weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

18 jan


Video - Medical Renaissance: The Secret Code Trailer

Conventional medicine has failed them. Migraine headache and depression hold the lives of these three patients hostage. But Dr. Norman Shealy and a team of Holistic healers have created a Medical Renaissance with ancient wisdom and new holistic medical tools and treatments. Can the lives of these patients be rescued? Can they discover the Secret Code of health and well-being? Take the journey with them and discover a new approach to health. Founder of the American Holistic Medical Association, inventor of 10 medical devices and author of 24 books, Dr. Shealy takes a brilliant, intuitive approach with an iconoclastic style.


Ormus

Ormus, ook wel ORMEs, m-state elementen, wit goud of de Steen der Wijzen genoemd, werd in 1975 ontdekt door David Hudson, een boer uit Arizona. Hij ontdekte in de bergen van Arizona een goedje dat hij nog nooit eerder had gezien. Om het snel mee te kunnen nemen voor analyse liet hij het drogen in de gloeiend hete zon van Arizona. Wat vervolgens gebeurde is absoluut wonderbaarlijk te noemen. Het spul loste op in een grote lichtflits en was verdwenen! Als hij het droogde zonder zonlicht verdween het echter niet.Hudson was een succesvolle boer en zakenman dus hij had wel wat centjes om een dure analyse te laten doen. Deze liet hij uitvoeren door een professor verbonden aan de Cornell universiteit in de staat New York. Uit de analyse bleek dat het goedje onder andere goud, zilver, ijzer en aluminium bevatte. Het goud en zilver losten echter niet op in vloeistof, zoals normaal gebruikelijk is. Ook ijzer en aluminium losten niet op in diverse zuren en vormden geïsoleerd een vreemde zwarte materie. Eén voor één werden de elementen geïsoleerd. Totdat er volgens de standaard tests niets meer over zou moeten zijn. Maar er bleef wel iets over, heel veel zelfs. De wetenschapper vertelde Hudson vervolgens dat er niets meer was terwijl er na verwijdering van de inviduele elementen maar liefst 98% van het materiaal nog overbleef! Hudson had op dat moment al ruim 20.000 dollar besteed aan de analyses en verliet de universiteit volkomen teleurgesteld in de academische wetenschap.

Lees het hele artikel op:
www.fonteine.com/ormus.html

Mike Donkers


Een gids over Auto-massage

Drukpunten, strijken, wrijven, acupressuur et vele technieken zijn middelen zonder gevaar om jezelf dagelijks onderhanden te nemen. Pression, effleurage, pétrissage, friction, acupression et d'autres techniques constituent des moyens sans danger de prendre soin de soi quotidiennement.

http://www.passeportsante.net/fr/P/Bibliotheque/Fiche.aspx?doc=Biblio_10306&xtor=EPR-2

xxx

…en reken maar dat het werkt !

Zie ook de GUASHA-therapie: http://home.wanadoo.nl/guasha/


Video - Avoiding Hazards from Using Cleaners and Disinfectants on Electronic Medical Equipment


En doe net als de Romeinen: ga naar de thermen !

Artsen in Frankrijk en Italie en nog veel meer landen hebben de mogelijkheid medische kuren voor te schrijven. Wat de verzekeraar vergoedt…

http://www.chainethermale.fr/

xxx

Ps: het lijkt toch echt steeds meer erop of de NL-Overheid iedereen dood wil maken in plaats van gezond …wat een drama daar. Daar ga je echt niet meer graag naar een conventionele dokter ! Levensgevaarlijk.


Brussel en de farmaceutische industrie

De Europese commissie die zich druk maakt over de beschikbaarheid van efficiënte en de goedkoopste medicijnen is woensdag een onderzoek gestart naar de praktijken van de concurrentie in de farmaceutische sector door bij verschillende bedrijven huiszoeking te doen. "De particulieren en de Overheden willen een sterke farmaceutische sector die de beste producten met de beste prijs-kwaliteit verhouding waarborgt", dit zegt de commissaris van de concurrentie, Neelie Kroes, tijdens een persconferentie.

De Commissie heeft huiszoekingen aangekondigd bij "een aantal bedrijven wat gespecialiseerd is in nieuwe of generieke medicijnen". Het Franse Sanofi-Aventis en het Zwitserse Sandoz (Novartisgroep) hebben bevestigt dat zij bezocht zijn door inspecteurs van de Commissie. Het Britse GlaxoSmithKline en AstraZeneca zeggen ook betrokken te zijn.  De Commissie heeft ook al sectoriele onderzoekengedaan bij de Telecombedrijven, Energiebedrijven en Financiele Services. Maar het is de 1e keer dat zij begint met huiszoekingen. Bruxelles verzekert dat zij niet specifiek de bezochtte bedrijven beschuldigt, maar dat zij vertrouwelijke, geclasseerde informatie nodig heeft van bedrijven die 'met een zuur gezicht' deze informatie communiceren. Want Neelie Kroes wil een delicaat onderwerp aanpakken, die van het intellectuele eigendom.

Bruxelles wil de accoorden bestuderen die gesloten zijn tussen de bedrijven, voornamelijk om bepaalde onenigheden op vriendelijke manier op te lossen, maar ook wil Brussel verifiëren of de bedrijven hun klachten niet verdubbelen om zo tijd te winnen.  Elke Europeaan geeft ongeveer 400 euro uit aan medicamenten per jaar, dat wil zeggen een markt van totaal 200 miljard euro die niet zo werkt als het zou moetent", volgens Neelie Kroes. "De protectie van brevetten is nog nooit zo sterk geweest, maar het aantal van de nieuwe medicamenten beschikbaar op de markt verminderd". Tussen 1995 en 1999, komen ongeveer 40 nieuwe moleculen per jaar op de markt. Over de periode 2000-2004, is dit aantal gedaald tot 28. Parallel komen "de fabrikanten van de generieke medicijnen niet zo snel op de markt als verwacht", aldus de commissaris. "Zonder nieuwe medicamenten gaat de kwaliteit van bepaalde behandelingen stagneren. Zonder generieke producten blijven de kosten van bepalde behandelingen hoog". De EU heeft in het verleden ook al AstraZeneca gesanctioneerd ; zij zouden bepaalde administratieve procedures hebben toegepast om zo de opkomst van de generieke medicijnen te remmen. De farmaceutische sector ligt ook onder de aandacht van de nationale politie van de concurrentie.  In Duitsland heeft het Antikartel kantoor afgelopen maand oktober bij Bayer huiszoeking gedaan. Bayer werd beschuldigt van illegale rabais bij die bijkantoren die accepteerden een hoge prijs aan te houden voor de meeste van hun producten, waaronder aspirine.

In Frankrijk hebben vorige zomer 4 laboratoria, waaronder Sanofi-Aventis, beloofd hun systeem van de distributie van medicamenten te versoepelen. Een intermediair rapport met betrekking tot dit Europese onderzoek is aangekondigd voor de herfst 2008, met definitieve resultaten in het voorjaar 2009. De Commissie sluit niet uit in de tussenliggende periode procedures te starten in individuele zaken.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-L_industrie_pharmaceutique_dans_le_
collimateur_de_Bruxelles.htm?idrub=15&xml=080116154110.esb2633y.xml

xxx


Video - Neurocranial Restructuring (NCR)

http://www.ncrdoctors.com


Straks een gekloonde koe, geit of varken op je bord ?

Dat is mogelijk, want de Amerikaanse Food & Drug Organisatie heeft het groene licht gegeven gekloond vlees te gaan verhandelen….Het zou absoluut niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid…..

www.france3.fr > journal 16 janvier 2007

xxx

Knetter gek zijn ze ……die koe eet dus MONSANTO 810 maïs (wat F nu verboden heeft !), is al gekloond en ik zou daar gewoon gezond bij blijven, gelooft U het zelf. Wat een sprookjesvertellers lopen er toch rond. Die types die dat vertellen op de televisie zien er zelf al vreselijk griezelig uit.


Wereldwijd sociaal vangnet bepleit

Het recht op sociale zekerheid geldt in Nederland als een grondrecht. In ons land houdt het de sociale
hervormingen op de juiste koers. Buiten Nederland vormt het een inspiratiebron om te komen tot een
wereldwijd sociaal vangnet. Dat laatste is hard nodig, aldus Gijsbert Vonk in zijn inaugurele rede die hij
dinsdag 29 januari 2008 houdt aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Als voorbeeld van de werking van het grondrecht in Nederland noemt Vonk de privatisering van de Ziektewet,
die in de jaren ’90 is doorgevoerd. Deze maatregel kon nadelige gevolgen hebben voor zwakkere groepen,
zoals chronisch zieken. Om die reden werd de regering destijds door de Raad van State uitgenodigd een
visie te ontwikkelen over de betekenis van het grondrecht van de sociale zekerheid voor een privaat stelstel.
De regering diende randvoorwaarden te stellen. “Op deze manier”, aldus Vonk, ”ontstaat er een
gereguleerde verzorgingsstaat waarbij de overheid op afstand het gedrag van private partijen stuurt. Je kan
over zo’n gereguleerde verzorgingsstaat allerlei opvattingen hebben, maar dat Nederland zijn
socialezekerheidsverplichtingen aan de wilgen heeft gehangen, is door die randvoorwaarden moeilijk te
betogen.” Ook internationale toezichthoudende organen zijn inmiddels tot dit inzicht gekomen. Hun
aanvankelijke afwijzing van de geprivatiseerde Ziektewet, is vervangen door een meer afwachtende
houding.

Sociale zekerheid geen politietaak

Het grondrecht van de sociale zekerheid moet volgens Vonk opnieuw zijn waarde bewijzen. Het bestaande
beleid gaat uit van ‘werk boven inkomen’ en ‘misbruik streng bestraffen’. “ ‘Work-first-projecten’ schieten
als paddestoelen uit de grond en uitkeringsgerechtigden worden flink achter de broek gezeten. Daar is op
zich niets tegen. Maar als het erop neerkomt dat mensen allerlei onzinnige verplichtingen opgelegd krijgen
of op een plaagzieke manier worden achtervolgd, moet de balans tussen rechten en plichten worden
hersteld,” betoogt Vonk. Het grondrecht vraagt dan om een actieve opstelling en corrigerend optreden van
rechters. Vonk meent dat dit soort correcties serieus moeten worden opgepakt. Ze houden het stelsel op de
juiste koers. “Sociale zekerheid moet een recht blijven en mag niet verworden tot een soort politietaak zoals
bij de armenzorg van de negentiende eeuw het geval was.”

Mondiaal sociaal vangnet nodig

Ook op mondiaal niveau is het grondrecht van de sociale zekerheid in ontwikkeling. Het VN Comité voor de
sociale grondrechten besteedt er dit jaar speciaal aandacht aan. De meest opmerkelijke ontwikkeling heeft
volgens Vonk betrekking op het denken over een wereldwijd sociaal vangnet. De Internationale
Arbeidsorganisatie wil een Verdrag ontwikkelen waarin regels zijn opgenomen over de meest essentiële
vormen van steun, bestaande uit basisgezondheidszorg; kindertoeslagen, bijstand en een basispensioen.
Een dergelijk verdrag zou de kroon vormen op de erkenning van een recht op sociale zekerheid voor
eenieder. Dat is hard nodig, volgens Vonk. “De helft van de wereldbevolking leeft zonder enige vorm van
sociale zekerheid, voor tachtig procent is de sociale zekerheid ontoereikend. De allerarmste landen moeten
worden geholpen met het instellen van het sociaal vangnet. Landen die in ontwikkeling zijn, zoals China en
India, moeten hun aandeel nemen in de sociale bescherming van hun eigen onderdanen.”

Wetenschappelijk onderzoek

Vonk erkent dat het nuttige effect van het grondrecht wordt ondergraven door de onbepaaldheid ervan.
Volgens hem is het echter niet onmogelijk het grondrecht te concretiseren. Dit kan door het uit te splitsen in
subbeginselen. In zijn oratie noemt Vonk er zeven onder de noemers: bescherming, insluiting, zekerheid,
solidariteit, gelijke rechtsbedeling en non-discriminatie, rule of law en goed bestuur. Het is de taak van de
wetenschap om de inhoud en werking van deze beginselen nader uit te werken.

 

 


17 jan


Video - Visions of the Future


Chemotherapie of 'Wie geneest, heeft gelijk'

Graag vang ik aan met de opmerking dat ik oprecht hoop bij een dergelijk controversieel onderwerp over de wijsheid te mogen beschikken de juiste toon te treffen, aangezien het geenszins mijn doel is olie op het vuur te gooien, doch om begrip te kweken voor de noodzaak, dat zo spoedig mogelijk een wezenlijk andere weg wordt ingeslagen bij de behandeling van kanker. Ik zal u dan ook vanuit de mijzelf opgelegde beperkingen niet lastig vallen met de werkelijke cijfers ter zake van vermeende resultaten bereikt met behandeling door chemotherapie.

http://www.voorennadediagnose.nl/W50-Wie-geneest-heeft-gelijk.htm


Video - The Colour of Oil trailer


Reakties lezers: even een reactie op het stukje over het VU medisch centrum

Als je vage klachten hebt en de dokter weet het ook niet meer dan zeggen ze vaak dat het psychisch is. Ik noem dit een tekort aan kennis bij de arts die in plaats van bijscholing in het "alternatieve" circuit zijn probleem afwentelt op de burger. Het is niet voor niets dat 1/3 deel van de mensen ooit een alternatief arts heeft bezocht. Gewoon een tekort aan kennis en niets anders.

Leendert

 

Kennis is niet alleen macht maar ook gezondheid, ik kan dit niet vaak genoeg zeggen. Verdiep je in je eigen problemen, deel kennis en ervaringen en maak artsen en specialisten bewust van mogelijkheden buiten het big pharma land, er zijn meer wegen die naar Rome leiden en onbegrepen kwalen zitten te vaak niet tussen de oren maar gewoon in de darmen.

Gezondheid begint bij een gezonde darm en natuurlijke voeding !

Ron 


Video - What to eat - Marion Nestle


The war on big pharma - Kroes valt binnen......

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar de farmaceutische sector. Bij een aantal bedrijven worden inspecties uitgevoerd, meldde Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) woensdag.

http://www.nu.nl/news/1393955/34/Kroes_valt_binnen_bij_medicijnbedrijven.html

Ladies and gentlemen

I would like to announce a major initiative in the field of pharmaceuticals, one that
will benefit every European citizen.

Yesterday afternoon the Commission accepted my recommendation to open a
competition law sector inquiry into the pharmaceutical sector in Europe.

After that decision was adopted, and as the first step in that inquiry, teams of
Commission officials, accompanied by their colleagues from national competition
authorities, began a series of surprise inspections at the premises of a number of
pharmaceuticals companies around Europe.

I chose the pharmaceuticals sector to be the focus of the Commission's next sector
inquiry because in my term as Competition Commissioner I have focused on solving
competition problems that make a difference to the lives of individuals. Few things
make more of a difference than this.

The pharmaceuticals sector is vital to the health of Europe's citizens. As well as
being a vital sector of the economy, medicines are a major expense. Medicines cost
us all a lot of money– we spend around 200 billion euros each year on
pharmaceuticals; that's around 400 euros for every man, woman and child in the 27
Member States of the European Union. .

We have launched this inquiry because pharmaceuticals markets are not working as
well as they might. Patent protection has never been stronger, but the number of
new pharmaceuticals coming to market is declining. Patents can sometimes be
invented around and will always expire eventually, but generic manufacturers are
not jumping into the markets as quickly as we would expect.

Without new pharmaceuticals, the quality of some medical treatments will stagnate;
without generic products, the cost of some medical treatments will remain high. We
need to know why this is happening, and what can be done about it. And that is
what the sector inquiry has been designed to do.

Please bear in mind that a sector inquiry is different from a competition case. It
does not investigate particular companies or cases. It is not based on specific
evidence of wrongdoing. Rather it looks at the sector as a whole, finds out what all
the companies in a particular sector are doing, finds out how the sector works. Or
doesn't work. Only then does it draw conclusions as to whether action under the
competition rules is necessary.

Today's inspections are therefore not targeting companies suspected of wrongdoing.
The inspections are just the starting point of a broad inquiry, a starting point
that will ensure that the Commission has immediate access to the information it
needs to guide its next steps. The kind of information the Commission will be
examining, such as the use of intellectual property rights, litigation and settlement
agreements, is by its nature information that companies tend to consider highly
confidential. Such information may also be easily withheld, concealed or destroyed.
That is why we decided that inspections were necessary.

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/18
&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Nieuwe visie op ME

Door: C.J.M. Broekhuyse

Ik werkte twintig jaar in de reguliere geneeskunde en ik moet zeggen dat ik
er, met de middelen en onderzoekmethoden die regulier boschikbaar zijn, ook
absoluut niet uit zou zijn gekomen. Ook niet met de kennis die ik nu bezit
van de processen die bij de ziekte van belang zijn.

Ook al is veel in de alternatieve geneeskunde nog steeds mogelijk
wetenschappelijk te bewijzen, men zou toch niet zijn ogen mogen sluiten voor
de mogelijkheden die deze geneeswijze biedt. Mag iemand zich als arts
verschuilen achter de facade van wetenschappelijke bewijsvoering en intussen
het grootste deel van zijn ME-patienten het bos insturen, vaak na hen eest
naar een psychiater te hebben doorverwezen? Is het niet beter dat
onderzoeksinstituten, die wetenschappelijk willen bewijzen of ME al dan niet
een ziekte is, eens naar het alternatieve circuit kijken? Daar is al
tientallen jaren ervaring opgebouwd met ME en het chronisch vermoeidheids-
syndroom. ME is met behulp van de bioresonantietests uitstekend te
onderzoeken en vervolgens te behandelen.

Storingen in het zenuwstelsel
-----------------------------

Over subklinische vergiftigingen scheef ik al eerder in dit boek. Het zijn
deze langzaam ontstaande opeenhopingen van giftige stoffen, die het
zenuwstelsel beschadigen. Daarmee vormen zij de meest in het oog lopende
klacht van ME-patienten: storingen in het zenuwstelsel en daaraan gekoppelde
functiestoornissen van de spieren. De ernstigste beschadigingen aan het
zenuwstelsel ontstaat door overeolasting met metalen als kwik, lood,
aluminium en cadmium, titanium, palladium en de pesticiden DDT, permethrin
en lariam. De atomen en moleculen van deze stoffen - die niet in het bloed
zijn te vinden - nestelen zich bij voorkeur in het vettige weefsel van de
zenuwen en hersencellen. Daar veroorzaken ze geleidingsstoornissen en
beschadigingen. Zo ontstaat een beeld van poly-neuropathie, een aantasting
van veel zenuwen tegelijk.

Wanneer men deze ziekte niet te ver laat komen, is ze grotendeels te genezen.
Ik behandelde meer dan honderd ME-patienten bij wie ik een aluminium-
vergiftiging vond. Allen reageerden gunstig op een behandeling die niet
ingrijpend en zelfs eenvoudig is: dagelijks drie druppels Quantintox, in en
rondom de navel ingemasseerd. Door nog een mulfi-detox toe te passen, die
lever, nier en lymfe stimuleert, was het aluminium na vijf tot zes weken
uit het lichaam verdwenen. Daarna werkte ik verder aan het herstel door
Nerva-tabletten en Octacosanol kauwtabletten. Eenzelfde verloop is te zien
bij andere vergiftigingen met zware metalen.

Deze totaalingreep leidt, blijkens de ervaring, steeds tot verbetering. Bij
patienten die zich in het begin van de ziekte melden, is honderd procent
herstel mogelijk. Bij ernstige verlammingen is veel te bereiken, maar helaas
mag de patient in dit geval niet meer verwachten dan stabilisatie van het
ziekteproces. Dit geldt voor ernstige overbelasting met diverse stoffen.

Een verwarrende bijkomstigheid is, dat veel mensen giftige stoffen van
nature kunnen verwerken en uitscheiden. Ongeveer een op de vijf is hier
echter genetisch niet toe in staat: dat zijn de ongeluksvogels. Dit
verschijnsel is het duidelijkst bij de metalen kwik en aluminium en
de pesticiden DDT en lariam.

Verdere storingen
-----------------

Verdere verschijnselen bij subklinische vergiftigingon zijn aantasting van
andere vethoudende weefsels zoals beenmerg en hormoonvormende organen. Het
beenmerg wordt gestoord in de productie van rode cellen, hetgeen een soort
sikkelcelbeeld doet ontstaan. Minder vaak wordt het beenmerg gestoord in de
aanmaak van bloedplaatjes. Soms zijn er echter gevaarlijk lage aantallen
trombocyton te zien. In de hormonensfeer gaat het vooral om de storing in
de aanmaak van een basishormoon, waaruit bij de vrouw zwangerschap-
onderhoudende hormonen ontstaan en bij de man hormonen, die bij de kwaliteit
van de zaadproductie betrokken zijn. Een ander hormoon dat in de aanmaak
gestoord raakt, is glucagon. De veroorzaker is molybdenum in
gebitsregulerende materialen en smeermiddelen.

Kwik bij ME
-----------

Kwik is een van de meest gemene vergiftigingen. De grootste bron is amalgaam,
maar er zijn ook kwikhoudende landbouwgiften en vis. Vis bevat relatief veel
kwik. De meeste mensen kunnen, bij een niet al te grote aanvoer van kwik,
dit metaal zelf weer afvoeren. Twintig procent blijkt hiertoe echter niet in
staat te zijn en kan ernstig ziek worden. Dan treden ME-achtige verschijnselen
op als aantasting van zenuwstelsel, beenmerg en bloed, ernstige vermoeidheid,
tekort aan vitamine B12 en verstoring van de citroenzuurcyclus. Een en ander
kan worden bestreden door direct alle amalgaan te verwijderen en door
voorzorgsmaatregelen als kofferdam, medicinale klei en selenium/
chlorofyl-tabletten aan te bevelon. Dit alles alleen als de patient niet te
ernstig ziek of te verzwakt is. Is de patient wel ernstig ziek en verzwakt,
dan is een homeopathische behandeling D8-D12 in de navelregio aan te bevelen,
gevolgd door vitamine B12, citroenzuurcyclus, Nerva en Octacosanol. In dit
geval valt te overwegen de amalgaan te laten zitten on loskomende ionen met
chlorophyl af te voeren.

Kwik kan het beenmerg in ernstige mate aantasten. Anaemie, verstoring in de
vorming van rode bloedcellen en trombocyten kunnen het gevolg zijn. Het kan
dramatische vormen aannemen. Of amalgaan uitgebannen dient te worden is de
vraag, want slechts twintig procent van de mensen hoopt kwik in zich op.
Vooraf testen op kwikbestendigheid is mogelijk. Andere vullingen gebruiken
is een nog betere oplossing, maar ook daarin zitten weer stoffen als cement
en lijmachtige materie, die overbelastend kunnen zijn. We spreken dan van
composiet-overbelastingen.

Degeneratie van het beenmerg
----------------------------

Ik sprak al eerder over een patient met ernstige storing in de trombocyten-
productie. Bij deze patient paste ik de B12-enzymen en citroenzuurcyclus-
zuren toe, maar het herstel achtte ik onvoldoende. Het beenmerg van de
patient was zo aangetast, dat er van degeneratie sprake was. Een blijvende
beschadiging die op reguliere wijze niet te bebandelen bleek. Ik paste een
combinatie toe van vitamine C, B3, d'Alanine en d'Ribose (vitaminen,
aminozuren en nucleinezuren) in kleine infusen van 100 ml. Het
gedegenereerde weefsel herstelde zich. Het specifieke werkingsmechanisme is
niet eenvoudig te herleiden, omdat de samengestelde stof Cellbal Compound
van invloed is op elke degeneratieve aandoening: kanker, auto-immuunziekten
en degeneratieve aandoening van zenuwstelsel, beenmerg, tussenwervels, het
immuunstelsel en immuunvormende weefsels. De voorlopige conclusie is, dat
de werkzame stof de permeabiliteit van degenererende weefselcellen verbetert
zodat de cellen zich kunnen herstellen.

Cadmium bij ME
--------------

Het is bekend dat batterijen, maar ook gele verf, cadmium bevatten. Op mijn
spreekuur ontving ik een jongeman die aan hoofdpijn, concentratiestoornissen,
leesproblemen en extreme moeheid leed. Via de vegatest ontdekte ik een fikse
cadmiumvergiftiging: aantasting van het beenmerg en het zenuwstelsel. De
moeder van de patient begreep er niets van. Was hij dan niet in aanraking
gekomen met bijvoorbeeld geel speelgoed of gele kratten, waar eertijds
cadmium in werd verwerkt? Gele verf soms? En ja boor, als vakantiebaantje
bleek hij een week lang een brug geel te hebben geschilderd. Een dergelijke
aandoening is te behandelen met cadmium in D8-D12-verdunning, gemasseerd in
en rondom de navel. Na drie maanden bleek de jongeman hersteld te zijn.
Globaal kom ik in mijn kliniek jaarlijks rond de duizend subklinische
vergiftigingen door metalen en pesticiden tegen. Het herstelpercentage ligt
op ongeveer tachtig procent.

DDT bij ME
----------

Vroeger was de flitspuit tegen muggen, vliegen en andere insecten een veel
gebruikt instrument. Honderdduizenden mensen moeten DDT binnen hebben
gekregen. Toch zijn er gelukkig maar weinig met een overbelasting aan DDT.
DDT-overbelasting is in hoge mate ziekmakend, wellicht door het aanwezige
zware metaal in DDT. DDT tast het zenuwstelsel in hersenen, hersenstam,
ruggemerg en het perifere zenuwstelsel aan. Er ontstaat uitval van
gevoelszenuwen en functiestoornissen van de motoriek, het beenmerg raakt
aangetast, de rode bloedcellen zijn verstoord. Een nog heviger DDT-
vergiftiging tast ook weer de vitamine B12-inbouw aan, terwijl de
citroenzuurcyclus vertraagd raakt.

Een ernstige DDT-complicatie is de rol die het speelt bij het ontstaan van
borstkanker. Tussen beide is in Canada een duidelijk verband aangetoond.
Ook in mijn eigen praktijk bleek er samenhang te zijn tussen DDT-
overbelasting, zenuw- en beenmergaantasting en het ontstaan van borstkanker.
Bij dit onderzoek ben ik op twee, tot vandaag onbekende, oorzaken van
borstkanker bij jonge vrouwen gestoten: DDT-overbelasting en een micro-
organisme. Dit laatste, waarschijnlijk een bacterioide, reageert op
Flucloxycilline, een specifiek smalspectrum-antibioticum, een kuur van soms
wel 35 dagen van driemaal daags 500 mg. Sinds kort is behandeling mogelijk
met Daxyl, een DNH Multiplant-product met ultramoleculaire informatie.

De mycobacterioide die met Daxil is te behandelen, is hoogst waarschijnlijk
de in het onderzoek ontbrekende schakel bij het ontstaan van kanker. Deze
mycobacterioide is een initierende factor bij het ontstaan en het
voortwoekeren van kanker.

Landbouwgifstoffen bij ME
-------------------------

Niet alle landbouwgif ten zijn gevaarlijk, maar een fLink aantal is dit wel.
Ze zijn des te sterker, naarmate er zich meer zware metalen in bevinden en
dew metalen zwaarder zijn. Een gevaarlijke landbouwbouwgifstof - zelf heb ik
met zestien soorten ervaring - is grammoxone. Dit gif tast het zenuwstelsel
aan, het beenmerg, de vitamine B12-inbouw en de citroenzuurcyclus. Sommige
stoffen veroorzaken haaruitval. De haargroei kan terugkeren door verwijdering
van het gif met een D8-D12-verdunning, samen met de detox voor lever, lymfe
en nieren: DNH totaal Detox. De navel is de aangewezen plek voor toediening
van de D8-D12-verdunning.

Virusinfecties bij ME
---------------------

Virusinfecties veroorzaken vermoeidheid en brengen beschadigingen aan bij
weefselcellen als die van de hersenen, zenuwcellen en spiercellen. Hier is
dus sprake van echte boosdoeners. Meestal is het lichaam in staat het
evenwicht weer te herstellen, maar sommige virussen, zoals HIV, Ebola,
Herpes, Hepatitis A, Hepatitis B en Hepatitis C, Pfeiffer en Cytomegalie
zijn meestal niet zonder hulp uit het lichaam te verwijderen.

Over dysbiose, storing in de darmflora, ook mogelijk bij ME-patienten, sprak
ik al bij de behandeling van allergie (zie pag. 84). Het gaat hier om een
ernstige oorzaak van chronische vermoeidheid, die een heel scala aan
afwijkingen veroorzaakt.

Bacteriele infecties bij ME
---------------------------

Bacteriele infecties veroorzaken moeheid, koorts en pijn. Ook deze infecties
zijn vaak niet zonder hulp uit het lichaam te verwijderen. Antibiotica zijn
dikwijls onvermijdelijk, ofschoon zij op zichzelf weer dysbiose kunnen
veroorzaken. Sommige bacteriele infecties zijn niet behandelbaar, zeker niet
wanneer ze al langer aanwezig zijn, zoals de tekenbeetziekte (Lyme),
veroorzaakt door de Borrelia-bacterie. Homeopathische behandeling in zes
weken met Boralym blijkt zeer effectief te zijn. Hetzelfde geldt voor
toxoplasmose (een protozoen-infectie), eveneens gedurende zes weken te
behandelen met Gontoxa en op dezelfde manier is de ziekte van Pleiffer te
behandelen met Moniosa.

Nieuwkomers
-----------

Een geheel nieuw fenomeen is het ontstaan van nieuwe bacterien en
bacterioiden. Bestaande bacterien muteren zodanig, dat zij niet meer
behandelbaar zijn. Zo zijn er prionen, op zichzelf opererende aminozuur-
complexen. Er duiken steeds nieuwe verschijningsvormen op, of - wat
waarschijnlijker is - wij komen ze steeds meer op het spoor. Twee ons
bekende bacterioiden zijn chronisch ziekmakend en niet met conventionele
geneesmiddelen behandelbaar: de mycobacterioide mystica pitbully en de
staphylococcoidia mystica pitbully. Ze veroorzaken ontstekingen van
chronische aard in het gehele lichaam.

De mycobacterioide mystica pitbully geeft ontsteking van de luchtwegen,
bronchi, long, huid, gewrichten, spieren, slijmbeurzen, testis epididimus,
prostaat en kraakbeen, soms ook de alvleesklier. Dc staphylococcoide mystica
pitbully geeft ontstekingen in het bloed, lymfeknopen, hersenvocht,
luchtwegen, huid, slijmvliezen, gewrichten. spieren, slijmbeurzcn,
schildklier, alvleeskijer en testis. Tevens veroorzaken ze chronische
vermoeidheid. Beide zijn volstrekt nieuwe ziekteveroorzakers. Gelukkig zijn
ze eenvoudig te behandelen met Infecta. De twee bacterioiden komen
beangstigend vaak voor. Ze staan mede aan de basis van auto-immuunziekten
en arthrosis.

Schimmelinfecties en ME
-----------------------

Ofschoon schimmelinfecties op zichzelf van weinig betekenis lijken, zijn ze
bij ME-patiehten zeker een belastende, ziekmakende factor. De belangrijkste
schimmel is de Candida Albicans, die meestal als een complicatie van
dysbioso ontstaat. De fusarium oxysporum is mijns inziens mede de veroorzaker
van het zogenaamde sick building syndrome. De behandeling met Mycoplex is
zeer effectief. Toch blijft het zaak ook de oorzaak zelf aan te pakken,
waarbij dysbiose en verzuring van het lichaam de belangrijkste factoren zijn.
Schimmels veroorzaken moeheid en luchtweginfecties, waardoor uitwisselings-
stoornis in de longblaasjos ontstaat.

ME en tekorten
--------------

Een tekort aan mineralen als kalium, zink, magnesium, chroom en jodium, kan
tot ernstige vermoeidheid leiden. Het is met behulp van de Vegatest eenvoudig
op te sporen. Verdere veraarzakers van chronische moeheid zijn een tekort
aan schildklierhormoon, bijnierschorshormoon en glucagon. De functies kunnen
weer worden genormaliseerd door behandelen met glandulars, concentraten van
het betreffende argaan. Een tekort aan aminozuur kan de aanmaak van bloed
storen, waardoor anaemie ontstaat en ernstige moeheid kan optreden.
Verbetering is mogelijk met Haem-amino. Tekort aan aminozuren kan ook
storingen in de functie van de lever meebrengen. Dit kan worden tegengegaan
met Hepa-amino. Hetzelfde kan optreden bij tekort aan de vitaminon A, E en C.
Overigens meet ik maar zelden tekorten die werkelijk om een aanvulling
vragen. Desondanks kan de aanvulling een gunstig effect hebben.

Worminfecties en ME
-------------------

Worminfecties vormen in de reguliere geneeskunde een gebied dat tot nu toe
weinig aandacht kreeg, een probleem dat met een paar tabletjes is op te
lossen. Momenteel ligt de zaak anders. Er is een zeer agressieve worm
endemisch aanwezig. Ik ontdek hem, door tests, bij tenminste een op de tien
patienten. Uit zijn karaktereigenschappen destilleer ik, dat het om een
Trichuriasis gaat die mogelijk samen met de Echinococcus een nieuw wezentje
heeft gevormd. De worm migreert in korte tijd door de darmwand heen en bouwt
dan een eigen bestaan op in de vrije abdominale ruimte. De voorkeur van de
worm gaat uit naar een plekje op zwakke organen, op het middenrif en op de
galwegen. Het gevolg is chronische vermoeidheid, dito misselijkheid en vage
buikpijn. In een later stadium kan ook sprake zijn van ernstige functie-
stoornis van de organen, waarop de worm zich vastzet. Er ontstaan, bij
toenemende zwakte in de organen, wormnesten op deze organen. Deze worden
nogal eens aangezien voor kankermetastasen, hetgeen wel begrijpolijk is.
Het punt verdient ook om die reden alle aandacht. Deze worm vormt naar mijn
mening een ernstige bedreiging van de volksgozondheid. Hij valt niet met
wormtabletten uit de reguliere geneeskunde te behandelen. Gelukkig is hij
eenvoudig behandelbaar met het DNH Research-wormmiddel Vermica. Een middel
waarmee ook Trichinase en andere wormziekten zijn te behandelen. Hetzelfde
middel is trouwens inzetbaar bij parasieten, waaronder de Fluke van
dr. Clark. Ook deze parasieten krijgen te weinig aandacht, terwijl ze toch
soms karkerverwekkend kunnen zijn, spierpijn en leverfunctiestoornissen
veroorzaken, maar ook een chronische luchtwegbelasting waardoor
uitwisselingsstoornis van zuurstof ontstaat. Ook zij veroorzaken chronische
vermoeidheid.

Stralingsinvloeden bij ME
-------------------------

De invloed die hoogspanningskabels, transformatarhuisjes en straalzenders,
maar ook wekkerradio's en beeldschermen hebben is nog nooit wetenschappelijk
in kaart gebracht. Aardstralen zijn nog steeds in de ban. Radioactieve
belasting komt steeds meer voor, maar er is niets aan te doen. Het onderwerp
is trouwens zeer verontrustend: het beste wordt geacht er maar niet aan te
denken. Alhoewel. ..sinds Tsjernobyl zijn wij wel op de feiten geattendeerd.
Al jarenlang is er daar een gebied, vele malen groter dan Nederland, niet
meer bewoonbaar wegens de radioactieve noerslag. Het kan nog vijfhonderd
jaar duren voordat het gebied weer enigszins zonder gevaar te betreden is.
Straling is een vergeten gebied in de medische wereld. Mijn ervaring is dat
al deze soorten straling een flink ziekmakend effect hebben. Verwarrend is
wel, dat sommige mensen zeer gevoelig zijn voor straling en andere volstrekt
niet. Door hun eigen elektromagnetische spanning fungeren zij als een soort
antenne, die alle stralingen oppakt. Aan elektromagnetische stralen en
aardstralen is veel te doen, maar de moeilijkheid is het vinden van een
betrouwbare deskundige. Straling kan ziek- en moe-makend zijn. Het
verschijnsel moet bij ME zeker niet over het hoofd worden gezien.

Postvaccinaal syndroom bij ME
-----------------------------

Het lijdt geen twijfel dat vaccinaties hun goede kanten hebben. Ik ben de
laatste om vaccinaties af te raden. Een complicatie van vaccinaties is echter
het zogenaamde postvaccinale syndroom. Hierbij ontstaan chronische
vermocedheid en weerstandsvermindering. Vaccinatie prikkelt het
immuunsysteem, waardoor dit specifieke weerstand ontwikkelt. Dit gebeurt met
verdunde, verzwakte, soms dode extracten van de ziekteverwekker. Is het
immuunsysteem al verzwakt of worden er teveel vaccinaties in korte tijd
toegediend, dan kan het voorkomen dat het immuunsysteem dit niet aankan.
Dit gebeurt soms mede, doordat stoffen in het vaccinatiemateriaal, zoals
kippeneiwit, formaldehyde, thiomersal en neomycine, relatief vreemde stoffen
voor ons afweermechanisme, het immuunsysteem overbelasten. Hierdoor kan het
immuunsysteem de vaccinatie niet verwerken: er ontstaat dan een chronische
ziektetoestand, die veel energie en weerstand vraagt. Deze toestand is
homeopathisch te doorbreken door het toedienen van homeopathische
verdunningen van de betreffonde vaccinatie(s) in de verdunningen 30K, 200K,
MK en XMK, min of meer te vergelijken met C30, C200, C1OO0 en C10000. Lees
voor gegevens hierever het boekje van dr. T. Smits, "Postvaccinaal
Syndroom".

Conclusie
---------

Deze nog steeds summiere opsomming van wat er allemaal fout kan zijn bij ME,
bewijst dat deze ziekte in feite een vuilnisvat is waar van alles in kan
zitten. Met een degelijk totaalonderzoek via de vegetatieve reflextest zijn
al deze veroorzakers op te sporen en vervolgens te behandelen. Het is niet
altijd eenvoudig bij deze complexe aandoening ales op te lossen, maar met
moed, beleid en trouw is veel te bereiken. Vooral de trouw is hierbij van
belang. Het probleem kan dermate breed zijn, dat men voor de behandeling
zes tot twaalf maanden moet uittrekken. In de meeste gevallen is de toestand
van de patient terug te brengen tot tachtig procent van de normaal, gezonde
situatie. De nieuwste ontwikkelingen met de ontgiftiging via Dioxine D8-D12
zijn hoopgevend. Zij bewerken een nog beter eindresultaat doordat ook de
ziekmakende dioxine uit het lichaam wordt verwijderd.

Ik wil de heer C.J.M. Broekhuyse bedanken voor toestemming om dit artikel te publiceren.


Patiënt profiteert van nieuw geneesmiddelenbeleid

Om de geneesmiddelenvoorziening betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, komt er meer competitie bij de verstrekking van geneesmiddelen. Betrokken partijen, zoals artsen, verzekeraars en apothekers, worden veel meer dan nu aangesproken op hun specifieke verantwoordelijkheden. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de wensen van de patiënt en komt er meer ruimte voor investeringen. Dat is de kern van de langetermijnvisie geneesmiddelenvoorziening die minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met deze visie.

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland is goed en de uitgaven voor farmaceutische zorg zijn relatief gematigd. Wel kunnen de kwaliteit en doelmatigheid omhoog en kunnen patiënten in toenemende mate profiteren van meer concurrentie in de geneesmiddelensector. Toenemende competitie moet gaan leiden tot lagere prijzen, betere dienstverlening en voorlichting en meer keuzevrijheid voor de patiënt. Ook komt er extra investeringsruimte voor nieuwe geavanceerde behandelmethoden en geneesmiddelen. Een belangrijke voorwaarde voor meer competitie is minder centrale regelgeving. Zo zullen, waar en voor zover dat de competitie ten goede komt, vergoedingslimieten in het kader van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden losgelaten. Voor geneesmiddelen waar de concurrentie niet mogelijk is of niet werkt, blijven vergoedingslimieten bestaan. De overheid richt zich op het borgen van de publieke belangen: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geneesmiddelenzorg. Andere partijen in de sector zullen zich, meer dan nu het geval is, richten op hun specifieke verantwoordelijkheid. Van artsen en hun organisaties wordt gevraagd het kostenbewustzijn in hun handelen en richtlijnen verder in te vullen. Verzekeraars kunnen bij hun zorginkoop verwijzen naar de richtlijnen, wat spanningen rond de te respecteren autonomie en professionaliteit van medici kan wegnemen. Verder zullen zij zich meer kunnen onderscheiden bij de doelmatige inkoop en de vergoedingen van geneesmiddelen. Fabrikanten en de farmaceutische groothandel kunnen daarop inspelen met scherpe prijzen. Apothekers zullen meer dan nu het geval is worden gecontracteerd en beloond op grond van hun zorginhoudelijke farmaceutische kennis en de daarmee gemoeide farmaceutische meerwaarde in het zorgaanbod.

De visie wordt stapsgewijs uitgevoerd. Dit voorjaar wordt begonnen met het afbouwen van tariefregels voor apothekers en het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor meer marktwerking. Elke stap wordt geëvalueerd op beoogd effect en gevolgen.  Bij de uitwerking van de visie en het stappenplan worden de partijen bij het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 (apothekers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie) en organisaties van artsen, patiënten en consumenten betrokken.


Eiwitprofiel voorspellend voor prognose nierkankerpatiënten

Op 16 januari 2008 promoveerde Judith Engwegen aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift '(CC)linical proteomics' in colorectaal en niercelkanker'. Het onderzoek van Judith Engwegen heeft aangetoond dat eiwitprofielen in bloed en weefsel patiënten met dikke darm- of nierkanker kunnen onderscheiden van gezonde personen en mensen met voorstadia van deze ziektes. Met behulp van massaspectrometrie heeft zij de eiwitsamenstelling onderzocht van bloed en/of weefsel in o.a. gezonde personen, personen met dikke darmpoliepen en personen met dikke darm- of nierkanker. Dit heeft een aantal eiwitprofielen (in bloed) opgeleverd met eiwitten die nieuwe 'merkermoleculen' voor de aanwezigheid van deze vormen van kanker kunnen zijn. Daarnaast is er in bloed van nierkankerpatiënten een eiwitprofiel gevonden dat voorspellend is voor de prognose van deze patiënten.

Snelle diagnose en vaststellen prognose cruciaal
Diagnose in een vroeg stadium en het betrouwbaar vaststellen van de prognose is van cruciaal belang voor de succesvolle behandeling van kanker. Het onderzoek van Judith Engwegen geeft aan dat hiervoor mogelijkheden zijn. Als haar resultaten bevestigd worden in grotere patiëntengroepen, zouden de gevonden eiwitprofielen gebruikt kunnen worden om op een voor de patiënt nauwelijks belastende en snelle manier (namelijk door het afstaan van een buisje bloed) kanker in een vroeg stadium te ontdekken of beter de prognose te voorspellen waardoor de behandeling kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast geven de gevonden eiwitprofielen in weefsel meer inzicht in de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van kanker en zouden zij doelen kunnen zijn voor nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen tegen kanker.

Het onderzoek van Judith Engwegen is onder auspiciën van Prof. dr. J.H. Beijnen en Prof. dr. J.H.M. Schellens uitgevoerd in het Slotervaartziekenhuis in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Beide ziekenhuizen zijn gevestigd in Amsterdam.


Risico op huidkanker bij jonge zonnebankfanaat

Mensen jonger dan 35 lopen een sterk verhoogd risico op huidkanker als zij regelmatig onder de zonnebank gaan. Met elk bezoek aan de zonnebank neemt het risico met 22 procent toe.

http://www.gezondheidsnet.nl/uiterlijk/nieuws/1717/risico-op-huidkanker-bij-jonge-zonnebankfanaat

Zie ook

http://www.fonteine.com/zonnebank_huidkanker.html


Groene start voor Tweede Kamer

Medewerkers van de Tweede Kamer starten het jaar groen en gezond. Op de eerste vergaderdag in 2008 reikte kamervoorzitter Gerdi Verbeet samen met kamerlid Jan Mastwijk van het CDA de eerste(n)
van 500 lepelplanten uit, ter plaatsing naast het computerscherm op de werkplek van de Tweede Kamerbewoners. De bureauplanten worden aangeboden door de Nederlandse sierteeltsector. De planten
zijn compleet geleverd in een sierpot met vochtigheidsmeter. Kweker Peter Zwinkels, Ron van Duijn en Niek van Rest waren namens de sierteeltsector aanwezig. Ron van Duijn, projectmanager Plants for People bij Bloemenbureau Holland: “Wij hopen met deze actie een voorbeeld te geven voor het bedrijfsleven”.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13960

xxx


Internationaal nieuws

St. Jude defines eye cancer gene's role in retinal development
Weight gain induced by antipsychotic drugs can be avoided
Scientists discover a new player in innate immune response
MDC Scientists Reveal Role of Gene in Sensitivity to Thermal Pain
Which segments of the gastrointestinal tract does Salmonella enteritidis penetrate?
How does insulin influence resistin?
Indian medicinal plant Acanthus ilicifolius may combat liver cancer
Extra calcium may raise health risks in older women
Scientists from 16 different countries study the link between children’s nutrition and the development of adult diseases such as diabetes or allergies
Probiotics affect metabolism, says new study
Scientists uncover new potential treatment for Inflammatory Bowel Disease
New test may prevent some newly diagnosed breast cancer patients from having to undergo chemotherapy
The Marvels of Brown Seaweeds on the Human Body
Merck Committed Scientific Fraud in Delays, Distortions of Vytorin Drug Trial

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 

 

16 jan


Video - David Wolfe on Coconuts


De Nederlandse overheid is de Koninklijke weg volledig kwijt !

Sinds kort ontvangen wij e-mails van ongeruste gepensioneerde Nederlanders die klagen over een brief van de Nederlandse belastingdienst. In deze brief stelt de BD, zonder enige ruggespraak met de betrokkene, zijn of haar inkomen vast op € 41.000. Wij kunnen geen andere conclusie trekken dan dat dit weer de zoveelste poging tot intimidatie is van de Nederlandse overheid, nu gespeeld via de belastingdienst. Wij herinneren ons nog heel goed hoe de migranten door het CVZ met hel en verdoemenis werden bedreigd als zij zich niet zouden aanmelden bij zowel het CVZ, als ook bij het lokale ziekenfonds in het woonland.  Overigens bleek later dat dit laatste dus niet verplicht was, ondanks eerdere beweringen van de overheid. Hieruit blijkt weer eens dat de Nederlandse overheid de koninklijke weg volkomen kwijt is geraakt en tegen deze, in het buitenland wonende kwetsbare groep, een waar schrikbewind voert.

Lees verder: http://www.vngsint.com/laatstenieuws01.htm#actiegroep110108

Voor diegenen die het walgelijk gespeelde spel door de NL-Overheid volgen; bovenstaand hoort bij de onderstaande linken:

http://www.fonteine.com/onrecht_zorgwet.html

http://www.fonteine.com/ziektekostenverzekeringen.html

xxx


Video -  Gupta: 'This is not the Final Word' on Mercury Free Vaccines


Algen zijn de ideale biobrandstof'

Biologische brandstof voor voertuigen, verkregen van gewassen, is sinds de grote prijsstijgingen van ruwe
olie en het toegenomen bewustzijn voor het klimaatprobleem steeds belangrijker geworden. Koolzaad en
maïs zijn populaire biobrandstoffen, maar lang niet zo rendabel als algen dat kunnen zijn, vindt Hein de Baar,
hoofd van de onderzoeksgroep mariene biologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ”Je kunt met het
kweken van algen in principe de allerhoogste productie per vierkante meter grondoppervlak bereiken”.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/opinie02_08


Nieuwe beeldvormende technieken voor neuroendocriene tumoren

Neuroendocriene tumoren zijn tumoren die over het algemeen langzaam groeien. Zij zijn vaak al uitgezaaid
als de diagnose wordt gesteld. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen
deze vorm van kanker. Tot nu toe zijn er echter nog geen nucleaire beeldvormende technieken, waarmee het
effect van deze medicijnen bekeken kan worden. Uit onderzoek van UMCG-promovendus Klaas Pieter Koopmans blijkt dat het gebruik van twee nieuwe radioactieve vloeistoffen (de tracers 11C-5-HTP en 18FDOPA) een aanzienlijke verbetering oplevert voor het stadiëren van neuroendocriene tumoren in vergelijking met de klassieke technieken. Bij het aantonen van carcinoid tumoren en recidief medullair schildkliercarcinoom is FDOPA PET de beste techniek. De HTP PET is de beste techniek voor het opsporen van eilandjesceltumoren. Behalve voor het evalueren van behandelingen, kunnen de onderzochte tracers waarschijnlijk ook gebruikt worden om neuroendocriene tumoren op te sporen, stelt Koopmans. Hiernaar moet echter nog nader onderzoek worden verricht.


Signalering van psychosociale problemen bij kinderen kan beter

Psychosociale problemen bij kinderen kunnen beter worden gesignaleerd als de jeugdgezondheidszorg
(JGZ) gevalideerde methodieken gebruikt. Alleen afgaan op een klinisch oordeel is onvoldoende
systematisch en betrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Ton Vogels. Bij het onderzoeken van psychosociale problemen maakt de JGZ (in de praktijk jeugdartsen en -verpleegkundigen) vaak gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten. Doen ze dit niet, dan is de kans dat een kind met problemen wordt gesignaleerd niet alleen afhankelijk van zijn problemen of van eventueel aanwezige risicofactoren, maar ook van de individuele JGZ-medewerker. Vogels concludeert dat de JGZ bij
de signalering niet alleen kan vertrouwen op het klinisch oordeel gebaseerd op het Periodiek Gezondheidsonderzoek. Zij moet daarvoor goede, gevalideerde methodieken gebruiken. Hij ontwikkelde een
korte vragenlijst (Computer Adaptive Test), waarmee problemen nauwkeurig vastgesteld kunnen worden.
Voordat deze nieuwe methode in de praktijk toegepast kan worden, moet deze echter nog verder onderzocht
worden.


Hechtingsstijlen veranderen niet door immigratie

Met de toegenomen emigratie van Oost naar West-Europa rijst de vraag hoe Oost-Europese immigranten
zich aanpassen in westerse samenlevingen. Ela Polek richtte haar onderzoek op de rol die hechtingsstijlen
spelen bij de aanpassing van Poolse, Russische en Hongaarse immigranten in Nederland. Zij maakte daarbij
gebruik van een bestaand hechtingsmodel, waarin vier hechtingsstijlen worden voorgesteld: de zekere
hechtingsstijl, gekenmerkt door een positief model van anderen en van jezelf, de vermijdende hechtingsstijl,
gekenmerkt door een negatief model van anderen en een positief model van jezelf, de angstige
hechtingsstijl, gekenmerkt door een negatief model van anderen en van jezelf, en de gepreoccupeerde
hechtingsstijl die gekenmerkt wordt door een positief model van anderen en een negatief model van jezelf.

Uit Poleks onderzoek blijkt dat psychologische en sociaal-culturele aanpassing van immigranten beter te
voorspellen zijn door hechtingsstijlen dan door demografische variabelen. Typerend voor immigranten is
een combinatie van zekere en vermijdende hechting. Verder toont ze aan dat hechtingsstijlen stabiele
persoonskenmerken zijn. Voor de gedachte dat hechtingsstijlen veranderen als gevolg van emigratie vond
ze geen bewijs. Tenslotte kwam uit een enquête bij kinderen en ouders in Polen, Rusland, Hongarije en
Nederland naar voren dat Oost-Europeanen een meer gepreoccupeerde hechting vertonen dan hun
Westerse tegenhangers. Dit verschil kan volgens Polek voornamelijk worden toegeschreven aan verschil
in opvoedingsstijlen tussen Oost- en West-Europa.


Europa stelt slappe CO2-eisen aan auto's 

Stichting Natuur en Milieu is teleurgesteld over de eerste voorstellen voor CO2-eisen aan personenauto's die de Europese Commissie op 19 december 2007 publiceerde. De commissie wil nieuwe auto's vanaf 2012 gemiddeld 130 gram CO2 per kilometer laten uitstoten. Dat is een afzwakking ten opzichte van de doelstelling van 120 gram per kilometer die de auto-industrie zichzelf al in 1995 stelde.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3291


Steeds meer zuinige auto's te koop

Iedere maand verschijnen er drie nieuwe zuinige auto’s op de Nederlandse markt. Dit blijkt uit de nieuwe zuinige auto’s-TOP10 van Stichting Natuur en Milieu, de ANWB en het Wereld Natuur Fonds, die op 22 december 2007 is gepubliceerd.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3291


Natriumbicarbonaat, een revolutionair geneesmiddel tegen kanker

Dr.Tullio Simoncini is oncoloog, chirurg, endocrinoloog, diabetoloog, doctor in de natuurkunde en filosofie en is 20 jaar als hoofd oncologie verbonden geweest aan een vooraanstaand ziekenhuis in Rome. Hij behandelt en GENEEST kanker met natriumbicarbonaat door middel van een revo-lutionaire, doch eenvoudige therapie. En met succes. Uit zijn boek "Kanker is een schimmel" blijkt dat het gemiddelde slagingspercentage van deze therapie 90 % bedraagt. Bij geen enkele andere therapie zijn deze resultaten/percentages ooit gehaald!! In tegenstelling tot het vergift chemo, waarvan de bijwerkingen fysiek onherstelbare schade aan de patiënt toebrengen, is de effectieve therapie met natriumbicarbonaat zonder noemenswaardige bijwerkingen. Een en ander heeft Dr.Simoncini door zijn jarenlange ervaring/behandelingen inmiddels vaak bewezen.

Wij onderhouden contact met Dr.Simoncini en collegae en hebben ons (een grote groep discipe-len en genezen patiënten, inmiddels gevonden in onder andere de volgende doelstelling:

Het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiën-ten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, en/of radio/tv/krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewakkerd over deze succesvolle therapie. Hiervan is het grootste deel van de Nederlandse bevolking (nog) niet op de hoogte. Beoogd wordt hierdoor de medische specialisten tot aanvaarding/stellingname te bewegen, danwel te dwingen, om hierdoor te bereiken dat het mensonterende en fysiek vernietigende vergift chemo/bestraling, wordt vervangen door het lichaamsvriendelijke en effectieve natriumbicarbonaat en wel zo snel mogelijk, want vele patiënten hebben nog maar weinig tijd! Ziet u voor het vervolg van onze doelstelling en alle overige informatie de website (blog), met ook een link naar België/Vlaanderen.

http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

Op bovenstaande website is zoveel mogelijk belangrijke informatie vermeld, aangevuld met ver-wijzingen/links naar andere websites, waaronder video-getuigenissen en weblogs van genezen patiënten, danwel van hen die er baat bij hebben gehad. Daarnaast een video-interview/uitleg van Dr.Simoncini, maar ook verwijzingen naar zijn Nederlandse en anders talige sites en boek. Zie op deze website zeker ook de ZEER SCHOKKENDE brief van een ruim 80-jarige man (Don), wiens effectieve behandeling met natriumbicarbonaat, net als van een 60-tal andere patiënten , abrupt werd afgebroken door de Inspectie Volksgezondheid te Utrecht. Trek zelf uw conclusies m.b.t. de gevolgen voor deze patiënten die allen baat hadden bij de behandeling. Wij noemen deze inval, wet of geen wet, onmenselijk en misdadig, maar ook onrechtmatig. Hier was namelijk sprake van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënten, of niet? Het is ronduit schandalig en een grote blamage dat er in dit land en door de medische stand zo met onze medemens wordt omge-sprongen. Ook wordt jammerlijk genoeg nog gewacht op de resultaten van een lopend onderzoek dat waarschijnlijk nog lang op zich zal laten wachten, waarvan de 60 patiënten de dupe worden.

In zijn video-uitleg en op zijn website zegt Dr.Simoncini onder meer: "Er worden via de media leugens verspreid, gedicteerd door de autoriteiten die het voor het zeggen hebben". Verder ook nog: "Het falen, de leugens en het onvermogen van de orthodoxe oncologie kunnen blijven bestaan, omdat ze beschermd en ondersteund worden door de autoriteiten en door het zogeheten erkende wetenschappelijke gezag, ten koste van de waarheid en het welzijn van de mensen".

Met vriendelijke groet,

Ton Claessen, (mede namens de 'Cancer Fungus Organization', zie weblink 'Organisatie CFO'),

godzijdank nog vrij van kanker en hopelijk blijft dat zo, want de vraag is cynisch genoeg, zo langzamerhand niet meer, of je het krijgt maar wanneer je het krijgt.

Voor eventuele nadere informatie kunt u mailen naar: natriumbicarbonaat62@gmail.com


Internationaal nieuws

Type 1 diabetes triggered by 'lazy' regulatory T-cells - McGill researchers
Nature and nurture are both to blame for depression, study says
Scientists study the link between children's nutrition and adult diseases
Popular osteoporosis drugs triple risk of bone necrosis
Probiotics affect metabolism, says new study
T-cell 'nanotubes' may explain how HIV virus conquers human immune system
Hormonal dietary supplements might promote prostate cancer progression
Proteomic profiling shown more accurate than traditional biomarkers in identifying liver cancer
Study Helps Explain How Allergic Reactions Are Triggered
Combined HRT increases risk of lobular breast cancer fourfold after just 3 years of use
Mothers' stress may increase children's asthma
Body weight influenced by thousands of genes
Lipoic acid could reduce atherosclerosis, weight gain
Psychotherapy should be subject to rigorous regulation just like drug treatments, say academics
Fish oil -- helpful or harmful?
Got carrots? Vegetables may have bone to pick as calcium providers
Diets high in lutein, zeaxanthin and vitamin E associated with decreased risk of cataracts

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


15 jan


Video - Is overeating in your head?


Oudere krijgt steeds meer zorg

De hoeveelheid geleverde zorg aan ouderen groeit sneller dan het aantal patiënten. Per oudere neemt dus de zorg toe. Deze toename is voor ouderen met thuiszorg sterker dan voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. In de periode 2002-2006 is de hoeveelheid zorg in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen met gemiddeld 3,6 procent per jaar gegroeid.

Vooral snelle groei thuiszorg
Het aantal patiënten met thuiszorg is in de periode 2002-2006 met gemiddeld 2,8 procent per jaar toegenomen. Het aantal uren zorg per patiënt is sterker gestegen, gemiddeld met 3,4 procent per jaar. Vooral in 2005 en 2006 nam het aantal uren per patiënt snel toe. Thuiszorgpatiënten krijgen niet alleen meer uren zorg, maar ook steeds zwaardere vormen van zorg, zoals verpleging in plaats van verzorging. Hierdoor is in de thuiszorg het totale zorgvolume, met bijna 7 procent per jaar, sterker gestegen dan het totale aantal uren zorg.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/
artikelen/archief/2008/2008-2368-wm.htm


Betere voorlichting behandeling operatieve aanpak obesitas

Nederlanders die met ernstig overgewicht kampen zijn vaak de wanhoop nabij. Zij zoeken naar ultieme oplossingen om het lijfelijke gevecht aan te gaan. Voor sommigen is een vermageringsoperatie de enige en laatste kans op aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven. Deze operatieve behandeling (bariatrische chirurgie) van morbide obesitas krijgt steeds meer aandacht in de media.

Op zaterdag 22 maart vindt in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem het eerste nationale Weight Loss Surgery congres plaats voor mensen met ernstig overgewicht. Behalve verschillende workshops, zijn er gerenommeerde sprekers en ervaringsdeskundigen zoals televisiepresentator Hanneke Groenteman. Voor slechts 5% van de mensen met morbide obesitas leidt het volgen van een dieet tot blijvend en voldoende gewichtsverlies. Soms worden zaken wel heelrooskleurig voorgespiegeld, soms is er vrijwel alleen maar aandacht voor de risico's. Omdat de roep vanuit de doelgroep om objectieve en duidelijke informatie steeds groter wordt, organiseert [d]Ik Media in samenwerking met met Vitalys Klinieken het WLS-congres. [d]ik Media is o.a. uitgever van het magazine [d]ik. De Vitalys Klinieken zijn gespecialiseerd in de behandeling van ernstig overgewicht.

PROGRAMMA
Het dagprogramma zal bestaan uit lezingen van bariatrisch chirurgen. Deelnemers kunnen diverse workshops volgen. Gedurende het congres gaan chirurgen en ervaringsdeskundigen in gesprek met bezoekers. Tijdens het congres wordt doorlopend een informatiemarkt gehouden waar partijen die zich professioneel bezighouden met de behandeling van obesitas diensten en producten onder de aandacht brengen. Op deze informatiemarkt is ook ruim aandacht voor de nietoperatieve behandeling van obesitas. [d]Ik Media geeft in het kader van het WLS-congres een speciale editie uit, die gewijd is aan Weight Loss Surgery. Deze special dient tevens als naslagwerk en zal worden uitgedeeld aan bezoekers en gasten van het congres. De special zal ook los verkrijgbaar zijn.

http://www.wlscongres.nl


Video - Hybrid car of the future


Gezondheidswinst becijferd

De opbrengst van de euro’s die binnen de gezondheidszorg worden besteed, is gunstiger dan vroeger. Dit concluderen het RIVM en Erasmus MC in een onderzoek dat minister Klink vandaag in ontvangst nam. Sinds de jaren 50 is de levensverwachting met zeven jaar toegenomen, waarvan vier jaar door preventie en medische zorg, staat in het rapport ‘Hoe gezond zijn de zorguitgaven?’ . Gecorrigeerd naar kwaliteit van leven is dit zelfs vijf jaar.

Bewustwording
Minister Klink gaf een korte reactie op het rapport. Het sluit in zijn ogen uitstekend aan bij zijn ‘mantra’, zoals hij het zelf noemt: politiek en maatschappij moeten zich er meer bewust van worden dat de gezondheidszorg niet alleen een kostenpost is, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving.  De onderzoekers hebben voor drie ziektebeelden berekend wat de bijdrage van preventie en zorg aan de toegenomen levensverwachting is: infectieziekten, hart- en vaatziekten en kanker.


Grote bijdrage gezondheidszorg aan hogere levensverwachting

Door verbeteringen in de gezondheidszorg leven Nederlanders langer en brengen zij meer jaren in goede gezondheid door. Sinds de jaren 50 is de levensverwachting met 7 jaar toegenomen, waarvan 4 jaar door preventie en medische zorg. Gecorrigeerd voor kwaliteit van leven is dit nog meer, namelijk ongeveer vijf jaar. De opbrengst van de euro's die binnen de gezondheidszorg worden besteed is daarmee gunstiger dan voorheen werd aangenomen. Dit concluderen Erasmus MC en RIVM in het rapport "Hoe gezond zijn de zorguitgaven?" dat vandaag aan minister Klink van VWS is aangeboden. Jaarlijks wordt in Nederland aan de gezondheidszorg zo'n 60 miljard euro uitgegeven. Om te beoordelen of deze uitgaven een zinvolle besteding zijn, is het noodzakelijk te weten wat de opbrengsten ervan zijn. Met de komst van nieuwe technieken, zoals chirurgische ingrepen, vaccinaties, geneesmiddelen en screening, spelen preventie en zorg een steeds grotere rol bij de volksgezondheid. Hierdoor kunnen meer ziekten worden voorkomen of effectief worden behandeld. Het rendement van de zorgeuro verschilt sterk per ziektegroep, maar investeren in preventie en zorg blijkt effectief en doelmatig. Voor infectieziekten, kanker en hart- en vaatziekten is nu voor het eerst berekend wat de bijdrage van preventie en zorg aan de toegenomen levensverwachting is geweest. Daarbij is ook gekeken naar de verhouding tussen kosten en baten.

Infectieziekten
Door verbeteringen in de zorg bij infectieziekten is de levensverwachting toegenomen met 1,4 jaar. De grootste gezondheidswinst werd geboekt bij tuberculose, acute bronchitis, griep (influenza) en longontsteking (pneumonie). Bovendien werd een winst van 0,2 jaar in kwaliteit van leven behaald. De totale gezondheidswinst bij infectieziekten komt daarmee op 1,6 jaar in goede gezondheid. Deze gezondheidswinst werd gerealiseerd tegen een gemiddeld kostenbedrag van 3.800 euro per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar.

Hart- en vaatziekten
Door de verbeterde gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten is de levensverwachting toegenomen met twee jaar, en de kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting met iets meer dan drie jaar. Een belangrijk deel van de gezondheidswinst hangt samen met een daling van het aantal beroerten. Per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar bedragen de kosten van gezondheidszorg bij hart- en vaatziekten gemiddeld 2.000 euro.

Kankers
De totale winst in kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting door verbeteringen in gezondheidszorg bij kankers is voor mannen 0,3 en voor vrouwen 0,8 jaar. Het aanzienlijke verschil tussen mannen en vrouwen komt geheel voor rekening van borstkanker. Bij deze ziekte is de kwaliteitsgecorrigeerde levensverwachting met 0,6 jaar toegenomen door de invoering van het bevolkingsonderzoek en de komst van nieuwe behandelmogelijkheden .Voor het totaal van de kankers bedragen de kosten rond de 18.000 euro per kwaliteitsgecorrigeerd levensjaar.

http://www.rivm.nl


Zonlicht beschermt tegen kanker

Vooral tumoren in de borsten, longen, darmen en prostaat worden tegengehouden door vitamine D, maar ook de melanomen, ontstaan door de zon, zouden kunnen worden bestreden door de zon.

http://demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/130373/2008/01/12/
Zonlicht-beschermt-tegen-kanker.dhtml


Video - Dr. Weil Endorses Gary Taubes' Good Calories, Bad Calories

http://www.nytimes.com/2007/10/07/books/review/Kolata-t.html
http://abcnews.go.com/GMA/NewYearNewYou/story?id=3654291&page=1
http://www.randomhouse.com/knopf/catalog/display.pperl?isbn=9781400040780


Internationaal nieuws

Study helps explain how allergic reactions are triggered
Durham University leads UK research project into cheaper solar energy
Selective restraints and reduced medication could reduce nursing home falls says 4-year study
New method developed to identify genetic determinants of Alzheimer's disease
Researchers find new way to block destructive rush of immune cells
Study locates cholesterol genes; finds surprises about good, bad cholesterol
Scientists associate 6 new genetic variants with heart disease risk factor
A new piece in the autism puzzle

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


14 jan


De verzadigd vet mythe & de echte gevaarlijke vetten

Nooit is bewezen dat verzadigde vetten de bloedvatten dicht laten slibben of hart- en vaatziekten veroorzaken:

http://www.msnbc.msn.com/id/22116724


De echte gevaarlijke vetten worden al 50 jaar geproduceerd door onze ziekmakende chemische voedingsindustrie en zitten nog altijd in gewone produkten zoals fabrieksbrood, koffiemelkpoeder etc en onze overheid slaapt nog altijd door. En Europa? Ook de EU kijkt toe en laat nog ieder jaar duizenden mensen sterven omdat ze dankzij lobbyisten de industrie belangrijker vindt dan de burger die toch wel doorgraast. Transvetverbod in New York, label verplichting in Canada maar wij doen helemaal niets behalve veel lullen over het beheersen van de kosten van onze gezondheid. De echte ziekmakers (sigaretten, alcohol, fructose-siroop, aspartaam en transvetzuren) hebben nog altijd vrij spel.

EU wakker worden ! Tijd om de volgende generatie te beschermen tegen deze ziekmakers.

www.transvetzuren.com

Ron


Video - Overlooked: The Lives of Animals Raised for Food


Longkanker door vieze lucht

Het aantal niet-rokers met longkanker is de laatste jaren sterk gestegen. Vooral het grote aantal niet-rokende vrouwen met longkanker is opmerkelijk

http://www.parool.nl/nieuws/2008/JAN/12/p1.html


Vage klachten = psychologisch volgens VU medisch centrum

Mooi voorbeeld van hoe de reguliere sector met vage klachten omgaat. Eerst dit bericht:

VU opent kliniek voor vage klachten
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article493064.ece/VU_opent_kliniek_voor_vage_klachten

En dan deze: http://www.vumc.nl/zorg/nieuws/654332/

Gaat het gewoon om een polikliniek psychiatrie:

In deze polikliniek psychiatrie worden behandelmethoden gehanteerd die gebaseerd zijn op  evidence-based-medicine (door middel van onderzoek bewezen succesvol te zijn). Homeopathische 
middelen en of andere alternatieve geneeswijzen vallen niet binnen deze behandelmethoden.


Nog wat wondermiddeltjes uit de big pharma koker erbij en iedereen inclusief de antikwakjes weer happy toch?

Alleen lullig voor iemand die bijvoorbeeld blootgesteld is aan bepaalde schimmels, chemische stoffen die niet zo 1,2,3 aan te tonen zijn door deze "specialisten", zit het gewoon ook weer tussen de oren toch?

Vroeger kon je ook niet ziek worden door melk en tarwe, zat ook gewoon tussen je oren.

Ron


Video - Dr. Robert Blum at the AASB Conference in Alaska


Om even bij stil staan: wat was voor mij het beste wat ik heb gedaan in 2007 ?

Terugkijkend op 2007 was de beste beslissing voor mij me definitief uit te schrijven uit het kiesregister van Nederland met als toelichting: een land wat een illegaal zorgstelsel invoert (per 1/1/2006), wat niet voldoet aan de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71 - 574/72 waardoor velen in afschuwelijke financiële problemen zijn gekomen tijdens ziekte daar stem ik niet meer voor. Bedenk eens wat het gevolg hiervan is ! Heel Nederland is zo ondertussen illegaal door dit stelsel bezig: banken, verzekeraars, artsen,…..toch benieuwd hoe dat dan gaat met al die rechtszaken die in dit tijdperk lopen. Worden die straks door de Europese rechter allemaal ongeldig verklaard ? 16 miljoen mensen illegaal verzekerd ? Heeft U ooit zo iets eerder gezien ? Echt, ik heb nog nooit zo'n gigantische puinhoop gezien. Die Mijnheer Balkenende heeft wel lef moet ik zeggen; maar die hoor je nooit en zien doe je hem alleen op koninginnedag oftewel op zon - en feestdagen.

Ik stem voor democratie, niet voor anarchie. Een media die niet over dit schandaal rapporteert naar de inwoners (even voor de duidelijkheid: alle nationaliteiten) van Nederland; het is echt niet te geloven. Iedereen wordt volledig in de maling genomen door hun eigen volksvertegenwoordigers, de 1 geen haar beter dan de ander ! Een land wat ook nog eens de medische privacy volop schendt door vele nep -medische dossiers te maken en zwarte lijsten van mensen die om zeep zijn geholpen door artsen en die vervolgens geen hulp meer krijgen, halleluja, dat is een land waar je niets meer mee te maken wilt hebben. Het is inderdaad overal wat; maar geef mij maar de Bling-bling N.Sarkozy met aan zijn zijde de charmante BRUNI ! Die man heeft tenminste nog een gevoel voor de kwaliteit van leven gezien alle laatste ontwikkelingen. Hij gaat ervoor ! Op alle fronten…..

xxx

Ps: lees het allemaal nog eens na: fonteine.com> Thema: Onrecht van de zorgwet en Medische Privacy.


Gezondheidsevenementen : Januari 2008

12 janvier
Journée nationale de Dépistage de l'Obésité Infantile, organisée par l'Association française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA)
Informations et dépistage gratuit, dans les grandes villes de France. Voir le site de l'AFPA : www.afpa.org

Du 16 au 19 janvier
18èmes journées Européennes de la Société Française de Cardiologie au Palais des Congrès, Paris
"Hypertension artérielle et diabète de type 2: liaison dangereuse"

Du 17 au 18 janvier
7ème journée du Groupe d'Analyse du Mouvement chez l'Enfant et l'Adulte, Hôpital La Timone, Marseille

18 janvier
21éme journée Scientifique du Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses, Maison de la chimie, Paris

Du 21 au 23 janvier
Nutrition et diébète -Formation continue des diététiciens, Université Claude Bernard, Lyon 1

Du 23 au 24 janvier
Journées Nationales du DES d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques, Paris

25 janvier
48ème journée Annuelle de la Nutrition Diététique, Cnit-Paris, La Défence

Du 24 au 25 janvier
"Les ateliers de la dénutrition hospitalière", Faculté de Médecine Nice 28

Du 25 au 26 janvier
21èmes journées du GRAL (Groupe de Recherche sur la Maladie d'Alzheimer), Faculté de Pharmacie, Marseille

www.lanutrition.fr

xxx


Engelsen letterlijk gedrogeerd van sex via het Net

In Engeland groeit het aantal geobsedeerde mannen van het libido. Zij houden zich zelfs 8 uur per dag bezig met hun libido……via hun mobiele telefoon of via Internet.

http://www.corriere.it/salute/08_gennaio_10/inglesi_drogati_di_sesso_
0a03b23e-bf8c-11dc-a9fc-0003ba99c667.shtml

xxx


Londen: teveel kauwgom: serieuze risico's: maagpijn en diarree voor de fanaten

Teveel kauwgom kauwen met zoetstof kan tot groot gewichtsverlies leiden en kan ernstige aanvallen van diarree veroorzaken. Bevestigt door een onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal. Sorbitol zou de veroorzaker zijn

http://www.corriere.it/salute/08_gennaio_11/chewingum_rischio_pancia_
d0062a16-c063-11dc-aa5a-0003ba99c667.shtml

xxx


Frankrijk : het gebruik van anti-biotica bijna met een kwart verminderd in 5 jaar

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-La_consommation_d_antibiotiques_a_ete_reduite_
de_pres_d_un_quart_en_cinq_ans.htm?idrub=15&xml=080110143812.tbkzsrr3.xml

xxx


Europa : het spook van een toenemende cyberafhankelijkheid (computerspellen) groeit snel

Volgens een recent Duits-Brits onderzoek gepubliceerd in 2007 toont meer dan 1 op de 10 personen signalen van cyberafhankelijkheid.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Jeux_en_ligne_le_cauchemar_de_la_cyber
dependance_croit_en_Europe.htm?idrub=15&xml=080110100345.akdsttje.xml

xxx


Gezond eten om gezond ouder te worden, een enquête van het INSERM

7000 personen ouder dan 55 jaar zijn ondervraagd om zodoende de verbinding te vinden tussen de eetgewoonten en de kwaliteit van de ouderdom, met name ivm het verschijnen van chronische ziekten en het behoud van functionele capaciteiten.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Bien_se_nourrir_pour_mieux_vieillir_une_
enquete_de_l_Inserm.htm?idrub=15&xml=080109153800.sfposkpd.xml

xxx


Verbod op OGM mais in Frankrijk

De aktie van de Franse regering inzake de clausule op de OGM, met name het gaan verbieden van de teelt van de maïscultuur MON810 heeft tot grote woede geleid bij de graanboeren in de Midi-Pyrenées en de Aquitaine, de 2 grootste regio's waar de MON810 geteeld wordt.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_cerealiers_du_Sud_Ouest_en_colere_apres_
la_suspension_du_mais_OGM.htm?idrub=14&xml=080112162758.d90mqmqj.xml

xxx

Ps : te begrijpen : ook die mensen dienen hun familie eten te geven. Benieuwd wie de claim gaat krijgen ….. de belastingbetaler waarschijnlijk.


Internationaal nieuws

“C” to Believe - Jefferson Scientists Studying the Effects of High Dose Vitamin C on Non-Hodgkin Lymphoma Patients
Acupuncture pins down seasonal allergy relief
Allergy leaves cellphone users scratching
Aluminum Toxicity
Amalgam Illness
Attention Deficit Disorder & Hyperactivity Success
Auditory neurons in humans far more sensitive to fine sound frequencies than most mammals
Autism and GI Problems
Autism and Sulphotransferase and Phenolic Foods
Autism Linked with Low Levels of Antioxidants
Bad cholesterol genes discovered
Boston moves toward trans fats ban
Can Colon Cancer Screenings Cause More Harm Than Good?
Center for Science comments on high fructose corn syrup
Childhood ear infections predict asthma
Commission report confirms the potential benefits of banning conventional battery cages for laying hens
Cranberries really are a miracle cure for women
Cranberry juice can prevent flu and stomach ulcers...but only in women
Culture influences brain function
Digestion-gut-autism connection - the Specific Carbohydrate Diet
Do antihistamines make allergies worse?
EFAs, Oxygenation and Cancer Prevention
Elucidating the Binding Characteristics of Bisphenol A
Enzymen stuff
Enzymes and Autism forum
Fatty Liver Risk Linked To High Glycemic Index Diet
Food Allergy Relief
Food Sensitivities
Foodallergy.com/
Heart Health Improved with Vitamin E for 40% of Type 2 Diabetics
Herb-Nutrient-Drug Interactions: Facts You Need to Know
High blood pressure in older adults traced to gene's effects in blood vessels
HPV Vaccine Researcher Criticizes Drug Marketing as "Public Health Experiment"
Hydrophilic Fungi and Ergosterol Associated with Respiratory Illness in a Water-Damaged Building
Is Candida the hidden link between what you eat and how you feel?
Jefferson scientists find protein helps pancreatic cancer cells evade immune system and spread
Mattresses and Bedding Can Cause Environmental and Health
Memantine and Alzheimer's disease
Most Effective Weight Loss Diet Revea
New Theory Proposed on Autism Treatment
Nuts may lower diabetes risk in pakistani women
Overactive nerves in head and neck may account for 'ringing in the ears'
Refined sugar - The Sweetest Poison of All
Researchers move 2 steps closer to understanding genetic underpinnings of autism
Researchers Seek to Make Cavity-Causing Bacteria Self-Destruct
Saliva tests to identify cancer
Science boosts asparaginase efficacy for acrylamide cuts
Smoking, alcohol, low fruit/vegetables intake, not exercising decreases life 14 years
Soy - Tragedy and Hype
Study "Disproving" Mercury-Autism Link Published in Journal with Financial Ties to Vaccine Manufacturers
Study Links Vitamin C To Stroke Risk
Syclovir for fungus
The DCA site
The Effect of Dose and Timing of Dose on the Association between Airborne Particles and Survival
The evil in carbs lies in the sugar not the starch
The Great Con-ola
The Great HPV Vaccine Hoax Exposed
The Health Benefits of Coconuts & Coconut Oil
The Myths of Vegetarianism
The wake-you-up pill ...how a controversial thyroid supplement could help tiredness
Treating autism with SCD
Treating Autism with Stem Cells, Immune Support, Nutrition and Anti-fungals
Type of antibiotic linked to tendon ruptures
UCLA scientists identify new genetic link to autism
Vaccine-autism study has flaws
Warning over severe weight loss caused by chewing gum
What if bad fat isn’t so bad?
Where Enzymes Work in the Gut
Whole Grains Found to Stabilize Blood Sugar For up to Ten Hours
Why omega-3 fatty acid might be brain food
Wine polyphenols reduce damage caused by fatty food
Winemaking Waste Proves Effective Against Disease-Causing Bacteria in Early Studies

Details? Zie www.fonteine2.com


Zoals je ziet ben ik het weekend druk geweest met het vinden van veel nuttige informatie en nieuwtjes,
veel leesplezier ! En ik zoek nog steeds mensen die willen helpen......Deel kennis en help zo velen.

Ron

 

 


12 jan


Tip > Baan !

http://www.exportselect.nl/Vacature+overzicht/Vacature+informatie/page.aspx/86?nid=55

xxx


Video - Subtle Stretches (Workplace Health Tip)


Omschakeling naar biologische landbouw stimuleren

De biologische sector zoekt met spoed gangbare boeren die om willen schakelen. Er is een groot tekort aan veel biologische producten en dat neemt naar verwachting alleen maar toe. Maar gangbare boeren staan helemaal niet te trappelen. Hoe zijn ze toch te interesseren? Het rapport "Stimuleren van Omschakeling naar Biologische Landbouw anno 2007" geeft dertien aanbevelingen.

http://www.biokennis.nl/Nieuws/10012008nieuwsomschakeling+stimuleren.htm


Voorlopig geen foto's op pakjes sigaretten

Er komen voorlopig geen foto's van aangetaste longen op pakjes sigaretten. Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) wil eerst kijken of de maatregel in andere Europese landen ook echt werkt. Dat schrijft Klink aan de Tweede Kamer.

http://www.nu.nl/news/1387244/10/Voorlopig_geen_foto%27s_op_pakjes_sigaretten.html


Video - Environmental Toxins and Their Role in Developmental Disorders


High tech operatiecomplex opent deuren

Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT) opent in de komende maanden een innovatief operatiecomplex volgens het 'Plug and Play' principe. Een wereldprimeur in de gezondheidszorg, want een dergelijke ambitieuze operatiefaciliteit is nog nooit eerder gebouwd. Het is ook de eerste operatiekamer in Nederland die helemaal is goedgekeurd door TNO. Ter gelegenheid van de opening organiseert het ziekenhuis op 11 januari 2008 een internationaal symposium over haar ervaringen. Tevens presenteert de inspectie voor de gezondheidszorg haar visie op veilige operatiekamers gebaseerd op de uitkomsten van haar landelijk onderzoek.

Het ziekenhuis presenteert de modernste high tech operatiekamer (OK) van Europa, die als voorbeeld moet dienen voor andere ziekenhuizen bij de toepassing van nieuwe operatietechnieken op een realistische en betaalbare manier. Met het nieuwe operatiecomplex hoopt ZRT in de toekomst ook kosten te besparen, door het efficiënte gebruik van ruimte en middelen en doordat het ziekenhuisverblijf van patiënten drastisch korter wordt.

Plug and Play
In hoog tempo voeren ziekenhuizen nieuwe technieken in op operatiekamers. De grotere ziekenhuizen beschikken daarom steeds vaker over zogenaamde 'dedicated' operatiekamers. Deze kosten veel geld, maar het blijft de vraag of de veiligheid van patiënt en werknemer toeneemt en of deze OK 's voldoende zijn toegerust op de snelle ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast moeten regionale ziekenhuizen nieuwe ontwikkelingen ook op een betaalbare manier kunnen implementeren. Deze en andere afwegingen werden op de werkvloer van het OK in Tiel uitgedacht tot een basisfilosofie voor een nieuw soort operatiekamer: de 'Plug and Play' OK. Daarbij ligt de nadruk op flexibiliteit in planning, gedeeld gebruik door alle specialismen, digitale datatransporten en aanpassingsmogelijkheden voor de toekomst. De ontwikkeling van het 'Plug and Play' complex ontstond uit intensieve samenwerking tussen operatieassistenten, medische technici, medische specialisten en management.

Leerproces
De eisen die alle partijen stelden aan de functionaliteit en de veiligheid van een nieuw soort OK waren erg hoog. De ontwikkeling en de bouw van het nieuwe operatiecomplex werd dan ook een proces van gaandeweg leren. De ambities van ZRT waren soms zelfs zo vooruitstrevend, dat het moeilijk was de juiste firma's en benodigdheden voor de realisatie ervan te vinden, simpelweg omdat het materiaal of het ontwerp nog niet bestond.

Symposium The Riverland Experience
Met de ontwikkeling van de high tech operatiekamer ontstonden allerlei vragen, zoals wie er -naast het ziekenhuis -belang hebben bij een dergelijke investering in de gezondheidszorg. Of anders gezegd: welke partijen eigenlijk de rekening voor innovatie mede zouden moeten betalen. Met het symposium The Riverland Experience stelt ZRT deze en andere prangende vragen aan de kaak. Deskundigen uit binnen- en buitenland delen hun visie, onder wie inspecteur Willem Nugteren van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Hij zal onder andere indrukken weergeven over de veiligheid in operatiekamers, die zijn ontstaan naar aanleiding van een nieuw onderzoek naar de veiligheid in Nederlandse operatiekamers. Het ziekenhuis wil met het symposium haar ervaringen in het ontwikkelproces delen met iedereen die nu of in de toekomst betrokken is bij de bouw van een nieuw operatiecomplex. Daarbij gaat het niet alleen om de successen, maar ook om wat er tegenviel; de missers en de reden dat de bouw zelfs een week werd stilgelegd.

Kijk voor meer informatie op www.okrivierenland.nl.


Wijkslag - Wijkgericht werken aan gezondheidsachterstanden

De site van wijkSlag is bedoeld voor gemeenteambtenaren en gezondheidsprofessionals die aan de slag willen met gezondheidsbevordering in de wijk.

http://www.wijkslag.nl/index.cfm?act=home.tonen


Video - Bioscooptip


Buikgriep waart rond in Nederland....


 


11 jan


Primeur - Einde van statines in zicht ?

University of Alberta researchers report breakthrough in lowering bad cholesterol, fatty acid levels
Discovery could lead to new treatments for heart disease, diabetes There is “heartening” news out of the University of Alberta for those who may have overindulged during the recent holidays. U of A medical researchers have found a way to reduce the amount of bad cholesterol and fatty acids that end up in the blood from food the body metabolizes, a key discovery that could lead to new drugs to treat and reverse the effects of Type 2 diabetes and heart disease related to obesity. In a series of recently published articles,* Dr. Richard Lehner and his colleagues report they successfully decreased the level of LDL (low-density lipids) – the so-called bad cholesterol – in the blood of mice and hamsters by manipulating a particular enzyme.

It’s well-known that eating too much fat and sugar and too little exercise will make you fat, and that obesity often leads to diabetes and heart disease. Lehner’s group studied the mechanisms behind this. “We established the proof of principle of how these metabolic pathways work,” he says. “We discovered the activity of an enzyme that releases fatty acids from fat cells and the liver into the blood and how to inhibit this from happening.”   Drugs called statins are used to lower LDL levels in patients, but do not treat obesity. What makes the U of A researchers’ findings noteworthy is their discovery of how to inhibit LDL and triglycerides, which are another form of fat in the blood and a leading risk in obesity-related Type 2 diabetes as well as heart disease. Lehner is director of the Group on Molecular and Cell Biology of Lipids in the U of A’s Faculty of Medicine and Dentistry. The research is being supported by the Canadian Institutes of Health Research and the Heart and Stroke Foundation.

Lehner is also a senior scholar for the Alberta Heritage Foundation for Medical Research.

“There is a substantial pharmacological interest in the enzymes that control TG (triglycerides – fatty acids) and cholesterol metabolism in tissues,” he says.

This unique discovery is an important scientific breakthrough, but one that requires further testing, he notes.

He also notes that a pill would not be “a magic bullet.” People still need to make the right lifestyle choices by exercising and eating properly, he says.


Video - Iran - Kidneys For Sale - Evidence of Incapacity


Primeur - hoger cholesterol heeft toch voordelen

Surprise - Cholesterol May Actually Pose Benefits, Study Shows

If you’re worried about high cholesterol levels and keeping heart-healthy as you get older, don’t push aside bacon and eggs just yet. A new study says they might actually provide a benefit. Researchers at Texas A&M University have discovered that lower cholesterol levels can actually reduce muscle gain with exercising. Lead investigator Steven Riechman, assistant professor of health and kinesiology, and Simon Sheather, head of the Department of Statistics, along with colleagues from The Johns Hopkins Weight Management Center and the Northern Ontario School of Medicine, have recently had their findings published in the Journal of Gerontology.

Bottom line: Before you have that second helping of oatmeal, it’s very possible that cholesterol may not be the mean Mr. Evil thing we tend to believe it is. “We were not expecting to get these kind of results,” Riechman explains. “We need further research in this area, but what we found could really make us look differently at cholesterol, especially as it relates to a vigorous workout.” The team studied 55 men and women, ages 60-69, who were healthy non-smokers and were able to perform exercise testing and training.

Three days a week for 12 weeks, participants performed several exercises, including stretching, stationary bike riding and vigorous weight lifting. Those who had to miss one or more sessions all conducted make-up sessions so that by the study’s end, the entire group had engaged in uniform activities. Also, all participants consumed similar meals. At the conclusion of the study, the researchers found that there was a significant association of dietary cholesterol and change in strength. In general, those with higher cholesterol intake also had the highest muscle strength gain. Cholesterol circulating in the blood also appeared to have contributed to greater muscle gain in the participants, Riechman said.

“One possible explanation is through cholesterol’s important role in the inflammation process,” he noted. “As you exercise, your muscles can become sore because they are rebuilding muscle mass. More cholesterol may result in a more robust inflammatory response. We know that inflammation in some areas, such as near the heart, is not good, but for building muscles it may be beneficial, and cholesterol appears to aid in this process.” Riechman said that subjects who were taking cholesterol-lowering drugs while participating in the study showed lower muscle gain totals than those who were not.

“Needless to say, these findings caught us totally off guard,” he explains. “From here, we need to look at a number of questions, such as what exactly happens to cholesterol while you are exercising? What role does protein intake have in all of this? What we really need to do is to trace cholesterol the moment it goes into the muscles.” Combined with exercise, cholesterol appears to play a role in contributing to muscle gain, Riechman says. The key here is working out – it doesn’t mean sitting in front of a television all day thinking you don’t have to worry about cholesterol levels. “Our findings show that the restricting of cholesterol – while in the process of exercising – appears to affect building muscle mass in a negative manner. If it’s true, as our findings suggest, that cholesterol may play a key role in muscle repair, we need to know exactly how that happens. And because cholesterol is negatively associated with cardiovascular health, we need further study in this area. It shows that there is still a lot about cholesterol that we don’t know.”


Video - New Treatment for Multiple Sclerosis Shows Promise in Lab Test


Primeur - Bewijs voor relatie acrylamide en borstkanker !

Ik noem al 2.5 jaar als een roepende in de woestijn de gevaren van verhitting van granen en aardappels boven de 120 graden maar nu is er dan het eerste bewijs voor een relatie tussen deze stof en borstkanker. Deze stof zit met name in ontbijtkoek, pepernoten, bruin gebakken chips, bruin gebakken patat etc etc.

Meer info op:
http://www.fonteine.com/acrylamide.html

Ron

 

Acrylamide in food may increase the risk of breast cancer

Acrylamide is a chemical formed when frying, roasting, grilling or baking carbohydrate-rich foods at temperatures above 120°C. Acrylamide is thus found in a number of foods, such as bread, crisps, French fries and coffee. Tobacco smoking also generates substantial amounts of acrylamide.

“Animal tests have shown acrylamide to be a carcinogen, but until recently no studies have demonstrated a link between acrylamide in foods and cancer in humans. Ours is the first epidemiological study using biological markers for measuring acrylamide exposure, and the first to report a positive association between acrylamide and breast cancer,” says Henrik Frandsen, senior scientist at the National Food Institute, Technical University of Denmark.

Positive association
The study comprises 374 postmenopausal women who developed breast cancer and 374 healthy women as controls. All of them are included in the Danish Cancer Society’s “Diet, Cancer and Health” cohort study which enrolled 29,875 women aged 50 to 64 years in the period 1993-1997.

All previous epidemiological studies have been based on food frequency questionnaires. The scientists behind this study have instead used biological markers to be able to more accurately determine the acrylamide levels ingested by the women participating in the study. The women’s blood has been tested for the level of acrylamide bound to haemoglobin in red blood cells.

The findings show a positive association between an increased acrylamide-haemoglobin level and the development of breast cancer after adjustment for smoking behaviour. The risk of breast cancer doubles with a tenfold increase in the acrylamide-haemoglobin level. A tenfold increase in the acrylamide-haemoglobin level corresponds more or less to the difference measured between the women with the lowest and highest exposure. The study also shows a stronger association for estrogen receptor positive breast cancer.


Ook vruchtensappen dikmakers

Volgens de universiteit van Bonn zijn ook vruchtensappen dikmakers voor kinderen, men geeft dan ook de voorkeur aan het drinken van gewoon water.

Auch Fruchtsäfte sind Dickmacher

Auch Fruchtsäfte sind Dickmacher – nicht nur zuckerhaltige Limonaden. Darauf weist das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) an der Universität Bonn anlässlich einer aktuellen Auswertung seiner langjährigen DONALD-Studie hin. Dabei haben die Wissenschaftler die Ernährungsgewohnheiten von 244 Kindern und Jugendlichen untersucht. Eine Zunahme im Konsum zuckerhaltiger Getränke ging bei den untersuchten Mädchen mit einem signifikant höheren Body-Mass-Index (BMI) einher. Nicht nur die zuckerhaltigen Getränke zusammen, sondern auch Säfte alleine hatten dabei erstaunlicherweise einen Effekt. Bei Jungen ließ sich dagegen kein Zusammenhang nachweisen. Das FKE rät, an Stelle zuckerhaltiger Getränke zu Wasser zu greifen und Obst eher in fester Form zu sich zu nehmen. Die Studie ist als Online-Vorabveröffentlichung im British Journal of Nutrition erschienen (doi: 10.1017/S0007114507862362).

http://dx.doi.org/10.1017/S0007114507862362

http://www.alphagalileo.org/index.cfm?fuseaction=readrelease&releaseid=526258&ez_search=1


Frankrijk : MONSANTO OGM - MAIS 19h20 !

Maïs OGM: "wetenschappelijke feiten opnieuw negatief" (Hoge autoriteiten)
http://info.france2.fr/flashinfo/

en :

Parijs : 19h50

OGM : de mening van de Hoge Autoriteiten opent de weg naar een schorsing van deze cultuur

De provisoire Autoriteit wat betreft de OGM MON 810 (genetisch gemanipuleerde producten) heeft opnieuw een aantal wetenschappelijke feiten onthult die negatieve effecten hebben op de flora en de fauna. Het gaat om ' de uitzaaiing - verspreiding over lange afstanden, over tientallen, honderden kilometers ' - hoewel de meest recente onderzoeken spraken over enkele tientallen kilometers…'. Ook de resistentie bij insecten baart grote zorgen, net zoals de negatieve effecten op flora en fauna, met name op de regenwormen en de micro-organismen.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-OGM_l_avis_de_la_Haute_autorite_ouvre_la_voie_
a_une_suspension_des_cultures.htm?idrub=14&xml=080109195050.dae7aa6d.xml

xxx

Ga maar eens etiketten lezen in de supermarkt : verbazingwekkend hoeveel maïspoeder - meel er gebruikt wordt……in de pudding, in de mayonaise, in koek, in ….nog net niet, de wijn en de sigaretten…..het slaat helemaal nergens op ! Waarom moet er maïsmeel in de mosterd ? Ik ben toch benieuwd hoeveel genetisch gemanipuleerde mensen ik per dag al tegen kom……..misschien een ''idee'' voor de genealogische onderzoekers, de fameuze racistische DNA- fanaten ….., dat eens te onderzoeken, ze zeggen wel van niet, maar volgens mij verkopen die over 10 jaar gewoon hun gegevens aan de verzekeraars enzo……..olé, lang leve de wetenschap ! Tevelen al gehersenspoeld ?; ik denk van wel. Nog een beetje bioresonantie eroverheen en de robot stapt in de auto met GPS……hopelijk doen de remmen het……


Internationaal nieuws

Simple test accurately predicts risk of serious jaundice in newborns
Researchers Use Magnetism to Target Cells to Animal Arter
For nutrition info, moms like the Web best
Scientists Discover New, Readily Available Source of Stem Cells
Research Suggests New Treatment Suitable for All Patients With Least-Curable Brain Tumors
Protein in human hair shows promise for regenerating nerves
Genetic breakthrough offers promise in tackling kidney tumors
Search for harmonized micronutrient recommendations goes public

Details? Zie www.fonteine2.com


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats