregio ook reageerden met dezelfde vertraging. "In het kort, we toonden aan dat dopamine-ventrale striatum beloningssystemen, voordien geassocieerd met de opsporing en de toewijzing van de beloningswaarde aan smakelijke verbindingen, reageren op de calorische waarde van sucrose in de afwezigheid van smaak receptor signalering," concludeerde de onderzoekers. "Dus deze trajecten van de hersenen beÔnvloeden niet uitsluitend de sensorisch gerelateerde impact van voedingsmiddelen, maar kunnen ook functies vervullen die voorheen niet geÔdentificeerd/niet gekend waren met de opsporing van maagdarm- en stofwisselingssignalen," schreven ze.

De wetenschappelijke vragen die door de ontdekking van het calorie-waarnemende systeem van de hersenen opduiken zijn uiterst belangrijk voor het begrijpen van de pathogenie en sociologie van de menselijke zwaarlijvigheid," schreven Zane Andrews en Tamas Horvath in een preview van het artikel in hetzelfde nummer van Neuron. "Bijvoorbeeld, maÔssiroop (fructose-siroop) hoog in fructose is een alomtegenwoordige zoetstof in de Amerikaanse samenleving, en er zijn aanwijzingen dat fructose niet zo effectief is als sucrose in het beŽindigen van een maaltijd. Het kan zijn dat fructose een sterkere activering van het beloningssysteem teweegbrengt en dat het verwijderen van maÔssiroop hoog in fructose als zoetstof de zin voor deze producten zal intomen. Naast deze huidige studie zal de wetenschappelijke gemeenschap verder galvaniseren om te begrijpen hoe hoger cognitieve centra in de hersenen de voedselinname controleren en het lichaamsgewicht regelen", schreven Andrews en Horvath.

De onderzoekers zijn:
" Ivan E. de Araujo, Duke University Medical Center, Durham, NC;
" Albino J. Oliveira-Maia, Duke University Medical Center, Durham, NC, Universidade do Porto, Porto, Portugal;
" Tatyana D. Sotnikova, Duke University Medical Center, Durham, NC;
" Raul R. Gainetdinov, Duke University Medical Center, Durham, NC;
" Marc G. Caron, Duke University Medical Center, Durham, NC;
" Miguel A.L. Nicolelis, Duke University Medical Center, Durham, NC en
" Sidney A. Simon, Duke University Medical Center, Durham, NC.

Bron: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-03/cp-bs032008.php

Vertaling: Natalie de Houwer


Video - Autism and vaccination


Overgewicht ?

Snelle dikmakers

1) Alcohol (jaagt de suikerspiegel op)
2) Brood (jaagt de suikerspiegel op)
3) Fabrieksprodukten die fructose-glucose siroop bevatten (jagen overgewicht en diabetes aan)
4) Light produkten (jagen eetlust aan)
5) Chips (bevatten erg veel koolhydraten)
6) Frisdranken en vruchtensappen, teveel suikers die te snel vrijkomen
7) Ontbijtkoek (met dank aan Sonja Bakker, bevat bijna 70% suikers, opjager van je suikerspiegel)
8) Produkten die smaakversterkers bevatten (aanjagers van eetlust)
9) Patat
10) Pizza

Vetarm eten is net zo'n leugen als die melkpropaganda. We hebben geen calciumtekort maar tekorten aan vitamine D, magnesium, selenium en omega 3. Hele belangrijke stoffen die ontstekingen en kanker kunnen remmen. En hoe meer koolhydraten we eten hoe meer we de suikerspiegel, eetlust, hormonen, candida schimmels en kans op kanker opjagen. De meeste mensen hebben geen bierbuik maar een broodbuik. Koolhydraten zijn prima voor sporters en mensen die fysiek werk doen maar niet voor mensen die passief zijn en de spieren amper gebruiken. Rem koolhydraten af met goede vetten en vezels. Mager eten is de nekslag voor je gewicht, je eetlust wordt alleen maar aangewakkerd.

Vermijdt verder warme dranken en eten uit plastic, deze bevatten meestal de bisphenol A. Deze stof verstoort niet alleen de geslachtshormonen maar wordt door steeds meer wetenschappers gelinkt aan diabetes, overgewicht en ontwikkelproblemen van de hersenen. Deze stof zit ook in de meeste babyflesjes die in menig magnetron worden opgewarmd. Bescherm je kind dus en kies voor ouderwets glas. Amerikaanse media zitten bovenop dit probleem, de Nederlandse media zwijgen opnieuw en Brussel doet niets. Zelfde verhaal als met transvetzuren, laat de industrie de burger maar ziek maken. En dan maar roepen dat de ziektekosten zo stijgen. Maar de overheid zwijgt en kijkt toe, de industrie motor moet koste wat koste blijven draaien. We zijn niet meer dan een melkkoe in bioindustrie Nederland.

Lees : http://cbs4.com/health/baby.bottles.polycarbonate.2.670767.html

Ook koffie is een echte opjager van je suikerspiegel en stresshormoon, beperk inname tot 1-2 kopjes per dag. Het ergste is dat mensen eerst het lichaam opjagen met koffie en cola en dan weer een sigaret moeten roken om rustig te worden.....vicieuze cirkel dus....


Internationaal nieuws

A new method to identify mutated genes in human diseases
A ton of bitter melon produces sweet results for diabetes
Apple pectin, apple juice extracts shown to have anticarcinogenic effects on colon
Are Teenage Brains Really Different?
Are you what you eat? New study of body weight change says maybe not
Basis created for directing and filming blood vessels
Big Tobacco Funding for Cancer Research Decried
Brain scientist shedding light on learning, memory
Brain's 'sixth sense' for calories discovered
Chile under fire for results of intensive salmon fish farms
Chiropractor May Help Lower Blood Pressure
Compact Fluorescent Light Bulbs May Be Hazardous to Your Health
Coronary calcium testing predicts future heart ailments
CSPI warns about coffee creamers
Dental chair a possible source of neurotoxic mercury waste
Don’t Offend Others With Second-Hand Chemicals
Elevated markers of maternal cardiovascular risk persist even 10 years after preterm birth
Enviro-toxins, radiation may be tied to breast cancer
Epilepsy marked by neural 'hub' network
Evaluation of the current knowledge limitations in breast cancer research
Family study bolsters link between pesticides and Parkinson's
Folate scores a win in animal studies - Brief, high doses of B vitamin blunt damage from heart attack
GM Corn to Make Men Sterile Already a Reality
Growth hormone found to have new role in development of brain's smell center
Hope among patients with ALS may take a variety of forms
Increasing access to antiretroviral drugs would drastically cut AIDS deaths in South Africa
Infant formula must contain DHA omega-3 and AA omega-6, say international experts
Kaiser Permanente study shows that a larger abdomen in midlife increases risk of dementia
Key factor in brain development revealed, offers insight into disorder
Large multicenter study suggests new genetic markers for Crohn's disease
Larger belly in mid-life increases risk of dementia
LDL particle measurement by NMR recognized by ADA, ACC
Malaria Infection Of The Liver And In Pregnancy - Two Key Studies By Igc Researchers
MMR and mercury detox - how to protect your child
Mobile Cancer Stem Cells – The Real Bad Guys? - New Model of Metastasis Formation Presented in Berlin
Multi-institutional study identifies new form of inherited risk of cancer
Mysterious fevers of unknown origin - Could surgery be a cure?
New Understanding of the Role of Testosterone in Women
Normal weight obesity - An emerging risk factor for heart and metabolic problems
Painkillers, inflammation inhibitors, anti-cancer drugs and new de-methylating agents
Polar Body Diagnosis – A Step in the Right Direction?
Potential new target for multiple sclerosis therapy
Rates of rare mutations soar 3 to 4 times higher in schizophrenia
Removal of an inflamed appendix through a patient's vagina
Risks of increased access to over-the-counter medicines may outweigh benefits
Scientists find a key culprit in stroke brain cell damage
Sore Wrists and Hands Can Result from Our Work: but Is It Carpal Tunnel Syndrome?
Statins Impair Antitumor Effects of Rituximab by Inducing Conformational Changes of CD20
Stem cells from hair follicles may help 'grow' new blood vessels
Study Confirms Validity of Pittsburgh Compound-B in Identifying the Toxins Associated with Alzheimer’s Disease
Study shows compassion meditation changes the brain
Study shows the upside of anger
Study validates Pittsburgh Compound-B in identifying Alzheimer's disease brain toxins
The End of Antibiotics
The Immune System and Cancer - New Insights into a Not Always Healthy Interplay
The Potential Effect of Statins on Rituximab Immunotherapy
Tracing Pesticides in Children From Ingestion to Elimination
U of T research finds glycine could be key to REM Sleep Behavior Disorder
UCLA researchers examine human embryonic stem cell genome
Umbilical cord blood cell therapy may reduce signs and symptoms of Alzheimer's disease
What’s an ideal BP?

Details? Zie www.fonteine2.com


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats