weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 


23 feb


TV - Zembla - Moeilijk opvoedbaar - 24 feb - Nederland 2

Het aantal kinderen met een ernstige gedragsstoornis stijgt explosief. In het jaar 2000 waren het er 17.000. Nu ligt het aantal boven de 50.000. De moeilijkste gevallen komen terecht op het speciale onderwijs, bijvoorbeeld op Aquarius in Almere. Kinderen die vanwege hun gedrag niet meer thuis kunnen wonen, worden vaak in een internaat geplaatst. ZEMBLA volgde een maand de kinderen van de sportklas op Aquarius en de meidengroep op het aangrenzende internaat.

Zondag 24 februari 2008 om 21.45 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.

In het internaat Nieuw Veldzicht filmt ZEMBLA de meidengroep, waar Rabia, Sacha en Consuella wonen. Rabia is nieuw en maakt een hoop stennis als ze huisarrest krijgt wegens blowen. Ze houdt niet van regels. Nog maar net aangekomen, maakt ze al plannen om te ontsnappen.


Video - Slow Poisoning of India

Documentry on how the use of Endosulfan (pesticide) has created widespread congential abnormalities in the children of Kochinim, Kerala. Also on how the rampant use of fertilizers and pesticides in decimating the ecology and how farmers are moving back to organic farming to ensure sustained development

http://video.google.com/videoplay?docid=-6926416900837431282


Koopkracht: welk spel spelen de supermarktketens ?

Volledige uitzending van 18 februari 2008 te zien via onderstaande link (franstalig):

Voir ou revoir cette ťmission en intťgralitť( le 18/02/2008)
' de supermarkt waar wij 70 % van onze inkopen doen'.

Pasta: > + 30%, eieren: > + 20 %, olie: > 15 %…..
De prijzen rijzen de pan uit bij de kassa van de hypermarkten. Met een inflatie op het hoogtepunt sinds 15 jaar, waarom lukt het de prijsgiganten niet meer de prijs in de greep te houden ?
Zijn de supermarkten verantwoordelijk voor het dure leven ? Hoe fixeren de inkopers van de grote merken en de fabrikanten hun tarief ? De prijzen zouden lager kunnen worden via de discounters.
Maar zij die dat geprobeerd hebben, deden zich pijn aan vaak twijfelachtige praktijken en aan afspraken tussen de merken en hun filiaalnamen en die alle reele concurentie verhinderen. De cassiŽres en de rayonchefs denken dat zij in het gehele land het het slechts hebben getroffen. Zij durven nu salarisverhogingen te vragen. Vandaag de dag ziet Nicolas Sarkozy, die zich gepresenteerd heeft als de President van de koopkracht, zijn populariteit dalen, dankzij het ongeduld van de inwoners van Frankrijk betreffende dit onderwerp.

4 Reportages
Kunnen de Hypers hun prijs verlagen ?
Een reportage van Sťverine Lebrun en Samuel Humez.
Hoe worden de verkoopprijzen bepaald in de hypermarches ? De inkoopcentrales van de grote merken hebben tot maart de tijd om te onderhandelen met hun leveranciers. Wie profiteren van de grote achterliggende marges ? IndustriŽlen, commercieel personeel, wie is verantwoordelijk voor de prijsverhogingen ? Een onderzoek naar de meest geheime onderhandelingen van het jaar.

Huishoudelijk electro : de vriendelijke afspraken
Een reportage van AgnŤs Gardet en Delphine Parickmiler.
Vandaag is het in Frankrijk bijna onmogelijk huishoudelijke electrische apparaten of HI-FI tegen gereduceerde prijzen te kopen. De kleinere ketens die getracht hebben de tv, de camera en het fototoestel goedkoper te verkopen zijn bijna alle failliet. Waarom ? Waren er afspraken ? Kunnen de consumenten werkelijk vertrouwen op de concurrentie ?

De cassiŽre gaat kapot
Een reportage van Yann Fronty en Virginie Travers.
De bedrijven van de 'grande distribution' zijn volop bezig met de salarisonderhandelingen. En voor de 1e keer, 1 februari, was er een eensgezinde staking in Frankrijk om salarisverhoging te vragen. Waarom hebben deze 650.000 werknemers, cassiŽres en onderhoudsmensen die in het hart van 'het systeem' werken, het idee de eerste slachtoffers van de koopkrachtverlaging te zijn ?

De oorlog van de 'hard' (discount):
Een reportage van Edouard Perrin en Frťdťric Capron.
Aldi, Lidl, Norma : de laatste jaren hebben deze "hard discounts" zich gevestigd in Frankrijk maar zij zijn er niet in geslaagd de franse ketens te overweldigen. Nu, met de inflatie, hebben zij zich opnieuw ontwikkelt. Waarom hebben deze prijskrakers zoveel moeite zich te vestigen ? Welke methoden hanteren zij om hun produkten minder duur te maken.

http://info.france2.fr/complement-denquete/emissions/39733468-fr.php

xxx

Ps: en U, hoe vergaat het U met het inkopen doen ? Ik schrik me elke keer WEER kapot bij het zien van werkelijk niets bijzonders te hebben gekocht, maar wel een kassabon die 'duidelijke taal' spreekt. Waar moet dat naar toe ? Bovenstaand gaat over Frankrijk, maar we kunnen hier gerust "EU' zetten.


Subsidie om energie te besparen in woningen

Minister Vogelaar ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij energiebesparing in woningen. Zij stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Met de subsidieregeling wil minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) kennis verzamelen over slimme en betaalbare energieproeven. De proeven moeten op termijn grootschalig zijn toe te passen. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de CO2-uitstoot met minimaal 45% verminderen ten opzichte van 1990. Projecten ontvangen maximaal 500.000 euro subsidie. De regeling wordt in de loop van 2008 opgevolgd door een structureel innovatieprogramma voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.


Geschorste arts behandelt kankerpatiŽnten

De geschorste Italiaanse arts Tullio Simoncini is nog steeds betrokken bij de behandeling van Nederlandse kankerpatienten. Een Interview met de omstreden arts.

http://player.omroep.nl/?aflID=6530500


Greenpeace: inzamelsysteem elektronica-afval zo lek als een mandje

Meer dan de helft van afgedankte elektronica in Nederland verdwijnt met onbekende bestemming. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CREM in opdracht van Greenpeace Nederland. Zelfs de rijksoverheid maakt zich schuldig aan het 'wegmaken' van eigen elektronica-afval door het te verkopen aan handelaren, terwijl het tegen betaling zou moeten worden aangeboden aan erkende recyclingbedrijven. Greenpeace verwacht dat het giftige elektronica-afval van consumenten, bedrijven en de overheid vaak eindigt in ontwikkelingslanden waar de dump van elektronica zorgt voor ernstige milieu- en gezondheidsproblemen. Uit het rapport blijkt volgens Greenpeace dat het huidige inzamelsysteem voor elektronica-afval niet deugt. Greenpeace eist dat elektronicaproducenten individueel verantwoordelijk worden gesteld voor het inzamelen en recyclen van hun eigen producten.

Het onderzoek richt zich specifiek op bruingoed, zoals computers, telefoons, printers, televisietoestellen en geluidsapparatuur, omdat hierin de meeste gevaarlijke chemicaliŽn zitten. Uit het onderzoek blijkt dat er per Nederlander gemiddeld 11,5 kilo bruingoed per jaar afgedankt wordt. Toch kan maar van 1,7 kilo met zekerheid worden vastgesteld dat het terechtkomt bij een erkende verwerker. Van het merendeel van het elektronica-afval is de bestemming onbekend, terwijl in ontwikkelingslanden steeds meer elektronica-afval wordt gedumpt. "Afval van consumenten, het bedrijfsleven en de ministeries vergiftigt zeer waarschijnlijk de leefomgeving van arme mensen in AziŽ en China. In ontwikkelingslanden zijn de milieuregels veel minder streng en daar wordt duidelijk misbruik van gemaakt", aldus Kim Schoppink, campagneleider giftige stoffen van Greenpeace Nederland. Een kwart van het afgedankte bruingoed dat de consument voor recycling inlevert bij winkels of gemeenten, blijkt niet bij een erkend verwerkingsbedrijf terecht te komen. Sommige inzamelpunten verkopen het na inname aan handelaren. Daarnaast wordt bijna de helft van de afgedankte elektronica door consumenten bij het huisvuil gegooid. Het verdwijnt in de verbrandingsoven waarbij giftige stoffen vrijkomen. Zelfs de apparatuur die van overheden afkomstig is, blijkt niet goed verwerkt te worden. De meeste ministeries geven hun apparatuur af aan Dienst Domeinen. Deze wist de data door de harde schijf te vernietigen wat de apparaten reduceert tot afval. De apparaten worden niet afgegeven aan een erkende verwerker, maar verkocht aan handelaren. Hiermee wordt de kans op illegale export naar ontwikkelingslanden aanzienlijk vergroot.

Greenpeace wil dat elektronicaproducenten, zoals de Nederlandse multinational Philips, zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen producten. Philips probeert deze verantwoordelijkheid te ontlopen door bij de overheid te pleiten voor een collectieve financiŽle verantwoordelijkheid voor het elektronica-afval. Bovendien weigert Philips vrijwillige inzamelsystemen op te zetten in het buitenland. "Philips moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn afgedankte producten zodat deze niet meer gedumpt worden in arme landen", aldus Kim Schoppink campagneleider giftige stoffen bij Greenpeace Nederland. Greenpeace eist dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat producenten individueel verantwoordelijk worden voor het inzamelen en verwerken van hun eigen afval. Dit stimuleert producenten om elektronica te ontwerpen zonder gif, die makkelijk te recyclen is.

 

Greenpeace doet wat mij betreft erg nuttig werk maar de uitglijder deze week op TV was voor mij echt een dieptepunt. De woordvoedster wilde maar niet ingaan op de opmerkingen van een journalist wat er gebeurde met donaties aan zogenaamde Greenpeace vertegenwoordigers op straat, het bleek dat de 60 euro per jaar het eerste jaar geheel in de zak verdwijnt van de organisatie die nieuwe leden werft. Dus beter dan om direct online lid te worden dan de zak van die straatverkoopclub te gaan spekken.....

Ron


Luxemburg legaliseert euthanasie

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is zeer verheugd dat nu ook in Luxemburg een euthanasiewet is aangenomen. De Benelux neemt op dit gebied een unieke positie in, zowel binnen als buiten Europa.  Luxemburg is het derde land, naast BelgiŽ en Nederland, waar euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts, onder strikte voorwaarden, niet meer strafbaar zal zijn. Het Luxemburgse parlement heeft op 19 februari jl. met 30 tegen 26 stemmen de wet aangenomen. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is de medische stand over het algemeen tegen legalisering. De zorgvuldigheidseisen, waaraan de arts zich moet houden, lijken grotendeels op de zorgvuldigheidseisen die in Nederland gehanteerd worden.   Tegelijkertijd is een wet inzake Palliatieve zorg aangenomen. Er zitten in beide wetten echter tekstuele tegenstellingen zodat een aantal wijzigingen nog doorgevoerd moeten worden. Er wordt vanuit gegaan dat de euthanasiewet halverwege 2008 van kracht zal worden. Het wetsvoorstel (Proposition de loi sur le droit de mourir en dignitť) vindt u op www.admdl.lu

De persverklaring naar aanleiding van de aanname van de twee wetten (palliatieve zorg en levensbeŽindiging op verzoek) en de beide wetten vindt u op www.gouvernement.lu Dan gaat u naar Salle de Presse.

www.nvve.nl


Ontwerpbesluiten rookvrije horeca

Minister Klink (VWS) heeft twee aangepaste ontwerpbesluiten naar de Tweede Kamer gestuurd om per 1 juli 2008 de rookvrije horeca in te voeren. In mei 2008 begint een campagne.

Minister Klink heeft de ontwerpbesluiten aangepast na overleg in de Tweede Kamer en een advies van de Raad van State.

Veranderingen zijn onder meer:

  • roken op terrassen is toegestaan, zolang het terras niet aan alle kanten is afgesloten;
  • in aparte rookruimtes mogen gasten maar dan alleen roken, maar werknemers mogen er niet bedienen;
  • het rookverbod in delen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn, geldt alleen voor overdekte winkelcentra, evenementenhallen, congrescentra en luchthavens.

Campagne

In mei 2008 begint het ministerie van VWS een campagne om de horeca en het publiek te informeren over het rookverbod per 1 juli 2008. Ook komt er een handleiding voor werkgevers, werknemers,
beheerders en vrijwilligers.

Rookverbod

Het kabinet besloot in juni 2007 dat de horeca, sport en kunst/cultuur vanaf 1 juli 2008 rookvrij moeten worden. Het rookverbod is bedoeld om tabaksgebruik terug te dringen en werknemers te beschermen
tegen tabaksrook.


Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over het voorschrijven van slaappillen

Nieuws van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Antwoorden van minister Klink op kamervragen van het Kamerlid Van Gerven over het
voorschrijven van slaappillen. (2070809280).

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat een proef in Nijmegen een besparing oplevert van
14 procent op het gebruik van rustgevende middelen? 1)

Antwoord 1
DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, heeft van 2003 tot 2005
een door ZonMw gefinancierd implementatieproject 'Stoppen met benzodiazepinen'
uitgevoerd. In dit project werd de minimale interventiestrategie bij het stoppen van
chronisch gebruik van benzodiazepinen - die ontwikkeld is door onderzoekers van het
UMC St. Radboud Nijmegen - landelijk geÔmplementeerd.
De landelijke resultaten van het programma Stoppen met benzodiazepinen lieten
"overall" resultaten zien die nog beter waren dan in de Nijmeegse proef. Percentages
van rond de 20% stoppers werden bereikt.
DGV is in 2005 doorgegaan met de implementatie van de minimale interventie. De
financiering daarvan gebeurde uit de instellingssubsidie die ik DGV verstrek. De
werkmaterialen van de minimale interventie zijn ook in 2008 nog steeds beschikbaar
voor artsen en apothekers via de website http://www.medicijngebruik.nl van DGV.

Vraag 2
Erkent u het belang van deze proef, zowel voor de kosten van de zorg als voor het
verminderen van gezondheidsproblemen zoals, suf- of vermoeidheid of de kans op
vallen?

Antwoord 2
De minimale interventie zoals toegepast in de proef in Nijmegen en grootschalig door
DGV geÔmplementeerd is zinvol om de problematiek als gevolg van het gebruik van
slaapmiddelen tegen te gaan en 20% procent stoppers op landelijk niveau is een mooi
resultaat. Niettemin hebben veel chronische gebruikers van slaapmiddelen helaas geen
baat bij deze minimale interventie. Deze groep zal ook via andere wegen gestimuleerd
moeten worden om het gebruik te heroverwegen.

Vraag 3
Bent u bereid deze proef landelijk in te voeren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3
De proef is al door DGV landelijk geÔmplementeerd via gelden van ZonMW en via de
instellingssubsidie die ik aan DGV heb verstrekt. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Vraag 4
In hoeverre heeft inadequaat voorschrijfgedrag door artsen een rol gespeeld bij het
voornemen om slaap- en kalmeringsmiddelen vanaf 2009 uit het pakket te halen? 2)

Antwoord 4
Ik acht een verantwoord gebruik van deze geneesmiddelen zeer in het belang van de
volksgezondheid. De grote omvang van het chronisch gebruik van deze middelen zal
daarom teruggedrongen moeten worden.
De NHG-standaard kent op het gebied van het voorschrijven van slaap- en
kalmeringsmiddelen een zeer restrictief beleid, maar deze wordt nog onvoldoende
opgevolgd.
Het College voor Zorgverzekeringen schat dat ongeveer 10% van de gebruikers van
slaap- en kalmeringsmiddelen chronische gebruikers worden. Procentueel valt dat mee,
maar gezien het grote aantal starters blijkt dat jaarlijks ongeveer 50.000 patiŽnten
chronisch gebruiker worden.
Met de minimale interventie strategie kan een vermindering van het chronisch
slaapmiddelengebruik worden gerealiseerd in de orde van 20 procent.
Dit betekent dat een grote groep gebruikers ook via andere wegen gestimuleerd moet
worden om het gebruik te heroverwegen. Ik ga ervan uit dat door de slaap- en
kalmeringsmiddelen uit het pakket te halen op termijn een veel grotere daling van het
chronisch slaapmiddelengebruik kan worden behaald.

Vraag 5
Deelt u de mening dat mensen die kortdurend baat hebben bij gebruik van slaap- en
kalmeringsmiddelen niet de dupe mogen zijn van slecht voorschrijfgedrag van
huisartsen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid slaap- en kalmeringsmiddelen in het verzekerde pakket te behouden, in
afwachting van een eventuele landelijke aanpak van deze proef?

Antwoord 5, 6
Ik ken de resultaten van een landelijke aanpak van de proef. Mede daarom vind ik
nieuwe maatregelen op zijn plaats om het niet verantwoord gebruik van slaap- en
kalmeringsmiddelen terug te dringen.
Voorop wil ik stellen dat de slaap- en kalmeringsmiddelen niet geheel uit het pakket
worden gehaald. Deze middelen zullen voor enkele specifieke indicaties vergoed blijven
worden. Daarnaast heb ik het CVZ gevraagd, zoals ik ook in mijn brief naar uw Kamer
(Z/VU-2775656) heb geschreven, of er (uitvoerbare) mogelijkheden zijn om het
kortdurend medisch noodzakelijk gebruik toch te kunnen blijven vergoeden. Ik heb het
CVZ ook gevraagd om een verdere uitwerking van de uitvoeringskosten en van de
risico's en de kosten van mogelijke substitutie door andere (duurdere) middelen. Het
CVZ verwacht mij in april 2008 daarover te kunnen adviseren. Op basis van het
aanvullend onderzoek van CVZ zal ik bezien hoe ik maatregel rond de vergoeding van
slaap- en kalmeringsmiddelen het beste kan invoeren.

www.minvws.nl


Behoort de behandeling van varices (spataderen) tot de verzekerde prestaties?

Voor de behandeling van varices worden verschillende (nieuwe) technieken gebruikt. Het CVZ heeft beoordeeld of de volgende technieken tot de te verzekeren prestaties ingevolge
de Zorgverzekeringswet behoren:

Endoveneuze laserbehandeling (EVLB);
Radiofrequente obliteratie (RFO);
Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het bovenbeen onder duplexcontrole;
Transilluminated powered phlebectomy (Tipp).

De conclusie van het CVZ is dat de genoemde technieken, behoudens Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het bovenbeen onder duplexcontrole, onder de dekking
van de Zorgverzekeringswet vallen. Voor EVLB is dat pas het geval vanaf 15 februari 2008.

Het CVZ is verder van opvatting dat de behandeling van varices een medisch noodzakelijke behandeling is en niet primair cosmetisch van aard is, als er een aangetoonde
hemodynamische stoornis of een ernstige complicatie is. Dit geldt voor de varices die in de CEAP-classificatie - die voor de indeling van varices wordt gebruik - met C2, C3, C4,
C5 en C6 worden aangeduid. Dit ligt anders voor de behandeling van varices die als C0 en C1 worden aangeduid. De behandeling van deze varices behoort in de regel niet tot de te
verzekeren prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet, omdat het daarbij veelal om louter cosmetische ingrepen gaat.

http://www.cvz.nl/resources/SpZ0802_spataderbehandelingen_tcm28-25383.pdf


Cholesterol en het metabool syndroom

In zijn proefschrift toont Gideon Hajer aan dat een lage HDL-cholesterolconcentratie (het
'goede' cholesterol) een risicofactor is voor vaatproblemen bij patienten met hart- en
vaaziekten.

Ook bij patiŽnten die een lage LDL-cholesterolconcentratie (het 'slechte' cholesterol)
hebben of LDL-cholesterolverlagende medicatie gebruiken. In een patiŽntenstudie liet
Hajer zien dat onder invloed van een vetrijke maaltijd de HDL-cholesterol concentratie in
het bloed daalt bij obese patiŽnten met metabool syndroom. Hiervoor zorgt een stof die
geproduceerd wordt door vetcellen, cholesteryl ester transfer protein.

Ook toonde Hajer aan dat verschillende soorten cholesterolverlaging (simvastatine en
ezetimibe) deze daling niet kunnen voorkomen. Na een vetrijke maaltijd stijgt het aantal
vet-rijke deeltjes. Het voorkomen van deze stijging door medicijnen zou kunnen leiden tot
een lager risico op het ontstaan van vaatziekten bij patiŽnten met metabool syndroom.
Echter, een gerandomiseerde studie liet zien dat geneesmiddelen die nu veel gebruikt
worden bij de behandeling van cholesterol geen effect hebben op de concentratie of
samenstelling van vetdeeltjes na een maaltijd.

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Slimmere behandeling van lymfklierkanker

Een behandeling van kanker waarbij gezond weefsel gespaard blijft is
antilichaam-immuuntherapie. Antilichamen kunnen een specifiek molecuul op de tumorcel
herkennen en deze cel direct doden of de afweermechanismen van het lichaam activeren.

De bekendste en meest succesvolle vorm is anti-CD20 antilichaamtherapie met
rituximab, gericht tegen het CD20-molecuul op lymfklierkankercellen. In zijn proefschrift
beschrijft Tom van Meerten het directe verband tussen het aantal CD20 moleculen op de
celmembraan en de complement-gemedieerde activiteit van rituximab. Ook laat hij zien
hoe verbeterde humane anti-CD20 antilichamen het mogelijk maken om
rituximab-resistente cellen te doden.

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Pijnstillers veroorzaken hoofdpijn

De belangrijkste oorzaak van chronische hoofdpijn is het overmatige gebruik van
pijnstillers. Dat concludeert Natalie Wiendels in een onderzoek waarop ze is
gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article922356.ece/Pijnstillers_veroorzaken_hoofdpijn


Uitspraken Rouvoet niet te rijmen voor ongewenst kinderlozen

Geinitieerd door de overheid is er deze week veelvuldig gediscussieerd over de vraag of er in Nederland (te) weinig kinderen geboren worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Hierbij wordt
voorbijgegaan aan de groep mensen die ongewenst kinderloos is en juist vanuit de politiek financieel tegengewerkt wordt als het gaat om de vergoeding van fertiliteitsbehandelingen. Voor Freya is de oproep
voor meer kinderen niet te rijmen met de slechte vergoedingenregeling voor mensen die dolgraag hun kinderwens in vervulling willen laten gaan en hiervoor aangewezen zijn op vruchtbaarheidsbehandelingen,
die in lang niet alle gevallen vergoed worden.

Vergoedingenbeleid vruchtbaarheidsbehandelingen laat te wensen over
Eťn op de zes paren krijgt te maken met vruchtbaarheidsproblemen. In veel gevallen is het paar aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen om de kinderwens in vervulling te laten gaan. Wanneer de
politiek zich zorgen maakt over het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt, mag verwacht worden dat het goed geregeld is met de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen. Helaas laat dit in
veel gevallen te wensen over. Zo wordt medicatie voor bijvoorbeeld kunstmatige inseminatie in zijn geheel niet vergoed. Ook heeft een paar met vruchtbaarheidsproblemen recht op vergoeding van slechts
drie IVF-behandelingen. Ter vergelijking: in Belgi√ę worden zes IVF-behandelingen vergoed. Paren met fertiliteitsproblemen worden hierdoor juist tegengewerkt door de overheid die oproept tot het stichten
van grotere gezinnen.

"Kinderloze paren parasiteren"
Naar aanleiding van de discussie over grotere gezinnen is er deze week in verschillende media een artikel verschenen met als titel: "Kinderloze paren parasiteren". De insteek van dit artikel is dat kinderloze
paren onvoldoende bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. Voor ongewenst kinderlozen is een dergelijke uitspraak zeer kwetsend. Freya wijst erop dat kinderloosheid in veel gevallen geen eigen
keuze is. Dergelijke ongenuanceerde opmerkingen houden geen rekening met de pijn en het verdriet dat een paar ervaart wanneer een gekoesterde kinderwens niet wordt vervuld.

Onbegrip werkgever
Paren die aangewezen zijn op vruchtbaarheidsbehandelingen, zitten over het algemeen in een onzekere fase in hun leven. Het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandelingen wordt als fysiek en emotioneel
zwaar ervaren. De werkgever heeft in veel gevallen weinig tot geen begrip voor de tijdsinvestering die gepaard gaat met het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandelingen. Wettelijk gezien is er (nog) niets
geregeld voor het ondergaan van behandelingen onder werktijd. Freya zou graag zien dat de overheid - naast een goede vergoedingenregeling - ook de tijdsinvestering tijdens behandelingen wettelijk vastlegt.

http://www.freya.nl


Belangenafweging economie en natuur moet beter

Drenthe, Frysl(aa)n en Groningen zijn niet zorgvuldig genoeg in hun afweging van economische belangen en de belangen van natuur en landschap. De drie noordelijke provinciebesturen geven te rooskleurige
schattingen van de werkgelegenheid die hun toeristische plannen opleveren. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in haar vandaag verschenen rapport over toerisme en recreatie in Drenthe, Frysl(aa)n en Groningen. De Rekenkamer onderzocht aan de hand van voorbeelden hoe de provincies omgaan met initiatieven van toeristische ondernemers. Ook bestudeerde de Rekenkamer projecten in het kader van het Kompasprogramma ter versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. De Rekenkamer staat positief tegenover de aanpak van de provincies, maar plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de uitwerking ervan.

Belangenafweging economie-ecologie
Toeristische en recreatieve ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van natuur en landschap tenzij er een 'groot openbaar belang' in het geding is en alternatieven ontbreken. Groningen en Frysl(aa)n stappen
volgens de Rekenkamer soms te gemakkelijk over mogelijke schade aan natuur en landschap heen. Zo onderkent Frysl(aa)n bij het Friese Merenproject wel dat er ecologische schade zal optreden maar de provincie onderzoekt geen alternatieven. Ze volstaat met 'compenserende maatregelen' zonder dat het 'groot openbaar belang' is aangetoond. Groningen brengt de ecologische gevolgen pas in kaart nadat een principe-besluit is genomen tot uitvoering van onderzochte projecten. Zo ontstaan politiek-bestuurlijk voldongen feiten die een objectieve afweging van tegenstrijdige belangen in de weg kunnen staan. In andere gevallen laat Groningen ecologisch onderzoek helemaal achterwege. Drenthe mikt vooral op grote recreatieve Kompasprojecten waarbij sprake is van een zorgvuldige afweging tussen ecologische en economische belangen. Bij de behandeling van verzoeken om in natuurgebieden uit te breiden blijven daarentegen de economische belangen van recreatie-ondernemers volgens de Rekenkamer onderbelicht.

Berekening werkgelegenheidseffecten
Aanvragen voor subsidie uit het Kompasprogramma moeten vergezeld gaan van schattingen van de werkgelegenheidseffecten. De Rekenkamer vindt die schattingen niet goed onderbouwd. Zo hanteren de
provincies niet de speciaal voor hen ontwikkelde vuistregel dat 10.000 tot 15.000 extra bezoekers ťťn extra structurele arbeidsplaats opleveren. Drenthe gaat er van uit dat 2000 bezoekers al ťťn
arbeidsplaats opleveren, Groningen hanteert verschillende getallen (7000, 2000 of 1875 bezoekers per arbeidsplaats). In Frysl(aa)n worden andere kosten toegerekend aan een project dan volgens de eigen
systematiek zou mogen. De Rekenkamer heeft geen verdere argumenten of verklaring voor deze afwijkingen aangetroffen. Geen van de provincies beschikt over bruikbaar cijfermateriaal om de
werkgelegenheids-effecten na de voltooiing van projecten te meten. Groningen doet dit naar eigen zeggen ook niet omdat effecten pas jaren na afronding van projecten zouden optreden.

Reactie provincies
De drie provincies hebben positief gereageerd op de aanbevelingen van de Rekenkamer tot verbetering. De provincie Frysl(aa)n tekent daarbij aan dat haars inziens belangenafwegingen en
werkgelegenheidsschattingen in de meeste gevallen zorgvuldig zijn geweest.


Natuurlijk rubber in de ban

Als eerste ging het Johns Hopkinsziekenhuis in 1894 over op het gebruik van rubberwegwerphandschoenen bij operaties. Nu doet de universitaire instelling als eerste in Amerika latexproducten in de ban.
Vanwege de allergische reacties die plantaardig rubber opleveren.

http://www.refdag.nl/artikel/1333271/Natuurlijk+rubber+in+de+ban.html


Waarschuwing voor antibioticum Avelox

PatiŽnten die het antibioticum moxifloxacine (merknaam Avelox) krijgen, lopen het risico van een dodelijke bijwerking. In een eind vorige week verstuurde brief aan duizenden Nederlandse artsen en
apothekers kondigt geneesmiddelenfabrikant Bayer veiligheidsmaatregelen aan.

http://www.refdag.nl/artikel/1333346/Waarschuwing+voor+antibioticum+Avelox.html


Europese burgers slikken bittere pil

Nieuwe geneesmiddelen gebaseerd op onethische testen goedgekeurd voor EU-markt

Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Stichting Wemos nieuw bewijsmateriaal dat `oneerlijke' geneesmiddelen, medicijnen die onethisch zijn getest in lagelonen- en ontwikkelingslanden, worden goedgekeurd voor gebruik op de Europese markt. Zij roepen het Europese parlement op tot onmiddellijke actie. In het rapport 'Ethics for drug testing in low and middle income countries: Considerations for European market authorisation' analyseert SOMO de rechtvaardiging voor het gebruik van placebo's en de deelname van kwetsbare patiŽntgroepen aan fase III klinische testen. Het rapport toont aan dat Europese autoriteiten op basis van onethische klinische testen goedkeuring verlenen voor het op de markt brengen van geneesmiddelen. Ook laat het rapport zien dat deze autoriteiten feitelijk de verplaatsing van onethische testen naar landen buiten West-Europa stimuleren door testen te vereisen die door de ethische beoordelingscommissies in West-Europa niet langer worden geaccepteerd. Als gevolg hiervan worden controversiŽle testen uitgevoerd in lagelonen- en ontwikkelingslanden waar lokale regelgevende autoriteiten en medisch-ethische toetsingscommissies slecht uitgerust zijn om de enorme toename van het aantal klinische testen te kunnen bolwerken.

"Deze praktijk heeft ernstige gevolgen," waarschuwt SOMO-onderzoeker Irene Schipper. "Zo pleegde bijvoorbeeld in een placebogecontroleerde test van Seroquel XR, een antipsychosegeneesmiddel voor de behandeling van patiŽnten met schizofrenie, een 25-jarige man zelfmoord na 173 dagen placebobehandeling en moest 8,3 procent van de patiŽnten die een placebo kregen, worden opgenomen in het ziekenhuis omdat hun ziekte verergerde. Deze test werd uitgevoerd in Bulgarije, India, Polen, Rusland en OekraÔne en was er enkel op gericht om verschillende farmaceutische formuleringen van hetzelfde antipsychosemiddel te onderzoeken. Volgens de Verklaring van Helsinki kan bij dit soort testen het gebruik van placebo's nooit worden gerechtvaardigd, omdat dit betekent dat ernstig zieke patiŽnten daardoor geen behandeling krijgen. Desondanks heeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Seroquel XR goedgekeurd voor de EU-markt." Het openbare beoordelingsrapport voor Seroquel is nog altijd niet beschikbaar, ondanks het feit dat het CBG volgens de EU Richtlijnen wettelijk verplicht is om het direct te publiceren. Dit gebrek aan transparantie beperkt zich niet tot het geval Seroquel. Ook voor de andere onderzochte medicijnen heeft het SOMO aanzienlijke moeite gekost om informatie te verkrijgen over waar klinische testen zijn uitgevoerd en welke ethische overwegingen daarbij zijn gemaakt.

Het nieuwe Wemos-rapport Een bittere pil is het eerste rapport dat een overzicht biedt van de risico's die het uitvoeren van klinische testen op inwoners van ontwikkelingslanden met zich meebrengt. Wemos komt met concrete voorstellen voor het verbeteren van de bescherming van deze kwetsbare proefpersonen. In het rapport wordt aangedrongen op strengere controle door de instanties die zijn belast met de goedkeuring van nieuwe medicijnen en hun toelating tot de Europese markt, met andere woorden: het centrale Europees Medicijnen Agentschap (European Medicines Agency, EMEA) en de nationale registratieautoriteiten binnen de EU. Ook pleit Wemos voor verplichte registratie van alle testen door farmaceutische bedrijven in een publiek toegankelijk register. Een bittere pil bevat een voorwoord van prof. dr. Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek en lid van de Eerste Kamer. In Straatsburg zal morgen een coalitie van vijf organisaties, bestaande uit Wemos, SOMO, Farmacie Mondiaal, Health Action International (HAI) Europe en de European Medical Students' Association (EMSA), de nieuwe rapporten presenteren aan twee Nederlandse leden van het Europese Parlement, Dorette Corbey (PvdA) en Maria Martens (CDA). De coalitie zal deze politici verzoeken om `onethische' geneesmiddelen een halt toe te roepen.


 


22 feb


Video - The Film About Vaccines You Simply Must See


Meest bespoten voedsel - top 10

1) Druiven - ItaliŽ
2) Komkommer - Spanje
3) Kouseband - Thailand
4) Kropsla - BelgiŽ
5) Appel - Nederland en Frankrijk
6) Perzik - Frankrijk en Spanje
7) Nectarine - Spanje
8) Paprika - Spanje en Turkije
9) Mandarijn - Zuid Afrika
10) Sinasappel - Egypte

http://www.weetwatjeeet.nl/gifmeter/?method=results&presets=products_desc


Griep, keelvirus slaan toe (ook bij ons)

Ook Mike Donkers en ikzelf zijn deze week een keer echt aan de beurt gekomen en geveld door een griep- en keelvirus. Vanaf 2006 zijn we niet meer ziek geweest maar nu zijn ook wij de klos, zegt genoeg over de kracht van deze variant. Op dag 2 begin ik al weer op te knappen maar rest van het gezin loopt al meer dan een week te hoesten, proesten en te niezen.

Wat ik zelf ertegen doe?

  • Vitamine C bombardement
  • Dagelijks 30-50mg extra zink
  • Cranberriesap/granaatappelsap
  • Spirulina pillen (immuunverhogend)
  • En 3-5 per dag met neuskannetje (neti-pot) de neusholtes uitspoelen met zoutoplossing

Ben je ook de klos? Dan veel sterkte met je herstel

Ron


Video - Akansas fights against the Flu Shots Merck Gardisil Lies!!!


Slimmere behandeling van lymfklierkanker

Een behandeling van kanker waarbij gezond weefsel gespaard blijft is antilichaam-immuuntherapie. Antilichamen kunnen een specifiek molecuul op de tumorcel herkennen en deze cel direct doden of de afweermechanismen van het lichaam activeren. De bekendste en meest succesvolle vorm is anti-CD20 antilichaamtherapie met rituximab, gericht tegen het CD20-molecuul op lymfklierkankercellen. In zijn proefschrift beschrijft Tom van Meerten het directe verband tussen het aantal CD20 moleculen op de celmembraan en de complement-gemedieerde activiteit van rituximab. Ook laat hij zien hoe verbeterde humane anti-CD20 antilichamen het mogelijk maken om rituximab-resistente cellen te doden.


Betere CT-scans van het hart

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Computertomografie (CT) van het hart is sinds de komst van 4-detector CT in 1998 sterk in ontwikkeling. De resultaten van het promotieonderzoek van Annemarieke Rutten maken het mogelijk optimalere scan- en contrastinjectie-protocollen te gebruiken voor het bepalen van de hoeveelheid verkalkingen (kalkscore) in de kransvaten van het hart. Ook leidt het een beter aankleuringspatroon bij CT van het hart met contrastmiddel. Bovendien levert het onderzoek een eerste indicatie dat CT van het hart behandelbaar ernstig kransslagaderlijden kan detecteren bij patiŽnten met perifeer vaatlijden die nog geen hartklachten hebben. De kalkscore kan helpen bij de selectie van patiŽnten in deze groep met het grootste risico op ernstig kransslagaderlijden.


Video - Eye On The Flu Shot the ingredients poisoning your children


Naar een optimaal gebruik van foliumzuur

Foliumzuur is een microvoedingsstof die we allemaal nodig hebben, maar die vooral van belang is voor vrouwen die zwanger willen worden. Een extra inname van 400 microgram per dag, vanaf vier weken voor tot acht weken na de conceptie, kan helpen voorkomen dat in de foetus een neurale buisdefect ontstaat – een aandoening waarbij de wervelkolom of het schedeldak niet goed is aangelegd.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1662


Machtige manager lastig te overtuigen

Heeft u soms het gevoel dat het onmogelijk is uw baas op andere gedachten te brengen? Dat is niet gek, want psychologen hebben ontdekt dat macht mensen zelfverzekerder maakt en dus moeilijker om mee
te praten.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14303

xxx


Updates wetgeving mbt supplementen

Vanwege alle ophef rondom de Codex voorstellen hierbij een site waarop het laatste nieuws te vinden is.

http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=home

Gert


Video - In Lies We Trust


Afspraken medisch beroepsgeheim vastgelegd in convenant

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), het Openbaar Ministerie en de regiopolitiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid hebben dinsdag 19 februari een convenant getekend. Daarmee worden afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met informatie die onder het medisch beroepsgeheim valt. De rechten en plichten van zorgverleners botsen in de praktijk geregeld met de rechten en plichten van OM en politie. Het is voor het eerst dat hierover in de regio Rijnmond tussen de drie partijen verregaande afspraken worden vastgelegd.

Beroepsgeheim
Het OM en de regiopolitie dienen het algemeen belang door de wet te handhaven en hulp te verlenen aan individuele burgers. Ziekenhuizen dienen het algemeen belang door mensen met gezondheidsproblemen te behandelen. PatiŽnten moeten voor medische hulp bij een ziekenhuis terecht kunnen zonder bang te hoeven zijn dat anderen informatie krijgen over hun aanwezigheid en hun medische informatie. Ziekenhuizen zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Met het vastleggen van de afspraken in een convenant willen alle partijen zo veel mogelijk duidelijkheid creŽren, zodat men weet wat men van elkaar kan verwachten in dergelijke situaties.

Nader overleg
Daarnaast zijn - om het convenant in de praktijk werkbaar te maken - bij alledrie de partijen contactpersonen benoemd. Deze contactpersonen zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week aanspreekpunt ingeval zich situaties voordoen waarin nader overleg wenselijk is.


Medici plegen illegale experimenten op laaggeschoolde zwarten

Filmopnamen en bloedaftappen bij afro's mag zonder toestemming in Amsterdam. Met de medisch ethische normen bij medische experimenten is het niet goed gesteld in Amsterdamse ziekenhuizen. Alleen de Tweede Kamer zou het geschonden vertrouwen in de medische stand nog kunnen herstellen. Artsen van een groot ziekenhuis in Amsterdam hebben afgelopen jaar tijdens operatie onder narcose illegaal beeldmateriaal vervaardigd van longpatiŽnt de heer G.H. Het komt ook regelmatig voor dat er in hoofdstedelijke ziekenhuizen bloed van zwarte laaggeschoolde Amsterdammers zonder hun toestemming wordt afgetapt voor medische experimenten. De wetenschappers weten niet van ophouden met onzorgvuldig handelen.De GGD Amsterdam heeft aangekondigd dit jaar onderzoek uit te voeren met bloed, dat verzameld is bij zwangere vrouwen in Amsterdam in de periode 1995-2007.  De GGD heeft zich niet schriftelijk gewend tot de vrouwen van wie het te onderzoeken bloed afkomstig is met het verzoek om toestemming tot het gebruik van dat bloed. Ook op illegale zieke Ghanezen en op kinderen in een procedure voor een verblijfsvergunning uit de Bijlmer worden in ruil voor gratis behandeling medisch riskante experimenten uitgevoerd. Bovenstaande kwesties hebben belanghebbenden afgelopen tijd bij de Stichting Rechtsbescherming Gezondheidszorg Allochtonen (SRGA) aangekaart met het verzoek het recht te laten spreken om herhaling te voorkomen. Met behulp van de gangbare procedures en zelfs juridische wegen is het de SRGA niet gelukt om de slachtoffers van dienst te zijn. De artsen van het Amsterdamse ziekenhuis weigeren de longpatiŽnt al het onrechtmatig verkregen beeldmateriaal ter vernietiging te overhandigen en excuses aan te bieden.  De rechter laat de GGD Amsterdam geen strobreed in de weg en de illegalen laten zich maar als proefpatiŽnten gebruiken voor een medische trial. De SRGA, de longpatiŽnt en zijn moeder en de hoofdstedelijke allochtonen zijn ten einde raad en zouden het op prijs stellen als de Tweede Kamer hun afgenomen vertrouwen in de medische stand zou willen herstellen.

Stichting Rechtsbescherming Gezondheidszorg Allochtonen


Peuters en kleuters in Nederland eten niet gezond genoeg

Peuters en kleuters in Nederland eten te weinig groenten, fruit, vis en vezelrijke voedingsmiddelen. Bovendien bevat de voeding van kleuters te veel verzadigde vetzuren. De ongezonde voeding van deze kinderen kan leiden tot overgewicht en op latere leeftijd tot chronische ziekten. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het eetpatroon van bijna 1300 kinderen in de leeftijd van twee tot en met zes jaar. Het onderzoek laat zien dat het aandeel vet, eiwitten en koolhydraten in de voeding van jonge kinderen gunstig is. Het type vet in de voeding van veel jonge kinderen is echter ongunstig. Zo eten kinderen te weinig vis (rijk aan visvetzuren) en vooral de voeding van kleuters bevat te veel verzadigde vetzuren Er zijn weinig jonge kinderen die voldoende groenten eten. Voor fruit is het beeld iets gunstiger, ťťn op de vier kinderen eet de geadviseerde hoeveelheid. Eťn op de zeven kinderen heeft overgewicht en eet dus meer dan nodig is voor normale groei en beweging.

Vitamines
Van de meeste vitamines en mineralen krijgen jonge kinderen voldoende binnen. Voor vitamine D en foliumzuur is dit wellicht niet het geval. Slechts drie op de vijf peuters gebruikt een supplement met vitamine D. Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of er echt tekorten zijn en wat de gevolgen zijn van een hoge inneming van zink, koper, vitamine A en synthetisch foliumzuur.

De voedselconsumptiepeiling
De peiling werd uitgevoerd van oktober 2005 tot november 2006 onder 1279 jonge kinderen in Nederland. De ouders van de kinderen noteerden in speciale voedingsdagboekjes de voeding van het kind op twee verschillende dagen van de week.

Beleid
Beleid is nodig om een gunstig lichaamsgewicht te bevorderen, evenals de consumptie van groenten, fruit, vis, vezelrijke producten en voedingsmiddelen met een goede vetzuursamenstelling.

http://www.rivm.nl


Synthetische conserveringsmiddelen

Synthetische conserveringsmiddelen worden aan cosmetische producten toegevoegd om hun schimmeldodende en bacterieremmende werking, zo verlengen ze de houdbaarheid van het product. Chemische conserveringsmiddelen zijn echter ťťn van de hoofdoorzaken van allergische reacties op cosmetische producten. Ze kunnen dermatitis veroorzaken en formaldehyde (een giftig oplosmiddel) vrijmaken. Daarbij komt dat ze door onze huid worden geabsorbeerd en via de bloedbaan in ons vetweefsel en onze organen terechtkomen. Hier kunnen zij ernstige schade aanbrengen en ons immuunsysteem
verzwakken. Hier volgt een overzicht van veelvoorkomende synthetische conserveringsmiddelen:

http://www.heelnatuurlijk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=49

Tip: Albert Noordstra


Ban op produkten die phenylpropanolamine bevatten in de VS - ivm hersenbloedingen

All drugs containing PHENYLPROPANOLAMINE are being recalled. STOP TAKING anything containing this ingredient. It has been   linked to increased hemorrhagic stroke (bleeding in brain) among women ages 18-49 in the three days after starting use of medication. Problems were not found in men, but the FDA
recommended that everyone (even children) seek alternative medicine.

The following medications contain Phenylpropanolamine:

Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant
Acutrim Plus Dietary Supplements
Acutrim Maximum Strength Appetite Control
Alka-Seltzer Plus Children's Cold Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine (Cherry or Orange )
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original
Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine
Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent
Alka Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine
BC Allergy Sinus Cold Powder
BC Sinus Cold Powder
Comtrex Flu Therapy & Fever Relief
Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules
Contac 12 Hour Caplets
Coricidin D Cold, Flu & Sinus
Dexatrim Caffeine Free
Dexatrim Extended Dura tion
Dexatrim Gel caps
Dexatrim Vitamin C - Caffeine Free
Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets
Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels
Dimetapp! DM Col d & Cough Elixir
Dimetapp Elixir
Dimetapp 4 Hour Liquid Gels
Dimetapp 4 Hour Tablets
Dimetapp 12 Hour Extentabs Tablets
Naldecon DX Pediatric Drops
Permathene Mega-16
Robitussin CF
Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion
Triaminic DM Cough Relief
Triaminic Expec torant Chest & Head
Triaminic Syrup Cold & amp; Allergy
Triaminic Triaminicol Cold & Cough

http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/

Marjan


UGent-doctoraat belicht nieuwe technieken voor het ontwerpen van stents

Via computersimulaties objectieve vergelijkingen kunnen maken van diverse stent ontwerpen, zodat ontwikkelprocessen verkort kunnen worden, kostprijzen dalen ťn op termijn de patiŽnt optimaler geholpen
wordt. Dat is in een notendop het resultaat van het doctoraatsonderzoek van ir. Matthieu De Beule van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent.

Stents

De trend in de hedendaagse chirurgie is de evolutie naar technieken waarbij grote incisies vervangen worden door slechts ťťn of een paar zeer kleine insnijdingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik
van stents voor het openen van slagadervernauwingen. De stent wordt daarbij via een sneetje in de lies of de arm ingebracht in de slagaders en ter hoogte van de vernauwing ontvouwen. Het grote voordeel van deze minimaal invasieve technieken is dat deze ingreep voor de patiŽnten minder belastend is, in vergelijking met conventionele chirurgie. Toch vertoont deze techniek nog steeds een aantal tekortkomingen.

Computersimulaties

In het doctoraatsonderzoek van ir. Matthieu De Beule werd een virtuele ontwerpomgeving gecreŽerd om de mechanische eigenschappen van stents te onderzoeken en te optimaliseren. Computersimulaties
maken het immers mogelijk om zeer snel van idee tot product over te gaan zonder tijdrovende `trial and error'-experimenten. Op die manier kan de ontwerper vlugger verschillende designs met elkaar vergelijken. Concreet betekent dit dat a priori kan gekeken worden of een nieuw concept voldoet aan de vooropgestelde vereisten (is de stent sterk genoeg, flexibel genoeg, etc.). Daardoor verkort het ontwerpproces en wordt de kostprijs gereduceerd. Naast de belangrijke informatie die dit computermodel levert bij het ontwerp van nieuwe stents, kan het ook gebruikt worden om verschillende stents objectief met elkaar te vergelijken. Door de verschillende stents virtueel aan dezelfde testen te onderwerpen, krijgen ingenieurs en artsen een objectief beeld van de manier waarop een stent zich "gedraagt". Met deze extra informatie kunnen ze nog beter de correcte stent voor hun patiŽnt kiezen.

 

 


21 feb


Video - Water Cure News Item on WTJ-TV


Ortho - Vitamine C Time Release

Vitamine C time-released is onzin. Vitamine C wordt boven in het maagdarmkanaal opgenomen in het bloed. Dat betekent dat het tablet dan al uit elkaar moet zijn gevallen. Zo niet, dan zal een deel gewoon met de ontlasting in de WC-pot belanden.

http://www.orthoeurope.com/nl/institute_persberichten.php#83


Nederland maakte gifgas tijdens de Koude Oorlog

Nederlandse onderzoekers hebben in de jaren vijftig in het geheim een grote hoeveelheid gifgas gemaakt waarmee ze hebben geŽxperimenteerd in de Sahara. Ook hebben ze met het beruchte gifgas sarin proeven gedaan op Vlieland. Dat blijkt uit een artikel in het weekblad HP/De Tijd dat deze week verschijnt. NOVA bericht vanavond over dit onderzoek. Op basis van uitgebreid onderzoek in de archieven van het Ministerie van Defensie reconstrueerde HP/De Tijd een opmerkelijke episode uit de Koude Oorlog. In de jaren vijftig reisden onderzoekers van het Chemisch Laboratorium van TNO enkele malen naar een geheime Franse basis in de woestijn van Algerije om er grootschalige proefnemingen te doen met bekende gifgassen als sarin, tabun en soman. Daarnaast beproefden ze er in 1952 een 'Stof X' die in het eigen laboratorium in Rijswijk was gemaakt. De stof bleek veel giftiger dan sarin. Het ging om ruim zes kilo, een voor Nederlandse begrippen zeer grote hoeveelheid.

Voor de experimenten werd een proefveld in de woestijn gebombardeerd met bommen en granaten, gevuld met de verschillende gifgassen. Rondom het inslaggebied stonden kooien met ratten opgesteld, die in groten getale bezweken in de gifwolken. Voor de proeven met 'Stof X' werden ook schapen en marmotten gebruikt. Bedoeling van de experimenten was onder meer meer de verdeling van gifgas over een groot terrein te meten, ter voorbereiding op een mogelijke aanval met chemische wapens door de Sovjet-Unie. Ook werden detectieapparatuur en beschermende kleding getest. Voor zover bekend hebben de proeven niet bijgedragen aan de ontwikkeling van chemisch wapens. Ter voorbereiding op de 'Sahara-proeven' werden in de zomer van 1952 in het geheim experimenten gedaan op het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. Ongeveer een kilo gifgas, hoogstwaarschijnlijk sarin, is daar getest op proefdieren. Kleinschaliger proeven vonden plaats bij Harskamp op de Veluwe. Voor zover bekend is het de enige keer dat in Nederland in de buitenlucht experimenten met gifgas zijn gedaan.

HP/De Tijd sprak ook met de enige nog traceerbare onderzoeker die aanwezig was bij de Sahara-proeven van 1958. Hij heeft niet eerder verteld over zijn belevenissen. Ook werd in de archieven een onderzoek aangetroffen waaruit blijkt dat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog in het geheim tientallen tonnen zwaveldioxide maakte om in te zetten wanneer ons land onverhoopt bij de strijd betrokken zou raken.


Video - Monatomic Elements


Onderzoek toont aan: 4 op de 5 mensen afgeleid tijdens mobiel bellen

Gisteren maakte Vodafone Nederland de resultaten bekend van een onderzoek naar 'bellen met aandacht', uitgevoerd door Motivaction. Aan het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Vodafone, deden 517 mensen mee. Het doel was te onderzoeken of het beeld klopt dat mobiel bellende mensen andere dingen doen tijdens het telefoneren, waardoor ze hun aandacht niet bij het telefoongesprek houden. Daarom introduceert Vodafone "Vodafone Onder Ons" dat mensen in staat stelt ťcht de tijd te nemen en aandacht te geven aan hun dierbaren aan de telefoon. Voor EUR 10 per maand kan een persoon met 3 anderen een groep vormen. Alle groepsleden kunnen elkaar gratis bellen, zolang ze willen. Voor Vodafone betekent dit onderzoeksresultaat dat er een markt is voor een nieuw product, 'Vodafone Onder Ons'. In plaats van telefoneren te combineren met allerlei andere dingen, zoals winkelen, fietsen, eten en TV kijken, kan een Vodafone klant nu ťcht de tijd nemen om te gaan zitten en zijn volledige aandacht te richten op zijn dierbare aan de telefoon.

Interessante conclusies uit het onderzoek zijn:
- 93% belt het liefst met zijn dierbaren (partner, familie, vrienden)
- 78% geeft aan andere dingen te doen tijdens het bellen
- 64% luistert niet goed tijdens een telefoongesprek
- 61% heeft het gevoel dat de persoon aan de andere kant van de lijn andere dingen doet
- 45% denkt dat 'ervoor gaan zitten' helpt om de volledige aandacht bij het gesprek te houden


Dynamiek zeebodem dicteert locatiekeuze windparken

Hoe ziet de zeebodem rondom een offshore windpark of zandwinput er over honderd jaar uit? Menselijk ingrijpen kan grote gevolgen hebben voor de dynamische natuurlijke processen op de bodem. Promovenda HenriŽt van der Veen van de Universiteit Twente heeft daarom een 'rapid assessment tool' ontwikkeld voor de Noordzee, dat snel inzicht geeft in de grootschalige effecten op lange termijn. Haar modellen kunnen helpen de optimale locatie te vinden en nadelige effecten beperkt te houden. Zij promoveert op 21 februari aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen. Met de ambitieuze plannen voor 'tulpeilanden' en grote windparken in zee neemt ook de behoefte aan voorspellende modellen toe: welke veranderingen zal de zeebodem te zien geven bij deze menselijke ingrepen? En hoe beÔnvloeden die veranderingen niet alleen de natuurlijke omgeving maar ook andere menselijke activiteit: scheepvaart, aanwezige boorplatforms, kabels en pijpleidingen. Om hierin inzicht te krijgen koppelt Van der Veen een Geografisch Informatiesysteem (GIS) van de Noordzee aan morfologische modellen die de vorming van patronen op de bodem beschrijven, zoals zandgolven en zandbanken.

Troggen en zandbanken

Dankzij deze koppeling weet de promovenda de natuurlijke vorming van zandbanken en zandgolven adequaat te voorspellen voor het overgrote deel van de Noordzee. Als volgende stap heeft zij de menselijke activiteit opgenomen: zandwinputten en windmolenparken. Rondom deze ingrepen ontstaat een heel eigen dynamiek, met onder meer troggen en zandbanken die hoogteverschillen van meters veroorzaken: het windpark zŤlf komt in de loop van de tijd ook hoger te liggen. De plaats van een windpark, de hoek ten opzichte van de stroomrichting, de korrelgrootte van het zand of de kiezels: ze dragen allemaal bij aan deze effecten. Zo is het effect bij de Engelse kust totaal verschillend van dat bij de Nederlandse: door sterkere stroming en een andere bodemsamenstelling treden effecten bij Engeland veel sneller op. Ook strekt de invloed zich daar uit over een veel groter gebied dan voor de Nederlandse kust.  De modellen van Van der Veen kunnen dienen als 'rapid assessment tool' voor besluitvorming over bijvoorbeeld de locatie van nieuwe activiteiten zoals de grootschalige zandwinning -365 miljoen kubieke meter- voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De gevolgen over honderd jaar mogen ver weg lijken, ze zeggen ook veel over de stabiliteit in de jaren ervůůr, aldus de promovenda. Ook kunnen de modellen relatief eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe 'lagen' die bijvoorbeeld informatie bevatten over andere menselijke activiteiten op de Noordzee.


‘PatiŽnten vaker wegsturen is geen oplossing’

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert arts en overheid bij problematische patiŽnten deze
vaker weg te sturen. Dat schrijven de raadsleden in het rapport ‘Goed patiŽntschap’ dat vorige week is
uitgebracht. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat in
de zorg, is het daar niet helemaal mee eens. “Sommige problemen uit het rapport moeten juist door de artsen
zelf worden opgelost.”

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/opinie08_08


Zoektocht naar oorzaak dikkedarmkanker gaat voort

Alle eigenschappen van levende cellen zijn vastgelegd in het DNA. DNA-schade kan onder meer ontstaan
door “mismatching”, waarbij schadelijke mutaties optreden tijdens de DNA-replicatie. Door middel van
genetische screening kunnen patiŽnten opgespoord worden die een mutatie hebben in een gen dat ervoor
zorgt dat DNA-schade wordt gerepareerd. Wanneer zo’n gen ontbreekt, worden veel mutaties dus niet
gerepareerd. Dat verhoogt het risico op bepaalde ziektes, met name kanker. Het onderzoek van Jianghua Ou
was gericht op het classificeren en karakteriseren van bepaalde mutaties (in reparatiegenen) die mogelijk
geassocieerd zijn met het Lynch syndroom, een erfelijk syndroom dat leidt tot een verhoogd risico op onder
meer dikkedarmkanker.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief08_08/promoties_oraties/08_02


 


20 feb


TV - Netwerk - Special over Dr Simoncini

Woensdag 20 februari 20.25 op Nederland 2 zendt Netwerk een reportage uit over en met dr. Simoncini.

Bekijk alvast de promo
http://www.curenaturalicancro.nl/netwerk-simoncini-promo.html#


Video - Fluoride Summary - Chemicals killing Barrier Reef and health


SOE-research

De nieuwste inzichten op het gebied van pathologie, diagnose en orthomoleculaire behandelwijze bijeen. SOE research, een nieuw initiatief van de SOE, voorziet in de wetenschappelijke onderbouwing van orthomoleculaire geneeskunde bij het voorkomen en genezen van ziektebeelden. Deze informatie is met name bedoeld voor orthomoleculair werkende artsen en therapeuten die op de hoogte willen blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied. Voor elk ziektebeeld worden zowel de nieuwste inzichten op het gebied van pathologie en diagnose als mede de opties die voor behandeling beschikbaar zijn opgenomen.

http://www.soe-research.nl/


Pillen getest op kwetsbare patiŽnten

Farmaceutische bedrijven ontlopen strenge internationale regels door pillen te testen in arme landen. Bij geneesmiddelenonderzoek worden ethische normen geschonden, aldus onderzoekers. Toch worden de middelen in EU-landen toegelaten.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article920218.ece/Pillen_getest_op_kwetsbare_patienten


Video - Eat Right: Quickest Grocery Tour Ever


Nieuws via internet speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven

Een ruime meerderheid (71%) van de internetgebruikers geeft aan dat internet een belangrijke informatiebron is om tot een mening te komen of een standpunt te bepalen over zaken als politiek en economie. Nieuwssites zitten dan ook in de top 5 van de meest bezochte informatieve sites. Meer dan tweederde (69%) van de gebruikers geeft aan dat zij websites als nu.nl en sites van papieren kranten gebruiken voor online nieuws. Men bekijkt dan vooral landelijk nieuws; voor regionaal en lokaal nieuws is doorgaans minder animo.  Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Dialogic onder meer in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft uitgevoerd onder bijna 1.500 internetgebruikers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat nieuws vrij vaak (37%) alleen nog maar via internet wordt bekeken. Nieuws door 'gewone' burgers of burgerjournalisten wordt door een derde gelezen, maar minder goed geacht dan nieuws door professionele journalisten. Ook is het merendeel van de gebruikers (70%) van mening dat websites inclusief videofragmenten niet perse betrouwbaarder zijn. Ongeveer de helft van de respondenten meent dat er geen verschil is in betrouwbaarheid tussen websites van bestaande kranten en nieuwssites zoals nu.nl.  Problemen ontstaan als via verschillende media tegenstrijdige beelden naar buiten komen. Er is ook behoefte aan informatie over de omgang met internet en aandacht daarvoor in het onderwijs.


Stikstof: vriend of vijand?

Wetenschappers uit ongeveer 20 landen komen aan de UGent bijeen voor de jaarlijkse vergadering van het NitroEurope geÔntegreerd project. Samen met de "open wetenschapsconferentie", zullen 170
wetenschappers zich buigen over de vraag in welke mate reactief stikstof nu goed of slecht is voor de Europese bosecosystemen in het algemeen en de broeikasgasbalans in het bijzonder.

NitroEurope

NitroEurope verenigt meer dan 60 Europese onderzoeksinstellingen en universiteiten die het netto effect van reactief stikstof op de Europese broeikasgasbalans onderzoeken. NitroEurope wordt gefinancierd
door het 6de kaderprogramma van de Europese Commissie, met bijpassende ondersteuning van nationale partners.

Milieu-impact van stikstof?

De milieu-impact van reactief stikstof is op dit ogenblik onderwerp van debat bij wetenschappers. Het uitgangspunt is het feit dat dit door menselijke activiteiten (o.a. door landbouw en verkeer)
geproduceerde en o.a. naar de atmosfeer uitgestoten reactief stikstof gedurende de voorbije decennia sterk gestegen is. Hoewel dit extra stikstof bijdraagt tot de bemesting van gewassen, veroorzaakt het ook
een cascade van milieuproblemen via afzetting uit de atmosfeer op o.a. (half)natuurlijke ecosystemen (stikstofdepositie).

Verdeelde meningen

Wetenschappers verschillen van mening omtrent het al dan niet negatieve effect van deze stikstofdepositie in bosecosystemen. In het toonaangevend weekblad Nature (15 Februari 2008, pp E1-3) zetten
Wim de Vries (Alterra, Nederland) en zijn collega"s zich af tegen de controversiŽle bevindingen van Federico Magnani (Universiteit van Bologna) en zijn team die stellen dat voor elke kilogram reactief
stikstof die vanuit de atmosfeer op bossen terechtkomt er ca 400 kg koolstof zou worden vastgelegd door CO2 opname in het bosecosysteem. Indien dit juist zou zijn, kan het als argument gebruikt worden
om het beleid ter reductie van de stikstofuitstoot te verlaten aangezien dit de stikstofdepositie verlaagt. Men zou zelfs kunnen kiezen voor een beleid waardoor de stikstofdepositie toeneemt als een middel om
de verandering van ons klimaat tegen te gaan.

De Vries en zijn team tonen met gegevens van ongeveer 400 Europese bossen echter aan dat slechts 30-70 kilogram koolstof vastgelegd wordt per kilogram stikstofdepositie. Dit is ongeveer ťťn tiende van
wat beweerd wordt door Magnani en medewerkers. Met deze veel geringere respons wordt het nog belangrijker om de potentiŽle voordelen van stikstof af te wegen ten opzichte van de gekende negatieve
effecten op bodemverzuring, biodiversiteit en pollutie van het grond- en oppervlaktewater.

Deze negatieve effecten van stikstof worden ook benadrukt door UGent-onderzoekster An De Schrijver en collega"s in hetzelfde nummer van Nature. Zij reageren op het artikel van Magnani en collega"s
door te stellen dat naast het vastgestelde positieve effect op de vastlegging van koolstof, stikstofdepositie wel degelijk negatieve gevolgen heeft en gepaard kan gaan met het fenomeen van stikstofverzadiging.
In stikstofverzadigde bossen spoelt immers een overmaat aan reactief stikstof uit naar het grondwater of wordt in (broeikas)gasvorm uitgestoten naar de atmosfeer. Vele bosecosystemen in Europa en
Noord-Amerika, vooral deze gelegen in sterk geÔndustrialiseerde en dichtbevolkte gebieden, zouden al verzadigd zijn met stikstof. De voorspelling dat de komende 50 jaar de stikstofdepositie wereldwijd nog
sterk zal toenemen, geeft duidelijk de omvang aan van deze milieuproblematiek.

Praktisch

De NitroEurope Algemene Vergadering en de "Open Wetenschapsconferentie" vinden plaats van 18 tot 21 februari in het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Op woensdag 20 februari start de internationale conferentie met als titel: Reactive nitrogen and the European Greenhouse gas balance. Het programma is beschikbaar op:

http://nitrogen.ceh.ac.uk/conference2008/


Video - The Forgotten Struggle Trailer


Agressieve fantasieŽn kun je beter niet onderdrukken

Het hebben van agressieve fantasieŽn is zo gek nog niet. Dit stelt Marleen Nagtegaal in haar proefschrift Aggression: Its association with dysfunctional thought control processes, cognition, and
personality. Marleen Nagtegaal onderzocht vrouwelijke en mannelijke studenten, mannelijke leden van een schietsportvereniging, mannelijke gedetineerden en deelnemers aan controlegroepen. Iedereen
heeft agressieve fantasieŽn. Of ze ook omslaan in agressief gedrag, hangt af van wat er met de gedachten wordt gedaan: worden ze onderdrukt of wordt er bijvoorbeeld over gepraat? Nagtegaal promoveert
vrijdag 29 februari 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het hebben van agressieve fantasieŽn an sich doet er niet zo toe, aldus Marleen Nagtegaal. Het komt immers bij iedereen voor. Het is belangrijker wat je vervolgens doet met deze gedachten. Als je afleiding
zoekt voor het hebben van agressieve fantasieŽn of als je hierover praat, heb je minder kans agressief gedrag te vertonen. Probeer je de gedachten te onderdrukken, bestraf je jezelf of ga je over zo'n
gedachte piekeren, dan is de kans groter dat je agressief gedrag gaat vertonen.

Nagtegaal nam vragenlijsten af over agressieve fantasieŽn en over verschillende manieren om agressieve gedachten te controleren (gedachtecontrolestrategieŽn), zoals het onderdrukken ervan. Zij maakte
hierbij gebruik van het bekende witte beren experiment van Wegner en collega's, waarbij deelnemers vijf minuten niet mogen denken aan een witte beer, en dit dan juist vaak blijken te doen. Het proberen te
onderdrukken van ongewenste gedachten is dus erg moeilijk.

Uit het onderzoek van Nagtegaal blijkt dat de verschillende onderzochte groepen nagenoeg even veel agressieve fantasieŽn hebben. Ook het onderwerp en het type agressie in de agressieve fantasieŽn
verschilt niet. Wel is er verschil in de gedachtecontrolestrategieŽn die deelnemers gebruiken. Zo blijken gedetineerden hun gedachten vaker op een niet-functionele manier te controleren, zij piekeren vaker,
straffen zichzelf en onderdrukken de gedachten.

Sommige gedachtecontrolestrategieŽn zorgen ervoor dat je minder agressieve gedachten hebt. Een voorbeeld van zo'n strategie is sociale coping: over de ongewenste gedachte praten met een
vriend/vriendin. Een ander voorbeeld is het zoeken van afleiding, andere dingen doen, waardoor je vergeet welke agressieve gedachte je had. Andere strategieŽn werken niet goed, de agressieve gedachten
verminderen niet, en deze strategieŽn zijn geassocieerd met psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressie. Een voorbeeld van een niet werkende gedachtecontrolestrategie is het eerder genoemde
onderdrukken. Ook het jezelf bestraffen voor het hebben van zo'n gedachte, bijvoorbeeld door jezelf te slaan of te knijpen, helpt niet.

Erasmus Universiteit Rotterdam


Binnenlands bestuur moet meer samenwerken bij uitvoering Europese regels

In Nederland zouden centrale en decentrale overheden meer bestuurlijke kennis en informatie moeten uitwisselen om schendingen van Europese regels te voorkomen. Op deze manier kan de Nederlandse
regering ook kritischer kijken naar de groeiende invloed van de Europese regelgeving. Dit concludeert Cornelis van der Sluis in zijn proefschrift In wederzijdse afhankelijkheid. Nationaal bestuurlijk
toezicht in Europees perspectief, dat hij op vrijdag 29 februari 2008 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als gemeentes en provincies in Nederland de Europese regels niet goed naleven, stelt de Europese Unie de centrale overheid hiervoor aansprakelijk. Zo moest de Nederlandse regering de Europese Unie
miljoenen terugbetalen, toen lokale overheden de besteding van Europese structuurfondsen in de jaren negentig niet zorgvuldig hadden afgehandeld. Omdat de centrale overheid opdraait voor het foutief
handelen of nalaten van een gemeente of provincie, heeft ze behoefte aan instrumenten, waarmee ze beter toezicht kan houden op de decentrale overheden, en eventueel ook boetes kan verhalen. Zeker nu de
invloed van Europese regelgeving op steeds meer terreinen merkbaar is.

Cornelis van der Sluis onderzocht wat er op dit gebied kan en mag binnen de huidige staatsinrichting. Hij toont aan dat ingrijpen van de centrale overheid, ook op basis van de bestaande wetgeving, mogelijk
moet zijn, zeker gelet op de mogelijke gevolgen van schendingen van Europees recht. De bestaande instrumenten van schorsing, vernietiging en taakverwaarlozing lijken daarbij voldoende. Nieuwe
instrumenten zijn niet nodig. De veronderstelde autonomie ' een grens die aan toezicht wordt gesteld ' van decentrale overheden is dus niet in alle gevallen juridisch hard te maken.

Maar bovenal is preventie van groot belang. Centrale en decentrale overheden zijn van elkaar afhankelijk en zouden meer kennis en informatie moeten uitwisselen om schendingen van Europese regels te
voorkomen. Hiervoor zou een agentschap kunnen worden opgericht, dat niet alleen een platform is voor informatie- en kennisuitwisseling, maar ook in beeld brengt en onderzoekt op welke wijze decentrale
overheden Europese regels wel of niet uitvoeren. Op deze manier zou de Nederlandse regering ook kritischer kunnen kijken naar de groeiende invloed van de Europese regelgeving, die volgens Van der Sluis
lang niet altijd nodig is. Het bestaande kenniscentrum 'Europa decentraal' zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Erasmus Universiteit Rotterdam


Rookverbod in de horeca heeft meer baten dan kosten

De baten van een rookverbod overtreffen de kosten. Dit komt vooral omdat er zoveel gezondheidswinst wordt geboekt. De kosten van het rookverbod hangen net als de baten voor een belangrijk deel samen met gezondheidswinst in de vorm van gewonnen levensjaren, namelijk hogere kosten voor AOW en voor zorguitgaven in de extra levensjaren. Dit concluderen Esther Mot (CPB) en Marlon Spreen (studente geneeskunde, die hiervoor een stageonderzoek heeft verricht bij het CPB) in het vandaag verschenen CPB document Een rookverbod in de Nederlandse horeca: Een kosten-batenanalyse.

Rookverbod gericht op veilige werkplek
Om werknemers te beschermen tegen de schadelijke effecten van passief roken (onder andere een verhoogde kans op longkanker en hart- en vaatziekten) moeten in Nederland vanaf 1 januari 2004 de werkplekken rookvrij zijn. Het kabinet Balkenende IV heeft besloten dat de uitzondering die nu nog geldt voor de horeca, per 1 juli 2008 zal worden opgeheven. In dit onderzoek is vanuit economisch oogpunt naar deze maatregel gekeken en zijn de kosten en baten ervan voor de maatschappij op de lange termijn in kaart gebracht.

De kosten en baten zijn ook op een rij gezet voor een alternatief van verbeterde ventilatie, dat minder ingrijpend is voor rokers, maar dat geen veilige werkplek kan bieden. Hierbij zijn de baten ook groter dan de kosten, maar het saldo is veel kleiner dan bij een rookverbod.

Baten van een rookverbod: vooral gezondheidswinst
Horecamedewerkers leven langer door een rookverbod omdat ze niet meer passief roken. Voor rokende mannen is dit gemiddeld 0,5 jaar extra en voor niet-rokende mannen 0,2 jaar. Voor vrouwen zijn de opbrengsten iets lager. Een veel grotere gezondheidswinst valt te behalen als horecamedewerkers door het rookverbod helemaal stoppen met roken. Een beperkt deel van de rokende horecamedewerkers stopt met roken als een rookverbod op hun werkplek gaat gelden. Een niet-rokende man leeft bijna 8 jaar langer dan een rokende man en een niet-rokende vrouw leeft ruim 6 jaar langer dan een rokende vrouw.

Andere baten van een rookverbod die we konden kwantificeren, zoals minder brandschade en minder zorguitgaven gerelateerd aan roken en passief roken, zijn veel geringer in omvang. Voor niet-rokende horecabezoekers en -medewerkers is het een belangrijk voordeel dat ze niet meer in de rook hoeven te zitten, maar dit konden we niet in geld uitdrukken.

Kosten van een rookverbod
Tot de kosten van een rookverbod wordt ten eerste gerekend dat het vervelend is voor rokende horecamedewerkers dat ze niet meer tijdens het werk kunnen roken. De berekende kosten hiervan zijn gering vergeleken met andere kosten en baten binnen de KBA. De daling van inkomsten uit accijnzen is veel groter, evenals de kosten die samenhangen met de gewonnen levensjaren (meer AOW-uitkeringen en meer zorguitgaven). De kosten van gezondheidswinst worden meegenomen, hoewel sommige gezondheidseconomen hier tegen zijn. Het CPB doet dit toch, omdat in een maatschappelijke KBA alle kosten en baten zoveel mogelijk in kaart worden gebracht.

Mogelijk zal de omzet in cafťs afnemen door een rookverbod. Omdat consumenten hun geld dan ergens anders aan besteden, brengt dit voor de maatschappij als geheel alleen op korte termijn kosten met zich mee, namelijk voor een overgangsperiode.

Onzekerheden
Het waarderen van de kosten en baten brengt een aantal onzekerheden met zich mee, bijvoorbeeld wat de waarde is van een extra levensjaar in volledige gezondheid, en de inschatting van het percentage horecamedewerkers dat helemaal stopt met roken. In de basisversie van de KBA is gerekend met een waarde van 100.000 euro voor een gezond levensjaar, omdat dit op grond van de literatuur, die overigens nogal wat variatie laat zien, een redelijke inschatting lijkt. Vanwege de variatie zijn ook analyses gedaan met lagere en hogere waarden van een levensjaar en met andere alternatieve veronderstellingen. Bij al deze berekeningen zijn de baten van een rookverbod groter dan de kosten.

Conclusie
Een vergelijking van kosten en baten pleit voor het invoeren van een rookverbod in de horeca. Een opmerkelijke conclusie is dat rokende horecamedewerkers er in de KBA op vooruit gaan door een rookverbod. De waarde van hun gezondheidswinst is op lange termijn veel hoger dan de daling van het nut omdat ze niet meer kunnen roken tijdens het werk. Dit wil niet zeggen dat individuele rokers ook van mening zijn dat ze er op vooruit gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zij de gewonnen levensjaren lager waarderen dan de maatschappij als geheel.


 


19 feb


Video - Chronic Fatigue Syndrome - Clinical Nutrition


Kunstmatige zoetstoffen spelen rol bij gewichtstoename

Het verbreken van de band tussen zoet en calorieŽn kan het lichaam in verwarring brengen, en het daardoor moeilijker maken om de opname van voedsel te normaliseren

WASHINGTON — Wil je gewicht verliezen? De light-frisdranken door de gootsteen spoelen zou kunnen helpen.

Onderzoekers hebben in het laboratorium bewijs gevonden dat het wijdverbreide gebruik van calorie-arme zoetstoffen het feitelijk moeilijker maakt voor mensen om hun voedselinname en gewicht onder
controle te houden. Deze bevindingen verschijnen in het Februari-nummer van Behavioral Neuroscience, dat gepubliceerd wordt door de American Psychological Association (APA)

Psychologen aan de Purdue Universiteit Ingestive Behavior Research Center rapporteerden dat ratten die yoghurt kregen met een nul-calorieŽn zoetstof, vergeleken met ratten die yoghurt gezoet met glucose aten (een enkelvoudige suiker, 15 calorieŽn per theelepel, hetzelfde als gewone suiker) later statistisch betekenisvol meer calorieŽn innamen, meer gewichtstoename hadden, en meer lichaamsvet vasthielden zonder het later evenwicht te brengen door iets minder te gaan eten.


Auteurs Susan Swithers en Terry Davidson, beide dokter in de wetenschappen, veronderstellen dat door het verbreken van de connectie tussen een zoete sensatie en calorierijk voedsel, het gebruik van saccharine de capaciteit van het lichaam om voedselinname te reguleren verandert. Problemen met deze zelf-regulatie zouden kunnen verklaren waarom obesitas met dezelfde snelheid is toegenomen als het gebruik van kunstmatige zoetstoffen. Het zou ook kunnen verklaren, aldus Swithers, waarom er niet voldoende wetenschappelijke overeenstemming is, met verscheidene onderzoeken die gewichtsverlies aantonen, of juist gewichtstoename, of weinig effect. Omdat mensen verschillende achtergronden hebben met kunstmatige en natuurlijke suikers, kunnen onderzoeken die geen rekening houden met de historie van suikergebruik van mensen, een verscheidenheid aan uitkomsten opleveren.

Drie verschillende experimenten onderzochten of saccharine de capaciteit van proefdieren om hun inname te reguleren veranderde, op grond van verschillende overwegingen - de meest voor de hand liggende:
de inname van calorieŽn, gewichtstoename en compensatie door minder te eten.

De onderzoekers maten ook de veranderingen in de standaard lichaamstemperatuur, een lichamelijke waardebepaling. Normaal gesproken als we ons voorbereiden op eten, laat de stofwisseling de motor
wat sneller lopen. Echter, ratten die getraind waren met gebruik van saccharine (waardoor de link tussen zoetheid en calorieŽn verbroken was) lieten een kleinere temperatuurstijging zien na het eten van een
onbekende zoetsmakende, calorierijke maaltijd dan ratten die met glucose (=suiker) getraind waren.
De auteurs denken dat deze afgevlakte reactie leidt tot overeten en het ook moeilijker maakt om de zoetsmakende calorieŽn weer te verbranden.

"De gegevens laten duidelijk zien dat het consumeren van voedsel gezoet met calorie-arme saccharine kan leiden tot grotere gewichtstoename en zwaarlijvigheid dan het eten van hetzelfde voedsel gezoet met
de calorierijkere suiker," schreven de auteurs. Ze erkennen dat deze uitkomst gevoelsmatig onjuist lijkt te zijn en geen welkom nieuws is voor klinische onderzoekers en artsen in de gezondheidszorg, die heel lang zoetstoffen met weinig of geen calorieŽn hebben aanbevolen. En, erger, de gegevens komen van ratten, niet van mensen. Echter, de onderzoekers hebben gemerkt dat hun bevindingen overeenkomen met het bewijs dat naar voren komt dat mensen die meer light-frisdranken drinken een groter risico hebben op obesitas of het metabolisch syndroom, een verzameling van medische problemen zoals buikvet, hoge bloeddruk en insulineresistentie die mensen in de gevarenzone brengt voor hartkwalen en diabetes.

Waarom geeft suikervervanger een terugslag?
Swithers en Davidson schreven dat zoet voedsel "een opvallende smaak stimulatie" geeft, dat voorspelt dat iemand van plan is veel calorieŽn in te nemen. De opname- en verteringsreflexen maken zich klaar
voor het opnemen daarvan, maar als namaakzoet niet gevolgd wordt door een hoeveelheid calorieŽn, raakt het systeem in de war. Aldus kunnen mensen meer gaan eten of minder energie verbruiken dan ze
anders zouden doen.

Vertaling : Ulrike


TV - LLinke Soep - lekker dekbed door martelen ganzen

Crossmediamagazine over duurzaam consumeren dat de kijker door de wereld van voeding, energie en lifestyle gidst en alternatieven met een groen randje biedt. LLinke Soep probeert het Nederlandse publiek te helpen bij een bewuste, maar vooral leuke en lekkere levensstijl. LLinke Soep, voor de consument met ballen. Ganzen martelen voor een lekker zacht dekbed? Dons wordt verwerkt in bijvoorbeeld jassen, maar ook in slaapzakken of dekbedden. Dit kan afkomstig zijn van levend geplukte ganzen. Dierenmishandeling, dat is duidelijk.

In deze aflevering van LLinke Soep gaat Froukje op zoek naar een donzen dekbed waar de ganzen niet voor gemarteld zijn. Hiernaast worden vijf gezichtsmaskers getest die van alles beloven. De rockband 30 seconds to Mars uit Los Angeles probeert met hun muziek en videoclips de groene boodschap over te brengen. Hun fans zijn ware groupies voor een beter milieu geworden, maar hoe groen is de band zelf? Presentatie: Froukje Jansen, Edo Brunner en Marcel van der Steen.

http://player.omroep.nl/?aflID=6520399


Video - Why are oral bacteria so difficult to deal with?


Anoniem surfen

JAP is een initiatief van de Technische Universiteit van Dresden. Het is de beste gratis anonieme websurfer die er momenteel is. Zo goed zelfs dat de Duitse politie er op stond dat er een achterdeur werd ingebouwd om kinderpornografienetwerken op te kunnen sporen. Dit gebeurde in 2004, maar JAP ging naar het gerecht en kon vervolgens de achterdeur weer verwijderen. En dat is maar goed ook.

Lees verder op:
www.fonteine.com/anoniem_surfen.html


Video - Infant monkeys continue to be killed - Nicotine experiments


Waarom bananen wel goed zijn....

Bananen hebben de naam van dikmakers maar zijn voor de hersenen en spieren superfoods. Bananen bevatten naast drie natuurlijke suikers (sucrose, fructose en glucose) ook nog vezels die de suikers afremmen waardoor het effect op de suikerspiegel minder is dan brood of gekookte aardappelen/rijst.

Waar is een banaan nog meer goed voor ?

Depressies: een banaan bevat de stof tryptofaan, een eiwit dat je lichaam omzet naar serotoninen, deze stof ontspant, verbetert je stemming en geeft je een goed gevoel.

PMS: Bananen bevatten de vitamine B6, deze reguleert de bloedsuikerhoogte, deze heeft een direct effect op je stemmingen.

Bloedarmoede: de banaan is rijk aan ijzer, dit stimuleert de produktie van hemoglobine in het bloed want dus gunstig is bij mensen en zeker kinderen met bloedarmoede.

Bloeddruk: deze tropische vrucht bevat veel kalium, de tegenhanger van natrium (zout) en is dus perfect voor het verbeteren van je bloeddruk. De Amerikaanse FDA staat zelfs toe dat de bananen industrie claims mag doen mbt bloeddruk en hartaanvallen.

http://www.fonteine.com/banaan.html


Geen statines, wat dan wel?

Veel mensen die statines gebruiken ondervinden daarvan last. Zij zouden graag - zonder de bijwerkingen van statines - iets willen doen om het cholesterolgehalte in het bloed te doen dalen. Statines zijn krachtige cholesterolverlagers. Er bestaat op dit moment niet ťťn alternatief middel om de zelfde resultaten te bereiken. Wel is het mogelijk om met een combinatie van voedings- en leefmaatregelen het cholesterolgehalte in het bloed aanzienlijk te verlagen.

http://www.voorhethart.nl/index.php?pageid=5&sub=55

Rob van Hees


Freedom for Education

The European Forum for Freedom in Education (Effe) a member of ECAS sends an invitation to its 32nd effe-Colloquium.

De nieuwe Europese Overheid die het beste met U voorheeft :

http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1

xxx


Beter binnenmilieu in basisscholen

Het kabinet wil samen met scholen en gemeentebesturen het binnenmilieu in basisscholen verbeteren. Het streven is een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Leraren en leerlingen hebben er last van als de luchtkwaliteit in het stookseizoen niet goed is, de temperatuur in de zomer te hoog of als er te veel geluid is. De gezondheid en leerprestaties kunnen er onder lijden.

Bezoek van GGD
De komende vijf jaar krijgt elke basisschool met natuurlijke ventilatie een bezoek van de GGD. Zij voeren metingen uit en geven een advies op maat. Binnen vijftien jaar moet de luchtverversing in elk klaslokaal voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuwbouw. Ook moet 's zomers de temperatuur in elk schoollokaal beheersbaar zijn.


Blaasontsteking nu ook eenvoudig thuis te testen

Blaasontsteking is een veel voorkomende kwaal. Een indicatie hiervoor is een vervelend, branderig gevoel tijdens het plassen. Nu kan men eenvoudig, snel en discreet thuis een test doen om te zien of er inderdaad sprake is van een blaasontsteking. Daarnaast kan de test ook aantonen of er verborgen nierschade is. Het principe van de test is het aantonen van bacteriŽn in de urinewegen die geleidt hebben tot een blaasontsteking. Tevens kan eventueel via de urine uitgescheiden eiwit aangetoond worden, wat een indicatie kan zijn voor verborgen nierschade. Men vangt de ochtendurine op, en dipt het teststrookje in de urine. Na 1 minuut is de uitslag afleesbaar. Indien er sprake van verborgen nierschade is, dient de test nog 2 maal herhaald te worden. Iedere verpakking is goed voor 3 testen op blaasontsteking of 1 totaal test op verborgen nierschade. De Easy Home Test Blaasontsteking is zoals alle andere Easy Home Testen CE gecertificeerd. De test is verkrijgbaar via de drogist en apotheek.

www.easyhometest.eu


K.U.Leuven stelt Leuven Medical Technology Centre voor

Op donderdag 21 februari stelt de K.U.Leuven officieel het Leuven Medical Technology Centre (LMTC) voor. Dat is een samenwerkingsverband tussen meer dan 40 groepen die aan de universiteit, binnen de Associatie K.U.Leuven, in de universitaire ziekenhuizen en bij spin-offs baanbrekend onderzoek doen naar medische technologie. Het LMTC demonstreert die dag enkele toepassingen zoals een chirurgische robot, een testtoestel voor een enkel/voetorthese, 3D-scanning van het gezicht en een bed dat het volledige lichaam actief en computergestuurd ondersteunt. Geneeskunde is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met technologisch onderzoek. Het gaat niet alleen om bekende apparatuur zoals, bijvoorbeeld, scanners maar ook om computers en software die allerlei gegevens interpreteren, biosensoren, technieken voor operaties en weefselherstel enzovoort. Het LMTC wil alle kennis van zowel dokters en ingenieurs samenbrengen, en die kennis ten dienste stellen van de maatschappij door goede contacten met financiers, overheid en industrie. Het onderzoek is geconcentreerd rond vijf domeinen: medische beeldvorming, bionische systemen, biomaterialen en weefselherstel, biomonitoring en –controle, en gecontroleerde vrijgave van geneesmiddelen in het lichaam. Het centrum is ook betrokken bij twee opleidingen: master in Biomedical Engineering en master in Biomedical Sciences. Het LMTC coŲrdineert de samenwerking op het vlak van medische technologie tussen 6 faculteiten, meer dan 40 onderzoeksgroepen en zowat 1000 onderzoekers. Tijdens de voorstelling in de Jubileumzaal kunt u niet alleen kennismaken met de onderzoekers en met wat ze doen, maar ook demonstraties bekijken van enkele van hun uitvindingen en technieken.


Thee maakt vrouwelijke bloedvaten schoon

Vrouwen die veel thee drinken, lopen een minder grote kans op het krijgen van dichtgeslibde vaten. Daarmee gaat ook het risico op hart- en vaatziekten omlaag.

http://www.nu.nl/news/1440042/151/Thee_maakt_vrouwelijke_bloedvaten_schoon.html


Vieze lucht verlaagt IQ van kinderen

Kinderen uit wijken waar veel luchtvervuiling is, scoren lager op intelligentie tests dan kinderen uit schone wijken. Het effect van vervuilde lucht is vergelijkbaar met een moeder die gedurende de zwangerschap tien sigaretten per dag rookt.

http://www.nu.nl/news/1440165/151/Vieze_lucht_verlaagt_IQ_van_kinderen.html


Paranoten beter dan selenium supplementen

Twee paranoten per dag verhogen de seleniumspiegel meer dan supplementen (Am J Clin Nutr. 2008 Feb;87(2):379-84.) Mensen in landen waarin de bodem weinig selenium bevat - zoals Nederland - zouden elke dag twee paranoten moeten eten.

http://www.ergogenics.org/voeding68.html#1


 

 


18 feb


Video - EXPOSED - From Spain to Italy: The long, cruel road

http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/exposed-
the-long-cruel-road-to-the-slaughterhouse-781364.html


Apparaat vindt kleine borsttumoren

Een nieuwe medische beeldgenerator voor het ontdekken van kwaadaardige borstkanker en het begeleiden bij biopsie is in staat tumoren te vinden die half zo groot zijn als de
kleinste tumoren die door de standaard beeldgeneratorsystemen ontdekt worden, aldus een nieuw onderzoek. De resultaten van de test van het PEM/PET systeem zullen gepubliceerd worden in
the Journal Physics in Medicine and Biology op 7 februari.

http://www.jlab.org/news/releases/2008/SmallBreastTumors.html

Vertaling: Ulrike


Onderzoek vindt genetische link naar gevoeligheid voor herpes

Er is een grote kans dat mensen die vaak een koortslip hebben die gevoeligheid via hun genen doorgeven. Onderzoekers van de universiteit van Utah berichten dit in een nieuw
onderzoek. De wetenschappers zeggen verder dat zij zes specifieke genen in het chromosomale gebied hebben kunnen bepalen die mogelijk mensen gevoelig maken voor een koortslip.

http://www.healthcare.utah.edu/publicaffairs/news/current/HerpesGene.html

Vertaling: Ulrike


Utah Diabetes Center onderzoekt of Omega-3 vetzuren diabetes type 1 bij pasgeboren baby's kunnen voorkomen

The Utah Diabetes Center at University Health Care screent zwangere vrouwen in hun derde trimester, en kinderen tot vijf maanden oud voor een onderzoek of omega-3 vetzuren,
gevonden in sommige voedingsmiddelen, diabetes type 1 kunnen voorkomen. Het Utah Diabetes Center is een van de negen centra wereldwijd die meedoen aan het Nutritional Intervention to
Prevent Type 1 diabetes Pilot Trial , oftewel NIP. Het doel is in te grijpen in het ziekteproces voordat het begint, bij die baby's die hoogstwaarschijnlijk later in hun leven type-1 diabetes krijgen.
Baby's in de baarmoeder en tot 5 maanden oud, van wie de vader, moeder, broer, zus, halfbroer of halfzus type 1 diabetes hebben kunnen voro het onderzoek gekozen worden. De screening
bestaat uit een eenvoudige bloedtest. Baby's die ervoor in aanmerking komen worden gratis getest en onder medisch toezicht gesteld van diabetes-onderzoekers.

http://www.healthcare.utah.edu/publicaffairs/news/current/NIP%20Study_Diabetes.html

Vertaling: Ulrike


Schimmels, darmen, arabinose en autisme

Schimmels, met name candida albicans, zijn in staat om Arabinose te produceren. Arabinose is een (abnormale) suiker. Arabitol (ook Arabinitol) lijkt op Arabinose en is normaal erg laag in bloedserum van gezonde personen, maar als mensen zieker worden - gekoloniseerd raken - van/door een schimmel, dan stijgt deze waarde. Bij een extreme kolonisatie - invasieve candidiasis - stijgt dezewaarde tot 1000 maal de controle groep. Veel literatuur bevestigt deze bevindingen in zowel mens als dier. Waarschijnlijk kunnen mensen arabitol omzetten in arabinose, maar het kan ook door darmbacteriŽn plaatsvinden.Bij gezonde mensen vinden we lage waardes van arabitol in het bloed. Bij pasgeborenen, waarschijnlijk door een volledig schimmelvrij maag-darmkanaal, zijn deze waarden waarden enorm laag. Hele hoge waarden van deze suikervorm leiden soms tot hypoglycaemie. Bij autisten kunnen deze waarden extreem hoog worden. Er zijn gevallen bekend waarbij autisten chronische hypoglycaemie ontwikkelden telkens nadat er een antibioticakuur werd voorgeschreven. Ook bij vrouwen met een vaginale candidiasis vindt men hogere waarden van arabinose. Arabinose kan ook gevormd worden uit glucose. Antioxidanten, zoals glutathion, remmen dit effect.

http://www.mbog.nl/nieuws/documenten/MBOG-Nieuwsbrief-juni-2007.pdf


De therapeutische vrijheid van de arts

Het Hof van Cassatie (Uitspraak nr. 301/2001, Kamer IV, gedeponeerd op 25 januari 2005) benadrukt het principe van de therapeutische vrijheid van de arts. Volgens hetgeen is vastgesteld: is het juist om de autonomie van de arts bij therapeutische keuzes op de juiste waarde te schatten, omdat de medische kunst –die vanwege haar aard niet beschikt over wetenschappelijke protocollen op mathematische basis– vaak verschillende praktijken of oplossingen biedt waarvan de ervaring heeft aangetoond dat deze doeltreffend zijn en die met nauwlettende beoordeling van een aantal varianten moeten worden gekozen, wat alleen de arts kan beoordelen; deze vrijheid in therapeutische keuzes mag niet worden beperkt, op straffe van degradatie van de arts tot eenvoudig ambtenaar; de keuze van de arts mag niet overhaast worden gemaakt, noch mag deze worden gebaseerd op eenvoudige persoonlijke ervaringen. Wanneer de keuze eenmaal is uitgevoerd, moet de arts de ontwikkeling van de situatie goed controleren en bewaken, opdat hij in geval van nood onmiddellijk kan ingrijpen wanneer hij inziet dat de gemaakte keuze niet de juiste was; wanneer dit alles is gedaan, kan de arts niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventueel falen; voor de beoordeling van de juistheid van de therapeutische keuze van de arts en de eventuele ondeskundigheid van zijn handelen, moet de rechter een oordeel "ex ante" geven, dat wil zeggen dat hij zich geestelijk in het moment plaatst waarop de arts wordt gevraagd om de keuze toe te passen en waarbij ook moet worden gekeken naar de wetenschappelijke gegrondheid van de keuze.

Maar... als er een wet bestaat, ... als ook het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken voor de therapeutische vrijheid van de arts... waarom blijft IEDEREEN dit dan negeren?

Claudio


Bomen planten uit liefde op IndonesiŽ

In een district op het Indonesische eiland Java worden stelletjes die willen trouwen verplicht om vijf zaailingen van bomen aan de overheid te schenken.


http://www.hortinews.com/news.php?id=14250


Grand Prix de la Propaganda Januari 2008 voor COCA COLA !

Coca-cola Light Plus met anti-oxidanten (oefff), een innovatie die zelfs de concurrent Pepsi verbijsterd…en ons ook. Natuurlijk moest dit uitgevonden worden VOORDAT Pepsi op het idee zou komen. En wat voor anti-oxidanten ! Let goed op ……Vitamine C en een 'extract van groene thee'. Maar er is nog veel meer te verzinnen. De agro-business dient niet niet stil te zitten: hun creativiteit moet bewezen worden. Bij de afdeling 'ontwikkeling' zouden ze bijvoorbeeld suiker verrijkt met OMEGA-3 kunnen gaan uitvinden (dit om de resistentie tegen de insuline te verbeteren die een veranderend niveau krijgt door de suiker), worstjes met Vitamine -E (om cancerogene nitrosamines te voorkomen die ontstaan door worstsoorten) en de baguette 'Curcuma' (om de ontstekingen tegen te gaan die gelieerd zijn door geraffineerd graan). Wat is het leven toch mooi hŤ ?

PS : Coca Light had in 2006 ook al een Grand Prix van de Propaganda. Ze hebben er blijkbaar zin in ?

(1) Kitts DD, Wu CH, Kopec A, Nagasawa T. Chemistry and genotoxicity of caramelized sucrose. Mol Nutr Food Res. 2006 Dec;50(12):1180-90.

http://www.lanutrition.fr/Grand-Prix-de-la-propagande-janvier-2008-
Coca-Cola-aux-antioxydants-a-2143-85.html

xxx


Internationaal nieuws

Chemical Used in Non-Stick Cookware Continues to Prove Its Toxicity
Enzyme structure may pave way for cancer, diabetes therapies
Nutrient Search Tool
Fast-food binge harms liver, but boosts good cholesterol
Study aims to cut antibiotics use
CFS - Poor heart function could be to blame
Menopausal Hormone Therapy Increases Risk of Breast Cancer
Body fat level linked to rise in cancer risk
Study Links Maternal Antibodies to Autism
Is it Lead poisoning, or Autism?
Sacking Saccharin - Experts Weigh In on Ditching Diet Soda
A Global Assessment of Salmon Aquaculture Impacts on Wildalmonids
Cancer tutor
Do Statins Dull the Minds of Some Patients?
Get your omega-3s from the sea
Airport noise instantly boosts blood pressure
22,000 died amid delayed Bayer drug recall
Brown rice lowers risk of diabetes
Biomarker expression patterns that correlate with high grade features in treatment naive, organ-confined prostate cancer
Dysregulated Epstein-Barr virus infection in the multiple sclerosis brain
Green vegetables might hold clue to Alzheimer's
Home Remedies for Toenail Fungus
Early Puberty Caused By Fungus?
Drugs fall behind placebo in treatment of inflamed sinuses
One-Year Results of Bronchial Thermoplasty in Refractory Asthma
Scientists identify genetic cause of prostate cancer
Chemical disrupts cell division by targeting protein
Avian Influenza - Chronology of Events
The dreaded food additives
'Tobacco epidemic' could kill 1 billion in 21st century unless governments act now
Biofuels Are Bad for Feeding People and Combating Climate Change
Seawater spray cures kids colds
Biofuel crops may worsen global warming
Chronic pain should be considered a disease
U-M scientists develop tool to probe role of oxidative stress in aging, disease
French paradox redux? US vs. French on being full
7-year neck pain study sheds light on best care
Mesothelin engineered on virus-like particles provides treatment clues for pancreatic cancer
Using HEPA filters may improve cardiovascular health
Stress may increase a woman's risk of developing cervical cancer
Study Identifies Which Men Are Likely to Have Persistent Prostate Cancer
Yale study offers insight into possible cause of lymphoma
Cell phone-cancer link found by Tel Aviv University scientist
Protein maintains cross talk between cells that control hair growth
Public disagrees with doctors on when it's right
Mitochondrial DNA mutations can cause degenerative heart and muscle disease
Immune system protein starves 'staph' bacteria
Metabolic syndrome linked to cold tolerance
Link between treating osteoporosis with bisphosphonates and incidence of bone necrosis examined
Health effects of pesticide mixtures - Unexpected insights from the salmon brain
Heparin Blood Thinner Drug Linked to Sudden Deaths
Suffering From Hair Colouring - A Chemical Overdose
Trial Results for the Cholesterol Blocker Zetia Have Not Been Revealed
Private Study Links Vaccinations to Neurological Disorders
FDA Wants Big Pharma to Use Terminally Ill Patients as Guinea Pigs for Unapproved Drugs
Protein from Deer Tick Saliva Prevents the Hiv-1 Virus from Attaching to T Cells, Say UMass Amherst Researchers
Probiotic Cuts Respiratory Illness Rates in Endurance Athletes
Little Evidence That Psychotherapy Helps Elderly With Depression
One Drink of Red Wine Or Alcohol Is Relaxing to Circulation, but Two Drinks Are Stressful
Human Growth Hormone Abuse Raises Serious Health Risks, Endocrine Society Warns Congress

Details? Zie www.fonteine2.com


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats