weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


10 april


Video - Reversing diabetes


Minister besluit tot vergoeding enige medicijn leverkanker

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten het medicijn Nexavar te vergoeden voor de indicatie primaire leverkanker (HCC). Het revolutionaire medicijn van Bayer Schering Pharma was al vergoed voor de indicatie niercelcarcinoom (niercelkanker). De registratie en de positieve resultaten van het medicijn bij leverkanker, waren voor het College van Zorgverzekeringen eind februari aanleiding een positief advies te geven over de vergoeding bij deze indicatie. Nexavar is tot nu toe het enige medicijn dat beschikbaar is voor primaire leverkanker.

Revolutionair medicijn
Nexavar (stofnaam sorafenib) vertraagt de groei van kankercellen en snijdt de bloedtoevoer af die de kankercellen doet groeien. De werkzame stof van Nexavar, sorafenib, is een proteÔnekinaseremmer. Deze stof heeft een remmende werking heeft op specifieke enzymen, de zgn. proteÔnekinasen. Deze enzymen bevinden zich in bepaalde receptoren op de oppervlakte van kankercellen, waar zij de groei en de verspreiding van kankercellen bevorderen. Ook zijn deze enzymen te vinden in de bloedvaten die de tumoren voeden: zij bevorderen de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten.

Uitbreiding registratie
Nexavar werd in juli 2006 geregistreerd voor de behandeling van een niercelcarcinoom (niercelkanker). De verwachting was en is echter dat het medicijn ook effect zou hebben bij andere soorten carcinomen. In februari 2007 toonde onderzoek (SHARP-studie) aan dat Nexavar de gemiddelde levensverwachting bij patiŽnten met primaire leverkanker met 44% verlengt, in vergelijking met patiŽnten die geen medicatie (placebo) namen. Deze onderzoeksresultaten waren de aanleiding om het registratiedossier van Nexavar uit te breiden.

Eerste behandelmogelijkheid leverkanker
Nexavar is het eerste beschikbare medicijn voor behandeling van leverkanker. Tot op heden had bij deze vorm van kanker geen enkele medicamenteuze behandeling effect. Eind februari adviseerde het College voor Zorgverzekeringen Minister Klink dan ook om het medicijn ook te vergoeden voor patiŽnten met primaire leverkanker. De registratie van het medicijn voor deze indicatie werd al eind oktober 2007 gegeven.
"Omdat er tot nu toe geen behandelingsmogelijkheden bestonden die de overleving bij de duizenden patiŽnten met leverkanker significant verbetert, zal Nexavar naar verwachting de standaard eerstelijnsbehandeling worden bij deze groep patiŽnten" concludeert dokter Josep M. Llovet uit Barcelona, die als ťťn van de belangrijkste artsen van het SHARP- onderzoek. Hij geldt internationaal als een van de belangrijkste specialisten op het gebied van leverkanker en is tevens als hoogleraar verbonden aan de "Mount Sinai School of Medicine" in New York.

Studie wegens succes stopgezet
In de SHARP-studie, zijn 602 patiŽnten met leverkanker gerandomiseerd en geŽvalueerd. De SHARP-studie kwam in februari 2007 in het nieuws toen Bayer Schering Pharma en Onyx Pharmaceuticals het onderzoek vroegtijdig staakten, omdat een onafhankelijke commissie bepaalde dat het primaire uitgangspunt van de studie, het verschil in overleving tussen actieve therapie (Nexavar) en niet-actieve therapie (placebo), bereikt was. Met andere woorden: De resultaten met Nexavar bleken zo goed, dat het ethisch niet verantwoord werd geacht de placebogroep nog langer het medicijn te onthouden.


Video - Fighting cancer with your fork: A plant-based diet


Jaarlijks 1500 hartaanvallen en beroertes te voorkomen

Betere zorg voor diabetespatiŽnten kan jaarlijks 1500 hartaanvallen en beroertes voorkomen. Bovendien kan het aantal mensen dat diabetes krijgt, jaarlijks met 1900 omlaag door een nationale aanpak met effectieve maatregelen gericht op gewichtsvermindering. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM naar kansrijke maatregelen om diabetes en de complicaties ervan in Nederland te voorkomen.

Diabetes steeds groter gezondheidsprobleem
In 2025 telt Nederland ongeveer een miljoen mensen met diabetes. Veel van deze patiŽnten krijgen vroeg of laat ernstige complicaties zoals een hartaanval of beroerte. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om de toekomstige ziektelast zoveel mogelijk te beperken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM naar kansrijke maatregelen om diabetes en de complicaties ervan in Nederland te voorkomen.

Betere zorg voorkomt complicaties
Het RIVM onderzoek toont aan, dat het verwachte aantal hartaanvallen en beroertes bij diabetespatiŽnten met 8% daalt, als de richtlijnen beter worden nageleefd. Vooral de behandeling van hoog cholesterol en hoge bloeddruk kan beter. Er zijn nu te veel patiŽnten die geen medicijnen krijgen, terwijl dat volgens de richtlijnen van de huisartsen wel zou moeten. De berekende gezondheidswinst wordt alleen gehaald als patiŽnten de voorgeschreven medicijnen ook daadwerkelijk voor lange tijd gebruiken.

Voorkomen beter dan genezen
Het aantal mensen dat diabetes krijgt, kan met 2% omlaag door een nationale aanpak van overgewicht. Dit lijkt weinig maar scheelt toch 1900 nieuwe patiŽnten per jaar. Afvallen is moeilijk, maar wel de beste manier om diabetes te voorkomen. Nederland moet daarom blijven investeren in de zoektocht naar effectieve methoden om gezonde voeding en voldoende beweging te stimuleren.

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260801004.html


Verkenning adult stamcelonderzoek aangeboden

ZonMw heeft de staatssecretaris van VWS, mevrouw Jet Bussemaker, vandaag de verkenning Adult stamcelonderzoek aangeboden. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat het adult stamcelonderzoek in Nederland kansrijk is. Er vindt in Nederland al veelbelovend translationeel onderzoek plaats naar de toepassing van adulte stamcellen bij veel verschillende aandoeningen. Een groot deel van het onderzoek bevindt zich in het stadium van het toegepaste onderzoek in laboratorium en kliniek. Financiering is echter een belangrijk knelpunt. De overheid kan een bijdrage leveren aan de voortgang van adult stamcelonderzoek naar de kliniek door een specifiek subsidiŽringprogramma voor dit soort onderzoek in te stellen. ZonMw adviseert VWS het veelbelovend en toepassingsgerichte onderzoek aan adulte stamcellen te stimuleren. In de verkenning geeft ZonMw een voorzet voor een onderzoeksprogramma Translationeel Adult Stamcelonderzoek. De hoofddoelstelling van dit programma betreft het stimuleren van klinisch onderzoek aan adulte stamceltoepassingen na gedegen preklinisch translationeel onderzoek.


Nieuwe diagnostische methode bespaart helft doorverwijzingen

Een diagnostische onderzoeksmethode voor huisartsen om trombosebenen vroegtijdig te herkennen, blijkt veilig en efficiŽnt. Bij patiŽnten die verdacht worden van een trombosebeen kan de huisarts met de nieuwe methode in de helft van de gevallen vaststellen dat er geen gevaarlijk bloedstolsel aanwezig is. Deze patiŽnten hoeven niet meer onnodig naar het ziekenhuis. Diane Toll beschrijft dit in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde aan het UMC Utrecht. De zogenoemde 'diagnostische beslisregel' is opgenomen in de nieuwe huisartsenrichtlijn 'diepe veneuze trombose'. Toll promoveert op 11 april aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Meer sterfte bij ouderen door medicijnen

Het gebruik van antipsychotische medicijnen vergroot bij ouderen de kans op een longontsteking. De eerste week na aanvang van de behandeling is de kans hierop 4,5 keer zo hoog als bij controle-personen. Onderzoekers van het UMC Utrecht beschrijven dit in het tijdschrift Journal of the American Geriatrics Society dat vorige week verscheen. Zo'n veertig procent van mensen opgenomen in verpleegtehuizen gebruikt antipsychotica. Klinisch geriater dr. Rob van Marum analyseerde samen met collega's een cohort van bijna 23.000 ouderen die minstens eenmaal antipsychotische medicijnen voorgeschreven hadden gekregen. Van die groep bleken 543 mensen vanwege een longontsteking in het ziekenhuis te zijn opgenomen. Het gebruik van antipsychotische medicijnen vergrootte de kans op een longontsteking met 60% ten opzichte van even oude mensen uit het cohort die al een jaar lang geen medicijnen gebruikt hadden. De eerste week van de behandeling was die kans zelfs met een factor 4,5 verhoogd. Longontsteking is bij ouderen een belangrijke doodsoorzaak.


Vitamine K niet effectief toegediend aan baby’s

Ernstige bloedingen bij zuigelingen met de leverziekte galgangsatresie zouden zijn te voorkomen als in Nederland op een andere manier vitamine K wordt toegediend als baby’s borstvoeding krijgen. In Denemarken, waar dit nu al op een ander manier gebeurt, komen de bloedingen tien keer zo weinig voor. Dit blijkt uit onderzoek van kinderartsen Peter van Hasselt van het UMCU en Henkjan Verkade van het UMCG. De uitkomsten van zijn onderzoek worden vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Pediatrics. Op dit moment wordt bekeken of in Nederland ook een ander systeem ingevoerd moet worden. Vitamine K is essentieel voor de aanmaak van stollingsstoffen. Een tekort aan vitamine K leidt vaak tot bloedingen, variŽrend van relatief onschuldige huidbloedingen tot ernstige hersenbloedingen. In flesvoeding zit voldoende vitamine K, borstvoeding bevat relatief weinig vitamine K. Bij kinderen die borstvoeding krijgen is daarom een extra toediening van vitamine K noodzakelijk. De manier waarop vitamine K aan borstgevoede zuigelingen wordt gegeven, is van land tot land anders. In Nederland is gekozen voor dagelijkse toediening van een kleine hoeveelheid vitamine K druppels (1 dd 25 Ķg) aan het borstgevoede kind. Vrouwen die borstvoeding geven, krijgen vitamine K gratis. Andere landen kozen bijvoorbeeld voor een eenmalige hoge dosis kort na de geboorte, of voor een keer per week een hoge dosis vitamine K druppels tijdens de periode van borstvoeding.


Kans op plotse hartdood door geneesmiddel tweemaal hoger bij genafwijking

PatiŽnten met een bepaalde genvariant hebben een tweemaal hogere kans op plotse hartdood bij het gebruik van digoxine, dan mensen zonder die variant. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus MC. Zij pleiten ervoor om in de toekomst meer patiŽnten te controleren op genetische risicofactoren vůůrdat bepaalde geneesmiddelen worden voorgeschreven, om bijwerkingen te voorkomen. Morgen promoveert ťťn van de onderzoekers op dit onderwerp.


 

 

 


9 april


Hoe zet de vereniging tegen de Kwakzalverij laster in?

De vereniging tegen de Kwakzalverij, we kennen ze allemaal daar: dr. Cees Renckens, vrouwenarts, voorzitter en koninklijk onderscheiden, en emeritus hoogleraar Frits van Dam, psycholoog en secretaris van de VtdK. Stichting IOCOB en met name de voorzitter en de secretaris zijn hen een doorn in het oog. Al 4 jaar. We reageerden nooit, maar nu toch wel.

http://www.iocob.nl/iocob/lastercampagne-van-de-vereniging-tegen-de-kwakzalverij.html

xxx


Video - The Vitamin D Cure

The Vitamin D Cure is a breakthrough way to increase your energy, decrease your pain and slim down, using the latest scientific research. We've long known that healthy Vitamin D levels are related to strong bones, but several recent peer-reviewed scientific studies have clearly shown that Vitamin D also decreases our risk of getting overweight and developing high blood pressure, diabetes, heart disease, arthritis, cancer, and other health problems.  This book-the only one of its kind-introduces a simple plan to increase Vitamin D levels in the body through simple, individualized supplementation with Vitamin D, carefully increased sun exposure, and exercise. Through its clear and down-to-earth five-step plan, The Vitamin D Cure shows how variations in our diet and activity levels can have a profound impact on our health and well-being. This groundbreaking program provides a broad variety of benefits: readers can increase their energy, lose weight, improve their mood, and reduce their pain. James E. Dowd, MD, FACR (Brighton, MI) is a clinical associate professor of medicine at Michigan State University and the founder and director of both the Arthritis Institute of Michigan and the Michigan Arthritis Research Center. He has been widely published in the professional literature and has been interviewed on local TV and radio.


19 april: uitreiking Publieksprijs Alternatieven Dierproeven

Op zaterdag 19 april reikt de Dierenbescherming voor de tweede keer de Publieksprijs Alternatieven voor Dierproeven uit. De uitreiking vindt van 12.30 tot 17.30 uur plaats in de Senaatszaal in het Academiegebouw in Utrecht, bij gelegenheid van Wereldproefdierendag (24 april). De organisatie is in handen van de Dierenbescherming en het Nationaal Centrum Alternatieven voor dierproeven (NCA). GeÔnteresseerden kunnen de uitreiking bijwonen. Voor deze prijs, toegekend aan wetenschappelijk onderzoek dat op uitmuntende wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven, zijn vijf biomedische onderzoekers genomineerd. Hun namen worden op 19 april bekendgemaakt.

Het is de tweede maal dat de Dierenbescherming deze prijs uitreikt. In 2007 ging hij naar onderzoeker Aldert Piersma voor zijn bijdrage aan het terugdringen van dierproeven. Het aanwezige publiek bepaalt op 19 april door middel van een stemming wie de prijs in ontvangst mag nemen. Het publiek is van harte uitgenodigd om kennis te maken met de onderzoekers. Zij leggen uit hoe zij zich inspannen voor de 3 V's: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Na de uitleg is het aan het publiek om te beoordelen wie deze prijs in ontvangst mag nemen.

http://www.dierenbescherming.nl


Herstel beschadigde speekselklieren mogelijk met stamceltherapie

Met behulp van stamceltherapie kan herstel van beschadigde speekselklieren gestimuleerd worden. Dat
blijkt uit het promotieonderzoek van Isabelle Lombaert. Dit kan een aanzienlijke verbetering opleveren
van de kwaliteit van leven van patiŽnten die zijn behandeld voor een hoofd- en/of halstumor. Door
radiotherapie verliezen zij veelal (een groot deel van) hun speekselklierfunctie, wat kan leiden tot onder
meer mondinfecties, tandbederf, verminderde smaak- en geurgevoeligheid en belemmering bij spreken en
kauwen. Lombaert promoveert 16 april 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Per jaar wordt er wereldwijd bij ongeveer 500.000 patiŽnten een hoofd- en/of halstumor gediagnosticeerd.
Deze patiŽnten worden voornamelijk behandeld met radiotherapie, eventueel in combinatie met chirurgie
en/of chemotherapie. De hoge stralingsdosis die nodig is om het kwaadaardige weefsel te vernietigen, kan
ook gezonde weefsels beschadigen. In het hoofd- en halsgebied behoren de speekselklieren tot de meest
stralingsgevoelige organen. Uiteindelijk verliest meer dan 64 procent van de patiŽnten de speekselproductie
permanent.

Volwassen stamcellen

Lombaert onderzocht de mogelijkheid om na afloop van de bestraling de speekselproductie weer op gang te
brengen met behulp van stamcellen. Stamcellen zijn primitieve cellen met het vermogen zichzelf te
vernieuwen en te differentiŽren in andere celtypen. Ze worden onderverdeeld in embryonale en volwassen
stamcellen. In dit onderzoek werden volwassen stamcellen gebruikt, afkomstig uit het beenmerg en uit de
speekselklieren.

Methode een: stimuleren

Het onderzoek was erop gericht het aantal stamcellen in de speekselklieren van muizen te vergroten.
Lombaert deed dit op twee verschillende manieren. Enerzijds mobiliseerde zij stamcellen uit het beenmerg
naar de bloedbaan. Via de bloedbaan kwamen ze in de door bestraling beschadigde speekselklieren terecht.
Daar bleken zij bij te dragen aan de vorming van speeksel producerende (acinaire) cellen. Er kon echter geen
differentiatie van beenmergcellen in speekselkliercellen worden aangetoond. Daarom is het waarschijnlijk
dat de uit beenmerg afkomstige cellen stoffen produceren die de nog aanwezige speekselklierstamcellen (die
de bestraling hebben overleefd) aanzetten om acinaire cellen te vormen.

Methode twee: transplanteren

Ook onderzocht Lombaert de mogelijkheid om speekselklierstamcellen uit de speekselklier te isoleren, deze
in een laboratorium op te kweken tot klompjes cellen en deze vervolgens terug te transplanteren naar de
speekselklier. Een bepaald type van de gekweekte cellen, de c-Kit+ cellen, bleek daar uit te kunnen groeien
tot speekselkliercellen. In sommige gevallen werden zelfs weer normale waarden van speekselproductie
behaald.

Ook bij mensen?

Lombaert deed niet alleen experimenteel onderzoek met muizen, maar onderzocht ook de mogelijkheid om
stamcellen uit de menselijke speekselklier te isoleren, en deze in het laboratorium op te kweken. Dit bleek
mogelijk te zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of ook opgekweekte menselijke stamcellen kunnen
uitgroeien tot speeksel producerende cellen. Als dit inderdaad lukt, kan dat een aanzienlijke verbetering
opleveren van de kwaliteit van leven van patiŽnten die door bestraling hun speekselklierfunctie hebben
verloren. Bovendien kan de onderzochte methode wellicht ook gebruikt worden bij het herstel van
andersoortig weefsel dat beschadigd raakt door bestraling.


Video - Super Smoothie Recipe, Healthy Fruit Smoothy, Nutrition How


Energieshake voor 2 grote of 3 gewone glazen (met een lepeltje erbij)

  • Tarwegras zit vol vitamines en mineralen. Het wordt binnen 20 minuten opgenomen in het lichaam, waardoor het snel energie geeft.
  • 10 stengels bleekselderij
  • 1 avocado
  • sap van 1 limoen
  • 2 eetlepels olijfolie
  • 200 ml tarwegrassap
  • 1 klein bosje peterselie
  • 100 ml water

Alles in de blender tot een shake pureren, eventueel nog extra water toevoegen.

Met vriendelijke groet,
Irene


Kinderen met ME

Op 12 mei 2008 organiseert MEAB vzw in Brugge een internationaal congres over ME/CVS, met als thema 'Kinderen met ME'. Op het programma staan enkele internationale onderzoekers, die hun kennis over deze specifieke problematiek graag met u delen. Daarna volgt een rondetafelgesprek met deze gastsprekers, een afgevaardigde van het Zeelyceum en iemand van het Zeepreventorium. Prof. De Meirleir leidt dit gesprek in goede banen. Duits ex-profvoetballer Olaf Bodden getuigt hoe ME/CVS zijn carriŤre verwoestte. Senator Andrť Van Nieuwkerke zorgt voor een politiek antwoord.

Magdalenazaal
Magdalenastraat 27
8200 Brugge
BelgiŽ
14 - 17u Inkom 1 €
Meer info www.meab.be


Over genen, geluk en gezondheid

Oktober 2007 berichtte het blad Newsweek over een doorbraak in de genetica met grote gevolgen voor de
toekomst. Na jaren vruchteloos zwoegen is er door de wetenschappers in 2007 namelijk een ware stortvloed
aan nieuwe genen voor veelvoorkomende complexe ziekten gevonden. Wat is dan wel deze nieuwe strategie
die zo succesvol blijkt te zijn? De naam van deze magische succesformule: genoombrede associatiestudie.
Harold Snieder, hoogleraar Genetische Epidemiologie, schetst in zijn oratie op 15 april allereerst kort welke
ontwikkelingen hiertoe hebben geleid. Vervolgens zet hij uiteen hoe hij deze techniek in zijn eigen
onderzoek, dat zich voornamelijk richt op hart- en vaatziekten, denk te gaan toepassen. En hoe op de
resultaten van deze genoombrede associatiestudies het best kan worden voortgebouwd. Tenslotte stipt hij
kort aan welke mogelijke gevolgen al deze kennis voor de geneeskunde zal hebben.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief15_08/promoties_oratie/15_01


Nader inzicht in ademhaling bij COPD

COPD is een chronische longziekte, in veel gevallen veroorzaakt door roken. PatiŽnten hebben vooral last
van kortademigheid, het ophoesten van slijm en soms een piepende ademhaling. UMCG-promovenda
Marieke Duiverman onderzocht de ademhalingsspieractiviteit van COPD-patiŽnten, en een nieuwe
behandelmogelijkheid.

Uit het onderzoek blijkt dat COPD-patiŽnten eerder en meer gebruik maken van hun intercostaal spieren
(gelegen tussen de ribben) en hun nekspieren dan gezonde personen. Duiverman suggereert dat de
patiŽnten dit mechanisme gebruiken om zo te proberen toch een zo goed mogelijke ventilatie te bereiken. Uit
het onderzoek blijkt verder dat non-invasieve beademing (d.w.z. met een kapje op neus en mond) over een
periode van drie maanden de positieve effecten van longrevalidatie bij patiŽnten met ernstig COPD en
chronisch hypercapnisch respiratoir falen vergroot.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief15_08/promoties_oratie/15_02


Friesche Vlag bedolven onder protestmails

Anderhalve week na de lancering van de ?Zaagselcampagne' van Stichting Natuur en Milieu, op 26 maart 2008, ontving Friesche Vlag al bijna 1100 protestmails van bezorgde consumenten. Zij roepen Friesche Vlag op zo spoedig mogelijk over te stappen op de inkoop van duurzame soja.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3626


Moedermelk bevat te weinig omega 3 vetzuren

Nederlandse moedermelk bevat te weinig omega 3 vetzuren. Dat zegt prof. dr. Frits Muskiet van het UMC Groningen in de omega 3 special van Nieuws over kindervoeding. `Het westerse eetpatroon bevat te veel omega 6 vetzuren en te weinig omega 3 vetzuren. Dat heeft consequenties voor de samenstelling van de moedermelk en daarmee voor de gezondheid van kinderen, met name voor de ontwikkeling van de hersenen', aldus de Groningse professor. Nieuws over kindervoeding brengt vandaag een special uit over omega 3 vetzuren. Voor zowel zwangere vrouwen als jonge kinderen zijn dit belangrijke voedingsstoffen. De Gezondheidsraad beveelt 450 mg visvetzuren aan in de voeding, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd. Voor kinderen is deze hoeveelheid visvetzuren in de praktijk amper haalbaar, zeker omdat uit een recent RIVM rapport blijkt dat jonge kinderen (2-6 jaar) weinig vis eten. In de special zegt dr. Henk van den Berg van het Voedingscentrum dat jonge kinderen niet per se de aanbeveling van 450 mg visvetzuren hoeven te halen: `Voor kinderen wordt uitgegaan van kleinere porties vis: oplopend van 60 g voor kinderen van 1 tot 3 jaar tot de "volwassen porties" van 100-125 gram vanaf 14 jaar. Voor jonge kinderen leveren 2 porties vis per week dan gemiddeld zo'n 200 tot 250 mg visvetzuren per dag.'

Bron: www.nieuwsoverkindervoeding.nl


 

 


8 april


Video - overleven in NL: RAUW

Tom is de eerste en enige jongen in Nederland die rauw eet. Rauw is een dieet uit Amerika dat voorschrijft dat eten niet wordt gebakken, gekookt of verhit. Tom eet dus geen brood, pasta of rijst. Verder neemt hij geen vlees, vis, eieren of kaas of melk. Tom leeft al 5 jaar van fruit, groenten, noten en zaden. Zijn moeder zegt dat mensen miljoenen jaren geleden ook rauw aten. Tom is tien jaar en woont in Amsterdam, een stad waar je overal al het mogelijke eten kunt krijgen. Hij klaagt niet. Wat eet hij eigenlijk wel?

Tip: Leendert


Zorgen over veiligheid bloedprikken diabetici

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid bij het prikken van bloed bij mensen met suikerziekte. De organisatie zegt dat naar aanleiding van een eigen steekproef onder zorgverleners en patiŽnten.

http://www.nu.nl/news/1513242/10/Zorgen_over_veiligheid_bloedprikken_diabetici.html

ps: het lijkt wel of alles wat zich 'medisch' noemt in NL zijn/eigen wetten maakt: t o t a a l anarchisme in Nederland. Voor de duidelijkheid: ik bedoel hierbij EN regulier EN complementair........Uiteraard maken 'griezels' misbruik van deze situatie. En dan heb ik het ook over banken en verzekeringen enzo.........ER KLOPT HELEMAAL NIETS MEER. Mensen blijf bij de les. Oppassen

xxx


Video - Does Drinking Diet Soda Make You Fat?

When is a diet drink not a diet drink. When it is made with artificial sweeteners. In this weeks UltraWellness podcast, Dr. Mark Hyman shares exciting new research that sheds light on the stunning link between artificial sweeteners and weight gain.


USA - Boek - Doubt is Their Product: How Industry's Assault on Science Threatens Your Health

by David Michaels (Oxford University Press, 359 pages, $27.95)

The Manufacture of Uncertainty

How American industries have purchased "scientists" to undermine scientific verities when those verities threaten their profits.

The sabotage of science is now a routine part of American politics. The same corporate strategy of bombarding the courts and regulatory agencies with a barrage of dubious scientific information has been tried on innumerable occasions -- and it has nearly always worked, at least for a time. Tobacco. Asbestos. Lead. Vinyl chloride. Chromium. Formaldehyde. Arsenic. Atrazine. Benzene. Beryllium. Mercury. Vioxx. And on and on. In battles over regulating these and many other dangerous substances, money has bought science, and then science -- or, more precisely, artificially exaggerated uncertainty about
scientific findings -- has greatly delayed action to protect public and worker safety. And in many cases, people have died.

http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_manufacture_of_uncertainty

Tip: Nele


Menzis verlost klanten van tandartsnota's

Veel klanten van Menzis hoeven hun tandartsnota's niet meer zťlf voor te schieten en te declareren bij hun zorgverzekeraar. Als eerste zorgverzekeraar heeft Menzis afspraken gemaakt over de digitale verwerking van nota's van 1500 tandartspraktijken in Nederland. Voortaan worden de nota's rechtstreeks tussen de tandarts en Menzis verwerkt. Klanten van tandheelkundige praktijken krijgen voortaan geen nota's meer van hun tandarts. De notaverwerking voor deze 1500 tandheelkundige praktijken wordt verzorgd door de NMT FenCS (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde - Factoring en Clearing Services). Menzis heeft sinds 1 april een samenwerkingsovereenkomst met de NMT voor dit digitale declaratieverkeer. Door deze afspraken levert nu de helft van alle tandartsen bij Menzis hun declaraties digitaal aan. Ter illustratie: vorig jaar leverde slechts 10% van de tandartsen hun declaraties rechtstreeks en digitaal bij de zorgverzekeraar aan.

Niets meer voorschieten
Digitale notaverwerking betekent voor klanten en tandartsen betere service en meer gemak. Klanten hoeven tandartsnota's niet meer zelf voor te schieten en te declareren. Bovendien hoeven klanten niet meer te wachten op de uitbetaling van de declaratie door de zorgverzekeraar. Tandartsen krijgen snel hun geld en besparen op hun incassokosten. Op dit moment loopt het testtraject. Uiterlijk 1 juni stuurt NMT FenCS de digitale nota's naar Menzis.


Opmars biologisch in supermarkten houdt aan

In supermarkten liggen steeds meer biologische producten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) stelt maandag vast dat de enige tijd geleden begonnen opmars van biologisch aanhoudt.

http://www.nu.nl/news/1515032/30/Opmars_biologisch_in_supermarkten_houdt_aan.html


 

 


7 april


Opnieuw discussie over aspartaam en verstoring hersenfuncties

Een flinke inname van aspartaam kan volgens een nieuwe studie enzymen blokkeren in de hersenen waardoor deze niet meer normaal kunnen gaan functioneren. Deze conclusie doet opnieuw de discussie mbt aspartaam oplaaien.

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=84424-aspartame-sweetener

Deze zoetstof is ooit in Amerika onder politieke druk door de FDA keuring heengedrukt en overheden nemen nog altijd de kritische studies niet mee in hun mening over deze stof. De industrielobbyisten in Brussel hebben wederom een rookgordijn kunnen plaatsen waardoor politici dom worden gehouden. Dit zie je ook weer goed in Amerika met de hele rel om de stof bisphenol a die vrijkomt uit plastic dat je warm maakt zoals magnetron voeding, koffiebekertjes, babyflesje en drinkflesje (bijv in zonlicht). Ook daar is de overheid misleidt door onderzoekers die gefinancierd zijn door de industrielobby.

De studie mbt aspartaam

Excessive intake of aspartame may inhibit the ability of enzymes in the brain to function normally, suggests a new review that could fan the flames of controversy over the sweetener.

Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain.

P Humphries, E Pretorius, H Naudť

The use of the artificial sweetener, aspartame, has long been contemplated and studied by various researchers, and people are concerned about its negative effects. Aspartame is composed of phenylalanine (50%), aspartic acid (40%) and methanol (10%). Phenylalanine plays an important role in neurotransmitter regulation, whereas aspartic acid is also thought to play a role as an excitatory neurotransmitter in the central nervous system. Glutamate, asparagines and glutamine are formed from their precursor, aspartic acid. Methanol, which forms 10% of the broken down product, is converted in the body to formate, which can either be excreted or can give rise to formaldehyde, diketopiperazine (a carcinogen) and a number of other highly toxic derivatives. Previously, it has been reported that consumption of aspartame could cause neurological and behavioural disturbances in sensitive individuals. Headaches, insomnia and seizures are also some of the neurological effects that have been encountered, and these may be accredited to changes in regional brain concentrations of catecholamines, which include norepinephrine, epinephrine and dopamine. The aim of this study was to discuss the direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain, and we propose that excessive aspartame ingestion might be involved in the pathogenesis of certain mental disorders (DSM-IV-TR 2000) and also in compromised learning and emotional functioning.European Journal of Clinical Nutrition advance online publication, 8 August 2007; doi:10.1038/sj.ejcn.1602866.

Eur J Clin Nutr. 2007 Aug 8; : 17684524 (P,S,E,B,D)

Meer studies over de toxische kant van aspartaam:

http://www.wnho.net/13_aspartame_research_studies.htm

 

Informatie mbt BPA


Video - Interview with Dr. Hulda Regehr Clark

Deel 2
Deel 3


HFCS is niet natuurlijk volgens FDA

De Amerikaanse FDA heeft de voedingsindustrie in Amerika op de kast gejaagd door te bepalen dat pordukten die HFCS (fructose-glucosesiroop) bevatten natuurlijk zijn. Dit vanwege het feit dat dit maissiroop dusdanig chemisch is veranderd dat het niet meer en natuurlijk produkt is.

http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?n=84404-fcs-natural

 

En juist deze raffinage en hoge concentratie zorgt ervoor dat het wel eens de belangrijkste aanjager kan zijn van diabetes, vette lever en overgewicht. Combineer je deze stof met smaakversterkers en veel koolhydraten dan heb je de winnende dikmaak combinatie en val je misschien ook in de handen van de Noordhollandse Sonja Ontbijtkoek. Vermijden als de pest dus......


Video - Tanning Dangers


Fructose(siroop) de echte dikmaker....

Succesvol afvallen? Vermijdt dan 2 weken lang alle fructose in je dieet (dus ook fruit)......


Book: Fructose ‘missing link’ in obesity epidemic

Could the simple sugar responsible for putting the sweet in everything from bananas to root beer be the missing link in understanding what puts the fat on a person’s thighs? Yes, according to a book penned by a University of Florida researcher that was published today. In his book, “The Sugar Fix: The High-Fructose Fallout That Is Making You Fat And Sick,” Dr. Richard Johnson reviews the increasing evidence that fructose may play a role in the obesity epidemic and proposes a low-fructose diet he believes could help people lose weight and potentially prevent diabetes and cardiovascular disease. “We recognize that obesity has multiple causes, including eating too much and exercising too little, but we think a missing piece of the obesity puzzle is fructose intake,” said Johnson, the J. Robert Cade professor of medicine and chief of the division of nephrology, hypertension and transplantation in the UF College of Medicine. “It’s not fructose itself that is the problem, but eating too much of it.” Americans consume nearly three times as much fructose as a century ago, Johnson said. Although the major source of fructose is soft drinks, it’s found in a variety of foods such as fruit, juice, sweetened cereals and pastries. “We think fructose makes you obese not simply by the calories it provides but because it also tricks hormonal systems that control appetite,” Johnson said. “You don’t get a sense of being full so you keep eating. It (fructose) may also be important in the development of diabetes, kidney disease and heart disease.

“An additional problem is that the more fructose you eat, the more sensitive you become to it,” Johnson said. “If you want to have success losing weight, you have to cut out fructose for two weeks. At that point you are no longer as sensitive and you can resume a low-fructose diet with ease.”

http://news.ufl.edu/2008/04/01/fructose-3/

 

Hieronder nog een studie uit 2006

 

Studie - laag magnesium + hoge fructose inname is verhoogde kans op ontstekingen en metabool syndroom

High fructose consumption combined with low dietary magnesium intake may increase the incidence of the metabolic syndrome by inducing inflammation.Rayssiguier Y, Gueux E, Nowacki

Magnes Res. 2006 Dec;19(4):237-43, W, Rock E, Mazur A. INRA, Unitť de Nutrition Humaine, Clermont Ferrand/Theix, 63122 Saint-GenŤs-Champanelle, France. yrayssig@clermont.inra.fr

Since magnesium deficiency has a pro-inflammatory effect, the expected consequence would be an increased risk of developing insulin resistance when magnesium deficiency is combined with a high-fructose diet. Accordingly, magnesium deficiency combined with a high-fructose diet induces insulin resistance, hypertension, dyslipidemia, endothelial activation and prothrombic changes in combination with the upregulation of markers of inflammation and oxidative stress.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&uid=
17402291&cmd=showdetailview&indexed=google

 

Teveel fructose in lever wordt opgeslagen als vet

Referring to the three ways the body uses glucose, assuming that blood glucose levels are adequate, the glucose will then be stored as glycogen. Muscle does not have the necessary enzymes to synthesize fructose into glycogen; therefore the liver converts this fructose into liver glycogen. It would only take three, 8-ounce glasses of orange juice to fully replenish liver glycogen stores. Since the liver is responsible for supplying energy to the entire body, once its stores are full, a rate limiting enzyme in glucose metabolism, which is responsible for signaling the body to store glucose as glycogen or convert it to fat (phosphofructokinase), signals the body that all stores are full. If the glycogen stores are signaled as full, then the third way our body uses excess glucose is to convert it to fatty acids and store as adipose tissue. In essence, fruit sugar is easily converted to fat.  Many may be asking why then is fruit low on the glycemic index? If it does not cause a sudden release of insulin, then how could it ever be a poor food choice? Once the fructose (fruit sugar) enters the liver and liver glycogen is already full, then it cannot be used by the muscles for glycogen or energy production. It is converted to fat and released back into the bloodstream to be stored as adipose tissue. The low glycemic response is based on the fact that fructose leaves the liver as fat, and fat does not raise insulin levels.

http://www.bodybuilding.com/fun/issa14.htm


Medische pornografie? Of uitgedokterd?

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de moeite genomen de NCRV serie Uitgedokterd aan te kondigen op een pagina groot artikel in hun tijdschrift. Met een bizarre kop: Medische pornografie! De stichting is de Vereniging erkentelijk voor de belangstelling en het feit dat ze zoveel media aandacht aan de serie geven. Helaas is het stuk wel gelardeerd met leugens, laster en modder, maar dat de serie uItgedokterd op de TV komt en boeiend zal zijn, dat ontgaat ze niet!

http://www.iocob.nl/iocob/vereniging-tegen-kwakzalverij-maakt-zich-belachelijk.html

xxx


Internationaal nieuws

A little anxiety pays sometimes, study shows
A Randomised, Blinded, Placebo-Controlled Trial in Dementia Patients Continuing or Stopping Neuroleptics
Allicin from Garlic Boosts Flow of Blood to Protect the Heart
Aspartame Disease - An Ignored Epidemic
Associations between Recent Exposure to Ambient Fine Particulate Matter and Blood Pressure in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)
Benefits of Sunlight - A Bright Spot for Human Health
Bones mend faster without marrow
Campaigners urge politicians to act on chemicals-breast cancer link
Citrus flavonoid naringenin inhibits hepatitis C
Climate change could bring malaria and other infectious diseases to the UK
Common Organic Compound Found In Many Household Products May Pose Health Risk To Breast Cells
Diet important to reducing postprandial levels and cardiac risks
Enzyme complex could be key to new cancer treatments
Essential nutrient found in eggs reduces risk of breast cancer by 24 percent
Exposure to Bisphenol A Prenatally or in Adulthood Promotes TH2 Cytokine Production Associated with Reduction of CD4+CD25+ Regulatory T Cells
Fasting - A New Way to Fight Cancer
Food additives 'could be as damaging as lead in petrol'
Fructose ‘missing link’ in obesity epidemic
Genetics, environment differently influence the 'pathway of risk' leading to alcohol dependence
Green tea boosts antibiotic effectiveness
Hormone worries halt plastic baby bottle sales
Impaired Reproductive Development in Sons of Women Occupationally Exposed to Pesticides during Pregnancy
Inactive kids face 6-fold risk of heart disease by teen years, study finds
Lower thyroid activity tied to weight gain
Mitochondria play role in pathogenesis of AD and estrogen-induced neuroprotection
Nano-sized technology has super-sized effect on tumors
Natural Approaches for the Prevention of Oral Cancer and Periodontal Disease
Natural Trans Fat May Be Good For Health
New test could cut unnecessary treatment for blood disorder in pregnancy
New Wesley Research Institute study aims to halt the progression of multiple sclerosis
Norway Becomes First Country to Ban Amalgam Fillings
Nutrient Therapy Lowers Blood Sugar for Those With Diabetes
Pecans are rich in essential nutrients, even richer in taste
Pieces coming together in Parkinson's, cholesterol puzzle
Pregnant mothers' diet linked to baby's obesity
Pregnant women told to avoid BPA packaging
Probiotic drink beats infections
Rare Lung Infection Linked to Fungus from Iowa Governor’s Mansion
Redox-active iron is a sensor of cognitive impairment associated with Alzheimer's disease
Researchers uncover new genetic links to psoriasis
Residential Exposure to Traffic-Related Air Pollution and Survival after Heart Failure
Review raises questions over aspartame and brain health
RING finger protein 5 may guide treatment for muscle disease in older adults
Risk of Childhood Cancers Associated with Residence in Agriculturally Intense Areas in the United States
Scientists find ethnic link to bowel cancer
Sexual dissatisfaction in postmenopausal women not linked to cardiovascular disease
Stem cell breakthrough offers diabetes hope
Stofwisselingsziekten
Study finds no link between eating eggs, developing heart disease
Study links preemies with autism signs
Sunscreens Cause Coral Bleaching by Promoting Viral Infections
T-cadherin affects blood vessel growth in breast cancer, hormone from fat cells may play a role
Unlocking mysteries of brain cancer, stroke

Details? Zie www.fonteine2.com


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats