weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


30 april


TV - Tweeluik farmaceutische industrie

In een tweeluik legt Tros Radar de marketingmechanismen bloot die fabrikanten gebruiken om Nederlanders aan de medicijnen te krijgen. Maandag 28 april wordt het eerste deel uitgezonden, waarin de programmamakers op zoek gaan naar de macht van de farmaceutische industrie. Radar wil weten of artsen bepalen of mensen ziek zijn, of dat de industrie dit doet. Elk jaar investeren de farmaceutische bedrijven in Nederland 1,3 miljard euro om consumenten aan de pillen te krijgen. Radar belicht hoe geen zin in seks bij vrouwen door de industrie wordt betiteld als een ziekte, om vervolgens een medicijn ("vrouwenviagra") voor te kunnen schrijven. Een potentiele goudmijn. Maar het gaat niet alleen over vrouwenviagra. Bij de introductie van nieuwe medicijnen worden allerlei marketingtechnieken doelbewust ingezet, zoals gesponsorde onderzoeken, wetenschappelijke artikelen die niet geschreven zijn door de afzender en het inzetten van "medical opinion leaders", de zogenaamde MOLlen. Dit zijn artsen die fors betaald worden om medicijnen te promoten in de media en bij hun collega's. In Radar de contracten en uitingen die laten zien hoe twijfelachtig de objectiviteit van de wetenschappers en artsen in deze is.

Bekijk de uitzending nu online
http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending


Video - Chemical Threat in Plastics?


Nederland: crisis in rechtspraak; Artikel uit de NRC van vandaag 28-04-08

Onderstaand artikel staat onder het kopje "commentaar" in de digitale NRC van vandaag. Afgelopen zaterdag stond er ook een artikel over ditzelfde onderwerp in de NRC. Het betreft de vreemdelingenrechtspraak, maar gezien de ervaringen van afgelopen jaar, 25 april, kan er zeker een parallel worden getrokken.

Crisis in rechtspraak
http://weblogs.nrc.nl/weblog/commentaar/2008/04/28/crisis-in-rechtspraak/

http://uitpandigen.nl

xxx


Staat u op een wachtlijst voor een orthopedische- of oogbehandeling?

Marije Jansen

WEBER voert in opdracht van een gerenommeerde instelling een onderzoek uit naar de bereidheid van patiŽnten om naar het buitenland af te reizen voor een medische behandeling. Daarvoor willen we kort een telefonisch interview afnemen. Staat u op een wachtlijst voor een orthopedische behandeling of een oogoperatie? En wilt u meewerken aan ons onderzoek? Respondenten maken kans op een reischeque
t.w.v. 250 euro.

Voor deelname, mail naar: m.jansen @ webermc.com
www.webermc.com

http://uitpandigen.nl

xxx


Therapie voor COPD beter te individualiseren

Veel patiŽnten met COPD (chronisch obstructief longlijden) krijgen dure inhalatiemedicijnen
(inhalatiecorticosteroÔden, of ‘puffjes’), terwijl deze ontstekingsremmers slechts bij een deel van de
patiŽnten echt goed werken. Tot nu toe was niet te voorspellen bij wie. UMCG-promovendus Jeroen Liesker
onderzocht hoe dat wel zou kunnen. Hij toont in zijn onderzoek onder meer aan dat behandeling met de
inhalatiecorticosteroÔden niet alleen patiŽnten met ernstige luchtwegobstructie kan helpen, maar ook
patiŽnten met een mildere vorm van COPD. Het staken van de medicatie bij deze patiŽnten leidt tot een
verslechtering van de longfunctie en een toename van de luchtwegontsteking. Ook neemt de kans op een
exacerbatie toe, vooral bij patiŽnten met ontstoken slijm. Dit is relatief makkelijk te meten en kan goed helpen
om te bepalen welke patiŽnten baat hebben bij inhalatiemedicijnen.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief17_08/promoties_oratie/17_03


Luchtverontreiniging leidt tot vervroegde sterfte

Lange-termijn blootstelling aan (verkeersgerelateerde) luchtverontreiniging leidt tot vervroegde sterfte. De grootste effecten zijn zichtbaar in sterfte door aandoeningen aan de luchtwegen. Er lijkt ook een verband te bestaan tussen luchtverontreiniging en het vůůrkomen van longkanker, echter alleen onder niet-rokers. Dat concludeert onderzoeker Rob Beelen. Beelen promoveert op 6 mei aan de Universiteit Utrecht bij het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS).

Universiteit Utrecht


Meer zieken en gehandicapten moeten profiteren van nieuwe regeling

Er komt een nieuwe meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is positief over de opzet van de nieuwe regeling. De CG-Raad is bezorgd over de negatieve inkomenseffecten van het beperken van de aftrekregeling Buitengewone Uitgaven (BU) voor een groot deel van onze achterban. De CG-Raad vraagt het kabinet om gerichte aanvullende maatregelen. De CG-Raad vindt de opzet van de nieuwe meerkostenregeling een duidelijke verbetering. Door het systeem van vaste toeslagen worden veel meer chronisch zieken en gehandicapten bereikt dan nu het geval is. Maar de forfaitaire bedragen van 100 tot 450 euro zijn te laag, gezien de hoge meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken. Gemiddeld is dit namelijk 2.500 euro per jaar, bleek vorig jaar uit onderzoek. Het is terecht dat mensen die voorheen geen gebruik maakten van de BU nu automatisch geld terugkrijgen. Het is goed dat de BU-regeling overeind blijft, als extra vangnet voor mensen met hoge zorgkosten. Maar de toegang tot de regeling moet nog wel worden verbeterd.

Inkomenseffecten
De CG-Raad wil aanvullende maatregelen om het schrappen van aftrekposten uit de BU te compenseren voor mensen met een beperking. Zo moet het wťl mogelijk blijven om de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering af te trekken. Bovendien moet de huidige drempel van 1,65% voor mensen met een laag inkomen worden verlaagd. Een verhoging van de drempel voor hogere inkomens wijst de CG-Raad af, omdat het aftrekken van hoge zorgkosten dan bijna onmogelijk wordt. Het effect van de lagere huur- en zorgtoeslag moet eerlijk gecompenseerd worden.

Eigen bijdragen AWBZ
Het kabinet wil ook de eigen bijdragen in de AWBZ schrappen als aftrekpost in de BU. Daar staat tegenover dat de eigen bijdrage wordt verlaagd voor alle mensen die gebruik maken van de AWBZ. Dit pakt slecht uit voor mensen die nu deze eigen bijdrage aftrekken. De CG-Raad pleit daarom voor een structurele oplossing. Het totaal aan eigen bijdragen dat iemand moet betalen, wordt vastgesteld op basis van zijn besteedbaar inkomen. Dit systeem - dat ook moet gaan gelden voor de Wmo en Zorgverzekeringswet - zou voor chronisch zieken en gehandicapten echt een stap voorwaarts zijn.

Afbakening doelgroep
De regeling voor 2009 is een tussenstap. De CG-Raad vindt dat de definitieve regeling nog beter op de doelgroep moet worden toegesneden. Nu wordt de doelgroep geselecteerd op basis van zorggebruik. Het zou beter zijn als er wordt gekeken naar de belemmeringen die mensen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven. Dat kan met behulp van het ICF-systeem dat bij de indicatiestelling voor AWBZ en Wmo wordt gebruikt. De werkelijke situatie van mensen wordt dan het uitgangspunt. Dit perspectief wordt door het Kabinet in de brief onderkend. Hiervoor is snel verder onderzoek nodig.


Wasbare luiers ontzien milieu meer dan wegwerp

Wegwerpluiers zorgen tijdens hun levensduur voor meer broeikasgassen dan wasbare luiers. Dit ondanks de energie die nodig is om wasbare luiers schoon te krijgen. Daarnaast is de milieubelasting van wegwerpluiers door landgebruik zeven keer zo hoog als van wasbare katoenen luiers. Op watergebruik en het gebruik van gewasbescherming of chemicaliŽn scoren beide typen luiers vergelijkbaar. Uit deze jongste inzichten van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat wasbare luiers het milieu meer ontzien dan wegwerpluiers. Tot nog toe was het verschil voor het milieu voor beide soorten luiers feitelijk niet te maken. Nieuw onderzoek en een doorrekening door Milieu Centraal hebben geleid tot nieuwe inzichten. Bij de vergelijking tussen beide luiersoorten is naar de hele levenscyclus gekeken. Er is rekening gehouden met de productie, de verpakking, het gebruik (wassen, drogen, wasmiddelen, etc.) en het afval dat uiteindelijk ontstaat en hoe dat wordt verwerkt. Wegwerpluiers bestaan voor de helft uit papier en voor een kwart uit kunststof korrels. Samen absorberen ze veel vocht. De korrels komen uit aardolie, een eindige grondstof. De productie van het papier (uit hout) vraagt veel meer land dan nodig is voor de teelt van stoffen voor wasbare luiers. Wasbare luiers zijn er inmiddels niet alleen meer in gangbare katoen, maar ook in biologische katoen, bamboe en synthetische stoffen als polyester. Eenmaal afval kunnen wegwerpluiers worden verbrand met het huisvuil, waarbij nog wat energie teruggewonnen wordt. Maar het is ook mogelijk ze te vergisten. Dan blijven energie en compost over. Dat is beter voor het milieu dan verbranden. Wasbare luiers kunnen het beste meerdere kinderen meegaan. Een kind gebruikt rond de 5.000 luiers tot het zindelijk is op de gemiddelde leeftijd van drie jaar en twee maanden. Elk jaar dragen 600-duizend kinderen in Nederland een luier. Hoe eerder een kind zindelijk is, hoe beter dat is voor het milieu, omdat er minder luiers nodig zijn. Zindelijk zijn blijkt vaak eerder bereikt te worden met wasbare luiers.


Massale hondenwandeling voor gedumpte dieren

Om aandacht te vragen voor alle afgedankte dieren in Nederland is Hellevoetsluis op zondag 25 mei voor de zesde keer het decor voor de grootste hondenwandeling van Nederland. De organisatie, de jeugdafdeling van de Dierenbescherming 'Kids for Animals' en de stichting Hondenwandeling Hellevoetsluis, verwacht meer dan 800 honden waarmee het record 'grootste hondenwandeling van Nederland' zou worden gebroken. Dat staat nu op 715 honden en werd vorig jaar gevestigd. Aanmelden voor het evenement kan via aanmelding@hondenwandeling.nl. Met de massale uitlaatpartij wil de organisatie mensen waarschuwen geen huisdieren in een impuls aan te schaffen. "Dat onze asielen tienduizenden honden en katten opvangen weten de meeste mensen wel, maar dat er daarnaast ook nog eens ontelbare afgedankte en gedumpte andere dieren in talloze opvangcentra belanden is minder bekend", zegt directeur Frank Dales van de Dierenbescherming, die om 14.30 uur het startsein geeft voor de wandeling vanaf het speciale evenemententerrein bij winkelcentrum de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis.

Baas gezocht
Asielhonden openen de wandeling. Hun begeleiders dragen een T-shirt met de opdruk 'Ik zoek baas', thema van de asieldierencampagne van de Dierenbescherming die in mei begint. Per jaar belanden zo'n 70.000 honden en katten in de ongeveer 100 Nederlandse asielen. In toenemende mate vangen zij ook dieren zoals konijnen en cavia's op. Nog eens duizenden fretten, schildpadden en andere exotische dieren vinden een tijdelijk, en in sommige gevallen permanent onderkomen in de circa 150 overige opvangcentra voor dieren die ons land telt.


Toegang elektronisch patiŽntendossier beter geregeld

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is verheugd dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies van het CBP betreffende de toegang tot het elektronisch patiŽntendossier heeft overgenomen. Vrijdag jl. stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel, dat regelt dat in beginsel alleen de beroepsbeoefenaar die een behandelrelatie met een patiŽnt heeft, toegang krijgt tot diens medisch dossier. Indien een beroepsbeoefenaar toegang zoekt tot het dossier maar (nog) niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, dient hij onder meer uitdrukkelijk te verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie. Door deze maatregelen wordt de privacy van patiŽnten beter gewaarborgd. Het wetsvoorstel regelt voorts dat door middel van 'logging' wordt bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang vragen tot een patiŽntendossier. Naar aanleiding van het advies van het CBP zal in een apart bestand worden bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang tot een dossier hebben verzocht, terwijl zij niet aan de toegangsvoorwaarden voldeden. Hierdoor kan achteraf controle plaatsvinden op een juist gebruik van het systeem. Het Cbp constateert dat nu de minister van VWS de lijn van het Cbp deelt, geen onzekerheid meer kan bestaan over het normenkader voor de toegang tot het elektronisch patiŽntendossier. De lijn van het Cbp is gebaseerd op bestaande wetgeving, namelijk de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op regionaal niveau bestaan reeds initiatieven met elektronische patiŽntendossiers. Het Cbp wijst er op dat ook dergelijke initiatieven aan de WGBO en de Wbp moeten voldoen. De toezichthouder zal bestaande en toekomstige initiatieven op het gebied van het elektronisch patiŽntendossier nauwlettend volgen.


 


29 april


Video - Beperkt houdbaar


Petitie Stichting Stralingsarm Nederland

Met deze e-mail wil ik jullie uitnodigen de petitie "Stichting Stralingsarm Nederland" te ondertekenen. Zelf heb ik die net ondertekend, hopelijk gaan jullie het ook doen.

Je ontvangt deze uitnodiging maar een keer. In de toekomst ontvang je geen e-mails meer over deze petitie op dit e-mailadres. Een filter voorkomt dat.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Peter van de Kolk

Ondertekenen kan op http://stralingsarm-nederland.petities.nl


Kroes stelt vragen over pillenbeleid

De farmaceutische sector en minister Klink moeten de Europese Commissie uitleg geven over de mededinging in de geneesmiddelenbranche. Eurocommissaris Neelie Kroes breidt haar onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van de farmaceutische industrie uit naar Nederland. Ze wil opheldering over de discussies die er in Nederland lopen over het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars voor goedkopere geneesmiddelen. Farmaceutische fabrikanten willen van dit voorkeursbeleid af omdat het hun geld kost. Zorgverzekeraars willen het beleid juist uitbreiden, omdat dit tot lagere prijzen leidt en volgens hen kosten bespaart. De geneesmiddelenfabrikanten voeren een heftige lobby om het voorkeursbeleid van tafel te krijgen.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article976627.ece/Kroes_stelt_vragen_over_pillenbeleid


Video - GLobal Warming: Overhyped


FNV wil nationaal asbestregister

De FNV vindt dat er een Nationaal Register Asbest moet komen waar iedereen die vragen heeft over deze dodelijke stof terecht kan. Volgens Nederlands grootste vakcentrale zou een dergelijk kennisinstituut aangehaakt moeten worden bij het al bestaande Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat wordt gedragen door sociale partners, verzekeraars en overheid, maar bemiddelt nu slechts bij schadeclaims van mensen met mesothelioom of hun nabestaanden. Volgens FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld is de kennis over asbest even verspreid als de stof zelf: "Gemeenten, woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, universiteiten, het IAS, grote bedrijven, arbodiensten, maar ook asbestverwijderaars etc. hebben inmiddels veel informatie. Probleem is echter dat die vaak niet onderling uitwisselbaar is. Kennisbundeling bij een register zou de oplossing zijn." Volgens Hartveld zou een register belangenbehartigers veel makkelijker dan nu in staat moeten stellen aan benodigde informatie te komen over waar, wanneer en bij wie asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Maar ook toezichthouders zouden baat kunnen hebben bij een dergelijk register. Tevens kan het volgens de FNV grote voordelen hebben bij 'de grote schoonmaak' die in Nederland nog steeds gedaan moet worden.Hartveld wijst op het recente rapport 'Ketenbesef op de werkvloer' van de Algemene Rekenkamer. Daaruit blijkt dat in Nederland jaarlijks 400 tot 700 mensen sterven door het werken met asbest. "Maar ondertussen blijkt dat er geen structurele afstemming en informatie-uitwisseling tussen allerlei instanties zoals gemeenten, provincies en inspectiediensten plaatsvindt", aldus de federatiebestuurder. Het is niet toevallig dat de FNV juist vandaag met haar pleidooi voor een asbestregister naar buiten komt. Op 28 april - Workers Memorial Day - herdenkt de vakbeweging wereldwijd de werknemers die gestorven zijn als gevolg van hun werk. In Nederland zijn dat er jaarlijks zo'n twee en een half duizend. Dit jaar is het centrale thema de 'sluipmoordenaar' asbest.


Verbod op verse en gedroogde paddo’s

Alle paddenstoelen met een hallucinogene werking (paddo’s) komen op lijst II van de Opiumwet. Hiermee wordt de verkoop van zowel bewerkte als onbewerkte paddo’s verboden. Dit staat in een Algemene maatregel van bestuur waarmee de ministerraad op voorstel van minister Klink heeft ingestemd. Verkoop en bezit van gedroogde paddo’s was al langere tijd verboden. Voor verse paddo’s gaat dezelfde maatregel gelden.  In de meeste Europese landen geldt een vergelijkbaar verbod.


IGZ waarschuwt apotheken voor onbetrouwbare patiŽntgegevens

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarschuwt alle openbare en ziekenhuisapotheken voor ernstige medicatie- en receptfouten door onbetrouwbare patiŽntgegevens. De IGZ waarschuwt apotheken voor schijnveiligheid van elektronische apotheekinformatie. Omdat apotheken werken met vervuilde bestanden met als gevolg onbetrouwbare software is de elektronische medicatie en receptbewaking onveilig. Dit vormt een aanzienlijk risico voor de patiŽnt. De IGZ doet momenteel onderzoek naar gekoppelde informatiesystemen. Alhoewel het onderzoek nog niet is afgerond noodzaakt de ernst van de situatie de IGZ nu al te waarschuwen. Uit het lopende onderzoek blijkt dat het computersysteem geen medicatiebewakingsignalen afgeeft op het moment dat dit zou moeten. Zo'n bewakingsignaal is noodzakelijk om te voorkomen dat patiŽnten gevaar lopen doordat verschillende medicijnen die niet samen gaan door elkaar worden geslikt, te voorkomen dat er dubbel wordt uitgeleverd en elektronisch wordt gewaarschuwd voor allergiereacties of contra-indicaties. Ook computers die niet op een netwerk zijn aangesloten kunnen dit risico met zich mee dragen.

De IGZ ontdekte daarnaast dat patiŽntbestanden in de dienstapotheek ontbreken terwijl deze wel aanwezig zijn in de elektronisch gekoppelde zogenaamde bronapotheek. De dienstapotheek beschikt daardoor niet over alle relevante patiŽntinformatie om risico's te signaleren. Apothekers blijken niet goed op de hoogte te zijn van de risico's van slecht beheer van patiŽntenbestanden. Zo wordt onvoldoende gedaan om te voorkomen dat er dubbele patiŽntbestanden ontstaan. De IGZ wil dat iedere apotheek onmiddellijk een risicoanalyse uitvoert van met name de geautomatiseerde receptverwerking. Software moet worden getest, risico's moeten worden weggenomen. PatiŽntenbestanden moeten nauwkeurig worden beheerd. Dubbele patiŽntgegevens moeten worden gecorrigeerd. Er moet een procedure worden opgesteld om in de toekomst meervoudige patiŽntbestanden te voorkomen. Elke apotheek moet een registratie aanleggen van waargenomen ICT-fouten. De IGZ zal alle apotheken schriftelijk op de hoogte brengen.


Sterfte bij hartchirurgie UMC St Radboud was in 2004 te hoog

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft onderzoek verricht naar de hartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. In september 2005 kwam een abnormale sterfte in de openbaarheid toen een interne e-mail van een hoogleraar van het UMC St Radboud uitlekte. Deze specialist gaf aan dat hij zich niet in zijn eigen ziekenhuis zou willen laten opereren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelde een onderzoek in, constateerde een, in vergelijking met andere hartcentra, te hoge sterfte en sprak van 'een onvolledig zorgproces' en gaf bevel tot sluiting van de afdeling hartchirurgie. Het IGZ-onderzoek gaf echter geen antwoord op de vraag wat verantwoordelijken op verschillende niveaus gedurende de jaren binnen de instelling hadden ondernomen om de verhoogde sterfte en aantallen heringrepen vůůr te zijn. Het onderzoek van de IGZ signaleerde bestuurlijke knelpunten, in het bijzonder een leiderschapsprobleem en het ontbreken van een proactieve benadering. Het onderzoek ging echter niet nader in op de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het medisch-inhoudelijke proces en het toezicht daarop. De Onderzoeksraad acht juist de beantwoording van deze vragen essentieel voor de patiŽntveiligheid. De overheid legt immers een sterk accent op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties, voor veiligheid.

Uit het onderzoek van de Inspectie bleek, dat de betrokken hartspecialisten zich er niet van bewust waren dat hun prestaties onvoldoende waren. Zij registreerden veel gegevens, maar vergeleken zich niet met andere ziekenhuizen of maatstaven. Bovendien meenden de specialisten dat het bij de sterfgevallen ging om patiŽnten met een hoog risicoprofiel, wat een hoog cijfer voor sterfgevallen en complicaties zou verklaren. Het omgekeerde was echter het geval: de patiŽntenpopulatie behoorde gemiddeld eerder tot de lage dan tot de hoge risicoklassen.  Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad bleek, dat in de onderzochte periode (2000-2005) binnen het ziekenhuis wel bekend was dat er spanningen waren bij de hartchirurgische zorg, maar dat deze werden gezien als organisatieproblemen. Er werd geen relatie gelegd met de kwaliteit van de zorg. Ook na het onderzoek van de IGZ werd niet algemeen erkend dat de onrust, op het gebied van leiderschap, salariŽring, samenwerking en het ontbreken van eindverantwoordelijkheid voor de zorgketen als geheel, invloed konden hebben op de kwaliteit van de hartchirurgische zorg. De specialisten waren meer georiŽnteerd op het individuele handelen ten aanzien van de patiŽnt dan op de samenwerking in de keten.

Verder bleek, dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de patiŽnt werd beschouwd als het domein van de medisch specialisten, waar anderen, zoals bestuurders, zich niet mee bezighielden. De Raad van Bestuur veronderstelde een kwaliteitsbesef bij de medische staf en had als standpunt dat leren van fouten een zaak was van de medische staf zelf, zonder dat de bestuurders nagingen of dat ook werkelijk gebeurde. De wetgever heeft met invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) beoogd, dat wanneer professionele beroepsbeoefenaren in de zorg er niet in slagen de zorg 'verantwoord' te laten zijn, er in het ziekenhuis voldoende correctiemechanismen moeten zijn om die ongewenste situatie te veranderen. De Raad van Bestuur besteedde echter ten aanzien van de hartchirurgie onvoldoende aandacht aan die kernactiviteit van de organisatie: het verlenen van verantwoorde zorg.

Binnen de beroepsgroep van medisch specialisten bestaan correctiemechanismen, zoals de herregistratie van artsen en de visitatie van de opleiding. Deze correctiemechanismen hadden voor de hartchirurgie echter geen betrekking op de kwaliteit van de geleverde medische zorg. Andere activiteiten, zoals de interne meldingen van incidenten met patiŽntenzorg, die in het ziekenhuis plaatsvonden, hadden wel elementen van veiligheidszorg in zich. De problemen bij de hartchirurgie kwamen daarbij echter niet aan het licht, risico's van de medische zorg werden door dit systeem niet beheerst. Met de kwaliteitsaccreditatie liep het UMC St Radboud voorop, maar dat kwaliteitssysteem had nog geen betrekking op de medische zorg.

Ook moet helaas worden vastgesteld, dat het overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet kon functioneren als correctiemechanisme. De wetgeving geeft veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid aan de sector en de besturen van zorginstellingen. Dat lijkt de Onderzoeksraad juist maar het is vervolgens wel van belang dat de ruimte die de wet laat aan de instelling ook daadwerkelijk wordt ingevuld. Het externe toezicht vanwege de overheid is dan het sluitstuk en zou er op toe moeten zien dat deze invulling van de eigen verantwoordelijkheid ook tot stand komt. Het huidige toezicht, zoals dat wordt uitgevoerd door de IGZ, is daar nog ver van verwijderd. Het onderzoek heeft laten zien dat de IGZ ten aanzien van het UMC St Radboud overwegend werkte vanuit een reactieve opstelling en voor haar optreden vrijwel geheel afhankelijk bleek van de informatie die werd verstrekt door de instelling zelf. Evenals in eerdere onderzoeken stelt de Raad vast dat er ook in deze sector een kloof bestaat tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid (wet- en regelgeving en toezicht) en anderzijds de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie zelf.

Aanbevelingen
Op grond van het onderzoek heeft de Raad een aantal aanbevelingen geformuleerd die naar zijn mening herhaling van de problemen kunnen helpen voorkůmen. Hoofdpunten van deze aanbevelingen zijn dat het UMC St Radboud zou moeten aantonen dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid kan dragen voor verantwoorde zorg. Bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Onderzoeksraad aandacht voor de huidige wetgeving voor de medische zorg waaruit mogelijk misverstanden voort zouden kunnen vloeien met betrekking tot eindverantwoordelijkheden. Een van deze wetten, de Kwaliteitswet zorginstellingen, regelt de verantwoordelijkheid van de instelling, de andere, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, regelt de verantwoordelijkheid van medici. Op de naleving van deze wetten zou de overheid moeten toezien; de Inspectie zou daar beter voor moeten worden toegerust.


Meebrengen van zwerf- en asieldieren uit andere landen: niet doen

Veel vakantiegangers worden op hun vakantiebestemming geconfronteerd met zwerfdieren. Een bekend voorbeeld is het grote aantal honden dat in Zuid Europa na het ren- en jachtseizoen op straat belandt en dan een zwervend bestaan leidt. Soms wordt besloten een zwerf- of asieldier mee te nemen naar Nederland of BelgiŽ om het dier bij ons een fijner dierenleven als huisgenoot te geven. Er zijn ook veel organisaties die begaan zijn met het lot van zwerfdieren of dieren in buitenlandse opvangcentra. Zij halen dieren naar Nederland of BelgiŽ en plaatsen die door middel van adoptieprogramma's bij adoptiegezinnen. Het is begrijpelijk dat het leed van zwerf- en asieldieren veel mensen raakt. Desondanks raden diverse partijen uit de gezelschapsdierenbranche het meebrengen van zwerf- en asieldieren uit vakantielanden naar Nederland of BelgiŽ ten zeerste af.

De eerste reden hiervoor is dat dieren die afkomstig zijn uit het buitenland vaak infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens ťn huisdier. Voorbeelden van dergelijke ziekten bij honden zijn babesiose en ehrlichiose. Deze ziekten worden overgebracht door teken die tegenwoordig ook in Nederland en BelgiŽ voorkomen, waardoor verspreiding van de ziekte ook hier kan plaatsvinden. Om import van dergelijke ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze ziekten voordat ze mee komen. In de meeste gevallen wordt dit niet gecontroleerd. Wordt bij thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer beter te maken.

Een tweede reden is dat sommige ziekten van dieren op mensen worden overgedragen. Deze ziekten worden ook wel zoŲnosen genoemd. Een bekend voorbeeld is hondsdolheid, ook voor mensen een potentieel dodelijke ziekte. In 2007 werd in BelgiŽ hondsdolheid vastgesteld bij een jonge hond die ingevoerd zou zijn vanuit Marokko en niet gevaccineerd en gechipt was. In 2008 werd in Frankrijk hondsdolheid vastgesteld bij een hond die eveneens afkomstig was uit Marokko. Dat hondsdolheid een actuele bedreigende ziekte is blijkt wel uit het feit dat op 25 april 2008 in het Verenigd Koninkrijk een pup is overleden aan deze ziekte. De pup maakte onderdeel uit van een nest pups dat door een stichting uit Sri-Lanka was geÔmporteerd. Men heeft de overige pups inmiddels laten inslapen en de verzorgers staan onder medische behandeling. Een ander voorbeeld is echinococcose. ZoŲnosen zijn niet altijd direct herkenbaar. En dat kan een onaangename verrassing voor zijn nieuwe houder betekenen.

De derde reden waarom het meebrengen van (zwerf- en asiel-)dieren uit vakantielanden met klem wordt afgeraden is dat veel van deze dieren slecht gesocialiseerd zijn. Eenmaal bij ons blijken ze dan bijvoorbeeld onzindelijk te zijn, slecht te luisteren of angstig gedrag te vertonen. Deze dieren worden daarom dikwijls al korte tijd na terugkomst in Nederland of BelgiŽ naar een asiel gebracht. Het zwerf- of asieldier dat met goede bedoelingen werd meegenomen vanaf de vakantiebestemming naar huis, werd thuisgekomen dus niet die gezellige huisgenoot die men voor ogen had.

De vierde reden is dat het weghalen van honden uit een slechte situatie, de situatie zelf niet oplost. Zolang de honden ter plekke zich blijven voortplanten, en de plaatselijke bevolking de honden niet verzorgt, zullen er altijd verwaarloosde zwerfhonden worden aangetroffen op deze locaties. Ten slotte zijn de diverse partijen uit de gezelschapsdierenbranche van mening dat het 'redden van zielige honden' geen goede reden is om een hond te nemen. Deze impulsaanschaf valt niet onder het door hen voorgestane 'verantwoord hondenbezit'. Verantwoord hondenbezit wil onder andere zeggen dat goed over de aanschaf van de hond wordt nagedacht, dat de aspirant-hondenbezitter zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheden en dat op basis van deugdelijke informatie een hond wordt uitgezocht die bij de gezinssituatie past.   Het advies is dus: Neem geen zwerf- en asieldieren uit het buitenland mee naar huis! Als men toch iets wil doen voor zwerf- of asieldieren uit het buitenland, dan kan men bijvoorbeeld geld of voeding schenken aan een dierenbeschermingsorganisatie ter plaatse. Deze organisaties maken gebruik van castratieprogramma's, waardoor de problematiek ter plaatse wordt aangepakt.  Dit gezamenlijke advies met betrekking tot het meebrengen van nieuwe huisdieren uit vakantielanden wordt gegeven door het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), Dibevo, Dierenbescherming, Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), Hondenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en SAVAB-Flanders (Small Animal Veterinary Association Belgium).


 


28 april


TV - TROS-radar over beÔnvloeding artsen door big pharma

Op 28 april en 5 mei a.s. zullen de uitzendingen van tv-consumentenprogramma TROS-Radar geheel gewijd zijn aan de marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie. Nefarma-directeur Michel Dutrťe zal de visie van de sector naar voren brengen. De programmamakers willen duidelijk maken hoe de farmaceutische bedrijven werken om hun nieuwe producten onder de aandacht van voorschrijvers en patiŽnten te krijgen. Het programma geeft antwoord op de vraag “waar de 1,3 miljard euro aan marketingkosten aan op gaan”.  Onderwerpen die aan de orde komen: opzet van onderzoek, medical opinion leaders, artsenbezoekers, ghostwriting, adviesraden, nascholing, “aanpraten” van ziektes, transparantie, banden met patiŽntenorganisaties en symptoomreclame.

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1237


Tweeluik farmaceutische industrie

In een tweeluik legt Tros Radar de marketingmechanismen bloot die fabrikanten gebruiken om Nederlanders aan de medicijnen te krijgen. Maandag 28 april wordt het eerste deel uitgezonden, waarin de programmamakers op zoek gaan naar de macht van de farmaceutische industrie. Radar wil weten of artsen bepalen of mensen ziek zijn, of dat de industrie dit doet.  Elk jaar investeren de farmaceutische bedrijven in Nederland 1,3 miljard euro om consumenten aan de pillen te krijgen. Radar belicht hoe geen zin in seks bij vrouwen door de industrie wordt betiteld als een ziekte, om vervolgens een medicijn ("vrouwenviagra") voor te kunnen schrijven. Een potentiele goudmijn. Maar het gaat niet alleen over vrouwenviagra. Bij de introductie van nieuwe medicijnen worden allerlei marketingtechnieken doelbewust ingezet, zoals gesponsorde onderzoeken, wetenschappelijke artikelen die niet geschreven zijn door de afzender en het inzetten van "medical opinion leaders", de zogenaamde MOLlen. Dit zijn artsen die fors betaald worden om medicijnen te promoten in de media en bij hun collega's. In Radar de contracten en uitingen die laten zien hoe twijfelachtig de objectiviteit van de wetenschappers en artsen in deze is.

Maandag in Radar, 20.30 Ned1


Video - Interview with Dr Hulda Clark

Meer filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=Mm4UWb3skHU
http://www.youtube.com/watch?v=tWvu-XXAL30
http://www.youtube.com/watch?v=oVl6SCXo8jc
http://www.youtube.com/watch?v=YfDOIu6146k
http://www.youtube.com/watch?v=BfIZazu00Mo
http://www.youtube.com/watch?v=royjqxl4zdc


Teken de petitie tegen verbod op natuurgeneeswijzen

Er wordt in Europa verregaande wetgeving voorbereid die informatie over natuurgeneeswijzen en het gebruik ervan willen verbieden.   Dit onder het mom van volksgezondheid. Je kunt nog beter de mafia hebben. Daarvan weet iedereen tenminste dat ze hun eigenbelang doordrukken ten koste van andere mensen. Op onderstaande site kunnen mensen een petitie ondertekenen, die dit wil tegengaan.

Cees van Ringelenstein

http://www.eu-referendum.org/nederlands/petitions/natural_remedies_info.html


Wierook niet zonder risico's

Incense burning in Buddhist and Taoist temples is regular practice, however inhalation of incense gas products can cause respiratory disease and other health problems, so worshippers are advised to reduce exposure times, and ventilate their houses when they burn incense at home.

http://www.clinicalmolecularallergy.com/content/6/1/3


Chemo veroorzaakt vertraagde zware schade aan het centrale zenuwgestel

Cancer treatment with chemotherapeutic agents is often associated with delayed adverse neurological consequences - an occurrence often referred to as “chemobrain” - that may compromise the quality of life of a proportion of cancer survivors. Now, research published in the open access Journal of Biology demonstrates that treatment with a single chemotherapeutic agent, 5-fluorouracil (5-FU), by itself is sufficient to cause a syndrome of delayed degeneration in the central nervous system (CNS). 5-FU is a widely used chemotherapeutic agent that is employed, alone or in combination with other agents, in the treatment of cancers of the colon, rectum, breast, stomach, pancreas, ovaries and bladder. Little is known about the side-effects of chemotherapy on the CNS, despite their obvious clinical importance. Until now researchers have not fully understood the underlying biology, including whether these effects require: exposure to multiple chemotherapeutic agents; chemotherapeutic agents plus the body’s own response to cancer; blood-brain barrier damage; or inflammation. Clinicians have also lacked animal models to study this important problem.

Professor Mark Noble and colleagues of the University of Rochester Stem Cell and Regenerative Medicine Institute and the Harvard Medical School, Boston discovered that short-term systemic administration of 5-FU to mice caused both acute CNS damage and a syndrome of progressively worsening delayed damage. This damage was not self-repairing, and instead became worse over time. In addition, Noble and colleagues also demonstrated that treatment with chemotherapy also had delayed effects on the speed with which information is transferred from the ear to the brain. Myelin sheaths are necessary for normal neuronal function. One key finding of the study was that clinically relevant concentrations of 5-FU were toxic not only for dividing cells of the CNS but also for the cells that produce the insulating myelin sheaths (non-dividing oligodendrocytes). The delayed damage the researchers measured was to the myelinated tracts of the CNS and associated with extensive myelin pathology. The findings regarding the speed of ear-to-brain information transfer may offer a non-invasive means of analyzing myelin damage associated with cancer treatment.

“Multiple clinical reports have identified neurotoxicity as a complication of treatment regimens in which chemotherapeutic agents such as 5-fluorouracil are components,” says Noble. “As treatments with chemotherapeutic agents will clearly remain the standard of care for cancer patients for many years to come, the need to better understand such damage is great.” Professor Noble continues “These studies extend the field of stem cell medicine beyond the use of cell transplantation for tissue repair. It is our knowledge of stem cell biology that allows us to begin to understand some of the causes of this syndrome, as well as providing the means of preventing or repairing this damage.” This research provides the first demonstration that delayed CNS damage can be induced by a single chemotherapeutic agent and also generates the first animal model of such damage. These studies further demonstrate that this syndrome differs from that caused by irradiation and thus may represent a new class of delayed CNS degenerative damage.

http://jbiol.com/press/noble.pdf
http://www.urmc.rochester.edu/pr/news/story.cfm?id=1963


Baanbrekend nieuw inzicht in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer

Leuven – BelgiŽ telt naar schatting 85 000 AlzheimerpatiŽnten en elk jaar komen er in BelgiŽ bijna 20 000 nieuwe gevallen bij. De oorzaak van deze spectaculaire stijging ligt bij de toenemende vergrijzing van de bevolking. Helaas blijft het onduidelijk welke verouderingsprocessen precies aan de basis liggen van deze spectaculaire toename in het voorkomen van de ziekte. VIB-wetenschappers verbonden aan de K.U.Leuven achterhalen een belangrijke moleculaire link tussen de ziekte van Alzheimer en het ontstaan van de typische plaques in de hersenen van AlzheimerpatiŽnten. Deze ontdekking is een belangrijke doorbraak in het fundamenteel onderzoek naar de oorzaak van de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer: een toenemend probleem De ziekte van Alzheimer, een neurodegeneratieve ziekte die langzaam en geleidelijk hersencellen vernietigt, is de meest voorkomende vorm van dementie in de Westerse wereld.

De aantasting van het geheugen en het mentale functioneren zorgen voor ťťn van de meest angstaanjagende ziektebeelden. De laatste 15 jaar is het onderzoek naar deze nog steeds ongeneeslijke ziekte wereldwijd enorm toegenomen: snellere diagnose van de ziekte en betere behandeling zijn essentieel! AmyloÔde plaques en de ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer gaat gepaard met amyloÔde plaques – dit zijn abnormale ophopingen van eiwitfragmenten - die zich in de hersencellen vormen. Voor de familiale vorm van de ziekte van Alzheimer (minder voorkomende vorm) ontrafelden Bart De Strooper en andere onderzoekers reeds enkele jaren geleden het proces waardoor deze plaques ontstaan. Hierbij speelt .-secretase – dat eiwitten op een specifieke plaats knipt - een belangrijke rol. Soms knipt het secretase fout, waardoor een bijproduct ontstaat en zo plaques worden gevormd.

Bij de meest voorkomende vorm van de aandoening vindt men dezelfde soort plaques terug, maar is over hun ontstaansmechanisme nog maar weinig geweten. BACE1 of Ŗ-secretase Bij patiŽnten met de meest voorkomende vorm van de ziekte van Alzheimer vertonen de hersencellen een toename van het eiwit BACE1 of Ŗ-secretase. VIB-onderzoeker Sťbastien Hťbert en collega’s onderzochten onder leiding van Bart De Strooper en in samenwerking met buitenlandse experts de oorzaak van deze toename. Daarvoor gingen de VIB-vorsers de expressieprofielen na van bepaalde microRNA’s, dit zijn korte stukken RNA die de aanmaak van eiwitten reguleren. Bij patiŽnten met een toename van het eiwit BACE1 werd een significante vermindering vastgesteld van miR-29a en miR-29b-1. Deze vaststelling suggereert de mogelijke rol van bepaalde miRNA’s in de toename van BACE1 en in de vorming van plaques in de hersenen van patiŽnten met de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek doet enerzijds de hoop rijzen op een betere diagnostische test. Tijdig voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer leidt immers tot een betere respons, en bijgevolg een betere levenskwaliteit van de patiŽnt. Anderzijds stelt men zich de vraag of deze microRNA’s in de toekomst de basis kunnen vormen van een nieuw geneesmiddel.


Meer internationaal nieuws

Anesthesia and Alzheimer's
Breast cancer subtypes originate from different biological pathways
Bypassing the insulin highway
Cancer cells spread by releasing 'bubbles,' according to an MUHC study
Cancer immunotherapy shows long-term promise in lung cancer
Chalk one up for coccolithophores
Children with ADHD should get heart tests before treatment with stimulant drugs
Could blood transfusions cause harm?
Effective cancer immune therapy through order in the blood vessels
Extreme nausea and vomiting varies among pregnant women from different countries
Fat-cell hormone linked to kidney disease
First atomic-level look at a protein that causes brain disease
Genes' role expands in alcohol dependence
Health risks posed by incense smoke
Inflammation triggers cell fusions that could protect neurons, Stanford research shows
Laser dissection of depression
Link between ozone air pollution and premature death confirmed
Melanoma lurks in larger skin lesions, NYU researchers find
Metabolic genes tied to inflammatory predictor of heart disease and stroke risk
Migraine increases risk of severe skin sensitivity and pain
Mitochondrial dysfunction and redox signaling in atrial tachyarrhythmia
New lymphoma therapies targets diverse and difficult cancer
New Source for Biofuels Discovered by Researchers At The University of Texas at Austin
New technology for boosting vaccine efficiency
Novel approach to treat Alzheimer's and other diseases offered by targeting cell membrane RAFTS
Opening a channel for salt retention
Potential viral therapy weapon for difficult cancers is safe and effective in study
Presence of certain antibodies signals healthier teeth and gums
Primary driver of stomach cancer development identified
Proteins that Stop a Major Signaling Pathway Can Also Generate New Proteins
Researcher condemns European Commission for turning down boost for biopesticides
Researchers important markers of high risk of type 2 diabetes
Researchers reveal structure of protein that repairs damage to cancer cells
Scientists discover a mechanism that can send cells on the road to cancer
Sensory treatment yields promising results for children with autism
Smokers have a 41 percent higher risk of suffering depression
Smokers Interested in Smoking Less Needed for Harm Reduction Study
Social form of bullying linked to depression, anxiety in adults
Specialized white blood cells coordinate first responders to viral infection
Study Confirms Validity of Pittsburgh Compound-B in Identifying the Toxins Associated with Alzheimer’s Disease
Study shows common vitamin and other micronutrient supplements reduce risks of TB recurrence
Taking probiotics could prevent allergies
Therapies delivered by "trojan" peptides and through the use of nanotechnology may enhance the effectiveness of cancer treatment
Two suppressor molecules affect 70 genes in leukemia
Viruses may play a role in lung cancer development
Vitamin D in brain function

Voor meer details zie www.fonteine2.com


 

 


26 april


Video - Indrukwekkende speech voor de UN


TV - Oude moeders - Meeste vrouwen niet goed voorgelicht

Zondag 27 april om 21.45 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2

Nederlandse vrouwen krijgen steeds later kinderen. Maar ze zijn zich onvoldoende bewust van de medische risico’s die gepaard gaan met laat moederschap. Dat zeggen artsen en gynaecologen in ZEMBLA. Het blijkt dat de meeste vrouwen niet goed voorgelicht zijn in dit opzicht. "Ze weten het gewoon niet", aldus gynaecoloog Egbert te Velde.  Te Velde is emeritus-hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Hij ontdekte eind jaren ‘80 als een van de eersten dat de vruchtbaarheid van vrouwen gemiddeld vanaf hun dertigste afneemt. Tot die tijd gingen artsen er vanuit dat een vrouw normaal vruchtbaar blijft zolang ze een regelmatige cyclus heeft.

Lees verder
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=5783&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1974&cHash=aa9f143e98


Video - Tegenlicht zoekt de waarheid van en achter Wikipedia - 49 min

Onder de titel 'Wiki's Waarheid' wordt een blik geworpen op deze gratis online 'volksencyclopedie', die sinds twee jaar de snelste stijger op lijstjes van meest bezochte websites is. Tegenlicht zal een aantal vragen opwerpen: Weten we eigenlijk wel wat we gebruiken? Betekent dit het einde van de autoriteit van traditionele kennisinstituten als de Britannnica? En moeten we dat toejuichen of betreuren? Hoe betrouwbaar is Wikipedia


Quantumresponse - een nieuwe kans om de balans te hervinden

Het wordt steeds meer duidelijk dat we in een tijd leven waar in een nieuwe manier van kijken naar de wereld ontstaat.  Fritjof Capra heeft al in 1982 in zijn bestseller 'Wendezeit' een paradigmawisseling geŽist, een radicale verandering en ontwikkeling van ons 'Cartesiaanse' wereldbeeld, dat teruggaat naar de door Descartes ingevoerde scheiding van materie en geest in de 17e eeuw. Capra schreef: 'de functies van een levend organisme zijn niet reductionistisch te beschrijven - integrale activiteiten van het organisme en de wisselwerkingen met zijn milieu - precies dat zijn de functies, die voor de gezondheid van het organisme buitengewoon belangrijk zijn.' De Amerikaanse arts Dr. Richard Gerber, auteur van het boek over een randgebied van de geneeskunde: 'Vibrational Medicine' ofwel 'geneeskunde van de frequenties` beschrijft een nieuwe benadering. Net zoals Capra eist Dr. Gerber de afkeer van de reductionistisch zienswijze, die de mens voornamelijk als een machine ziet (dialyse en transplantaties zijn maar twee voorbeelden voor de medische benadering van de mens als machine en onderdelenleverancier). Gerber zet zich ervoor in, de reductionistisch of Newtoniaanse geneeskunde, die op allang verouderde scheikundige principes berust, door een nieuwe, Einsteinse geneeskunde te vervangen. In de scheikunde heeft zich sinds Einstein wel een paradigmawisseling voltrokken. De kwantumfysica heeft al tientallen jaren geleden duidelijk gemaakt, dat zowel het universum als ook het menselijk lichaam geen machines zijn die uit onderdelen bestaan, maar zuivere, verdichte energie.

Lees hele verhaal op: www.fonteine.com/quantumresponse.html


BMR-vaccin en Autisme

Als duurt de leugen nog zo lang de waarheid achterhaald hem wel. Een doorbraak mag ik wel zeggen. Een Amerikaanse rechtbank heeft geconcludeerd dat het BMR-vaccin autisme kan veroorzaken en heeft een schadeclaim toegewezen. Dat is gebeurd in een geheime uitspraak die in maart 2008 pas openbaar werd. Het US Court of Federal Claims heeft bepaald dat thimerosal, een conserveermiddel dat veel kwik bevat in vaccins voor kinderen en kan leiden tot autisme. Deze uitspraak is er een in een serie van 4900 zaken over schadeclaims die momenteel in behandeling zijn. Gezondheidsautoriteiten zijn als de dood dat hierdoor een vloedgolf aan schadeclaims ontstaat. De uitspraak lijkt ook de controversiŽle bevindingen te onderschrijven van dr. Wakefield, die al in 1998 stelde dat er volgens hem een verband was tussen autisme en vaccinatie. De uitspraak, door de Amerikaanse Assistant Attorney General Peter Keisler, is afgelopen november gedaan in een van de drie proefzittingen over het verband tussen het BMR-vaccin en autisme door een panel van drie rechters onder voorzitterschap van Keisler. In zijn conclusie sprak Keisler uit dat 'een compensatie van toepassing is'. De zaak ging om een kind dat in juli 2000 op ander halfjarige leeftijd negen vaccinaties kreeg, waarvan er twee thimerosal bevatten. Binnen enkele dagen vertoonde het meisje, dat tot dan toe gezond was geweest, plotseling geen reacties meer op verbale aanwijzingen en nam haar taalvaardigheid af, maakte ze geen oogcontact meer, kreeg ze last van slapeloosheid, aanvallen van aanhoudend schreeuwen en stuipen. Zeven maanden later werd de diagnose autisme gesteld.

Bron: Medisch Dossier april 2008
Gelezen op: http://allergieplanet.web-log.nl/allergieplanet/2008/04/bmr-vaccin-bmr.html

Nu er op hopen dat er flinke schadeclaims komen en dat de rest van de wereld er zo van schrikt dat kwik helemaal uitgebannen wordt.

Leendert


Onafhankelijk laboratorium bevestigt het bestaan van een nieuw biotype van Nasonovia ribisnigri

Een consortium van internationale zaadbedrijven heeft Naktuinbouw gevraagd om te onderzoeken of recente waarnemingen van groene slaluis op resistente rassen worden veroorzaakt door een nieuw biotype van de slaluis. Dit onderzoek heeft bevestigd dat een nieuw, resistentie-doorbrekend biotype aanwezig is in enkele onderscheiden gebieden in West-Europa.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14952

Welk NL-zaadbedrijf heeft ook al weer een accoord met MONSANTO / USA afgesloten ?
Nederland = exportland, weet U nog........

xxx


De soevereine staat Beukeveld

Een curieus en ingewikkeld grensverhaal. Bij Coevorden wordt momenteel tussen de grenspalen gp139 en 146 een grensoverschrijdend industrieterrein aangelegd. De Nederlandse boerenfamilie Beukeveld bezit land aan beide zijden van de grens maar wordt door onteigening gedwongen dit te verkopen. Maar bij de notaris blijkt opeens dat het grondoppervlak van het Duitse perceel genaamd "Kamp Schipper" kleiner is dan in eerdere akten is aangegeven. Het betreft hier de opvallende lus of 'druppel' in de Nederlands-Duitse grens tussen gp142 en gp144 die omgeven werd door een greppel c.q. sloot. Nazaat Gerard Beukeveld voelt zich bekocht en m.i. is dat de kern van de hele zaak. Beukeveld concludeert dat er een strook niemandsland is
(de helft van de sloot) waarvan de familie eigenaar is want niet door Nederland noch door Duitsland aangekocht. En dat is zo'n beetje 6x485 meter tussen gp142 en gp143. Hij probeert dat manhaftig te bewijzen op grond van oude kaarten en proces-verbalen. Ook baseert hij zich op het feit dat er ooit om onbekende redenen een tweede gp144 is geplaatst zo'n 6 meter van de oude en verzakte gp144. Hij roept de soevereine staat Beukeveld uit en kondigt olieboringen en belastingvrije casino's aan. Hij gaat zelfs verder en fantaseert openlijk over het opblazen van notabelen. Dat ligt tegenwoordig echter gevoelig en hij kreeg een veroordeling aan zijn broek. Hij lijkt voor een verloren zaak te vechten. Het hele gebied is intussen geŽegaliseerd; de sloot en gp143 zijn verdwenen.

http://www.eurostaete.eu

Marjan


Kun je teveel ph verhogende produkten binnenkrijgen

Als je kunt verzuren door voeding, kun je dan ook te alkalisch worden? Die vraag stel ik me al lang. Mike Donkers stuurde me dit artikel door:

Can Your Body's pH Be Too Alkaline?

This question has appeared from time to time and calls for a visit in the news of today: Can our body's pH be too alkaline? A friend of mine who helps run a very good health food store near me reported that she had been raw and had been alkaline for some time when a person approached her and warned her that "there were diseases that could come from being too alkaline too."

http://www.naturalnews.com/023097.html


Goede Waar Gewenst door consument

De consumentenservice van Goede Waar & Co heeft vragen beantwoord over producten door bij het productiebedrijf op bezoek te gaan met de consument. De vragen van consumenten gaan over arbeidsomstandigheden bij de productie van douchegel, tegengaan van het kappen van tropisch regenwoud bij productie van soya en dierenwelzijn bij productie van slakkengelcreme en nog veel meer. Allemaal vragen op het gebied van voeding of persoonlijke verzorging. Onderzoek van Goede Waar & Co en het bedrijfsbezoek levert de antwoorden op voor de consument. Hierbij tonen bedrijven transparantie en geven meer informatie dan openbaar is voor de consument. Verslagen van de bedrijfsbezoeken staan op www.goedewaar.nl onder de kop consumentenservice. Met deze antwoorden kunnen consumenten bewuste keuzes maken bij duurzaam consumeren.

Goede Waar Gewenst
De vragenstellers wilde meer weten over de duurzaamheid van bepaalde producten op gebied van voeding en persoonlijke verzorging. De bedrijven en producten die bezocht zijn: innocent fruitsmoothie, Biofood hondenvoer, Iglo wokvis, Campina merkmelk, Heinz tomatenketchup, Pickwick witte thee, Alpro Soya soya, Lush zeep, de Tuinen slakkengelcreme, Hennaplus shampoo, Weleda hydraterende creme voor de man, Unilever Dove cream oil douchegel. Met Goede Waar Gewenst is Goede Waar & Co intermediair tussen de consument en het bedrijf. Zo krijgen consumenten antwoorden op vragen over duurzaamheid van producten.

Goede Waar & Co
Goede Waar & Co is een onafhankelijke consumentenvereniging die al 25 jaar onderzoek doet naar mens-, dier- en milieuvriendelijke producten. Zo helpen we consumenten barriŤres op te heffen die duurzaam consumeren in de weg staan. Goede Waar & Co maakt bewust consumeren mogelijk. Leden van Goede Waar & Co krijgen het P+ magazine vol met praktische informatie, aantrekkelijke kortingen op diverse producten en diensten en ze kunnen het hele jaar gratis gebruik maken van de consumentenservice, waar ze met al hun vragen over voeding, kleding, verzorging en toerisme & recreatie dagelijks terechtkunnen.


Ook met hooikoorts genieten van de lente

De lente is weer in het land. Buiten is het volop genieten van zon, bloeiende bomen en vers gemaaid gras. Maar niet voor iedereen. Voor mensen met hooikoorts staat de lente gelijk aan tranende ogen en veel gesnotter en gesnuit. Speciaal voor deze mensen heeft WeerOnline een hooikoorts site geÔntroduceerd met een dagelijks hooikoortsbericht en een verwachting voor pollen.

1 op de 5 heeft hooikoorts
Het aantal mensen dat last heeft van hooikoorts is de afgelopen jaren flink toegenomen. Naar schatting wordt 1 op de 5 mensen in meer of mindere mate geplaagd door rondzwevende stuifmeelkorrels. Om de 15 jaar verdubbelt het aantal patiŽnten. Hooikoorts is een vervelende allergie. Mensen die zeer allergisch zijn kunnen zelfs enorm beperkt worden in hun dagelijks leven. Op slechte dagen kunnen zij de deur nauwelijks uit.

WeerOnline
www.weeronline.nl heeft onlangs haar vernieuwde hooikoortssite, http://hooikoorts.weeronline.nl, geÔntroduceerd. Deze zeer uitgebreide website is een steun in de rug voor alle mensen die allergisch zijn voor pollen.

Op de website is voor de hooikoortspatiŽnt een keur aan informatie te vinden. Ten eerste wordt er dagelijks een hooikoortsbericht geschreven. Ook vindt er een dagelijkse videopresentatie plaats door ťťn van de meteorologen van WeerOnline. Daarnaast is er een overzichtelijke kaart te vinden met daarop de pollenverwachting voor die dag. U hoeft niet per se de computer aan te zetten om informatie over hooikoorts te verkrijgen. Het bericht kan namelijk ook per sms ontvangen worden. Voor het plannen van allerlei buitenactiviteiten is de website van www.weeronline.nl echt een uitkomst. De vraag of u op de fiets naar uw werk kunt gaan of dit weekend in de tuin kan werken wordt veel gemakkelijker om te beantwoorden.

Op vakantie met hooikoorts
Goed nieuws voor hooikoortspatiŽnten die naar het buitenland willen. WeerOnline beschikt ook voor verschillende vakantielanden over een hooikoortsverwachting. Zo bent u ook in het buitenland optimaal voorbereid op de stap buiten de deur.

http://hooikoorts.weeronline.nl


Oproep aan Commissie - Verbied de handel in zeehondenproducten

Europese parlementariŽrs hebben krachten gebundeld met dierenwelzijnsorganisaties uit heel Europa om bij de Europese commissie aan te dringen op een onmiddellijk verbod op zeehondenproducten nadat vers bewijs naar boven is gekomen voor wrede en verkwistende praktijken tijdens de zeehondenjacht in Canada die nu nog gaande is. Beeldmateriaal dat deze maand genomen is, weerlegt Canada's claim dat nieuwe regels de jaarlijkse jacht meer humaan hebben gemaakt. Het schokkende bewijs toont jagers die de regels negeren, verzaken zeehonden snel te doden en nog levende zeehonden aan haken hun boten in sleuren. Bovendien gaan veel van de gewonde en dode zeehonden verloren in de golfen omdat jagers niet in staat zijn om ze op tijd te bereiken. Om deze redenen hebben dierenwelzijnsorganisaties uit heel Europa, geleid door het IFAW (International Fund for Animal Welfare), Humane Society International (HSI), Gaia en Eurogroup for Animals, vanmorgen een persconferentie gehouden in Brussel. Sheryl Fink, senior onderzoeker bij het IFAW die tijdens de persconferentie sprak, bezocht de oostkust van Canada eerder deze maand om met eigen ogen het neerslaan en schieten van zeehondpups te zien. Ze zei: "Niemand die het lijden dat dit jaar op video is vastgelegd ziet, kan volhouden dat de jacht meer humaan is geworden. Ons beeldmateriaal toont dat de jacht net zo wreed is als het altijd is geweest en dat het niet thuis hoort in een modern land zoals Canada." Marcel Bertsch, directeur van IFAW Nederland benadrukt: "Ons videobewijs toont herhaalde overtredingen van de weinige regels die bestaan om zeehonden in Canada te beschermen en bewijst dat Canada's commerciŽle zeehondenjacht inherent is aan een enorme wreedheid. Alleen een algeheel verbod op de handel in zeehondenproducten in de Europese Unie zal Europese burgers en het Europese Parlement tevreden stellen en de Europese medeplichtigheid aan deze wrede slachting beŽindigen." De zeehondenjacht wordt ook veroordeeld door leden van de Parlementaire Intergroup for the Welfare and Conservation of Animals en andere Europese parlementariŽrs. Dr Caroline Lucas, lid van het Europese parlement en vice-president van de partijbrede Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, verklaarde: 'ParlementariŽrs hebben keer op keer opgeroepen tot actie tegen de grootste slachting van zeezoogdieren ter wereld. We steunen een verbod op zeehondenproducten voluit om duidelijk te maken dat het nu genoeg is.' Dierenwelzijnsorganisaties en leden van het Europese parlement roepen niet op om een eind te maken aan de traditionele Inuit zeehondenjacht (die in overeenstemming is met een humane standaard van dierenwelzijn). Canadese Inuit die jagen op zadelrobben op de Canadese Noordpool zijn verantwoordelijk voor ongeveer 1%. Het verbod richt zich alleen op de grootschalige commerciŽle jacht. Bovendien is het ook van toepassing op zeehondenproducten afkomstig uit de commerciŽle jachten elders, zoals in NamibiŽ en Rusland.

Stavros Dimas, de Europese commissaris voor milieu, zal vermoedelijk deze zomer een aanbeveling voor een mogelijk verbod overleggen.

http://www.ifaw.nl


 

 


25 april


Het probleem met onverzadigde vetzuren

Volgens Ray Peat belemmeren onverzadigde vetzuren de werking van trypsine. Trypsine is een eiwitsplitsend enzym. Ray Peat beweert dat veel mensen aan een eiwitdeficiŽntie leiden doordat ze teveel onverzadigde vetzuren binnenkrijgen. Ze eten wel voldoende eiwit maar het wordt niet goed opgenomen. Noten zijn volgens hem daarom geen goede bron van eiwitten. Eieren, vlees en kaas weer wel. Bonen (dus ook soja) bevatten andere anti-nutritionele factoren en kunnen de eiwit vertering ook belemmeren (winderigheid).

http://www.fonteine.com/raypeat_usa.html

Een alternatief is kokosolie: http://raypeat.com/articles/articles/coconut-oil.shtml

Tip: Kris


Video - King Corn - 84 min

Two friends grow an acre of corn to see what drives our fast-food nation. Go along for the ride as they follow the grain from seed to table


OM wil lijst met namen van falende artsen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil artsen verplichten mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek bij medische missers. Ze kunnen zich dan niet meer beroepen op hun beroepsgeheim en moeten de namen doorgeven van alle medewerkers die bij een incident zijn betrokken.

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/202692/index.html


De antikwakjes blijven nu verdacht stil, gaat het een keer niet over Sylvia Millecam over over de eigen broeders dan hoor je het woord kwakzalvers niet meer vallen, nee ze proberen gewoon weer de aandacht af te leiden door een volgend alternatief slachtoffer die niet terugbijt te zoeken. Is net zo zinloos als al die bergen antibiotica die men maar al te snel uit de hoge hoed tovert, de rekening komt toch later.....Misschien weer iets voor die weblog van antikwakaanhanger dokter Lutser maar die richt zijn pijlen liever op DCA of Bica....

Ron


Slapeloze zondag door naderende werkweek

Wie zondagavond wakker lag vanwege de gedachte aan de nieuwe werkweek, staat niet alleen. Driekwart van de Nederlandse werknemers heeft om deze reden wel eens moeite om op zondag in slaap te komen. Voor een derde is dit zelfs een wekelijks terugkerend probleem.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14921

xxx


Gezonder drinkwater door loodvrije kranen

Het drinkwater in Nederland is van zeer goede kwaliteit, ook in relatie tot andere Europese landen. Toch blijkt uit een recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (RIVM) samen met keuringsorganisatie KIWA, dat er in veel van onze kranen een te hoge concentratie lood, nikkel en andere metalen zit. Deze metalen verontreinigen ons drinkwater en kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Veel kranen worden geproduceerd uit messing, een legering die o.a. koper, zink en lood bevat. Kranen die verchroomd zijn bevatten nikkel. Volgens Europese normering mag het percentage lood oplopen tot 3-3,5%. De Europese Unie heeft tevens vastgesteld dat naast het percentage lood in het messing, ook het uitstromende water getest moet worden. Regels zijn hiervoor reeds opgesteld sinds 1998. Helaas focussen keuringsinstanties zich alleen op het materiaal waaruit de kraan bestaat, i.p.v. op het drinkwater.

De effecten van lood op de gezondheid
Volgens de normen voor drinkwater in Nederland mag het water maximaal 0,01 mg lood en 0,02 mg nikkel bevatten per liter. Wanneer we via drinkwater lood opnemen, wordt dat niet meer door ons lichaam afgebroken. Op de langere termijn veroorzaakt deze opeenhoping van lood een vergiftiging in ons lichaam. Het transporteren van zuurstof door de rode bloedlichaampjes naar de organen wordt verstoord. Hierdoor wordt het functioneren van diverse organen aangetast; met name de hersenen, de nieren en ons zenuwstelsel. Vooral jonge kinderen zijn erg kwetsbaar, doordat lood een gezonde ontwikkeling van de hersenen verstoort. Nikkel veroorzaakt irritaties van de huid.

Oorzaken
Soms kan het gebeuren dat, bijvoorbeeld door slijtage, lood of nikkel afgegeven wordt aan het drinkwater, waardoor de normen al snel worden overschreden. Het rapport van het RIVM maakt ook melding van een toenemende vervuiling van drinkwater in nieuwbouwwijken. In opdracht werden drinkwatermonsters genomen in op te leveren nieuwbouwwoningen, waarbij in vrijwel alle gevallen het drinkwater niet aan de kwaliteit voldeed.

Loodvrije kranen
Geadviseerd wordt om de kraan tenminste 30 seconden te laten lopen, zodat de meeste metalen uit het drinkwater worden weggespoeld. Een dergelijk advies betekent al gauw een verspilling van 0,5 tot 1 biljoen liter water per jaar in Nederland. Vervuild water dat in het milieu terugkomt. Beter zou zijn de schadelijke metalen te weren uit onze drinkwaterkranen. Sinds kort is er eindelijk een doorbraak t.a.v. dit probleem. Jarenlange research heeft geleid tot de ontwikkeling van lood- en nikkelvrije kranen. Zou dit wellicht de oplossing zijn voor ons lood- en nikkelprobleem?


Kwaliteit drinkwater beter te beheersen

Nieuwe 'fingerprint' methode pakt vervuiling filters aan

De membranen die zorgen voor zuiver drinkwater, raken in de loop van de tijd vervuild. Om de kwaliteit van drinkwater te kunnen garanderen en tegelijk het energieverbruik en het gebruik van chemische reinigingsmiddelen tot een minimum te beperken, is een goede beheersing van deze vervuiling een absolute voorwaarde. Promovendus Wilbert van de Ven van de Universiteit Twente heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de invloed van verontreiniging in kaart te brengen en het proces beter te sturen. Hij promoveert op 24 april aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

Water wordt gezuiverd via 'ultrafiltratie', vaak in de vorm van talloze holle vezels die samen een groot membraanoppervlak vormen. Het membraan laat water door, maar verschillende typen deeltjes, bacteriŽn en virussen blijven achter op het oppervlak van de 'zeef'. Door periodiek water terug te spoelen door het membraan, de zogenaamde 'backwash', komen de meeste verontreinigingen los van het oppervlak. De verontreiniging die dan nog achterblijft, kan alleen met chemicaliŽn worden verwijderd. Van de Ven heeft onderzocht welke factoren invloed hebben op deze blijvende vorm van verontreiniging.

Doorstroming
In een laboratoriumopstelling heeft hij de grenzen opgezocht van membraanfiltratie, voor verschillende typen ongezuiverd water. Zo heeft hij het effect onderzocht van een stapsgewijze vergroting van de doorstroomsnelheid van het water: hoe beÔnvloedt een grotere doorstroming de interactie van een specifieke verontreiniging met het materiaal waarvan het membraan is gemaakt? Op die manier is onder meer te bepalen waar het kritieke punt ligt tussen een verontreiniging die gemakkelijk is te verwijderen en een 'blijvende' vervuiling die chemische reiniging nodig maakt.

Hierbij heeft hij zich niet beperkt tot 'modelstoffen', maar ook proeven gedaan met water uit het Twentekanaal. Dit water kent in het voorjaar andere verontreinigingen dan in de zomer. Juist bij dit soort geleidelijke veranderingen kan de methodiek van Van de Ven zorgen voor een tijdige bijsturing van de filtratie: in het laboratorium kan hij een vingerafdruk maken van het type verontreinigingen dat optreedt en hierop de optimale filtratie afstemmen. Vaak is dat een trade-off: de membranen blijven schoner bij een lage doorstroming, maar dat vergt wel weer meer membraanoppervlak.

Minder spoelwater
Ook bij de backwash is een besparing mogelijk, concludeert Van de Ven. Omdat doorgaans de meeste vervuiling zich ophoopt aan het uiteinde van een membraanmodule, hoeft niet - zoals gebruikelijk - het hele membraan met dezelfde intensiteit te worden gespoeld. Hetzelfde resultaat is met minder spoelwater te bereiken. Het onderzoek van Van de Ven maakt deel uit van het project Optimal Saving in Membrane Operation, gericht op inspectie en optimalisering van de prestaties van membranen voor waterzuivering. Het is uitgevoerd in de groep Membrane Science and Technology, onderdeel van het instituut IMPACT van de Universiteit Twente.


Witte bloedcellen zichtbaar op MRI

Het is mogelijk witte bloedcellen, zoals monocyten, zichtbaar te maken met magnetic resonance imaging (MRI). Dat laat Raoul Oude Engberink zien in zijn proefschrift. Om de monocyten te visualiseren gebruikte Oude Engberink ijzeroxide deeltjes. Monocyten nemen deze deeltjes op, veroorzaken daadoor een verstoring in het magneetveld en worden zichtbaar op een MRI scan. Het onderzoek in een diermodel van multiple sclerose heeft aangetoond dat het mogelijk is om monocyten, die ijzeroxide deeltjes hebben opgenomen, te volgen met MRI op het moment dat ze een onstekingsgebied in de hersenen binnendringen. De cellen van het afweersysteem, witte bloedcellen, en de stoffen die zij produceren zijn verantwoordelijk voor hersenweefselschade bij de ziekte multiple sclerose (MS). Witte bloedcellen dringen het hersenweefsel binnen en beschadigen het myeline (de isolerende laag om de zenuwen), waardoor de zenuwen signalen niet goed kunnen doorgeven. Op den duur kan ook de zenuw zelf beschadigd raken. Om MS te kunnen behandelen is het belangrijk om het ziekteproces te begrijpen, zodat hierop ingegrepen kan worden.


Help ook de jonge gezinsleden van de patiŽnt

Honderdduizenden kinderen in Nederland groeien op met een zieke of gehandicapte broer, zus of ouder. In de hulpverlening ligt de nadruk op de ‘patiŽnt’. Maar de gezinssituatie trekt ook een wissel op de gezonde kinderen.

ADHD of verslaafd
Opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid kan veel eisen van kinderen. Sommigen doen veel huishoudelijke taken, zoals wassen, koken, de boodschappen. Anderen hebben niet direct een taak in het huishouden, maar maken zich wel zorgen over het familielid of de gezinssituatie. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Alleen al het opgroeien met een broer of zus die autistisch is of ADHD heeft, spastisch is of verslaafd, heeft gevolgen voor de andere kinderen in het gezin. Deze kinderen krijgen vaak minder aandacht en ze passen soms hun gedrag aan. Hetzelfde geldt voor kinderen van een ouder met kanker, een handicap, verslaving, depressie of andere psychische stoornis. De hulpverlening is gericht op de zieke ouder of het zieke kind, niet op de andere gezinsleden.”

Mantelzorg ondersteunen
Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil de overheid de mantelzorg stimuleren en is de insteek vooral hoe de omgeving de patiŽnt kan helpen. Maar deze jonge mantelzorgers moet je juist ontlasten en ondersteunen, betoogt De Veer. “Als je in zo’n gezin opgroeit, beÔnvloedt dat je ontwikkeling. De ene keer pakt dat positief uit, de andere keer negatief. De prestaties op school kunnen eronder lijden, door meer verzuim of een achterstand in het huiswerk.”

Informatie en lotgenoten
Deze kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig en daarbij zijn vier elementen belangrijk, zo blijkt uit onderzoek dat het NIVEL deed met subsidie van de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg, Mezzo. Allereerst moet de gezinssituatie en de rol van het kind daarin worden herkend. Daaruit kan blijken dat sommige kinderen ontlast zouden kunnen worden. Verder is het belangrijk de kinderen informatie te geven, bijvoorbeeld of de ziekte levensbedreigend is. Kinderen kunnen ook steun ervaren van lotgenoten, doordat ze zien dat er anderen zijn in eenzelfde situatie en zij daarover kunnen praten. Inmiddels is Mezzo al begonnen met het ontwikkelen van een samenhangend ondersteuningsaanbod van Steunpunten Mantelzorg.

Onderzoek
Om zicht te krijgen op de gevolgen van het opgroeien met een ziek familielid en de ondersteuning die mantelzorgers daarbij nodig hebben, deed het NIVEL een literatuuronderzoek en voerde het secundaire analyses uit op data van Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Bovendien werd een bijeenkomst met experts georganiseerd.


Belangrijke ontdekking in ontstaan Alzheimer

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in Leuven hebben een belangrijke ontdekking gedaan in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. De wetenschappers ontdekten namelijk dat de hersencellen van patiŽnten met de meest voorkomende vorm van Alzheimer een toename vertonen van het eiwit BACE1. Naast die toename is er juist een afname te zien van bepaalde microRNA's. Deze ontdekking kan leiden tot een betere diagnostische test. Ook kunnen patiŽnten eerder de juiste medicijnen voorgeschreven krijgen.

http://www.nu.nl/news/1539193/151/Belangrijke_ontdekking_in_ontstaan_Alzheimer.html


Nieuwe genafwijking gevonden met mogelijk effect op hielprik

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een nieuwe genafwijking gevonden die een niet eerder geÔdentificeerde oorzaak blijkt voor te weinig productie van het schildklierhormoon. Dit hormoon is bij baby's essentieel voor de groei van organen en de ontwikkeling van de hersenen. De vondst kan in de toekomst de effectiviteit van de hielprik mogelijk verder verbeteren. De onderzoekers publiceren hun resultaten in The New England Journal of Medicine.

Tekort
Wanneer baby's te weinig schildklierhormoon aanmaken, ontwikkelen hun organen en hersenen zich onvoldoende. Dit kan leiden tot verminderde geestelijke prestaties of zelfs ernstige mentale afwijkingen. Met de hielprik wordt daarom onder andere de aanmaak van schildklierhormoon gecontroleerd. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot het tekort aan schildklierhormoon. Met de vondst van de genafwijking hebben de onderzoekers van het Erasmus MC een niet eerder geÔdentificeerde oorzaak boven water gekregen. Door deze afwijking is het lichaam niet in staat jodium te recyclen, een sporenelement dat essentieel is voor de productie van schildklierhormoon.

Verontrustend
Het lichaam haalt jodium normaal gesproken uit het voedsel. Vooral vis, brood en zout waaraan jodium is toegevoegd, zijn belangrijke bronnen. Bij de productie van het schildklierhormoon ontstaan naast het hormoon twee gejodeerde restproducten. Door onderzoek aan het AMC is in 2003 het zogenoemde DEHAL1-gen ontdekt, dat ervoor zorgt dat het jodium wordt losgekoppeld van deze restproducten en weer hergebruikt in de productie van schildklierhormoon. Nu zijn er afwijkingen in dit gen ontdekt die ervoor zorgen dat het jodium niet wordt losgekoppeld. Het jodium verdwijnt dan met de restproducten uiteindelijk via de urine uit het lichaam. Er ontstaat op die wijze een jodiumtekort, waardoor onvoldoende schildklierhormoon kan worden aangemaakt. Deze afwijking leidt niet altijd tot reeds verlaagde schildklierhormoon concentraties in het bloed dat bij de hielprik in de eerste week na de geboorte wordt verkregen. Dit is verontrustend, omdat het tekort aan schildklierhormoon pas daarna kan ontstaan en kan leiden tot mentale retardatie.

Ontdekken
De vervolgstap is volgens de onderzoekers enerzijds om te kijken hoe vaak deze afwijking voorkomt. Anderzijds moeten methodes worden gezocht om deze afwijking vroegtijdig bij baby's te ontdekken. Bijvoorbeeld door het meetbaar maken van de genoemde restproducten in het bloed of de urine.


 


24 april


Radio - We zijn de klos

Een boek over de falende gezondheidszorg in Nederland. Heeft zichzelf inmiddels genezen van dodelijke prostaatkanker. We krijgen niet de beste zorg, de wachtlijsten zijn veel te lang en we betalen er ook nog eens veel te veel van. Dat vindt althans Wim Huppes, zelf internist, als kennismedewerkers verbonden aan het ministerie van volksgezondheid en schrijver van het boek 'We zijn de klos over een falende gezondheidszorg'. Interview met Huppes.

http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-370262/

Leendert


Video - Whey, the mother of all antioxydants

The whey protein isolate (HMS 90) delivers a highly effective form of cysteine, the building block of glutathione.


Kritiek op olijfolie

Brigitte Rondholz, vice president van “NatŁrlich Leben, Das compromislose Magazin”

April-Mei 2008 - Pag 18-19, (ingekorte vertaling.)

Uiteindelijk wordt nu het “wondermiddel” tegen hartinfarct en arterioscerose nu ook van de wetenschappelijke kant als risico en ziekmakend ontlarft, en de gewone consument wrijft zich nu zekerlijk verward door de haren. Dit is bijzonder interessant en leerrijk, want het laat het pijnlijke stuckwerk zien dat de wetenschapers ons jarenlang voor ogen hebben gehouden en als “uiteindelijke wijsheid verkondigd hebben, en op vele andere plaatsten nog steeds zo doen. “Het is dan wel zo dat men via de statistieken een samenhang tussen mediterrane kost en minder hartinfarkten absoluut kan bewijzen”, zegt Krieglstein, “maar in de mediterrane kost zitten ook meerdere componenten. Dat het nu juist het olijfolie is die zo gezondheidsbevorderend zou zijn is nooit bewezen kunnen worden. In tegendeel”. De wetenschappers Klump en Kreiglstein konden nu aantonen dat enkele enkelvoudige onverzadigde vetzuren zoals het oliezuur uit de olijfolie de activiteit van de proteinephatase van het type 2C(PP2C) enorm verhoogt, en daarmee het risico van arterioslerose en ernstige hart- en vaatziektes ook verhoogt.

Rob Hundscheidt


Kwaliteit drinkwater nieuwbouwwoningen onder de maat

Drinkwater in nieuw gebouwde woningen voldoet bij oplevering waarschijnlijk niet aan alle eisen van het Waterleidingbesluit. Het bevat vaak verhoogde gehalten lood, nikkel en koper. Vooralsnog is geen sprake van acute gezondheidsrisico's omdat de normstelling uitgaat van langdurige blootstelling aan deze metalen. Dat is in deze situatie waarschijnlijk niet het geval. Dit concludeert het RIVM nadat het in samenwerking met de drinkwatersector de drinkwaterkwaliteit in bijna honderd nieuwbouwwoningen heeft onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Het probleem kan worden verholpen door voor de oplevering langdurig en tijdens de eerste maanden van bewoning dagelijks 's ochtends de kranen een aantal minuten te laten lopen. Bewoners dienen hierover beter geÔnformeerd te worden door de installateur of het drinkwaterbedrijf. In vrijwel alle onderzochte nieuwbouwwoningen zijn de verhoogde gehalten metalen aangetroffen. Ze zijn afkomstig uit gebruikte materialen zoals, kranen, koppelingen, soldeer en leidingen. Nieuwe materialen geven gedurende de eerste maanden metalen af. Ook zijn hoge aantallen van nature in drinkwater aanwezige bacteriŽn aangetroffen. Er zijn op basis van het onderzoek geen aanwijzingen dat er ziekteverwekkende organismen in het drinkwater zitten.

Bron: RIVM


Artsen schrijven mogelijk te hoge doseringen ijzer voor

Mensen met een ijzertekort, krijgen mogelijk te grote hoeveelheden ijzer voorgeschreven van hun huisarts. Dit kan tot hemochratose (ijzerstapelingsziekte), maag-darmklachten en een verhoogd risico op darmkanker leiden. Dit schrijft het Utrechtse UPPER, in een onderzoek dat zij in opdracht van de Hemochromatose Vereniging Nederland heeft uitgevoerd. UPPER is ontstaan uit de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit Utrecht en Utrecht Pharmacy Panel for Education & Research.

Mensen die aan anemie lijden, hebben een tekort aan hemoglobine. In de meeste gevallen komt dit door een gebrek aan ijzer en schrijft de huisarts ijzersupplementen voor. De Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) ontdekte dat een aantal van haar leden die ijzergebreksanemie hadden, en die hiervoor ijzersupplementen kregen, later een secundaire vorm van hemochromatose (ijzerstapelingsziekte) ontwikkelden. Hierop vroeg de HVN aan UPPER om onderzoek te doen naar de ijzerdoseringen die patiŽnten krijgen voorgeschreven.

Te hoge doseringen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de aanbevolen doseringen die huisartsen nu hanteren waarschijnlijk te hoog zijn. Al bijna 30 jaar krijgen patiŽnten gemiddeld 100 tot 200 mg ijzer per dag voorgeschreven. Artsen baseren zich hierbij op de NHG-standaard Anemie van het Nederlands Huisartsen genootschap. De doseringsrichtlijnen hierin zijn gebaseerd op onderzoek van zo’n 30 jaar geleden. Te veel ijzer in het lichaam kan leiden tot ijzerstapeling, ook wel hemochromatose. Ook kunnen patiŽnten maag-darmklachten krijgen zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of obstipatie. De oorzaak van deze laatste verschijnselen is waarschijnlijk niet-opgenomen ijzer in de maag of in de darmen. Ongeveer een kwart van de patiŽnten krijgt last van deze bijwerkingen. Er zijn aanwijzingen dat te veel ijzer mogelijk zelfs een verhoogd risico op darmkanker geeft.

Onderzoek naar lagere dosering
Er wordt in de medische behandeling geen onderscheid gemaakt tussen lichte en zware vormen van ijzergebrek: de arts schrijft voor beide vormen dezelfde dosis ijzer voor. UPPER beveelt aan om nader onderzoek te doen naar de optimale hoeveelheden die patiŽnten bij de verschillende vormen van ijzeranemie voorgeschreven zouden moeten krijgen, waarbij vooral gekeken moet worden naar de effectiviteit van lagere doseringen. Op basis van onderzoek zal de NHG-standaard Anemie geactualiseerd moeten worden.

http://www.pharm.uu.nl/wetenschapswinkels/geneesmiddelen/publicaties/PUG0801.pdf


SOS-arts maakt huisartsenpost overbodig

Werving artsen voor 24-uurs huisartsenhulp van start

De komst van SOS-arts, waarbij Nederlanders 24 uur per dag een huisarts kunnen bellen die op huisbezoek komt, kan op termijn de huisartsenposten overbodig maken. Dit levert de Nederlandse gezondheidszorg een besparing van circa 110 miljoen euro op, zo heeft SOS-arts becijferd. SOS-arts is gebaseerd op de succesvolle organisatie van SOS mťdecins in Frankrijk, waarbij dag en nacht een arts opgeroepen kan worden. ,,Als we de cijfers naar Nederland doortrekken kost het initiatief hier 70 miljoen euro per jaar. De huisartsenposten kosten 180 miljoen euro per jaar. Bovendien hoeven huisartsen dan geen zware avond- en weekenddiensten meer te draaien", rekent initiatiefnemer Arnold Verhoeven van SOS arts voor.
Volgens hem zorgt SOS-arts voor nog meer besparing in de zorg omdat mensen minder vaak een ambulance zullen bellen of een eerste hulppost in het ziekenhuis zullen bezoeken als hun eigen arts niet wil komen.

Inmiddels is de werving van artsen officieel begonnen. Tot nu toe hadden zich al ruim vijftig artsen spontaan gemeld. Wanneer SOS-arts kan beginnen hangt af van het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die onder meer de tarieven voor SOS-arts vaststelt. Daar hangt de financiering van het hele project van af.
Volgens Verhoeven hebben ook de officiŽle instanties laten weten SOS-arts een goed initiatief te vinden, zaak is het nu een passende regelgeving te vinden. Hij is inmiddels in gesprek met grote nationale en internationale bedrijven om ook voor hun Nederlandse werknemers 24-uurs huisartszorg te bieden. Daarmee zou de financiering van het gehele project rond zijn.  Bij SOS-arts kan elk moment van de dag en nacht via een centraal telefoonnummer een onafhankelijke arts worden opgeroepen. De SOS-artsen brengen enkel huisbezoeken en voeren geen eigen praktijk. Uit recent NIPO-onderzoek blijkt dat 90 procent van de Nederlanders positief tot zeer positief staat tegenover het initiatief. Van de veertigplussers vindt zelfs 86 procent de komst van SOS-arts noodzakelijk. Een ruime meerderheid van de bevolking is bereid daarvoor een eigen bijdrage te betalen, maar dat staat de Nederlandse regelgeving nog niet toe. Dat zou betekenen dat de patiŽnt de service volledig zelf moet betalen.

SOS-arts is momenteel druk bezig de organisatie op poten te zetten. De landelijke meldcentrale komt waarschijnlijk in Nijmegen te zitten. Voorlopig zal die 26 regio's aansturen. De telefonistes hebben een medische opleiding en kunnen via een zogeheten Triagesysteem de urgentie van een hulpverzoek van een patiŽnt bepalen. De telefonistes kunnen zien welke arts zich het dichtst bij de patiŽnt in de buurt bevindt en alle informatie via een mobiele computer naar de arts doorsturen. Ook als er geen medische noodzaak is, maar de patiŽnt een bezoek zeer op prijs stelt, zal de SOS-arts uitrukken. De noodzaak tot een huisbezoek ligt voor SOS-arts ook bij de patiŽnt en niet alleen maar bij de arts.

http://www.sos-arts.nl/

 

 


23 april


Video - Sweet Misery - A Poisoned World

Excellent documentary showing how dangerous artificial sweetner Aspartame is. From its history, to its effects this video is enough to shock anyone into really looking at there food labels next time they shop. Aspartame is a toxic food that came into the world as an investment By Donald Rumsfeld, while ignoring the deadly effects the tests showed. Take a good look at this video, it could save lives.


Leuke Amerikaanse weblog

http://www.catheolson.blogspot.com/

Tip: Monica Nijholt


PDF - The Police State Road Map

A 'new world order' is a vision long shared by political leaders, industrialists, and intellectuals around the world. 'Peace and security, freedom, and the rule of law', what a wonderful idea! Strange then, that they have tried to conceal the reality of their vision from the wider public. For over thirty years, the European project was sold to the British people as little more than a benign free-trade agreement, despite the fact most of our new laws originate in Brussels and we are being asked to relinquish most of our independence under the European Constitution. The same process is underway on the American continent: NAFTA and the Free Trade Area of the Americas are the basis for supra-national political bureaucracies based on the European model. Evolution rather than revolution is the chosen course because, as the Fabian Society noted, the wolf in sheep's clothing stands a better chance of getting lunch than his colleague openly salivating amongst the flock.

http://www.policestateplanning.com/download/psrm.pdf

Tip: Dťsirťe L. RŲver


Video - Alan Russell: Why can't we grow new body parts?

Alan Russell studies regenerative medicine -- a breakthrough way of thinking about disease and injury by helping the body to rebuild itself. He shows how engineered tissue that "speaks the body's language" has helped a man regrow his lost fingertip, how stem cells can rebuild damaged heart muscle, and how cell therapy can regenerate the skin of burned soldiers. This new, low-impact medicine comes just in time, Russell says -- our aging population, with its steeply rising medical bills, will otherwise (and soon) cause a crisis in health care systems around the world. Some graphic medical imagery.


Russen waarschuwen voor zenuwbeschadiging door GSM gebruik kinderen

Handsets pose danger for children

Handsets pose danger for children and teen-agers, state experts of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection having carried out experiments with animals of different age. The oncoming generation is recommended to reduce communication through handsets, as their nerves might be badly injured.

http://eng.cnews.ru/news/top/indexEn.shtml?2008/04/18/297775


Utrechtse primeur in stamcelonderzoek

Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Hubrechtlaboratorium zijn erin geslaagd stamcellen uit volwassen menselijk harten in grote hoeveelheden uit te laten groeien tot nieuwe hartspiercellen. Een primeur, tot nu toe was dit slechts mogelijk met embryonale stamcellen. De resultaten verschijnen deze week in het tijdschrift Stem Cell Research. De stamcellen zijn afkomstig uit restmateriaal van open-hartoperaties. De Utrechtse onderzoekers isoleren hier op eenvoudige wijze de stamcellen uit en vermenigvuldigen die in het laboratorium. Daarna laten de onderzoekers de cellen ontwikkelen tot hartspiercellen. Ze groeien uit tot volwaardige hartspiercellen die ritmisch samentrekken, gevoelig zijn voor elektrische activiteit en reageren op adrenaline. “We hebben dit proces helemaal in de hand, dat is uniek”, aldus hoofdonderzoeker prof. dr. Pieter Doevendans. “We kunnen in ongekende hoeveelheden hartspiercellen maken, die bovendien allemaal hetzelfde zijn. Dat is gunstig als je denkt richting therapie, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en het testen van medicijnen.”

http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2008/04/utrechtse-primeur-in-stamcelonderzoek.htm


Ontdek de aardpeer (en inuline)

Aardpeerknollen zijn bijzonder voedzaam, licht verteerbaar en ze hebben een helende werking.  De knollen bevatten namelijk inuline. Deze suiker (polysacharide) is goed voor diabetici omdat bij de vertering van inuline geen - voor diabetici moeilijk afbreekbare - glucose vrijkomt. Inuline wordt zelfs helemaal niet verteerd als zetmeel maar eerder gefermenteerd tot voor de dikdarm nuttige zuren die ook de darmflora gunstig beÔnvloeden. Daar ligt dan vooral de gunstige werking zowel voor suiker- als niet suikerzieke personen.

http://www.dewassendemaan.be/groentewijzer/aardpeer/aardpeer.htm

 

Wat is inuline?

Inuline wordt niet door de dunne darm opgenomen, omdat bij de mens het nodige enzym niet aanwezig is om de beta-bindingen af te breken die tussen de verschillende fructose-eenheden zitten. In de dikke darm wordt inuline door bacteriŽn afgebroken tot verschillende afbraakstoffen die biologisch actief zijn. Een voorbeeld hiervan is boterzuur. Dit zuur zorgt er onder andere voor dat kankercellen weer sterfelijk worden. Verschillende proeven hebben aangetoond dat tumorgroei vermindert bij ratten die inuline in hun voeding krijgen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inuline


Koelen van baby's beperkt hersenschade

Zuurstofgebrek rond de geboorte kan leiden tot hersenschade. Om deze schade bij pasgeboren baby’s zoveel mogelijk te beperken, is in het UMC Utrecht voor het eerst in Nederland een nieuwe ‘koeltechniek’ ingezet. Het koelen van een baby gedurende de eerste drie levensdagen tot 33-34įC vermindert de kans op overlijden of een ernstige handicap. De afdeling Neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, heeft als eerste in Nederland deze behandeling toegepast. Tijdens de behandeling worden de pasgeboren baby's gekoeld door een speciaal koelpak tot 33,5 įC gedurende drie volle dagen. Daarna worden ze weer langzaam opgewarmd. De behandeling met koeling moet binnen zes uur na de geboorte worden gestart. De normale temperatuur van een baby is 37 graden. De baby die deze nieuwe techniek enkele weken geleden heeft ondergaan, maakt het goed. De uiteindelijke gevolgen van de behandeling zijn pas meetbaar over twee jaar, wanneer zowel de motorische als verstandelijke ontwikkeling getest kunnen worden. Enkele ziekenhuizen in de VS, Engeland en Nieuw Zeeland zijn al eerder met deze therapie gestart, nadat de eerste studies positief waren.

http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2008/04/koelen-van-babys-beperkt-hersenschade.htm


Besluiten invoering rookvrije horeca in Staatsblad

De officiŽle besluiten voor de invoering van de rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur zijn vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee staat de invoering per 1 juli 2008 definitief vast. De besluiten zijn te vinden op de website Overheid.nl. Begin mei krijgen de genoemde sectoren een handleiding met meer informatie over de achtergrond, de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld rookruimten, wat er van hen verwacht wordt en de wijze van handhaven. Deze handleiding is in gezamenlijk overleg opgesteld.

Campagne
Op 26 mei start een landelijke campagne om het algemene publiek te informeren over het feit dat onder andere cafťs, restaurants, discotheken, theaters, podia en sportaccommodatie vanaf 1 juli rookvrij zijn. Meer informatie over de invoering van de rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur is vanaf half mei te vinden op een speciale campagnesite:

www.dehorecarookvrij.nl


Winden inhouden slecht voor gezondheid

Winden laten, doen we allemaal. Gemiddeld vijftien per dag. Winden inhouden doen we ook allemaal. En dat kunnen we beter niet doen. Het inhouden van winden kan volgens het tijdschrift gezondNU leiden tot uitstulpingen van de darmen en de giftige darmgassen kunnen door opname in de bloedbaan klachten als vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. Winden laten, doet zeventig procent van de Nederlanders in de nabijheid van de partner, blijkt uit opinieonderzoek van gezondNU. Ruim veertig procent windt in de nabijheid van de kinderen en veertien procent laat winden rustig gaan in de aanwezigheid van vrienden. In het openbaar vervoer gunt twaalf procent van de Nederlanders zijn winden de vrijheid. Een wind zegt niets over de darmen maar alles over het eetgedrag. Slechts dertig procent van de Nederlanders onderschrijft deze stelling. En toch is het waar. Het eten is het probleem en het gedrag rond het eten. Wie bijvoorbeeld gehaast eet en slecht kauwt, bezorgt zijn darmen overwerk. De winderigheid die daarmee gepaard gaat, veroorzaakt ook klachten als een opgeblazen gevoel en opboeren.

Geur onthult gezondheid darm
Veertig procent van de Nederlanders geeft in het opinieonderzoek van gezondNU aan dat zijn winden ruiken naar rotte eieren. Deze geur wijst op een slechte eiwitvertering als gevolg van een overschot aan dierlijke eiwitten. DarmbacteriŽn die van eiwitten leven, gaan extra groeien. De darmbacteriŽn produceren giftige afvalstoffen die een slechte adem, vermoeidheid en hoofdpijn kunnen veroorzaken.
Een zurig ruikende wind is het gevolg van gisting in de darmen. Door een overvloed aan koolhydraten als suikers ontstaat gisting. Ook het eten van fruit na de maaltijd of fruit en rauwkost gecombineerd geven gisting. Bij gisting komen alcoholische verbindingen vrij die belastend kunnen zijn voor de lever.Ook het geluidsvolume van de wind onthult veel. Een zachte wind duidt op een vetverteringsprobleem. Hard klinkende winden komen voor bij een slechte koolhydraatvertering.

In de rij voor de kassa
Stel, u staat in de rij bij de kassa en u moet een wind laten, wat doet u dan? Die vraag stelde gezondNU aan een representatieve groep Nederlanders. Bijna tachtig procent probeert de wind in te houden. Zestien procent laat hem stiekem gaan en doet alsof de neus bloedt als iemand het opmerkt. Veertien procent loopt even weg en dertien procent laat de wind zo zachtjes mogelijk ontsnappen.
Een ingehouden wind geeft extra druk op de darmwand waardoor afvalstoffen in de bloedbaan kunnen belanden en uiteenlopende klachten kunnen veroorzaken. De druk in de darmen kan zo hoog oplopen dat het darmslijmvlies door de gaatjes in de spierwand naar buiten worden geperst. Er ontstaan dan kleine uitstulpingen in de darmwand, divertikels, waarin zich voedselresten kunnen ophopen die tot ernstige darmontstekingen kunnen leiden. De helft van alle Nederlanders doet niets om winden te vermijden. Ruim twintig procent mijdt voorafgaand aan bijvoorbeeld een vergadering bekende winden-veroorzakers als uien en bruine bonen. Tien procent mijdt deze voedingsmiddelen constant. Zes procent neemt preventief probiotica tegen winden en vier procent eet zo rustig mogelijk om winden te voorkomen.


Angststoornissen eerder opgespoord en sneller behandeld

Mensen met angststoornissen worden door hulpverleners eerder gediagnosticeerd. Hierdoor kunnen patiŽnten sneller met een behandeling starten en lopen ze minder lang met klachten rond. Dat is een van de winstpunten van het Doorbraakproject Angststoornissen. De voorlopige resultaten worden vandaag tijdens een congres in Den Haag gepresenteerd.

http://www.trimbos.nl/default23060.html?back=1&date=1


Dierstudie: onverteerbare suikerketen inuline verlengt levensduur met eenderde

Als je langer wilt leven, dan kun je natuurlijk je calorie-inname met veertig procent terugschroeven. Als je dierstudie mag geloven kun je zo dertig procent langer leven.

http://www.ergogenics.org/longevity23.html#1


Nieuwe bio-bloemen uit de kas nodig

Biologisch geteelde bloemen vinden vooral afzet in boeketten. Om jaarrond boeketten samen te stellen, zijn er echter nieuwe kasgeteelde hoofdbloemen nodig. Daarom onderzocht WUR Glastuinbouw meerdere soorten voor biologische kasteelt.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14902

xxx


Asfalt helpt niet tegen verkeersinfarct

Bouwend Nederland-voorzttter Elco Brinkman stelde op 15 april 2008 in de Telegraaf dat een drie dagen durend verkeersinfarct goed is voor Nederland. Effect van zo’n ‘verkeersramp’ is volgens Brinkman dat de politiek wakker zou worden en het fileprobleem met meer asfalt te lijf zou gaan. Stichting Natuur en Milieu zette de feiten op een rij. Met meer asfalt blijft zowel betere bereikbaarheid als een schoner milieu een sprookje.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3861

 

Zou Elco dit ook zeggen als zijn gezin voorin die verkeersramp zou zitten? Zie

Elco Brinkman : Verkeersramp zou goed zijn voor Nederland
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3792195/__Verkeersramp_goed_voor_land

Ron


Natuur en Milieu: niet meer maar minder gif in voedsel!

Stichting Natuur en Milieu wil dat de Europese Commissie de nieuwe - versoepelde - Europese regels voor het gehalte van bestrijdingsmiddelen in voedsel herziet. ‘In plaats van minder gif krijgen wij dadelijk meer gif op ons bord,’ zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. De nieuwe regelgeving gaat per 1 juli 2008 in.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3652


Dr. Eveline de Bont: ‘Bestrijd het beeld dat kinderen met kanker geen kans hebben’

Wanneer een kind aan kanker lijdt, reageert de omgeving daar vaak heel heftig op. “Dat is niet goed voor
de ontwikkeling van het kind,” vindt Eveline de Bont, kinderoncologe aan het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG). Ze ziet dat negatieve beeld daarom liever verdwijnen. Betere voorlichting
rondom kanker bij kinderen is een goede start, aldus de kinderoncologe. Ook al komt kanker bij kinderen weinig voor – zo’n vijfhonderd keer per jaar – het is de kinderoncologe De Bont al meerdere keren opgevallen: “Wanneer een kind kanker heeft, wordt daar vaak te somber op gereageerd.” Voor de eigen ouders vindt De Bont dat zeer invoelbaar, maar dat ook scholen en kennissen van de ouders van de patiŽnt er onzeker van worden, is volgens haar onnodig. Dat maakt het voor het kind en zijn ouders alleen maar lastig en kan later in het kinderleven problemen opleveren. “Het is op zich goed bedoeld van de scholen en de mensen daaromheen. Maar een school zegt soms: ‘Zo ernstig ziek, wat vreselijk! Laat het kind lekker thuis van school, we spijkeren het over een jaar allemaal wel bij.’ En daarmee ontneem je een kind juist zijn dagelijks leven en stop je het in een isolement.”

Leven

De gevolgen zijn dat kinderen gaan achterlopen in hun ontwikkeling en hun speelvriendjes nu en het jaar
erop zullen missen. “Dat is helemaal niet nodig. De ziekte maakt het leven van een kind en zijn gezin
behoorlijk lastig, maar zeker niet onmogelijk. Dat ze kaal zijn en een neussonde dragen, is voor kinderen lang
niet zo erg als volwassenen soms denken. Het feit dat ze extreem snel vermoeid zijn ervaren ze als een
gegeven. Wild buiten spelen zit er dus niet bij en voor sommigen is lopen ook moeilijk. Dat betekent dat ze
vooral lichamelijk niet zo fit zijn, maar verder het leven best kunnen en willen bijbenen,” aldus De Bont.
“Dus: wel naar school en zoveel mogelijk contact met de buitenwereld, in plaats van leven in isolement.”
Dat vindt een kind ook fijner”, zegt De Bont, “juist op dagen dat het zich beter voelt.”

De klank van kanker

Als dat het geval is, hoe komt het dan dat scholen en andere mensen kinderkanker zo kansloos zien?
Onwetendheid, denkt De Bont. “Het negatieve beeld ontstaat vooral doordat veel mensen denken aan
kanker zoals je het op latere leeftijd kan krijgen. Iedereen weet dat je longkanker krijgt door roken,
leverkanker door alcohol, enzovoorts. Hoe krijgen kinderen kanker? Niet door roken of drinken, maar door
groei in hun normale ontwikkeling. Daarbij delen heel veel cellen. Soms gaat dat mis en ontstaat een
kankercel. Vandaar dat het vaak gebeurt bij de hersenen en het afweersysteem in het bloed: die zijn volop in
ontwikkeling. Dat kinderen daardoor kanker kunnen krijgen, weten maar heel weinig mensen.”

Kansen

Daarnaast koppelen veel volwassenen de ziekte aan een hoge sterfkans. “Vroeger waren mijn collega’s
inderdaad opgelucht wanneer een kleine tien procent van hun patiŽntjes het overleefde, maar vandaag de
dag haalt driekwart het.” En vijf jaar na behandeling lopen de kinderen niet meer kans op kanker dan een
gezond persoon. De behandelingen helpen dus. Daarom zou De Bont graag zien dat de maatschappij kanker
bij kinderen net zo accepteert als bijvoorbeeld een bypassoperatie bij een hartinfarct – ook ernstig, maar niet
per se dodelijk. “Dat beeld moet ook voor kanker bij kinderen kunnen bestaan”.

Voorlichting

Met goede voorlichting is zo’n positief beeld prima haalbaar, zegt de kinderoncologe. Een campagne zou
volgens De Bont een goed idee zijn. “Als mensen weinig over een ziekte weten, geeft hen dat in het
dagelijks leven te veel onzekerheden en worden ze terughoudend, wat het isolement rondom jeugdige
kankerpatiŽnten alleen maar bevordert. En dat is precies wat ik met goede voorlichting zou willen
veranderen.”

Video interview De Bont
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/opinie%2017_08

 

 


22 april


Klimaatsverandering draagt bij tot verspreiding van ziekten

De laatste jaren kenden we een explosie van ziekten die door teken of andere geleedpotigen zoals muggen en zandvliegen worden overgedragen (in vaktermen: vectoriŽle ziekten), zoals de ziekte van Lyme. We zien niet alleen een toename van het aantal ziektegevallen, maar er duiken ook steeds nieuwe, "exotische" ziekten op bij mens en dier. Vele van deze ziekten kunnen van dier naar de mens worden overgedragen. Merial, producent van ondermeer Frontline, ontwikkelde samen met klimatologen, wiskundigen en dierenartsen een model waarmee de kans op een tekenbeet of een vlooienplaag kan worden voorspeld. Het model, dat nu proef draait in Frankrijk zal in de herfst van 2008 uitgebreid worden tot heel Europa.

Merial, een joint venture tussen Merck&Co en sanofi-aventis, en ťťn van de toonaangevende bedrijven in de diergeneeskundige wereld, organiseert jaarlijks een Symposium over vectoriŽle ziekten ("Merial European Parasitology - Arthropod-Borne Diseases Symposium".) Het symposium van dit jaar had op 9 april plaats in Tunis. Tijdens dit symposium spraken klimatologen, parasitologen en dierenartsen over de impact van de opwarming van de aarde op parasitaire en vectoriŽle ziekten. Het hoogtepunt van dit symposium was zonder twijfel de voorstelling van een nieuw computerprogramma, het zogenaamde FleaTickRiskmodel.

Het FleaTickRiskmodel is een absolute primeur. Er werkten klimatologen, wiskundigen en dierenartsen aan mee. Het model geeft onder andere de activiteit en de populatiedichtheid van teken in een bepaald gebied aan, en wat de kans is om een tekenbeet op te lopen. Merial stelt een website ter beschikking waarop praktiserende dierenartsen dit model gratis kunnen consulteren. Zo kunnen dierenartsen nauwkeurig (reis)advies geven aan honden- of kattenbezitters: moet er extra behandeld worden tegen teken, voor welke ziektesymptomen moet men alert zijn. Het model houdt overigens niet alleen het gedrag van teken, maar ook dat van vlooien in de gaten, en kan voorspellen of we al dan niet geconfronteerd zullen worden met een vlooienplaag. Momenteel wordt er "proefgedraaid" in Frankrijk. Het model zal in de herfst van 2008 uitgebreid worden tot heel Europa en voor dierenartsen in de betreffende landen toegankelijk worden gemaakt.

Impact van de opwarming van de aarde
Verder werd er tijdens het symposium veel aandacht geschonken aan het hoe en waarom van de opmars van deze vectoriŽle ziekten. Een aantal factoren zoals het toenemend aantal exotische vakanties en het verhoogd transport van dieren spelen hier zeker een rol. Vast staat ook dat de opwarming van de aarde een duidelijke impact heeft. Zelfs bij relatief kleine temperatuursverhogingen nemen de populaties van geleedpotigen (teken, vlooien, muggen) zeer snel toe. Ook fenomenen als stormen en overstromingen kunnen zorgen voor een snelle verspreiding van dit soort dieren en de ziekten die ze met zich meenemen.


Video - Amalgams & Mercury causes Autism ASD brain degeneration

Amazing video illustrating with actual images of brain fibers being destroyed by mercury (the 2nd most toxic substance in our planet... There is NO healthy dose of mercury!!!). Amazing 3d imagine, from Univiersity of Calgary Medical School {Canada} this is a MUST WATCH!!! also be sure to see www.iaomtg.org and www.noamalgam.com and www.neuraltherapy.com and www.mercuryexposure.org and www.generationrescue.org


Groot bevolkingsonderzoek naar chlamydia morgen van start

Morgen start het grote bevolkingsonderzoek naar chlamydia onder jongeren van 16 tot en met 29 jaar. Chlamydia is bij deze groep de meest voorkomende soa. In de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg zullen de komende drie jaar 315.000 jongeren een uitnodiging krijgen voor een chlamydiatest. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n grote groep jongeren massaal wordt opgeroepen voor een soa-test. De GGD'en van de drie regio's en zes huisartsencentra in Amsterdam nodigen jongeren per brief uit een chlamydiatest aan te vragen via http://www.chlamydiatest.nl. De jongeren nemen vervolgens zelf een monster en sturen dit gratis naar een laboratorium. De uitslag krijgen ze twee weken later, eveneens online. Deelnemers die chlamydia blijken te hebben, worden behandeld met een korte antibioticakuur. De verwachting is dat de combinatie van internet en het zelf kunnen afnemen van een monster voor jongeren de drempel verlaagt om zich te laten testen op chlamydia. Soa Aids Nederland coŲrdineert dit driejarige bevolkingsonderzoek.


Eierstokprobleem helpt sporter

Sommige vrouwen met een bepaalde afwijking aan hun eierstokken, hebben meer testosteron in hun bloed. Daardoor kunnen zij makkelijker spieren opbouwen en op hoger niveau gaan sporten.

http://www.nu.nl/news/1535309/151/rss/Eierstokprobleem_helpt_sporter.html


Greenpeace zet kettingzaag in hoofdkantoor Unilever

Unilever betrokken bij verwoesting leefgebied orang-oetan

Actievoerders van Greenpeace Nederland takelen vanochtend een enorme kettingzaag in de palen van het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam. Naast het logo van de multinational hangen klimmers een spandoek met de tekst 'Unilever, help het oerbos niet om zeep'. Unilever neemt palmolie af waarvoor het leefgebied van bedreigde diersoorten als de orang-oetan wordt verwoest . Deze palmolie belandt in merken als Dove, Omo, Blue Band en Becel. Greenpeace wil dat Unilever zich actief inzet voor een directe stop op het kappen van oerbos en alleen palmolie afneemt van leveranciers die zich niet schuldig maken aan ontbossing. "Unilever neemt stelling tegen het gebruik van palmolie als biobrandstof, omdat dit ten koste van de oerbossen in IndonesiŽ zal gaan", zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen bij Greenpeace. "Unilever zou zich ook druk moeten maken over zijn eigen aandeel in de ontbossing. De multinational is een van de grootste gebruikers van palmolie ter wereld. Het overgrote deel van de palmolie wordt verwerkt in voedsel en cosmetica. Vooralsnog gaat dit zonder enige waarborg van duurzaamheid." Met een rapport en acties in Nederland, Groot-BritanniŽ en in ItaliŽ start Greenpeace vandaag een internationale campagne tegen de ontbossing in IndonesiŽ waar Unilever medeverantwoordelijk voor is. Het rapport 'Burning up Borneo' laat met satellietbeelden en veldwerk zien dat meerdere palmolieleveranciers van Unilever betrokken zijn bij het verdwijnen van het leefgebied van de orang-oetan en bij de verwoesting van koolstofrijke veenbossen. IndonesiŽ staat bekend om het platbranden van deze veenbossen waarbij enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en heeft daardoor na China en de Verenigde Staten de grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld.

Het rapport maakt ook duidelijk hoe verwoestend de groeiende palmoliesector is voor de biodiversiteit. Hongerige orang-oetans die hun leefgebied zijn kwijtgeraakt hangen rond bij plantages en proberen te overleven van jonge oliepalmen. Naar schatting zijn er in 2006 zo'n 1500 orang-oetans gestorven door het verlies van hun leefgebied en door aanvallen van plantagearbeiders. Het gaat hierbij om plantages op Kalimantan van leveranciers met een directe link naar Unilever. Unilever is voorzitter van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), een vrijwillig initiatief om de problemen met palmolie aan te pakken. Sinds de oprichting van dit orgaan is er echter geen boom minder gekapt. De RSPO wil een vrijwillig certificeringssysteem in het leven roepen en wekt daarmee de schijn van duurzaamheid, maar de lucratieve praktijk om oerbos te verwoesten voor palmolie wordt vooralsnog geenszins aangepakt. Er zijn juist uitbreidingsplannen voor plantages in bosgebieden. "Het tempo waarin de ontbossing gaat is onvoorstelbaar. Ieder uur verdwijnen er in IndonesiŽ maar liefst 300 voetbalvelden bos. De grootste drijvende kracht hierachter is de vraag naar palmolie", zegt Stroot. "Unilever is in de positie om in IndonesiŽ daadwerkelijk iets te veranderen. Als het bedrijf zijn duurzame en groene profiel waar wil maken, moet het zich publiekelijk uitspreken voor een stop op verdere ontbossing en geen palmolie meer gebruiken waarvoor regenwoud is vernietigd."

http://www.palmolie.com


 


21 april


Beperking van uw keuze vrijheid mbt de vorm van behandeling

Artsen moeten handelen op basis van het best beschikbare bewijs en mogen alleen onder strenge voorwaarden een niet-reguliere behandeling aanbieden. Zo wordt het lange document dat de KNMG op 1 april het licht deed zien nu in Medisch Contact samengevat (18 april 2008). Een geval van epische verdichting. Dat lange document blijkt echter minder streng te zijn. En bovendien ook nog met zichzelf in tegenspraak.

http://www.iocob.nl/maatschappij/strenge-voorwaarden.html


De Nederlandse Staat rooft van bejaarden buiten Nederland !

Vandaag gehoord: Man 89 jaar, Nederlander, nooit in Nederland gewerkt maar wel in Frankrijk en andere landen, Geen AOW, geen Nederlands pensioen, wel Frans pensioen en pensioen uit andere landen; Echtgenote, 80 jaar, FranÁaise, 1 jaar in Nederland gewerkt, 25 Euro AOW p/mnd, moet aan Nederland betalen 75 Euro p/mnd. (wordt 100 Euro p/mnd), minus 25 Euro AOW, voor haar onnodige verdrags"recht" via Nederland, onnodig want ze is meeverzekerd op de Franse verzekering van haar echtgenoot. Gezien hun leeftijd, ze snappen er niets van, betalen ze maar, maar voelen het wel als PURE DIEFSTAL. Verdere gegevens zijn mij nog niet bekend, wellicht heeft de vrouw ook een Frans pensioen, en dus….! Tja, er zijn "maar 3000 bezwaarschriften" op PLOTSELING 200.000 verdraggerechtigden, maar hoeveel oude ouderen zitten in deze situatie (betalen, boos, maar niet weten wat verder te doen, duizenden, tienduizenden…? Hartelijk dank Nederlandse ROOFridders.

Reactie:
Wat is dit erg. Misschien kan dit aan ECAS gemeld worden. Mensen : dit KAN gewoon niet. Het is logisch dat iemand van die leeftijd dat niet meer volgt. Balkenende dient de ogen uit het hoofd te schamen. Bah. Wat een ordinair gedoe. Is er NIEMAND onder de lezers die hen kan en wil helpen met gratis advocatuur (wat in F gewoon bestaat). Vraag aan de Ville waar je woont. Lees verdere reacties onder 17 april 2008:

http://uitpandigen.nl/

xxx


Maat (LTO) vraagt premier Balkenende om meer regie

Ministers moeten minder door elkaar heen praten over de voedselschaarste en bio-energie en zich beter op de hoogste stellen welke kansen onze eigen land- en tuinbouw te bieden heeft. Dit is de strekking van een brandbrief, die LTO Nederland heeft gestuurd aan premier Balkenende. ,,Van de premier verwacht LTO een steviger regie, zodat een einde komt aan de kakofonie van geluiden’’, aldus LTO-voorzitter Albert Jan Maat in een toelichting op de brief, die ook is gestuurd naar beide vice-premiers.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14888

xxx

Regie..... kent B dat woord dan ???


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats