weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


15 april


Babykamer vol gifdamp

Nieuwe meubels in huis blijken tikkende tijdbommen die ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Vooral in een net ingerichte babykamer zijn giftige dampen uit kasten, wiegjes, commodes en vloerbedekking zo gevaarlijk dat dit kan leiden tot zeer ernstige en blijvende ademhalingsproblemen bij kinderen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3777578/_Babykamer_vol_gifdamp


Video - California's Toxic Mercury Legacy

California's lasting legacy of mercury contamination and its impacts on Native California communities is explored in this short video California Indian Environmental Alliance and Seventh Generation Fund for Indigenous Development production


Sticker voor antistraling mobiele telefoon

Vandaag de dag is het in onze samenleving ondenkbaar dat er op aarde ergens een plaats is zonder elektromagnetische straling. De straling gaat door muren, plafonds, vloeren, ramen en deuren van normale bouwmaterialen. Steeds meer draadloze systemen zenden hoge frequente straling uit. Wat veel mensen niet weten is dat veel ziekten en lage klachten veroorzaakt worden door deze elektromagnetische straling. De grootste boosdoeners zijn o.a. de GSM telefoons/zenders, Dect-draadloze telefoons op bijna dezelfde frequentie als de magnetron, ook het vermogen is toegenomen tot ca. 1 ŗ 2 Watt. Bijkomend voordeel is de kortere antenne. (hoe hoger de frequentie hoe korter de antenne)

U voelt het misschien het gevaar al. Een draadloze telefoon heeft geen metalen kast om de antenne anders zou het signaal nooit de ontvanger bereiken. De straling verwarmt een beetje uw lichaam net als het voedsel in de magnetron. Nu telefoneren we meestal met de antenne bij ons hoofd waardoor de hersenen het meest bestraald worden. Vaak gehoorde klachten van mensen die lang of permanent in de omgeving van deze antennes verblijven zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, stress, slapeloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid,depressiviteit, een algeheel gevoel van onbehagen. De aard van de eventuele vage klachten hangt ook af van de kant waarmee u belt met uw GSM telefoon. Bent u een linkse of een rechtse beller? Andere bronnen van electrosmog hebben natuurlijk invloed op ťťn of beide hersenhelften en lichaamsfuncties.

Wetenschappelijke feiten
1. Toename van calcium in de hypofyse (neuroendocrine klier aan de basis van de hersenen (Leidt tot nervositeit, immuun en hormonale disfuncties))
2. Afname van de productie van melatonine (anti-stresshormoon (Leidt tot verzwakking van het immuunsysteem, slapeloosheid en stressgevoeligheid, versneld verouderingsproces))
3. Activering van DNA sequentie (Leidt tot algeheel celdisfunctie, celstress, celdood of multipliceren van cellen). Hoe herkent u de eerste symptomen van electrosmog door uw GSM of andere bronnen?

Linker Hersenhelft
- Gevoelstoornissen in uw rechter lichaamsdeel,
- Moeite met de volgorde van alledaagse handelingen, traagheid en onzekerheid,
- Moeilijk op woorden komen,
- Gebrekkige taalproductie en meer moeite met schrijven (Expressieve afasie)
- Moeite met herhalen wat u kort van tevoren hebt gehoord (Conductieafasie)

Rechter Hersenhelft
- Gevoelstoornissen in uw linker lichaamsdeel,
- Leesproblemen (problemen met het leren van 'droge' feitenkennis en verwerking van letters en klanken,
- Concentratie problemen en moeilijk het tempo bij kunnen houden,
- Vaak moeilijkheden met het inschatten van ruimte en tijd,
- Impulsief en chaotisch gedrag,
- Emotionele onevenwichtigheid,
- Moeite met verwerking van informatie. Electrosmog is een algemeen begrip en bestaat uit meerdere soorten elektromagnetische velden;
- Laagfrequente elektrische/magnetische wisselvelden ( 50Hz stroomnet, hoogspanningsmasten, bovenleidingen van tram of trein)
- Hoogfrequente elektromagnetische wisselvelden (zendinstallaties van GSM, UMTS, draadloze huistelefoons en magnetrons)
- Statische elektrische velden (gelijkspanning, wanneer veel kunststoffen worden gebruikt in combinatie met droge lucht) Veel mensen ervaren momenteel verschillende vage gezondheidsklachten. Mogelijk worden deze klachten veroorzaakt door hoge & lage frequent elektromagnetische straling.

Het is bekend, dat alle op digitale basis werkende apparaten een straling veroorzaken die bij levende systemen reacties oproepen. In het bijzonder met de daarmee verbonden toenemende uitbreiding en dichtheid van zendinstallaties, verveelvoudigen zich de tekenen dat dergelijke veldstralingen een schadelijke tot ziek makende uitwerking op biologische systemen (planten/dieren/mensen) kunnen hebben, zelfs ook als de geldende technische normen van de fabrikant aangehouden worden.

De huidige situatie laat zich als het volgt kort samenvatten:
- Invloeden van elektromagnetische straling op biologische systemen en het menselijk lichaam zijn bewezen.
- De openbare discussies over begrippen als veldsterkten, frequenties enz. worden sterker.
- Het bewustzijn van vele mensen, dat digitale huis- en auto-elektronica, computertechniek en mobiele telefoons acute en chronische ziekten kunnen veroorzaken stijgt.
- Ook uit de hoek van luchtvaart wordt bericht over ziekte- en sterfgevallen bij versterkt contact met deze techniek (b.v. radarinstallaties).
- De marktleider Nokia heeft haar US patentaanmelding voorzien van de aantekening, dat mobiele telefoons hersentumoren kunnen veroorzaken.
- In de USA is een productaansprakelijkheid van meer dan USD 5 miljard tegen de fabrikanten van mobiele telefoons aanhangig gemaakt.
- Gezien de fascinerende omzetten van de industrie en de onduidelijke uitspraken van de wetenschap, werd het bestaande probleem en het bestaande gevaar tot nu toe verdrongen.
- De problematiek van elektromagnetische straling in de vorm van pulserende elektronische golven handelt lijkt een tikkende tijdbom, die over het verdere voortbestaan van de mensheid beslist.
- De tot dusver bekend geworden negatieve uitwerkingen stellen slechts het topje van de ijsberg voor, omdat de veroorzaakte schaden verborgen zijn en niet onmiddellijk herkend worden door de politiek, de wetenschap en de industrie!

http://www.groenebeer.nl/


Probleem Vathorst niet veroorzaakt door WTW-ventilatiesysteem

De Amersfoortse wijk Vathorst duikt regelmatig op in de media. Veel bewoners melden gezondheidsklachten omdat ze hun woning niet goed kunnen ventileren. Voor Zembla was dit aanleiding om voor de derde keer een reportage te wijden aan Vathorst. Daarin werd het ventilatiesysteem aangewezen als hoofdoorzaak van de problemen. Er gaan zelfs stemmen op om toepassing van de techniek in Nederlandse woningen te verbieden. Maar er is nieuws. Uit recent onderzoek blijkt dat de problemen niet worden veroorzaakt door het ventilatiesysteem, maar door de installatie ervan. Daarbij zijn fouten gemaakt die onder andere te wijten zijn aan de locatie van Vathorst.

De woningen in Vathorst zijn uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit zgn. WTW-systeem (Warmte Terug Win) is een simpele techniek die zoveel energie bespaart en uitstoot van CO2 reduceert dat Nederland op zijn sloffen de Kyoto-norm zou halen als dit systeem in elke woning zou worden geÔnstalleerd. (Zie kader.) Tot nu toe zijn in Nederland 400.000 woningen uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem. In landen om ons heen, met name Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Groot BrittanniŽ, is dat aantal nog veel groter. Opvallend is dat er in al die landen maar ťťn voorbeeld is van massale ventilatieproblemen in woningen waar dit systeem is aangebracht. Dat is Vathorst. Vandaar dat niet alleen de ventilatiesystemen, maar ook andere feiten en omstandigheden in Vathorst aan het onderzoek werden onderworpen.

Vergelijken we Vathorst met andere projecten waar woningen zijn uitgerust met WTW-systemen, dan vallen twee verschillen op: de locatie van Vathorst en de wijze waarop de WTW-systemen zijn geÔnstalleerd.

Locatie
Vathorst ligt in de oksel van twee kruisende autosnelwegen. De woningen zijn voorzien van ramen die niet geopend kunnen worden. Dat is wellicht gedaan om de geluidsoverlast en de luchtvervuiling buiten te houden. Maar dat is geen eis van het WTW-systeem. De filters zorgen ervoor dat bewoners geen roetdeeltjes inademen. Maar omdat de ramen niet open kunnen, ontstaan wel andere reŽle problemen. De geluidbronnen in huis treden meer naar de voorgrond. Bewoners ervaren een opgesloten gevoel en nemen verkeerde beslissingen. Eťn bewoner had zelfs uit frustratie het WTW-systeem losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dat maakte de situatie onbedoeld nog erger. Kort en goed: ramen moeten altijd open kunnen. Dat heeft niets te maken met het gebruik van een WTW-systeem.

Installatie
De problemen in Vathorst (andere wijken worden door de media niet genoemd) wekken de indruk dat er bij het installeren van het WTW-systeem op een aantal punten is beknibbeld op kosten. De getoonde installaties maken een afgeraffelde indruk. De geluiddempers ontbreken. De installaties zijn niet goed ingeregeld. Toe- en afvoeropeningen zijn te dicht bij elkaar geplaatst. Dat kan weer leiden tot kortsluiting. Enzovoort. De klachten die hieruit voortvloeien, zijn wel degelijk reŽel maar vinden hun oorzaak niet in het principe van gebalanceerde ventilatie met warmte-terugwinning. Het probleem zit in de omgang met het WTW-systeem, zowel bij de installatie als bij het gebruik. Hier rust een verantwoordelijkheid bij de bouwsector. De ontwikkelaar, de aannemer en de installateur moeten beter hun werk doen. Maar die zitten niet te wachten op klachten. Klachten zijn duur en
tijdrovend. Liever zoekt men een zondebok: de nieuwe ventilatietechniek.

Kan een WTW-systeem de gezondheid bedreigen?
Het antwoord is nee! Mits goed geÔnstalleerd, bevordert een WTW-systeem juist het comfort en welzijn. Het is geen rocket-science of high tech. Het zijn twee ventilatoren die ieder een eigen luchtstroom op gang brengen. Eťn stroom voert verbruikte lucht naar buiten en ťťn stroom brengt verse buitenlucht naar binnen. Het bijzondere van een WTW-systeem is dat beide luchtstromen een warmte-wisselaar passeren. Deze draagt de warmte uit de afvoerlucht effectief (groter dan 90%) over op de verse luchtstroom die het huis ingaat. Dat spaart veel geld. Als het huis zorgvuldig is geÔsoleerd en uitgerust met een WTW-systeem, scheelt dat de bewoner 450 m3 aardgas per jaar. Bij woningen zonder WTW-systeem zorgt de ventilatie juist voor negatieve compensatie van dak- en gevelisolatie. De lucht die via een WTW-systeem naar binnen komt, is dezelfde buitenlucht als bij andere ventilatiesystemen of open ramen, maar dan schoner. Ventilatie met een dergelijk systeem zorgt er voor dat er geen condensatie of schimmelvorming optreedt in de woning. Daarnaast vangt het filter roetdeeltjes en andere ongewenste componenten uit de buitenlucht. Het filter zelf blijft altijd droog, ook als het regent. Als het met regelmaat wordt uitgezogen, werkt het het beste. Zonder filter werkt het systeem ook prima, maar dan vangt het geen luchtverontreiniging af.

De WTW-techniek is tien jaar beproefd. Vooropgesteld dat het volgens de regels van het installatievak wordt aangebracht, is het een betrouwbaar, comfortabel, goedkoop en vooral effectief systeem dat een substantiŽle milieubijdrage levert.

(Kader) WTW en het milieu
De jaaropbrengst van een warmtewisselaar in Amsterdam is 14,8 GJ.
Nederland telt bijna 7 miljoen woningen.
Totale besparing: 7 miljoen x 14,8 GJ = ruim 100 PetaJoule.
Dit scheelt een uitstoot van ruim 5 miljoen ton CO2 per jaar.
In geld uitgedrukt spreken we over EUR 2 miljard per jaar.
Alleen voor de woningbouw!

Vuistregels voor zorgvuldige installatie
Elke techniek heeft zijn eigen spelregels. In het geval van WTW-systemen komt het aan op een zorgvuldig ontwerp en zorgvuldige installatie. De zes vuistregels voor de installateur zijn:
- Luchthoeveelheden aantonen bij oplevering
- Geluidsproductie normeren
- Voorgeschreven geluiddempers ook aanbrengen
- Balans aantonen
- Luchthoeveelheid per vertrek inregelen
- Filtervervangingsindicatie door en op het toestel

Conclusie
Er is geen reden om de problemen in Vathorst te wijten aan het WTW-systeem dat in de woningen is geÔnstalleerd. Niet de techniek, maar de uitvoering in ťťn of enkele projecten is beneden de maat geweest.

Zou het WTW-systeem als gevolg van Vathorst toch uit de gratie raken, dan zou een ontwikkeling worden gefrustreerd die voor het Nederlands milieu- en CO2 reductiebeleid van groot belang is. Als de hele Nederlandse huizenvoorraad met deze techniek zou worden uitgerust, zou Nederland in ťťn keer voldoen aan zijn internationale verplichtingen inzake CO2 reductie. Terwijl de Nederlanders veel geld zouden besparen.

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Mits goed aangebracht, werkt de WTW-techniek comfort- en welzijnsbevorderend. De ervaringen in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk, Groot BrittanniŽ en in zo'n 400.000 woningen in Nederland bewijzen dat.

http://www.recair.com


Gezondheidsbevorderende ingrediŽnten met multidisciplinaire aanpak snel te identificeren

TNO in Zeist heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld die fabrikanten helpt bij de zoektocht naar gezondheidsbevorderende ingrediŽnten. In een kort tijdsbestek wordt een (zeer) groot aantal fracties in voedingsmatrices gescreend en wordt inzicht verkregen in de potentiŽle gezondheidsbevorderende eigenschappen van deze fracties. Daarnaast kan TNO met dit screeningsplatform snel inzichtelijk maken of door het aanpassen van het productieproces gezondheidsbevorderende componenten behouden kunnen worden. Het platform van TNO is bijvoorbeeld geschikt voor de selectie van nieuwe gezondheidsbevorderende ingrediŽnten en ingrediŽnten voor klinische voeding en babyvoeding, maar ook voor de opwaardering van reststromen uit de groente-, fruit- en graanverwerkende industrie.

Multidisciplinaire aanpak
Het screeningsplatform van TNO bestaat uit meerdere technologieŽn zoals analytische chemische, fysiologische, microbiologische en moleculair biologische methoden. De aanpak bestaat uit het fractioneren van de voedingsmatrix (al dan niet voorafgegaan door een in vitro voorvertering), het bepalen van de functionaliteit van de fracties in een ‘microdarm’ systeem en het karakteriseren van de functionele componenten. De microdarm van TNO is wereldwijd het enige multikanaalssysteem waarin darmflora’s niet alleen gekweekt, maar ook stabiel gehouden kunnen worden. In de microdarm zijn tegelijkertijd van honderden (combinaties van) voedingscomponenten de effecten op de samenstelling en de activiteit van de darmflora te bepalen. De componenten worden dus gescreend op hun effecten op de darmflora. Vervolgens worden de componenten die een gunstig effect blijken te hebben op de samenstelling van de darmflora gekarakteriseerd.

Voorafgaand aan deze analyses wordt desgewenst een voorverteringsstap uitgevoerd. Deze stap geeft de fabrikant inzicht in de biobeschikbaarheid van componenten en in de wijze waarop deze verbeterd kan worden. Voorvertering is bijvoorbeeld interessant bij onderzoek naar componenten in ruwe plantenextracten. Behalve de analyse van effecten op de darmflora is op korte termijn ook onderzoek naar effecten op de mond- en huidflora mogelijk.


Gesubsidieerde rechtshulp letselschade wordt onmogelijk

Slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten, die recht hebben op vergoeding van schade, staan tegenover professionele verzekeraars die over voldoende financiŽle middelen beschikken om advocaten en medici in te schakelen teneinde zich tegen claims te verdedigen. Het is vaak een ongelijke strijd. ASP zet zich in om de juridische positie van slachtoffers te versterken.
Veel slachtoffers van letselschade moeten een beroep doen op de door de overheid gesubsidieerde rechtshulp ('toevoeging') omdat zij geen middelen hebben om de inschakeling van een advocaat te bekostigen.

Op woensdag 16 april aanstaande vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de nieuwe regels op het gebied van de gesubsidieerde rechtshulp. Daarbij wordt vergoeding voor advocaatwerkzaamheden in bewerkelijke zaken (verder) beperkt. Door deze nieuwe regels dreigt een situatie waarin de kwaliteit van de rechtshulp in letselschadezaken ernstig in gevaar komt. Letselschadezaken hebben per definitie een bewerkelijk karakter. Ze zijn juridisch gecompliceerd, vaak langlopend en vergen een bijzondere begeleiding van de betrokken cliŽnten. Advocaten die zaken op toevoeging behandelen ontvangen daarvoor een bescheiden uurtarief. De nieuwe regels zullen tot gevolg hebben dat slechts een zeer beperkt aantal uren (tegen dat bescheiden tarief) zal worden vergoed. In advieszaken waarin 24 uur wordt gewerkt, zal nog slechts 8 uur worden vergoed. In proceszaken wordt niet meer dan 33 uur vergoed. Nogmaals: de professionele tegenpartij/verzekeraar beschikt altijd over ongelimiteerde middelen om de rechtsstrijd aan te gaan. Deze nieuwe regels zullen tot gevolg hebben dat het voor de gespecialiseerde advocatuur ondoenlijk wordt om letselschadezaken op basis van toevoeging te behandelen. Daardoor dreigt er een leemte in de rechtshulp op dit gebied.

ASP bepleit een positieve aandacht voor de juridische positie van letselschadeslachtoffers. Al jaren wordt gesproken over de toegang tot het recht die voor letselschadeslachtoffers in veel gevallen problematisch is. Dat laatste heeft geleid tot de eerdere discussie over No Cure No Pay die voor slachtoffers niet goed is afgelopen. De praktijken van het ongereguleerde circuit (de letselschadebureaus) werden belicht in het televisieprogramma Zembla van november 2007. De nieuwe regels op het gebied van de gesubsidieerde rechtshulp zetten slachtoffers van letselschade verder op achterstand.

http://www.asp-advocaten.nl


 

 


14 april


Vergiftiging door kwikvullingen

Sinds meer dan 160 jaar is in de tandheelkunde als favoriet vulmateriaal 'zilver' amalgaam gebruikt dat gemiddeld 50% kwik bevat. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft medisch onderzoek aangetoond dat het kwik voortdurend uit de vullingen lekt en in de vorm van damp via de ademhalingslucht wordt ingeademd. Vervolgens wordt het kwik geabsorbeerd in de weefsels van het lichaam, geoxideerd tot geÔoniseerd Hg en uiteindelijk wordt het covalent gebonden aan de eiwitten van de cel. Proeven met mensen en dieren demonstreren dat de opname en distributie van amalgaamkwik significant is en dat het amalgaam in het gebit de belangrijkste bron van kwikbelasting in het menselijk lichaam is. [Recente research t.a.v. de pathofysiologische effecten van amalgaam richt zich op het immuunsysteem, de nieren, de orale- en darmbacteriŽn, de voortplantingsorganen en het centrale zenuwstelsel]. De feiten uit onderzoek wijzen bepaald niet in de richting van veiligheid van amalgaam.

http://www.nvbt.nl/hot-metalen5.html

 

Wist u dat per 1/1/2008 amalgaam vullingen in Noorwegen zijn verboden?

http://www.regjeringen.no/en/dep/md/Press-Centre/Press-releases/2007/
Bans-mercury-in-products.html?id=495138

Zeer gevaarlijk in vis maar volgens onze overheid onschadelijk in vullingen waar je op kauwt en in griepvaccins......Dezelfde lulkoek als de nonsense dat pesticides (afgezwakte biologische wapens), Bisphenol A in plastic koffiebekertjes en baby flesje, aspartaam in kinderdrankjes en fructosesiroop/smaakversterkers geen kwaad kunnen. Knok voor je eigen gezondheid, laat je niet vergiftigen door bedrijven zonder geweten, de volgende generaties moeten ook boeten voor onze fouten en naÔviteit.

Ron

http://www.fonteine.com/amalgaan_vergiftiging.html
http://www.fonteine.com/thimerosal.html
http://www.fonteine.com/griep_vaccins.html

 

Het effect op je zenuwgestel

 

Video - My life was saved when Dr El-Essawy removed my amalgam fillings


Internationaal nieuws

Adults who eat apples, drink apple juice have lower risk for metabolic syndrome
Algae - Anti-cancer vegetables grown in the sea
An unexpected way to cause leukemia
Association between low birth weight, excessive weight gain and heart problems in later life - study suggests inflammation may be the cause
Asthma and smoker's lung - dry airways play a key role
Avoid Pills in 7 Common Ills
Backpack straps can decrease blood flow in the shoulder and arm
Biological Link Between Pain And Fatigue Discovered
Bitter melon has potent anti-diabetes effects
Blood pressure enzyme can have tumor-sensing role
Blood vessels - The pied piper for growing nerve cells
Botox rat study shows toxins migrate to the brain
Bottle chemicals may present health risks
Breast cancers - What if their invasive power were "latent" from the beginning of their development?
Bromelain can work wonders for arthritis
Camelina - The wonder seed
Depression is a risk factor rather than early sign of Alzheimer's disease
Dietary Oil May Need Help In Avoiding Any Side Effects Of Weight Loss
Digestive process affects anti-cancer activity of tea in gastrointestinal cells
Exercise during pregnancy leads to a healthier heart in moms- and babies-to-be
Genetic variants of USF1 are associated with the increased risk for cardiovascular disease
How neural sludge accumulates in Alzheimer's
HPV and periodontitis work together to raise tongue cancer risk
Human breast tumours' 'microenvironment' primes them for metastasis
Identification of dopamine 'mother cells' could lead to future Parkinson's treatments
Ingredient found in green tea significantly inhibits breast cancer growth in female mice
Is Your Water Bottle Safe?
Labour pain comes from the cervix
Leaky blood vessels open up nerve cells to toxic assault in Lou Gehrig's disease
Macadamia nuts can be included in heart healthy diet
Medical errors cost US $8.8B, result in 238,337 potentially preventable deaths - HealthGrades study
Microwave treatments for enlarged prostate cause blood pressure surges
More genes for Lou Gehrig's disease identified, according to Penn researchers
Natural Health School
Needle-size device created to track tumors, radiation dose
New cancer warning to sunbed users
New Procedure in Diagnosing Small Bowel Disorders Proves Efficient and Effective
New regulatory circuit identified for aggressive, malignant brain tumor
New study finds adverse effects of estrogen replacement therapy are related to the dose
New Technique in Treating Patients With Liver Cancer Proves Effective
Omega-3 EPA may benefit depressives, says study
Omega-3 intake during last months of pregnancy boosts an infant’s cognitive and motor development
People with diabetes may have all natural citrus supplement
Potential drug target identified for diabetes by studying novel gut-brain-liver circuit
Recent research reveals Teflon’s dark side
Sausages link to bowel cancer risk
Spring cleaning … for your nose
Stopping a cancer trial early - is it for the benefit of patients or industry?
Tart cherries may reduce factors associated with heart disease and diabetes
Testosterone replacement theraphy beneficial in men 60 and older
The good and bad side of anti-cancer compounds
The Simoncini Treatment of Cancer
Traffic exhaust can cause asthma, allergies and impaired respiratory function in children
Treatment with an anti-psychotic drug found to cause changes in metabolism earlier than expected
Twin findings raise hopes of improved anemia treatments
U. Iowa study finds biological link between pain and fatigue
Vitamin D deficiency linked to tuberculosis
With annual deaths from malaria on the rise - Scientists ask 'where is all the money going?'
Your baby's brain on drugs (and alcohol and tobacco)

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 

 


12 april


Lyme-teken rukken op door warmer klimaat

Door klimaatverandering zal in Nederland de komende jaren leiden tot een overweldigende toename van de ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeten. Nu al worden elk jaar 1,2 miljoen wandelaars, hondenuitlaters en veldwerkers in bos-, heide- en duingebieden door deze parasieten besprongen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3763676/


Video - Onderdrukking kennis - Dr Hamer

Video uit 1984 van Dr. Hamer, die in zijn ziekenhuis in Oostenrijk patiŽnten behandelt en geneest met een genezingskans van 90%. Deze patiŽnten zijn meestal door de gevestigde geneeskunde afgeschreven of komen helemaal niet voor een behandeling in aanmerking. De video laat het onstaan, het verloop en de genezing van kanker zien, volgens wetenschappelijke wetmatige regels. Voorzien van Nederlandse ondertitels.

Als deze informatie maar voor de helft klopt worden de mensen die tot nu toe kanker hebben gekregen op een gruwelijke manier afgemaakt door de medische elite. Leuke wereld leven wij. Als we t.a.v. de politiek en de economische situatie net zo gemanipuleerd worden hebben we met z'n allen een heel groot probleem.

Veel kijkplezier toegewenst,

Pieter van Dijk


Wajong: Achttien jaar en levenslang ziek

Adhd,,autisme, een laag IQ, gedragsproblemen. Jongeren worden en masse op dubieuze gronden afgekeurd en krijgen een uitkering. Het doet denken aan het WAO-drama. Inmiddels zitten 167.000 jongeren thuis omdat ze niet zouden kunnen werken. In 2040 zijn dat er een half miljoen. Steeds meer jongeren worden onterecht psychisch gestoord of verstandelijk gehandicapt verklaard en komen in de Wajong. De kosten stijgen, geen politicus grijpt echt in.

http://www.elsevier.nl/login/login_preview_e.asp?strretpath


Electrostress - UMTS-mast moet weer aan

De UMTS-mast op de flat aan het Salvatorplein in de Zuid-Arnhemse wijk Malburgen moet weer aan. Dat heeft de rechter bepaald in een rechtszaak tussen eigenaar Volkshuisvesting Arnhem en KPN.

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/2947144/UMTSmast-moet-weer-aan.ece

 

In Soesterberg staat ook zo'n fijne electrostress mast, hij is alleen wel taktisch voor een woonwagen bewonerskamp geplaatst waar men blijkbaar minder verzet van verwachtte. Wel eens een mast ontdekt
in een dure villa wijk?

Ron


Mr. Oxygen: "Disease Can't Live in Oxygen" Ozone

Mr. Oxygen(R), Ed McCabe (C), at the FTL New Life Expo. Bestselling author interviewed thousands. He explains the REAL cause of most all disease, and how Nature's energetic forms of natural oxygen and ozone were designed to solve the problem. Why oxygen therapy and ozone therapy and oxygen supplements like OxyLift(r), OxyFlush(R) & OxyEarth(R) work so well is also explained. Because there are so many of us, all our pollution surrounds us, and taints our food, water, and air. So sludge collects inside us. Our bodies have been filling with toxic pollutants daily, over the length of our whole lives. Mr. Oxygen explains how our bodies have to be supplemented with oxygen, plant minerals, & water, to get enough of them inside us so our bodies can get clean again and have healthy immune systems - long before disease sets in. It is also never too late, as the body can do miracles when supplied with what it needs. Our bodies naturally use oxygen to clean the cellular sludge that creates disease conditions, & also to remove the invading primitive anaerobic bacteria, viruses, fungi, and cancer cells. Methods commonly used worldwide by international MDs for over 50 years, but "strangely" not taught in US med schools! Could someone BIG be protecting drug profits? You decide.

www.oxygenhealth.com


Kans borstkanker bij draagsters defect borstkankergen afhankelijk van extra genen

Het hoge risico op borstkanker dat vrouwen met een defect borstkankergen hebben, kan door veel voorkomende variaties in twee andere genen verder verhoogd of juist iets lager worden. Dat schrijft een groep internationale onderzoekers in het vakblad American Journal of Human Genetics van 10 april. Aan het onderzoek, dat een samenwerkingsverband is tussen 23 verschillende studies, doet ook een landelijke Nederlandse studie mee. Die studie, waarin alle academische ziekenhuizen samenwerken, wordt gecoŲrdineerd door het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). In totaal zijn meer dan 10.000 vrouwen met een defect BRCA1 of BRCA2 borstkankergen onderzocht.

http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Nieuws/2008/Kans+borstkanker


'Besmette stoffen toch toegediend in Nederland'

Arseus, de afgesplitste dochter van Omega Pharma, heeft in Nederland toch wel besmette geneesmiddelengrondstoffen op de markt gebracht. Het gaat om de bloedverdunner heparine, die wordt gebruikt bij hartoperaties en dialyses.


http://www.nu.nl/news/1521448/10/%27Besmette_stoffen_toch_toegediend_in_Nederland%27.html


Cosmetica verhoogt risico op borstkanker

Dat bevestigt een rapport dat de universiteit van Londen voor de Europese Commissie heeft gemaakt. 'In bepaalde stoffen zitten vrouwelijke hormonen', zegt Patrick Neven, oncoloog van het UZ Leuven. 'Die hormonen verhogen het risico op borstkanker.'

http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=13005


LiesbreukpatiŽnt meest gebaat bij lokale verdoving

Bij slechts zeven op de honderd liesbreukcorrecties wordt lokale verdoving gebruikt, terwijl die vorm van verdoving voor de patiŽnt het meest gunstig uitpakt. PatiŽnten die een endoscopische liesbreukcorrectie hebben ondergaan, herstellen sneller en hoeven minder lang in het ziekenhuis te blijven dan patiŽnten bij wie een open liesbreukcorrectie is toegepast. Dit zijn enkele van de conclusies uit het promotieonderzoek van Erasmus MC'er drs. Ruben van Veen die op 3 april 2008 promoveerde.

http://www.eur.nl/professionals/postacademisch_onderwijs/nieuws/detail/article/4409/


 

 


11 april


Elektrische geleiding van het hart is robuust

Het hart heeft een 'geleidingsreserve' die ervoor zorgt dat kleine beperkingen in de elektrische geleidbaarheid de werking niet verstoren. Dat stelt Mera Stein in haar proefschrift. Zij beschrijft dat elektrische impulsgeleiding afhangt van drie factoren: elektrische prikkelbaarheid van hartspiercellen via natriumkanalen; de elektrische koppeling tussen hartspiercellen door gap junctions; en de architectuur van hartweefsel. Hartinfarcten en andere pathologische processen kunnen de elektrische impulsgeleiding verstoren. Stein beschrijft dat milde verslechtering van slechts ťťn van de drie factoren geen invloed heeft op de impulsgeleiding. Mera Stein promoveerde op 10 april aan de Universiteit Utrecht.


Video - The Truth about Vitamins

Millions of people take vitamins everyday convinced of their power to help hem stay healthy. However, being in the habit of taking large doses of vitamins can cause different consequences.


Lange termijn investering warmteproject kent onzekerheid

Investeringen in warmteleveringsprojecten door tuinders vergen zo’n lange termijn voor afschrijving dat onzekerheden ontstaan.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14786

xxx


Huisartsen gaan bereikbaarheid verbeteren - Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Huisartspraktijken moeten voor patiŽnten en zorgverleners beter bereikbaar worden. Dat concludeerde de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging gisteravond. Weliswaar blijkt uit diverse onderzoeken onder patiŽnten een hoge mate van tevredenheid over de zorg die men ontvangt, maar de bereikbaarheid van de huisartspraktijk blijft een punt van aandacht. Onder andere de instelling van een spoedlijn in iedere praktijk, afschaffen van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal doktersassistenten zijn maatregelen om de bereikbaarheid te vergroten. De LHV-Ledenraad besprak op 8 april een concept-voorstel voor de verbetering van de bereikbaarheid van huisartspraktijken tijdens kantooruren. Basis voor deze voorstellen is het LHV-beleid, waarin de patiŽnt samen met de huisarts centraal staat.   Het besproken voorstel stelt dat de patiŽnt bij telefonisch contact altijd een medisch deskundige aan de lijn moet krijgen. Het gebruik van antwoordapparaten of het doorverwijzen naar doktersdiensten wordt ontraden. Voor spoedeisende hulp dient iedere praktijk over een aparte spoedlijn te beschikken, waar de patiŽnt binnen dertig seconden een deskundige aan de lijn krijgt. Om alle voorstellen te realiseren is een forse uitbreiding van het aantal praktijkassistenten noodzakelijk. Op dit moment is voor een normpraktijk van 2350 patiŽnten 1 FTE praktijkassistentie beschikbaar. Een fulltime assistente werkt echter slechts 38 uur, terwijl in de voorstellen wordt uitgegaan van een bereikbaarheid van de praktijk gedurende 50 uur. Daarvoor is per praktijk 1,6 FTE praktijkassistente nodig. Tevens zijn extra investeringen in telecom-apparatuur noodzakelijk.


Radioactieve stof moet oorzaak medicijnresistentie opsporen

Na langdurig medicijngebruik treedt bij veel patiŽnten gewenning op: de medicijnen helpen niet meer voldoende. Om te achterhalen waar dit door komt, start op 10 april een omvangrijk Europees wetenschappelijk onderzoek, Euripides. De afdeling nucleaire geneeskunde en PET-research van VU medisch centrum kreeg 1,4 miljoen euro van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van zogenoemde PET-tracers. Dat zijn kortlevende radioactieve stoffen die kunnen bepalen of de medicijnen bij deze patiŽnten wel op de plaats van bestemming terechtkomen. Als dat bekend is, wordt het wellicht mogelijk om medicijnresistentie te voorkomen.


Video - Beyond Global Warming - Discovery Channel 2007

The Arctic as we know it is disappearing. Under the threat of global warming, this vast expanse of water and ice and its inhabitants are facing unprecedented upheavals. But what if this Arctic transformation is not the predicted apocalypse of our planet but an opportunity to learn how best to live ith a changing climate?


Herstel beschadigde speekselklieren mogelijk met stamceltherapie

Met behulp van stamceltherapie kan herstel van beschadigde speekselklieren gestimuleerd worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Isabelle Lombaert. Dit kan een aanzienlijke verbetering opleveren van de kwaliteit van leven van patiŽnten die zijn behandeld voor een hoofd- en/of halstumor. Door radiotherapie verliezen zij veelal (een groot deel van) hun speekselklierfunctie, wat kan leiden tot onder meer mondinfecties, tandbederf, verminderde smaak- en geurgevoeligheid en belemmering bij spreken en kauwen. Lombaert promoveert 16 april 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Per jaar wordt er wereldwijd bij ongeveer 500.000 patiŽnten een hoofd- en/of halstumor gediagnosticeerd. Deze patiŽnten worden voornamelijk behandeld met radiotherapie, eventueel in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie. De hoge stralingsdosis die nodig is om het kwaadaardige weefsel te vernietigen, kan ook gezonde weefsels beschadigen. In het hoofd- en halsgebied behoren de speekselklieren tot de meest stralingsgevoelige organen. Uiteindelijk verliest meer dan 64 procent van de patiŽnten de speekselproductie permanent.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)


Nederland: 'Politiek negeert staatkundige spelregels'

De legitimiteit van de democratische rechtsstaat is de afgelopen decennia afgebrokkeld. Dat stelt de Raad van State vandaag in de Algemene beschouwingen bij zijn Jaarverslag over 2007. Volgens het adviesorgaan heeft die afbrokkeling betrekking op het politieke debat. Zo worden grote maatschappelijke vraagstukken steeds vaker via regeerakkoorden 'gedepolitiseerd', nog voordat een inhoudelijk parlementair debat in de Kamer heeft plaatsgevonden. Het gevaar is dat door het achterwege laten van zo'n debat 'maatschappelijke tegenstellingen voortwoekeren en polarisatie toeneemt', schrijft vicepresident Tjeenk Willink van de Raad van State. Als oplossing draagt hij aan de afstand tussen kabinet en Kamermeerderheid te vergroten. Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan noemt het verder zorgelijk dat de juridische kwaliteit van beleids- en besluitvorming op de meeste ministeries door bezuinigingen in het gedrang komt. 'De overheid zal zichzelf daarom bij de uitvoering en de handhaving van de wetten ťn bij de rechter tegenkomen', voorspelt Tjeenk Willink. Bovendien laakt de raad het groeiende gebrek aan kennis van en begrip voor de beginselen van de rechtsstaat bij Kamerleden, bewindslieden, ambtenaren en journalisten. Dat staatkundige spelregels soms zelfs doelbewust worden genegeerd, betitelt de adviseur als 'een dreigende uitholling van de democratische rechtsstaat van binnenuit'. Overigens legden regering en parlement in 2007 totaal 493 zaken ter advisering voor aan de Raad van State. Dit aantal is lager dan voorgaande jaren, onder meer omdat het na de kabinetsformatie nog geruime tijd heeft geduurd voordat het nieuwe kabinet de eerste aanvragen indiende, zo vermoedt de raad.

Bron: Staatscourant

xxx


Recept: Mousse van de bloemen van de Primula, 4 personen.

100 g primulabloemen, 4 verse eieren, 100 gr suiker, citroensap.

Bereiding:

? klop het eigeel met de suiker totdat het een mousse wordt, voeg de bloemen toe geplukt van hun steeltje en zeer fijngehakt, citroensap erover.
? klop het eiwet stevig en voeg het bij boevenstaand.

Doe alles in een vrij diep bord en decoreer met primulabloemen, serveer onmiddellijk om te voorkomen dat de mousse in elkaar zakt.

Francis COUPLAN > www.couplan.com

xxx


Frankrijk: 10e symposium Aromatherapie in Parfumstad Grasse

10Ťme Symposium International d'Aromathťrapie et Plantes Mťdicinales
11, 12 & 13 avril 2008 - Palais des CongrŤs de GRASSE
Program Update sunday april 13-2008

Main Topic : From Biodiversity to Therapeutic Application
Friday : Aromatic & Medicinal Plants from the Americas
Saturday : Clinical Phyto-Aromatherapy
Sunday : Open discussion between Wise Men

Conferences : Pre-registration (one, two or three-day package)
Well-Being & Health exhibition : free access
Contact : Miss Laurence MEINERI : mailto : laurence.meineri@ville-grasse.fr - Phone : 00 33 497 055 795

http://www.ville-grasse.fr/aromatherapie/uk/home.htm

xxx


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats