weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

31 jan


Regeringsadviseur: graancirkels bestaan

Hoogleraar milieukunde Klaas van Egmond heeft zelf vaak in 'echte' graancirkels gelopen.'Als je je werkelijk in het onderwerp verdiept, is het onhoudbaar te zeggen dat ze allemaal door mensen zijn gemaakt.'

http://www.fsf.nl/nfsf/homenl.php?id=1735

Sacha


Hoe download ik films van Google?

Ron


Video -   Stan Meyer - hydrogen oxygen ( HHO ) - Zero Point Energy


Alternatief voor zout op basis van tegenhanger kalium !

Voor mensen die minder zout willen eten is er een alternatief dat grotendeels uit kalium bestaat:

JOZO Bewust bevat 70% minder natrium dan gewoon zout, want het zout (=natrium) gedeeltelijk vervangen door natuurlijke mineralen zoals kalium. Kalium levert - samen met het mineraal natrium - een belangrijke bijdrage aan de regeling van de bloeddruk.

Verder is het verrijkt met jodium hebben we vooral nodig voor de aanmaak van schildklierhormonen, die noodzakelijk zijn voor een goede groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en onze stofwisseling.

http://www.jozo.nl/jozo/dutch/01_asrt/index3.htm

jozo.jpg (30719 bytes)


Interview with M.D. Szabolcs LŠdi -  B17 and metabolic cancer therapy

http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/english.asp


De zee is leeg

Symposium 'A Future for Fisheries' n.a.v. het eredoctoaat voor Daniel Pauly

De zee is leeggevist. Negentig procent van alle roofvissen aan de top van het voedselweb (zoals tonijn, zwaardvis, grote haaien en kabeljauw) werd de laatste decennia weggevist. Het uitschakelen van die roofvissen heeft de voedselketen opmerkelijk ingekort, zodat snelle veranderingen een steviger greep hebben gekregen op het voedselweb. Drievierde van de visbestanden wereldwijd zijn overbevist of worden bevist aan hun maximum potentieel. De bestanden van dertig procent van de huidig beviste soorten zijn ineengestort. De Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie (FAO) voorspelt op basis van een analyse van de visserijtrends van de afgelopen vijftig jaar dat tegen 2025 dit cijfer zestig procent zal bedragen. Deze problematiek vormt het thema van een mini-symposium aan de K.U.Leuven, waarop een team van internationale topexperten hun visie kenbaar zullen maken.

Oude dieren van nu nog gangbare soorten zoals tong, schar en wijting worden zeldzaam (ze worden als eerste weggevist) en jonge dieren worden alsmaar sneller geslachtsrijp. Van de grote aantallen individuen per soort die de oceaan bevolken, zorgt slechts een fractie (een tienduizendste of minder nog) voor nakomelingen. Dat maakt voortplanting een loterij waarbij goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Door de oudere dieren systematisch weg te vangen en te vertrouwen op de jonge niet zo vruchtbare generaties lopen de visbestanden grote risico’s op falen en misschien zelfs instorten. Volgens mariene genetici wordt de genetische blauwdruk aangetast door het systematisch wegvissen van de prachtexemplaren, die tegelijk de snelste groeiers zijn en de beste garantie vormen op een duurzame toekomst.

Hierbovenop komt de invloed van een opwarmend klimaat. De gevolgen hiervan zijn al duidelijk in de Noordzee waar koudwatersoorten (zoals kabeljauw en garnaal) minder talrijk worden en warmere soorten verschijnen (zoals lipvis en zeebaars). Al deze veranderingen zetten ook de Belgische visserij extra onder druk, een sector die gestaag achteruitgaat (minder boten maar wel met sterkere motoren, minder vangdagen), maar alsnog hoopt een rol te kunnen blijven spelen in de Zuidelijke Noordzee, het Kanaal en de Ierse Zee.

Hoe is het zover gekomen? Tijdens het symposium “A future for fisheries? Towards effective strategies for sustainability” op 5 februari in Leuven worden aspecten naar voren gebracht die enerzijds de achtergrond van de overbevissing illustreren en anderzijds oplossingen aanreiken voor een duurzame visserij.

• K.U.Leuven-rector Marc Vervenne leidt het congres in.
• ArcheozoŲloog James Barrett (UK) plaatst visserij en overbevissing in een historisch kader.
• Ecologe Karen Limburg (USA) belicht de relatie tussen ecologie en economie.
• Systeembioloog Ulf Dieckmann (AU) bespreekt baanbrekend onderzoek rond de schade die de visserij toebrengt aan de genetische blauwdruk van vissen.
• In de namiddag komt een aantal oplossingen aan bod; zo introduceert mariene bioloog Han Lindeboom (NL) het belang van mariene reservaten.
• Jurist Frank Maes plaatst het visserijbeheer in een regionale en internationale context.
• Ten slotte wijst visserijbioloog Daniel Pauly (Canada) op de wereldwijde koppeling tussen visserij, biodiversiteitscrisis en klimaatwijziging, en de te verwachten gevolgen.

Het symposium vindt plaats op dinsdag 5 februari vanaf 10 uur, in Aula Max Weber op de Campus Sociale Wetenschappen, Parkstraat 51 in Leuven.

Oplossingen voor de overbevissing worden aangebracht tijdens een debat tussen de sprekers en vertegenwoordigers van de visserij o.l.v. journalist Charles Clover (UK).

Het symposium richt zich tot onderzoekers, ambtenaren, industriŽlen, NGO’s, de pers en alle geÔnteresseerden in visserij en duurzaamheid. Het is een gemeenschappelijke organisatie van de K.U.Leuven, het Vlaams Instituut voor de Zee, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek.


Bang om te blozen?

De cursus “omgaan met bloosangst” kan helpen

Iedereen bloost wel eens. Hoewel het een normaal lichamelijk verschijnsel is, kan men blozen toch erg
vervelend vinden. Sommige mensen vinden het zelfs zo erg om te blozen dat ze er een angst voor
ontwikkelen. Psychologen Femke Buwalda en Corine Dijk doen onderzoek naar het effect van een
educatieve cursus waarin men om leert gaan met blozen en bloosangst. Ze zijn op zoek naar mensen die
lijden aan bloosangst en mee willen doen aan deze cursus.

Kenmerkend voor blozen is dat men het niet onder controle heeft. Iemand die last heeft van bloosangst is
voortdurend bang om in sociale situaties een rood hoofd te krijgen. Meestal worden deze situaties dan ook
vermeden of, wanneer vermijden niet lukt, met grote angst doorstaan. Mensen met bloosangst vrezen dat ze
belachelijk worden gevonden vanwege blozen of dat ze door hun blozen een open boek zijn voor anderen.
Om mensen hiermee beter te leren omgaan hebben Buwalda en Dijk speciaal voor deze klacht de nieuwe
cursus “omgaan met bloosangst” ontwikkeld.

Succesvol

In een groepscursus iets leren over je klacht, bleek al succesvol voor de behandeling van ziektevrees en
depressie. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten die 2 uur duren. Tijdens de cursus leren de deelnemers
welke zaken een rol spelen bij bloosangst. Stap voor stap wordt op die manier duidelijk wat bloosangst
precies is en hoe je daar beter mee kunt omgaan. Ook worden er oefeningen gedaan en handvatten geboden
en is er de mogelijkheid thuis verder te oefenen.

De cursus is expliciet gericht op het leren wat er wat er in het hier en nu aan de hand is. En dus ook wat met
er nu aan kan doen. Deelnemers hoeven niet langdurig met een therapeut te praten. Eerder onderzoek liet
zien dat deze aanpak veelbelovend is, aldus Buwalda en Dijk. ‘Bloosangst kan ook behandeld worden met
andere therapieŽn, maar die duren veel langer. Het voordeel van dit alternatief is dat men leert zelfstandig
aan de slag te gaan met de klachten en op een efficiŽnte manier inzicht te krijgen in het probleem.”

Bron: RUG


Milieuorganisaties presenteren lijst van 'goede' en 'foute' biomassa

Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties boden op 24 januari 2008 een lijst van goede en foute soorten biomassa aan aan minister Van der Hoeven (Economische Zaken). De milieuorganisaties roepen de overheid op om alleen echt duurzame soorten biomassa te stimuleren.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3334


Prognos meridiaan analyse

PROGNOS is een computeranalyse systeem voor de gezondheid. Dit systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, waardoor dit is ontstaan en waarmee deze storing op te heffen is. Het is een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica, waar men graag wil weten door meten met behulp van moderne computertechnologie en microchips. Het doel is de oorzaak van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden, waardoor klachten definitief verdwijnen.

Tijdens de MIR vlucht van de Russen, die 438 dagen duurde, is het PROGNOS systeem ingezet om de gezondheid van de astronauten te bewaken. Het systeem onderging een extreme duurzaamheids- en kwaliteitstest. De astronauten, waaronder Prof. Dr. Valery Polyakov, voerden zelf de metingen uit. Aan de hand van de meetresultaten, het geÔntegreerde interpretatie- en therapieprogramma corrigeerden zij de verstoringen in de meridianen door het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten. In tegenstelling tot eerdere vluchten kwamen de astronauten fit en zonder gezondheidsproblemen terug op aarde. In de
toekomst is er een bemande vlucht gepland naar Mars, waarbij PROGNOS ingezet gaat worden om de gezondheid van de astronauten te bewaken. Sinds enige jaren is het systeem beschikbaar voor de dagelijkse praktijk als diagnose- en therapiesysteem.

Op de begin- en eindpunten van de meridianen wordt de energietoestand van de meridianen bepaald. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen. De meetruis wordt weg gefilterd en de computer berekent de meridiaanwaarde. Het meetbereik gaat van 20 K-Ohm tot 60.000 K-Ohm, waardoor het ook mogelijk is om zwaar
zieke patiŽnten te meten.

http://www.elektro-acupunctuur.nl/html/artikelNL.htm


Klacht Natuur en Milieu over milieuclaim Saab BioPower motor

Stichting Natuur en Milieu heeft op 18 januari 2008 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen autofabrikant Saab. ‘Saab misleidt klanten door te beweren dat zijn BioPower motoren het milieu niet schaden,’ zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3341


Nieuw Europees energieplan haalt Bali-akkoord onderuit

Op de internationale klimaatconferentie in december 2007 op Bali is vastgesteld dat de CO2-uitstoot van rijke landen met 25 tot 40 procent omlaag moet in 2020. De Europese Commissie haalt dat akkoord onderuit, meent Stichting Natuur en Milieu, met het op 23 januari 2008 gepresenteerde energieplan dat een doelstelling kent van 20 procent minder CO2-uitstoot in 2020.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3339


Aldi wordt schoonste van het land

Supermarktketen ALDI maakte op 17 januari 2008 bekend strenge eisen te gaan stellen voor resten landbouwgif op groenten en fruit. De bekendmaking is een reactie op de in december 2007 gepubliceerde Groente & Fruitwijzer van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Goede Waar & Co.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3343


Autorijden op nieuwe biodiesel: gebruikt frituurvet

Automobilisten in Noord-Brabant krijgen er binnenkort bij het tanken een keuzemogelijkheid bij. In plaats van diesel kunnen ze een nieuwe vorm van biobrandstof in de tank gooien. Deze biodiesel is opmerkelijk in grondstof (gereinigd frituurvet, restvet slachterijen), bovendien duurzaam en vooral groen (al snel 20 procent minder CO2-uitstoot). Bijkomend voordeel voor slachterijen en de voedingsmiddelensector: afval (reststromen) krijgt ineens economische waarde. Het Bredase BioDsl BV is de initiator van deze nieuwe biodieselvariant. De gemeente Breda gebruikt de brandstof sinds een jaar in een proef met enkele gemeentelijke busjes en een vrachtwagen. De resultaten zijn zodanig dat de test wordt uitgebreid.

Investering Agro & Co Brabant

Bij zijn laatste stap naar de markt kan BioDsl rekenen op de steun van Agro & Co Brabant. De Tilburgse ontwikkelmaatschappij gelooft in het potentieel van brandstoffen uit reststromen en neemt via zijn kapitaalfonds een belang in de biodieselproducent. Agro & Co vult daarmee een gat dat de landelijke overheid laten liggen, stelt BioDsl-directeur Rinie van Tilburg. ,,Den Haag zou initiatieven als deze kunnen stimuleren door ze te vrijwaren van accijns. In Duitsland gebeurt dat, en daar heeft de productie en het gebruik van biobrandstof een veel hogere vlucht genomen.''  Europese afspraken verplichten Nederland inmiddels om 3,25 procent biobrandstof toe te voegen aan fossiele brandstoffen. Dat percentage moet in 2010 zijn verhoogd tot 5,75 en tot 10 in 2015. ,,Nederland loopt Europees wat achter met de productie en de toepassing van biodiesel, wat voor Agro & Co een extra reden is om BioDsl te ondersteunen'', stelt investment manager Joost van 't Hooft.

Cradle to cradle

De brandstof van BioDsl biedt een duidelijke winst ten opzichte van de zogeheten eerste generatie biobrandstoffen. De verwerking van grote hoeveelheden maÔs en granen leidde indirect tot hogere voedselprijzen, wat negatieve reacties opriep. Van Tilburg: ,,Daarvan is bij restafval geen sprake. Wij benutten plantaardige en dierlijke afvalstromen, restanten in het verwerkingsproces die nu nog als nutteloos worden weggegooid. Daarmee werken we in feite 'cradle to cradle', alles wordt opnieuw gebruikt. '' BioDsl richt zich vooral op de verwerking van frituurvet (horeca en industrie) en slachtafval. Voor de betrokken partijen levert dit een aantrekkelijk voordeel op; van oorsprong waardeloze reststromen brengen ineens geld in het laatje.

Helft minder CO2-uitstoot

Een ander voordeel van BioDsl is de geringere belasting van het milieu. Afhankelijk van de bijmenging kan dat oplopen tot ruim 50 procent. Voeg je 20 procent BioDsl toe aan normale diesel dan daalt de CO2-uitstoot met 20-30 procent, bij volledig rijden op BioDsl bedraagt de reductie 50-70 procent (bron: TNO - Biodiesel in HD CI Engines, 10/12/2007).

Regionale aanpak

BioDsl werkt doelbewust vanuit de regio. ,,Op die manier kun je sneller reageren op de behoeften van de klant. Bovendien houd je de transportkosten laag, niet onbelangrijk als je frituurvet en andere, dierlijke vetten moet bij de horeca en voedingsindustrie. Slaagt het model in Noord-Brabant, dan volgen vestigingen in andere regio's.'' Van Tilburg mikt dit jaar op een productie van twee miljoen liter biodiesel. Op termijn is er ruimte om door te groeien naar jaarlijks 10 miljoen liter.

Over Agro & Co
Agro & Co Brabant is de ontwikkelingsmaatschappij voor de agrofoodsector en groene ruimte in Brabant. Agro & Co ondersteunt innovatieve ondernemers in de vroegste ontwikkelingsfasen van hun bedrijf. Zo nodig verstrekt Agro & Co via zijn kapitaalfonds risicodragend vermogen om ondernemers de laatste stap naar marktintroductie te kunnen laten zetten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.agro-co-brabant.nl .

Over BioDSL
BioDsl is sinds 2006 actief in het onderzoek naar en de productie van nieuwe vormen van biodiesel. Een variant is autobrandstof uit de afvalstromen van plant en dier. BioDsl richt zich in eerste instantie op een productie van twee miljoen liter biodiesel per jaar (2008), met een doorgroei naar 10 miljoen l/j.


Antwoorden op kamervragen van Koser Kaya over ernstige bijwerkingen van Yasmin

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

GMT-K-U-2823245

29 januari 2008

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Koser kaya (D66) over ernstige bijwerkingen van Yasmin ( (2070807060).

Vraag 1.
Wat is uw reactie op het artikel “Prothrombotic changes in users of combined oral contraceptives containing drospirenone and cyproterone acetate” 1), en de daaruit voortkomende conclusie dat Yasmin een nadelig effect heeft op de bloedstolling en daardoor een verhoogd tromboserisico geeft ten opzichte van andere anticonceptiva ?

Antwoord 1.
Het artikel betreft een ingezonden brief, waarin de uitslagen van een laboratoriumtest worden beschreven tijdens gebruik van zeven verschillende anticonceptiepillen, waaronder Yasmin.
Deze laboratoriumtest is in 2002 uitgebreid besproken in een groep van internationale experts op dit gebied, uitgenodigd door het European Medicines Agency (EMeA). De conclusie was dat deze test mogelijk in de toekomst kan worden gebruikt ter vervanging van uitgebreid klinisch onderzoek naar het optreden van trombose, maar dat deze test tot dusver onvoldoende is gevalideerd. Daarom blijft het standpunt van de Europese registratieautoriteiten, waaronder het CBG, gehandhaafd dat voor nieuwe anticonceptiva uitgebreid klinisch onderzoek naar het risico van trombose in vergelijking met een 2e generatie anticonceptiepil dient te worden uitgevoerd als voorwaarde voor registratie. De 2e generatie anticonceptiepillen hebben namelijk het laagste risico op trombose.
Dit vergelijkend onderzoek was ook al geŽist bij de registratie van Yasmin in 2000. De firma heeft deze studie uitgevoerd, waarin is aangetoond dat het risico van trombose bij gebruik van Yasmin niet hoger is dan bij gebruik van 2e generatie anticonceptiepillen. Het CBG beschouwt de uitkomsten van deze studie, uitgevoerd bij 58.000 vrouwen, als doorslaggevend in de beoordeling van het risico van trombose bij gebruik van Yasmin. Deze studie is inmiddels gepubliceerd.

Vraag 2.
Bent u bereid in dit licht de antwoorden van uw ambtsvoorganger op kamervragen 2) over het verhoogde risico van Yasmin ten opzichte van andere anticonceptiva, te herzien?

Antwoord 2.
Zie mijn antwoord op de eerste vraag.

Vraag 3.
Bent u bereid de resultaten van het onderzoek voor te leggen aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen?

Antwoord 3.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft mij gemeld op de hoogte te zijn van het door u geciteerde artikel, zoals het ook op de hoogte is van alle andere publicaties over Yasmin. Het CBG volgt en weegt voortdurend de mogelijke risico’s van geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn. Dit gebeurt niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMeA.

Vraag 4.
Wat kunt en wilt u verder doen om te voorkomen dat er nog meer vrouwen een verhoogd risico lopen op trombose door het gebruik van Yasmin?

Antwoord 4.
Op dit moment is er geen aanleiding verdere actie te ondernemen.


Dyslexie in het basispakket

De diagnose en behandeling van ernstige dyslexie komt vanaf 2009 in het basispakket. Minister Klink heeft dit toegezegd aan de Tweede Kamer. Er moet nog wel een financiŽle dekking voor de maatregel komen vanuit het basispakket. Klink schat in dat de maatregel jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro gaat kosten. De minister benadrukt dat de vergoeding alleen beschikbaar moet zijn voor de ernstige gevallen. Scholen worden geÔnformeerd over de indicatiestelling en de behandeling van dyslexie. Minister Klink komt met dit besluit tegemoet aan de motie van de Kamerleden Van Miltenburg (VVD) en Van der Veen (PvdA) waarin zij vragen de diagnose en behandeling in het basispakket op te nemen. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats.


Overheid heeft geen begrip voor de burger - economie moet draaien.......

Gezondheid geen grond voor afwijzing van UMTS-masten

Enkele tientallen gemeenten werken niet mee aan vergunningverlening voor UMTS-masten. Sinds 1998 zijn er ongeveer honderd gerechtelijke uitspraken over vergunningen gedaan; in tien procent van de gevallen is het beroep tegen de vergunning gegrond gevonden.

Het ging daarbij altijd om procedurefouten of onjuiste toepassing van de bouwregelgeving. Alle beroepen op grond van vrees voor gezondheidsrisico's zijn afgewezen. De vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat de vrees voor gezondheidsrisico's niet van doorslaggevende betekenis mag zijn bij de beoordeling van een vrijstelling van het bestemmingsplan. Minister Cramer van VROM antwoordt dit op vragen van de Vaste Kamercommissie voor VROM over mobiele telefonie en elektromagnetische velden.

Gemeenten die weigeren om mee te werken aan plaatsing van UMTS-masten doen dat meestal vanwege de vrees voor mogelijke gezondheidseffecten. De minister vindt dat niet terecht, zo laat zij blijken: 'Uit recente metingen van Agentschap Telecom blijkt dat de blootstelling aan elektromagnetische velden op de voor het publiek toegankelijke plaatsen varieert van ongeveer 0,5 tot 2 V/m. De internationaal aanbevolen limiet voor UMTS is 61 V/m. De gemeten velden liggen dus ver beneden deze maximale waarden.'

Het neerzetten van UMTS-masten op plaatsen waar mensen niet 24 uur per dag verblijven, zoals bedrijventerreinen, is geen oplossing, stelt Cramer. De masten moeten op plaatsen staan waar mensen mobiel willen communiceren. Als ze daarvoor te ver weg staan, moet het zendvermogen van masten en eventueel ook van mobieltjes worden versterkt voor voldoende bereik, en dat leidt weer tot hogere stralingsniveaus.

En passant beklaagt de minister zich over de media: 'Overheden worden geconfronteerd met maatschappelijke onrust en wantrouwen. De inzichten waarop de normstelling wordt gebaseerd, worden doorgaans niet algemeen geaccepteerd (ongeacht de hoogte van de gestelde grenswaarden). Een belangrijke factor daarbij is de relatieve grote aandacht, ook in de media, voor resultaten van afzonderlijke onderzoeken die wijzen op een mogelijk gezondheidseffect, terwijl resultaten die een dergelijk effect niet bevestigen doorgaans weinig publiciteit krijgen

Staatscourant nr. 20, 29 januari 2008


Probleemgedrag van bewoners verpleeghuizen onderzocht

Vier van de vijf verpleeghuisbewoners met dementie vertonen probleemgedrag en 65 procent krijgt gedragsbeÔnvloedende medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van Sytse Zuidema in verpleeg- en verzorgingshuizen in Zuid- en Oost-Nederland. Zuidema is als verpleeghuisarts werkzaam bij verpleeghuis Kalorama in Beek-Ubbergen en als onderzoeker verbonden aan de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het UMC St Radboud. Hij pleit voor scholing van medewerkers van verpleeghuizen, zodat ze leren om met probleemgedrag om te gaan en het zo mogelijk te voorkÚmen. Zuidema promoveert op 8 februari op zijn onderzoek.

Zware last
Onder probleemgedrag verstaat Zuidema agressie, apathie, onrust en gedrag dat voorkomt uit depressiviteit, wanen, hallucinaties of gevoelens van angst. Dit gedrag is een grote last voor de betrokken patiŽnt en een zware belasting voor het verzorgend personeel en de familie. Twee van de drie verpleeghuisbewoners met dementie krijgen medicijnen die tot doel hebben om dit gedrag te beÔnvloeden. Het gebruik van deze medicijnen bij oudere dementiepatiŽnten is omstreden, omdat ze als bijwerking hebben dat ze de patiŽnt suf maken en daardoor ook de kans op vallen vergroten. Dat leidt er weer toe, dat verzorgers zich soms genoodzaakt zien bewoners vast te binden aan hun stoel.

http://www.umcn.nl/overhetumc?path=overhetumc/nieuws/homepage/
probleemgedrag_van_bewoners_verpleeghuizen_onderzocht


Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de EU-voorschriften inzake voedseletikettering

Vandaag heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd om voedseletiketten duidelijker en relevanter voor de behoeften van de EU-consumenten te maken. Het doel van de ontwerpverordening is de EU-voorschriften inzake voedseletikettering te moderniseren en te verbeteren, zodat de consumenten op goed leesbare en begrijpelijke wijze de essentiŽle informatie krijgen die zij nodig hebben om goed doordachte aankoopkeuzes te maken. Volgens het voorstel dat vandaag is goedgekeurd, moet op de voorkant van de verpakking van alle voorverpakte levensmiddelen essentiŽle informatie over de voedingswaarde worden aangebracht. Er worden ook algemene voorschriften vastgesteld voor de wijze waarop de verplichte informatie op de voedseletiketten moet worden aangebracht, hoewel de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om aanvullende nationale maatregelen te bevorderen, mits zij de EU-regels niet ondermijnen. Om volksgezondheidsredenen breidt de ontwerpverordening de huidige voorschriften voor de etikettering van allergenen uit tot niet-voorverpakte levensmiddelen, inclusief levensmiddelen die worden verkocht in restaurants en andere cateringinstellingen. Ook het bedrijfsleven zal profiteren van de voorgestelde nieuwe regels, aangezien zij een duidelijker, meer geharmoniseerd wettelijk kader voor voedseletikettering tot stand brengen en voor alle actoren dezelfde voorwaarden scheppen. De ontwerpverordening is opgesteld na uitgebreid overleg met consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

De commissaris voor Gezondheid, Markos Kyprianou, heeft het volgende gezegd: "Voedseletiketten kunnen een immense invloed hebben op de aankoopbeslissingen van de consumenten. Verwarrende, overladen of misleidende etiketten kunnen meer een hinderpaal dan een hulp voor de consument zijn. Het vandaag goedgekeurde voorstel wil ervoor zorgen dat voedseletiketten op duidelijke en leesbare wijze de essentiŽle informatie verstrekken om de EU-burgers in staat te stellen evenwichtige voedingskeuzes te maken."

Moderne voorschriften voor een moderne markt

De consumenten worden thans overstelpt met informatie over het voedsel dat zij kopen. Bovendien wordt de wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd steeds gevarieerder en complexer, terwijl de kwaliteit van de voedseletiketten sterk varieert van product tot product en van lidstaat tot lidstaat. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten de moderne etiketten verwarrend of overladen vinden en het moeilijk hebben om er de belangrijkste informatie uit te halen. Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de consumenten een gemakkelijke toegang te verschaffen tot de belangrijkste gegevens op voedseletiketten en te zorgen voor enige uniformiteit bij de presentatie daarvan in de 27 lidstaten.

Tegelijkertijd zijn de voorgestelde nieuwe maatregelen flexibel om in te kunnen spelen op de veranderingen op de markt en trachten zij de innovatie in de levensmiddelenindustrie aan te moedigen.

Bevordering van gezondere keuzes

Een van de prioriteiten van de Commissie op het gebied van de volksgezondheid is de bevordering van gezondere voedingspatronen bij de EU-burgers. Deze campagne omvat onder meer het verstrekken van instrumenten aan de consumenten om goed doordachte voedingskeuzes te maken. Duidelijke, nauwkeurige en relevante informatie op voedseletiketten kan voor de consumenten een waardevol middel zijn om exact te controleren wat zij kopen en eten. Het vandaag goedgekeurde voorstel schrijft voor dat het gehalte aan energie, vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten met een spcifieke verwijzing naar suikers, en zout per portie of per 100 ml resp. g van het product duidelijk op de voorzijde van de verpakking wordt aangebracht. Bovendien moet het aandeel van deze elementen in de referentie-innames (bv. aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) worden vermeld.

Duidelijke, begrijpelijke informatie

Veruit de meest voorkomende klacht van consumenten over voedseletiketten is dat zij de informatie waarnaar zij zoeken niet kunnen vinden of lezen. De essentiŽle informatie is vaak klein gedrukt, verborgen of overschaduwd door marketingslogans. Daarom stelt de ontwerpverordening algemene beginselen voor voedseletikettering vast die door het bedrijfsleven in acht moeten worden genomen. Zo moet het etiket leesbaar (lettergrootte ten minste 3 mm), duidelijk en nauwkeurig zijn en mag de presentatie van de vrijwillige informatie niet de aandacht afleiden van de verplichte informatie.

Meer bescherming tegen allergenen

Gezien de ernstige gezondheidsrisico's die allergenen kunnen vormen, stelt de ontwerpverordening voor dat alle levensmiddelen die allergene stoffen (zoals pindanoten, melk, mosterd of vis) bevatten, moeten worden geŽtiketteerd of dat de aanwezigheid van het allergeen op een andere wijze duidelijk moet worden aangeduid. Dit is een stap verder dan de huidige voorschriften inzake de etikettering van allergenen, die alleen betrekking hebben op voorverpakte levensmiddelen. Krachtens de nieuwe voorschriften moet ook worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van allergenen in onverpakte levensmiddelen en door restaurants of cateringinstellingen geserveerde levensmiddelen, om te zorgen voor een betere bescherming van mensen die vatbaar zijn voor reacties op dergelijke producten.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

 

 

 


30 jan


TV - Tegenlicht  Wat brengt de toekomst op ons bord?

Wat brengt de toekomst op ons bord? Wordt het voedsel ambachtelijk of industrieel vervaardigd? Wordt het fast of slow? 'Ik zou alleen maar eten wat je overgrootmoeder zou herkennen als eten', zegt de gezaghebbende Amerikaanse journalist prof. Michael Pollan, auteur van de bestseller The Omnivore's Dilemma. Als centrale spreker schetst hij de ontwikkeling van voedsel en voedselproductie in de Westerse wereld en laat zien waarom de VS hopelijk nŪet model staan voor de toekomstige voedselvoorziening in Europa. Gefascineerd door de vraag hoe we in de toekomst de groeiende wereldbevolking gaan voeden, gaat regisseur IJsbrand van Veelen op zoek naar de mensen die werken aan het voedsel van morgen. Ligt de oplossing in de traditie, zoals de SlowFood-beweging beweert? Of moeten we vertrouwen op de moderne laboratoria van de voedselindustrie? Een beeldverslag uit de werelden van de traditioneel gerookte prosciutto ťn de vleesvervangers, van Chianti Classico ťn de magere mayonaise die volvet smaakt.

http://player.omroep.nl/?aflID=6405172

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/


Kleine wind turbines

Gaarne willen wij ons voorstellen aan uw organisatie wij zijn Coron Wind Energie en verkopen kleine wind turbines voor de particuliere markt en het midden en klein bedrijf. Onze kleine wind turbine heeft een maximale opbrengst van 3500kw per jaar. Gaarne verwijzen wij u naar onze website voor meer informatie van onze wind turbines. Tevens zijn wij bezig met het ontwikkelen van "stand alone" units welke
met accu's werken en voorzien kunnen worden van verlichting,bewakingscamera's, etc.

www.coronwindenergy.nl

Marjan


Handboek - SAN Memoboek - voor diagnostiek in de eerste lijn

http://memoboek.dynapaper.nl/

Marjan


UGent start Europees onderzoek naar drugs en medicijnen in verkeer

In het kader van een grootschalig Europees onderzoek, genaamd DRUID is de Universiteit Gent een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van alcohol, drugs en geneesmiddelen bij verkeersongevallen.

DRriving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines

De projectnaam DRUID staat voor DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines. Eťn van de grote doelstellingen van dit door de Europese Commissie gesponsorde project is een inzicht krijgen in het gebruik en de risico's van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer. Sinds vorige week wordt daartoe op de spoedgevallendienst van het Universitair Ziekenhuis Gent bloed van bestuurders betrokken bij verkeersongevallen verzameld. De onderzoekers benadrukken dat het onderzoek wordt uitgevoerd op vrijwillige basis, en dat de anonimiteit gewaarborgd blijft. In de toekomst zal de studie uitgebreid worden naar de spoeddiensten van een aantal andere Belgische ziekenhuizen. In totaal zullen een 33-tal ziekenhuizen in 7 verschillende Europese landen een soortgelijke studie uitvoeren. De resultaten zullen beschikbaar zijn in 2010.

www.druid-project.eu


Video - The Science and Politics of Cancer A discourse by G. Edward Griffin

1 hr 15 min 23 sec


EU - Commission calls on interested parties to submit information on biocides in relation to resistance to antibiotics.

The Commission has requested the advice of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health risks (SCENIHR) on the assessment of the antibiotic resistance effects of biocides. To ensure that the SCENIHR formulates its views on the basis of the most complete relevant information, the Commission has published today a call for the submission of information regarding quantities of biocides used in various applications and regarding possible changes in microbial flora.

The details of the call for information are found at: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_call_info_05_en.htm

The European Commission uses expert advice on risk assessment from three non-food Scientific Committees when preparing policies and proposals. These committees are made up of external, independent scientists and provide authoritative scientific advice in the fields of consumer safety, public health and the environment. The three non-food Scientific Committees are - the Scientific Committee on Consumer Products (SCCP), the Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) and the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR).

Further information on the Scientific Committees:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/popularizing/popularizing_results_en.htm

xxx


EU  - Tobacco controll

The prevalence of smoking is a major public health concern in Europe, given the links between tobacco consumption and a significant proportion of cancers, cardiovascular and respiratory diseases. The number of smokers in the population is high, at about a third of the Community population, and the health impact is similarly significant, with about 500,000 smoking related deaths per year in the Community. Smoking also has established health effects on non-smokers, particularly on vulnerable groups.

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoking_prevention_tobacco_en.htm

xxx


Maatschappelijk verantwoord ondernemen verhoogt bedrijfswaarde

De vervuiling van een fabriek beperken, veiliger arbeidsvoorwaarden voor personeel creŽren of
kinderarbeidvrije producten op de markt brengen gaat ten koste van de bedrijfswinst. Volgens promovendus Lammertjan Dam staat daar tegenover dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de waarde van het bedrijf verhoogt. Hij betoogt dat verantwoord ondernemen op de lange termijn wel degelijk winstgevend kan zijn. Dam promoveert op 7 februari 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een viertal deelonderzoeken onderzocht Dam de economie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met de nadruk op de rol van financiŽle markten en instellingen. De afgelopen dertig jaar is er veel tegenstrijdige literatuur verschenen omtrent de relatie tussen MVO en bedrijfsfinanciŽle prestaties.

Goodwill

Dam laat zien dat er in de bestaande literatuur een paradox bestaat door een onderscheid te maken tussen
de winst en de waarde van een onderneming. MVO kost geld en gaat zodoende ten koste van de winst,
maar hier staat een andere vorm van waarde tegenover. “Voor een goed milieu of betere
arbeidsomstandigheden bestaat geen handel, maar wel veel waardering. Die waardering beÔnvloedt via
beleggers de marktwerking.” Beleggers willen liever niet investeren in een bedrijf dat aan kinderarbeid doet
of het milieu aan zijn laars lapt. Niet alleen omdat beleggers dit zelf zo belangrijk vinden, maar ook omdat
‘onverantwoord’ gedrag in feite risicovol gedrag is. Verantwoorde ondernemers zullen daarom een vorm
van goodwill creŽren bij beleggers. Zodoende levert MVO een bedrijf misschien geen directe winst op, maar
het zal wel de uiteindelijke waarde van de onderneming verhogen.

Geen negatieve reacties aandelenmarkt

Verder concludeert Dam dat de aandelenmarkt niet negatief reageert op banken die duurzame ontwikkeling
nastreven. Hij onderzocht de verschillen tussen banken die wel en niet de Equator Principes ondertekenden:
een verdrag dat banken verplicht zich aan opgestelde sociale en milieuprincipes te houden. Behalve op
sociale prestaties vond Dam geen significante verschillen. Wel viel het hem op dat vooral grote banken de
principes ondertekenden. Dam: “Mogelijk zijn er toch kosten aan verbonden en maken grote banken gebruik
van schaalvoordelen. Of deze banken kunnen de risico’s van onverantwoordelijkheid niet lopen, omdat alle
ogen juist op hen gericht zijn.”

Toekomstige generaties

Dam deed ook onderzoek naar maatschappelijk verantwoord beleggen. Het is een klassiek probleem dat
toekomstige generaties de lasten moeten dragen van de vervuiling van huidige generaties. Volgens Dam ligt
hiervoor een oplossing in verantwoord beleggen. Een bedrijf dat sociale en milieuprincipes aan zijn
werkwijze koppelt, zal om de waarde van zijn aandelen te waarborgen deze principes ook moeten blijven
naleven. Verantwoord beleggen is daarom een manier om generaties aan elkaar te linken en duurzame
ontwikkeling te stimuleren.

Vervuilingsparadijzen

Ten slotte onderzocht Dam of de veronderstelde ‘vervuilingsparadijzen’ daadwerkelijk bestaan. Hij concludeert dat de strenge Europese sociale en milieuwetgeving er inderdaad voor zorgt dat onverantwoorde multinationals zich naar ontwikkelingslanden verplaatsen. Voor verantwoordelijke ondernemingen is het juist niet aantrekkelijker om naar ontwikkelingslanden te verhuizen. Dam: “Met mijn proefschrift wil ik aantonen dat de externe effecten, zoals een slecht milieubeleid, kinderarbeid, of slechte sociale omstandigheden uiteindelijk zullen terugslaan op de waarde van het bedrijf. De belegger die vooruit kijkt, zal investeren in bedrijven die niet alleen direct winstgevend zijn voor nu, maar ook waardegevend zijn voor de toekomst.”


Nieuwe fase in strijd tegen baarmoederhalskanker

De strijd tegen baarmoederhalskanker biedt hoopgevende resultaten. Na de recente introductie van een
vaccin dat het ontstaan van de ziekte tegengaat, is er nu ook zicht op een nieuwe, effectieve behandeling.
UMCG-onderzoeker Annelies Riezebos-Brilman ontwikkelde een veelbelovende methode met een
gemodificeerd virus om het immuunsysteem zo te stimuleren dat kankercellen vernietigd kunnen worden.
Riezebos promoveert 6 februari 2008.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief05_08/promoties/05_01


Diagnose en behandeling van thoraxtumoren

De borstkas (thorax) wordt omgeven door de ribben, en loopt van de sleutelbeenderen tot aan het
middenrif. In de borstkas bevinden zich: hart, longen, longvliezen, slokdarm en zwezerik (thymus). In al deze
organen kunnen tumoren ontstaan.

UMCG-promovendus Wouter de Jong onderzocht hoe prognose en behandeling van diverse tumoren in de
borstkas verbeterd kunnen worden, onder andere van de zeer zeldzame - en in Nederland nog amper
onderzochte - zwezeriktumor. Opvallend is, zo blijkt uit zijn studie, dat de overleving van patiŽnten bij wie de
tumor niet volledig wordt verwijderd, gelijk is aan de overleving van patiŽnten bij wie de tumor wel volledig
wordt verwijderd. Dit kan mogelijk verklaard worden, aldus De Jong, doordat patiŽnten met een onvolledig
verwijderde tumor vaker aanvullende behandelingen als chemotherapie en/of radiotherapie krijgen.

Bron: RUG


NES Scan onder de loep

Zelf ben ik meerdere mailen getest op een Nes scan en zo een inzicht gekregen in energetische problemen in mijn lichaam. Henk Mutsaers maakte een online presentatie over de NES op:

http://www.uitdaging.net/netwerkmarketing/NES/index.html

Ron


Productie en afbraak van bloedplaatjes

Myelodysplastische syndromen (MDS) en idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) zijn
aandoeningen die leiden tot een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie). Hierdoor kunnen ernstige
bloedingen ontstaan. Bij MDS ontstaat een tekort aan bloedplaatjes doordat er niet genoeg worden
aangemaakt; bij ITP worden de bloedplaatjes te snel afgebroken. Ewout Houwerzijl onderzocht de oorzaken van dit tekort. Hij laat zien dat beenmergcellen waaruit bloedplaatjes ontstaan, megakaryocyten, bij beide aandoeningen vroegtijdig doodgaan. Bij ITP wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door antistoffen. Bij MDS staan intrinsieke afwijkingen van megakaryocyten op de voorgrond. Externe factoren, zoals de invloed van het beenmergmicromilieu, zijn waarschijnlijk ook belangrijk, zo toont Houwerzijl aan. Houwerzijls onderzoek biedt fundamenteel inzicht in de productie en afbraak van bloedplaatjes bij MDS en ITP. Voor therapeutische toepassingen moet nog nader onderzoek worden verricht.

Bron: RUG


Internationaal nieuws

Natural Detox Fac
Organisms that Produce Biotoxins
Toxin-forming species of fungi
Breakdown of kidney's ability to clean its own filters likely causes disease
Carbon monoxide may cause long-lasting heart damage
New research explains link between smoking and SIDS
Severe asthma may be a different form of the disease
McMaster test detects the most prevalent respiratory viruses
Device zeroes in on small breast tumors
Study finds genetic link to human herpes susceptibility
Utah Diabetes Center Studying Whether Omega-3 Fatty Acid Can Prevent Type 1 Diabetes in Babies
Over-the-counter eardrops may cause hearing loss or damage
Cutting caffeine may help control diabetes
Modified Atkins diet can cut epileptic seizures in adults

Details? Zie www.fonteine2.com


 

 

 


29 jan


Video - Mask of Deception


Verslag - Internationale ME/CVS Conferentie Oslo-Noorwegen

In Noorden-Europa komt ME frequent voor en beduidend meer dan in het Zuid-Europa. De redenen hiervoor zijn nog grotendeels onbekend en zullen deel uitmaken van toekomstig onderzoek. De ME-business staat in Noord-Europa nog in zijn kinderschoenen. Er zijn bitter weinig socio-medische voorzieningen, uitzonderlijk weinig ME-specialisten/therapeuten en deze kunnen – evenals de patienten - op weinig begrip/erkenning rekenen. Recentelijk is er echter in Noorwegen een grote doorbraak gerealiseerd. Dit naar aanleiding van een documentaire rond de drie zieke ME-kinderen van eenzelfde moeder. Deze documentaire – uniek in haar
soort – werd uitgezonden op de nationale Noorse tv en kreeg veel bijklank. Sinds kort is er een nieuwe minister van Volksgezondheid – Mevr. Brustad – die oor heeft naar de ME-noden. Er werden grote
beleidswijzigingen t.a.v. ME aangekondigd. De Noorse regering geeft toe dat er dringend nood is aan opleiding, fondsen en behandelingen. Deze doorbraak werd mede gerealiseerd in samenwerking met de
Noorse ME-organisatie. De Noorse patiŽnten kijken - tezamen met hun andere Scandinavische collega's - sinds het congres dan ook met spanning uit naar de beloofde beleidsveranderingen.

Maag/darm problemen bij ME: Prof. Dr. Kenny De Meirleir, MD, PhD, Vrije Univ. Brussel, BelgiŽ.

In tegenstelling tot alle andere sprekers beklemtoont Dr. De Meirleir in zijn uiteenzetting dat er wel degelijk te behandelen afwijkingen gevonden worden, dat doorgedreven onderzoek daarom wenselijk is en
dat er goede herstellende behandelingen voor deze specifieke problemen bestaan. Zie ook dag 2.

Dr. De Meirleir en zijn team stellen bij meer dan 80% van hun patiŽnten gastrointestinale klachten (maag/darm) vast. Uit onderzoek blijken duidelijk verschillende maag/darm abnormaliteiten : darmdysbiose
(onevenwicht/overgroei pathogene darmbacteriŽn t.o.v. goede), pH van het speeksel is laag (te zuur - dit kan voor tandproblemen zorgen) en er is dikwijls sprake van atrofische gastritis. Het maag-/darm-systeem vormt een belangrijk onderdeel van het afweersysteem. Verstoringen in het ene systeem leiden dan ook tot problemen in het andere systeem.

Dr. De Meirleir beklemtoont het belang van de vastgestelde darmdysbiose die volgens hem een belangrijke oorzaak van ME kan zijn. Dysbiose veroorzaakt immers schade aan de slijmvliezen (epitheel weefsel) van het maag/darmstelsel. Mogelijke gevolgen van dysbiose en beschadigd darmslijmvlies zijn : een lekkende darm ("Leaky Gut"), verhoogde immuunactivatie en slechte afvoer van toxines. De redenen voor dysbiose en bijhorende epitheelschade zijn multifactorieel. Dit fenomeen kan optreden na een infectie met mycoplasma, EBV, HHV6 - en elk ander virus. Maar het kan ook andere oorzaken hebben zoals onderliggende immuunproblemen.

Om deze darmproblematiek in kaart te brengen gebruikt Dr. De Meirleir de Immunobilan test. Dit is een bloedonderzoek naar IgA's en IgM's (antistoffen) voor een groot aantal darmbacteriŽn. De verhoogde
waarden die men dikwijls aantreft bij deze patiŽnten wijzen duidelijk op een darmdysbiose. Behandeling van deze dysbiose bestaat uit een combinatie van antibiotica en probiotica (eventueel aangevuld met
verteringsenzymen) en een strict dieet. De antibiotica doden de slechte bacteriŽn, de probiotica introduceren de "goede" bacteriŽn in de darm. Onderzoek wijst uit dat deze behandeling in veel gevallen een sterke verbetering van de klachten teweegbrengt.

Lactose intolerantie en fructose malabsorptie zijn twee andere belangrijke problemen die vaak bij deze patiŽnten worden aangetroffen en die ook bijdragen tot het bacteriŽle onevenwicht en de bijhorende
maag/darm problemen. Ongeveer 46% van de patiŽnten kampt met fructose malabsorptie, 21% met lactose intolerantie. De dysbiose situeert zich vnl. in het lagere gedeelte van de darm t.h.v. de dunne darm
(dicht bij de navel- cfr stekende pijn bij drukken). Toekomstig onderzoek moet uitwijzen, of deze malabsorptie/intoleratie gevolg dan wel oorzaak is van de bacteriŽle dysbiose.

De darmdysbiose kan een immuunreactie tot gevolg hebben die op zijn beurt een aantal systemen in gang zet die vele ME-problemen kunnen verklaren : verhoogde PKR werking, toename van de
prostaglandines PGE2 (hormoonachtige stoffen), toename NO-/COX2-gehalte. Verhoogde PGE2 veroorzaken o.a. onstekingen, perifere vaatvernauwing (waardoor weefsels te weinig zuurstof krijgen) en
toename van de viscositeit di bloedkleverigheid/stroperigheid. Verhoogde NO leidt tot slechte geheugen, lage NK-cel activiteit, lage bloeddruk, tragere maaglediging en herpes virus reactivatie.

Dr. De Meirleir geeft verder enkele voedingstips. Uit onderzoek blijkt dat het beste dieet voor ME-patiŽnten een dieet is laag in lactose, fructose en tyramine/histamine en dus betrekkelijk veel weg heeft van
het Japanse dieet. In ieder geval blijken velen vooral problemen te hebben met tarweproducten, melk, kaas (vnl. kinderen) en tomaten. Deze worden zoveel mogelijk afgeraden, zeker in de beginfase van het
dieet. Een fructose beperkend dieet kan tevens de gevolgen van extreme hypoglycemie sterk beperken.

Tenslotte geeft Dr. De Meirleir kort een overzicht van de voedingssupplementen die hij regelmatig voorschrijft : vitamine C, lipoceutical (vloeibaar) glutathion, N-acetylcystŽine, co-enzym Q10, B12 in hoge
dosis, DHEA - bij lage waarden (goede resultaten), acetyl-L-carnitine.

Lees het hele verslag op:

http://www.fonteine.com/me_cvs.html


Video - Interplay of Inflammation and Cancer


Bramen en broccoli tegen kanker

Bramen, broccoli en enkele andere groenten bevatten stoffen die kanker in slokdarm en blaas bestrijden.

http://www4nl.dr-rath-foundation.org/media/natuurlijke_gezondheid/index.html


VS waarschuwen voor medicijnen tegen botontkalking

Bepaalde medicijnen tegen botontkalking zouden hevige pijnen in botten, gewrichten en
spieren kunnen veroorzaken. Dat lieten de Amerikaanse autoriteiten op het gebied van voedsel en medicijnen
(FDA) maandag weten.

http://www4nl.dr-rath-foundation.org/media/farmaindustrie_gerelateerd/index.html


Dik in orde

Steeds meer Amerikanen accepteren hun omvang, tweederde van alle volwassenen zijn nu in de VS te dik.

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/overgewicht/article754625.ece/Dik_in_orde

xxx


Video - Interview with G. Edward Griffin


Meer aspartaam in produkten? Tuurlijk.......

Yvonne van Sluys (directrice Voedingscentrum) wil meer aspartaam in bijvoorbeeld yoghurt....

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/overgewicht/article731397.ece/Snoep_verstandig%2C_eet_aspartaam


Dit is zo dom en kortzichtig, maar ja de appel valt niet ver van de boom aangezien deze "onafhankelijke" specialiste zo bij Unilever (marketing-verkoopdirecteur) vandaan komt. Hop hop naar je nieuwe job zeggen ze dan...  Nu nog 1-2tje met Rutten (VVD) want die komt ook uit hetzelfde nest......het is ťťn grote industriŽle familie. En de burger slaapt en knaagt gewoon verder.......

Ron/xxx

Voor de wakkere lezers:
http://www.fonteine.com/aspartaam.html

 

En nogmaals aspartaam, smaakversterkers en fructose-glucose-siroop zijn alle van oorsprong natuurlijke produkten maar het echte probleem is de hoge geconcentreerdheid..... het gaat pas mis als de industrie het gaat bewerken. Dankzij de industrie zitten uw vaten straks verstopt door die fijne geharde vetten, uw lever gesloopt door hoge concentraties fructose-siroop en uw hersenen gemangeld door smaakversterkers, aspartaam, kwik uit vullingen en alcohol. Maar de keuze blijft aan u.....


Schildklier onder de loep

De Nederlandse apotheken leverden in 2007 bijna 1,9 miljoen keer een verstrekking van het schildklierhormoon levothyroxine. De voorschriften waren bestemd voor 315.000 gebruikers. Daarvan is maar ťťnzesde man. Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor een normaal niveau van verschillende stofwisselingsprocessen in het lichaam. De schildklier produceert twee schildklierhormonen, levothyroxine (T4) en liothyronine (T3). Hoewel de schildklier meer T4 dan T3 aanmaakt, is T4 zelf vrijwel niet actief. Slechts 40% van T4 wordt omgezet in het actieve T3, de rest wordt niet gebruikt. 20% van in het lichaam circulerende T3 wordt door de schildklier zelf geproduceerd. De schildklier wordt voor de hormoonproductie aangestuurd door de hypothalamus (in het voorste deel hersenstam) en de hypofyse (hersenaanhangsel). De hypothalamus produceert het hormoon TRH (thyrothropin releasing hormone) onder invloed waarvan de hypofyse TSH (thyroid stimulating hormone of thyrotropine) uitscheidt. Dit zorgt op zijn beurt voor het vrijkomen van schildklierhormonen uit de schildklier. Indien een schildklier te traag werkt is er sprake van hypothyreoÔdie en kunnen thryreomimetica als levothyroxine (Thyrax, Euthyrox, Elthroxin) en liothyronine (Cytomel) worden ingezet. Het gebruik van T4 heeft de voorkeur boven het gebruik van T3, omdat met T4 gelijkmatigere hormoonspiegels worden bereikt en de fysiologische omzettingsmechanismen benut blijven. De term hyperthyreoÔdie wordt gebruikt bij een te snel werkende schildklier, bijvoorbeeld bij de ziekte van Graves. In dat geval kunnen thyreostatica (schildklierremmers) worden toegepast: propylthiouracil, carbimazol of thiamazol (Strumazol).

http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2008/2008-04.html


Met een pil op achter het stuur

Mensen die geneesmiddelen gebruiken die de rijvaardigheid kunnen verminderen, rijden net zoveel auto als mensen die gťťn geneesmiddelen gebruiken, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL. De ministeries van Verkeer & Waterstaat en VWS starten in de loop van 2008 een bewustwordingscampagne om het rijden onder invloed van geneesmiddelen terug te dringen.

Geen norm
Automobilisten die onder invloed van versuffende geneesmiddelen achter het stuur zitten, kunnen net zo gevaarlijk zijn als chauffeurs met een stevige slok op. Volgens een schatting van de Universiteit Groningen vielen er in 2006 ruim 70 doden en moesten 1600 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen door het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer. Voor alcohol bestaat een wettelijke limiet van 220 microgram per liter uitgeademde lucht of 0,5 mg alcohol per milliliter bloed (0,5‰), voor medicijnen is er niet zo’n norm. Doordat de verschillende soorten geneesmiddelen op verschillende mechanismen in het lichaam werken, is het veel moeilijker er wettelijke normen voor vast te stellen. De wet biedt geneesmiddelgebruikers daardoor de ruimte om zelf te bepalen of ze in staat zijn veilig aan het verkeer deel te nemen.

Suf
Slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, bepaalde antidepressiva en sommige middelen tegen allergieŽn werken versuffend. Het reactievermogen vermindert en de gebruikers worden minder alert. Dit verhoogt het risico op verkeersongevallen, dat nog groter wordt als de geneesmiddelgebruiker daarnaast ook alcohol of drugs neemt. Bijna ťťn op de zes Nederlanders gebruikt geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beÔnvloeden. Toch is het gebruik van ‘rijgevaarlijke’ geneesmiddelen geen reden de auto te laten staan. Mensen die ze gebruiken, nemen net zo vaak deel aan het verkeer als mensen die gťťn geneesmiddelen gebruiken, zo blijkt nu uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=10423&path=/Startpunt/Home%20NIVEL/
Actueel/Met%20een%20pil%20op%20achter%20het%20stuur


Klink: elektronische sigaret op Europese agenda

Minister Klink wil de elektronische sigaret op de Europese agenda zetten om de status van de elektronische sigaret in de EU-landen goed onderling af te stemmen. Hij wil bij de Europese commissie erop aandringen hiervoor actie te ondernemen. Daarnaast moet de consument ervan uit kunnen gaan dat het product veilig is. Dit kan door het product te laten registreren bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit schrijft de minister vandaag aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het kamerlid Schippers. Tot die tijd mag, voorlopig uitgaande van de veronderstelling dat het om een geneesmiddel gaat, voor de elektronische sigaret geen reclame meer worden gemaakt. Ook komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg met een publiekswaarschuwing, waarbij gewezen wordt op de mogelijke gezondheidsrisico’s van het product. Bij overtreding van dit verbod kan de Inspectie een bestuurlijke boete opleggen van 150.000 euro. De elektronische sigaret wordt voorlopig echter niet van de markt gehaald. Op dit moment heeft een aantal Europese landen, zoals Oostenrijk en BelgiŽ, besloten de elektronische sigaret de status van geneesmiddel te geven. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben nog geen besluit genomen. Daarnaast zijn er nog een aantal landen waar de elektronische sigaret niet op de markt is gebracht. In de Verenigde Staten heeft de FDA de elektronische sigaret vanwege de gezondheidsrisico’s de status van geneesmiddel gegeven. Als de elektronische sigaret de status van geneesmiddel heeft, dan moet de producent, als hij het product legaal op de markt wil brengen, het laten registreren bij het CBG. Dit bureau zal dan de veiligheid van het product vaststellen en zich uitspreken hoe het product op de markt mag komen: uitsluitend op recept, uitsluitend via de apotheker of drogist of in de algemene verkoop.

http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/gmt/2008/klink-elektronische-sigaret.asp

Antwoorden op kamervragen van Schippers over de elektronische sigaret


UWV: Aantal WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen blijft dalen

Het aantal arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen in Nederland blijft dalen. Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2008 verder af tot 165.000. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vermindert dit jaar tot 817.000. Dit blijkt uit de ramingen in de Januarinota, die UWV naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd. De Januarinota laat zien hoe de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten en re-integratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van UWV zich ontwikkelen. Door de bloeiende economie en strengere toetredingseisen tot de WW doen minder mensen een beroep op een WW-uitkering. UWV verwacht dat het aantal personen met een WW-uitkering afneemt van 196.000 in 2007 tot 165.000 in 2008. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) daalt van 840.000 in 2007 naar 817.000 dit jaar. De daling is vooral te zien in de WAO. Omdat er geen nieuwe instroom meer plaatsvindt, neemt het aantal mensen met een WAO-uitkering gestaag af. Ook het aantal WAZ-uitkeringen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen blijft dalen. Het aantal WIA-uitkeringen komt in 2008 naar verwachting uit op ongeveer 57.000 (tegen 38.000 in 2007). Daarvan hebben krap 43.000 mensen een WGA-uitkering omdat ze gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn en ruim 14.000 mensen een IVA-uitkering omdat ze volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het aantal jonggehandicapten met een Wajong-uitkering komt in 2008 naar verwachting uit op 179.000. Dit getal is iets hoger dan in eerdere ramingen. Op basis van de raming van het aantal uitkeringen doet UWV prognoses over de kostenontwikkeling. In 2008 maken de programmakosten 92% en de uitvoeringskosten 8% uit van de totale UWV-lasten. De verwachting is dat het totale vermogen van de UWV-fondsen dit jaar met ruim 1,6 miljard euro stijgt tot bijna 11,4 miljard euro. Vooral het vermogen van het Algemeen Werkloosheidsfonds groeit.


Dierenbescherming laakt traagheid Haagse politiek

Worden dieren nog wel gehoord in politiek Den Haag? Niet echt, vindt de Dierenbescherming. Ze verwijst daarmee naar de ergerlijke traagheid waarmee de landelijke politiek werkt aan verbetering van het dierenwelzijn. De Dierenbescherming is deze stroperige gang van zaken zat. Met het oog op de behandeling, vandaag, van de nota Dierenwelzijn van minister Verburg (LNV) in de Tweede Kamer, start de organisatie een publieksactie waarbij zij het Nederlandse publiek oproept om dan maar zelf het heft in handen te nemen. De actie start met een paginagrote advertentie in diverse grote dagbladen en een actiepagina op internet (www.dierenbescherming.nl) waar het publiek een aantal actietips kan bekijken. 'Het lijkt erop dat de Nederlandse consument nog de enige is die iets kan veranderen', aldus directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. 'Want van de Nederlandse politiek moeten de dieren het tot op heden niet hebben.' Zijn organisatie is hevig teleurgesteld in de Nota Dierenwelzijn van minister Verburg van LNV, die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld. 'Dus wenden we ons tot de consument. Want laten we wel wezen: die is als hij wil, oppermachtig! Door met zijn koopgedrag aan te geven hoe hij het wil hebben, kan de Nederlandse burger zelf grote invloed uitoefenen op de marktwerking. En wat de markt wil, is wet.'

Toen de nota Dierenwelzijn in oktober 2007 uitkwam, reageerde de Dierenbescherming al verontwaardigd. Dales: 'Toen ik de nota had gelezen begreep ik ineens waar de afkorting LNV voor staat: 'Langzaam Naar Verbetering' - met de nadruk op Langzaam. Want o, wat gaat het allemaal traag!' Nadat dit kabinet in het Regeerakkoord hoopvolle woorden had gesproken met betrekking tot dierenwelzijn, was de nota Dierenwelzijn een koude douche: 'De minister neemt alleen verantwoordelijkheid voor de economische aspecten van het houden van dieren en blijft stil zitten als het gaat om het welzijn van de vele miljoenen dieren die in ons land worden gehouden. Wij willen een minister die niet gaat zitten wachten op wat 'Europa' gaat doen, maar zelf tot actie overgaat en een leidende rol neemt. Maar de minister lijkt Oost-Indisch doof voor de onmiskenbare roep om aandacht voor de dieren en hun behoeften. Haar beleid heeft hetzelfde DNA als dat van minister Veerman en dat betekent dat economische motieven leidend zijn en dat 'zelfregulering' het toverwoord is.' Helaas lijkt het ook de volksvertegenwoordiging niet te lukken om de minister in beweging te krijgen. 'De stapjes die er op die manier in de goede richting worden gezet, zijn te klein. Dat is wat we met de advertentie in een aantal grote dagbladen duidelijk willen maken', geeft Dales aan. 'Natuurlijk is het te gek voor woorden dat wij, na vergeefs op overheid en politiek te hebben gewacht, nota bene de Nederlandse burgers moeten vragen om dan maar zelf, door hun koopgedrag, te laten zien wat de bedoeling is. Het is de wereld op zijn kop, maar het is niet anders.' De Dierenbescherming hoopt met haar actie de politiek wakker te schudden en hoopt dat de Tweede Kamer de minister vandaag indringend laat weten dat de nota Dierenwelzijn een dikke onvoldoende krijgt.

http://www.dierenbescherming.nl


Op weg naar een meer gerichte behandeling van auto-immuunziektes?

Gent, Leuven – Steeds meer mensen in de Westerse wereld lijden aan een auto-immuunziekte. Dit soort chronische ontstekingen doorgronden is een eerste belangrijke stap in de zoektocht naar specifieke geneesmiddelen. VIB-onderzoekers verbonden aan de UGent en de K.U.Leuven sloegen de handen in elkaar en ontrafelden de functie van MALT1, een sleutelspeler in de controle op ontstekingsreacties.

Ze tonen als eersten aan dat MALT1 in staat is A20, een eiwit dat ontstekingen inhibeert, te verknippen. Men hoopt dat men door MALT1 tegen te werken de natuurlijke rem op ontstekingen zal kunnen herstellen en zo een alternatief kan bieden voor behandelingen die het immuunsysteem ondermijnen. Dit zou een heuse verbetering betekenen ten opzichte van de bestaande geneesmiddelen. Hun onderzoek wordt gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Nature Immunology. De remmen los? Ontstekingen zijn onze normale beschermingsreacties tegen infecties. Ze zorgen voor het verwijderen van ziekteverwekkers uit ons lichaam. Deze afweerreactie is zeer precies en is pas mogelijk na een hele cascade van signalen. Soms loopt er echter iets fout in deze keten van reacties waardoor het ontstekingsproces uit de hand loopt of er zelfs ongewenst afweerreacties worden opgewekt tegen lichaamseigen stoffen. Dit kan leiden tot auto-immuunziektes zoals reuma, de ziekte van Crohn, psoriasis, multiple sclerose, en in sommige gevallen tot kanker.

Het op hol geslagen immuunsysteem intomen is de voor de hand liggende behandeling van dit soort ziektes. De grote uitdaging hierbij is dit zo te doen dat het immuunsysteem zijn beschermende rol blijft behouden. En hiervoor is een grondige kennis van het hele proces onontbeerlijk. Eiwitten met een sleutelfunctie Van het eiwit MALT1 is al lang geweten dat het een belangrijke rol speelt in de initiatie van ontstekingsreacties. Daarom willen VIB-onderzoekers Beatrice Coornaert (UGent), Rudi Beyaert (UGent), Thijs Baens (K.U.Leuven) en Peter Marynen (K.U.Leuven) de specifieke rol ervan ontrafelen. Samen zijn ze erin geslaagd aan te tonen dat MALT1 het eiwit A20 in stukken knipt; twee vliegen in ťťn klap. Ze tonen immers als eersten aan dat MALT1 een protease (een eiwit dat andere eiwitten verknipt) is en dat het A20 is dat geknipt wordt. In normale omstandigheden inhibeert A20 ontstekingsreacties. Door A20 te verknippen werkt MALT1 deze inhibitie tegen en geeft zo vrije doorgang aan de ontsteking. Beide eiwitten spelen dan ook een zeer belangrijke rol in de finetuning van de hevigheid van ontstekingsreacties. Perspectieven voor nieuwe behandelingen Met hun onderzoek lichten de VIB-wetenschappers een belangrijke tip van de sluier van het proces dat onze immuunrespons controleert. Dit biedt perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die MALT1 tegenwerken en zo de normale ‘rem’ op het ontstekingsproces herstellen. Op die manier hoopt men een alternatief te kunnen bieden voor behandelingen die het immuunsysteem ondermijnen. Daarnaast hoopt men deze kennis in te kunnen zetten tegen de typische afweerreacties bij orgaantransplantaties of bij de behandeling van kanker die veroorzaakt wordt door genetische defecten in MALT1, zoals het MALT-lymfoom. Krachten bundelen Dit onderzoek toont duidelijk de meerwaarde aan van de bundeling van de expertise van verschillende onderzoeksgroepen.

Deze belangrijke resultaten zijn immers het gevolg van een nauwe samenwerking tussen onderzoekers van het VIB-departement voor Moleculair Biomedisch Onderzoek, UGent, en het VIB-departement Ontwikkelings- en Moleculaire Genetica, K.U.Leuven.


 

 

 

 

 

 


28 jan


2 koppen koffie per dag verdubbelen het risico op een miskraam

LaNutrition.fr, 23/01/2008
Aangeraden wordt te stoppen met koffiedrinken zodra men weet dat men zwanger is. En is dat heel erg moeilijk, dan maximum 1 kopje koffie per dag ! Dit in tegenstelling tot dat wat gynacologen beweren. Een nieuw onderzoek hierover is gepubliceerd in het 'American Journal of Obstetrics and Gynecolog'..

American Journal of Obstetrics and Gynecology, January 21, 2008

http://www.lanutrition.fr/Deux-tasses-de-caf%E9-par-jour-
doubleraient-le-risque-de-fausse-couche-n-2108.html

xxx


Frankrijk: Avenue de l'Europe: kort maar krachtig > Obesitas

1. USA, 2. Schotland, 3,….. in Amerika zijn de meeste obesitas-gevallen, daarna komt Schotland. Oorzaak: slecht eten.

PDG Michel - Edouard LECLERC van centres LECLERC (de supermarkt die ECHT wat doet voor de gewone man) geeft 26 januari 2008 een krachtige toelichting op het obesitas probleem. Het beÔnvloeden van de Grote Merken (Coca Cola ed) is haast onmogelijk. Distributeurs zijn wel te beÔnvloeden. Van onderaf dient er druk opgebouwd worden naar boven toe, zodat de grote machthebbende merken wel mee moeten gaan veranderen omdat ze omzet gaan missen. Het teveel- suiker-en-teveel-zout-probleem krijgt op Frans nationaal niveau al goed aandacht; ook vanuit de nationale politiek (www.mangerbouger.fr). Het dient pedagogisch te beginnen op de scholen; een Bon-Boeuf kit is er dan beschikbaar voor de scholen. Maar er is nog heel veel werk te doen.

http://champion-europe.france3.fr/

Nota bene: in ELKE supermarktfolder die in de bus valt staat het manger-bouger programma. Standaard. Erg goed. Correcte info. Gisteren sprak ik de Italiaanse Kamer van Koophandel hierover in het kader van Slowfood Italia: langzaam maar zeker…….tegengas komt voornamelijk van de lokale politieke figuren die nog niet helemaal ontwaakt zijn…. Tsja….het gaat nu eenmaal om….De Poen.

xxx


Beter worden ? Allemaal naar China !

Toch vreemd ….alles wordt naar de 'zgn Lage Loon Landen' verplaatst……B E H A L V E de gezondheidszorg…... De Overheid wil ons echt niet beter en fit en gezond hebben hoor. Dat is mij volkomen duidelijk. Jammer dat er nog zo veel mensen in de val gaan tuimelen.

http://www.tcmtreatment.com/images/diseases/0-Ms.M.htm

xxx


Video - Credo Mutwa presents: The True History of Africa

Tip: Stijn


Internationaal nieuws

Camera in a pill offers cheaper, easier window on your insides
Deficient regulators in the immune system responsible for type 1 diabetes
Chopped up proteins trigger autoimmunity
New approach to detect autism earlier
Discovery of new cause of mental retardation simplifies search for treatments
TNF-alpha antagonist stops inflammation-induced colon cancer in its tracks
Queen's study connects obesity with nervous system
U of S scientists find plant gene that affects stress resistance
ASGE encourages patients to see a physician if they experience symptoms suggestive of GERD
Environmental pollution and diabetes may be linked
Hungry mothers risk addiction in their adult children
Turning on adult stem cells may help repair bone
Deafness and seizures result when mysterious protein deleted in mice
New multi-drug-resistant bacteria emerge in U.S. cities on both coasts
N.Y. study raises caution flag for sushi lovers
Can Yogurt Really Boost Your Health?
Doctor google
Fighting With Your Spouse Is Good For Your Health
Research Biased on Harmful Chemical BPA, New Report States
Western diet boosts colon cancer risk by 300 per cent
Olive Oil – A Definition of Standards and Health Benefits
It's Winter - Do You Know Where Your Vitamin D Is?
Green tea prevents bladder inflammation
Autoimmunity Research Foundation
Checkenlads.com
Alzheimer's helmet therapy hope
Is plastic making us fat?
High Blood Sugar Boosts Women's Heart Disease Risk
New Results Challenge Concept of Vitamin D Deficiency
New research could help reverse the biological clock for dementia patients
Infants with poor intestinal flora often develop eczema
Does Not Expressing Emotions During The Day Affect Your Sleep At Night?
The Healing Power of Magnets
The Rise of Organic Makeup
Scientific American Has Second Thoughts About Fluoride
Winter Waistlines a Swelling Problem for Indianians Trying to Get Pregnant
How to Get Rid of Toenail Fungus
Home Treatment for Vaginal Yeast Infection
QAR publishes a research about acne antibiotics and upper respiratory infections
RCT Shows Saline Lowers Illness Days and Use of Antibiotics in Children with Colds
Benefits of Statin Drugs Overrated
What That Cholesterol Trial Didn’t Show
Ron Hoggan Articles
Why is Gluten Excluded in Candida Diets?
How foods actually fight cancer
Marketing May Influence How Often Parents Feed Children Fast Food
Allergic Disease Linked to Irritable Bowel Syndrome
Pipe scales release hazardous metals into drinking water
Sunscreens go viral on coral
Effects of a high-protein ketogenic diet on hunger, appetite, and weight loss in obese men feeding ad libitum
Plasma vitamin C concentrations predict risk of incident stroke
Chocolate consumption and bone density in older women

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


26 jan


TV - De toekomst van ons voedsel: landbouw of laboratorium?

maandag 28 januari 2008 21:00 Ned 2, dinsdag 29 januari 2008 15:05 Ned 2 (Herhaling)

Wat brengt de toekomst op ons bord? Wordt het ambachtelijk of industrieel vervaardigd voedsel? Wordt het fast of slow? "Ik zou alleen maar eten wat je overgrootmoeder zou herkennen als eten," zegt de gezaghebbende Amerikaanse journalist Prof. Michael Pollan, auteur van de bestseller The Omnivore's Dilemma. Als centrale spreker schetst hij in deze uitzending de ontwikkeling van voedsel en voedselproductie in de Westerse wereld en laat hij zien waarom de VS hopelijk nŪet model staan voor de toekomstige voedselvoorziening in Europa.

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/38243331/

Leendert


Video - PetSmart & Animal Cruelty

http://www.journalinquirer.com/site/news.cfm?newsid=
17740101&BRD=985&PAG=461&dept_id=161556&rfi=6


Waarom de opwarming van de aarde niet door mensen wordt veroorzaakt

Ongemakkelijke waarheid

2007 was het jaar van Al Gore. Hij bracht een film uit, An Inconvenient Truth, en kreeg een Oscar. Samen met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN kreeg Gore ook nog eens een Nobelprijs. De opwarming van de aarde was als issue dankzij Gore massaal op de kaart gezet en hij wordt vereerd als een superster. De ‘ongemakkelijke waarheid’ van Al Gore zelf is dat hij een kast van een huis bezit in Tennessee en daarmee een grootverbruiker is van stroom:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/28/AR2007022801823.html

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6401489.stm

Een andere ongemakkelijke waarheid achter Al Gore is dat hij vriendjes is met de zeer machtige kernenergielobby:

http://www.counterpunch.org/nukes.html

In Nederland zien we nu ook dat de discussie over kernenergie als oplossing voor het ‘klimaatprobleem’ opnieuw oplaait. Hoe is groene en duurzame energie te combineren met kernenergie? Wordt ons niet een gigantische loer gedraaid? Om het antwoord op die vraag te vinden moeten we eerst kijken naar een aantal basisprincipes van de natuur.

Koolstofdioxide, CO2 wordt uitgestoten door de natuur, namelijk door mensen, dieren, vulkanen en de zee. Wat is de koolstofconnectie met mensen en dieren? Mensen en dieren eten groene planten en zijn genetisch ingesteld op het eten ervan. Koolstof speelt een rol bij de vorming van bladgroen (chlorofyl), omdat het een broeierig klimaat schept dat plantengroei stimuleert. De zon en koolstof werken dus samen om leven te scheppen op deze planeet. Dit proces wordt fotosynthese genoemd, de interactie tussen zonlicht en water. Groen is de kleur van het leven en je hoeft alleen maar om je heen te kijken om te zien hoeveel groene plantgroei er is.

Groene planten en bomen hebben als functie om de CO2 ‘in te ademen’ en via de wortels vast te houden in de bodem. Over een tijdsbestek van duizenden jaren levert dit samen met het vergaan van de planten fossiele brandstoffen op als olie, gas en kool. De CO2 zit dus in de planten en bomen en in de bodem. Als mensen en dieren deze planten eten, krijgen ze ook de koolstof in de planten binnen. Deze ademen ze vervolgens uit, de planten en bomen verwerken de CO2 en zo vormen mensen en dieren een kringloop met de natuur waarin niets verspild wordt. De zee ‘vangt’ tevens gigantische hoeveelheden CO2. Hoe kan deze ingenieuze cirkel van het leven een bedreiging zijn voor het leven op onze planeet? Waarom wordt een levenscheppend gas tot vijand gemaakt? Planten en bodem hebben eveneens als functie om stikstof vast te houden in de bodem. Wordt dat de volgende stof die de oorlog wordt verklaard?

Lees verder op
www.fonteine.com/globalwarming.html


Video - Mystery Diagnosis


Rawfood Blog

http://www.stevepavlina.com/blog/2008/01/

Gregory


Conferenties - A Colloquium on ME/CFS and Fibromyalgia

Southampton General Hospital, UK -  Tuesday 12th February 2008

9.00 am – 5.00 pm
Chaired by

 • Professor Stephen Holgate,  Professor of Clinical Pharmacology, Southampton University
 • Professor David Peters, First Professor of Integrated Health Care, Westminster University
 • SPEAKERS
  Professor Martin Pall, Professor of Biochemistry – Basic Medical Science Washington State University
  Converging mechanisms in the pathogenesis of ME/CFS and related conditions
 • Dr. Jonathan Kerr, Senior Lecturer, St George’s Hospital
  New insights into ME (gene expression)
 • Dr. Russell Lane, Consultant Neurologist, Charing Cross Hospital
  Peripheral components of ME (mitochondrial malfunction)
 • Dr. Byron Hyde, Founder of Nightingale Foundation, Canada
  An understanding of ME/CFS through 20 years of clinical experience
 • Dr. Estabiliz Olano-Martin, Bilbao, Spain Genetic profi les in aggressive forms of ME and
  Fibromyalgia
 • Professor Malcolm Hooper, Professor of Medicinal Chemistry, Sunderland University
  Multiple chemical sensitivity
 • Dr. Abhijit Chaudhuri/Dr. Federico Roncaroli A view of the neuropathology of ME/CFS
 • Professor Hugh Perry, Professor of Experimental Neuropathy, Southampton University
  Systemic Infl ammation of the brain

http://www.bhma.org/userfiles/file/Collab%20Wkshop%20GPs+speakers-2.pdf


Probiotica onder vuur.....

Gezien alle media aandacht rondom probiotica een interessant artikel over probiotica. Het ziekenhuisverhaal blijft een vreemd verhaal.......Van Erna ontving ik deze link:


DE OVERSPANNEN BELOFTEN VAN PROBIOTICA

Willem Koert

In de negentiende eeuw zocht een Russische onderzoeker naar een middel dat het leven verlengt, en stuitte op een bacterie met een vermeende vitaliserende werking. Nu, meer dan een eeuw later, besteden consumenten wereldwijd jaarlijks zes miljard dollar aan Vifit, Yakult en andere producten met probiotica. Maar of ze echt werken weten wetenschappers nog steeds niet zeker.

http://www.resource-online.nl/achtergrond.php?id=86

Erna

Nog een link:

Probiotica alarm?

Een dramatische gebeurtenis. Bij medische experimenten bestaan risico's. Zieke patienten behandelen met experimentele therapie is risicovol. Als er dan 24 doden vallen, is het wel duidelijk dat er iets aan de hand is. De feiten: 296 patiŽnten met ernstige acute alvleesklierontsteking namen aan het onderzoek deel, verdeeld in een onderzoek- en controlegroep. Acute alvleesklierontsteking is een zeldzame en zeer ernstige ziekte. In totaal overleden 24 patiŽnten (16 procent) in de onderzoeksgroep en 9 patiŽnten (6 procent) in de controlegroep. Binnen de geschiedenis van de geneesmiddelen ontwikkeling worden bijna nooit dit soort dramatische verschillen tussen middel en placebo gevonden! Zeker niet na positieve dierstudies. Eerder waren probiotica namelijk in een diermodel van acute alvleesklierontsteking wel werkzaam geweest. Sommig experts denken nu aan toeval.

http://www.iocob.nl/supplementen/probiotica-en-alvleesklier-doden-bij-
pancreatitis-behandeling-met-probiotica-in.html


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats