weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 


5 maart


Video - Richard Dawkins on the evolution of flat fish


De lucratieve handel in statines

NHG staat niet achter apothekerscampagne

De beroepsorganisatie van apothekers KNMP start in de maand mei met de campagne 'Weet je Waarde' om cholesterol te laten meten in de apotheek. Het NHG staat niet achter deze campagne. De berichtgeving in de media (MC 9/2008:358) doet geloven dat deze actie is afgestemd met het NHG. Deze 'afstemming' bestond echter uit het informeren over de campagne en het verlenen van toestemming om de patiŽntenfolder 'Cholesterol' te mogen gebruiken. Het NHG heeft tijdens de contacten met de KNMP vanaf het begin zijn inhoudelijke bezwaren tegen de campagne geuit.

Het NHG is tegen deze campagne omdat:

  • een cholesteroltest niet zinvol is als deze los wordt aangeboden, maar alleen een plaats heeft indien het is ingebed in een totaal cardiovasculair risicoprofiel. Dergelijke tests horen daarom thuis in de reguliere 1e lijnszorg en niet bij de apotheek.
  • een screening op cholesterol moet worden gevolgd door een goede follow-up. Het is de vraag of de apothekers aan deze voorwaarde kunnen voldoen. Een goede afstemming met de huisarts is afhankelijk van de individuele apotheker. Het NHG heeft hierbij geen actieve rol vervuld. Afstemming met de huisarts en follow-up zijn dus a priori niet goed geregeld.

Video - Fat Additives


Zet sein voor ammoniaktrein permanent op rood

De SP juicht het toe dat vanaf 2010 de regelmatige ammoniaktreinen tussen Geleen en IJmuiden stopgezet worden. Volgens SP-Kamerlid Krista van Velzen is het nu noodzakelijk dat er goede permanente regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen. "De SP heeft jarenlang gestreden tegen deze rijdende bommen. Nu DSM hiervoor uitgekocht wordt, moeten we wel voorkomen dat er in de toekomst weer een nieuw bedrijf met ammoniak of chloor het spoor op gaat." De SP voert sinds 2003 actie tegen de ammoniaktreinen. Zo zijn er vele duizenden actiekranten verspreid en is er vanuit de gemeenten waar deze treinen door rijden een verontrustend signaal naar de regering gegaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat voormalig staatssecretaris Van Geel in gesprek ging met DSM om de transporten te stoppen. Jaarlijks wordt er 116 duizend ton ammoniak per trein vervoerd van Geleen naar IJmuiden. Dat zijn gemiddeld 116 treinen per jaar. "Het stoppen van die treinen is een goede stap op weg naar veilig transport van gevaarlijke stoffen", aldus van Velzen. "Voor inwoners van onder andere Eindhoven, Den Bosch, Utrecht en Amsterdam is dit goed nieuws." Milieuminister Cramer heeft besloten DSM uit te kopen voor maar liefst 48 miljoen euro, om hun productie van IJmuiden naar Geleen te verplaatsen. Daarmee is de grootste stroom ammoniak van het spoor en zijn de grootste risico's dus weggepoetst, maar de minister heeft dit nog niet voor andere vervoerders geregeld. Die kunnen als het zo uitkomt gewoon ammoniak per spoor gaan vervoeren, met alle risico's van dien. Van Velzen: "Dat is dus nog wel een groot probleem, hiervoor is strengere regelgeving echt noodzakelijk."

http://www.sp.nl/milieualarmteam/ammoniaktrein.shtml


Chocolade toch niet zo gezond

De gunstige werking van chocolade berust op het effect van bioactieve stoffen, zogeheten flavonoÔden. Die zitten in cacaopoeder. Witte chocolade en melkchocolade bevatten deze stoffen echter vaak niet meer, zo blijkt uit onderzoek.

http://www.refdag.nl/artikel/1334845/Chocolade+toch+niet+zo+gezond.html


Video - Battling Obesity; the healthy curry


Ugent-doctoraat onderzoekt wereldwijde duurzaamheid van gezondheidszorg

De basisgezondheidszorg is te duur voor de binnenlandse inkomsten van de minst ontwikkelde landen en de klassieke ontwikkelingssamenwerking biedt hier geen oplossing. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Gorik Ooms van de vakgroep Uro-gynaecologie van de Universiteit Gent. In zijn studie pleit Gorik Ooms voor een wereldwijde gezondheidshulp die gebaseerd is op voortdurende solidariteit, waarbij donorlanden afstand moeten nemen van hun streven om ontwikkelingslanden op termijn financieel zelfredzaam te maken.

Basisgezondheidszorg

Volgens wetenschappelijke studies kost basisgezondheidszorg minstens 38 USD per inwoner per jaar. De binnenlandse inkomsten van een aantal van de minst ontwikkelde landen, tevens partnerlanden van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking, volstaan daarvoor niet. Zo zouden landen als Mozambique en Rwanda al hun overheidsinkomsten aan gezondheidszorg moeten besteden om in de basisbehoeften
van hun bevolking te voorzien, voor Niger zou zelfs dat niet volstaan. In praktijk blijkt een besteding van 15% van de overheidsinkomsten aan gezondheidszorg zeer optimistisch. Voor Mozambique, Rwanda en Niger betekent dit een tekort van 31 tot 35 USD per persoon per jaar, of 81% tot 92% van de noodzakelijke 38 USD per inwoner per jaar.

Gezondheid is een mensenrecht

Om deze kloof te dichten pleit Gorik Ooms voor een wereldwijde gezondheidshulp die gebaseerd is op permanente solidariteit in plaats van een streven naar financi√ęle zelfredzaamheid. Donorlanden zouden
moeten aanvaarden dat ontwikkelingslanden gedurende tientallen jaren afhankelijk zullen blijven van buitenlandse hulp, soms zelfs langer. Een dergelijk systeem bestaat al in de vorm van een Wereldfonds ter bestrijding van AIDS, Tuberculose en Malaria, maar zou moeten worden uitgebreid tot een Wereldgezondheidsfonds. Dit Wereldgezondheidsfonds zou niet meer dan het equivalent van 0,07% van het BBP van de rijkste landen nodig hebben, of 1% van wat die landen aan gezondheidszorg binnen de eigen grenzen besteden.


Video - A MUST SEE for everyone who believes that cancer is a mysterious disease!

Until 2007, I didn't know Italian cancer specialist, Tullio Simoncini, M.D., nor did he know me. Seemingly worlds apart, we were on identical paths; unlike millions of cancer researchers before us, we discovered the cause of cancer. Then God placed us together and a most amazing interview ensued. Watch now as this millennium's most important cancer discovery is told. Then please send it to loved ones who need this information. Tell everyone you know to sign up for our free newsletter, because the information is simply too important to be without the next time you find yourself in a hospital or doctor's office.

http://www.know-the-cause.com/Shows/TullioSimonciniMD
WithDougKaufmann/tabid/109/Default.aspx


Nanomagneetjes in de strijd tegen kanker

Heel kleine magneetjes kunnen mogelijk in de toekomst helpen tegen kanker. Deze worden nu beter en sterker door bacteriŽn gemaakt.

http://www.nu.nl/news/1461148/151/Nanomagneetjes_in_de_strijd_tegen_kanker.html


Tieners steeds vaker chronisch moe

Jongeren voelen zich steeds vaker moe. Uit een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) blijkt dat vooral meisjes last hebben van chronische vermoeidheid.

http://www.nu.nl/news/1460917/151/Tieners_steeds_vaker_chronisch_moe.html

 

 


4 maart


Antikwak krijgt zendtijd in de Telegraaf

Tot mijn verbazing vandaag een stuk van de Antikwak in de Telegraaf. Het frappante is nog wel dat nog niet zo lang geleden de krant zelf was genomineerd voor de kwakzalverij prijs van deze club. Blijkbaar wilde de krant vandaag toch nog weer eens meedoen met de hetze richting de complementaire geneeskunde.

Men zegt dat alternatieve therapeuten mensen valse hoop geven, maar met hetzelfde gemak verdedigt men de eigen dodelijke cocktails die men kankerpatiŽnten toedient. En als we nu gewoon medische missers als kwakzalverij gaan zien zitten onze ziekenhuizen dan niet vol met kwakzalvers ? Nee we leiden liever de aandacht af van de eigen gemaakte slachtoffers en stoppen deze in goed gereguleerde doofpotten waar een gewone burger in vastloopt.

Het is in calvinistisch Nederland nog altijd recht van de sterkste, dus in dit geval het recht van big Pharma.

Zullen we deze week nog eens duizenden Nederlanders bang maken en statines (cholesterolremmers) aanpraten want de angst regeert. En komen we er 20 jaar later dan achter dat het hele statine verhaal net zo'n onzin is als al die voorgeschreven antidepressiva ( link ), daar waren we toch ook zo heilig van overtuigd ?

Heb je medemens lief en stop hem vol met chemische rommel..... tuurlijk..... de dwaas regeert en het hele circuit doet eraan mee en vult zijn zakken en kijkt de andere kant op want de eigen ziel is allang verkocht.....

En voor ze weer Sylvia Millecam van stal gaan halen, weet u nog hoe snel Jos Brink overleed na de reguliere behandeling?

Ron


Video - Aspartame / NutraSweet - "Sweet Sickness" Investigative Report


Video - Bijna dood ervaring voor passagiers Airbus


Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken

Met de uitbreiding van de Europese Unie wordt het potentieel voor de interne markt steeds groter. Heel wat belemmeringen voor grensoverschrijdende handel werden al weggewerkt en voor de ondernemingen en consumenten hebben zich nieuwe mogelijkheden voorgedaan. Toch twijfelen veel Europeanen nog steeds als het gaat om grensoverschrijdende transacties: ze zijn bezorgd dat ze op het gebied van bescherming niet dezelfde garanties zullen hebben als in eigen land of ze zijn in de war over de verschillende wetten in andere lidstaten. Precies om deze hinderpaal voor de ontwikkeling van de interne markt binnen Europa te overwinnen, werd de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken vastgesteld. Door het grote aantal regels in de verschillende landen te vervangen door een gemeenschappelijke wetgeving, verduidelijkt en vereenvoudigt de richtlijn het proces om een oneerlijke handelspraktijk te definiŽren. Ze geeft zowel consumenten als handelaars ťťn enkel Europees referentiepunt, dat hen geruststelt inzake hun rechten en duidelijk stelt welke handelspraktijken wel - en niet - kunnen. In deze brochure wordt de richtlijn voorgesteld en inhoudelijk verduidelijkt. Ze beschrijft hoe de richtlijn is ontstaan, vanaf het begin van de overlegprocedure in 2001 tot de vaststelling ervan op 11 mei 2005. Om de toepasselijkheid van de nieuwe wetten te garanderen, namen belanghebbenden uit elke betrokken groep deel aan dit proces. Omdat het essentieel is dat zowel handelaars als consumenten weten wat een oneerlijke handelspraktijk inhoudt, geeft de brochure precieze definities alsook voorbeelden uit het dagelijkse leven. Voor wie zich er nog niet van bewust was, wordt de “Zwarte lijst” van handelspraktijken
voorgesteld en de inhoud ervan bekendgemaakt.

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_nl.pdf

xxx


Video - Health Effects of SMOG


Wat is chelatietherapie?

Chelatietherapie is niets meer dan het door middel van een speciale infusie-oplossing verwijderen van metaaldeeltjes uit het bloed. Het lichaam wordt zo gezuiverd van (meestal giftige) zware metalen, en van overtollig, opgehoopt calcium, dat bij een te grote concentratie voor een blokkade van een aantal biologische processen verantwoordelijk is. Door deze schoonmaak zet chelatietherapie een reactie in werking die een groot aantal degeneratieve processen kan terugdringen of zelfs kan omkeren. In hoofdstuk 2 gaan wij nader op de wetenschappelijke achtergronden in; hier duiden wij slechts aan welke effecten een reeks chelatiebehandelingen bij verschillende indicaties kan hebben.

De meeste hierna beschreven indicaties hangen samen met aderverkalking. Dit is een door de wetenschap nog steeds niet geheel begrepen proces, dat in ieder lichaam in meerdere of mindere mate plaatsheeft. Aan vaatvernauwing gerelateerde kwalen vormen in ons land dan ook de belangrijkste doodsoorzaak. Chelatietherapie bestrijdt aderverkalking door het natuurlijke weerstandsvermogen van de cellen van de vaatwanden en de bloedbestanddelen te vergroten.

Preventief of therapeutisch?

Chelatietherapie kan zowel bij beginnende als vergevorderde aderverkalking effect hebben. In de latere stadia heeft chelatie een therapeutisch effect : het helpt klachten te bestrijden en waar mogelijk te genezen. In het beginstadium werkt chelatie preventief: beginnende kalkvorming (waar men nog geen last van hoeft te ondervinden) wordt tegengewerkt, terwijl de cellen zodanig gezond worden dat toekomstige aderverkalking bemoeilijkt wordt.

Voor preventie door middel van chelatietherapie is veel te zeggen. De indicaties waarbij chelatietherapie kan worden voorgeschreven zijn in latere stadia vaak nog slechts symptomatisch te bestrijden - dat wil zeggen dat bestaande klachten kunnen worden weggenomen, maar niet meer duurzaam genezen. Daardoor kan de situatie ontstaan dat men steeds vaker met min of meer dezelfde klachten een specialist moet opzoeken en langzamerhand afhankelijk raakt van de medische stand. Vaak zal dit gepaard gaan met ziekenhuisopnames, met alle spanningen vandien. Deze situatie blijkt echter vaak te vermijden. Toegepast in een stadium waarin zich nog geen klachten geopenbaard hebben (maar wel te verwachten zijn, bijvoorbeeld in geval van hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte) is chelatie des te meer aan te bevelen.  De verwachting is dat mensen die regelmatig een preventief chelatie-infuus laten toedienen hun kansen verhogen om tot op hoge leeftijd gezond en vitaal blijven.  In de praktijk zullen de meesten waarschijnlijk pas aan het alternatief van chelatietherapie denken als zij concrete klachten hebben. In dat geval is de werking natuurlijk in de eerste plaats therapeutisch. Meestal zal de arts echter na de behandeling (standaard twintig infusen) eenmaal per twee maanden een vervolginfuus voorschrijven om het verkregen resultaat te consolideren en hernieuwde klachten te voorkomen.

http://www.chelatie.nl/


Alcoholpoli’s voor jongeren met drankproblemen

Jongeren met alcoholproblemen kunnen binnenkort bij wijze van proef terecht bij speciale poliklinieken voor nazorg. De ouders worden hierbij betrokken. Dat schrijft minister Klink in een brief aan de Tweede Kamer. VWS en de betrokken partijen hebben afgesproken dat deze maand een plan van aanpak klaar is. Hierin worden ook de eerdere ervaringen – waaronder de alcoholpoli in Delft – meegenomen. In een vervolggesprek kijken de betrokkenen hoe en waar de aanpak van jongeren met alcoholproblemen het beste vorm krijgt. Er wordt gestart met drie of vier proefprojecten.


UMCG start onderzoek naar indoor -TomTom voor slechtzienden

Het Universitair Medisch Centrum Groningen begint een onderzoek naar het Groningen Indoor Route Informatie Systeem (GIRIS), een ‘TomTom’-systeem geschikt voor gebruik in openbare gebouwen. Het systeem geeft blinden en slechtzienden gesproken aanwijzingen over de te volgen route. Het doel is om te bezien of dit systeem geschikt is om blinden en slechtzienden zelfstandig de plaats van bestemming in het UMCG te laten bereiken. Het onderzoek begint in maart en zal twee jaar duren. In het UMCG is GIRIS inmiddels geÔnstalleerd. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een ontvanger uitgereikt. Hiermee wordt de gebruiker via gesproken aanwijzingen naar de plek van bestemming geleid. GIRIS geeft twee soorten informatie. Er zijn routeaanwijzingen, die nodig zijn om de bestemming te bereiken, zoals linksaf, rechtsaf, en eventueel meer details over de te volgen route. Verder geeft GIRIS omgevingsinformatie: bijvoorbeeld over de poliklinieken, winkels of toiletten die iemand passeert.Voor het onderzoek lopen blinde en slechtziende deelnemers naar verschillende bestemmingen in het UMCG. Hierbij kan het systeem op verschillende manieren gebruikt worden: met alleen routeaanwijzingen, met alleen omgevingsinformatie, of met een combinatie van beide. Het onderzoek moet uitwijzen met welke informatie blinde of slechtziende mensen het beste de weg weten te vinden. Ook wordt onderzocht met welke informatie ze zich de gelopen route het beste kunnen herinneren. Achteraf wordt aan de deelnemers aan het onderzoek gevraagd hoe ze het gebruik van GIRIS hebben ervaren en welke verwachtingen ze hebben van een route-informatiesysteem. GIRIS is ontwikkeld door de afdeling Oogheelkunde van het UMCG en het bedrijf Guide ID. Op dit moment is het alleen geÔnstalleerd in het UMCG. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal het systeem ook in andere openbare gebouwen gebruikt gaan worden.


Kosten ziekenhuiszorg met vrije prijzen groeien met 12%

De kosten van de ziekenhuiszorg waarvoor vrije prijsvorming geldt (het zg. B-segment, per 2008 zo'n 20% van de ziekenhuiszorg) blijken in 2006 zeer snel gegroeid te zijn. Berekeningen van Vektis, het onderzoeksbureau van de zorgverzekeraars, in samenwerking met The Boston Consulting Group (BCG) wijzen op een groeipercentage van bijna 12%. Van de 12% kostengroei wordt slechts 2% verklaard door hogere prijzen en maar liefst 10% door een sterke verhoging van het volume (het aantal behandelingen). Weliswaar zijn prijsverhogingen dus beperkt gebleven (een belangrijke doelstelling van het nieuwe zorgstelsel) maar de volume-ontwikkeling is onverwacht en ronduit zorgelijk te noemen. "De rem is eraf" zegt Anne de Boo van Vektis. "De budgetten voor de ziekenhuiszorg worden geleidelijk vervangen door vrije onderhandelingen met zorgverzekeraars over de prijs per behandeling, vaak zonder volumebeperkingen. Daardoor geeft het systeem geen tegendruk op de vraag naar steeds meer en betere zorg van patiŽnten". Dat de groei gaat doorzetten is op zich logisch. Dat komt doordat de consument van de zorg (de patiŽnt) een andere is dan degene die betaalt (de verzekerden via de verzekeraar). Daarom spelen in de geliberaliseerde zorgmarkt - in tegenstelling tot in andere markten - de kosten van zorg nauwelijks een rol in het aankoopproces; op het moment dat de verzekerde een patiŽnt is geworden zijn de kosten van de zorg nauwelijks meer relevant voor hem. Hoge kosten zijn dan dus geen reden om de behandeling niet te doen. In het oude zorgsysteem zorgen vastgestelde ziekenhuisbudgetten voor een 'plafond' op de totale zorgkosten en daarmee op het volume. Hoe serieus is dit nu en vraagt dit om een interventie? "Het is een forse stijging, en zeer relevant met het oog op de aankomende besluitvorming over verdere liberalisering en vergroting van het segment met vrije prijzen.", aldus Jan Willem Kuenen van BCG. "Het is cruciaal om eerst de oorzaken achter de huidige sterke groei goed te doorgronden voordat we de liberalisering in de huidige vorm voortzetten. Nieuwe getallen in de zomer van dit jaar gaan ons inzicht geven in de groei over 2007 en leveren daarmee nieuwe informatie. Maar als deze groei inderdaad doorzet" zegt Kuenen, "dan vraagt dat wel om een heroverweging: willen we het kostenniveau in de hand houden en de groei beperken, of zijn we als samenleving bereid om die extra kosten te betalen omdat we meer zorg een goede zaak vinden?" Volgens Kuenen en de Boo betekent een besluit om de kosten te beheersen overigens niet dat de liberalisatie moet worden stopgezet of teruggedraaid, maar wel dat liberalisatie pas mag worden uitgebouwd als de volumebeperkende systemen hun werk goed doen. Dat kan bijvoorbeeld door de verzekeraars ingevuld worden, maar dan moeten we wel als maatschappij accepteren dat zij die sturende rol ook echt oppakken en bijvoorbeeld bepalen wanneer wel en niet behandeld wordt in een bepaald ziekenhuis.


Groot draagvlak voor energie besparen

Zes op de tien Nederlanders geven aan in het afgelopen jaar concreet aan de slag te zijn geweest met energiebesparing. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal in samenwerking met TNS-NIPO onder 1087 Nederlanders. Ruim acht op de tien Nederlanders hechten belang aan het zuinig omgaan met energie in huis. "Het draagvlak in de samenleving om energie te besparen is op dit moment erg groot", aldus Chris Bruijnes, directeur van Milieu Centraal. "Dit momentum moet worden aangegrepen om huishoudens te stimuleren om nog meer energiebesparende maatregelen te nemen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen." Er bestaat veel interesse in informatie over energie besparen. Ruim de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar minstens ťťn keer gezocht naar tips en adviezen over energiebesparing, waarvan het grootste deel meerdere keren. Bij energie besparen denken de meeste huishoudens aan de verwarming lager, spaarlampen en het licht uit doen. "Er is meer aandacht nodig voor grote bespaarders zoals woningisolatie en zuinige CV-ketels", vindt Bruijnes. Voor veel mensen vormen de investeringen en de moeite echter een drempel, die verlaagd zou kunnen worden. Daarom pleit Milieu Centraal voor gunstige financiŽle regelingen en het bieden van praktische hulp bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Aanleiding voor het onderzoek is het 10-jarig bestaan van Milieu Centraal, de landelijke voorlichtingsorganisatie over energie en milieu in het dagelijks leven. Ter gelegenheid van dit lustrum reikt Milieu Centraal op 5 maart een prijs uit voor de meest gewaardeerde milieucampagne. Genomineerd zijn BCC (De groene stekker), HIER (Klimaatcampagne), Rabobank (Klimaathypotheek), Voedingscentrum (Een kip of varken kan niet kiezen, jij wel!) en SenterNovem (Het Nieuwe Rijden).

http://www.milieucentraal.nl


Nieuwe website biedt ouders met psychische problemen ondersteuning bij de opvoeding

Je kind een gelukkige en onbezorgde jeugd geven. Dat is wat de meeste ouders willen. Ook de 864.000 ouders met psychische- en/of verslavingsproblemen. Eťn op de drie kinderen heeft een ouder die hier - in lichte of zwaardere vorm - mee te maken heeft. Van deze kinderen krijgt ťťn op de drie later zelf ook psychische- of verslavingsproblemen. De nieuwe interactieve website van het Trimbos-instituut biedt ouders met psychische- of verslavingsproblemen en hun partner ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen.

www.KopOpOuders.nl


Nauwelijks beleid bij bedrijfsleven voor oudere werknemers

In het Nederlandse bedrijfsleven houdt maar 10% van de werkgevers zich serieus bezig met behoud van hun oudere werknemers. Slechts 8% heeft een beleid om oudere werknemers te werven. Dit ondanks het dreigende tekort aan talent, vooral ook op sleutelposities. Het nieuwste Manpower Witboek, 'HR-strategieŽn voor de oudere werknemer' breekt een lans voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en geeft concrete tips aan werkgevers om daarmee aan de slag te gaan. Hans Leentjes, algemeen directeur Manpower, licht toe: "Werkgevers zijn om twee redenen nauwelijks actief in het binden en boeien van oudere werknemers: zij zien (nog) niet genoeg in hoe belangrijk arbeidsparticipatie van ouderen is voor een gezonde economie in de toekomst ťn ze weten onvoldoende hoe ze doeltreffende maatregelen kunnen nemen. Uit ons onderzoek is gebleken dat een groeiend deel van de oudere werkenden best bereid en in staat is om langer te werken, als ze daartoe ook worden aangemoedigd," aldus Leentjes.

Ook Ed Nijpels, voorzitter van de Regiegroep Grijs Werkt, pleit in zijn voorwoord bij het Witboek voor een cultuuromslag. "Oudere werknemers moeten niet ontzien worden, maar juist gemotiveerd", stelt hij. "Ik zie daar een belangrijke taak voor werkgevers liggen."

Nieuw: Manpower Senior
Per 1 januari 2008 bundelt Manpower alle kennis over en ervaring met oudere werknemers in een nieuwe business unit: Manpower Senior. Daarmee is Manpower de eerste van de grote Nederlandse HR-dienstverleners die de daad bij het woord voegt. Manpower Senior gaat werken voor werknemers en werkgevers, met bemiddeling, advies en onderzoek. Joyce Oomen, Business Manager van Manpower Senior: "De balans tussen nut en noodzaak om langer te werken is voor iedereen anders. Manpower Senior begeleidt 55-plussers bij een positieve keuze voor werk dat bij hun persoonlijke levensfase past. Werkgevers adviseren we over de inzet of het behoud van oudere werknemers. Bij onze opdrachtgevers stimuleren we leeftijdsbewust personeelsbeleid als investering in een succesvolle toekomst."

Slimme werkgevers
De beste manier om oudere werknemers aan te spreken is er simpelweg voor te zorgen dat de organisatie die banen biedt die ouderen willen. Een passende functie-inhoud, parttime werken en flexibiliteit worden door veel ouderen als belangrijk ervaren. Daarnaast is het zaak hun betrokkenheid te waarborgen, door hen te blijven behandelen als gewaardeerde teamleden. Maar het afremmen van de uittocht is niet genoeg. Ook het herkennen van veelbelovende werknemers als potentiŽle opvolgers en het realiseren van effectieve kennisoverdracht wordt cruciaal voor goed personeelsbeheer.

Tips om de strijd om talent niet te verliezen:
- Maak een kritische analyse van de demografische opbouw en toekomst van het personeelsbestand
- Houd de vaardigheden van alle, ook de oudere, medewerkers op peil door levenslang leren
- Houd oudere werknemers betrokken door ze met respect te bejegenen en te behandelen als volwaardig lid van het team
- Geef open en eerlijke feedback over verwachtingen en prestaties. Met het 'sparen' van de oudere werknemer bewijs je hem een slechte dienst
- De positieve prikkel van mogelijke loopbaanontwikkeling en promotie werkt ook bij oudere werknemers
- Help oudere werknemers met de planning van de tweede helft van hun leven
- Een goede werk-privť-balans is voor oudere werknemers minstens zo belangrijk als voor werkende ouders

Rol overheid
Hans Leentjes: "Een duurzame en groeiende economie zal in de nabije toekomst niet mogelijk zijn zonder een sterke en levendige arbeidsmarkt waarvan oudere werknemers deel uitmaken, evenals andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. De overheid staat voor de taak om stimuleringsmaatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op langer werken. Van werkgevers mag worden verwacht dat ook zij zich inzetten om ouderen langer te behouden. Voor veel landen geldt dat alleen zo een financiŽle pensioencrisis kan worden afgewend."


The war on Bica ..... Dr S Rodenhuis

http://www.kanker-therapie.nl/video.html#


Verkeerslawaai vergroot risico op gezondheidsproblemen

In opdracht van T&E, de Europese federatie voor transport en milieu, heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van geluidshinder op de gezondheid. De resultaten tonen aan dat verkeerslawaai het risico op gezondheidsproblemen vergroot.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14407

xxx


 


3 maart


Video - Food (BBC)


IndustriŽle mythes die onwaar blijken te zijn


Mythe 1: IndustriŽle landbouw zal honger beŽindigen

Niet waar, want: honger wordt niet veroorzaakt door gebrek aan voedsel, maar door armoede. Sterker nog, industriŽle landbouw verhoogt de kosten voor boeren, stimuleert het
verbouwen van exportgewassen en verdrijft boeren in ontwikkelingslanden van hun land.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2260

Mythe 2: IndustriŽle voeding is veilig, gezond en voedzaam

Niet waar, want: industriŽle landbouw laat schadelijke bestrijdingsmiddelen achter in groenten en fruit met, maakt boeren en consumenten ziek en voegt antibiotica en groeihormonen toe.
Sterker nog, door industriŽle landbouw nemen voedselveiligheid en voedingswaarde af en nemen ziekten als kanker, hartkwalen en zwaarlijvigheid toe.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2261

Mythe 3: Industrieel voedsel is goedkoop

Niet waar, want: sociale kosten en de kosten van schade aan milieu en gezondheid worden niet in de prijs doorberekend. Sterker nog, door industrieel voedsel nemen deze kosten
aanmerkelijk toe. Zelfs komende generaties zullen nog een prijs voor dit voedsel moeten betalen.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2262

Mythe 4: IndustriŽle landbouw is efficiŽnt

Niet waar, want: kleinschalige boerderijen produceren meer landbouwproducten per hectare. Sterker nog, grote boerderijen met minder diversiteit hebben meer technische en chemische
toevoegingen nodig. Dat is schadelijk voor het milieu.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2263

Mythe 5: IndustriŽle voeding biedt meer keuze

Niet waar, want: de supermarkt biedt alleen de illusie van keuze. Sterker nog, industriŽle landbouw heeft het tragische einde ingeluid voor duizenden soorten gewassen. Bovendien: wat
valt er te kiezen als etiketten niet aangeven welke bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt en of ingrediŽnten genetisch zijn gemanipuleerd?

http://www.ode.nl/article.php?aID=2264

Mythe 6: Biotechnologie lost de problemen van industriŽle landbouw op

Niet waar, want: biotechnologie biedt geen antwoord op deze problemen. Sterker nog, biotechnologie is slecht nieuws voor hongerbestrijding, voedselveiligheid, biodiversiteit en boeren
die zelfvoorzienend willen werken.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2265

Leendert


LNV waarschuwt voor gevaarlijke ziektekiemen

Bepaalde ziektekiemen die bij schapen en geiten abortus veroorzaken, kunnen ook voor mensen gevaarlijk zijn. Dit maakt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) vrijdag bekend.

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/70380


Ouders: buitenspelen gezond maar lastig

Veel ouders vinden het gezond voor hun kind om buiten te spelen, maar het gebeurt te weinig. Dat zeggen ouders die meewerkten aan een onderzoek van Jantje Beton. Bijna alle ondervraagde ouders vinden het belangrijk dat hun kind buitenspeelt, vooral voor de gezondheid en de sociale ontwikkeling.

http://www.nu.nl/news/1458171/151/Ouders%3A_buitenspelen_gezond_maar_lastig.html


Kopersokken tegen voetschimmels op de markt

De oorlog tegen voetschimmels lijkt begonnen. Het Amerikaanse bedrijf Renfro, met een Europese vestiging in Almelo, brengt nog dit voorjaar sokken op de markt met daarin koper verwerkt.

http://www.nu.nl/news.jsp?n=1457131&c=151&rss


Aantal onnodige blindedarmoperaties sterk afgenomen

Het aantal onnodige blindedarmoperaties is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 1996 was dit percentage nog 24 procent, tien jaar later bleek dit nog maar 3 procent te zijn.

http://www.nu.nl/news.jsp?n=1457824&c=83&rss


Nederlander drinkt meer water, minder frisdrank

De Nederlandse consument heeft het afgelopen jaar minder frisdrank, maar meer (verpakt) water gedronken. Dit blijkt zondag uit de voorlopige jaarcijfers over 2007 van de Nederlandse Frisdranken Industrie.

http://www.nu.nl/news/1459656/37/Nederlander_drinkt_meer_water%2C_minder_frisdrank.html


Steeds meer vrouwen hebben Korsakov

Het aantal vrouwen in Amsterdam met het syndroom van Korsakov neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van Zorggroep Amsta en de GGZ. De klachten beginnen op steeds jongere leeftijd en worden ook ernstiger.

http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=33343


MRSA-bacterie in Meander

In het Meander Medisch Centrum, locatie De Lichtenberg in Amersfoort, is op de afdeling interne geneeskunde bij een patiŽnt de MRSA-bacterie geconstateerd.

http://www.ad.nl/utrecht/amersfoort/2092850/MRSAbacterie_in_Meander.html


IGZ bevoegd om op te treden tegen gevaarlijke medische hulpmiddelen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt bevoegd om medische hulpmiddelen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid uit de handel te nemen en verbieden voor gebruik en handel. Door aanpassing van de Wet op de Hulpmiddelen is optreden van het Openbaar Ministerie niet meer nodig.

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/70373


Horizon: What on Earth is Wrong With Gravity?

Particle physicist and ex D:Ream keyboardist Dr. Brian Cox believes that the answer to the meaning of the universe lies in gravity. On a road trip across the USA, Brian fires lasers at the moon in Texas and goes wild in the desert in Arizona. He encounters the bending of space and time at a maximum security military base and tries to detect ripples in our reality in the swamps of Louisiana.


Amerikaanse rechter heft blokkade Wikileaks op

De klokkenluiderssite Wikileaks is weer online. Rechter Jeffrey White uit San Francisco, die kort geleden oordeelde dat het domein Wikileaks.org van het net moest worden gehaald, trok na een hoorzitting vrijdag dit bevel weer in.

http://pro.tweakers.net/nieuws/52188/amerikaanse-rechter-heft-blokkade-wikileaks-op.html


Internationaal nieuws

Real-time imaging device may improve surgery for congenital colon disease
Airborne bacteria may play large role in precipitation
Genetic factors in smoking also increase risk of chronic bronchitis
Certain vitamin supplements may increase lung cancer risk, especially in smokers
Cancer-related protein may play key role in Alzheimer's disease
ASU researcher may have discovered key to life before its origin on Earth
Weill Cornell team identifies potential new drug targets against hormone-dependent breast cancer
Researchers find possible target to treat deadly bloodstream infections
Rutgers researchers unlock mysteries of vitamin A metabolism during embryonic development
Researchers have discovered a gene that can block the spread of HIV
U of Minn researchers discover genetic cancer link between humans and dogs
Treatment for disease that affects estimated 1 in 2000 children gets them to eat again
New genetic association with schizophrenia found by researchers
UT Southwestern surgeons complete North Texas' first single-incision gallbladder removal
First look = Princeton researchers peek into deepest recesses of human brain
Blocking protein kills prostate cancer cells, inhibits tumor growth, Jefferson scientists find
Protein protects lung cancer cells from efforts to fix or kill them
Tendon complications, though rare, linked to statins
insulin therapy may be harmful to the critically ill
Tobacco use, secondhand smoke exposure during pregnancy, may threaten health of women and children
Scientists discover how cigarette smoke causes cancer - Study points to new treatments, safer tobacco
Extract of broccoli sprouts may protect against bladder cancer
New blood marker may predict prostate cancer spread
Scripps research scientists devise approach that stops HIV at earliest stage of infection
St. Jude researchers find key step in programmed cell death
TU Delft tests windmill for seawater desalination
Genes involved in inflammation may hold clue to age-related macular degeneration
Certain antioxidants may reduce acrylamide in food
Receptor revealed that turns on genes after consuming unsaturated fats
Use Selenium and Zinc to Ward Off Cancer and Boost Immunity
80 Percent of Suicide Victims Took Antidepressant Drugs
If You Are a Wine Drinker, Here Are Facts You Should Know
Novel Mechanism Found That May Boost Impaired Function of Leukemia Protein
Increased Allergen Levels in Homes Linked to Asthma
Neurofeedback Helping Those with Autistic Disorders
Is depression good for you?
Next United States Food and Drug Commissioner must be a Consumer Protectionist!!!!
Young babies can be 'allergic to milk', experts say
Stop Monsanto's RoundUp Ready (RR) Sugar Beet!
FDA Warns of Allergy to Denture Cleansers
New study blames heat for leaching of chemical from plastics
Studies Show that Honey Promotes Healing
Study Finds Sleep Helps Protect Small Children from Injuries
Dried Fruit Warning - Prunes and Pears Found to Contain High Levels of Acrylamide Chemicals
Breakthrough in study of childhood cataracts
New Jersey joins states seeking to ban toxic chemicals in baby products
Lipitor Lowers Cognitive Ability in Women, Doctor Says
Bamboo leaves again show anti-acrylamide potential
Top Heart Expert Urges FDA to Retract Health Claim for Soy Protein
The Missed Diagnosis - Celiac Disease

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


1 maart


Alle video's van IOCOB.NL op YOUTUBE

Bravo en nogmaals Bravo ! DE actuele complementaire professionelen in Nederland.
Ga even kijken en stuur ze een berichtje >info@iocob.nl
Komplimenten krijgen is namelijk L E U K .

http://www.youtube.com/results?search_query=iocob.nl&search_type=

xxx


Medische fouten: fraude door medische sector, de NPCF wordt wakker....

Blijkbaar heeft SIN-NL een voortrekkersrol ten aanzien van het signaleren van misstanden in de medische sector, klokkenluider, zo worden we ook wel genoemd. Dit is een rol waar wij niet voor gekozen hebben. Het is het gevolg van het slachtoffer worden van medische fouten. Hierdoor hebben we ondanks zeer ernstige fysieke aandoeningen veroorzaakt door medici, geen toegang meer tot medische zorg, een onmenselijke situatie. Door onderzoek hebben we een aantal misstanden in de zorg blootgelegd en....ziedaar ook de NPCF komt langzaam tot een reŽele benadering, zij het te langzaam. Op 26.2.2008 publiceren zij een brief aan de afdeling curatieve Zorg van VWS waar Iris van Bennekom per 1.4.2008 aantreedt over fraude met declaraties door artsen en ziekenhuizen.

Belangrijk item waar beslist dringend verbeteringen noodzakelijk zijn.
Zou de NPCF onze website gelezen hebben?
Dit publiceerden wij vorig jaar:

De medische fout : de arts, het medisch dossier en de verzekering: FRAUDE!
Zoals blijkt uit oa de oratie van Prof.J.Legemaate mei 2006 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, informeren artsen veelal hun patienten niet dat een medische fout heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor is angst voor juridische procedures.

De arts ontkent derhalve de medische fout en schrijft deze NIET in het medisch dossier. Indien de patient tijdelijke of permanente schade van de medische fout heeft, leidt deze ontkenning van de arts tot een foutief dossier, tot fraude.

De patient krijgt namelijk geen adequate vervolgdiagnostiek en behandeling, want anders zou hij alsnog op deze manier over de fout geinformeerd worden. Wanneer er sprake is van overlijden door medisch incorrect handelen, wordt veelal toch een natuurlijke doodsoorzaak ingevuld......terwijl er wellicht sprake is van doodslag of moord, indien de patient opzettelijk aan zijn lot wordt overgelaten en na de medische fout geen adequate medische hulp meer kreeg.Dit heeft ook implicaties voor de officiŽle overlijdensgegevens, daar de doods-oorzaak ofwel onnauwkeurig cq onjuist of onvolledig is geregistreerd.

De inhoudelijke fraude strekt zich aldus uit op medisch gebied,en op financieel en verzekeringsgebied.
De inadequate diagnostiek en behandeling wordt in het medisch dossier beschreven, vaak ook in het verpleegkundig dossier en wordt gedeclareerd bij de verzekering.

Zonder directe informatie van de patient kan de verzekering de juistheid van de declaratie's van de patient niet controleren. Zo krijgen de frauderende arts en het frauderende ziekenhuis ten onrechte de inadequate diagnostiek en inadequate ligdagen zonder enige controle volledig vergoed. Het is helaas gebleken dat medisch adviseurs(artsen) van verzekeringen ook in deze meer waarde hechten aan het belang van de loyaliteit naar hun collegae-medici dan aan loyaliteit naar hun werkgever.

Artsen , ziekenhuizen en verzekeringen werken hand aan hand aan het instandhouden van een systeem van doodzwijgen van medische fouten. Medische fouten worden niet geregistreerd en niet geanalyseerd. Zo wordt ook niet geleerd van medische fouten en is er geen systeem van preventie. Er is internationale consensus dat 50% van de medische fouten te voorkomen is! Waarom staat de overheid toe dat patienten onnodig slachtoffer worden van medische fouten, invalide raken en zelfs sterven? Waarom staat de overheid de structurele fraude op medisch, administratief en financieel gebied door deze beroepsgroep toe?

Nader commentaar overbodig. Actie van overheidswege is dringend geboden. Overigens vragen wij om ons per direct eerlijke informatie en herstelbehandeling te geven. Reageer svp via info@sin-nl.org

Friday 29-02-2008

www.sin-nl.org

EEN DUBBELGROOT BRAVO VOOR SIN-NL !!!

Huisartsen, verzekeringsartsen, UWV-artsen, kortom ALLE artsen in NL frauderen met ALLE gevolgen van dien: schending van de rechten van de mens, poging tot doodslag en het afnemen van eigendom.
Oftewel TOTALE UITSLUITING uit de maatschappij

Het kan ook U overkomen !

xxx


Video - Do You Have a Toxic Home?


TV - Zembla - 2 maart - Het CO2-alibi

Misleiding bij CO2-compensatie

De energieproducenten werken hard aan een groen imago door zogenaamd duurzame producten in de markt te zetten. Een daarvan is 'groen gas'. Dat is gewoon gas waarvan de CO2 wordt gecompenseerd, onder andere met bomen. Deze bomen zijn vijftien jaar geleden via de energierekeningen al betaald door de consument en nu wordt er voor een tweede keer goede sier mee gemaakt. Dat gebeurt onder andere met bomen in Oeganda. ZEMBLA ging naar Oeganda en hoorde hoe mensen van hun land gejaagd zijn voor de aanplant van Nederlandse bomen.

Zondag 2 maart 2008 om 21.45 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2.

“Mijn geiten en koeien zijn gedood. Mijn huis is platgebrand. Mijn koffiebomen en bananenbomen zijn omgehakt. Er zijn nieuwe bomen voor in de plaats gezet. Ik had niets meer en moest weg. Ik kon me niet verdedigen tegenover de wapens waarmee ze kwamen”.  Dit vertelt Chele Musamali. Hij is in 1993 van zijn land verjaagd in de buurt van Mount Elgon in Oeganda. Op ditzelfde land worden een jaar later met
Nederlands geld bomen geplant. Bomen in Oeganda die de CO2 uitstoot hier in Nederland moeten compenseren. De bewoners zijn boos en hebben een jaar geleden weer bezit genomen van wat zij hun eigen land noemen.

http://zembla.vara.nl/


Video - Vitamin C IV Fights Cancer


Antidiabetes middelen doen het tegenovergestelde

Er zijn enkele relatief nieuwe middelen tegen diabetes op de markt gekomen. Ze verlagen het bloedsuiker wel, maar de kans op complicaties wordt verhoogd door die middelen.

http://www.iocob.nl/algemeen/antidiabetes-middelen-doen-het-tegenovergestelde.html

xxx


Darm, schimmels en diabetes

Los van het feit dat antilichamen, door een ontregeld (darm-) immuunsysteem, schade kunnen toebrengen aan de Ŗ-cellen in de eilandjes van Langerhans, bestaan ook de volgende verbanden tussen de darm en het ontstaan van diabetes, met name type II als acquired syndrome. Als etiologische factor speelt de balans tussen energieinname en energieverbruik een belangrijke rol. Niet alleen de energie-inname - kan zowel te veel als te weinig zijn - heeft een invloed op de bloedglucosespiegel, ook het energieverbruik heeft een duidelijke invloed.

De invloed op de bloedglucosespiegel wordt groter naarmate het brein meer en meer energie verbruikt. Immers het brein is een grootverbruiker van energie. In de huidige maatschappij zijn steeds meer mensen 'cerebrale topsporters' geworden. De onbalans tussen energietoevoer en energieverbruik is aanleiding voor een toename van de insulineproductie (hyperinsulineamie) die uiteindelijk wordt gevolgd door - een mate van - insulineresistentie. Naast overstimulatie van het Enteric Nervous System (ENS) - dat op zich al meer cerebraal energieverbruik geeft - spelen schimmelmetabolieten uit een verstoord darmmilieu in de voorgeschiedenis van diabetes, maar ook tijdens, een belangrijke rol.

Schimmels, met name candida albicans, zijn in staat om Arabinose te produceren. Arabinose is een (abnormale) suiker. Arabitol (ook Arabinitol) lijkt op Arabinose en is normaal erg laag in bloedserum van gezonde personen, maar als mensen zieker worden - gekoloniseerd raken - van/door een schimmel, dan stijgt deze waarde. Bij een extreme kolonisatie - invasieve candidiasis - stijgt deze waarde tot 1000 maal de controle groep. Veel literatuur bevestigt deze bevindingen in zowel mens als dier. Waarschijnlijk  kunnen mensen arabitol omzetten in arabinose, maar het kan ook door darmbacteriŽn plaatsvinden.

Lees verder op:
http://www.fonteine.com/darm_diabetes.html


Verhoogde koperconcentratie in Ieperse bodem is gevolg van eerste wereldoorlog

In de regio rond Ieper heeft de bovengrond een sterk verhoogde concentratie van koper, goed voor 2800 ton of 3,7 miljoen ontplofte granaten. De concentratie is het gevolg van de oorlogsactiviteiten die er
tijdens de eerste wereldoorlog plaatsvonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (vakgroep Bodembeheer en bodemhygi√ęne) van de Universiteit Gent. De studie verscheen onlangs in het internationale wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Soil Science. De studie wijst voor het eerst de Eerste Wereldoorlog aan als oorzaak van de regionale verhoging van de koperconcentratie in de bovengrond rond Ieper. Deze koperaanrijking kan wijzen op een tot op
heden niet erkend milieuprobleem in de regio.

Granaten

De aanrijking van bodems met zware metalen wordt doorgaans toegeschreven aan industriŽle activiteiten. Historische oorlogsvoering wordt veelal vergeten als mogelijke oorzaak. Tijdens de eerste wereldoorlog werden in Vlaanderen nochtans tientallen miljoenen granaten afgevuurd, vooral in de boog rond Ieper waar de drie Slagen van Ieper (1914, 1915 en 1917) alsook het Duitse lenteoffensief van 1918 plaatsvonden. Ieder granaat bevatte meerdere zware metalen, in de eerste plaats koper, maar ook zink en soms lood. Bij ontploffing verspreidden deze elementen zich en mengden ze zich met de bodem waar ze grotendeels op geadsorbeerd bleven tot op heden, ondanks massale opruimings- en grondniveleerwerken na de oorlog.

2700 meetpunten

Op basis van meer dan 2700 meetpunten, gesitueerd in West-Vlaanderen en afkomstig uit de OVAM-data­bank met bodemanalyses, blijkt dat de bovengrond (0-50 cm) van de regio rond Ieper duidelijk
aangerijkt is met koper. In de rest van de provincie werden ook koperaanrijkigen teruggevonden, maar deze hadden een beperktere ruimtelijke uitbreiding en konden gerelateerd worden aan lokale industriŽle
activiteiten.

Mogelijk milieuprobleem
De koperaanrijking in de regio rond Ieper kan wijzen op een onbekend regionaal milieuprobleem met zware metalen en organische verbindingen afkomstig van toxische munitie. De gifgasgranaten waren
immers gevuld met toxische stoffen zoals mosterdgas of arseenverbindingen. Zo vonden Duitse onderzoekers in 2000 op een oude munitieverbrandingssite nabij Ieper arseenconcentraties in de bovengrond
die meer dan 50 keer de OVAM-saneringsdrempelwaarde overschreden. Diepgaander onderzoek naar de milieu-impact van historische oorlogsactiviteiten is dan ook ten zeerste aangewezen.

 

 

Koper speelt een belangrijke rol bij Alzheimer/Dementie, lees maar eens op
www.alzheimer-copper.com

Ron


Video - Anti-Depressants No Better Than Placebos, Study Suggests


Radareffect tijdelijk (big pharma weer happy.....)

In het laatste kwartaal van 2007 is het aantal verstrekkingen van cholesterolverlagende geneesmiddelen (statines) weer sterk toegenomen. De gevolgen van de Radaruitzending van maart 2007 bleken tijdelijk: in september waren het aantal starters en stoppers met statines weer in evenwicht. In 2007 deden wij in het Pharmaceutisch Weekblad van week 36 (PW 2007-36) verslag van het aantal starters en stoppers van statines als direct gevolg van de Radaruitzending van 5 maart 2007. Op dat moment konden wij nog niet het volledige beeld schetsen, omdat het effect van de uitzending nog niet compleet meetbaar was. Dat, en het feit dat er op 21 januari 2008 opnieuw een Radaruitzending aan het gebruik van cholesterolverlagers is gewijd, is aanleiding om nog een keer over de statines verslag te doen.

Verstrekkingen nemen toe
Het aantal verstrekkingen van statines door openbare apotheken oversteeg in 2007 voor het eerst de 6 miljoen. De stijging ten opzichte van het jaar daarvoor bedraagt 9,7%. Deze toename lag niet het gehele jaar door op dat peil. In het eerste kwartaal was er een stijging met 17% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006, terwijl in het tweede en derde kwartaal de toename bleef steken op ca 5%. In het 4e kwartaal was de toename 11%. Een aannemelijke oorzaak voor de lagere stijging in kwartaal twee en drie is de genoemde Radaruitzending. Het effect van de uitzending op het aantal verstrekkingen is dan van tijdelijke aard.

Sterke stijging rosuvastatine (Crestor)
Niet bij elke statine steeg het aantal voorschriften in dezelfde mate. Rosuvastatine (15,5%) en simvastatine (14,3%) stegen bovengemiddeld, terwijl atorvastatine met een toename van 6,5% achterbleef. Echte dalers zijn er niet want ook de andere 2 statines hadden vrijwel hetzelfde aantal voorschriften als het jaar ervoor (99,1%).   Simvastatine is met ruim 2,6 miljoen verstrekkingen de meest verstrekte statine van 2007, atorvastatine volgt met bijna 1,9 miljoen afleveringen. Pravastatine en rosuvastatine hebben beide 700.000 verstrekkingen op hun naam.

Starters en stoppers
Voor elke maand in 2006 en 2007 hebben wij, op dezelfde wijze als in PW 2007-36, het aantal starters en stoppers van statines bepaald. Een starter is gedefinieerd als iemand aan wie voor het eerst in een half jaar een statine is verstrekt. Een stopper is iemand aan wie in de 4 maanden voorafgaand aan een meetmaand een statine is verstrekt, maar in die maand en de 3 maanden erna niet. Omdat de SFK stoppers kenmerkt met het moment van de laatste verstrekking uit een effect zich al een aantal maanden eerder in de grafiek. Iemand aan wie in december 2006 voor de laatste keer een statine is versterkt en die in maart besluit te stoppen wordt als stopper bij de maand december vastgelegd.

Stoppers en starters
Ook bij de stoppers en starters bleek het Radareffect tijdelijk (figuur). Nadat het aantal stoppers van 30.000 naar 41.000 per maand steeg, nam dat aantal weer af tot 31.000 in september 2007. Het aantal starters liep terug van bijna 41.000 tot 27.000 in april 2007. Daarna steeg het weer, om in september met 30.000 bijna in evenwicht te zijn met het aantal stoppers. In oktober steeg het aantal starters plotseling naar niveau van voorheen: 38.000.

Op maandag 21 januari heeft Radar opnieuw het veelvuldig gebruik van statines aan de kaak gesteld. Waarschijnlijk heeft de hernieuwde aandacht opnieuw gevolgen voor het aantal starters en stoppers.

 

En nog wat stof tot nadenken over deze wondermiddelen van de medicijnmannen

http://www.fonteine.com/statines.html
http://www.fonteine.com/statines_lipitor.html
http://www.fonteine.com/statines2.html
http://www.fonteine.com/cholesterol.html
http://www.fonteine.com/cholesterol_mythe.html
http://www.fonteine.com/crestor.html


Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Het kabinet sluit met dit aantal uren aan bij de grens die de Belastingdienst hanteert als criterium voor zelfstandigenaftrek. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. Dit staat in het Wetsvoorstel zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De belangrijkste reden om tot deze regeling te komen is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen verzekeren zich niet tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. De nieuwe regeling vermindert de financiŽle noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. Eerder heeft de rechter vastgesteld dat de regering op grond van internationale verplichtingen geen plicht heeft om met een regeling te komen voor zwangere zelfstandigen. De regeling geldt ook voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige. Het wetsvoorstel regelt opname van het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in de Wet arbeid en zorg. De regeling wordt uitgevoerd door de UWV en betaald uit de algemene middelen. De kosten bedragen dit jaar naar verwachting 14,5 miljoen euro en vanaf 2009 jaarlijks 27 miljoen euro. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2008.

Het Verzekeringsblad


Dekt het woord HUISARTS nog wel de lading?

PatiŽnten klagen over de bereikbaarheid van huisartsen
De bereikbaarheid van de huisarts zit veel mensen hoog. Dat er een probleem is met de bereikbaarheid van veel huisartsen, wordt bevestigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In een rapport van juli 2007 concludeert de NZa dat veel huisartsen na drie uur in de middag nauwelijks meer te bereiken zijn. Veel patiŽnten gaan daardoor meteen naar het ziekenhuis, en dat is extra duur. De NZa vindt dat huisartsen telefonisch beter bereikbaar moeten zijn voor de patiŽnt, maar patiŽnten moeten ook vaker fysiek de praktijk van de dokter kunnen bezoeken. De NZa wijst erop dat de overheid in 2006 afspraken met de huisartsen heeft gemaakt over onder meer verbetering van hun service aan patiŽnten. Ook moeten artsen kunnen aantonen dat de kwaliteit die ze leveren goed is. De NZa stelt dat de huisartsen nog veel aan hun werkwijze en organisatie moeten verbeteren.

Concurrentie op komst: SOS Arts
Mensen die ongeacht het tijdstip in noodgevallen binnen een uur een arts aan huis willen hebben, kunnen met ingang van 1 september a.s. een landelijk alarmnummer bellen. SOS Arts wil volgens initiatiefnemer Arnold Verhoeven een landelijk dekkend netwerk van ongeveer zevenhonderd huisartsen bieden, die dag en nacht binnen afzienbare tijd huisbezoeken afleggen. De organisatie wordt opgezet naar Frans model waar een dergelijke service al veel langer bestaat. Met het plan wil Verhoeven iets doen aan de slechte bereikbaarheid van huisartsen in met name de nacht en het weekeinde.

Reacties
Uit de reacties blijkt dat huisartsen en zorgverzekeraars hier niet om staan te springen. De Landelijke Huisartsen Vereniging stelt dat de huisartsenposten al veel hebben gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren na een kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2004. Een woordvoerder vindt het niet wenselijk als twee soorten huisartsenzorg naast elkaar komen te staan. Ook wijst de huisartsenvereniging erop dat de SOS artsen de patiŽnt helemaal niet kennen, in tegenstelling tot de reguliere huisarts.

Volgens een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland zouden huisartsen binnen het huidige stelsel hun bereikbaarheid moeten verbeteren. Daar komt bij dat SOS Arts in aanmerking wil komen voor het duurdere tarief voor een bezoekje door een vreemde dokter. Dat is 28 euro meer dan het tarief van 9 euro voor een gewoon consult van de huisarts. Minister Klink van Volksgezondheid heeft laten weten dat hij in principe positief staat tegenover particuliere initiatieven, maar nog wel wat vragen heeft over onder andere de opslag van patiŽntgegevens en de financiering.

Misschien wat meer marktwerking?
De opstelling van minister Klink is begrijpelijk. Hij is immers een van de architecten van het nieuwe zorgstelsel, waarin zorgverzekeraars geacht worden in het belang van hun verzekerden zorg in te kopen. Het is ook de bedoeling dat nieuwe toetreders makkelijker toegang krijgen tot de markt. PatiŽnten krijgen daardoor meer keuzemogelijkheden. Huisartsen moeten hun best doen om hun patiŽnten in de eigen praktijk te houden en wie weet gaat het dan ook de goede kant uit met de bereikbaarheid.

Raad voor de Volksgezondheid


Privť surfen is uren stelen van de baas

Naar huis bellen, privť mailen of surfen tijdens werktijd. Er zijn werknemers die 4,9 uur per week in de baas zijn tijd bezig zijn met privťzaken, zo blijkt uit onderzoek van Ernst & Young via de ICT
barometer. "Je steelt uren van de baas", vindt Ria Engels. Engels werkt als gemeentesecretaris in Oss. Zij geeft leiding aan ongeveer 700 ambtenaren, van wie er 500 een werkplek hebben met internet.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14381

xxx


Ik surf heel wat uurtjes per dag !! Maar ik ben gelukkig eigen baas :))

Ron


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats