weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

10 jan


Video - Burnt garbage on the baby boomer brain


Codex Alimentarius: Beheersing en verloochening van de wetenschap

Het ooggetuigenverslag van Paul Anthony Taylor beschrijft hoe Codex de voordelen voor de gezondheid van
vitaminen, spoorelementen en voeding blijft ontkennen in het gevecht tegen de meest voorkomende ziekten en
legt uit dat de grote multinationale bedrijven in de levensmiddelen, biotech en farmaceutische industrieŽn hier
de grootste vruchten van plukken.

http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex2007-badneuenahr.html


Naar een nieuwe behandeling van allergieŽn

Leuvense onderzoekers identificeren eiwit dat allergische reacties reguleert
Onderzoekers van het laboratorium voor Ion Channel Research (afdeling Fysiologie) van de K.U.Leuven hebben een eiwit, TRPM4, geÔdentificeerd dat het vrijkomen van onder meer histamine regelt. Histamine speelt een belangrijke rol bij allergische reacties. Als je de werking van TRPM4 kunt controleren, kun je in principe allergieŽn aan de basis behandelen. Het Leuvense team werkte voor het onderzoek samen met het Institut fŁr Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie van de Universitšt des Saarlandes in Duitsland. Het wetenschappelijke toptijdschrift Nature Immunology brengt de resultaten vandaag online.

AllergieŽn
Acute allergische reacties zoals hooikoorts, eczeem en astma ontstaan in de mastocyten of mestcellen. Die cellen maken deel uit van het afweersysteem. Als een vreemde stof, bijvoorbeeld graspollen, via de huid of de longen in het lichaam terechtkomt, geven de mestcellen ondere andere histamine vrij. Histamine veroorzaakt verwijding van de bloedvaten in de huid en vernauwing van de luchtpijptakken. De symptomen variŽren van een loopneus en niezen over een rode huid en jeuk tot rode ogen en een moeilijke ademhaling. In ernstige gevallen kan de bloeddruk zo sterk dalen dat de patiŽnt in shock raakt en in het extreemste geval zelfs overlijdt.

Histaminerem
In het artikel beschrijven de onderzoekers de werking van TRPM4, een eiwit dat werkt als een ionenkanaal. Een ionenkanaal is een soort microscopische sluis waarlangs positief geladen ionen de cel kunnen in- of uitstromen. TRPM4 verandert de elektrische eigenschappen van mestcellen zodanig dat het als een rem werkt op het vrijgeven van histamine en andere stoffen. Genetisch gemanipuleerde muizen waarbij die rem uitgeschakeld wordt, hebben overactieve mestcellen die meer histamine vrijgeven en vertonen daardoor sterkere allergische reacties dan normale muizen.

Behandelen aan de basis
Die ontdekking biedt belangrijke perspectieven voor de behandeling van allergische reacties. De huidige therapieŽn verhinderen de werking van histamine en onderdrukken zo allergische symptomen. Maar als je door het activeren van TRPM4 de vrijzetting van histamine kunt voorkomen, dan kun je in een vroeg stadium allergische reacties gewoon stilleggen. En zo krijg je een sterk middel tegen ‘de ziekte van de 21ste eeuw’, zoals allergieŽn tegenwoordig genoemd worden. In Nederland heeft eenderde van de bevolking last van allergische neusklachten. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat er dubbel zoveel mensen met allergieŽn zijn als 10 jaar geleden.


Belangrijke medische doorbraak voor orgaantransplantaties en hart- en
vaatziekten: Vlaamse onderzoekers overwinnen zuurstoftekort.

Leuven – Het dichtslibben van een ader resulteert in een lokaal zuurstoftekort waardoor het
omliggende weefsel afsterft. VIB-wetenschappers verbonden aan de K.U.Leuven konden echter
in muizen verhinderen dat spierweefsel met ernstig zuurstoftekort afsterft. De spieren blijken
zich ‘aan te passen’ aan het zuurstoftekort. Een metabool hoogstandje dat ook dieren in
winterslaap toepassen, maar tot nu een mysterie was gebleven. Voor de medische wereld
betekent deze vinding een belangrijke stap voorwaarts om bijvoorbeeld de schade na een
hartaanval te beperken of organen beter te kunnen bewaren voor transplantaties.

Zonder zuurstof geen leven; maar zuurstof is ook schadelijk
Zuurstof is levensnoodzakelijk. Mens en dier gebruiken zuurstof om vetten en suikers om te zetten in
energie. Die energie houdt alle levensprocessen aan de gang en zorgt dat de lichaamstemperatuur
behouden blijft. Tegelijkertijd kan zuurstof ook schadelijk zijn, wanneer het omgezet wordt tot toxische
zuurstofdeeltjes die ernstige schade veroorzaken in weefsels en organen.

Kan het een beetje minder?
Sommige dieren overleven ook op plaatsen met weinig zuurstof. Vogels op grote hoogte bijvoorbeeld, of
dieren die onder de grond leven, of voor lange tijd diep duiken. Dieren in winterslaap zetten hun
lichaamsprocessen op een laag pitje en overleven eveneens met een beperkte hoeveelheid zuurstof.
Veranderingen in de hoeveelheid zuurstof kunnen we waarnemen met specifieke sensoren. Deze
zuurstofmeters zijn essentieel om tijdens de overschakeling van een zuurstofrijk naar een zuurstofarm milieu
de stofwisseling aan te passen.

Zuurstofmeter PHD1 speelt cruciale rol
JuliŠn Aragonťs, Martin Schneider, Katie Van Geyte en Peter Fraisl onderzochten onder leiding van
Peter Carmeliet de rol van de zuurstofmeter PHD1. Ze gebruikten hiervoor muizen die PHD1 niet kunnen
aanmaken. Bij deze ‘knock-out’ muizen bleek het afsluiten van een slagader – waardoor de zuurstoftoevoer
naar de spier werd geblokkeerd – niet te leiden tot het afsterven van het omliggende spierweefsel. Dit was
een zeer verrassend resultaat aangezien de spier te weinig zuurstof had om normaal te overleven. In de
muizen zonder zuurstofmeter, bleek het weefsel zich ‘aan te passen’ door een metabole omschakeling
waardoor de spier minder zuurstof nodig had om te blijven functioneren. Minder zuurstof in de spier
betekent ook minder toxische zuurstofdeeltjes en dus minder schade. De spier kon dus de weinige zuurstof
die beschikbaar was, op een betere en veiligere manier gebruiken. Uiteindelijk zorgden deze veranderingen
ervoor dat de spier perfect gezond bleef in deze normaal levensbedreigende omstandigheden. De
onderzoekers toonden verder ook aan dat zelfs een kortstondige behandeling van gezonde muizen met een
PHD1-blokker de spieren kon beschermen tegen zuurstofnood, wat een weg naar nieuwe behandelingen
opent.

Nieuwe therapeutische mogelijkheden?
Deze belangrijke vindingen zijn de eerste aanzet voor verschillende medische toepassingen. Men kan nu
gaan onderzoeken of de schade na opstopping van een bloedvat door een thrombose of na een hartaanval
– waarbij de hartspier zuurstoftekort ondervindt – kan voorkomen worden door PHD1-blokkers. Wellicht
opent dit ook nieuwe behandelingswijzen voor beroertes (herseninfarct), en kunnen chirurgen hierdoor ook
langer de zuurstoftoevoer naar organen afklemmen tijdens tal van operaties.
Het ontbreken van PHD1 verklaart wellicht ook de mysterieuze aanpassingen van winterslapers. Deze
resultaten zijn dan weer belangrijk voor de bewaring van organen voor transplantaties. Deze weefsels

hebben vaak te kampen met langdurig zuurstoftekort waardoor ze niet langer geschikt zijn voor
transplantatie. Mochten de organen in een ‘winterslaap’ worden gehouden, worden er misschien meer levens
gered...

Vragen
Aangezien dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen in uw reportage of artikel
verwijzen naar het e-mailadres dat VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan hier met vragen omtrent
dit en ander medisch gericht onderzoek terecht: patienteninfo@vib.be

Relevante wetenschappelijke publicatie
Het onderzoek verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Nature Genetics (Aragonťs et al. , Deficiency
inhibition of the oxygen sensor PHD1 induces hypoxia tolerance by reprogramming basal metabolism).


Weigering registratie huisarts Bakhoven in strijd met Europees recht

Het niet registreren van huisartsen omdat zij geen lid zijn van een huisartsengroep, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (9 januari 2008) in een zaak die was aangespannen door huisarts Bakhoven uit Driebergen-Rijsenburg. Registratie is noodzakelijk omdat zij anders het beroep van huisarts niet kan uitoefenen. Gevolg van de uitspraak is dat de HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie) haar aanvraag tot herregistratie opnieuw moet bekijken.

De HVRC vindt dat Bakhoven haar beroep van huisarts niet mag uitoefenen als zij geen lid is van een huisartsengroep. Lidmaatschap van zo'n groep is volgens de HVCR noodzakelijk om de vakbekwaamheid van huisartsen op peil te houden. Intercollegiaal overleg en uitwisseling van kennis en ervaring worden door zo'n samenwerkingsverband gewaarborgd. Met deze zogenoemde 'deskundigheidsbevordering' wordt bovendien het niveau van beroepsuitoefening door huisartsen voor het publiek kenbaar.

Bakhoven verzette zich tegen de weigering met een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In artikel 11 van dit verdrag is het recht van vrijheid van vergadering en vrijheid van vereniging opgenomen. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens omvat dit grondrecht ook het recht om zich niet te hoeven verenigen. Naar het oordeel van de Raad van State vormt het verplichte lidmaatschap van een huisartsengroep een inbreuk op dit grondrecht. Alleen als er 'overtuigende en dwingende redenen' zijn is een beperking van dit grondrecht gerechtvaardigd.

Volgens de Raad van State is het aannemelijk dat het lidmaatschap van een huisartsengroep bijdraagt aan het op peil houden van de vakbekwaamheid van huisartsen en het in stand houden van een goede organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg, maar hij sluit niet uit dat ook op andere wijze invulling kan worden gegeven aan de 'deskundigheidsbevordering'. Bakhoven heeft aangegeven dat zij onder andere in een werkgroep van tien huisartsen zit waarbinnen intercollegiale toetsing plaatsvindt en dat zij maandelijks bijeenkomsten met andere huisartsen bijwoont. De HVRC heeft erkend dat die activiteiten bijdragen aan de noodzakelijke deskundigheidsbevordering, maar heeft die activiteiten niet onderzocht. De HVRC had dit wel moeten doen, aldus de Raad van State. Daarom moet de HVRC nu bekijken of de activiteiten die Bakhoven aanvoert, voldoende zijn om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.


Video - Ormus Made Simple


CZ gaat over op andere beloning apothekers

CZ gaat over op een ander systeem voor de beloning van apothekers. De eerste apotheker die er mee gaat proefdraaien is gevestigd in Den Haag. CZ gaat apotheker Sonja Keizers van Apotheek Pillen en Praten voortaan belonen voor periodieke gesprekken met patiŽnten. Nu krijgt een apotheek steeds een vaste beloning bij het afgeven van medicijnen, maar CZ en Pillen en Praten hebben een akkoord bereikt over een vergoeding voor apothekers die het medicijngebruik van patiŽnten geregeld kritisch tegen het licht houden. De apotheek heeft daarvoor de Pillencheck ontwikkeld. De Pillencheck is bedoeld voor mensen die chronisch medicijnen slikken, veelal ouderen die onder behandeling zijn bij meerdere artsen. In het gesprek met de apotheker worden problemen aangepakt die verband houden met het veelvuldig slikken van medicijnen. De Pillencheck moet leiden tot een beter en bewuster gebruik van medicijnen. De Pillencheck is gemaakt naar voorbeeld van de Medication Review uit Engeland. De apotheek heeft samen met het Wetenschappelijk Instituut van Nederlandse Apotheken (WINAP) deze zorgactiviteit naar Nederland gehaald. Bij een proef onder klanten van de apotheek bleek de Pillencheck succesvol. Haagse medicijngebruikers van 50 jaar en ouder met een CZ-polis krijgen binnenkort een uitnodiging om gratis gebruik te maken van de Pillencheck. CZ betaalt de apotheker per adviesgesprek een vergoeding. In ruil hiervoor ontvangt CZ een korting op het tarief voor het afleveren van medicijnen.


Geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg

Per 1 januari 2008 kunnen huisartsen gespecialiseerde GGZ deskundigheid inhuren voor hun patiŽnten. Huisartsen kunnen deze GGZ-deskundigen in dienst nemen om mensen met psychische problemen kortdurende zorg te verlenen. Met deze ondersteuning is het voor huisartsen mogelijk om betere eerstelijns GGZ-zorg te bieden. De zogenaamde praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) doet zelf consulten. De voornaamste taken van de praktijkondersteuner bestaan uit het voeren van gesprekken om de hulpvraag duidelijk te krijgen, ondersteuning van de huisarts en het op een goede manier doorverwijzen van patiŽnten. De POH-GGZ schrijft geen medicijnen voor. Dat blijft voorbehouden aan de huisarts. Met deze ondersteuning is het voor de huisarts mogelijk om betere eerstelijns GGZ-zorg aan patiŽnten te verlenen.


Harttransplantatie nog niet overbodig

PatiŽnten met ernstig hartfalen krijgen left ventricular assist devices als overbrugging naar een harttransplantatie. Dit ‘steunhart’ is een mechanische ondersteuning van de linker kamer. In haar proefschrift laat Annette Bruggink zien dat daardoor in het hart hartspiercellen, de extracellulaire matrix en het collagene netwerk zich kunnen herstellen. Maar verder bleek de basaal membraan afgebroken te worden en er was een afname zichtbaar van de verbindingen tussen de hartspiercellen en de extracellulaire matrix. Deze verbindingen zijn van essentieel belang voor de krachtoverdracht tussen de hartspiercellen. Hiermee lijken de left ventricular assist devices nog geen weg naar herstel van de hartfunctie en zal een harttransplantatie bij deze patiŽnten noodzakelijk blijven.


Hand- en polschirurgie in Nederland naar hoger plan

Fellowship hand- en polschirurgie unieke samenwerking hooggespecialiseerde centra

Rotterdam, 8 januari 2008 - Veel patiŽnten met hand- of polsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, komen pas in een laat stadium terecht bij een gespecialiseerde handchirurg. Als de eerste opvang van dergelijk letsel niet goed gaat, kan dat een niet-optimale behandeling en onnodig langdurige klachten tot gevolg hebben. In een studie is aangetoond dat patiŽnten die niet zijn behandeld in gespecialiseerde handcentra langer ziekteverzuim en meer invaliditeit vertonen en daarom ook hogere invaliditeitsuitkeringen krijgen. Snellere inschakeling van een gespecialiseerde handchirurg bij diagnose en behandeling heeft daarom gunstige effecten op de kosten van de zorg.

De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie van het Erasmus MC en het Hand- en Polscentrum Nederland, onderdeel van het Diakonessenhuis Zeist, hebben het initiatief genomen voor het Nationaal Hand- en Pols Fellowship, bedoeld om juist die gespecialiseerde handchirurgen op te leiden. Deelnemers aan het fellowship moeten al gespecialiseerd zijn in plastische chirurgie, orthopedie of traumatologie en dienen over basis-handchirurgische en microchirurgische vaardigheden te beschikken.

Verschillen
Prof. dr. Steven Hovius, plastisch chirurg en afdelingshoofd in Erasmus MC, is ťťn van de initiatiefnemers. Hovius: "De behandeling van hand- en polsproblemen is zeer complex. In de huidige Nederlandse specialistische opleiding kan het volledige palet van hand- en polsproblemen en perifere zenuwaandoeningen niet geboden worden, waardoor kennis en kunde versnipperen. In Nederland bestaat een aantal handcentra, waarbij duidelijk verschillen bestaan in de ervaring op deelgebieden. Het ene centrum is bijvoorbeeld meer ervaren in behandeling van aangeboren afwijkingen, terwijl het andere centrum meer gespecialiseerd is in polsproblemen. Een opleiding waarbij het gehele spectrum aan bod komt is noodzakelijk om mťťr gespecialiseerde handchirurgen te krijgen."

Presentatie
Het fellowship duurt een jaar. De fellow moet gedurende het eerste halfjaar werken in Erasmus MC en het Haga Ziekenhuis en het tweede halfjaar in het Diakonessenhuis Zeist, het VUmc en het AMC. De fellow volgt omschreven onderwijsmodules en doet aan het eind van het fellowship het Europees Handexamen. Daarnaast moet de fellow een internationale presentatie geven en een artikel schrijven voor een wetenschappelijk tijdschrift.

Mini-symposium
Op 9 januari organiseert het Erasmus MC een mini-symposium over het Nationaal Hand- en Polsfellowship, met als ondertitel "Het nut van gespecialiseerde handchirurgie."
Locatie: Erasmus MC, Collegezaal 6, dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam.


Op de grens: proefdieren in de wetenschap

Voor het beantwoorden van veel wetenschappelijke vragen wordt gebruikgemaakt van proefdieren. Voor het ontwikkelen van medicijnen en vaccins is dit zelfs verplicht. Maar ook bij onderzoeken die niet direct gericht zijn op het genezen van mensen worden vragen regelmatig beantwoord aan de hand van dierproeven. Het inzetten van dieren bij wetenschappelijk onderzoek is omstreden en regelmatig onderwerp van discussie. Deze discussie staat centraal tijdens de Laurenslezing, die op donderdag 10 januari 2008 gehouden wordt in het Bibliotheektheater in Rotterdam.

Op donderdag 10 januari zal in het Bibliotheektheater in Rotterdam worden gediscussieerd over het gebruik van proefdieren voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze avond zullen diverse vragen aan de orde komen. Hoe ver mag een wetenschapper gaan in zijn zoektocht naar antwoorden? Wat geeft mensen het recht dieren in te zetten in experimenten? Waar ligt de grens tussen mens en dier? Is biowetenschappelijk onderzoek eigenlijk wel mogelijk zonder gebruik van proefdieren?

Open discussie
De discussie wordt ingeleid door prof. dr. Raymond Corbey, filosoof/antropoloog aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden. Andere deelnemers zijn dr. Ype Elgersma, moleculair neurobioloog aan het Erasmus MC, dr. Martje Fentener van Vlissingen, directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum en drs. Niko Koffeman, senator voor de Partij voor de Dieren. Daarna zal een open discussie volgen met de sprekers en het aanwezige publiek.

De Laurenslezing wordt sinds 2002 georganiseerd door science4you, een initiatief van het Medisch Genetisch Cluster van het Erasmus MC, in nauwe samenwerking met Erasmus Podium, het overkoepelende platform voor programma's over wetenschap en samenleving van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.

Nadere informatie:

Laurenslezing, donderdag 10 januari 2008, aanvang 19.30 uur, locatie Bibliotheek-theater in Rotterdam (Hoogstraat 110). Kaarten a 5 euro zijn verkrijgbaar via het Rotterdam Uitburo (010-2400166,
www.rotterdamsuitburo.nl). Kijk voor meer informatie op www.science4you.nl onder Laurenslezing.


Extra controles op misstanden bij behandeling Polen

De Arbeidsinspectie gaat dit jaar intensiever controleren op misstanden bij de behandeling van Polen en werknemers uit andere landen uit Midden- en Oost-Europa.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13897

hoe kan DAT nou ? In NL is toch alles b e t e r ? De nieuwe zorgwet is perfect, het UWV discrimineert GEEN zieken. Ik ben blij dat NEDERLAND aan alle kanten door de mand is gevallen ! 1 grote
anarchistische bende is het er.........met heel veel discriminatie op alle niveaus.


Prestatiemanagement en werkdruk bij de Nederlandse overheid

Werknemers identificeren zich sterk met een beeld van de ideale werknemer, maar daardoor neemt het risico van stress op het werk toe. Dit stelt Casper Hoedemaekers in zijn proefschrift Vastgepind op
presteren: een Lacaniaanse benadering van subjectiviteit en arbeid. Hij beschrijft de effecten van functioneringsgesprekken, competentiemanagement en ontwikkelingsgerichte instrumenten als mentoring,
die de Nederlandse overheid gebruikt om individuele prestaties te meten en te evalueren. Hoedemaekers promoveert op donderdag 10 januari 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Hoedemaekers beschrijft hoe het prestatiemanagement bij overheidsorganisaties veranderd is, met name de taal waarin dit gehuld is. Hij onderzocht binnen een Nederlands ministerie, dat hij 'Publica' noemt,
een groep van 29 werknemers die verbonden waren aan intensieve werknemersontwikkelingsprogramma's.

Het begrip 'prestatie' blijkt in belangrijke mate inhoud te krijgen door het idee van een 'Andere Overheid'. Niet zozeer het gedachtegoed van dit veranderingsproject, als wel de mogelijkheid van positieve
verandering binnen overheidsorganisaties blijkt een centraal referentiepunt in de verhalen van de respondenten, waarbij het afwisselend de vorm heeft van 'anders zijn dan andere medewerkers', 'andere
organisatievormen dan bureaucratie'of een 'andere manieren van werken'. Maar vooral de onduidelijkheid rondom deze potentiŽle organisatieveranderingen en de daaraan gekoppelde verwachtingen voor het presteren van medewerkers blijken ook negatieve effecten te hebben. Zo creŽren de werknemers identificaties met een door de organisatie gepropageerd ideaalbeeld. Hierdoor onstaat er een dominant beeld van wat "prestatie" betekent. Hoedemaekers bespreekt twee aspecten van dit ideaalbeeld of ego-ideaal: 'verantwoordelijkheid nemen' en 'nieuwheid omarmen'. Deze vormen punten van identificatie voor medewerkers, waarbij identiteit voortdurend gespiegeld wordt aan het ideaal. Identificatie met deze ego-idealen wordt actief gestimuleerd binnen HRM praktijken zoals functioneringsgesprekken, mentoring en competentiemanagement. Hiermee dragen ze bij aan arbeidsintensificatie en afzwakken van verantwoordelijkheden binnen de organisatie, door het reproduceren van een ideaal zelfbeeld waaraan de medewerker zich gedwongen voelt zich te conformeren.

Het onderzoek van Casper Hoedemaekers is verricht in het Erasmus Research Institute of Management (ERIM), de gezamenlijke door de KNAW erkende onderzoeksschool van RSM Erasmus
University en de Faculteit der Economische Wetenschappen. Aan ERIM zijn ruim 250 onderzoekers verbonden. ERIM organiseert tevens het Erasmus Doctoral Programme in Business and Management
voor de opleiding van jonge, veelbelovende wetenschappers.


Geneeskunde mag geen speeltje zijn volgens Renckens

Dr Renckens, de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij besprak in het NRC van 20 december zijn visie op al die vreselijke artsen die onzin verkopen. Renckens heeft het druk met schrijven, maar gelukkig hoefde hij vor het NRC alleen maar cut en paste te doen van passages, die hij ook gebruikte in het eigen blaadje van de vereniging. Daar, en in het NRC konden we genieten van zijn snedige opmerkingen, zoals: Evidence Basd Medicine (EBM) is een pijnbank gebleken voor de reguliere geneeskunde, maar een brandstapel voor de alternatieve.

http://www.iocob.nl/maatschappij/renckens-over-alternatieve-geneeskunde.html

xxx


Zeoliet - de zware metalen magneet

Omdat Zeoliet een belangrijke rol kan spelen op het gebied van afvoer van zware metalen naast chlorella toch even dit persbericht mee genomen....

Ron

 

Zeolite Products is FAMI-QS gecertificeerd

Zeolite Products is sinds kort in het trotse bezit van het FAMI-QS certificaat. Dit wil zeggen dat het kwaliteitssysteem van de firma Zeolite Products voldoet aan de nieuwste Europese richtlijnen op het gebied van "voedselveiligheid", "diervoederhygiŽne" en voor de "toevoegingsmiddelen voor diervoeding". Vanaf 17 december 2007 mag Zeolite Products dan ook haar product ZeoFarmģ in de EU als diervoederadditief aan zowel de mengvoederbedrijven, wederverkopers, als direct aan de veehouders verkopen.

ZeoFarmģ
ZeoFarmģ bestaat uit het 100% natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet.
Dit mineraal is volgens de EC Regulation No 1810/2005 goedgekeurd als diervoederadditief in de EU.

Enkele eigenschappen van dit wonder uit de natuur:
* ZeoFarmģ absorbeert en bindt Mycotoxinen, afvalstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer, uit het spijsverteringssysteem en uit het bloed van dier zelf.

* ZeoFarmģ heeft het vermogen om water en voedingsstoffen te absorberen en deze in "slow release" uit het spijsverteringssysteem van de dieren te onttrekken, waardoor het voer efficiŽnter wordt verbruikt.

* ZeoFarmģ voorkomt maagproblemen ten gevolge van ammoniavergiftiging. Door de selectieve absorptie van ammoniaksubstanties betekent dit minder ammoniak in het bloed.

Enkele van de vele, sinds 1960, bewezen resultaten met Clinoptiloliet als diervoederadditief:
* Het verbetert de algemene gezondheid, groeikenmerken, vruchtbaarheid, vitaliteit, immuniteit, productiviteit, de fysieke en energetische gesteldheid van de dieren. De dieren zijn hierdoor beter beschermd tegen infecties en virussen. Het verlaagt hierdoor het gebruik van medicijnen en antibiotica.
* Het voorkomt en behandelt diarree, buikloop, zuurvergiftiging en andere maag en darm ziekten,
* Vermindert de verspreiding van schimmels. Hierdoor ook de vorming van Mycotoxines.
* Leidt tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van de mestgeur. Reduceert ammonia emissies aanzienlijk.
* Reduceert het risico op melkziekte. Dit o.a. door de calciumregulatie in het bloed en de botten.

Tevens is ZeoFarmģ zeer geschikt als bodemstrooisel ter bevordering van de hygiŽne van de stallen.

ZeoFarmģ draagt haar steentje bij aan het milieubeleid. Met name voor de Mestwetgeving, Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water biedt ZeoFarmģ een oplossing.

Op de website www.zeolite-products.com vindt u meer informatie over ZeoFarmģ . Tevens treft u op de website vele wetenschappelijke publicaties aan die de eigenschappen van dit wonder uit de natuur bevestigen.

FAMI-QS: European Feed Additives and Premixtures Quality System.
Naast de nieuwste Europese richtlijnen is het FAMI-QS certificaat tevens gebaseerd op de ISO 9001 norm, aangevuld met de HACCP-principes. Hierbij is rekening gehouden met "Kaderwet Diervoeders" en het
"GMP+ Certificatieschema Diervoedersector 2006".
Het PDV (Productschap Diervoeder) heeft een "Wederzijdse erkenning tussen FAMI-QS en GMP+" bewerkstelligd.

Zeolite Products
Zeolite Products, gevestigd te Arnhem, is een internationale handelsorganisatie in het natuurlijke vulkanische mineraal zeoliet; Clinoptiloliet. Zeolite Products zet naast de agrarische sector tevens zeoliet producten af in de industriŽle sector, particuliere sector en in de gezondheids sector. Zeolite Products beschikt over meerdere handelsnamen met ieder haar verschillende distributiekanalen.

www.zeolite-products.com


Internationaal nieuws

Overweight people may not know when they've had enough
Study suggests chimpanzees ingest soil to enhance anti-malarial properties of plants
Life savers in the gut
How less can be more when treating some kidney cancers
Understanding the have-knots - The role of stress in just about everything
Device prevents potential errors in children's medications
A healthy smile may promote a healthy heart
Oatmeal's Health Claims Strongly Reaffirmed
UT Southwestern researchers uncover mechanisms of common inherited mental retardation
Anxious people have higher heart risk - study
Red Wine Drug Shows Proof That It Combats Aging
Study Reveals Evidence Of The Healing Properties Of Clay
Antidepressants, Bipolar Disorder and the Chemical Enslavement of Humankind by Drug Companies
Dairy Consumption Increases Parkinson's Risk in Men

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


9 jan


Geen centje pijn - je bent toch verzekerd?

Als er geen pijn zou bestaan dan zou er ook geen angst zijn. Hoe zou het leven er dan uitzien? Zonder die angst zou er denk ik maar op los geleefd worden. Hoe zou het zijn als we ons tegen die angst konden verzekeren? Je betaalt een premie om er vervolgens lekker op los te leven. Niets kan je meer gebeuren, want je bent immers verzekerd!

http://www.ziekvanzorg.nl/columns/geen-centje-pijn/

Marion


Video - The Truth about Convenience


Medische missers - Diakonessenziekenhuis

Hallo Ron,

Niet gedacht maar ook ik ga dus een stukje schrijven over een medische misser maar nog meer dat de letselschade niet uitbetaald gaat worden door Medirisk terwijl het ziekenhuis heeft toegegeven dat er van alles is misgegaan tijdens de operatie met de narcose.

Wat er gebeurd ben ik ben 19-09-2007 geopereerd heb een zware buikoperatie gehaaider is begonnen met een kijkoperatie en later overgegaan tot een buikoperatie gynaecologisch.

Wat er misging was de narcose het intuberen lukte niet ze zijn daar een tijd meebezig geweest en er is uiteindelijk besloten tot het overgaan van het gebruik van een narcosekapje.Intuberen is nodig bij een kijkoperatie dit omdat er gassen in je buik worden gebracht waardoor de inhoud van de maag in de longen terecht kan komen en je daar gevaarlijke situaties kan creŽren voor je longen.

Voordat je geopereerd word is er altijd een voorgesprek met de anesthesist werd ook gevraagd hoe is je gebit nou ik heb kronen dus voorzichtigheid geboden weet ook nog dat ik 2 minuten voordat ik de OK inging dit nogmaals aangaf zal wel gevoeld hebben wat er zou komen.Heb ook stukken meegekregen dat het niet goed ging.

Okť, toen ik bijkwam zuurstof met de vermelding dat dit moest omdat de narcose snel mijn lichaam uitmoest en een brief erbij dat ik nooit meer geÔntubeerd mocht worden en een brief die ik steeds bij mij moet dragen met de mededeling erop van dit voorval i.v.m eventuele andere operaties vond dit eigenlijk vreemd omdat ik al eerder geopereerd was met ook een intubatie zonder problemen en zonder zuurstof.

Maar als je net bijkomt heb je zoveel pijn dat het niet allemaal echt tot je doordringt maar voelde wel al dat mijn kronen loszaten. De volgende dag aangegeven bij de verpleging met nog zoveel meer kronen los veel pijn katheter die ging irriteren etc.

Na een paar dagen ging dit allemaal beter maar goed die kronen was dus een ramp maar kon nog amper lopen dus ook niet veel doen de 1e 6 weken verbod om ook maar iets te doen mocht nog geen 1 kg tillen per dag niet bukken etc dus ook niet fietsen en niet autorijden kon dus ook niet naar mijn tandarts maar had wel de anesthesie al gebeld voor een afspraak over het feit wat er gebeurd was en dat ik graag een gesprek wilde.Het gesprek is goed gegaan en er werd ook gezegd dat de schade aan de tanden vergoed zou worden maar moest wel eerst een brief schrijven naar de raad van bestuur van het diaconessenziekenhuis dit na een telefonisch gesprek met de desbetreffende anethshiste ik kon haar zelf beschrijven hoe zij eruit zag en een collega en vertelde dat ik stukken had meegekregen wat betreft het onder narcose brengen.

Okť, mijn tandarts aan de slag heeft veel werk gehad met het herstel en de begroting naar medirisk gestuurd.
Nou nu komt het eerst van de week een brief binnen gehad van medirisk dat zij terug komen op een eerder geschreven brief met 1 zin die ze veranderde in dat het geschreven in de 1e brief met de zin onzorgvuldig handelen werd veranderd in zorgvuldig handelen en 3 dagen later het bericht dat er niet werd uitgekeerd.
Nou ik was woest heb dus ook meteen gebeld en verteld dat het ziekenhuis juist zich open en eerlijk opstelde en dat dit dus nergens op slaat ook dat mijn tandarts al de rekening had opgestuurd met de schade etc.
Het antwoord was hij had wel adressen zoals de geschillencommissie etc.

Nou ik vind dit dus geen manier van doen weet niet echt wat nu te doen behalve dat ik naar een advocaat ga.Als iemand advies of raad heeft of weet hoor ik dat graag.

Hartelijke groeten Sabina de Kruijf


Video - Bio-Fuel toasting the Indonesian rainforests


Nog steeds veel klachten over TNT

Veel klachten zijn er over TNT, pakketten die verkeerd worden bezorgd, ergens achter in de straat worden afgegeven of doodleuk in de tuin gevonden worden. Een bezorger had onlangs een postpakket door een open raam gegooid waardoor persoonlijke bezittingen van de familie beschadigd raakten. Bezorgers van TNT houden zich niet altijd aan de regels wanneer een bewoner niet thuis is. In plaats van het pakket bij het postkantoor af te geven en een briefje achter te laten voor de bewoner gebruiken zij andere methoden. Mensen vinden hun pakketten in de tuin, voor de deur, onder de tuintafel en bij de buren zonder dat zij dit wisten. Ook probeerden bezorgers pakketten toch door de brievenbus te krijgen waardoor het pakket en de brievenbus beschadigd raakten. Wanneer mensen het pakket in de tuin vinden is deze vaak natgeregend en is ook de inhoud niet droog gebleven. TNT zegt dat er altijd wel iets fout kan gaan omdat zij 350.000 pakketten per dag bezorgen. De bezorgdienst werkt met bezorgers en subcontractors met als beleid het zorgvuldig aanbieden van pakketten. Dat wil zeggen dat wanneer mensen niet thuis zijn zij het pakket bij het postkantoor moeten leveren en een briefje bij de klant moeten achter laten. Indien bewezen kan worden dat schade aan het pakket en/of persoonlijk bezittingen aangericht is door de bezorging van TNT kun je de bezorger of TNT aansprakelijk stellen. Wanneer er aan of in het huis spullen beschadigd raken is de bezorger zelf aansprakelijk en moet dat met zijn of haar verzekering geregeld worden. Wanneer er schade aan het postpakket is dan is TNT verantwoordelijk. (bron Radar)

 

Anno 2008 is er weinig verbeterd, ik krijg vandaag opnieuw 2 dozen die 24/12/07 zijn verzonden retour met lulkoek stickers erop dat adres niet correct zou zijn. Beide dozen waren correct geadresseerd maar blijkbaar niemand thuis dus stuurt ťťn of andere looser de dozen gewoon retour want briefje in de bus is 1 handeling te veel voor deze freelancer. Deze arrogantie gaat TNT toch zeker de nodige klanten kosten want verhaal halen is vrijwel zinloos. Vul je een klachtenformulier in dan wacht je minstens 7-8 weken op een antwoord dat je alles gewoon aangetekend moet verzenden ondanks dat je kan aantonen dat schuld keer op keer bij TNT ligt. TNT zuigt nog steeds, ook in 2008. Wordt tijd dat er veel concurrentie in deze markt gaat komen....

Ron


Goedkoper biologisch inkopen?

Voordelig online biologisch kopen, met keuze uit bijna 4000 producten

www.vanhavertotgort.nl


Redenen waarom ME/CFS-patiŽnten zo omzichtig mogelijk dienen om te gaan met fysieke inspanning

Wie loopt risico op een terugval bij een geforceerd fysiek reconditioneringsprogramma?

De meeste ME/CVS-patiŽnten hebben een chronisch geactiveerd niet-specifiek immuunsysteem, net zoals bij patiŽnten met rheumatoÔde arthritis trouwens het geval is. Dit probleem wordt niet teruggevonden
in routine laboratoriumonderzoeken omdat die naar duidelijke inflammatie (ontsteking) peilen en niet naar een ontregelde "innate immunity". Toch zijn er duidelijke parameters in het bloed die wijzen op deze ontregeling. Een toestand die bovendien nog slechter wordt onder invloed van fysieke inspanningen. De parameters zijn : hCRP (high sensitivity CRP), elastase (index van immuunactivatie), NO (stikstofoxide) in het serum aanwezigheid van DNA, RNA, LPS (= lipopolysacchariden) en/of antilichamen voor darmbacteriŽn in het bloed.

Indien men ME/CFS-patiŽnten hiervoor systematisch gaat onderzoeken vindt men dat de meerderheid van hen ťťn of meerdere abnormale waarden heeft voor deze parameters en het dus waarschijnlijk is
dat ze traag zullen recupereren na inspanning. Meer nog, patiŽnten zullen zich soms onwel voelen na inspanning omdat de pathologische afwijkingen nog verder toenemen a.g.v. de fysieke belasting.

Het geval van NO is interessant. Ten gevolge van een ontregelde darmflora bij de patiŽnten is er soms een hoger dan normale NO-productie door deze bacteriŽn. Ook een enzyme - iNOS - is a.g.v. een
geactiveerd niet-specifiek immuunsysteem verantwoordelijk voor hogere NO-waarden in het serum. Dit zorgt o.m. voor een lagere bloeddruk omdat het de grote vaten uitzet. Daardoor gaan immers de
perifere vaten moeten samentrekken wat een verstoorde circulatie in de perifere en interne organen veroorzaakt. Stikstof(mono)oxide of gewoonweg NO genoemd speelt een belangrijke rol bij fysieke inspanning. Bij een versnelling van de hartslag gaat de bloeddoorstroming verhogen. Als reactie hierop gaan endotheelcellen een aantal processen in gang zetten die tot doel hebben de productie van NO te verhogen. Hierbij gebeuren diverse zaken die de NO-productie en activiteit verhogen en in stand houden : het eNOS – endotheliaal enzyme dat NO-productie stimuleert –wordt actiever en er is een daling van de inactivatie van NO door minder productie van vrije zuurstofradicalen en inwerking door anti-oxiderende enzymen. NO is toxisch voor natural killer cellen en T cellen in die zin dat deze van hun werking verliezen als er teveel NO in circulatie is. Dit is ťťn van de redenen waarom ME/CFS-patiŽnten gemakkelijk ziek worden nadat ze een ongewone fysieke inspanning geleverd hebben. Alhoewel NO een beschermend effect heeft tegen arteriosclerose en bacteriŽle infecties bij gezonde individuen (sport is goed voor hen) is teveel NO bij deze patiŽnten een te vermijden toestand. Verder vertonen deze patiŽnten een inspanningsintolerantie omdat de bloedtoevoer bij inspanning zich niet kan aanpassen aan de toegenomen vraag naar zuurstof in de weefsels die deelnemen aan de inspanning.

Het NO-verhaal is maar ťťn van de vele ontregelde systemen die aanleiding geven tot inspanningsintolerantie en/of vertraagde recuperatie. Typisch zal een CFS/ME-patient van het RA type een veel lagere
inspanningscapaciteit hebben 24 uur na een eerste maximale inspanningsproef gedaan te hebben. Ook bereiken vele patiŽnten hun theoretisch maximale hartfrequentie niet wanneer ze een inspanningsproef
moeten doen a.g.v. spierzwakte of pijn in de onderste ledematen. De spierzwakte is een gevolg van de binding van NO met de ryadine receptoren in de spieren. De pijnen zijn een gevolg van niet aangepaste
doorbloeding in de spieren van diezelfde ledematen waardoor zich vroeger dan normaal melkzuur gaat opstapelen. Een deel van het NO zal oxideren : NO + O2 -> ONOO – (= peroxynitraat). Dit is een
zeer sterke vrije radikaal die celmembranen zal beschadigen.

Wat is de les uit dit verhaal? ME/CFS-patiŽnten mogen nooit geforceerd sport opgelegd worden : ze dienen te luisteren naar hun lichaam en niet naar anderen die menen beter te weten doch niet vertrouwd
zijn met de biologie van deze aandoeningen. Lichaamsbeweging dient individueel aangepast te worden aan de ernst van de aandoening. Een evaluatie ervan dient verder doorgedreven te worden dan de
"gewone medische onderzoeken".

Leo Trower


Prijsvechters passen niet in het Nederlandse zorgstelsel

Sinds kort biedt zorgverzekeraar Univť een extreem goedkope ziektekostenpolis aan. Andere zorgverzekeraars volgen dit voorbeeld. Logisch, want in het huidig zorgstelsel staat marktwerking centraal. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, vindt Doeke Post, emeritus hoogleraar sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Ik heb er grote moeite mee dat marktwerking en niet solidariteit op de eerste plaats staat als het gaat om de zorg.’

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/opinie01_08


Introductie spoedeisendehulpartsen niet altijd efficiŽnt

De introductie van spoedeisendehulpartsen (SHA) in Nederlandse ziekenhuizen leidt nog niet overal tot
efficiŽntere zorg. Dat concludeert Constanze Kathan op basis van haar onderzoek naar de ontwikkeling en
organisatorische effecten van SHA’s in Nederland. Kathan stelt dat de nieuwe beroepsgroep moeite heeft zich te positioneren in de medische hiŽrarchie. De SHA wordt nog vaak ingepast in de bestaande werkstructuur en kan zo een extra schakel vormen in het zorgproces. Hierdoor wordt de beoogde snellere doorloop van patiŽnten nog nauwelijks gerealiseerd en in sommige gevallen zelfs vertraagd. Kathan verdedigt haar proefschrift op 17 januari 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2008/persberichten/02_08


Manisch-depressiviteit vaak niet herkend

Bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressiviteit) leidt tot zeer wisselende gemoedstoestanden. Nu eens voelt de patiŽnt zich langere tijd bijzonder goed en sterk, dan weer is hij somber en teruggetrokken. UMCG-promovendus Eline Regeer deed onderzoek naar bipolaire stoornis in de algemene Nederlandse bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat 5,2 procent van de bevolking in meerdere of mindere mate lijdt aan
manisch-depressiviteit. Deze personen kampen met beperkingen in hun functioneren, rapporteren een verminderde kwaliteit van leven en blijven aanzienlijk vaker ziek thuis. Toch herkennen hulpverleners de aandoening slechts bij ťťn op de acht getroffenen, ongeacht de ernst ervan en de hoeveelheid samenhangende klachten. Alleen mensen die zelf erkennen dat ze aan een bipolaire stoornis lijden, worden adequaat behandeld, zo blijkt uit het onderzoek. Niet alle respondenten hadden ten tijde van het onderzoek behandeling nodig. Toch moet de hulpverlening oog hebben en houden voor milde klachten, aldus de onderzoeker, aangezien de stoornis in de loop van de tijd ernstiger vormen kan aannemen.

Regeer stelt dat erkenning en acceptatie van de stoornis door de patiŽnt zelf de belangrijkste factor is bij het zoeken van hulp en het krijgen van een adequate behandeling. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de acceptatie van en kennis over de aandoening. Ook de maatschappelijke kosten mogen niet uit het oog verloren worden. De gemiddelde indirecte kosten per patiŽnt per jaar bedragen 3629 euro, zo wordt in dit onderzoek becijferd. Eline Regeer (Moerkapelle, 1970) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij Altrecht, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Utrecht, in samenwerking met het Trimbos-instituut in Utrecht, het Institute for Medical Technology Assessment van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de farmaceutische firma Eli Lilly. Regeer werkt als psychiater bij Altrecht.

RUG


Vernauwing kransslagaders beter in beeld

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. UMCG-promovendus Christiane Geluk onderzocht hoe de kans op vernauwingen van de kransslagaders en op een hartinfarct beter voorspeld kan worden.

Bij patiŽnten die zich in Nederlandse ziekenhuizen melden met pijn op de borst, wordt veelal een zogenaamde
“fietstest” verricht. Op basis van deze test wordt de kans op vernauwingen van de kransslagaders ingeschat. Uit het onderzoek van Geluk blijkt dat een andere test, de EBCT-scan, hiertoe nog geschikter is. Met deze scan, die gebruik maakt van een kleine hoeveelheid rŲntgenstraling, wordt de mate van verkalking van de kransslagaders gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat dit een meer betrouwbare inschatting geeft van de kans op vernauwingen van de kransslagaders. Ook onderzocht Geluk de geschiktheid van een bepaald type bloedonderzoek (meting van het gehalte C-reactive protein), om de kans op een hartinfarct te voorspellen. Het bleek dat met een hoog gehalte van C-reactive protein de kans op vernauwingen van de kransslagaders en de kans op een hartinfarct toeneemt.

Christiane Geluk (Rotterdam, 1977) studeerde geneeskunde in Antwerpen en Utrecht. Ze verrichtte haar
promotieonderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Een
deel van het onderzoek maakt deel uit van de PREVEND-studie, een onderzoek waaraan duizenden Groningers medewerking verleenden, en die mede wordt gefinancierd door de Nierstichting. Geluk is thans in opleiding tot cardioloog.


Roken, vermoeidheid en oxidatieve stress: verband met MS niet aangetoond

In Nederland lijden zo’n 16.000 mensen aan Multiple Sclerose (MS), een aandoening waarbij
verlammingsverschijnselen ontstaan door schade aan het zenuwstelsel. Voor patiŽnten bij wie de ziekte in ernst toeneemt, bestaat op dit moment geen effectieve behandeling. De vooruitzichten voor deze patiŽnten zijn dan ook slecht. UMCG-promovendus Marcus Koch onderzocht enkele factoren die het ziektebeloop wellicht kunnen voorspellen.

Uit het onderzoek blijkt dat roken, de mate van vermoeidheid, depressie en het tijdstip van geboorte geen invloed hebben op progressie bij MS. Hiermee weerlegt Koch conclusies uit eerder onderzoek. Oxidatieve stress (de al of niet versnelde veroudering van lichaamscellen) wordt gezien als de oorzaak van vrijwel alle chronische ziekten en aandoeningen, waaronder MS. Om deze reden worden wel anti-oxidatieve middelen of diŽten voorgeschreven aan MS-patiŽnten. Koch vindt in zijn onderzoek echter geen relatie tussen progressie van MS en oxidatieve stress, en dus ook geen aanwijzing voor het positieve effect van anti-oxidanten. Ook biedt het onderzoek nader inzicht in de bruikbaarheid van leeftijd en enkele plasma biomarkers als voorspellers van progressie bij MS.

Marcus Koch (Duitsland, 1977) studeerde geneeskunde te LŁbeck en Freiburg. Hij verrichtte zijn
promotieonderzoek aan de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar hij werkzaam is als neuroloog in opleiding. Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door ZonMW en
MS-ANDERS.


Waarschuwing voor pijn door botontkalkingsmedicijn

Bepaalde medicijnen tegen botontkalking zouden hevige pijnen in botten, gewrichten en spieren kunnen veroorzaken. Dat lieten de Amerikaanse autoriteiten op het gebied van voedsel en medicijnen (FDA) maandag weten

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article886715.ece/
Waarschuwing_voor_pijn_door_botontkalkingsmedicijn


Fysieke revalidatie verbetert het leven van kankerpatiŽnten

Fysieke training heeft een gunstig effect op de kwaliteit van leven en fysieke conditie bij mensen die kanker gehad hebben. Cognitieve gedragstherapie heeft naast een trainingsprogramma geen toegevoegde waarde. Dat concludeert bewegingswetenschapper en epidemioloog Anne May in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde bij het Julius Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht. May promoveert op 11 januari aan de Universiteit Utrecht. Mensen die kanker overleven kampen vaak met restverschijnselen zoals vermoeidheid, een zwakke fysieke conditie en soms ook gevoelens van angst en depressie. Tijdens haar promotie volgde May drie groepen van in totaal 209 patiŽnten die kanker overleefd hadden. Eťn groep participeerde gedurende twaalf weken in een fysiek trainingsprogramma. Dat bestond uit twee keer per week twee uur training: een uur individuele conditie- en krachttraining en een uur groepssport en -spel. Een tweede groep ontving naast het trainingsprogramma ook cognitieve gedragstherapie. Hierbij kregen mensen verschillende vaardigheden aangeleerd om effectief om te gaan met hun kankergerelateerde problemen. Een derde groep stond op de wachtlijst voor het programma en fungeerde als controle. Zowel meteen na afloop van het trainingsprogramma als negen maanden later rapporteren de deelnemers een betere kwaliteit van leven. Daarnaast zijn zij fitter dan de controlegroep, zo laat een inspanningstest zien. De deelnemers die ůůk de cognitieve gedragstherapie ontvingen waren niet nůg beter af dan de groep die alleen de fysieke training onderging. De cognitieve gedragstherapie voegt dus niets extra's toe aan het gunstige effect van fysieke training. Een verrassend resultaat, aldus May. Het onderzoek van May sluit aan op het programma Herstel & Balans. Dit biedt sinds 1996 overlevers van kanker een revalidatieprogramma. Inmiddels kunnen mensen via zestig ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland daaraan meedoen. Als eerste stelt May nu via een vergelijkend onderzoek vast dat het programma inderdaad effectief is.

Universiteit Utrecht


Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien

Op de geheel vernieuwde website www.emissieregistratie.nl staan de landelijke emissiecijfers naar lucht, water en bodem van de 300 belangrijkste stoffen per bron. Gebruikers kunnen opzoeken welke bedrijven in hun postcodegebied verontreinigende stoffen uitstoten naar lucht en water. De website is een initiatief van het Milieu- en Natuurplanbureau in opdracht van de ministeries van VROM, V&W en LNV. De emissieregistratie presenteert de gegevens op verschillende manieren: via kaarten, grafieken en een database. Uniek is de mogelijkheid om de emissiegegevens met elkaar te combineren. Op ťťn kaart staan bijvoorbeeld de uitstoot van zowel verkeer als die van een grote industrie in dezelfde gemeente. De Nederlandse emissieregistratie bestaat al sinds 1974. Op dit moment zijn hierbij, naast het MNP, voornamelijk Rijkswaterstaat-Waterdienst, het CBS, SenterNovem, Wageningen UR en TNO betrokken. De emissiecijfers worden gebruikt voor de evaluatie van het milieubeleid en internationale rapportageverplichtingen zoals het Klimaatverdrag (Kyoto), de Kaderrichtlijn Water en het Verdrag voor Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging.

www.emissieregistratie.nl


Nieuwe beeldvormende technieken langzaam groeiende tumoren

Neuroendocriene tumoren zijn tumoren die over het algemeen langzaam groeien. Zij zijn vaak al uitgezaaid als de diagnose wordt gesteld. Voor een optimale behandeling moeten eventuele uitzaaiingen in kaart gebracht worden. Hieraan kan Positron Emissie Tomografie (PET) een belangrijke bijdrage leveren.

UMCG-promovendus Oliver Neels ontwikkelde radioactieve stoffen ([18F]FDOPA en [11C]HTP) die het mogelijk maken nieuwe PET-technieken voor het afbeelden van neuroendocriene tumoren te testen. Hij vergeleek twee nieuwe onderzoeksmethoden met de huidige standaarden, en vergeleek ze ook met elkaar. Zo inventariseerde hij de geschiktheid van de nieuwe methoden bij verschillende types uitzaaiingen, en verschillende stadia van uitzaaiing. Al met al bieden de nieuwe methoden hoopvolle resultaten voor de toekomst.

Oliver Neels (Duitsland, 1975) studeerde scheikunde te Oldenburg. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming en de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Neels is thans radiochemicus aan het Peter MacCallum Cancer Centre in Melbourne (AustraliŽ). De titel van zijn proefschrift luidt: 'Tracer development for detection and characterization of neuroendocrine tumors with PET'.


Letselschade: wat is een mensenleven waard?

Op 4 februari 2008 organiseert prof. mr. F.T. Oldenhuis, (RUG) een congres over letselschade.

Het thema luidt: Toekomstschade; wat is een mensenleven waard?

Het congres is bedoeld voor al diegenen die werkzaam zijn op het brede gebied van de letselschade. Oldenhuis streeft er met deze studiedag naar, dat beide partijenin het letselschade proces in ruime mate aanwezig zijn. Er is ruimschoots gelegenheid voor debat. Gelet op de locatie Academiegebouw Groningen wordt de studiedag in het bijzonder aanbevolen voor Noord en Midden Nederland. De studiedag draagt derhalve tevens het karakter van een ontmoetingsdag van beide partijen in het (letsel)schadegebeuren.

http://www.rug.nl/Rechten/faculteit/vakgroepen/prno/congressen/vooraankondigingToekomstschade


Stichting - STOP hersentumoren

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte.

www.STOPhersentumoren.nl


FlamingStar.nl

Deze site is een persoonlijk verhaal van hersentumorpatiŽnt Nico Faaij en zijn zoektocht naar genezing.

www.FlamingStar.nl


Internationaal nieuws

Multiple skin cancer risk behaviors are common among US adults
US ranks last among other industrialized nations on preventable deaths
Recurrent genetic deletion linked to autism
Colonoscopy fears overcome when patients support patients
Trichloroethylene is a risk factor for parkinsonism
Infants with birthmarks received less oxygen in womb
Healthy living 'can add 14 years'
Low vitamin D heart health risk
Breast-Feeding Seems to Protect Against Some Allergies
Vitamin B-12 Function May Be Diminished By Excessive Folate

Details? Zie www.fonteine2.com

 


8 jan


Hoe weet u of Candida de oorzaak is van uw vervelende klachten?

Door: Francine van Broekhoven

Candida is vaak de ontbrekende schakel bij velerlei klachten zoals: vermoeidheid, winderigheid, een drang naar zoetigheid, koude handen en voeten, neerslachtigheid, en zelfs soms angstaanvallen. Maar
weinig artsen weten er raad mee en doen het vaak af als psychosomatisch.

Lees verder...
http://www.i-bieb.nl/gezondheid/2007/12/Candida&parasieten.htm


Video - Constipation Video


Geen bijzonderheden uit medisch onderzoek, maar wel RSI klachten?

Door: Hein Halfschepel

Op rŲntgenfoto’s en MRI-scan is niets te zien. De artsen kunnen geen afwijkingen vinden in de bloedsomloop en de zenuwgeleiding. Je hebt geen reuma of andere aandoeningen. Maar toch heb je iedere dag
weer pijn in je nek, schouders, armen en polsen. Je hebt regelmatig koude handen en een doof gevoel of tintelingen in je armen. Wat kan er dan toch met je aan de hand zijn? En nog belangrijker: hoe kun je
dit probleem oplossen?

Lees verder...
http://www.i-bieb.nl/gezondheid/2007/12/RSI-klachten.htm


Video - Irritable Bowel Syndrome


Milieuzones in Duitsland: Buitenlandse bezoekers kunnen nu online een milieuvignet voor hun auto of vrachtwagen aanvragen

Op 1 januari 2008 vond de invoering plaats van de eerste drie milieuzones in Duitsland: in Berlijn, Keulen en Hannover. Deze groene zones zijn aangegeven met speciale verkeersborden. Vanaf maart 2008 volgen ook andere Duitse steden. Elk voertuig dat een milieuzone binnengaat - ongeacht of het is geregistreerd in Duitsland of in een ander land - moet zijn voorzien van een milieuvignet. Deze vignetten zijn voor het betreffende voertuig onbeperkt geldig in alle Duitse milieuzones.

Om in aanmerking te komen voor een milieuvignet, moet uw voertuig in uw land zijn geregistreerd en voldoen aan bepaalde voorwaarden, die worden gevalideerd aan de hand van het registratienummer van het voertuig.  Het Internetportaal http://www.green-zones.eu biedt uitgebreide informatie over de Duitse milieuzones in 13 talen, waaronder Frans, Pools, Zweeds, Nederlands en Turks, en een eenvoudige methode voor het bestellen van een milieuvignet voor alle Europese voertuigen die buiten Duitsland zijn geregistreerd.

Bezoekers die van plan zijn naar Duitsland te reizen, kunnen het vignet vanuit hun eigen land per creditcard bestellen voordat ze aan hun reis beginnen. De kosten bedragen 29,90 euro voor voertuigen die zijn
geregistreerd in de EU, en 39,90 voor voertuigen die zijn geregistreerd in Europese landen buiten de EU, waarvan een groot aantal eveneens in aanmerking komt voor het vignet.

Zoals het management van de Climate Company reeds opmerkt, is de validatie van het registratiedocument van een voertuig een gecompliceerd proces dat per geval moet worden uitgevoerd. Hieraan zijn aanzienlijke kosten verbonden, inclusief de kosten voor het onderhouden van het Internetportaal zelf. Toeristen en bezoekers kunnen het vignet natuurlijk ook aanvragen bij een geautoriseerde garage of reparateur in eigen land, voordat ze aan hun reis beginnen. Op dit moment zijn dergelijke plaatselijke dienstverleners
voor buitenlandse voertuigen echter nog niet bekend bij de Climate Company. De aanvraag zal in een dergelijk geval overigens zeker enige vertraging ondervinden en zal nauwelijks mogelijk zijn in het weekend.

www.green-zones.eu


Meer onderzoek naar gezondheid biologische voeding nodig

Op basis van de momenteel beperkt beschikbare data kunnen geen eenduidige conclusies getrokken worden inzake verschillen tussen biologische en gangbare groenten wat betreft de voedingswaarde en contaminatiegraad. Afhankelijk van het beschouwde nutriŽnt of contaminant scoort biologisch soms beter en soms slechter dan zijn gangbare tegenhanger. Dit sluit algemene claims als "biologische groenten zijn gezonder" of "biologische groenten zijn veiliger" uit. Er zijn meer grootschalige gecontroleerde en gepaarde studies nodig om dergelijke claims in de toekomst eventueel mogelijk te maken. dat stellen onderzoekers van de Universiteit Gent in hun rapport 'De meerwaarde van bio op gebied van kwaliteit en gezondheid, wetenschappelijk onderzoek naar feiten en perceptie'.

http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=84997


Internationaal nieuws

The Radiowave Therapy Research Institute
UAB research could improve the prognosis and treatment of lung cancer
Daytime sleep improves memory consolidation
Bacterial infections in premature babies more common than previously realized
Smallpox vaccine alternative identified
Mini 'stress tests' could help condition heart to survive major attack
Fatherhood linked to prostate cancer risk
Pollution shrinks fetus size - Brisbane study finds
UCLA scientists restore walking after spinal cord injury
Study of sugars on cell surface identifies key factor in flu infection
Structure of Enzyme Mutated in Many Cancers

Details? Zie www.fonteine2.com

 


7 jan


Video - The Secret To Health


De kaas die ons vermoord !

Deze documentaire presenteert zich als een 'road movie' die de kijker begeleidt van Europa tot de USA over het spoor van de strijd om de kaasboeren te laten overleven ; de echte boer wil de smaak van de kaas gemaakt van rauwe melk behouden. Lijnrecht daartegenover de macht van de machtige multinationals die aan de lopende band gestandaardiseerde kaas produceren. Na de documentaire 'Mondovino, de film van Jonathan Nossiter over de globalisering van de wijn (en de standaardisering van de smaak), is de journalist Perico Lťgasse per camper op zoek gegaan naar het verhaal van de kaas. Tientallen heeft hij het verhaal laten doen.

Hij ondervraagt de kleine kaasboeren, een verantwoordelijke van de Europese Commissie Voedselveiligheid, een reclamebureau wat de marketing visie van de kaas verzorgt, een proever, een grote naam van de kaas die met pensioen is, een filosoof van de smaak…. Van Parijs en omgeving tot Vermont (Usa), van de Bourgogne tot ItaliŽ, van de Atlantische PyreneeŽn tot New York ; deze ballade van 20.000 km is alarmerend ! - 50 soorten kaas zijn de afgelopen 10 jaar verdwenen ! - maar ook vol van hoop. Want zo ongeveer overal wordt duidelijk dat de sensibilisatie van de smaak en de strijd die geleverd wordt om smaken en kennis te behouden, groeit bij velen ! Men wil niet afhankelijk worden van de machtige agro-industrie. Deze documentaire leert ons bijvoorbeeld dat de kaas sinds 2006 vrijer kan bewegen in de Schengen-Zonde van Europa dan de mensen zelf…wat de inbreuk veroorzaakt op de fabricatie van bepaalde kazen van rauwe melk…

Het laat ons ook de boeren zien die de kaas van rauwe melk maken in Vermont, (USA), het land bij uitstek van de voedselhygiŽne. Kortom, het is nog niet gewonnen, maar nog niet alles is verloren….

'Ces Fromages qu'on assassine!, le 26 dťcembre ŗ 20h50 sur France 3'

Een film van JoŽl Santoni en Jean Charles Deniau met Perico Lťgasse en Erik Svensson.

Zie alle details van deze documentaire via de link van France3 :
http://programmes.france3.fr/documentaires/index-fr.php?id_article=82&
page=documentaires-archives-articles-detailles3

http://cultureetloisirs.france2.fr/cuisine-recettes/actu/37560751-fr.php

xxx

Tip: koop Uw kaas bij de boer; eet alleen kaas gemaakt van rauwe melk !


Video - Wisdom of the Dying


Om even bij stil te staan: Niet-roken en …de Grote Stilte…..

Zo, daar zat ze dan om 7h30, aan de koffie in een ..jawel…rookvrije bar ! Jaja, want sinds 1 januari mag er in Frankrijk niet meer gerookt worden in de horeca. Heerlijk ! Hoewel ik af en toe voor de gezelligheid een sigaretje meerook, vind ook ik het absoluut storend wanneer ik ALTIJD gestoord wordt door rook en rooklucht, zeker in lokalen waar de ventilatie zeer slecht is of zelfs afwezig is. En…wat te denken als je leuk zit te eten en aan de tafel naast je paft men er lustig op los omdat ze 3 gangen voorlopen. Je proeft toch je eten niet meer ? Laten we eerlijk zijn. De laatste dagen is mij gebleken dat de meeste mensen het helemaal niet erg vinden om niet meer binnen te roken; een veel gehoord argument is in mijn omgeving: 'uit respect voor de niet-rokers die lang genoeg hebben geleden…..'. De terrassen zijn in dit jaargetijde nog nooit zo vol geweest ! De gemeentelijk straatveger die zich op datzelfde tijdstip ook in het cafť bevond zei met een grote grijns: '…maar het is te stil…. we missen de ''wakkerwordtgeluiden' van de rokers aan de koffie met hun eerste sigaret….hoesten, rochelen '…..kortom, die geluiden, ons allen bekend van stugge, fanatieke rokers.

Afin, 4 uur later zat ik weer 'bij de bar', maar nu bibberend van de kou achter plastic onder plastic in de regen. Waarom ? Tsja…als een roker je 'un verre' aanbiedt, dan zit je toch echt op die plek in de frisse lucht. En buitenverwarmingen zijn nog niet overal geplaatst.

Tijd voor nieuwe verwarmingsproducten ? Verwarmingskachels met ECOLABEL, cafťpantoffels, verwarmende stoelzittingen, cafťhandschoenen, oorwarmers enz. enz. ? Wie zal het zeggen !

Maar best gezellig zo. Leven op straat zelfs bij guur weer met een oplevende verkoop van warme dranken.

Roken moet kunnen …..toch ?

xxx


Frankrijk: Ministerie van Volksgezondheid roept op tot voorzichtigheid en preventie:

'Geen mobiele telefoons voor kleine kinderen'

http://info.france2.fr/france/37908633-fr.php

http://www.lanutrition.fr/Pas-de-portable-pour-les-tout-petits-n-2066.html

xxx

Nota bene: Bellende Moeders op straat en kleine kinderen: levensgevaarlijk. Een verzoek aan moeders met kleine kinderen die zich lopend op straat begeven met die kleine kinderen en ook DAN zonodig nog menen te moeten 'mobiel bellen'……Doe dit niet: de afgelopen maand had ik door dit totaal onverantwoordelijk fenomeen nog NET NIET 2 kleine hummels onder de motorkap ! U wilt kinderen ? Let er dan ook op ! En laat die mobiele telefoon THUIS als U met Uw kind de straat opgaat.


Wijn en hart: de relatie wordt bevestigt !

Hoewel het laatste rapport van het 'Institut National du Cancer' alcoholhoudende dranken ontraadt in verband met hun eventueel kankerontwikkelende effecten, toont een nieuwe studie aan dat de polyphenols van de wijn een preventief effect zou kunnen hebben tegen de hart - en bloedvatenziekten.

S. Gorelik, M. Ligumsky, R. Kohen, J. Kanner 2008, "A novel function of red wine polyphenols in humans: prevention of absorption of cytotoxic lipid peroxidation products", The FASEB Journal. Volume 22, Pages 41-46; doi: 10.1096/fj.07-9041com

http://www.lanutrition.fr/Vin-et-coeur-le-lien-se-confirme-a-2067-145.html

LaNutrition.fr, 04/01/2008

xxx


Vezels beschermen de baarmoeder

LaNutrition.fr, 03/01/2008

Baarmoederkanker: 20% minder risico door eten van 10 gram vezels per dag. Dit concludeert een groep wetenschappers geleid door Elisa de la Bandera van het 'Institut Cancer du New Jersey'. Resultaten van 10 studies zijn verzameld; de wetenschappers hebben de beschermende rol van de vezels in voeding aangetoond.

E.V. Bandera, L.H. Kushi, D.F. Moore, D.M. Gifkins and M.L. McCullough, "Association between dietary fibre and endometrial cancer: a dose-response meta-analysis". American journal of Clinical Nutrition, December 2007, Volume 86, Number 6, Pages 1730-173.

http://www.lanutrition.fr/Les-fibres-prot%E9geraient-l-ut%E9rus-a-2064-145.html

xxx


Sporten via de computer is geen sport…..

LaNutrition.fr, 02/01/2008

De fabrikanten van het sportcomputerspel Wii roemen zichzelf dit uitgevonden te hebben ; dit in verband met de in de belangstelling staande regelmatige fysieke activiteit.
Onafhankelijk daarvan tonen Engelse wetenschappers aan dat dit spel geen echte sportactiviteit vervangt.

Graves, L. BMJ, Dec. 22-29. 2007; vol 335: pp 1282-1284. News release, BMJ

http://www.lanutrition.fr/La-console-de-jeu-c-est-pas-du-sport-a-2059-145.html

xxx

…nou, wel eens een uurtje ''gesport voor de computer' met van die jonge apen ? Hoewel ik zeer regelmatige met gemak een 30 minuten hardloop zonder moe te zijn, was ik na dat uurtje sporten achter de computer 'kapot'….. daar gaan we weer ….wie heeft ''gelijk''. Lang leve de ' w e t e n s c h a p '….. die in mijn ogen steeds minder geloofwaardig wordt in vele zaken.


Voeding voor de longen: meer vezels en minder vleeswaren

http://www.lanutrition.fr/L-alimentation-de-vos-poumons-plus-de-fibres-et-moins-de-charcuteries-a-2060-145.html


Ongeval in magazijn niet standaard voor rekening werkgever

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over een werknemer die van een trap valt in een magazijn en daarbij letselschade oploopt: eigen schuld! Had de werkgever ook nog de expliciete instructie moeten
geven dat werknemers voor het pakken van dozen op hogere planken de trap met vijf treden moeten gebruiken?

http://www.hortinews.com/news.php?id=13858

...weer zo'n duidelijk teken hoe dolgedraaid iedereen bezig is.....alleen verzekeringen en advocaten en werkgevers worden hier "zogenaamd beter van", het slaat helemaal nergens op.....althans dat is mijn
zeer bescheiden mening.....iedereen kan hetzelfde krijgen of je nu "blauw bloed" hebt of niet. Hoogste tijd om het corrupte verzekeringssysteem op te slaan als - verwijderen-..p


Internationaal nieuws

100 percent of people carry at least 1 type of pesticide
A Low Carbohydrate Diet Works For Weight Loss
Apple peels contain twelve anti-cancer compounds called "triterpenoids"
Avoid some foods to ease migraines
Behind the label -Tampons
Bristol-Myers Squibb to Pay Half a Billion Dollars to Settle Doctor Kickback Charges and Avoid Prosecution
Burning biofuels may be worse than coal and oil, say experts
Codex - Time bomb for natural health
Copper Tested As Anti-Germ Coating
Cryptococcal Disease
Enzyme reduces severity of allergic reactions
EU project finds synbiotics good for diet and health
Fluorescent Lighting in Schools Found to Give Children Headaches
Hormones and Aspirin Bad Combination For Prostate Cancer Patients
Krill Oil Dramatically Lowers C-Reactive Protein
Lead Link To Alzheimer's Disease?
Men are waking up to the enormous benefits of natural health and nutrition
Removal of Ovaries Found to Promote Dementia
Research Unveils New Hope for Deadly Childhood Disease
Researchers uncover key trigger for potent cancer-fighting marine product
Shrimps Aggravate Acne Breakouts
Soda Manufacturers Attempt to Downplay Sodium Benzoate Link to Hyperactivity
Strength training of neck muscles relieves chronic pain
Study to Probe Vitamin C, Cancer
The Breast Cancer Gene in Men Carries Increased Risks
The Cost of Pushing Pills
Toxic fungus moving into Oregon
Will Alternative and Mainstream Medicine Ever Be Friends?

Details? Zie www.fonteine2.com

 


5 jan


Magere en vetarme melk vergroot juist kans op prostaatkanker

Opnieuw een studie mbt melk. Volle melk verkleint de kans op prostaatkanker maar magere en vetwarme melk vergroot juist de kans. Calcium uit groene groenten verkleint ook weer de kans op prostaatkanker. Het zoveelste bewijs dat vetarme bewerkte industrie produkten de kans op kanker juist vergroten.

http://www.asco.org/ASCO/News/Cancer+News?&reuterview=detail_view&reutersid=7706


Video - Soot-soaked Brains


Stamceltransplantatie opent perspectieven voor de behandeling van ischemie

Multipotente adulte progenitorcellen (MAP-cellen, stamcellen die voor het eerst beschreven werden in 2002) zorgen ervoor dat doorbloeding en spieraangroei gestimuleerd worden in muizen die aan ischemie in de poten lijden. Bij mensen zorgt ischemie voor zogenoemde etalage- of rokersbenen. Lopen wordt erg pijnlijk en zonder afdoende behandeling kan het uiteindelijk leiden tot gangreen en amputatie. Stamceltransplantatie zou op termijn een oplossing kunnen bieden. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de K.U.Leuven en de Universiteit van Minnesota, in samenwerking met de Universiteit van Navarra. De resultaten zijn verschenen in de online versie van The Journal of Clinical Investigation.

Ischemie betekent dat er onvoldoende aanvoer van bloed is, waardoor er zuurstoftekort optreedt. Vernauwde slagaders zijn vaak de oorzaak en het effect kan versterkt worden door ongezonde voeding of roken. De bekendste gevolgen zijn hart- en herseninfarcten, maar ook etalage- of rokersbenen. Daarbij gaan de benen door een gebrekkige bloedtoevoer zoveel pijn doen dat lopen moeilijk of onmogelijk wordt. Door gebrek aan bloed sterft ook het spierweefsel in de ledematen af. In het ergste geval moet het aangetaste been uiteindelijk geamputeerd worden.

Etalagebenen vallen onder de perifere arteriŽle vaataandoeningen (PVA). In de Westerse wereld zou 1 op 5 mensen in mindere of meerdere mate aan PVA gaan lijden. Een echte behandeling is er niet. Het plaatsen van overbruggingen of het wijder maken van de aders met een ballonnetje is bij PVA-patiŽnten een riskante onderneming. Vaak is het ook een tijdelijke oplossing die de echte kwaal niet verhelpt.

Recent richtten onderzoekers zich op methodes waarbij ze het bloedvatennetwerk kunnen uitbreiden om de aanvoer van zuurstof te verbeteren. Een van die methodes is gebaseerd op het gebruik van diverse soorten cellen, in de hoop dat ze bijdragen tot de aangroei van nieuwe bloedvaten. Om tot een efficiŽnte en duurzame behandeling te komen, moet niet alleen de bloedtoevoer hersteld worden maar ook het afgestorven spierweefsel. De vraag is dus: welk soort cellen heeft het potentieel om op een veilige manier uit te groeien tot zowel bloedvatweefsel als spierweefsel?

Tot nu toe was uit geen enkele studie een duidelijk antwoord naar voren gekomen. Diverse soorten cellen (beenmergcellen, navelstrengcellen, …) bleken allemaal maar een deel van het probleem op te lossen. Bovendien bleef de vraag of wat werkte met dierlijke cellen, ook met menselijke cellen zou werken.

Aernout Luttun en Catherine Verfaillie en hun collega’s hebben nu aangetoond dat MAP-cellen, in tegenstelling tot andere beenmergcellen, niet alleen in staat zijn om de bloedtoevoer te herstellen, maar dat ze ook de aangroei van nieuw spierweefsel stimuleren. De techniek werd getest op muizen die aan ischemie in de poten leden, zowel met menselijke als met dierlijke (van muizen) MAP-cellen. Na een transplantatie met de cellen gingen de diertjes beter lopen en zwemmen doordat doorbloeding en spierweefsel toenamen. De transplantatie had effect bij zowel een lichtere als bij een ernstige vorm van ischemie.


Internationaal nieuws

Osteoarthritis risk linked to finger length ratio
No link between acid reflux and survival
Mom's obesity during conception phase may set the stage for offspring's obesity risk
A Human Hormone Blocker Is Found To Help Prevent Obesity And Diabetes During Animal Testing
First-ever study to link increased mortality specifically to carbon dioxide emissions
Novel anticancer strategy moves from laboratory to clinic
Lung Cancer Cells' Survival Gene Seen as Drug Target
Thyroid treatment no 'quick fix' for weight loss in children
Gene dose affects tumor growth
Data About Zetia Risks Was Not Fully Revealed
Pray for, be kind to all God’s animals, Church urged
Jefferson scientists find protein potential drug target for treatment-resistant prostate cancer
Bright light therapy eases bipolar depression for some
Gene therapy can reduce long-term drinking among rodents
Walk away menopausal anxiety, stress and depression
Scripps Research scientists discover remarkable editing system for protein production
Protein a possible key to allergy and asthma control
Protein's new role discovered in autoimmune disease
Researchers seek to make cavity-causing bacteria self-destruct
Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining concentrations of 25-hydroxyvitamin D
Drug industry spends nearly twice as much on marketing than on research and development
Einstein researchers discover important clue to the cause of Parkinson's disease
New discovery could reduce the health risk of high-fat foods
Just 4 months of hormone therapy can delay prostate cancer growth by up to 8 years
Nonfat milk linked to prostate cancer

Details? Zie www.fonteine2.com


Video - GMO Trilogy - Unnatural Selection

 

 


4 jan


Geldverkwisting door overheid

Weer een goed voorbeeld van hoe onze overheid met belastinggeld omgaat:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article491910.ece/Het_enige_verschil_is_de_60.000_euro_gage

Marjan

 

ps: ik ben bereid om voor 500 euro evt versies in andere kleuren te leveren :) of een mooi stopbord met het logo erin.... de waanzin regeert...

Ron


Bijwerkingen van hoge dosis chemotherapie onderzocht

Een van de behandelvormen van solide tumoren is het toepassen van chemotherapie. In sommige gevallen
wordt hoge dosis chemotherapie (HDC) toegepast. De effectiviteit van deze methode is echter nog niet tot
in detail in kaart gebracht. UMCG-promovendus Peter Nieboer onderzocht de bijwerkingen die optreden bij
HDC.

Op de lange termijn zijn nog neveneffecten te verwachten van hoge dosis chemotherapie, zo blijkt uit
Nieboers onderzoek. Het bloedbeeld herstelt traag en ook jaren na de behandeling is er nog sprake van
verminderde beenmergreserve. Ook analyseerde Nieboer de mate van moeheid in twee groepen
borstkankerpatiŽnten: patiŽnten behandeld met HDC en patiŽnten met de standaarddosis chemotherapie.
Verrassend was de bevinding dat er geen verschil was in moeheid tussen deze twee groepen. Zelfs ten
opzichte van de normpopulatie bleek geen verschil in moeheid te bestaan. Tot slot concludeert Nieboer dat
een deel van het screenend onderzoek voorafgaand aan de therapie verminderd kan worden.

RUG


Lymfeklieronderzoek bij darmkanker kan beter

De overleving van patiŽnten met darmkanker hangt nauw samen met de aanwezigheid van
lymfeklieruitzaaiingen. PatiŽnten met lymfeklieruitzaaiingen worden na de operatie aanvullend behandeld
met chemotherapie, bij patiŽnten zonder deze uitzaaiingen is dit niet nodig. UMCG-promovendus Wendy
Kelder onderzocht hoe de stadiŽring van de ziekte kan worden verbeterd, zodat effectiever behandeld kan
worden. Ze promoveert 9 januari 2008.

Kelder toont aan dat bij het merendeel van de onderzochte patiŽnten tot 2002 niet voldoende lymfeklieren
werden onderzocht. Hierdoor werden mogelijk lymfeklieruitzaaiingen gemist, waardoor een aantal patiŽnten
niet de optimale behandeling kreeg. Met een eenvoudige aanpassing in de methode van het pathologisch
onderzoek, werden meer lymfeklieren gevonden en onderzocht. Hierdoor werden ook meer uitzaaiingen
aangetoond. Daarnaast kon met behulp van de schildwachtklier-procedure nauwkeuriger worden
vastgesteld welke lymfeklieren nader onderzocht dienen te worden. Kelder stelt dat met deze procedure bij
ongeveer een derde van de patiŽnten kleine uitzaaiingen gevonden worden, die bij routineonderzoek gemist
zouden zijn. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke betekenis van deze kleine uitzaaiingen te
achterhalen.

RUG


Eiwit calcineurine belangrijk voor updaten geheugen

De hippocampus is een hersengebied dat onmisbaar is bij de vorming van geheugen. Vermoed wordt dat dit
hersengebied nodig is voor het ‘updaten’ van het geheugen, als dat informatie bevat die onjuist en
verouderd is. Robbert Havekes onderzocht welke neurobiologische processen hieraan ten grondslag liggen.
Hij gebruikte daarvoor muizen, die hij trainde om in een ruimtelijk doolhof ťťn specifieke locatie te bezoeken
waar ze een beloning konden bemachtigen. Na deze training werden de muizen geconfronteerd met een
gewijzigde situatie: geen beloning op de eerder geleerde locatie, maar nu een beloning op een nieuwe
locatie. Om de nieuwe locatie te associŽren met een voedselbeloning moesten ze dus hun eerder gevormde
geheugen aanpassen. Havekes promoveert 11 januari 2008.

Havekes toont aan dat het eiwit calcineurine in de hippocampus een cruciale rol speelt bij het aanpassen
van het geheugen. Eerder werd altijd verondersteld dat calcineurine geheugenvorming onderdrukt. Verder
bleek dat het eiwit PKA een rol speelt bij het detecteren van veranderingen in een bekende omgeving en
betrokken is bij het updaten van verouderd geheugen. Ook laat hij zien dat dagelijks slaaptekort van enkele
uren de werking van dit PKA eiwit in de hippocampus verstoort, waardoor het updaten van verouderd
geheugen veel moeizamer verloopt. Deze studies werpen een nieuw licht op de betekenis van slaap voor
geheugenprocessen en laten zien welke eiwitten een sleutelrol spelen bij de aanpassing van informatie dat
opgeslagen ligt in het geheugen.

RUG


Tweede Kamer moet snel wetsontwerp aanvaarden dat schoonkind van erfenis uitsluit

Veertien juridische hoogleraren roepen de Tweede Kamer op om snel een wetsontwerp te behandelen en te aanvaarden, dat regelt dat erfenissen en schenkingen niet langer meer aan beide partners in een huwelijk toekomen.

De huidige regeling houdt in dat erfenissen en schenkingen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen aan de beide echtgenoten toekomen. In geval van een scheiding moeten ze dan ook worden verdeeld. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat dit onwenselijk is. Het corrigeren van de regeling is voor veel ouders een
belangrijk motief voor het opstellen van een testament met een clausule die de schoonzoon of -dochter van de erfenis uitsluit. Ook het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan een oplossing zijn. Maar in beide gevallen moet, zo schrijven de hoogleraren, de burger handelen en kosten maken.

Rechtvaardig systeem

De hoogleraren stellen dat er noch vanuit het perspectief van de schenker of erflater, noch vanuit het perspectief van de ontvangende echtgenoot doorslaggevende inhoudelijke argumenten zijn te bedenken voor het standpunt dat schenkingen en erfenissen van rechtswege gemeenschappelijk moeten te zijn. 'Algemeen wordt aanvaard dat het meest rechtvaardige systeem van huwelijksgoederen inhoudt dat alleen de revenuen van de arbeidsinspanningen van echtgenoten, verricht tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk zijn. Daarin komt de lotsverbondenheid tussen echtgenoten tot uitdrukking.'

In het voorstel is ook is een systeem van vergoedingsvorderingen opgenomen dat aansluit bij de wettelijke regeling van verrekenbedingen. Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten worden door dit nieuwe systeem veel rechtvaardiger afgewikkeld dan nu het geval is.

Huwelijk wordt aantrekkelijker

In de Tweede Kamer wacht het wetsvoorstel al twee jaar op behandeling. De hoogleraren roepen op het wetsvoorstel nu te behandelen en te aanvaarden, omdat de rechtspraktijk daarmee is gediend. Uit de praktijk blijkt dat het percentage huwelijkse voorwaarden dat wordt gemaakt sinds de jaren '60 is verviervoudigd. De
hoogleraren verwachten dat het wetsvoorstel de aantrekkelijkheid van het huwelijk zal vergroten. Op het ogenblik is het aantal gesloten huwelijken zowel relatief als absoluut op een historisch dieptepunt aanbeland. Ook in het buitenland is de voorgestelde regeling van beperkte gemeenschap van goederen al lang normaal.


Goed nieuws voor big pharma - Gebruik antipsychotica groeit gestaag

Het aantal verstrekkingen van antipsychotica via de Nederlandse apotheken steeg in de afgelopen 7 jaar met gemiddeld bijna 8procent per jaar en komt in 2007 naar verwachting uit op 2,2 miljoen. De uitgaven groeiden in dezelfde periode jaarlijks met 14 procent. Meer jongens dan meisjes gebruiken antipsychotica.

Een arts schrijft antipsychotica voor bij een patiŽnt die lijdt aan psychotische verschijnselen zoals wanen, verwardheid, hallucinaties en schizofrenie. Deze groep geneesmiddelen is onder te verdelen in de klassieke antipsychotica, die tot in de jaren 70 van de vorige eeuw in de handel zijn gebracht en de atypische antipsychotica die daarna zijn geÔntroduceerd. De meest voorkomende bijwerking van antipsychotica is de extrapiramidale, waarbij parkinson-achtige spiercontracties optreden. Bij de atypische antipsychotica zouden deze bijwerkingen minder op de voorgrond treden. PatiŽnten gebruiken al deze middelen normaal gesproken chronisch.

http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2008/2008-01.html


Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof

In de eerste uren van 2008 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling traditioneel werd afgestoken. Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd. De hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur 's ochtends is gemeten op een station in de stad Groningen. Daar werd 423 microgram fijn stof per kubieke meter gemeten.

In Nederland is er sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter. Van matige smog wordt gesproken bij 50 microgram per kubieke meter of hoger. Het fijn stof blijft langer hangen dan vorig jaar, omdat de weersomstandigheden beduidend anders zijn. Tijdens de jaarwisseling en de uren daarop was er nauwelijks wind, dit in tegenstelling tot de vorige jaarwisseling. In de loop van de dag zullen de fijnstofconcentraties langzaam dalen.

Gezondheidseffecten
Het inademen van fijn stof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten zijn verergerd. Met de daling van de concentraties in de loop van de dag zullen eventuele klachten ook afnemen.


 

 


2 jan


Kwik is zwaar giftig - dus zeker in je mond en bloed !

Kwikverbindingen zijn vrijwel zonder uitzondering erg giftig. Kwik kan ernstige schade aanrichten in de hersenen en het zenuwstelsel, de lever en de nieren. Kwikverbindingen zitten oa in griepvaccins, amalgaam vullingen (zilverkleurige vullingen), in spaarlampen en TL lampen.

De Nederlandse overheid staat nog altijd toe dat er bronnen van kwik in het lichaam worden geplaatst terwijl men schijnheilig kwik in thermometers verbiedt vanwege de schade voor het milieu, alsof wijzelf niet belangrijk genoeg zijn. Komen wij dan uiteindelijk niet in het milieu terecht ?

Geen krant of TV programma in Nederland die dit aan de kaak durft te stellen, waar zijn al die kritische journalisten gebleven ?

Nederland, het is tijd om wakker te worden, het is de industrie die u ziek maakt met chemische toevoegingen, zware metalen, pesticides, luchtvervuiling, bodemvervuiling, waterverontreiniging, fastfood, sigaretten, alcohol.

Maak van je lichaam geen gifbelt, je leven is te kostbaar !

Ron

 

 

Noorwegen verbiedt Amalgaam - Nederland slaapt gewoon door

Official BAN on the use of mercury in products in Norway - including dental amalgam

On 21 December 2007 the Norwegian Ministry of the Environment announced a ban on the use of mercury in products in Norway, including dental amalgam, that is to take effect on 1 January 2008.

www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/
Forbyr-kvikksolv-i-produkter.html?id=495138

Meer info over amalgaam

http://www.fonteine.com/amalgaan_vergiftiging.html

 


Video - Mercury Toxicity & Autism

Dr. Boyd Haley is a professor and chair of the chemistry department at the University of Kentucky. In this interview, Dr. Haley discusses mercury toxicity as a causal factor in Autism. He also discusses the two primary sources of mercury toxicity: vaccines & dental amalgams.

Source: F.A.I.R. Autism Media
http://www.autismmedia.org

Vaccine Information and Awareness sites:
http://thinktwice.com/
http://www.vaclib.org/
http://www.whale.to/vaccines.html


Video - De gevaren van wortelkanaalbehandelingen

A short trailer of the fully referenced one hour documentary about the dangers of Root Canal therapy and the dental professions arrogant refusal to acknowledge the published science. At

www.lammag.com and www.bcd.com.au


Betere voedingspyramide dan "gesponsorde toren"

Harvard Food Science heeft onlangs (2007) een nieuw schema ontwikkeld puur op basis van de laatste "food science" ipv. rekening te houden met boeren, overheid en andere factoren.

http://www.hsph.harvard.edu/nutrition/foodpyramid/

Jan Jaap


Bio is gezonder

In de Britse media maakte onderzoeksleider Leifert vorige week enkele resultaten bekend.
Biologische melk bevat 50 tot 80 % meer anti-oxidanten.
Biologische melk heeft een hoger gehalte aan vitamine E.
Biologische kaas kan tot twee keer zoveel voedingswaarde hebben als reguliere varianten. Biologische tomaten, tarwe, aardappelen, kool en uien bevatten 20 tot 40 % meer antioxidanten.
Biologische spinazie en kool bevatten meer mineralen, zoals ijzer en zink.
Biologische producten zijn rijker aan vitamine C.

De globale bevindingen worden in 2008 wetenschappelijk gepubliceerd. Het onderzoeksproject 'Quality Low Input Food' kost 17 miljoen euro en wordt mee gefinancierd door de Europese Unie.

http://bioforum.be/biotheekbe_www/artikel.aspx?artikelID=774

Leendert


Worlds most polluted places

http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php

Gelukkig worden sommige plekken ook opgeruimd.
http://www.blacksmithinstitute.org/search2.php?proj_status=S&flag=8

Leendert


City women at greater risk for breast cancer

Women who live in cities have denser breasts than those who live in suburban and rural areas, making them more likely to develop breast cancer, according to a study presented Monday at the annual meeting of the Radiological Society of North America.

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20071126/breast_density_
071126/20071126?hub=Health

Leendert


 

 


1 jan


Een gezond 2008 !

Namens alle vrijwillgers die helpen met deze site wensen wij u een gezond 2008 toe

xxx, Ron, Marjan, Mike en anderen


ArticaÔne (verdovingsmiddel tandarts) en B12 problemen

De macht van de farmacie

Een paar jaar geleden ben ik via een kennis in contact gekomen met een therapeute die EAV (Electro Acupunctuur Voll) doet. Ik weet dat er veel kritiek is op deze manier van diagnosticeren. Ook ik vind dat deze manier van diagnosticeren niet helemaal betrouwbaar is, maar mijn motto is, onderzoek alles en behoud het goede. Ik ben bijna een jaar bij deze EAV therapeute in de leer geweest. Zij heeft ontdekt dat er een verdovingsmiddel is dat bij een klein percentage, zo'n 4,5 % van de bevolking, DNA-beschadiging geeft. Het middel is een anaesthetica dat gebruikt wordt o.a. door huisartsen, tandartsen, dermatologen enz. De naam van dit anaesthetica is: ArticaÔne hydrochloride als werkzame stof in o.a. UltracaÔne, Ubistesin en Septanest enz.

Ongeveer 4,5 % van de bevolking heeft door erfelijke afwijkingen een verminderde werking van het enzym Cholinesterase (PChE), of te wel een Cholinesterase-deficiŽntie. ArticaÔne wijkt af, voor wat betreft zijn metabolisme, van andere lokaal anesthetica, doordat het als enig anestheticum door PChE wordt afgebroken. Mensen met een tekort aan dit enzym kunnen stapeling in de lever krijgen van articaÔne en uiteindelijk DNA-beschadiging. Ook kan ArticaÔne een probleem geven met de opname van vitamine B12.

De meeste tandartsen in Nederland kiezen voor articaÔne bij het verdoven van mondweefsel omdat het sneller werkt dan bijvoorbeeld lidocaÔne. Klachten na gebruik van dit middel bij sommige mensen zijn variŽrend van een algeheel gevoel van malaise, tintelingen in benen en armen, spieruitval, spasmen, extreme vermoeidheid, vage klachten enz. Er is een stichting in het leven geroepen, de Bosscher stichting, genoemd naar de therapeute die het ontdekt heeft. Dit is een stichting voor slachtoffers van lokale anesthesie. De Bosscher stichting is bezig om articaÔne nader te onderzoeken. De stichting is hier al een aantal jaar mee bezig maar er is weinig of geen medewerking van de overheid.

De Bosscherstichting heeft een website: www.bosscherstichting.org


Video - Unselfish love


Klink slaat weer door

Sigaret mag wel maar gezonder alternatief weer niet?

http://www.nu.nl/news/1372053/34/Klink_overweegt_verbod_elektronische_sigaret.html

Snapt u het nog? Of gaat het gewoon weer om die ordinaire accijns te beschermen ?


Politie doet niet aan handsfree

http://www.dumpert.nl/mediabase/36753/82c9ab62/handsfree_begint_bij_jezelf.html


Even genieten van muzikaal genie Hans Liberg

http://www.dumpert.nl/mediabase/36810/539f71cb/hans_liberg_doet_trance.html


Man met buikje leeft langer

Onder de mannen ouder dan 55 jaar, zo blijkt uit de artikelen, hebben zij met overgewicht, (een bmi tussen 25 en 30) de hoogste levensverwachting.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article490997.ece/Man_met_buikje_leeft_langer

Marjan

 

Ik had in Amerika al eerder een studie gezien dat oudere mannen met 5 kilo overgewicht ouder werden, blijkbaar heeft deze groep een betere buffer tijdens operaties en ziekten. Wil echter niet zeggen dat ze
minder vaak ziek zijn....

Ron


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats