weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

18 dec


Noordpool en Groenland het meest vervuild!

Toen de Canadese overheid een onderzoek begon naar toxische stoffen in moedermelk ging het voornamelijk over de situatie in de grote steden. In de geïndustrialiseerde centra was de pollutie immers het grootst. Het was haast bij toeval dat er ook een groep Inuït-vrouwen uit het Canadese Hoge Noorden bij de studie betrokken werden: men verwachtte dat de resultaten hoe dan ook niets zouden aantonen. Er was toch geen pollutie in de poolstreken, duizenden kilometers ver van grote steden en fabrieken?

Toen de resultaten bekend werden bleken de vrouwen uit de poolstreken 10 keer meer besmet te zijn dan die uit het geïndustrialiseerde zuiden. Het was een enorme schok. Het beeld van de Noorden als een wit paradijs, een ongerept, maagdelijk natuurgebied kreeg een geweldige dreun. De moedermelk in het Noorden bevat vooral hoge dosissen van erg giftige PCB's. Het wereldrecord PCB's hoort toe aan een klein dorp van 500 inwoners op de oostkust van Groenland. Het zijn mensen die dicht bij de natuur leven. Ze eten het vlees en de blubber van robben en walvissen. Het is precies in de vetlaag van dieren aan de top van de voedselpiramide dat de toxische stoffen zich opstapelen. Ook moedermelk bevat overigens hoge vetpercentages.

http://www.canvas.be/canvas_master/programmas/overleven/
c_overleven_061217_milieualarm/index.shtml

 

Chemicals used to make household products fire-resistant are being discovered in several Arctic species. The chemicals, brominated flame retardants, appear to be concentrated in the Norwegian Arctic.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2281351.stm

 

Eric Dewailly (onderzoeker naar effecten op de bevolking)

Prof. Dewailly is internationally recognized for his work among fishing communities, especially in the Arctic, dealing with risk assessment and risk management issues as well as nutritional outcomes. He has published more than 150 peer reviewed papers in exposure assessment, endocrine disrupting effects and seafood safety and nutrition. He is scientific director of the WHO Collaborating Centre in Environmental Health and co-director of the Nasivvik Centre.

Some studies

 • Dallaire F, Dewailly E, Muckle G et al. Acute infections and environmental exposure to organochlorines in Inuit infants from Nunavik. Environ Health Perspect. 2004;112: 1359-65.
   
 • Van Oostdam JC, Dewailly E, Gilman A et al. Circumpolar maternal blood contaminant survey, 1994-1997 organochlorine compounds. Sci Total Environ. 2004;330:55-70.
   
 • Duchesne JF, Levesque BB, Gauvin D, Gingras S, Dewailly E. Estimating the mercury exposure dose in a population of migratory bird hunters in the St. Lawrence River region, Quebec, Canada. Environ Res. 2004 ;95:207-14.
   
 • Dallaire F, Dewailly E, Shademani R et al. Vitamin A concentration in umbilical cord blood of infants from three separate regions of the province of Quebec (Canada). Can J Public Health. 2003;94:386-90.
   
 • Dallaire F, Dewailly E, Muckle G, Ayotte P.Time trends of persistent organic pollutants and heavy metals in umbilical cord blood of Inuit infants born in Nunavik (Quebec, Canada) between 1994 and 2001. Environ Health Perspect. 2003;111:1660-4.

http://www.inchr.org/Researcher_Dewailly.asp

 

Book - Silent Snow: The Slow Poisoning Of The Arctic

Toxic chemicals, carried by wind, runoff, and ocean currents, work their way into northern oceans, where they are taken up by the zooplankton that flourish there. These minute creatures are eaten by larger fish, and those by still larger fish, which in turn become lunch for polar bears, seals, walruses, and whales. At each link in the chain, the concentration of pollutants increases. By the time native peoples eat these mammals, persistent pollutants have become so concentrated that each bite is the equivalent of drinking from a toxic spill. Sea otters from the Aleutian Islands, for instance, carry twice the load of PCBs as similar creatures on the California coast, and tests have shown high levels of toxins in beluga whales, polar bears, seabirds, seals, and sharks, to name just a few.

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_7_114/ai_n15379702

 

Contamination at Red Dog Mine, Alaska

Heavy metal contamination is a serious problem in several areas of the world. Central and Eastern Europe quickly come to mind as does western Russia. According to a recent report by the U.S. National Park Service, the most serious heavy-metal contamination is found along the Red Dog haul road near the Iñupiaq village of Kivalina in northwest Alaska. This is not the first expression of concern by the people in the region. But it is certainly the most ominous.

What follows is a brief Executive Summary of the NPS research followed by the complete 78 page report [PDF format]. Also included is a resolution of the Kivalina IRA Council and several articles reporting on the study by the Anchorage Daily News.

http://arcticcircle.uconn.edu/SEEJ/RedDog/index.html

 

Tip: xxx


Teveel omega 6 vetzuren bij depressie

In 2005 toonden Israelische onderzoekers al aan dat bij depressieve ratten het arachidonzuur in de hersenen hoger was dan bij gewone ratten. Je lichaam maakt arachidonzuur aan uit linolzuur (omega 6) of krijgt dit binnen uit rood vlees. Dus hoe hoger de inname van plantaardige oliën die veel linolzuur bevatten en hoe meer rood vlees je eet des te meer je arachidonzuur krijgt. Dit zuur speelt ook een belangrijke rol bij ontstekingen, hart- en vaatziekten en kanker.

http://www.jlr.org/cgi/content/abstract/46/6/1093

Nuttige info:

Verder kan een teveel aan linolzuur uit omega 6 dat niet kan worden omgezet, wel worden omgezet in arachidonzuur. Dit zuur stimuleert onstekingen wat tot allerlei klachten kan leiden in het lichaam zoals
astma, reuma, artrose, eczeem en oedeem. Verder bevat rood vlees ook nog eens arachidonzuur dus eet je ook nog eens veel rood vlees dan neemt de totale hoeveelheid arachidonzuur uit plantaardige oliën
en vlees nog verder toe.

http://www.fonteine.com/omega6_vetzuren.html


Spectaculaire vermindering van borstkanker in de USA

Een rapport van het Nationale Kankercentrum meldt een vermindering van 7% van het aantal gevallen van borstkanker in 2003. Deze vermindering lijkt te maken te hebben met het feit dat vele Amerikaanse vrouwen gestopt zijn met hormonale behandelingen, nadat er in 2002 de resultaten gepubliceerd zijn die een verband aangaven tussen bepaalde hormonen en kanker.

Lees het volledige franstalige bericht :

http://www.lanutrition.fr/Chute-spectaculaire-des-cancers-du-sein-aux-USA-a-1263.html

Korte samenvatting van xxx


Eten van volkorenbrood leidt mogelijk tot zinktekort

Eerder dit jaar presenteerde de Gezondheidsraad een nieuwe richtlijn voor de vezelconsumptie. Volwassen Nederlanders moeten meer groente, fruit en volkoren graanproducten eten. Het tijdschrift Ortho meldt echter dat de Gezondheidsraad het antinutriënt fytinezuur, dat volop aanwezig is in vezelrijke voedingsmiddelen en mogelijk leidt tot zinktekorten, negeert. Bij een hoge inname van voedingsvezels kan de beschikbaarheid van mineralen zoals zink en ijzer verminderen door de aanwezigheid van fytinezuur. Volgens de Gezondheidsraad wordt dit effect echter "grotendeels" gecompenseerd door het hoge gehalte aan mineralen in de meeste vezelrijke producten. In het tijdschrift Ortho wordt echter aangegeven dat er in de afgelopen jaren ook publicaties zijn verschenen die dat beeld nuanceren. Zo verscheen in 1997 een artikel waarin werd gepleit voor de consumptie van vezelrijke voedingsmiddelen die arm zijn aan fytinezuur, zoals zuurdesembrood. De auteurs van de Landbouwuniversiteit Wageningen en TNO Voeding onderbouwden deze stelling met wetenschappelijke literatuur uit 1987 en 1989.

In beide studies werd aangetoond dat fytinezuur in brood de opname van zink sterk beïnvloedt. Dr. Klaas Bos stelt in Ortho dat bij vrouwen vooral de ijzervoorziening ver achter blijft bij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 15 milligram. Gemiddeld blijken vrouwen in Nederland per dag slechts 9,4 milligram ijzer binnen te krijgen. Met de ijzerbenutting van vrouwen is het waarschijnlijk nog slechter gesteld, doordat fytinezuur de opname negatief beïnvloedt. Granen en graanproducten dragen immers 28% bij aan de ijzerinname van vrouwen. Ditzelfde fenomeen doet zich voor bij zink, al ligt de inname dichter bij de norm. Voor vrouwen geldt een ADH van 9 milligram. De Voedselconsumptiepeiling laat een dagelijkse inname zien van 8,2 milligram.

Granen en graanproducten zorgen echter voor 20% van de zinkinname bij vrouwen. Als voornamelijk volkoren graanproducten worden gegeten, is een serieus zinktekort verre van denkbeeldig. De hoeveelheid fytinezuur in volkorenbrood kan overigens op verschillende manieren worden teruggebracht. Door een langer rijsproces of door toevoeging van het enzym fytase, extra gist, melkzuur of citroenzuur. Het onderwerp fytinezuur leeft echter nauwelijks in de bakkerijwereld.

Bron: Ortho Institute

 

Er zijn nog twee gezonde alternatieven, het bekende Duitse zuurdesembrood (90% van de fytinezuur is afgebroken) en het tarwekiembrood (essener brood). Door de tarwe eerst 3 dagen te laten kiemen is ook het fytinezuur afgebroken. Voordeel van tarwekiembrood is ook nog eens de veel lagere baktemperatuur waardoor er minder acrylamide wordt gevormd.

http://www.fonteine.com/zuurdesembrood.html
http://www.fonteine.com/tarwekiembrood.html
http://www.fonteine.com/acrylamide_vergiftiging.html

 

Fytinezuur

Fytinezuur heeft de eigenschap zich te binden aan mineralen zoals calcium, ijzer en zink om zo onoplosbare componenten te vormen die niet geabsorbeerd worden en dus uit het lichaam verwijderd worden. Toch lijkt een door fytinezuur veroorzaakt zinktekort enkel een significant probleem te zijn bij mensen die zeer lage hoeveelheden zink consumeren. Het proces dat met brood bakken (met gist) gepaard gaat, reduceert ongeveer 50% van het fytinezuur in volkorenbrood. Het toevoegen van een beetje azijn of een ander organisch zuur aan het deeg kan ervoor zorgen dat meer dan 90% van het fytinezuur verwijderd wordt. Zuurdesem heeft het krachtigste effect en verwijdert bijna alle fytinezuur.

http://www.vegetarisme.be/php/EM11_zink.html?menu=&s=1&ss=2&sss=1


Uitzending gemist?   Ziekenhuisbacterie in de varkensstal !

In Nederlandse varkensstallen wordt massaal de ziekenhuisbacterie MRSA gesignaleerd. Een moeilijk te bestrijden en zeer besmettelijke bacterie, die levensbedreigend is voor mensen, omdat bestaande antibiotica niet meer helpen. Voorheen kwam deze bacterie alleen voor in ziekenhuizen. Maar nu de varkensstallen er vol mee zitten, worden boeren en hun families besmet. Artsen vrezen dat deze varkenshouders de bacterie verspreiden onder de bevolking. De varkensindustrie praat er liever niet over, uit vrees voor economische consequenties. Het verhaal van varkensboer Van den Heuvel.

Een openhartoperatie bij zijn dochter moest twee weken worden uitgesteld, omdat zij besmet was met de MRSA-bacterie. Sindsdien is hij hard geconfronteerd met de gevolgen van de MRSA onder zijn varkens. Zijn hele gezin was besmet en het blijkt nauwelijks mogelijk om daar vanaf te komen. Van den Heuvel erkent te hebben getwijfeld of hij mee moet doen aan het openbaar maken van het MRSA-probleem vanwege de economische consequenties voor zijn bedrijf. Maar uiteindelijk wint bij hem het belang van de volksgezondheid.

De resultaten van een onderzoek naar de MRSA in varkensvlees worden bekendgemaakt. Ook de gevolgen voor de ziekenhuizen in de omgeving van de intensieve varkenshouderij en het personeel daarvan komen aan de orde. De oorzaak van de MRSA-bacterie in de varkensstal wordt gezocht in het antibioticagebruik van de boeren. In 2005 werd 500.000 kilo antibiotica gebruikt in de veehouderij. Omdat de overheid weet dat overmatig gebruik van antibiotica resistentie veroorzaakt, probeert ze met strenge wetgeving het gebruik af te remmen.

Maar uit de meest recente cijfers blijkt dat het nog steeds stijgt.
Samenstelling en regie: Hetty Nietsch.

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=3649384


Aantal teken met 'Lyme' neemt toe

Steeds meer teken zijn geïnfecteerd met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Een tekenbeet kan de ziekte overbrengen op mensen en die kunnen er blijvende neurologische klachten aan overhouden en artritis.

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2006/12/art000001C7205D46CA94BA.html

 

Wat is ziekte van Lyme?

Lymeziekte, Lyme-borreliose ook wel (ten onrechte) ziekte van Lyme genoemd, is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door Borrelia burgdorferi, een spiraalvormige bacterie (spirocheet) van drie tot acht micrometer. Het is een vectorziekte die wordt overgedragen door de schapenteek Ixodes ricinus. De ziekte is niet vernoemd naar de ontdekker maar naar het plaatsje Old Lyme in Connecticut, waar in 1975 een epidemie van deze ziekte optrad. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1,2 miljoen mensen gebeten door een teek. Hiervan krijgen er ongeveer 17.000 (bijna 1,5%) Lymeziekte.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lyme-ziekte


Bedrijfsleven ondergraaft geloofwaardigheid met pleidooi kernenergie

De Taskforce Energietransitie is opgericht om een duurzame energievoorziening tot stand te brengen. Deze Taskforce onder leiding van voorzitter Rein Willems heeft zichzelf nu ongeloofwaardig gemaakt door het recente plotselinge pleidooi voor kernenergie en CO -opslag. De Taskforce Energietransitie vindt dat er wat de energievoorziening betreft over zes onderdelen besluiten nodig zijn om het proces van de energietransitie krachtig te ondersteunen. In die zes onderdelen wordt met geen woord gerept over energiebesparing en duurzame energie, maar wel expliciet steun gevraagd om 1 à 2 miljard euro te reserveren voor nieuwe kerncentrales en voor de opslag van CO . Beiden zijn niet duurzaam. Het bedrijfsleven valt wel heel snel terug op zijn oude reflexen, reageert een verbijsterde Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. Wij kregen er door het pleidooi van het bedrijfsleven om meer te investeren in klimaatoplossingen eerder deze week, vertrouwen in dat bedrijven inzag dat het met de energievoorziening helemaal anders moet.

Bij de Taskforce Energietransitie zijn ook wetenschappers en mensen van milieuorganisaties betrokken. Zij zitten in werkgroepen die samen werken aan maar liefst 26 zogeheten transitiepaden naar een duurzame energievoorziening. Opvallend is dat kernenergie in geen enkel van de 26 genoemde transitiepaden waar aan wordt gewerkt aan de orde komt. De vertegenwoordiger van de milieubeweging in de Taskforce is gepasseerd bij de laatste wijziging van het rapport - niet toeval-lig was die wijziging de toevoeging van het pleidooi voor kernenergie. De Rijk: De Taskforce lijkt losgeslagen van de mensen en organisaties die hij vertegenwoordigt. Wij vinden dat Rein Willems het pleidooi voor kernenergie moet terugtrekken.

Bron: Stichting Natuur en Milieu


Alternatieve geneeswijzen onder vuur in de UK

Onderstaand artikel geeft een leuk kijkje achter de schermen van deze hetze. Ook in Nederland zijn we gezegend met zo'n antikwak clubje onder leiding van de fanatieke gynaecoloog C. Renckens die dit kwaad met zwaard en vuur wil bestrijden.

Ergste is nog dat serieuze kranten zoals de Volkskrant dit clubje van medische fundamentalisten door dik en dun steunt en dat Hoogervorst er als een mak schaap achteraan holt, De Trouw en Telegraaf hebben gelukkig een andere kijk op zaken.

Ondanks dat accupunctuur en fytotherapie al zo oud zijn als de weg naar Rome denkt dat antikwakclubje dat zij exclusief alle wijsheid in pacht hebben na slechts 160 jaar bestaan. Maar in de praktijk betekent dat al snel dat je bij kanker het lichaam nog verder moet vergiftigen dmv chemo of bestraling, je medicijnen moet gebruiken die allerlei ernstige bijwerkingen hebben en bij een groot aantal mensen helemaal niet werkt, en dat als men geen antwoord meer heeft het wel tussen de oren moet zitten.

En hoe kun je nu het beste de aandacht afleiden van de eigen tekortkomingen? Juist, door de alternatieve artsen flink te mangelen en de volgzame media op een dwaalspoor te zetten. Met Sylvia Millecam kun je lekker scoren maar wat er in het Radboud en andere ziekenhuizen gebeurde moet het publiek maar snel vergeten. Maar de kritische consument is helaas niet meer de naieve consument uit de jaren vijftig en zal door deze moderne heksenjacht heenprikken en zelfs zijn keuzes willen maken.

Laat ze eerst maar eens de achterban in het gareel krijgen want die gaan al ruziënd over straat. Zijn dit de professionals die onze gezondheid moeten redden? Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden en ik wil zelf bepalen welke weg ik neem.

http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_262.pdf

http://www.fonteine.com/antikwakvereniging.html

Tip: Johan


Kriebel in de keel?

Als je kriebel in de keel hebt die een strottenhoofd- of keelontsteking aankondigt, kan men deze aandoening vaak nog met eenvoudige middelen tegen gaan.

Kijk voor veel nuttige tips op:

http://www.paradijsvogel.nl/kriebel.htm


De 6 super-neurotransmitters van Uw hersenen

Zonder neurotransmitters is er geen geheugen, noch emotie. Er bestaan tientallen van dit soort chemische berichten van de hersenen, maar 6 van hen leiden de dans. HET MEEST OPWINDENDE IS dat zij veranderd kunnen worden door de voeding. Ontdek waarom het werkelijk van vitaal belang is wat men eet ! Om te weten hoe de moleculen kunnen reageren op alertheid, de herinnering, het gevoel van welzijn of spanning, is een klein bezoek aan de hersenen nodig.De 6 meest bestudeerde neurotransmitters zijn :

Acétylcholine : le mémorisateur
Dopamine : le moteur
Noradrénaline : la carotte et le bâton
Sérotonine : le grand inhibiteur
GABA : le relaxant
Adrénaline : le stresseur

De franstalige, technische uiteenzetting kunt U lezen via onderstaande link:

http://www.lanutrition.fr/Les-6-super-neurotransmetteurs-de-votre-cerveau-a-815.html

Korte samenvatting vertaald door xxx van Herk


Muziek is goed voor je 'bien-être' oftewel je welzijn !

Non-stop franstalige muziek via Internet. Voor alle francofiele lezers van fonteine.com die van het leven houden en van franstalige muziek verweven met vakantieherinneringen ?

www.orange.fr > loisirs > musique / video clip > linksonder Radios openklikken en je treft er 200 verschillende zenders, gratis te beluisteren. Mijn favoriet is T.F.M. !

Tip: xxx


Europa gaat eindelijk haar chemische substanties controleren

De 25 leden nemen hun verantwoordelijkheid: de nieuwe regelwetgeving < REACH > waar 13 december 2006 voor is gestemd in het Europese Parlement moet ervoor gaan zorgen dat de meest giftige substanties in de algemene consumptieproducten verbannen gaan worden. Zal deze nieuwe wetgeving er werkelijk toe bijdragen dat onze gezondheid beter beschermd wordt ?

Niets is zeker. We kunnen ons afvragen of 6 jaar van intense lobby op Europees niveau het gewenste resultaat heeft bereikt: van de 100.000 criminele chemische substanties worden er tussen nu en 2018 maar 30.000 bestudeerd en een groot aantal zal ontsnappen aan elke controle. En, de moleculen die al als zeer gevaarlijk bekend staan, moeten worden geautoriseerd als is aangetoond dat de risico's 'op verantwoordelijke wijze onder controle te houden zijn'……. Als dit compromis in het voordeel van de chemische industrie is uitgevoerd, dan kunnen we het misschien begroeten op de manier van een eerste wereldwijde actie en dat de media eromheen kan leiden dat steeds meer industriëlen en consumenten zich bewust worden van de potentiële gevaren van de huidige consumptieproducten.

Lees het volledige franstalige artikel op:

http://www.lanutrition.fr/L-Europe-va-contrôler-ses-produits-chimiques-n-1248.html

Korte samenvatting door xxx


Johanna Levy : "De huisartsen "niet betrokken " met de milieuvervuiling.

Wij weten al sinds vele jaren dat milieuverontreiniging onze gezondheid beschadigd en dat zij elk jaar sterfgevallen veroorzaakt die vermeden hadden kunnen worden.  (1), (2), (3). De resultaten van de onderzoeken worden regelmatig gepubliceerd door de media, maar de huisarts blijft slecht geïnformeerd inzake de gevolgen voor de gezondheid van hun patiënten. Om dit gebrek te verminderen is in de zomer en herfst 2003 een uitgebreide campagne gevoerd in en rondom Parijs (brochures, fax, kranten…) (4)  Is de situatie op het terrein veranderd nadien ? Om dit te weten te komen heeft Johanna Levy een onderzoek gepleegd bij 29 huisartsen in de omgeving van Parijs, verdeeld in 3 studiegroepen. (5)

23 van de 29 huisartsen deden mee. De resultaten:
" wat huisartsen weten van de effecten van milieuverontreiniging is dat het allergiën zou kunnen veroorzaken, irritaties, astma aanvallen, bronchites, hoest ; kortom : kortetermijnproblemen ; zij zijn echter niet overtuigd dat deze problemen te wijten zijn aan de verontreiniging,

" De huisartsen geloven niet dat milieuverontreiniging het basisprobleem is voor hart-en vaatproblemen, kanker of voortijdig overlijden,

" Voor hen is milieuverontreiniging iets vaags, geassocieerd met visuele bronnen van buitenaf (auto, fabrieken, pesticiden). De kwaliteit van de binnenlucht kwam niet ter sprake (huis, werk),

" De informatie waarover zij bezaten kwam grotendeels van hun patiënten of van de TV, zelden uit medische tijdschriften.Zodra we hen de bewijzen van de impact van milieuverontreiniging hadden getoond, waren ze verbaasd over de gevolgen en zij vroegen zich af wat de wetenschappelijke waarde was van de gedane studies…..

De huisartsen dachten niets te kunnen doen voor hun patiënten. Het zijn niet hun problemen, maar de problemen van de politiek. Brochures die hen toegestuurd waren; hadden ze vaak niet gezien en/of gelezen. Enkele lagen op de leestafel voor de patiënten…De huisartsen vinden dat de informatie per vergadering of gerichte brieven dienen aangeleverd te worden. De suggestie een speciaal persoon aan te stellen om de huisartsen gericht te informeren, werd zeer goed ontvangen. Maar het meest efficiënte is om zoveel mogelijk huisartsen in spé op de hoogte te brengen tijdens hun universitaire opleiding.

De huisartsen en overige artsen in het zuiden van Frankrijk waren meer geïnteresseerd dan de artsen in de omgeving van Parijs. Tot besluit: het lijkt Johanna van cruciaal belang dat de artsen beter geïnformeerd worden met betrekking tot de gezondheid en de omgeving. De module die daartoe wordt geïntroduceerd bij de faculteit van medicijnen en de seminars moeten hieraan bij gaan dragen. (5)  Laten we hopen dat over een paar jaar de huisartsen net zo bezorgd zijn om de gezonde milieuomgeving van hun patiënt als om het recept wat ze hun patiënt voorschrijven….

(*Médecin généraliste collaborant à l'enseignement de médecine environnementale(6) du DES de médecine générale à l'université Pierre et Marie Curie

(1) Comité national santé-environnement : Rapport définitif plan national santé-environnement du12 février 2004.www.sante.gouv.fr
(2) INVS : Programme de surveillance air et santé 9 villes. Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu urbain - Phase II : rapport de l'étude. Saint Maurice, Paris, juin 2002.
(3) Remontet L : Evolution de l'incidence de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000. INVS, Paris, 2003. www.invs.fr
(4) APPA et Groupe de travail Pollution atmosphérique : repères scientifiques et conseils pratiques. Brochure d'information pour les professionnels de santé. Euro RSCG, DRIRE IdF, Paris, 2003.
(5) Levy J : " Evaluation des connaissances et attitudes du MG au sein d'une problématique environnementale: la pollution atmosphérique, par la méthode des "focus-group" dans 3 secteurs Est Parisiens. " Thèse de médecine générale, Paris, décembre 2004. www.cmge-upmc.org
(6) Module " médecin généraliste environnement et pollution ". Faculté de médecine Pitié - St Antoine

http://www.lanutrition.fr/Johanna-Levy-Des-médecins-"pas-concernés"-par-la-pollution-atmosphérique-a-726.html

Vertaald door xxx


 

 

17 dec


Vanavond op TV - 22.15 uur, Ned 3 - niet vergeten....

Ziekenhuisbacterie in varkensstal

In Nederlandse varkensstallen wordt massaal de ziekenhuisbacterie MRSA gesignaleerd. Een moeilijk te bestrijden en zeer besmettelijke bacterie, die levensbedreigend is voor mensen, omdat bestaande antibiotica niet meer helpen. Voorheen kwam deze bacterie alleen voor in ziekenhuizen. Maar nu de varkensstallen er vol mee zitten, worden boeren en hun families besmet. Artsen vrezen dat deze varkenshouders de bacterie verspreiden onder de bevolking. De varkensindustrie praat er liever niet over, uit vrees voor economische consequenties.

In 2005 werd 500.000 kilo antibiotica (!!) gebruikt in de veehouderij. Omdat de overheid weet dat overmatig gebruik van antibiotica resistentie veroorzaakt, probeert ze met strenge wetgeving het gebruik af te remmen. Maar uit de meest recente cijfers blijkt dat het nog steeds stijgt.

Zembla: Ziekenhuisbacterie in de varkensstal, zondag 17 december, 22.15 uur, Ned 3

 

pigs.jpg (9425 bytes)

Varkens in de bio-industrie

Het moedervarken, de zeug, heeft in de bio-industrie alleen nog maar de taak zoveel mogelijk biggen te produceren. Als de zeug op het vermeerderingsbedrijf komt, wordt ze meestal vastgezet tussen metalen hekken, waardoor ze geen kant meer op kan. De enige beweging die mogelijk is, is opstaan en weer gaan liggen. Door de beperking van de bewegingsvrijheid vertonen de dieren allerlei onnatuurlijke gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn stangbijten, tandenknarsen en schuimbekken. Na verloop van tijd krijgen veel fokzeugen bovendien last van pootgebreken en vruchtbaarheidsstoornissen. Het voedsel van de zeugen laat ook te wensen over. Ruwvoer, zoals hooi, krijgen ze nauwelijks; ze krijgen voornamelijk industrieel krachtvoer.

Massale wetsovertreding
De algemene inspectiedienst (AID, onderdeel van het landbouwministerie) controleert jaarlijks of varkensboeren zich aan de minimale dierenwelzijnsregels houden. De resultaten zijn schokkend. Al jaren achtereen constateert de AID dat meer dan de helft van de varkenshouders de welzijnsregels overtreedt. Varkens zitten in strijd met de wet vaak te krap, te duister en zonder afleidingsmateriaal zoals stro.  Toch wordt er door de overheid nauwelijks opgetreden tegen deze massale onwettige dierenmishandeling. De AID controleert elke varkensboer gemiddeld slechts 1 keer per tien jaar. Overtredingen worden vrijwel altijd afgedaan met een waarschuwing in plaats van een proces verbaal. Nadat Wakker Dier een juridische procedure startte tegen deze massale wetsovertredingen, gaf toenmalig landbouwminister Brinkhorst Wakker Dier gelijk en beloofde hij vaker te gaan controleren en strenger te gaan optreden.

http://www.wakkerdier.nl/main.php?curl=/bioindustrie/algemeen_dier.html


Week 50 - 2006 - nieuwe data

Naast nieuws verzamel ik iedere week data op allerlei gebied. Hieronder veel interessante artikelen, studies, nieuwe boeken etc etc. 1 keer per week wordt deze data samengevat en eind van de maand weer aan de thema pagina's op fonteine.com toegevoegd.

Nieuw links naar artikelen deze week:

An hour a day of exercise cuts colon cancer risk
Antibody Extends Life of Mice with Breast Cancer
Autism problems explained in new research
Blame Our Evolutionary Risk of Cancer on Our Body Mass
Breast Cancer Drop Tied to Hormones
Common Cancer Treatments Toxic to Healthy Brain Cells
Could the Ability to Expel Worms Lead to a Future Asthma Treatment?
Gene That Governs Pain Perception Is Found
Male circumcision reduces the risk of becoming infected with HIV, but does not provide complete protection
Number of Siblings Predicts Risk of Brain Tumors
Prevent cancer, use olive oil
Research offers hope for alcoholics
Stanford study will evaluate effects of pine bark extracts
When the package says 'low fat,' the calories can pile up, Cornell study of snack foods finds

Meer details van deze data hier: http://www.ronfonteine.com/week50_2006.html


Meeste sigaretten bevatten polonium 210

Volgens wetenschappelijke studies bevinden zich in de meeste sigaretten sporen van de radioactieve substantie polonium 210. Dat meldt de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Polonium 210 is de radioactieve stof die gebruikt werd om de voormalige Russische spion Alexander Litvinenko te vergiftigen.

http://www.demorgen.be/dm/nl/nieuws/gezond/323570?wt.bron=Telex


Rode vleeswaren, ontvelde kip en verhoogde kans op blaaskanker

Regelmatig wijs ik op de relatie tussen rood vlees en kanker en dan met name op de bewerkte/verhitte produkten zoals ham, cervelaat en bacon die nitrosamines bevatten.

Dr. Dominique S. Michaud van de Harvard School of Public Health in Boston keek naar data van 47,422 mannen en 88,471 vrouwen en concludeerde dit:

At men 5 keer per week bacon dan 59% meer kans op blaaskanker
At men 5 keer per week kip zonder vel dan 52% meer kans op blaaskanker

Kip met vel bevat na het koken namelijk minder heterocyclic amines, dit zijn kankerverwekkende stoffen die gevormd worden als je vlees/kip op hoge temperaturen verhit.

http://news.yahoo.com/s/nm/20061127/hl_nm/bladder_cancer_dc_1
http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/84/5/1177

 

Waardoor onstaan deze nitrosamines?

Op grote schaal wordt aan vleeswaren zoals ham, paté, salami nitriet/nitraat toegevoegd. Deze worden in het lichaam omgezet in nitrosamines. Vitamine C, vitamine E en selenium (paranoten, kokosnoot) kan deze vorming remmen. Daardoor is groente dat nitraat en vitamine C bevat ook minder een probleem. Tabaks produkten zijn de belangrijkste bron van nitrosamines. Roken is dan ook een belangrijke oorzaak van blaaskanker.

 

Persbericht uit 2000:

Roken van sigaretten verdrievoudigt risico van blaaskanker !!

Sigarettenrokers lopen drie keer meer kans op het krijgen van blaaskanker dan mensen die niet roken. Het risico van blaaskanker neemt toe naarmate men meer en langer sigaretten rookt. Dat blijkt uit een grondige analyse van 43 epidemiologische onderzoeken die sinds 1968 over de hele wereld zijn uitgevoerd naar het verband tussen roken en blaaskanker. De vergelijkende literatuurstudie is gedaan binnen de capaciteitsgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht (UM). De resultaten zijn gepubliceerd in de deze week verschenen uitgave van het Amerikaanse medische tijdschrift Cancer.

Epidemioloog drs. M. Zeegers: "Vertaald naar de Europese Unie, waar 43 procent van de mannen en 28 procent van de vrouwen rookt, kan op basis van onze analyse worden geconcludeerd dat naar schatting 50 procent van het voorkomen van blaaskanker bij mannen en 35 procent bij vrouwen het gevolg is van roken."

De relatie tussen het krijgen van blaaskanker en roken is al langer bekend, maar echt harde cijfers over de risicos waren op grond van eerdere literatuuronderzoeken tot nu toe niet beschikbaar. Met gebruikmaking van moderne statistische methoden hebben de Maastrichtse onderzoekers in hun meta-analyse de risicos gekwantificeerd. Bovendien hebben ze voor het eerst de risicos uitgesplitst naar de duur van het roken, de leeftijd waarop met roken wordt begonnen, het aantal sigaretten dat wordt gerookt en het tijdstip van stoppen.
Uit de studie blijkt dat mannen die korter dan 10 jaar met roken zijn gestopt 23 procent meer kans op blaaskanker hebben dan ex-rokers die al 10 jaar of meer zijn gestopt. Hoewel stoppen met roken dus de kans op blaaskanker verkleint, hebben ex-rokers over de hele linie nog altijd twee keer zoveel kans op het krijgen van blaaskanker als mensen die nooit hebben gerookt. De Maastrichtse epidemiologen concluderen ook dat mannen en vrouwen die 20 of meer sigaretten per dag roken twee tot drie keer zoveel kans op blaaskanker hebben als rokers met minder dan 20 sigaretten per dag. Ten slotte lopen mensen die voor hun twintigste gaan roken een groter risico dan de rokers die op latere leeftijd zijn begonnen.

Eerder onderzoeken zoeken de relatie tussen een verhoogde kans op blaaskanker en roken in het grote aantal chemische stoffen dat bij de verbranding van tabak in het lichaam komt. Drs. M. Zeegers en zijn collegas sluiten zich bij die verklaring aan. In ons land wordt jaarlijks bij 3.600 mannen en 900 vrouwen blaaskanker geconstateerd. Bij mannen staat blaaskanker hiermee op de 5e plaats van de meest voorkomende tumoren.

http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg22/obs5/art03.htm

 

Passief meeroken ook verhoogd risico!

Beroepsmatige blootstelling aan amine- en nitraatderivaten van koolwaterstoffen (passief roken) is eveneens een belangrijke risicofactor (tussen 20 en 25% van de blaastumoren).

http://www.e-gezondheid.be/nl/tijdschrift_gezondheid/sante_gezondheid_ziekten/
Blaaskanker_in_opmars_bij_rooksters-3014-312-art.htm

 

Passief roken is ontegensprekelijk schadelijk voor de gezondheid:

Passief roken verhoogt het risico op longkanker met 15 tot 25%.
Passief roken veroorzaakt of verergert ook andere longaandoeningen zoals astma en chronische bronchitis.
Passief roken is ook schadelijk voor hart en bloedvaten. Reeds na 30 minuten passief roken ontstaan er meetbare veranderingen in kransslagaders. Deze veranderingen zijn dosisafhankelijk en verbeteren deels wanneer het passief roken wegvalt.
Naast longkanker is hartinfarct de meest belangrijke oorzaak van sterfte door passief roken.

http://www.kuleuven.be/rookbeleid/gezondheidsrisico.htm

 

Persoonlijke ervaring van een meerokende politieman

De meerderheid van mijn collega's roken. Ik ben zelf gezegend geweest om op mijn 43e blaaskanker te krijgen waarschijnlijk ten gevolge van het meeroken in de voorgaande jaren. Tegenwoordig mag je dan gelukkig niet meer roken op de werkplek maar het aantal pauzes dat de collega's nemen om even te roken is toch wel veel. Komt daar dan bij dat men met z'n allen even gaan roken waardoor de afdeling leegloopt en de niet-roker(s) er alleen voor staan. Natuurlijk gaan we dan zeggen dat die niet-rokers misschien wel her en der lopen te socialiseren. Ook opmerkingen als wij gaan eerder dood dus dat scheelt weer geld is toch niet echt iets waar ik me goed bij voel.

http://www.acp.nl/home/nieuws/artikel/3580/

 

 

 

16 dec


Kwestie van keuzes maken

Op verjaardagen lig ik vaak onder vuur van mensen die niet gezond leven en mij een freak vinden. Wel frappant eigenlijk dat als je wilt weten wat goed voor je lichaam is en als  je dus langer van het leven wil genieten je een freak bent. De norm is dus blijkbaar een ongezond leven met veel "genieten". Dat genieten moet dan blijkbaar uit roken, teveel eten en drank bestaan en zo min mogelijk natuurkost. Voor mij een raadsel maar hele volkstammen geloven in die visie van een kort maar heftig bestaan. Maar goed er zijn ook hele volkstammen die als lemmings Sonja Bakker volgen die gewoon het aloude calorie tellen nieuw leven heeft ingeblazen dus ik vind het allemaal best.

Ieder mens maakt zijn eigen keuzes en zal de gevolgen moeten dragen. Als ik iets wil kopen dan spaar ik daarvoor, is misschien ouderwets maar geleend geld is nog altijd het duurste geld en brengt alleen nog meer stress en verplichtingen mee. Woningkopers zijn zonder het te beseffen ongelofelijk gemangeld (ik zeg het nog netjes) door de banken door het salaris van de partner geheel mee te tellen bij het inkomen zodat de huizenprijzen verdubbeld zijn, de commissie vangers (makelaars, tussenpersonen, overheid) hun zakken hebben gevuld en de zowel de verkopers als de kopers de rekening betalen. Je huis is meer waard dus ga je meer gemeentelijke lasten betalen en verkoop je het moet je weer een duur huis kopen. De jonge koper kan niets meer kopen en jonge moeders die vroeger nog een keuze konden maken om te blijven werken kunnen eigenlijk geen kant meer op. Een huis kopen met één inkomen is bijna onmogelijk geworden. Bedankt heren van de banken.

Om het nog erger te maken blijken verzekeraars ook nog eens 3 miljoen woekerpolissen te hebben verkocht op basis van beleggingen en komen veel huizen bezitters nog verder in de problemen.

Als we dan ook nog met zijn alleen niet serieus willen gaan kijken naar onze voeding en gezond leven iets vinden voor freaks dan zullen naast de energie kosten van andere monopolisten ook de kosten van medische zorg per jaar gigantisch toenemen. Of denkt u dat de breezer, cola en fastfood cultuur onder jongeren zonder gevolgen blijven? Die rekening krijgen we over 10-15 jaar nog wel, en weer is de industrie de lachende derde. Wel de baten maar niet de kosten want die betalen we gewoon weer met zijn allen.

Ook al ben je nu niet ziek dan wil dat niet zeggen dat je niet al het begin van een ziekte of schade aan organen hebt opgebouwd. Je krijgt namelijk niet van de ene op andere dag een ziekte, dit kan jaren duren. De ene persoon zal genetisch wat meer aankunnen en ook de hoeveelheid stress speelt een rol maar ongezond leven heeft altijd zijn prijs. En dat is uiteindelijk je eigen keuze geweest. We kunnen zeggen dat de overheid het allemaal moet oplossen maar is uiteindelijk ook een stuk eigen verantwoordelijk.

Maar zolang de jeugd op school geen orthomoleculaire voedingsleer zal krijgen verwacht ik dat zij in diezelfde val zullen trappen en niet opgewassen zijn tegen een dagelijks bombardement van industrie propaganda waaraan de media goed meeverdienen. Geef het volk brood en spelen en ze blijven rustig zeiden de heersers vroeger al. Maak ze niet te slim want dan stellen ze teveel vragen en worden ze lastig. Maar als genoeg mensen iets willen veranderen dan kunnen politici er niet meer omheen. 

Mijn keuze is geweest om nuttige informatie te verzamelen voor mensen die wel willen nadenken. Ik steek helaas geen tijd in mensen die niet willen luisteren want ik heb al te weinig tijd om de mensen die wel bewuster willen leven te helpen. Als mensen persé willen roken (een langzame vorm van chemotherapie) , veel willen drinken (de leverkiller), de hele dag hun suikerspiegel opjagen dan is dat hun keuze en zit daar een prijskaartje van levensjaren aan. Ik vind het eeuwig zonde maar kan dat niet veranderen.  

Je kunt je kansen vergroten en verkleinen, aan jou de keuze....  

Ik wens je veel gezondheid in 2007

Ron

ps: klinkt misschien hard maar er is een oud gezegde dat zegt:
zachte heelmeesters maken stinkende wonden


Tv-programma 'Ziekenhuis Special' gewijd aan metabole stofwisselingsziekten

Op maandagavond 18 december is het tv-programma 'Ziekenhuis Special' van de EO geheel gewijd aan kinderen met metabole stofwisselingsziekten. Prof.dr. Jan Smeitink en twee van zijn patiënten staan centraal in deze uitzending. Een aangrijpende uitzending over hoe het is om te leven met een stofwisselingsziekte en de centrale rol die het UMC St Radboud vervult in de zoektocht naar een medicijn.

http://www.eo.nl/portals/programs/episode.jsp?portal=417750


Gezonde bedrijven, gezonde werknemers

Gezondheid is steeds meer een aangelegenheid die niet alleen privé is, maar ook bedrijven aangaat. Een gezond en vitaal bedrijf maakt immers minder kosten. TNO onderzoekt in hoeverre gezondheidsbeleid of Integraal GezondheidsManagement daadwerkelijk leidt tot een verlaging van het verzuim onder werknemers. Deze vraag komt aan bod in de cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) die TNO samen met het ministerie van VWS heeft opgezet en uitgevoerd.

Het onderzoek richt zich op gezondheid en verzuim van werknemers. Centrale vraag van het onderzoek is: wat is de invloed van het gedrag van werknemers en werkgevers en zorgverleners op gezondheid en ziekteverzuim van werknemers? Bijna 1600 werknemers nemen deel aan deze longitudinale studie. Er is informatie verzameld over o.a. arbeidsomstandigheden en werkgeversbeleid waarmee werknemers worden geconfronteerd en de gezondheid van werknemers.

De deelnemende werknemers zijn de afgelopen jaren gevolgd; onderzoekers kijken naar verzuimgedrag, werkgeversbeleid en contact met zorgverleners. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in hoe arbeid en gezondheid elkaar beïnvloeden. Deze studie vormt een basis waarop TNO in de komende tijd een aantal secundaire analyses zal uitvoeren die tot meer inzicht leiden in de invloed van gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners op de gezondheid en het verzuim in Nederland.


Dr Google at your service !

Men hoeft zich niet meer te verbazen dat artsen steeds meer en meer Google raadplegen alvorens een diagnose te stellen. De populaire zoekmachine is een sterk stuk gereedschap om zeldzame ziekten op te sporen om zodoende een juiste diagnose te kunnen stellen in het belang van de patiënt. Bovenstaand komt voort uit een onderzoek, gedaan door 2 Australische artsen ( 1. Tang H, Ng JH, Googling for a diagnosis--use of Google as a diagnostic aid: internet based study, British Medical Journal, 2 décembre 2006, Vol. 333, No 7579, 1143-5), die 26 studies hebben geraadpleegd, in 2005 gepubliceerd op het net door het gereputeerde New England Journal of Medecine (NEJM). De onderzoekers hebben 3 tot 5 zoekwoorden ingegeven die de symptomen vertegenwoordigden van 26 ziekten beschreven in de publicatie. De drie meest voorkomende zoekresultaten werden bewaard en vervolgens vergeleken met de diagnoses aangegeven door de NEJM.

Resultaat: Google gaf in 58 % van de gevallen de goede diagnose. Google is meer precies als het om 1 symptoom gaat dan wanneer het om meerdere tegelijk gaat. De expert in medische informatica Dr. André Simard denkt dat Google op weg is een onmisbaar gebruiksmiddel te worden voor de artsen omdat er ruim voldoende inlichtingen te vinden zijn om zodoende een goede diagnose te kunnen stellen.Volgens hem is het voordeel van Google en andere Internetinformatiebronnen dat de informatie ''real time'' informatie is.

Wat te zeggen van de slagingskans van 58 % ? In medicijnland is een foutmarge van 42 % een catastrofe ! Maar het speciale van Google is dat zij de goede richtingen weet te vinden, zelfs voor de zeldzame gevallen. Maar het is aan de arts de eindverantwoording te nemen voor de diagnose, afkomstig van Google of niet.

En de patiënten ?
Ook de patiënten kunnen veel informatie van Google halen en dat heeft een goede kant. De juist geïnformeerde mensen bevinden zich in een betere situatie om een beslissing te nemen en zijn daardoor beter betrokken bij een eventuele behandeling, ondersteunt Dr. André Simard. Maar, op Internet kunnen we ook incomplete informatie krijgen van niet betrouwbare bronnen waardoor de diagnose en de voorgestelde oplossingen van de arts onbetrouwbaar worden.

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2006121314

Vertaald door xxx

 


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats