weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 


15 maart


Video - Soil: The Secret Solution to Global Warming


Antibiotica helpt niet bij bijholteontsteking

Het heeft geen zin om patiŽnten met een bij- of kaakholteontsteking antibiotica te geven. Dat concludeert onderzoeker Ted van Essen van het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet dat zaterdag verschijnt.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article941164.ece/
Antibiotica_helpt_niet_bij_bijholteontsteking#readmore


Gevangen wolaap lijdt aan hoge bloeddruk

Wolapen planten zich in gevangenschap slecht voort en sterven jaren eerder dan hun soortgenoten in het wild. Te suikerrijk voedsel speelt hierin een grote rol. Het maakt de wolapen gevoelig voor stress, met een te hoge bloeddruk tot gevolg, zo ontdekte de Wageningse promovenda dr. Kimberly Ange-van Heugten in haar promotieonderzoek. De wolaap leeft in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika, maar wordt ernstig bedreigd door verlies van leefgebied. Dierentuinen hopen de primatensoort met fokprogramma's te behouden. Wereldwijd leven er nu bijna negentig wolapen in gevangenschap, maar dit aantal daalt. De meeste in gevangenschap geboren wolaapjes halen hun eerste levensjaar niet. Bovendien sterven de volwassen apen op veel jongere leeftijd dan hun soortgenoten in het wild. 'In totaal sterven er meer wolapen in gevangenschap dan er geboren worden. Dit geeft aan hoe kritiek de situatie is', zegt Ange-van Heugten.

Wageningen Universiteit


Video - Patent a Pig - Natural Genes Issue Highlights


De zieke werknemer en privacy

Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

Als gevolg van het actief ziekteverzuimbeleid, de strenge re-integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever en de verplichting voor de werkgever om langer loon door te betalen, hebben werkgevers behoefte aan steeds meer informatie over hun zieke werknemer. Ook andere partijen zoals arbodiensten hebben deze informatie nodig. Deze toenemende behoefte aan informatie raakt direct aan de privacy van de zieke werknemer. Om alle partijen te informeren over de geldende privacyregels publiceerde het CBP in 2004 de studie De zieke werknemer en privacy. De wetgever heeft op het terrein van de sociale zekerheid sindsdien niet stil gezeten. Daarom brengt het CBP vandaag een tweede, geheel geactualiseerde versie van het rapport uit.

http://www.cbpweb.nl/documenten/av_27_Zieke_werknemer.stm


Planten hebben geen hersenen

Planten zitten razend ingewikkeld in elkaar. Ze kunnen dingen die we vroeger voor onmogelijk hielden. Maar het gaat te ver om ze intelligentie of hersenen toe te dichten, zoals plantenneurobiologen doen. Dat schrijft de Wageningse hoogleraar Gewasfysiologie prof. Paul Struik in een artikel in Journal of the Science of Food and Agriculture. Nieuw onderzoek naar de manier waarop planten met elkaar en andere organismen communiceren en naar de wijze waarop ze informatie uit de omgeving waarnemen en zich aanpassen, is voor een aantal plantenwetenschappers genoeg reden om ze intelligentie toe te dichten. De plantenneurobiologen hebben een eigen organisatie opgericht en publiceren regelmatig in hoogaangeschreven wetenschappelijke tijdschriften. Planten kunnen volgens hen niet langer gezien worden als passieve wezens die overgeleverd zijn aan de natuurkrachten en daar slechts via reflexen op reageren. Planten nemen hun omgeving waar, en maken zelfs kosten-batenanalyses voor ze reageren op veranderende omstandigheden. Ze leren volgens plantenneurobiologen ook van eerdere ervaringen. Struik vindt dat de plantenneurobiologen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het wetenschappelijke debat, maar de gewasfysioloog wil de termen ‘hersenen’ en ‘intelligentie’ niet gebruiken voor planten. ‘Dat zet mensen op het verkeerde been. Je suggereert iets dat bijna metafysisch is.’ Volgens Struik moeten wetenschappers streven naar de simpelst mogelijke verklaring voor de verschijnselen die ze waarnemen. ‘Intelligentie’ voldoet volgens hem niet aan dat criterium.

Wageningen Universiteit


Verwerkingsgraad bereikt hoogtepunt

Apothekersassistenten hebben nooit eerder zoveel recepten verwerkt als in 2007. Het aantal FTE’s aan apothekersassistenten is vorig jaar flink gegroeid, maar het aantal voorschriften steeg sterker. De werkdruk in de apotheek is hiermee verder toegenomen.

http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2008/2008-11.html


Depressieve patiŽnt na beroerte vaker naar verpleeghuis

PatiŽnten met een depressie die een beroerte krijgen, hebben een grotere kans dat ze na ontslag uit het ziekenhuis niet teruggaan naar huis maar worden opgenomen in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Onderzoekers van het NIVEL, het Trimbos Instituut, het AMC en de VU publiceerden dit onlangs in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Stroke.

Een depressie na een beroerte komt veel voor. Ongeveer eenderde van de patiŽnten heeft na de beroerte een depressie, waardoor onder meer het herstel langer duurt. Over de invloed van een depressie vůůr een beroerte is echter weinig bekend. Onderzoekers van het NIVEL, Trimbos Instituut, het AMC en de VU deden hier onderzoek naar. Zij publiceerden hun resultaten onlangs in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Stroke.

Verpleeghuis
Een op de vijf patiŽnten overleeft een beroerte uiteindelijk niet. Van degenen die de beroerte overleven hebben - na ontslag uit het ziekenhuis - de patiŽnten met een depressie vooraf een bijna vijf keer grotere kans op opname in een verpleeghuis of andere instelling. PatiŽnten met andersoortige psychiatrische aandoeningen en zonder psychische problemen kunnen na ontslag relatief vaker naar huis. In de duur van het ziekenhuisverblijf vonden de onderzoekers geen verschillen.

De onderzoekers keken naar ziekenhuisverblijf en ontslag van drie groepen patiŽnten: 41 patiŽnten met depressie, 62 patiŽnten met een andersoortige psychiatrische aandoening en 211 patiŽnten zonder psychiatrische problemen. Ze analyseerden hiervoor gegevens uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk en gegevens uit ziekenhuizen.

Slechter herstel
Om de mechanismen achter het grotere aantal verpleeghuisopnames van deze patiŽnten te ontrafelen is nog verder onderzoek nodig. NIVEL-onderzoeker FranÁois Schellevis: "Het is mogelijk dat zij zich door symptomen van depressie, zoals neerslachtigheid, minder motivatie, energie en concentratie, moeizamer en langzamer kunnen aanpassen aan de hersenschade door de beroerte. Of dat ze afhankelijker zijn en blijven door de depressie. Het is ook mogelijk dat de gevolgen van de beroerte ernstiger zijn door de bestaande depressie. We weten het nog niet. Verder onderzoek kan wellicht ook aanknopingspunten bieden voor de behandeling. Zodat daarin al direct wordt meegewogen dat een patiŽnt ook depressief is, waardoor de uitkomsten misschien verbeteren."

Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Gezondheidszorg (NIVEL)


 


14 maart


'GMO / OGM': de onzichtbare bedreiging

ARTE: 3 jaar onderzoek naar de grootste zaadhandel van de planeet

Een magistrale en alarmerende reportage over de multinational Monsanto die 90% van de OGM -culturen wereldwijd 'in handen heeft'. De documentaire legt uit dat talrijke wetenschappers in diskrediet zijn gebracht of zijn ontslagen omdat zij tegengestelde conclusies hebben gesteld; conclusies die Monsanto niet 'uitkwamen'; Monsanto die een extreme lobby hanteert. Alle gegevens van deze reportage zijn vrij te vinden via Internet.

Nota bene: de reportage is vanaf 11 maart 2008 7 dagen te zien op Internet.

De vrucht van een enquÍte gedurende 3 jaar : 'Le Monde selon Monsanto - de wereld volgens Monsanto', hertraceert de geschiedenis van de grootste zaadhandelaar van onze aarde. Transgenetische soja, maÔs en katoen winnen snel terrein richting de grote barriŤre die de milieubeschermers hebben opgeworpen.
Journaliste en schrijfster Marie-Monique Robin, van het homonyme boekwerk (Uitgeverij La Dťcouverte) wat vorige week is uitgekomen, heeft zich gebogen over het verleden van de firma van Saint-Louis in de Missouri (USA); producent van de PCB (polychlorobiphenyles, verkocht in Frankrijk onder de naam 'pyralene'), van een 'oranje' onkruidverdelger wat op een destructieve wijze is gebruikt in Vietnam en van groeihormonen in de melk en vlees, verboden in Europa.

Een snelle en continue ontwikkeling.

Vandaag de dag komt het werkelijke gevaar - volgens de documentaire - uit de hoek van de snelle en continue ontwikkeling van de OGM, die zo'n 100 miljoen HA omvatten in 2007, waarvan 90% overeenkomt aan de genetische karakteristieke brevetten afgegeven door Monsanto. Het begin van de enquete : duizenden van officiele documenten, wetenschappelijke publicaties en artikelen, verzameld op Google. Om al deze informatie te verifiŽren een aan te vullen, is Marie-Monique Robin (prijs Albert London 1995) afgereisd naar 4 hoeken van de wereld: de USA, India, Paraquay en Mexico, waar 15 originele variŽteiten van de maÔs worden bedreigd door de muterende varianten afkomstig van de andere kant van de Rio Grande. James Maryanski, vroegere coordinator van de Amerikaanse Food and Drug Administation (FDA), bekend dat de autorisatie van het op de markt brengen van de OGM-producten in 1992 het resultaat is van een 'politieke beslissing', op het moment dat de afwijkende meningen in de FDA te horen waren.

Het spectrum van de globalisering

Door de OGM te fabriceren, heeft Monsanto zichzelf verzekerd van een nieuw afzetgebied voor zijn OGM-pesticiden, waarvan 70 % de 'Roundup ready' is, wat inhoudt dat de OGM resistent is aan de onkruidverdelger die alle onkruid verwijderd, maar die ook andere aangrenzende culturen besmet.
' Het is een aanvullende verheldering'. Het is geen film of boek tegen de OGM, maar een deel van het dossier wat heel erg belangrijk is', onderstreept Nicolas Hulot, die het voorbericht heeft geschreven. ' Het perspectief dat de bronnen van voedsel wereldwijd 'geregeld' worden, is voor mij het slechtste spectrum van de globalisering'. En :' de mensen die zich verdedigen, worden voor de rechtbank van Monsanto gestuurd en veroordeeld (omdat zij de zaden zouden hebben gebruikt zonder de 'royalties' te hebben betaald), dat is dus wat ons te wachten staat.' Het tijdelijke verbod van de transgenetische maÔs (MON810) in Frankrijk is alleen een 'strategie' om hierna nog beter het veld te kunnen openen aan de OGM-culturen'.

TV: http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto 11 maart 2008 21h ARTE

Dagblad: www.nicematin.fr, 11 maart 2008 page 54

xxx

 

 

Video - The Genetic Conspiracy


Preventie van werkgerelateerde luchtwegallergieŽn. Advieswaarden en periodieke screening

Veel luchtwegaandoeningen op de werkplek ontstaan doordat mensen stoffen inademen die tot een allergie kunnen leiden. Voorbeelden zijn meelstof en latex.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1660


Angst in Hongkong voor onbekend griepvirus

Hongkong heeft donderdag al zijn basis- en kleuterscholen gesloten om de verdere verspreiding van een nog onbekend griepvirus tegen te gaan. Drie kinderen zijn inmiddels overleden als gevolg van de epidemie.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article512909.ece/Angst_in_Hongkong_voor_onbekend_griepvirus

Marjan


Digitale Schoolborden verviervoudigd

Vier keer zoveel basisscholen als in 2006 werkten vorig jaar met digitale schoolborden. Onderzoek onder leerlingen, docenten en managers op scholen voor po, vo en mbo wijst uit dat het digitale bord de laatste tijd een hoge vlucht neemt. Het in december 2007 door Kennisnet uitgevoerde onderzoek laat zien dat digitale borden langzamerhand de plaats van krijtschoolborden innemen. Op dit moment maakt 48% van de scholen in het PO gebruik van digitale schoolborden. In het VO is dat 60%. Van alle ict voorzieningen is deze het meest gewild. Ruim driekwart van de scholen is van plan in de toekomst een digitaal schoolbord aan te schaffen. Vooral in het primair onderwijs is de stijging van het digitale schoolbord groot. Bijna de helft van de scholen in het PO heeft ťťn of meer digitale borden.

 

En nu de andere kant van dit verhaal

 

Digitale schoolborden zonder gevaar voor kinderen / leerkrachten ?

De Engelse klokkenluider Sam Livermore uit de schoolborden industrie heeft al in de zomer van 2007 de BBC getipt over de risico's van digitale schoolborden.

My concern is there are 250,000 whiteboards in the UK used on a daily basis in our schools and five million students. "Of those five million, four million are totally unaware of the health warnings, and out of those four million two million are children.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6253410.stm

Afgelopen week was er opnieuw een alarmerend bericht over beamers die ook worden gebruikt bij deze moderne schoolborden maar opnieuw blijft het hier verdacht stil. Wordt een klas waar vaak al een ongezond binnenmilieu heerst (schimmels, te hoog CO2 gehaltes, frisdrankmachines, vieze toiletten etc) een nu nog ongezondere plek voor de kids van deze tijd ?

Beamers gevaarlijk voor ogen
Beamers, digitale projectoren voor video- en computerbeelden, kunnen ongemerkt het netvlies van de ogen beschadigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse gezondheids- en veiligheidsautoriteit.
http://www.refdag.nl/artikel/1314398/Beamers+gevaarlijk+voor+ogen.html


Steeds meer arme kinderen in Nederland

In 2006 leefden in Nederland meer kinderen in armoede dan in andere jaren. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde rapport Kinderen in Tel 2008 dat de leefsituatie van de jeugd per provincie en gemeente in beeld brengt, zo liet VN-kinderrechtenorganisatie Unicef donderdag weten.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article512800.ece/Steeds_meer_arme_kinderen_in_Nederland

Marjan


Vaccinatie waanzin in de VS, de sabotage van ons immuunsysteem

Aantal vaccinaties dat een kind krijgt voor zijn 19de jaar

1980 20 vaccinaties
2003 40 vaccinaties
2004 53 vaccinaties
2005 58 vaccinaties
2006 63 vaccinaties
2008 68 vaccinaties

http://www.rense.com/general81/notim.htm

 

 

Vaccination - The Hidden Truth

This is the first half of the shocking but extremely informative video documentary "Vaccination - The Hidden Truth" (1998) where 15 people, .including Dr. Viera Scheibner (a PhD researcher), five medical doctors, other researchers, and parents' experiences, reveal what is really going on in relation to illness and vaccines. With so much government and medical promotion of vaccination for prevention of disease, ironically the important facts presented here come from the orthodox medicine's own peer-reviewed research, of which a total of well over 100,000 pages has been studied by those interviewed. The result is a damning account of the ineffectiveness of vaccines and their often harmful effects. It shows that parents are not being told the truth by the media, the Health Department and the medical establishment, with a medical doctor, Dr. Mark Donohoe, confessing that "It is a problem for me that I am part of a profession that is systematically lying to people." Find out how vaccines are proven to be both useless and have harmful effects to your health and how they are often erroneously believed to be compulsory. Many people simply refuse to believe the truth regardless of how clear it is, but the impeccable documentation presented in this amazing video has changed the minds of many who have seen it.

To view or purchase the whole DVD/video, go to www.vaccination.inoz.com

 


Autisme - To Infuse or Not to Infuse?

Autistic children, it has been discovered, can often be helped dramatically by an infusion of the intestinal hormone secretin. The need and the beneficial response to secretin, I think, are dependent upon the amount of damage to the duodenum and upper small intestine from whatever cause, and on the stomach’s ability to produce adequate hydrochloric acid (HCl) for proper digestion. Since these two things largely determine proper digestion, it is vital that both be present. Without adequate HCl, secretin infusion can, at best, be only partially effective in restoring digestion and proper physical and mental function. With proper HCl present, secretin infusion may be totally unnecessary.


Hier wordt haarfijn uitgelegd hoe verschillende mechanismen werken m.b.t. autisme samen met de oplossingen. Een prachtig naslagwerk.

http://www.geocities.com/aaa_list/infus.htm

Leendert


We laten ouderen te makkelijk gaan

Slechts tien procent van de Nederlandse werkgevers houdt zich serieus bezig met behoud van oudere werknemers en slechts acht procent heeft een beleid om ouderen te werven. "Werkgevers zijn nauwelijks actief in het binden en boeien van oudere werknemers", zegt Hans Leentjes, algemeen directeur van Manpower.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14511

xxx


Astaxanthine

Astaxanthine is een veel krachtiger antioxidant en vrije radicalenvanger dan andere vetoplosbare antioxidanten zoals tocoferolen (vitamine E) en verwante carotenoÔden (bŤtacaroteen, luteÔne). Astaxanthine is meer dan een antioxidant:het heeft onder meer een ontstekingsremmende en afweerversterkende werking, gaat dyspepsie tegen, bevordert het uithoudingsvermogen en spierherstel en helpt tegen vermoeide ogen; om er een paar te noemen.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=15


Co-enzym Q10

Co-enzym Q10 wordt in iedere lichaamscel aangetroffen. De vetoplosbare stof wordt ook wel ubichinon genoemd, wat vrij vertaald zoiets betekent als 'overal aanwezig'. Zonder coenzym Q10 is energievorming in de cel niet mogelijk en sterft de cel. Primair fungeert co-enzym Q10 als co-factor in de oxidatieve fosforylering (celademhaling) in de mitochondriŽn, de cellulaire 'energiecentrales'. Daarnaast is co-enzym Q10 een krachtige antioxidant en radicaalvanger, zorgt het mede voor het soepel houden van cellulaire membranen en voorkomt het lipidenperoxidatie in deze membranen.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=27


Geitenmelk

Geitenmelk is eigenlijk geschikter voor de mens dan koemelk. Het overgrote deel van de melk(poeder) die hier in de winkel verkrijgbaar is, is afkomstig van koeien. Geitenmelk echter is lichter verteerbaar en geeft minder vaak aanleiding tot overgevoeligheidsreacties en maagdarmklachten.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=28


Langeketen omega-3-vetzuren EPA en DHA

Langeketen omega-3-vetzuren EPA en DHA. Een indrukwekkende hoeveelheid epidemiologische, preklinische en klinische studies heeft aangetoond dat een optimale inname van omega-3-vetzuren, in het bijzonder EPA en DHA, helpt bij het voorkomen en/of verlichten van uiteenlopende klachten en (chronische) ziekten. Omega-3-vetzuren zijn onder meer van belang voor hart en bloedvaten, (foetale) hersenontwikkeling, gezichtsvermogen, mentale en emotionele gezondheid, afweersysteem, bewegingsapparaat, glucose- en vetstofwisseling en huid.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=29


Metabool syndroom X en insulineresistentie

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat het aantal diabetici wereldwijd zal verdubbelen van 143 miljoen in 1997 naar 300 miljoen mensen in het jaar 2025. Het overgrote deel heeft diabetes type 2 met insulineresistentie. Hadden aanvankelijk alleen oudere mensen diabetes type 2 (vandaar de naam ouderdomsdiabetes), de laatste jaren wordt de ziekte steeds vaker bij dertigers en zelfs bij kinderen
gediagnostiseerd. Dit komt mede door toename van overgewicht en inactiviteit bij kinderen. Van de mensen met insulineresistentie en syndroom X krijgt uiteindelijk 20% diabetes type 2. Uit de toename van het aantal mensen met diabetes type 2 kan worden afgeleid, dat het aantal mensen met syndroom X navenant stijgt.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=31


Papaja

Papaja goed voor spijsvertering en stoelgang. De papaja is de vrucht van de tropische meloenboom (Carica papaya) die groeit in landen van Midden-Amerika, Oost-Afrika en in Mexico, Sri Lanka, Pakistan, India, AustraliŽ en BraziliŽ. De langwerpige vrucht heeft een groene tot oranje of roze schil en bevat zoet
oranjegeel vruchtvlees. De mens heeft de papaja - schil, vruchtvlees en zaden - van oudsher bij allerlei gezondheidsklachten gebruikt. Toepassingen variŽren van astma, hoge bloeddruk, verstoorde wondheling, artritis tot parasitaire infecties en maagdarmklachten zoals maagklachten, diarree en obstipatie. Het sap van de papaja wordt gebruikt bij wratten en allerlei huidoneffenheden; in Jamaica bedekken verpleegkundigen chronische huidzweren met kompressen met papajapuree om de wondgenezing te bevorderen.(1-5) Papaja heeft de reputatie het lichaam te ontzuren en de uitscheiding van afvalstoffen uit de darmen (ontslakken) te bevorderen. Vanwege de veelheid aan goede eigenschappen noemen Indianen in Zuid-Amerika de papaja dan ook 'vrucht voor een lang leven'.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=34


Vaginale probiotica

Vaginale probiotica zijn zinvol, maar niet alle preparaten werken. Vrijwel elke vrouw heeft wel eens vaginale klachten zoals jeuk, een schraal gevoel, branderigheid, irritatie (onder meer bij het vrijen) en een overmatige (onwelriekende) afscheiding. De klachten kunnen vanzelf overgaan, aanhouden of regelmatig terugkomen. De meest voorkomende oorzaken van dergelijke klachten zijn bacteriŽle vaginosis (overgroei met gram-negatieve anaŽrobe bacteriŽn ) en vulvovaginale candidiasis (overgroei met de candidaschimmel, meestal Candida albicans). In beide situaties kunnen vaginaal ingebrachte probiotica de genezing ondersteunen en herinfectie helpen voorkomen. Het is daarbij wel heel belangrijk dat een effectieve bacteriestam wordt ingezet.

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=36


Vitamine K

Vitamine K is veelzijdiger dan voorheen gedacht. De vetoplosbare vitamine K kennen we vooral als essentiŽle voedingsstof voor de bloedstolling, immers de synthese van verschillende bloedstollingsfactoren is afhankelijk van vitamine K en een vitamine K-tekort kan leiden tot bloedingen. De letter K staat dan ook voor het Duitse woord 'koagulation' ofwel bloedstolling. Dit is echter niet de enige functie van vitamine K, die bestaat uit vitamine K1 (fyllochinon) en vitamine K2 (menachinon/MK). Onderzoekers hebben ontdekt dat het lichaam meer vitamine K-afhankelijke eiwitten bezit waaronder osteocalcine, regulator van de botmineralisatie, en matrix Gla proteÔne (MGP), remmer van kalkafzetting in zachte weefsels zoals kraakbeen en bloedvaten. Er is toenemend bewijs dat een subklinisch vitamine K-tekort een serieuze risicofactor is voor botontkalking, gewrichtsslijtage en verkalking van de slagaderwand, en dat het verbeteren van de vitamine K-status (vooral met vitamine K2) helpt om deze degeneratieve processen tegen te gaan.(1-3)

http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=38


Milieuorganisaties en vakbeweging tegen uitbreiding kernenergie

Het vandaag gepresenteerde SER-advies laat zien dat er nog steeds grote verdeeldheid is over kernenergie. Terwijl de werkgevers voor kernenergie blijven, geven de vakbeweging en de milieuorganisaties in het advies aan dat kernenergie niet duurzaam en niet veilig is. Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie vinden het een wassen neus dat werkgevers ervoor pleiten om kernenergie te betrekken bij de herijking van het klimaatbeleid. Uit de onlangs gepubliceerde 'Fact Finding' van de SER Kernenergie blijkt dat kernenergie niet nodig is om in onze energiebehoefte te voorzien en niet past in een duurzame toekomst.

De discussie over kernenergie is geen taboe voor Natuur en Milieu en Milieudefensie. De milieuorganisaties hebben de afgelopen jaren en in de SER-commissie opnieuw gekeken naar alle onderzoeken over kernenergie. De conclusies zijn duidelijk: kernenergie is geen duurzame energie en er zijn binnen enkele jaren geen technologische doorbraken te verwachten. Dat blijkt uit het rapport Fact Finding Kernenergie van de ECN dat voor dit SER-advies is gemaakt. Bovendien gaan de investeringen in kernenergie ten koste van de benodigde en rendabele investeringen in duurzame energie. Er zijn ook geen economische argumenten om voor kernenergie te kiezen. Kernenergie blijkt niet te leiden tot lagere elektriciteitsprijzen en ook niet tot meer werkgelegenheid.

De winst van dit advies is volgens Natuur en Milieu en Milieudefensie dat alle partijen, inclusief de werkgevers, het er over eens zijn dat het kabinet maximaal moet inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing. Alle partijen in de SER vinden dat dit thans onvoldoende gebeurt. De milieuorganisaties vrezen dat dit te weinig verandert wanneer er nu nieuwe energie wordt gestoken in een discussie over kernenergie. Saillant gegeven is dat volgens het SER-advies tussen 1993 en 2004 in de landen die zijn aangesloten bij het IEA (Internationaal Energie Agentschap) tien keer zoveel publiek onderzoeksgeld is uitgegeven aan kernenergie als aan zon, wind en biomassa (vijftig miljard versus zes miljard euro). Desondanks zijn de problemen rond kernafval, veiligheid van de reactoren en het risico op verspreiding van kernwapens, niet opgelost. Pas wanneer technologische ontwikkelingen laten zien dat die problemen kunnen worden opgelost en wanneer duurzame energie en energiebesparing zijn benut, is er voor de milieubeweging aanleiding om kernenergie opnieuw te overwegen.

Kernenergie vereist daarnaast enorme investeringen. Door toenemende eisen van de samenleving op het gebied van milieu en veiligheid wordt kernenergie steeds duurder. Zonne- en windenergie worden daarentegen steeds betaalbaarder door innovaties en grootschaliger toepassing. Over ongeveer vijftien jaar is hernieuwbare energie al rendabel zonder subsidies, zo is de verwachting. Een nieuwe kerncentrale kan pas in 2023 operationeel zijn, aldus KEMA. Duurzame energie levert veel sneller rendement op. In mei 2007 presenteerden de vakbeweging en milieuorganisaties het energieplan Green4Sure. Hierin werd aangetoond dat het mogelijk is de CO2-uitstoot in Nederland te halveren in 2030, zonder uitbreiding van kernenergie. Het kabinet moet zich daarom volgens Natuur en Milieu en Milieudefensie richten op die maatregelen voor energiebesparing en stimulering van duurzame energie en op een jaarlijkse terugdringing van de CO2-uitstoot met behulp van een klimaatwet. Daarmee kunnen we onze klimaatdoelstellingen halen op een veilige, schone ťn betaalbare manier.

http://www.natuurenmilieu.nl

 


13 maart


De Gevaren van MSG - de beruchte smaakversterkers

De voedingsindustrie heeft ons eerst ziek gemaakt voor produkten bomvol transvetzuren en speelt nu een belangrijke rol bij de problemen mbt overgewicht en diabetes. Noemde we recent al een studie die een relatie legde tussen het beruchte fructose-glucosesiroop en diabetes 2 bij kinderen, zo er is nu weer opnieuw een Japanse studie die wijst op de rol van smaakversterkers bij overgewicht en diabetes. Ik hoop dat het muntje nu bij meer mensen gaat vallen. De industrie maakt ons al decennia ziek en gaat hiermee door zolang u die rommel blijft kopen. Eis betere produkten vrij van smaakversterkers, fructose-glucose siroop, aspartaam, kleurstoffen, transvetzuren (gehard plantaardig vet !!) en grote hoeveelheden zout. De overheid kijkt alleen toe en laat de industrie zijn gang gaan, met 2 ministers en een hoofd van het Voedingscentrum die uit deze industrie komen niet zo vreemd. Laat je niets wijs maken door wetenschappers die uit dezelfde trog eten en ons al vaker op het verkeerde been hebben gezet.

Ron

Video's met Nederlandse ondertiteling:

De Gevaren van MSG (Smaakversterkers, E621, monosodiumglutamaat) - Deel 1:


De Gevaren van MSG (Smaakversterkers, E621, monosodiumglutamaat) - Deel 2:
http://video.google.nl/videoplay?docid=8179420507215675605

De Gevaren van MSG (Smaakversterkers, E621, monosodiumglutamaat) - Deel 3:
http://video.google.nl/videoplay?docid=-2862041912396416483

De Gevaren van MSG (Smaakversterkers, E621, monosodiumglutamaat) - Deel 4:
http://video.google.nl/videoplay?docid=615287463825634847

 

Deze serie over de smaakversterker monosodiumglutamaat of MSG (E621), gemaakt door CBN News in 2007 laat zien welk groot gevaar er schuilt in onze hedendaagse voeding. Duizenden producten bevatten smaakversterkers en MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig!  Doe U zelf een plezier en verwijder dit spul uit uw voeding en U zult zien dat uw gezondheid zal verbeteren!

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)

"Wijsheid verwerven, inzicht verkrijgen, dat moet je boven alles gaan."
Spreuken 4:7 (GNB96)

Meer informatie over MSG:
www.smaakversterkers.eu
www.msgmyth.com
www.truthinlabeling.org
www.msgtruth.org

HealthRanger7


Smaakversterkers leiden tot ontstekingen, overgewicht en type 2 diabetes

Monosodium glutamate (MSG): a villain and promoter of liver inflammation and dysplasia.

Nakanishi Y, Tsuneyama K, Fujimoto M, Salunga TL, Nomoto K, An JL, Takano Y, Iizuka S, Nagata M, Suzuki W, Shimada T, Aburada M, Nakano M, Selmi C, Gershwin ME.
Department of Diagnostic Pathology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Toyama, Japan.

Chronic inflammation is a common theme in a variety of disease pathways, including autoimmune diseases. The pathways of chronic inflammation are well illustrated by nonalcoholic steatohepatitis (NASH), which is of a serious concern due to its increasing prevalence in the westernized world and its direct correlation with lifestyle factors, particularly diet. Importantly, NASH may ultimately lead to the development of hepatocellular carcinoma. We previously reported that injection of monosodium glutamate (MSG) in ICR mice leads to the development of significant inflammation, central obesity, and type 2 diabetes. To directly address the long-term consequences of MSG on inflammation, we have performed serial analysis of MSG-injected mice and focused in particular on liver pathology. By 6 and 12 months of age, all MSG-treated mice developed NAFLD and NASH-like histology, respectively. In particular, the murine steatohepatitis at 12 months was virtually undistinguishable from human NASH. Further, dysplastic nodular lesions were detected in some cases within the fibrotic liver parenchyma. We submit that MSG treatment of mice induces obesity and diabetes with steatosis and steatohepatitis resembling human NAFLD and NASH with pre-neoplastic lesions. These results take on considerable significance in light of the widespread usage of dietary MSG and we suggest that MSG should have its safety profile re-examined and be potentially withdrawn from the food chain.

J Autoimmun. 2008 Feb-Mar;30(1-2):42-50

 

Sensory and autonomic nerve changes in the monosodium glutamate-treated rat: a model of type II diabetes.

Morrison JF, Shehab S, Sheen R, Dhanasekaran S, Shaffiullah M, Mensah-Brown E. Department of Physiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates University, PO Box 17666, Al Ain, United Arab Emirates. john.morrison@uaeu.ac.ae.

Rats that had been injected with monosodium glutamate (MSG) neonatally were studied for up to 70 weeks and compared with age-matched control rats to study changes in glucose tolerance and in sympathetic and sensory nerves. At 61 and 65 weeks of age, there were significant differences in glucose tolerance between the MSG and control groups, and the MSG group had raised fasting blood glucose. These changes were not associated with changes in the number of beta-cells in the islets of Langerhans. In addition, the diabetic MSG-treated rats had central obesity and cataracts. Hypoalgesia to thermal stimuli was present in MSG-treated rats as early as 6 weeks and persisted at 70 weeks. However, no differences were observed in the distribution of substance P, the neurokinin-1 receptor or calcitonin gene-related peptide in the dorsal horn of L3-L5 at this age (70 weeks). Diabetic MSG-treated animals at 65 and 70 weeks of age had significantly reduced noradrenaline concentrations in the heart, tail artery and ileum, while concentrations in the adrenal gland and corpus cavernosum were significantly increased. There was also a significant increase in adrenal adrenaline, dopamine and serotonin, largely attributable to changes in weight of the adrenal gland in the MSG-treated animals. The results indicate that MSG-treated animals develop a form of type II diabetes by about 60 weeks of age, and that there are significant changes in amine levels in various tissues associated with these developments.

Exp Physiol. 2008 Feb;93(2):213-22. Epub 2007 Oct 2

 

 

Type 2 diabetes mellitus in obese mouse model induced by monosodium glutamate.

Nagata M, Suzuki W, Iizuka S, Tabuchi M, Maruyama H, Takeda S, Aburada M, Miyamoto K. Central Research Laboratories, Research and Development Division, Tsumura & Co, Ibaraki, Japan.

The number of diabetic patients is increasing every year, and new model animals are required to study the diverse aspects of this disease. An experimental obese animal model has reportedly been obtained by injecting monosodium glutamate (MSG) to a mouse. We found that ICR-MSG mice on which the same method was used developed glycosuria. Both female and male mice were observed to be obese but had no polyphagia, and were glycosuric by 29 weeks of age, with males having an especially high rate of incidence (70.0%). Their blood concentrations of glucose, insulin, total cholesterol, and triglycerides were higher than in the control mice at 29 weeks. These high concentrations appeared in younger males more often than in females, and were severe in adult males. Also, the mice at 54 weeks of age showed obvious obesity and increased concentrations of glucose, insulin, and total cholesterol in the blood. The pathological study of ICR-MSG female and male mice at 29 weeks of age showed hypertrophy of the pancreatic islet. This was also observed in most of these mice at 54 weeks. It was recognized as a continuation of the condition of diabetes mellitus. From the above results, these mice are considered to be useful as new experimental model animals developing a high rate of obese type 2 (non-insulin dependent) diabetes mellitus without polyphagia.

PMID: 16651693

Exp Anim. 2006 Apr;55(2):109-15

 

 

Effect of monosodium glutamate given orally on appetite control (a new theory for the obesity epidemic)

Fernandez-Tresguerres HernŠndez JA.

Monosodium glutamate is a substance widely used as flavouring agent in the whole world. It is considered to be innocuos by the health agencies of North America and Europe. The effects of the oral administration of two dosages of MSG during the second half of pregnancy and all The developmental process of pups on appetite control and various hormones has been analysed in rats. Effects have been compared with the neonatal parenteral administration of the same compound. The structure of the arcuate nucleus of the hypothalamus has been investigated as well as plasma levels of GH, IGF-1 and leptin and its influence on food consumption. Measurements were performed at 30 and 90 days of life. A nearly total destruction of the arcuate nucleus can be observed with the parenteral administration of MSG but also with the highest oral dose. Significant reductions can be seen in plasma GH and IGF 1 levels at 30 days of life, that are partially recovered at 90 days. Plasma leptin levels are significantly reduced at 90 days of life with the two oral doses together with a significant increase in food intake. In conclussion, oral administration of MSG during pregnancy and development in rats is able to significantly affect hypothalamic control of various hormones and increases appetite.

An R Acad Nac Med (Madr). 2005;122(2):341-55

 

 

Obesity, voracity, and short stature: the impact of glutamate on the regulation of appetite.

Hermanussen M, GarcŪa AP, Sunder M, Voigt M, Salazar V, Tresguerres JA. Aschauhof Altenhof Germany. hermanussen.aschauhof@t-online.de

BACKGROUND: World-wide obesity has risen to alarming levels. We present experimental support for a new and very challenging hypothesis linking obesity, voracity, and growth hormone (GH) deficiency, to the consumption of elevated amounts of the amino-acid glutamate (GLU). Supraphysiological doses of GLU are toxic for neuronal cells. METHODS: Human data were obtained from 807,592 German conscripts born between 1974 and 1978, and from 1,432,368 women of the German birth statistics (deutsche Perinatalerhebung) 1995-1997. The effects of orally administered monosodium glutamate (MSG) were investigated in 30 pregnant Wistar rats and their offspring. Pregnant animals either received no extra MSG, or 2.5 g MSG, or 5 g MSG per day, up to the end of the weaning period. In all, 2.5 g, respectively 5 g, MSG accounted for some 10%, respectively 20%, of dry weight of the average daily food ration. After weaning, MSG feeding was continued in the offspring. FINDINGS: Morbid obesity associates with short stature. Average stature of conscripts progressively declines when body mass index increases above 38 kg/m2. Also morbidly obese young women are shorter than average though to a lesser extent than conscripts. Oral administration of MSG to pregnant rats affects birth weight of the offspring. Maternal feeding with 5 g MSG per day results in severe birth weight reduction (P<0.01). Weight increments remain subnormal when MSG feeding to the mothers is maintained during weaning (P < 0.01). GH serum levels are affected in animals that received MSG during prenatal life via maternal feeding. Animals that are kept on high MSG diet (5 g MSG per day) continue to show serum GH levels that are as low or even lower than those of MSG injected animals (P < 0.05), both at day 30 and at day 90 of life. Animals that were kept on medium MSG diet (2.5 g MSG per day) showed low serum GH levels at day 30 of life (P < 0.01), but seemed to partially recover before day 90. Almost identical results were observed in IGF-1 serum levels. Oral MSG resulted in dose dependent voracity. The animals fed 5 g MSG per day increased water uptake by threefold (P < 0.01), and food uptake by almost two-fold (P < 0.01). The influence of MSG is in general more marked in males than in females. Interpretation: GLU is a widely used nutritional substance that potentially exhibits significant neuronal toxicity. Voracity, and impaired GH secretion are the two major characteristics of parenterally administered GLU-induced neuronal damage. GLU maintains its toxicity in animals even when administered orally. Males appear to be more sensitive than females. The present study for the first time demonstrates, that a widely used nutritional monosubstance--the flavouring agent MSG--at concentrations that only slightly surpass those found in everyday human food, exhibits significant potential for damaging the hypothalamic regulation of appetite, and thereby determines the propensity of world-wide obesity. We suggest to reconsider the recommended daily allowances of amino acids and nutritional protein, and to abstain from the popular protein-rich diets, and particularly from adding the flavouring agents MSG.

Eur J Clin Nutr. 2006 Jan;60(1):25-31

 

Zoek je meer studies over MSG ga dan naar:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

En zoek op MSG of combinatie van MSG obese

Ron


Opbouw code op een ei

XX-YY-1234567

 

XX = Code 0-3

Code 0 - Biologische eieren

Biologische eieren komen van hennen die in stallen worden gehouden met maximaal zes dieren per m2. De ruimte voor uitloop buiten moet minstens 4 m2 per leghen zijn. Andere voorschriften zijn onder meer dat de kippen grotendeels biologisch voer moeten krijgen en dat het niet is toegestaan om de snavels te behandelen.

Code 1 - Vrije uitloop eieren

Kippen met vrije uitloop hebben de hele dag toegang tot een buitenverblijf. Op de uitloopvlakte die grotendeels begroeid moet zijn, staat ieder dier minimaal 4 m2 ter beschikking. Voor de stal geldt als eis tenminste ťťn vierkante meter per negen leghennen.

Code 2 - Scharreleieren

Scharreleieren komen van leghennen die worden gehouden in zogeheten scharrelstallen, waarbinnen de dieren zich vrij kunnen bewegen. Er ligt strooisel op de grond en ook zijn legnesten aanwezig, waarin de hen ongestoord haar ei kan leggen. In een scharrelstal mogen maximaal negen legkippen per m2 worden gehouden.

Code 3 - Kooi ei (bioindustrie)

Binnen een grote stalruimte leven drie tot vijf legkippen per kooi. Ieder dier heeft de beschikking over minimaal 550 cm2 vloeroppervlak. De vloer van de kooien bestaat uit een licht hellend draadgaas waarover de eieren na het leggen in de richting van een verzamelband rollen. (Veel bedrijven schakelen over op aangepaste kooien, waarin de kippen beschikking hebben over legnesten, zitstokken en een scharrelruimte. Vanaf 2012 zijn deze aangepaste kooien verplicht en mogen de huidige kooien niet meer gebruikt worden.)YY = Land herkomst, dus bijv NL

1234567 = Nummer van de boerderij

Marjan

http://www.fonteine.com/ei_codes.html


Groningen start onderzoekscentrum synthetische biologie

Universiteit investeert 10 miljoen in biotechnologie die de grenzen gaat verleggen

De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een Centre for Synthetic Biology (CSB). Synthetische biologie is
een nieuwe fase in de biotechnologie, waarin biologen, bioinformatici, chemici, natuurkundigen en
ingenieurs met elkaar samenwerken om onderdelen van een biologische cel met behulp van
(bio)chemische bouwstenen te construeren. De Groningse universiteit investeert de komende vijf jaar
twee miljoen euro per jaar in het nieuwe onderzoekscentrum.

Belangrijke deelnemers aan het Groningse initiatief zijn de biochemicus prof. dr. Bert Poolman (directeur van
het nieuwe centrum), moleculair bioloog prof. dr. Roel Bovenberg (tevens onderzoeksleider bij DSM in
Delft), microbioloog prof. dr. Lubbert Dijkhuizen (directeur van het Groningen Biomolecular Sciences and
Biotechnology Institute), organisch chemicus prof. dr. Ben Feringa (Jacobus van ’t Hoff Professor in de
Moleculaire Wetenschappen), fysicus prof. dr. Jasper Knoester (directeur Zernike Institute for Advanced
Materials) en moleculair microbioloog prof. dr. Arnold Driessen. Sleutelgebieden in het onderzoek van het
CSB zijn:

  • celfabrieken voor het produceren van medicijnen (onder andere antibiotica) en belangrijke biologische
    eiwitten
  • systemen voor gecontroleerde medicijnafgifte en nieuwe diagnostiek
  • op biologische componenten gebaseerde materialen waaronder biosensoren en biochips.

BioBricks

Biologen en (bio)chemici hielden zich tot voor kort bezig met het bestuderen van complexe biologische
systemen. De synthetische biologie zet een stap verder: cellen en celonderdelen worden gebouwd op basis
van een door de mens gemaakt ontwerp met als doel specifieke producten of apparaten te maken. Het
uitgangspunt is niet een geŽvolueerde cel (of celonderdeel), maar een synthetische cel (celcomponent) die
ontworpen is voor een niet-natuurlijke functie. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van DNA dat
chemisch wordt gemaakt en er worden zowel natuurlijke als niet-natuurlijke bouwstenen gebruikt. Evenals in
de bouwkunde of elektrotechniek worden celonderdelen (‘BioBricks’) en het productieproces
gestandaardiseerd. In de toekomst zal het wellicht ook mogelijk zijn om een volledige kunstmatige cel te
bouwen.

Veelbelovend

Na de chip, de basis van de moderne elektronica, en biotechnologie die ontstond op basis van de
ontdekking van de structuur van DNA, wordt de synthetische biologie gezien als de ‘derde technologische
revolutie’. Synthetische biologie combineert deze twee eerdere ontwikkelingen en biedt zo een nieuw,
veelbelovend vooruitzicht. De Rijksuniversiteit Groningen vindt het daarom van groot strategisch belang
om te investeren in fundamenteel onderzoek dat deze grensverleggende technologie tot verdere
ontwikkeling zal brengen.

Ondersteuning

Het nieuwe centrum met vier nieuwe leerstoelgroepen in de synthetische biologie staat niet alleen voor deze
taak, maar wordt gesteund vanuit het Zernike Institute voor Advanced Materials, dat vorige jaar voor een
derde periode van vijf jaar erkend werd als toponderzoekschool, het Stratingh Institute for Chemistry en het
Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB). In de komende jaren zal het CSB een
intensieve wervingscamapgne starten om toponderzoekers aan te trekken. Bovendien zullen verdere
stappen worden gezet om te komen tot samenwerking met kenniscentra en bedrijven in binnen- en
buitenland.


Vitamine E en hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek
Op basis van de vastgestelde functies van Vitamine E zou je verwachten dat een extra inname van Vitamine E het risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte aanzienlijk vermindert. Aanvankelijk verschenen er studies die er inderdaad op wezen dat vitamine E wel eens van doorslaggevend belang zou kunnen zijn in de preventie van hart- en vaatziekten. De laatste jaren blijkt echter dat het wat genuanceerder ligt. In 2005 verscheen een studie - een meta-analyse van 19 onderzoeken - die liet zien dat vitamine E suppletie de kans op vroegtijdig overlijden verhoogt.1 De kans werd groter naarmate de doseringen hoger werden (boven de 400 IE). Hoe is dit te verklaren?

Meerdere soorten vitamine E
Vitamine E komt in de natuur voor in verschillende varianten. Bij de mens is dat voornamelijk alfa-tocoferol (83%) en gamma-tocoferol (13%). De meeste studies met vitamine E werden gedaan met alfa-tocoferol. Er komen echter steeds meer aanwijzingen dat het met name gamma-tocoferol is, die bij de mens bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten.

http://www.voorhethart.nl/index.php?pageid=5&sub=33

Fonds voor het Hart


Amsterdamse milieuzone essentieel voor gezonde, leefbare steden

Amsterdam gaat als eerste stad in Nederland een milieuzone voor personenauto’s instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In deze milieuzone mogen de meest vervuilende auto’s niet meer komen. Stichting Natuur en Milieu roept andere steden en de regering daarom op om dit voorbeeld te volgen.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3472


Jaarlijks 50.000 doden door verkeerslawaai

Verkeerslawaai is een serieus milieuprobleem dat nog altijd genegeerd wordt door de politiek. In Europa overlijden jaarlijks 50.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van teveel verkeerslawaai. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE en the European Federation for Transport and Environment dat op 28 februari 2008 verscheen.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3476


Kabinet gokt te sterk op biobrandstof

Het kabinet gokt teveel op biobrandstof om de CO2-uitstoot van het verkeer terug te dringen. Dat stelden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wetenschap, milieuorganisaties en politici op 7 maart 2008 tijdens het debat 'Kansen voor Verkeer'. Het debat werd georganiseerd door Stichting Natuur en Milieu.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3470


”Neef en nicht vrijt licht”: Turken trouwen vaak binnen de familie

”Neef en nicht vrijt licht”, zo luidt een oud Nederlands gezegde. Toch komt het tegenwoordig zeer weinig meer voor dat familieleden met deze graad van verwantschap met elkaar trouwen. Dat ligt anders onder allochtonen, waar huwelijken tussen neven en nichten geregeld voorkomen. Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat een kwart van de Turken en ťťn op de vijf Marokkanen met een neef of een nicht is getrouwd, zo schrijft de Volkskrant vandaag. Het onderzoek werd gehouden onder inwoners van Rotterdam met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

http://www.medicalfacts.nl/2008/03/11/%e2%80%9dneef-en-nicht-vrijt-licht%e
2%80%9d-turken-trouwen-vaak-binnen-de-familie/


Antwoorden op kamervragen van Agema over mogelijke dodelijke bijwerkingen van het antibioticum Avelox

Kamerstuk, 10 maart 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

GMT-K-U-2834605

10 maart 2008

Antwoorden van minister Klink op kamervragen van het Kamerlid Agema over mogelijke dodelijke bijwerkingen van het antibioticum Avelox (2070811790).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Artsen gewaarschuwd voor antibioticum’? 1)

Antwoord 1
Ja, ik ben hiermee bekend.

Vraag 2
Hoe vaak is het middel Avelox de afgelopen twee jaar in Nederland voorgeschreven?

Antwoord 2
Het middel Avelox is in Nederland in twee vormen op de markt, als injectievloeistof en in tabletvorm.
In 2006 is de injectievloeistof 2 maal voorgeschreven en van de tabletten zijn 33.240 voorschriften geweest.
In 2007 is de injectievloeistof niet voorgeschreven en zijn de tabletten 29.882 keer voorgeschreven.

Vraag 3
Hoe kan het dat een geneesmiddel met mogelijke dodelijke bijwerkingen is toegelaten tot de markt en dus voorgeschreven mag worden?

Antwoord 3
Bij de registratie van een geneesmiddel wordt gekeken naar de balans tussen de werkzaamheid (therapeutische effecten) en de schadelijkheid (eventuele risico’s). Indien deze balans positief is, wordt een geneesmiddel tot de markt toegelaten. Na toelating van het geneesmiddel tot de markt wordt periodiek zorgvuldig afgewogen of de balans tussen de werkzaamheid en de schadelijkheid nog steeds positief is. Hierbij moet worden vermeld dat geen enkel geneesmiddel zonder risico is.

In het geval van Avelox is sprake van een effectief antibioticum dat wordt toegepast bij onder andere (buiten het ziekenhuis opgelopen) longontsteking en gecompliceerde infecties van huid en weke delen. De gemelde ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en moeten in het licht gezien worden van de 85 miljoen patiŽnten die Avelox wereldwijd gebruiken. De beschreven bijwerkingen kunnen ook optreden bij andere antibiotica en dit staat vermeld in de officiŽle samenvatting van de productkenmerken (SPC) van deze geneesmiddelen.

Vraag 4
Hoe kan met zekerheid gesteld worden dat er niemand in Nederland door het gebruik van Avelox is overleden?

Antwoord 4
In Nederland bestaat een goed systeem voor het melden van bijwerkingen. Zowel patiŽnten, als artsen, apothekers en andere medewerkers in de gezondheidszorg kunnen meldingen van bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb doorgeven. Het melden van ernstige bijwerkingen is in Nederland sinds 1 juli 2007 verplicht. Tot op heden is er in Nederland geen melding van overlijden tijdens het gebruik van Avelox ontvangen. Gezien de zeer zeldzame aard van de bijwerking en het in verhouding niet al te grote aantal gebruikers in Nederland kunnen we er vanuit gaan dat de gegevens betrouwbaar zijn.

1) Elsevier, 14 februari 2008, Artsen gewaarschuwd voor antibioticum


Bestralen in een MRI-scanner

Het is mogelijk tegelijk een tumor te bestralen en in het lichaam kijken met MRI. Alexander Raaijmakers maakte computersimulaties van bestralingen in een MRI-scanner. Hij analyseerde de veranderingen van de stralingsdosis onder invloed van het magnetisch veld. De aanwezigheid van het magnetisch veld blijkt geen belemmering te vormen voor MRI-geleide radiotherapie. Het UMC Utrecht werkt samen met Elekta Oncology en Philips Research aan de ontwikkeling van een hybride MRI-bestralingstoestel. In oktober wordt een prototype van het apparaat geÔnstalleerd. Met het nieuwe toestel wordt het mogelijk - tijdens de bestraling - de positie van de tumor vast te stellen en dus heel nauwkeurig te bestralen. Gezond weefsel kan ongemoeid blijven. Schade aan kritieke organen is nu soms een beperkende factor bij radiotherapie.

Universitair Medisch Centrum Utrecht


'Mannen moeten sterke urinestraal in gaten houden'

Als mannen zich sneller bij de dokter melden met plasklachten kan prostaatkanker beter worden bestreden. Dat adviseert de Nederlandse Vereniging voor Urologie aan de vooravond van de viering van het honderdjarig bestaan van de organisatie.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article938167.ece/
Mannen_moeten_sterke_urinestraal_in_gaten_houden


Tandartsen waarschuwen voor bleekshops

Pas op voor bleekshops, zo luidt de waarschuwing van tandartsen vandaag. Nu steeds meer schoonheidssalons en zelfs kappers zich storten op het tandenbleken, nemen de risico's volgens tandartsen sterk toe.

http://www.nu.nl/news/1475131/151/Tandartsen_waarschuwen_voor_bleekshops.html


Hoofd- en halskanker door orale seks

Er is steeds meer bewijs dat het seksueel overdraagbare HPV ook hoofd- en halskanker kan veroorzaken. Het verantwoordelijke virus is vooral bekend als oorzaak van baarmoederhalskanker.

http://www.nu.nl/news/1475246/151/Hoofd-_en_halskanker_door_orale_seks.html


Internationaal nieuws

25% of Jamaicans may have diabetes by 2020
A natural mineral supplement provides relief from knee osteoarthritis symptoms
A Puzzling Autism Case
Acne drug can pose danger
Acrylamide exposure and incidence of breast cancer among postmenopausal women in the Danish Diet
Anti-inflammation activities of essential oil and its constituents from indigenous cinnamon
Are dangerous toxins lurking in your everyday products?
Calls for Govt to Scrap Forcing Aspartame on Kids
Can a 60p pill from the chemist really add years to your life?
Certain Oral Contraceptives May Pose Health Risks, Study Suggests
Comparison of glucosamine sulfate and a polyherbal supplement for the relief of osteoarthritis of the knee
Could A Gut Parasite Hold The Cure For Asthma? UK
Diesel exhaust inhalation stresses your brain
Dietary Psyllium Protects Immature Rats from Estrogenic Activity of Bisphenol A
Do You Know What Toxic Chemicals Lurk in Your Clothing?
Eczema, allergies sign of asthma to come
Engineered Protein Shows Potential as a Strep Vaccine
Epigenetic changes discovered in major psychosis
Fever Reduces Symptoms of Autism
Fish and fat intake and prevalence of allergic rhinitis in Japanese females - the Osaka Maternal and Child Health Study.
Former Health Min. admitted aspartame not for kids
Gender bias may affect care of people with osteoarthritis, study finds
Genetic analysis reveals range of Rett syndrome
Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study.
Health problems in Persian Gulf War veterans higher due to chemical exposure
High GI diet causes cancer
How do infections and toxins launch a cell's self-destruct and alarm system?
In vitro studies of eggplant (Solanum melongena) phenolics as inhibitors of key enzymes relevant for type 2 diabetes and hypertension.
Increased carbon dioxide in atmosphere linked to decreased soil organic matter
Injection of human umbilical cord blood helps the aging brain
Is Vitamin D the "Nutrient of the Decade?"
Key found to breakthrough drug for clot victims
Long Legs Identified as Cancer Risk
Low levels of PYY hormone a very early indicator of type 2 diabetes
Magnesium associated with lower risk for some strokes in male smokers
Manuka Honey Heals Wounds, Clears Infection and Reduces Pain
Maternal obesity not strongly linked to obesity in offspring says study
Mayo Clinic proceedings highlights research about cardiovascular benefits of omega-3 fatty acids
Nasal polyps from analgesics
New clinical research confirms that natural trans fats are in a league of their own
New potential treatment for muscular dystrophy appears to be safe
New technique puts DNA profiling of E. coli on fast track
New UC analysis shows alarming increase in expected growth of China's carbon dioxide emissions
Nitric oxide levels in saliva increase with severity of chronic periodontitis
Oregon study raises questions on synthetic progestins
Pain in fibromyalgia is linked to changes in brain molecule
Plasma vitamin B12 concentrations and the risk of colorectal cancer
Poor sleep more dangerous for women
Post brain injury - New nerve cells originate from neural stem cells
Probiotic hope for kidney stones
Prostate Specific Antigen’s Effectiveness Questionable
Relationship between Intake of Vegetables, Fruit, and Grains and the Prevalence of Tooth Loss in Japanese Women
Report shows diabetes numbers rising at alarming rate
Research shows promise for potential new gene therapy strategy for muscle-wasting diseases
Resveratrol down-regulates the androgen receptor at the post-translational level in prostate cancer cells
Role of Vitamin A in Gut Mucosal Immunity
Secrets of cooperation between trees and fungi revealed
Sexual performance may hold key to men's health
State claims Lilly tried to blur Zyprexa-diabetes link
Study questions low-dose lutein for eye health
The End of Antibiotics and the Rise of Iodine as an Effective Alternative
The Link Between Obesity, Cancer, and Toxicity
Trigger for Alzheimer's identified
UCF researchers discover a new protein family implicated in inflammatory diseases
White bread breakfast unhealthy?
Yoga Decreases Menopausal Symptoms in Breast Cancer Survivors

Details? Zie www.fonteine2.com

 


12 maart


ME  - toch moe na CGT therapie

Cognitieve gedragstherapie helpt toch niet afdoende bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Dat melden honderd deelnemers aan een enquÍte over de ziekte CVS.

http://www.ad.nl/diagnose/2123325/Toch_moe_na_therapie.html


Video - Jenny McCarthy : Take the Crap Out of Vaccines


Eerste lesavond gezonde voeding - Zeist

Vanavond dan de eerste lesavond gezonde voeding die wij organiseren in Zeist. Spreker is Mike Donkers. Wilt u deelnemen aan de eerstvolgende avond (eind mei) email dan even en wij houden u dan op de hoogte, email adres is : ugamedia@wirehub.nl


AMC stapt over op stoommaaltijden

Vanaf vandaag krijgen patiŽnten die in het AMC verblijven een vers gestoomde warme maaltijd als avondeten. PatiŽnten kunnen hun keuze uit meer dan 25 stoommaaltijden, die geleverd worden door de Compass Group, kort voor het eten maken. Het AMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze service aan alle patiŽnten biedt. De stoommaaltijden, geserveerd onder de naam Steamplicity, zijn samengesteld uit producten die dankzij een ventieltje gestoomd kunnen worden in de magnetron van de afdelingskeuken. Binnen vijftien minuten kan het eten 'op tafel' staan.

http://www.amc.nl/index.cfm?sid=221&contentitemid=170&itemid=95

 

Stomen ok! Maar waarom nu weer die magnetron gebruiken?
http://www.fonteine.com/magnetron_ongezond.html

Gemak sloopt de mens zullen we maar zeggen

Ron


Video - The role of Vitamin D and sun exposure


Proefpersonen met hooikoorts gezocht

Voor dit onderzoek worden patiŽnten tussen de 18 en 60 jaar gezocht met een graspollenallergie maar zonder huisstofmijtallergie. De onderzoekers vragen de patiŽnten om dagelijks de ernst van hun hooikoortsklachten per SMS-bericht of via e-mail door te geven aan het LUMC.

Het is voor het onderzoek van belang dat de patiŽnten woonachtig zijn in Zuid-Holland. Er volgt eerst een kort medisch onderzoek en een huidtest in het LUMC, waarna u kunt beslissen of u aan dit onderzoek wilt deelnemen. Proefpersonen krijgen een vergoeding van 125 euro.

Mensen met hooikoorts hebben in de lente en de zomer klachten van snotteren, niezen en hoesten door diverse pollen die de natuur produceert. Van mei tot juli zijn het vooral de graspollen die de klachten veroorzaken. In deze periode verzorgt het LUMC dagelijks de hooikoortsverwachting. Deze is te vinden op NOS Teletekst en wordt uitgezonden op Radio 1 na het journaal van half zes. Hebt u interesse, geeft u zich dan op bij Jeannette Gast-Strookman via e-mail: hooikoorts@lumc.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer).


Frankrijk: minder zoetigheid bij de kassa's van Supermarktketen Leclerc

LaNutrition.fr, 10/03/2008

U weet niet hoe tegen Uw kind te zeggen dat U geen zoetigheid wil kopen bij de kassa van de supermarkt ? U hoeft zich er misschien niet druk meer om te maken: het ministeriŽle programma in de strijd tegen de 'te dikke kinderen' wordt vanaf nu toegepast in de supermarktketen Leclerc. Zij beginnen met het weghalen van bepaalde zoete producten bij de kassa.  Voor de distributeurs is de economische schade die ontstaat door het weghalen van deze producten een belangrijk risico. Maar de strijd tegen de obesitas van het kind is belangrijker dan de commerciŽle oorlogen.

http://www.lanutrition.fr/Moins-de-confiseries-aux-caisses-chez-Leclerc-a-2312.html

Van mij krijgt de ' Prťsident du Groupe, Michel Edouard Leclerc' HET Kompliment van het Jaar 2008. Ik, die 'boodschappen doen haat' vindt het bij Leclerc bijna ontspannend te noemen. Niet te groot, niet te klein EN met een aantrekkelijke benzineprijs (EURO 95 1,32…) Er wordt ECHT in het belang van de consument gedacht…

xxx


Uitlaatgassen van auto's maken de hersenen 'gek'.

De lange files van het stadsverkeer brengen schade toe aan de hersenen. Deze slaan 'op tilt'. Ontdekt door een Nederlander : Paul Born. In het tijdschrift 'Particle and Fibre Toxicology', wordt aangegeven dat de hersenen reageren op vervuiling zoals ze reageren op spanning. Niet uitgesloten is dat een chronische expositie aan verkeersvervuiling schade kan aanbrengen aan de gezondheid op de lange termijn. Een verhoging van het aantal neurodegenratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer zouden direct verband kunnen hebben met de uitlatgassen.

http://www.corriere.it/ultima_ora/detail.jsp?id={EB4EE170-7301-495E-BBD1-1F6270E54C8A}

xxx

Ps: ophoping van 'vuil' in het hoofd ? Tsja… dat geeft problemen…voor iedereen. Dus allemaal aan RON'S NEUSKANNETJE en zorgen dat je een 'waterdoorspoelendzouthoofd' houdt. Schoonhouden die handel. Hartstikke simpel, maar geen dokter in NLdie je het vertelt ! Ernaast elke dag AUTO-OSTEOPATHIE en volhouden (zie Thema Beter slapen op fonteine.com). Gezondheid verzekert : doorstroming, daar draait het om.


Nederland: Ja, tegen 'Vrije sex' in het park…

De geliefden worden verzocht geen sigaretten en condooms achter te laten…

http://www.corriere.it/cronache/08_marzo_10/olanda_sesso_libero_nei_
parchi_6daa644e-eebd-11dc-bfb4-0003ba99c667.shtml

xxx……geen commentaar


Onderzoek naar Centraal Administratiekantoor bijzondere zorgkosten

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Centraal Administratiekantoor bijzondere zorgkosten(CAK). Dit heeft staatssecretaris Bussemaker donderdagavond 6 maart toegezegd in een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Samenloop
Een samenloop van bijzondere maatregelen heeft de afgelopen maanden geleid tot een sterke piek in de werkdruk bij het CAK. In een brief aan de Kamer van 27 februari 2008 gaf Bussemaker al een opsomming hiervan. Ze noemde onder andere:

  • het aflopen van de ‘overgangsmaatregel’ bij de eigen bijdrage voor zorg met verblijf
  • de introductie van een gewenningsregeling eind december 2007 voor de groep van 23.000 mensen die sinds 1 januari minimaal 100 euro eigen bijdrage moeten betalen voor de AWBZ
  • de overdacht van de uitvoering van de eigen bijdrage voor zorg met verblijf van de zorgkantoren naar het CAK

Het onderzoek moet uitwijzen of het CAK in staat is al de taken die het er in korte tijd heeft bijgekregen, tegelijkertijd uit te voeren.


Juristen, pas op voor psychologische beunhazen!

Hoogleraar rechtspsychologie somber over gebruik psychologische kennis in de rechtspraak

Juristen maken regelmatig gebruik van psychologische inzichten. Zo vraagt de rechter aan gedragswetenschappelijk deskundigen of een verdachte toerekeningsvatbaar is en of een getuigenverklaring
geloofwaardig is. Toch kunnen ze dat soms maar beter niet doen, aldus prof.mr.dr. Eric Rassin, bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid vanwege de Vereniging Trustfonds EUR. Op vrijdag 14 maart 2008 houdt hij zijn inaugurele rede De hand in eigen boezem: vier hindernissen voor de forensische psychologie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Rassin is uitgesproken somber over de psychologische kennis die de jurist aanwendt. Daarvoor zijn vier redenen te bedenken. Allereerst is de jurist geen wetenschapper en kan daarom de merites van psychologische informatie (die van nature empirisch-wetenschappelijk is) niet beoordelen. Op de tweede plaats is empirische wetenschap behoorlijk complex en tegenintuÔtief. Zozeer zelfs dat een aanzienlijk deel van de psychologen er zelf geen kaas van heeft gegeten. Er is daardoor nogal wat psychologische kennis verkrijgbaar die ten onrechte het etiket "wetenschappelijk" draagt. Voorts lijkt het erop dat uitgerekend psychologisch pseudo-wetenschappers hun tijd vullen met het spuien van hun "wetenschappelijke kennis" in aanwezigheid van juristen. Tot slot zou het juristen verboden moeten worden om psychologische inzichten uit de populaire media te halen, omdat die media psychologische kennis veelal verkeerd interpreteren. "Als ik het cynisch stel, is de kans dat een jurist een fatsoenlijk psychologisch feit te weten komt, net zo klein als het winnen van de loterij", aldus Rassin. Hij vindt dan ook dat psychologen veel terughoudender moeten zijn met het aanbieden van hun kennis aan juristen. "Het gaat tegen de huidige populariteit van interdisciplinariteit in, maar het zou goed zijn als psychologen eerst eens intern orde op zaken zouden stellen. Nu zijn er te veel psychologische beunhazen actief." Eric Rassin (Maastricht, 1969) studeerde Nederlands recht en gezondheidswetenschappen, promoveerde op een onderzoek naar gedachtecontrole en werkt sinds 2002 aan de EUR.


UZ Leuven erkend als expertcentrum voor porfyrie voor BelgiŽ

PorfyrieŽn zijn zeldzame, meestal erfelijke stoornissen in de aanmaak van het heem. Heem is een scheikundige verbinding, die nodig is voor de aanmaak van hemoglobine, de rode stof in het bloed die zuurstof vervoert, en voor de aanmaak van een aantal andere enzymes. PorfyrieŽn gaan gepaard met zeer uiteenlopende problemen, van zonneallergie, hevige buikpijnaanvallen, neuropsychiatrische klachten zoals psychose en zenuwontstekingen tot cirrose. In UZ Leuven worden patiŽnten met verschillende types porfyrieŽn gevolgd. Dit gebeurt in een multidisciplinair verband tussen het centrum voor metabole ziekten (prof. dr. David Cassiman), de dienst algemene inwendige ziekten (dr. Wouter Meersseman), de dienst dermatologie (prof. dr. Rik Roelandts), de dienst laboratoriumgeneeskunde (dr. Willy Goossens, prof. dr. Florent Van Stapel), de dienst hematologie (prof. dr. Michel Delforge) en het centrum menselijke erfelijkheid (prof. Gert Matthijs). UZ Leuven heeft voor zowel de diagnostiek als de behandeling van deze groep van aandoeningen expertise opgebouwd. Het centrum werd daarom na een strikte selectieprocedure via het European Porphyria Initiative (EPI) gekozen als eerste expertcentrum in BelgiŽ. De criteria daarvoor zijn streng: de volledige biochemische diagnostiek moet in huis mogelijk zijn, er moeten voldoende patiŽnten gescreend en gevolgd worden en er moet klinisch of fundamenteel onderzoek rond deze aandoeningen gebeuren.


Open brief over VWA aan ministers

De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) moet over voldoende geld en capaciteit beschikken om al zijn wettelijke taken uit te voeren. Dat stelt de Consumentenbond in een open brief gestuurd aan de ministers Gerda Verburg (voedselkwaliteit) en Ab Klink (volksgezondheid). Door voortdurende bezuinigingen wordt de ondergrens van het toezicht op voedselveiligheid bereikt, zo bleek in februari uit een uitgelekte brief van de VWA zelf. In de ogen van de Consumentenbond is dat een zorgwekkende ontwikkeling. De bond roept de overheid op voldoende budget vrij te maken. Ook moet de VWA de mogelijkheid krijgen om de kosten van met name hercontroles zelf rechtstreeks in rekening te brengen bij het bedrijfsleven. Het is immers de eigen schuld van bedrijven als ze hun zaakjes bij de eerste inspectie niet op orde hebben. De kerntaak van de VWA is het onderzoeken en bewaken van de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Daarnaast is de VWA ook verantwoordelijk voor het toezicht op onder andere etikettering en misleiding, maar juist op die punten wordt nauwelijks gecontroleerd

http://212.72.56.204/morello-bestanden/209547/20080310_brief_VWA.pdf


PatiŽnten met neuro-endocriene tumoren gevolgd

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die allerlei stoffen (zoals vasoactive aminen,
polypeptiden en prostaglandines) kunnen produceren. Deze stoffen veroorzaken klachten als ze in grote
hoeveelheden uitgescheiden worden. UMCG-promovendus Anouk van der Horst-Schrivers onderzocht het
beloop en de follow-up van patiŽnten met NETs. Daarbij concentreerde ze zich op carcinoÔde tumoren van
de middendarm. Ze identificeerde enkele factoren op basis waarvan de levensverwachting van patiŽnten
met dit type tumor mogelijk beter kan worden ingeschat. Zodoende kan de behandeling worden verbeterd.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief11_08/promoties_oratie/11_01


Als gal stroomt waar het niet gaan kan

Samenvatting van de oratie van prof.dr. R.J. Porte, hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de
Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie:

De Hepato-Pancreato-Biliaire (HPB) chirurgie is een relatief jong deelgebied van de Chirurgie waarbinnen
men zich richt op de operatieve behandeling van aandoeningen van de lever, galwegen en alvleesklier
(pancreas). In het Universitair Medisch Centrum Groningen behoren hiertoe ook levertransplantaties.

De lever is met de alvleesklier verbonden middels de galweg en verstoring van de galstroom is een centraal
thema waardoor veel ziekten van deze organen worden gekenmerkt. Hoewel het woord gal in het Nederlands
taalgebruik een negatieve klank heeft, is het een uiterst nuttige en onmisbare lichaamsvloeistof. Gal speelt
een belangrijke rol bij de ontgifting en de voedselvertering. Tijdens zijn oratie zal Porte gal als een centraal
thema gebruiken om aan de hand hiervan de hedendaagse mogelijkheden en onmogelijkheden van de HPB
chirurgie te bespreken. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in dit snel groeiende deel van de
chirurgie zullen aanbod komen.

Naast gal vormt ook bloed een centraal thema in de HPB chirurgie. Met name de lever is een bloedrijk
orgaan en operaties aan dit gebied zijn van oudsher berucht vanwege de kans op fors bloedverlies. In de
afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar methoden om het bloedverlies te beperken en tegenwoordig
is het bloedverlies tijdens leveroperaties fors verminderd. In het tweede deel van zijn oratie zal Porte de
ontwikkelingen op dit gebied bespreken. Tenslotte zal Porte ingaan op de plaats die de HPB chirurgie heeft
in Nederland en hoe dit groeiende deelgebied zich nationaal en internationaal aan het organiseren is.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief11_08/promoties_oratie/oratiePorte


Probiotica-doden waren niet te voorkomen

De kritiek in artikelen van Broer Scholtens in De Volkskrant van zaterdag 8 maart en maandag 10 maart over de PROPATRIA-studie is onterecht. De kritiek van Bengmark was actueel voorafgaand aan de publicatie; zijn vragen zijn naar tevredenheid van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gepareerd. Door het artikel op de voorpagina van de Volkskrant te plaatsen en er een vervolg aan te geven in de maandageditie suggereert de krant dat er sprake is van nieuwe informatie. Nu worden nabestaanden van overledenen en patiŽnten die de ziekte hebben overleefd opnieuw opgeschrikt met opvattingen en vragen van ťťn van de beoordelaars van het artikel.

http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2008/03/probiotica-doden-waren-niet-te-voorkomen.htm


Verdoving bij biggencastratie ook voor exportvlees

Ook het exportvlees van Nederlandse biggen zal vanaf 2009 van biggen komen die verdoofd werden bij de castratie. Dat willen de veesector en slachterijen gaan regelen, zo heeft slachterij Vion aan Wakker Dier aangegeven. Eerder besloten de Nederlandse supermarkten al dat vanaf 2009 alleen nog varkensvlees zal worden verkocht van biggen die een verdoving krijgen bij de castratie. Als reactie hierop willen de veesector en slachterijen nu de verdoving gelijk voor alle Nederlandse biggen die in Nederland worden geslacht regelen. Omdat het meeste Nederlandse varkensvlees voor de export is, is deze maatregel voor miljoenen biggen van groot belang. De verdoving maakt een karbonade nog geen cent duurder. Wakker Dier voert sinds 2006 succesvol campagne tegen de onverdoofde castratie van biggen. In juni 2007 was er een grote doorbraak: de supermarkten, UNOX en Hema verklaarden vanaf januari 2009 geen vlees meer te verkopen van onverdoofd gecastreerde biggen. Het gros van de Nederlandse vleesverkopers, snack- en vleeswarenindustrie, volgden snel. Milieukeur en McDonald's besloten om helemaal niet meer te castreren. De veehouders, slachterijen en supermarkten tekenden hierop afgelopen najaar 'de verklaring van Noordwijk' waarin zij afspraken dat al het varkensvlees bedoeld voor de Nederlandse consumptie vanaf 2009 niet afkomstig mag zijn van onverdoofd gecastreerde biggen. Over varkensvlees bedoeld voor de export werden toen nog geen concrete afspraken gemaakt. Omdat een varken in vele vleesdelen verwerkt wordt en daardoor van elk varken wel een deel in Nederland blijft, gaan alle Nederlandse varkens die in Nederland worden geslacht onder de verdovingsplicht vallen. Hierdoor is ook het Nederlandse varkensvlees bestemd voor export gegarandeerd verdoofd. Voor de 8 1/2 miljoen biggen die lťvend geŽxporteerd worden, is nog geen oplossing. Zij kunnen ook na 2009 nog onverdoofd gecastreerd worden. Voor de andere Nederlandse biggen is nu een diervriendelijkere oplossing afgesproken.

http://www.wakkerdier.nl/biggencastratie/


Eerste wetenschappelijk bewijs voor baanbrekende afkickmethode

Eerste wetenschappelijk bewijs geleverd voor baanbrekende afkickmethode. In juni 2007 vond de presentatie van de Prometa Protocol methode in Nederland plaats. Het Prometa Protocol is ontwikkeld voor mensen met een alcohol-, cocaÔne- en metamfetamineverslaving. Door het intraveneus toedienen van medicijnen die gunstig werken op het gebied in de hersenen dat is aangetast door de verslaving, wordt de zucht naar het middel waarvan men afhankelijk is gestopt dan wel sterk verminderd. Dat is op zich een enorme doorbraak in de wereld van de verslavingszorg, want behandelaars kunnen zo de ergste vijand ('craving') geheel of grotendeels uitschakelen. De behandelduur bij alcoholafhankelijkheid vergt 3 dagen. Voor cocaÔne en metamfetamine gelden behandelclusters van 3 en vervolgens 2 dagen. Deze volgen elkaar op binnen een maand voor optimaal bereik van de aangetaste receptoren op de hersencellen. Psychotherapie en voedingssupplementen zijn de andere pijlers van het protocol

Belangrijk nieuws
Ten tijde van de presentatie waren de wetenschappelijke onderzoeken om het succes van het Prometa Protocol te staven nog in volle gang. Inmiddels zijn in Nederland de eerste resultaten bekend van diverse zgn. double blind placebo onderzoeken en deze zullen binnenkort worden gepubliceerd.  Een dubbel blind placebo onderzoek word uitgevoerd op een representatief aantal patiŽnten, waarbij zowel arts als patiŽnt niet weten of het middel of een placebo wordt toegediend. Uit de genoemde onderzoeken is gebleken dat patiŽnten die behandeld zijn volgens de Prometa Protocol methode, een significante reductie van craving hadden t.o.v. de patiŽnten behandeld met de placebo. De resultaten werden vastgesteld en gemeten op een internationale 'craving-schaal'. Beide groepen patiŽnten zijn gedurende het onderzoek psychotherapeutisch begeleid.

Sinds de introductie in Nederland zijn ca. 50 personen doorverwezen naar Zwitserland, waar onlangs een tweede behandelkliniek is geopend. Inderwisch & Kouwenberg hebben sinds 2005 ca. 100 verslaafde cliŽnten begeleid conform het Prometa Protocol. Het abstinentiepercentage van deze groep ligt momenteel op 76.8%. Ter vergelijk: de reguliere methoden behalen een score die ligt tussen de 20 en 30%. In maart 2008 zullen gesprekken worden gevoerd met een aantal vertegenwoordigers van de overheid om te beoordelen of het Prometa Protocol past binnen de door de overheid gesteunde projecten. Recentelijk heeft 1 van de licentiehouders, BjŲrn Kouwenberg (alcoholverslaafd, en 4 jaar abstinent), de behandeling in Zwitserland ondergaan om de effecten aan den lijve te ervaren.

http://www.afkicken.org


Succesvol anti-stottertoestel in uitzending Mooi! Weer de Leeuw

Mooi! Weer de Leeuw een groot deel van Nederland getuige geweest van de bijzondere werking van SpeechEasy. Dit anti-stottertoestel heeft reeds vele honderden stotteraars in Nederland geholpen weer vloeiend te spreken. Met de nodige humor van Paul de Leeuw demonstreerde Bernard Holtrop in de uitzending zijn anti-stottertoestel. Het leven van Bernard heeft een positieve wending gekregen nu hij veel vloeiender kan spreken. De opzienbarende demonstratie is terug te zien op www.uitzendinggemist.nl (uitzending van 9 maart, vanaf 9.30 minuten). Maar liefst 95% van de stotteraars kan vloeiender spreken met behulp van SpeechEasy.

Hoe werkt SpeechEasy?
SpeechEasy ziet eruit als een hoortoestel. Het is zo gemaakt dat het in het dagelijks gebruik nauwelijks opvalt. Veel stotteraars hebben geen moeite om samen met een groep vloeiend te praten of te zingen. Het Echo-effect dat SpeechEasy nabootst creŽert het idee van spreken in een groep, doordat men de stem vertraagd terughoort. De meeste stotteraars zullen hierdoor in mindere mate of helemaal niet meer stotteren. De invloed van het Echo-effect is al jaren bekend en aangetoond door onderzoeken van Amerikaanse universiteiten.

SpeechEasy introduceert nieuwe versie
Deze maand introduceert SpeechEasy een nieuwe versie van het anti-stottertoestel, de zogenaamde Comfort Fit. Dit toestel combineert een aangenaam draagcomfort met een betere geluidskwaliteit. De drager heeft veel minder last van storende achtergrondgeluiden. Gesprekken kunnen hierdoor beter gevolgd worden, ook in een drukke omgeving. Daarom leiden deze verbeteringen ook tot een verhoogd slagingspercentage. Maar liefst 95% van de stotteraars spreekt vloeiender met behulp van dit toestel. SpeechEasy helpt stotteraars weer vloeiend te spreken en is daarom wereldwijd een groot succes.

http://www.medsy.nl


 

 


11 maart


30% minder opnames met hartinfarct

Het aantal mannen dat met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis belandt, is tussen 1995 en 2005 afgenomen met 34%.Het aantal vrouwen daalde met 27%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/03/art000001C88294404851E0.html

Wat iedereen hier schijnt te vergeten is het feit dat er rond 1994/1995 een megaoperatie heeft plaatsgevonden op het gebied van transvetbommen zoals margarines en frituurvet die voor die tijd vaak 25-65% transvetzuren bevatten. Na de aanpassingen was dat vaak minder dan 1%. Deze transvetzuren zijn de slopers van je vaten en zullen dus een belangrijke rol hebben gespeeld in de jaren na de oorlog t/m de periode van 1995. Nog altijd zitten sommige produkten zoals koffiemelkpoeder, soeppoeder zakjes, boillonblokjes etc vol met transvetzuren maar zijn de populaire margarines en bakvetten aangepast. Een andere goede bron van deze foute vetten is fabrieksbrood dat volop in de supermarkten te vinden zijn, de boosdoener hierin is de goedkope geharde margarine. Uw gezondheid wordt dus ingeruild voor een kostenbesparing, u betaalt uiteindelijk de rekening.....

http://www.fonteine.com/hydrogenering_van_vetten.html
http://www.fonteine.com/transvetzuren.html
http://www.fonteine.com/transvetlijst.html

Ron


Vrij verkeer in de EU ! Problemen ? Dan melden ! NU !

Onderstaande Euro-gedeputeerde is een rapport aan het opstellen met alle problemen die EU-burgers tegenkomen bij (het blijkbaar niet-) bestaande Vrije verkeer van Personen ed.: werkend - ziek - invalide -pensioen. Wees solidair en M E L D T nu. In het Engels, Frans…. Vraag hem zelf welke taal hij leest. Start de dialoog.

http://www.alainlamassoure.eu/

xxx


Help, ik heb Rechtsbijstand maar die 'doen niets'…….wat nu ?

Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft en deze mogelijk nog geen voor u positief resultaat heeft kunnen bereiken dan kan ik u aanbevelen contact op te nemen met LegalAidWatch

http://www.rechtsbijstandsklachten.nl

xxx


Video - Got the facts on Milk? Trailer


Handhaving levert SVB meer op

De SVB spoorde in 2007 meer fraude op. Het schadebedrag waarvoor aangifte werd gedaan, steeg van 7,6 miljoen in 2006 naar 8,1 miljoen euro in het afgelopen jaar. Ook werd 8,3 miljoen euro aan te veel betaalde uitkeringen teruggevorderd. Toch voerde de SVB minder fraudeonderzoeken uit. De ingrediŽnten: slim handhaven met innovatieve ICT-toepassingen, efficiŽnte informatie-uitwisseling met andere overheden en signalen van burgers. De SVB is in 2007 3.659 keer een fraudeonderzoek gestart. Dat is fors minder dan het jaar ervoor (4.447). 286 keer werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, waarbij 474 mensen betrokken waren. Ook dat is minder dan in 2006, maar er is wel mťťr geld mee gemoeid: 8,1 miljoen euro in 2007, tegen 7,6 miljoen in 2006.

Minste fraude bij kinderbijslag
Het meest gefraudeerd werd er in 2007 met de Algemene nabestaanden wet (Anw), op de voet gevolgd door de Algemene Ouderdomswet (AOW). De grootste fraudestijging vond plaats bij de AOW: het bedrag waarvoor aangifte werd gedaan nam toe met bijna 17% en steeg naar 3,7 miljoen in 2007 (3,2 miljoen in 2006). Het minst gefraudeerd werd er met de kinderbijslag.

Vormen van fraude
Burgers die niet opgeven dat ze bij elkaar wonen en mensen die een ander inkomen noemen dan ze daadwerkelijk ontvangen: dŠt zijn de meest voorkomende vormen van fraude. Samenwonende Anw'ers en AOW'ers nemen een steeds groter deel van de totale fraudesom voor hun rekening: van 62% in 2006 tot 74% in 2007.

Voorkomen in plaats van genezen
De SVB handhaaft steeds slimmer, onder meer door nauwe samenwerking, koppeling van systemen en gegevensuitwisseling met andere overheden zoals gemeenten, de IB-Groep en de Belastingdienst. Hierdoor verschuift handhaving steeds meer naar voren in de keten, zodat de nadruk bij handhaving ligt op voorkomen in plaats van genezen. De SVB ziet dus bijna meteen als gegevens niet kloppen en kan daarop sneller anticiperen dan ooit.

Signalen burgers
De meeste fraudesignalen zijn overigens gewoon afkomstig van medewerkers van de SVB, die in de afgelopen jaren extra zijn getraind in het herkennen van fraude. Opmerkelijk is de stijging van fraudesignalen van individuele burgers van buiten de SVB. Zij meldden 12% meer gevallen van AOW-fraude.

8,3 miljoen euro teruggevorderd
Naast meer ernstige vormen van fraude, zijn bij AOW'ers ook iets meer 'lichtere' overtredingen geconstateerd. Er werden ruim 5.500 boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Het totale aantal lichte overtredingen daalde van 54.090 in 2006 naar 41.456 in 2007. De meeste normovertredingen vonden plaats bij de kinderbijslag (34.228). Een gevolg van zo'n administratieve tik op de vingers is dat daarnaast de uitkering wordt aangepast. In 2007 werd door de SVB voor 8,3 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen teruggevorderd (8,9 miljoen in 2006).

Onderzoek in buitenland
De sociale zekerheid is grensoverschrijdend, de handhaving van de SVB dus ook. In 2007 is gericht onderzoek gedaan in BraziliŽ, Frankrijk, Canada, BelgiŽ, Duitsland en Zwitserland. In totaal zijn er 775 klanten onderzocht, waarvan er 546 een medewerker van de SVB op bezoek kregen. Bij 62 klanten bleek sprake van onjuistheden (tegen 75 in 2006). Per 1 januari 2008 waren er nog 48 zaken in onderzoek. In Turkije en Marokko voert de SVB sinds 2002 extra controles uit op de kinderbijslag. Hier controleerde de SVB het afgelopen jaar 500 kinderen, waarvan 40 (8%) niet naar school bleken te gaan (in 2006 was dat 7,3%) en bij 24 kinderen andere gegevens niet klopten (4,8%). Dit laatste percentage is nauwelijks veranderd vergeleken met 2006.


Farma vs. redactionele vrijheid - Pfizer eist inzicht in redactionele afwegingen

Pfizer heeft het New England Journal of Medicine voor de rechter gesleept. De farmagigant eist inzage in de redactionele overwegingen rond de publicatie van een elftal artikelen over de Pfizer-pijnstillers Celebrex en Bextra. Inclusief de namen van de peer reviewers, en de commentaren die zij op de artikelen gaven.

http://www.c2w.nl/farma-vs-redactionele-vrijheid.33037.lynkx


Steenkool voor Nederland laat wereldwijd spoor van vernieling achter

Greenpeace roept E.ON op verantwoordelijkheid te nemen voor schendingen van mensenrechten en desastreuze gevolgen voor het milieu

De winning van steenkool voor Nederlandse kolencentrales bedreigt het milieu en schaadt de mensenrechten. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat de meeste steenkool voor Nederlandse kolencentrales wordt gewonnen in Zuid-Afrika, Colombia en IndonesiŽ. De rechten van de plaatselijke bevolking ťn de mijnwerkers worden daar met voeten getreden. Verder veroorzaakt mijnbouw vervuiling van drinkwater, uitstoot van het broeikasgas methaan en wordt er bos voor gekapt. Deze problemen zullen nog groter worden als energiebedrijven besluiten in Nederland nůg vier kolencentrales te bouwen. "Er zit een smerige wereld achter de winning van kolen", zegt Meike Baretta, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland. "Nederlandse energiebedrijven zeggen dat hun kolen 'schoon' zijn. Dat is niet alleen hier in Nederland een leugen maar ook in de landen waar steenkool vandaan komt." Uit het rapport De wereld achter kolenstroom van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Greenpeace, blijkt dat de 8,5 miljoen ton steenkool voor kolencentrales in Nederland wereldwijd een spoor van vernieling achterlaat.

Een greep uit van de gevolgen van kolenverbruik in Nederland:

- Eenderde van de steenkool voor kolencentrales komt uit Colombia. De mijnbouw in Colombia heeft geleid tot grove mensenrechtenschendingen, waarbij is gemoord, en volledige gemeenschappen zijn verjaagd door paramilitairen.
- De mijnbouw leidt veelvuldig tot drinkwatervervuiling: agressieve verzurende stoffen vervuilen water en natuurgebieden in de buurt van mijnen.
- In de mijnen zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Vakbonden worden beknot.
- De mijnbouw leidt tot emissies van methaan, een broeikasgas dat twintig keer sterker is dan CO2.

E.ON is als eerste begonnen met voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte. Energiebedrijven geven geen enkel inzicht in de vuile herkomst van steenkool. Het Greenpeace-onderzoek gaat daarom vergezeld van een open brief aan Joost van Dijk, directeur van E.ON. Greenpeace vraagt hem en andere topmensen van energiebedrijven openheid over de achtergrond van kolen. Daarnaast roept Greenpeace de energiebedrijven op te stoppen met investeren in kolenstroom en een grotere bijdrage te leveren aan een schone energietoekomst. Dat kan door een grotere inspanning op energiebesparing en investeren in zonne-energie, windparken, warmtekrachtcentrales op aardgas en duurzame biomassa.


Teken voor klimaatwet

we kennen zoveel wetten, terwil er geen is tegen de grootste bedreiging waarmee we ooit zijn geconfronteerd, de opwarming van de aarde. Er zijn wel enkele vrijwillige afspraken. Natuur & Millieu, Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief beginnen nu met een omvangrijke campagne voor een krachtige klimaatwet, zodat Nederland jaarlijks 3 % minder broeikasgassen uitstoot. Teken nu voor een krachtige klimaatwet.

www.klimaatwet.nl

Rob


“15by2015” versterkt eerstelijnsgezondheidszorg wereldwijd

Vandaag publiceert het toonaangevend medisch tijdschrift, de "British Medical Journal" een artikel over ťťn van de belangrijkste uitdagingen voor ontwikkelingslanden: de verdeling en besteding van het donorgeld in de gezondheidszorg. De campagne “15by2015” vraagt donororganisaties om een deel van de sponsoring te besteden aan duurzame eerstelijnsgezondheidszorg van goede kwaliteit, toegankelijk ťn betaalbaar voor iedereen. De vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg (Prof. Jan De Maeseneer en Dr. Maaike FlinkenflŲgel), nam het initiatief van de totstandkoming van deze campagne.

Goede gezondheidszorg voor iedereen

In 2000 stelden regeringsleiders van 189 landen wereldwijd zich achter de ‘Millennium Verklaring’ van de Verenigde Naties. Deze verklaring bevat de acht millennium ontwikkelingsdoelen die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Verbetering van de gezondheidszorg is ťťn van de centrale punten in deze lijst met doelstellingen. Met de campagne “15by2015” worden alle invloedrijke personen en organisaties attent gemaakt op een juiste strategie om de gezondheidszorg te verbeteren. Gezondheidszorg van goede kwaliteit, bereikbaar ťn betaalbaar, is een recht voor iedereen. Daar zijn we het gelukkig allemaal over eens, de juiste strategie is echter niet altijd even duidelijk.

De huidige ontwikkelingshulp

Het positieve nieuws is dat de financiŽle steun aan gezondheidszorg in ontwikkelingslanden tussen 1997 en 2002 met ongeveer 26% is gestegen (van €4,3 miljard tot €5,5 miljard). Het overgrote deel van deze hulp wordt echter besteed aan ziekte-specifieke projecten (verticale programma’s) in plaats van aan investeringen met een bredere focus (horizontale programma's) zoals versterking van gezondheidszorgsystemen en de eerstelijns gezondheidszorg. In sommige landen bijvoorbeeld, is het geld dat wordt besteed door donororganisaties voor het behandelen van ťťn ziekte (HIV/AIDS) hoger dan de totale begroting van het ministerie voor volksgezondheid in datzelfde land. De salarissen van gezondheidswerkers die voor donor-gefinancierde, ziekte-gerichte programma's werken zijn vaak 2-4 keer dat van even hoog opgeleide gezondheidswerkers in de ziekenhuizen van de overheid en de eerstelijns gezondheidszorg. Dit leidt ertoe dat velen naar donororganisatie overstappen, deze interne "brain-drain" zorgt ervoor dat er een nog groter tekort is aan gezondheidswerkers.

Waarom “15by2015”?

Om de gezondheid van iedereen wereldwijd te verbeteren is een andere strategie nodig om het donorgeld in de gezondheidszorg beter te spenderen. Barbara Starfield, professor aan de John Hopkins universiteit, Baltimore VS, verklaart: “Het oplossen van globale gezondheidsproblemen vergt een globale oplossing in de vorm van gecoŲrdineerde en bevolkingsgerichte eerstelijns gezondheidszorg voor iedereen, en niet de versplinterde ziekte-georiŽnteerde benadering.”  Vandaag lanceert de “wereldorganisatie van huisartsen” in samenwerking met de “organisatie wereldwijde gezondheid door onderwijs en service” , het “netwerk voor eenheid in gezondheid” en het “Europese forum voor eerstelijnsgezondheidszorg” de campagne "15by2015" voor verbetering van de eerstelijns gezondheidszorg wereldwijd. Zij vragen alle donororganisaties om, tegen 2015, 15% van hun ziekte-specifieke begroting te investeren in de ontwikkeling van brede eerstelijns gezondheidszorgsystemen.

Is dit mogelijk?

Er zijn al signalen dat sommige ziekte-georiŽnteerde organisaties deze richting op gaan: zoals het “Globale Fonds voor AIDS, Malaria en Tuberculose”, dat erop heeft aangedrongen om de gezondheidssystemen te versterken. Eerstelijnsgezondheidszorg is een efficiŽnte manier om de kwaliteit van behandeling en preventie van alle ziekten te verbeteren. Eťn bron rapporteerde dat in de 42 landen die voor 90% van kindersterfte
wereldwijd zorgen, 63% van deze sterfgevallen verhinderd zou kunnen worden als er goede eerstelijns gezondheidszorg beschikbaar zou zijn. Een eerstelijns gezondheidszorg team, gestationeerd dichtbij de
bevolking, bestaand uit huisartsen, gezondheidswerkers, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, sociaal werkers, gezondheidsvoorlichters, kan een groot verschil uitmaken.


Eenvoud van mariakaakje remt snoepzucht

Droge theebiscuitjes zoals het aloude mariakaakje nodigen minder uit tot overeten dan nieuwerwetse biscuitjes met een chocoladelaagje en suikerkorrels. Van een oerdegelijke reep pure chocolade eet je ook spontaan minder dan van een candybar. Dat ontdekte de Wageningse promovenda ir. Pascalle Weijzen in haar promotieonderzoek naar sensorische verzadiging. Als de voedingsindustrie iets met haar onderzoek doet, dan zullen vooral mannen en lager opgeleiden daar baat bij hebben, ontdekte Weijzen. ‘Als we het overgewicht willen terugdringen zullen we minder moeten gaan eten, en mijn onderzoek kan bedrijven op het spoor zetten van voedingsmiddelen waarvan we spontaan minder eten’, zegt de aan de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit verbonden promovenda. ‘We weten wel dat we minder en gezonder moeten eten, maar veel van ons hebben moeite om dat ook daadwerkelijk te doen. Toen we zeshonderd mensen ondervroegen, ontdekten we dat mannen meer moeite hebben om hun voornemen om gezond te eten in de praktijk te brengen dan vrouwen.’

http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Eenvoud_van_mariakaakje_remt_snoepzucht.htm


Artsen schrijven mogelijk te hoge doseringen ijzer voor

Mensen met een ijzertekort, krijgen mogelijk te grote hoeveelheden ijzer voorgeschreven van hun huisarts. Dit kan tot hemochratose (ijzerstapelingsziekte), maag-darmklachten en een verhoogd risico op darmkanker leiden. Dit schrijft het Utrechtse UPPER, in een onderzoek dat zij in opdracht van de Hemochromatose Vereniging Nederland heeft uitgevoerd. UPPER is ontstaan uit de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit Utrecht en Utrecht Pharmacy Panel for Education & Research. Mensen die aan anemie lijden, hebben een tekort aan hemoglobine. In de meeste gevallen komt dit door een gebrek aan ijzer en schrijft de huisarts ijzersupplementen voor. De Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) ontdekte dat een aantal van haar leden die ijzergebreksanemie hadden, en die hiervoor ijzersupplementen kregen, later een secundaire vorm van hemochromatose (ijzerstapelingsziekte) ontwikkelden. Hierop vroeg de HVN aan UPPER om onderzoek te doen naar de ijzerdoseringen die patiŽnten krijgen voorgeschreven. 

Te hoge doseringen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de aanbevolen doseringen die huisartsen nu hanteren waarschijnlijk te hoog zijn. Al bijna 30 jaar krijgen patiŽnten gemiddeld 100 tot 200 mg ijzer per dag voorgeschreven. Artsen baseren zich hierbij op doseringsrichtlijnen van zo’n 30 jaar oud: de zgn. NHG-standaard Anemie van het Nederlands Huisartsengenootschap. Te veel ijzer in het lichaam kan leiden tot ijzerstapeling, ook wel hemochromatose. Ook kunnen patiŽnten maag-darmklachten krijgen zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of obstipatie. De oorzaak van deze laatste verschijnselen is waarschijnlijk niet-opgenomen ijzer in de maag of in de darmen. Ongeveer een kwart van de patiŽnten krijgt last van deze bijwerkingen. Er zijn aanwijzingen dat te veel ijzer mogelijk zelfs een verhoogd risico op darmkanker geeft.

Onderzoek naar lagere dosering
Er wordt in de medische behandeling geen onderscheid gemaakt tussen lichte en zware vormen van ijzergebrek: de arts schrijft voor beide vormen dezelfde dosis ijzer voor. UPPER beveelt aan om nader onderzoek te doen naar de optimale hoeveelheden die patiŽnten bij de verschillende vormen van ijzeranemie voorgeschreven zouden moeten krijgen, waarbij vooral gekeken moet worden naar de effectiviteit van lagere doseringen. Op basis van onderzoek zal de NHG-standaard Anemie geactualiseerd moeten worden.

Rapport
Het rapport van UPPER is te downloaden op de website van UPPER:
http://www.pharm.uu.nl/wetenschapswinkels/geneesmiddelen/publicaties/PUG0801.htm


Bypasses rond het hart via kijkoperaties een stap dichterbij

Met een nieuw miniatuur nietapparaatje kunnen omleidingen op de kransslagaders van het hart (bypasses) snel en betrouwbaar worden aangesloten. Het apparaatje is op afstand bedienbaar waardoor kijkoperaties binnen bereik komen. Hartchirurg Willem Suyker ontwikkelde de technologie samen met zijn broer Paul, ingenieur. Hij testte de methode in het laboratorium tijdens zijn promotieonderzoek aan het UMC Utrecht. Suyker promoveerde op 6 maart aan de Universiteit Utrecht.

Via uitgebreide dierproeven toonde Suyker aan dat het nietapparaat in staat is de kwaliteit van handgehechte vaatverbindingen te evenaren. De technologie werkt met acht minuscule nietjes die op voorspelbare wijze ten opzichte van het weefsel geplaatst worden. Vervolgens worden ze volautomatisch gesloten en "bijten" door de wanden van de bloedvaten om een permanente en waterdichte verbinding te maken (zie bijgevoegde figuur, meer beeldmateriaal is beschikbaar). De broers Suyker hebben inmiddels meerdere patenten verworven naar aanleiding van deze “S≤ micro-stapler”. De volgende stap is om het apparaat op gecontroleerde wijze in de kliniek te brengen.

Suyker testte de micronieter dierexperimenteel. De geniete bypasses leidden tot een goede bloeddoorstroming, ze deden niet onder voor de traditionele, handgehechte aansluitingen. Suyker stelde dat vast via onder andere echografisch onderzoek drie en zes maanden na de operatie. Hij beschreef deze resultaten in 2006 in het tijdschrift Circulation.

Wereldwijd ondergaan per jaar ruim 700.000 patiŽnten een bypassoperatie. Het is de effectiefste manier om hartklachten vanwege vernauwde kransslagaders te behandelen. Traditioneel worden de vaatverbindingen met de hand gehecht. Dit vraagt veel expertise en nauwkeurigheid omdat de vaatdiameters meestal niet meer dan ongeveer 2 mm zijn. Bovendien moet de borstkas geopend worden om de chirurg toegang tot het hart te verschaffen. Dit maakt de operatie belastend en vereist langdurig herstel. Daarnaast kan de meestal gebruikte hart-longmachine onder meer nadelige cognitieve gevolgen hebben.

PatiŽnten zouden gebaat zijn bij een kijkoperatie zonder hart-longmachine. De speurtocht naar geautomatiseerde hechtoplossingen heeft tot nu echter weinig opgeleverd. 'Mijn droom', zegt Suyker, 'is kransslagaderoperaties voor de patiŽnt bijna net zo weinig belastend te maken als dotterbehandelingen. De micro-stapler lijkt daarvoor een veelbelovende techniek. Het licht staat op groen voor een klinische trial.'

Universiteit Utrecht


Hartvet veroorzaakt aderverkalking

Te dik zijn is ongezond, maar vooral buikvet is slecht, zo blijkt de laatste jaren steeds duidelijker. Het weefsel maakt ontstekingsfactoren die de kans op aderverkalking vergroten. In haar proefschrift laat arts-onderzoeker Petra Gorter zien dat ook vet rondom de kransslagaderen bij het hart een slechte invloed heeft op de bloedvaten. Via CT-scans bepaalde ze bij patiŽnten met kransslagaderverkalking de hoeveelheid vet rondom die bloedvaten. Bij dikkere mensen, met een body mass index van meer dan 27, vond Gorter geen verband tussen de hoeveelheid vet en de aderverkalking. Zij zag dit verband wťl bij mensen met een BMI lager dan 27: hoe meer vet rondom de kransslagaderen, hoe meer verkalking. Het suggereert dat ‘hartvet’ bij kan dragen aan het lokale ontstaan van atherosclerose. Bij dikkere mensen valt dit effect misschien weg tegen de invloed van andere risicofactoren, bijvoorbeeld ontstekingsfactoren gemaakt door buikvet. Gorter benadrukt dat de resultaten bevestigd moeten worden in een prospectief onderzoek. Gorter promoveerde op 6 maart aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht


Kosten en effecten van cholesterolverlagers

Het proefschrift van Pearl Gumbs draagt bij aan de kennis over de kosten en effecten van behandeling met de cholesterolverlagende statines in de dagelijkse praktijk. In Nederland wordt een aantal patiŽnten niet met statines behandeld, terwijl ze er volgens de huidige richtlijnen wel voor in aanmerking komen (50% van patiŽnten zonder hart- en vaatziekten ouder dan 55 jaar). Andere patiŽnten krijgen wel statines voorgeschreven, terwijl zij er volgens dezelfde richtlijnen juist niet voor in aanmerking komen (5% van patiŽnten zonder hart- en vaatziekten ouder dan 55 jaar). Indien de onderbehandelden statines krijgen voorgeschreven, zullen uitgaande van de huidige gebruikspatronen in de dagelijkse praktijk de jaarlijkse uitgaven aan statines stijgen van circa 354 miljoen euro naar ongeveer 538 miljoen euro. Echter, door het toepassen van generieke en therapeutische substitutie zullen kosten worden bespaard. Het toepassen van substitutie in Nederland bij alle huidige statinegebruikers kan tot een jaarlijkse besparing van ongeveer 87 miljoen euro leiden, terwijl substitutie bij alle nieuwe gebruikers van statines tot een besparing van ongeveer 51 miljoen euro kan leiden. Naast het verbeteren van het voorschrijven van statines in de dagelijkse praktijk, zullen patiŽnten de behandeling minder vaak vroegtijdig moeten staken om de winst voor volksgezondheid en economie te realiseren.

Universiteit Utrecht


Invloed van te veel koper op genen

Koper speelt een belangrijke rol in de regulatie van verschillende biologische processen, waaronder de aanmaak van cholesterol. Dat blijkt uit het proefschrift van Patricia Muller. Een overschot aan het metaal koper kan leiden tot ernstige leverziekten, zoals de ziekte van Wilson. Daarnaast heeft Muller de functie van het eiwit COMMD1 in de regulatie van genactiviteit bestudeerd, gebruikmakend van microarrays. Het COMMD1 is betrokken bij het kopermetabolisme en blijkt de activiteit te reguleren van genen die een rol spelen in afweerreacties, celdeling en de ontwikkeling van de placenta. Het onderzoek zal potentieel kunnen bijdragen aan het vinden van nieuwe therapieŽn tegen kanker en in het controleren van afweerreacties.

Universiteit Utrecht


Vrouwen aan de sekspil

Elke avond ‘hoofdpijn’ en nooit meer zin in een passionele nacht? Met een beetje geluk is dat binnenkort verleden tijd. Een nieuwe pil moet een einde maken aan verminderd seksueel verlangen bij vrouwen. Rik van Lunsen, hoofd van de afdeling seksuologie van het AMC in Amsterdam, doet met zijn team momenteel uitgebreid onderzoek naar het nieuwe middel.

http://www.spitsnet.nl/nieuws.php/12/12423/online/vrouwen_aan_de_sekspil.html


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats