weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 


20 maart


Video - Genetically Modified Organisms - unnatural selection


Marktwerking of niet, zorgkosten blijven altijd stijgen’

De kosten van de zorg stijgen explosief sinds in 2007 de marktwerking werd ingevoerd, aldus de Boston
Consultancy Group afgelopen maand. Explosief of niet, ťťn ding is volgens de aan de RUG verbonden
universitair docent Ben Crom zeker: ‘Zorgkosten zullen altijd blijven stijgen. En marktwerking maakt het
onnodig erger.’

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/opinie12_08


Video - Randy Pausch Lecture: Really Achieving Your Childhood Dreams


Stamceltherapie na hartinfarct: nieuwe mogelijkheden verkend

Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af door de onderbreking van de bloedtoevoer. Doordat de
pompwerking verslechtert, kunnen hartritmestoornissen en hartfalen ontstaan. UMCG-promovendus Cheng
Qian onderzocht een nieuwe methode, op basis van stamceltherapie, om bloedvaten na een hartinfarct weer
te laten aangroeien. HartfalenpatiŽnten worden onder meer behandeld met bloeddrukregulerende medicijnen. Een van de stoffen die het lichaam zelf aanmaakt ter regulering van de bloeddruk is angiotensine. Van deze stof is bovendien bekend dat het een gunstige invloed heeft op de aanmaak van stamcellen. Uit het onderzoek van Qiang blijkt dat angiotensine in laboratoriumproeven de overleving van stamcellen bevordert en de aanmaak van nieuwe vaatwandcellen stimuleert. Dit suggereert dat de combinatie van angiotensine en stamceltherapie effectief zou kunnen zijn in de behandeling van hartfalen. In dierproeven kon het positieve effect echter nog niet worden aangetoond. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief12_08/promoties_oratie/12_04


Marjolein uit 'Netwerk' en 'Nieuwe Revu' genezen verklaart!

Marjolein Bouwman (25) uit de 'Netwerk-reportage' en 'Nieuwe Revu', met een zeer agressieve vorm van eierstokkanker, is genezen aldus de bevindingen van een 3-tal artsen. Zij is een tweetal maanden behandeld met natriumbicarbonaat onder supervisie van Dr.T.Simoncini. Een en ander is gebleken uit informatie die wij hebben ontvangen op 13 maart 2008 en ook te lezen op haar, hier nog niet nader te noemen, weblog. De weblog-berichtgeving van Marjolein en overige informatie is ook te vinden op mijn/ons weblog:

http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com

In weekblad 'Nieuwe Revu' (nr.12) van woensdag 19 maart 2008 een verslag van Marjolein Bouwman en het commentaar van oncoloog Marcel Soesan, een van de twee oncologen die door de IGZ is geraadpleegd, voordat zij een persbericht met onzinnige en onbewezen uitlatingen/stellingen het (media) land instuurden die het vervolgens klakkeloos rondbazuinden. Marjolein is inmiddels een van de velen die de effectieve werking van natriumbicarbonaat, in de strijd tegen kanker, heeft ondervonden. Velen zullen nog volgen, want de voortgang van deze succesvolle therapie zal niet meer te stoppen zijn ondanks negatieve uitlatingen van de IGZ/oncologen (riskant/zinloos) en misleidende publicaties door informatief twijfelachtige instellingen zoals de 'VtdK / Dr.Lutser medisch weblog' en vergelijkbare dubieuze instanties. Deze behandeling was dus, net als bij veel andere patienten, weldegelijk zinvol en zonder noemenswaardige bijwerkingen/risico's. Behandelingen waarvan zelfs de arts/directeur van de kliniek 'Berg en Bosch' in 'Nieuwe Revu' (nr.8 van 20 februari 2008) zegd: "Ik heb opzienbarende resultaten gezien".

Met vriendelijke groet,

Ton Claessen


Op je gezondheid – Nederlandse versie - Here’s to your health

River Zydeco Band feat. Henk Mutsaers

Basisrecht mensheid wordt aangetast: Recht op gezondheid!

De voedings- en farmaceutische industrie hebben beiden ťťn agendapunt: De natuur ‘proberen’ na te bootsen en de daaruit voortkomende producten te patenteren. Met de Codex Alimentarius worden binnenkort hoge doseringen van natuurlijke vitamines verboden en daarmee wordt de basisvoorwaarde van de Maslow piramide aangetast. Het vrije recht op de keuze van voeding! Sluipenderwijs zijn mensen eraan gewend geraakt dat er kunstmest toegepast wordt terwijl daar veel betere natuurlijke alternatieven voor zijn.

Daarna volgden in laboratoria bewerkte en gepatenteerde zaden. De supermarkt is inmiddels al voor 80 procent gevuld met kunstmatig samengestelde producten die soms de naam ‘voeding’ niet eens meer waardig zijn! Groenten en fruit, waarvan veel mensen denken dat deze gezond zijn, hebben vaak al duizenden kilometers afgelegd voordat deze ‘vers’ op ons bordje belanden. Er wordt gekweekt op steenwol of uitgemergelde grond. In onze Westerse samenleving ontkomen we er dan ook niet aan; vrijwel iedereen is inmiddels ondervoed!

De agenda van de voeding en farmaceutische giganten kent echter geen grenzen. Nu moeten voedingssupplementen aan banden gelegd worden. De mensheid moet beschermd worden tegen de hoge doseringen natuurlijke vitaminen en mineralen. De nieuwe norm wordt zo laag dat je met slechts
twee uitgemergelde wortelen al meer binnen krijgt. Al eind 2009 wordt deze wetgeving van kracht die het meest effectieve gereedschap van natuurartsen aan banden legt. Vitaminen. Voeding dus! Dat dit gaat ten koste van uw en mijn gezondheid is ondergeschikt gemaakt aan superwinsten.

De politiek, die hebben hun ziel en zaligheid al lang verkocht en zijn niet meer als marionetten die braaf aan de touwtjes bungelen van de niet te stillen honger naar macht en geld. Niet ťťn keer heb ook maar iemand in de politiek op een uitspraak kunnen betrappen over de Codex Alimentarius. Veeg alle beslissingen die zij moeizaam hebben genomen de laatste jaren op ťťn hoop en ze zijn bij elkaar nog niet zo belangrijk op wat er nu staat te gebeuren. En de grote massa weet hier nog totaal niets vanaf. Verzwegen in de media of verdrongen naar een klein berichtje achter in de krant.

Alle ziektes waar de Westerse bevolking nu aan lijdt worden toegeschreven aan de vergrijzing en de voortschrijdende wetenschap wil ons doen geloven dat dit erfelijk is. Niets is echter minder waar! Vrijwel iedereen heeft te maken met vitamine en mineralen gebrek. Moeten we deze producten binnenkort illegaal gaan smokkelen, of iedereen weer zijn eigen volkstuintje gaan aanleggen? Wij hebben echter de grootste macht die er bestaat. Ga stemmen met je portemonnee en ga bijvoorbeeld weer natuurlijke producten kopen bij biologische telers in je eigen regio. Tijd voor actie, alleen jij kunt dat doen!

http://www.uitdaging.net/song.html


Gezonde leefstijl wint langzaam terrein

De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers is gedaald, ook het percentage zware drinkers werd iets lager. Steeds meer Nederlanders bewegen voldoende en er is geen toename meer van het aandeel volwassenen met matig overgewicht. De trend van ernstig overgewicht daarentegen blijft nog steeds stijgend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Minder rokers
In 2007 rookte 31 procent van de Nederlandse mannen van 12 jaar of ouder. Bij de vrouwen was dat 25 procent. Bij mannen lijkt de dalende tendens van vůůr 2004 weer opgepakt te worden. De laatste drie jaren bleef het percentage rokende vrouwen vrijwel constant. Bij zowel mannen als vrouwen vermindert de laatste jaren het aantal zware rokers. Een andere positieve ontwikkeling betreft het aandeel jongeren dat nooit heeft gerookt. In de leeftijdsgroep van 12 tot 24 jaar steeg dit van 58 naar 66 procent tussen 2001 en 2007.

Licht dalende trend van zware drinkers
Bijna 11 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder behoorde in 2007 tot de zware drinkers. In 2001 was dat nog bijna 14 procent. In de periode tussen 2001 en 2007 is het percentage zware drinkers dus afgenomen. Het percentage zware drinkers onder mannen is met 18 procent ruim vier keer zo hoog dan onder vrouwen (4 procent). Eťn op de vijf Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Meer Nederlanders bewegen voldoende
Het percentage Nederlanders vanaf twaalf jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen was in 2007 weer een fractie hoger dan in 2006. Sinds 2001 is het aandeel mensen dat voldoende beweegt gestaag toegenomen van 52 tot 56 procent. Dat is het geval voor zowel de mannen als de vrouwen.

Matig overgewicht neemt niet meer toe
Bijna 35 procent van de volwassen Nederlanders had in 2007 te maken met matig overgewicht. Tot 2002 nam matig overgewicht jaarlijks toe, maar de laatste jaren blijft het cijfer nagenoeg constant. In 2007 had ruim 40 procent van de mannen en bijna 30 procent van de vrouwen matig overgewicht. Over een langere periode gezien blijft het aandeel volwassenen Nederlanders dat kampt met ernstig overgewicht echter nog steeds stijgen. In 2007 ging ruim 11 procent van de volwassenen gebukt onder ernstig overgewicht. Dat is meer dan een verdubbeling in 20 jaar. Ernstig overgewicht komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen: 12 versus 10 procent.

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/145A65AA-A103-4F15-99CB-3D8187CB2552/0/pb08n018.pdf


Vrouwen emotioneel meer belast bij confrontatie met kanker

Vrouwen voelen zich meer depressief dan mannen, als (echt)paren geconfronteerd worden met kanker. Het maakt hierbij niet uit of de vrouwen nu de patiŽnt of de gezonde partner zijn. Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Gezondheidspsychologie Mariet Hagedoorn van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceert over de resultaten van haar onderzoek in Psychological Bulletin. Haar onderzoek laat zien dat sekse een belangrijkere rol speelt dan of men de patiŽnt of de partner is. Meer dan twintig jaar onderzoek lijkt nog niet een consistent antwoord te hebben opgeleverd op de vraag wie meer depressieve gevoelens ervaren, patiŽnten of partners? Onder leiding van Mariet Hagedoorn hebben onderzoekers verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de University of Pennsylvania School of Medicine, de bevindingen van 43 onderzoeken naar depressieve gevoelens van personen met kanker en hun partners geÔntegreerd. Dit onderzoek leidt volgens Hagedoorn wťl tot een duidelijke conclusie: “Sekse is belangrijker dan de status van patiŽnt of partner”. Eerdere onderzoeken richtten zich vooral op de persoon die kanker heeft en niet op sekse. “In praktische termen betekent dit dat vrouwen met borstkanker gemiddeld genomen meer depressieve gevoelens ervaren dan hun partners. Ook ervaren de vrouwelijke partners van mannen met prostaatkanker gemiddeld genomen meer depressieve gevoelens dan de mannen met kanker. In beide voorbeelden zijn het dus de vrouwen die meer depressieve gevoelens ervaren”, aldus Hagedoorn.

Mate van depressiviteit
In haar onderzoek ging Hagedoorn tevens na in welke mate mannen en vrouwen depressief zijn als ze worden geconfronteerd met kanker. De algemene aanname is dat de diagnose kanker gepaard gaat met veel en ernstige depressieve gevoelens. Immers, wie zou er nu niet depressief worden als hen werd verteld dat ze kanker hebben? Uit haar onderzoek blijkt dat de ernst van de depressieve gevoelens van paren die geconfronteerd zijn met kanker niet veel meer is dan de mate van depressieve gevoelens in de algemene bevolking. Slechts een klein deel van de patiŽnten met kanker en hun partners lijdt aan ernstige psychische problemen, zo blijkt uit het onderzoek. Die minderheid zou baat hebben bij specifieke hulp. “De mythe dat alle patiŽnten met kanker depressief zijn staat de aandacht voor die groep patiŽnten en partners in de weg”, aldus Hagedoorn.

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)


Zeven genetische risicofactoren van trombose ontdekt

De grootste genetische studie ooit onder trombosepatiŽnten heeft zeven nieuwe genvarianten aan het licht gebracht die de kans op trombose vergroten. Al deze varianten komen veel voor. Drie van de gevonden genen houden sterk verband met een vergroot risico op trombose. Dit schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Amerikaanse bedrijf Celera in het gezaghebbende tijdschrift The Journal of the American Medical Association van 19 maart. De ontdekte genetische variaties liggen voor het merendeel op of in de buurt van genen waarvan al bekend was dat ze bij de bloedstolling betrokken zijn. Ze vergroten de kans op trombose gemiddeld met ongeveer 50 procent. Dat is minder dan de al bekende 'trombosegenen', zoals factor V Leiden. De nu gevonden genvarianten komen echter wel veel meer voor, sommige bij meer dan de helft van de bevolking.

8.000 deelnemers, 20.000 genvarianten
Bijna alle patiŽnten die tussen 1999 en 2004 aanklopten bij trombosediensten in Zuidwest Nederland deden mee aan het onderzoek. Hun eventuele partners en een groot aantal willekeurig uit de bevolking gekozen individuen werd gevraagd als controlepersoon te dienen. In totaal stonden bijna 8.000 mensen bloed af. De onderzoekers van het LUMC en Celera, bekend van het Humane Genoomproject, bekeken het DNA hierin op bijna 20.000 bekende genvarianten. Genvarianten zijn genen waarop mensen op ťťn punt onderling verschillen. Gekozen werd voor genvariaties waarvan de onderzoekers vermoedden dat de mutatie invloed kon hebben op het functioneren van het bijbehorende eiwit. Om toevallige verbanden te vermijden werden alle gevonden genen in het tweede deel van de studie bij een nieuwe groep gecheckt. Het huidige onderzoek is uitgevoerd in drie grote studies (LETS, MEGA1 en MEGA2). Al eerder waren hierin andere factoren gevonden die samenhangen met trombose, zoals pilgebruik, obesitas en lange vlieg- of autoreizen. Matig alcoholgebruik blijkt juist tegen trombose te beschermen.

Veneuze trombose
Van veneuze trombose is sprake wanneer er een bloedstolsel wordt gevormd in de aderen. Meestal gebeurt dat in de benen. In ongeveer een derde van de gevallen laat dit stolsel los en komt in de longen terecht. De longembolie die dan ontstaat kan dodelijk zijn. De andere vorm van trombose is arteriŽle, of slagaderlijk trombose. Bloedstolsels in de slagaderen kunnen leiden tot een hart- of herseninfarct.

Leids Universitair Medisch Centrum


Kankermedicijnen onderzocht

Een nieuwe groep anti-kanker medicijnen ("histon deacetylase remmers") blijkt bij sommige patiŽnten te werken, maar het is niet bekend hoe. Mirjam Epping laat in haar proefschrift zien dat de middelen de vitamine A-zuur signalering activeren.Vitamine A-zuur signalering komt van nature in het lichaam voor en leidt tot differentiatie (specialisatie) van cellen, groeiremming of celdood. Epping spoorde het gen voor de receptor voor vitamine A-zuur op via een combinatie van genetica en moleculaire biologie. In een ander deel van haar onderzoek, analyseerde Epping de functie van het gen PRAME. Dat gen is overactief in 88-95% van de patienten met een melanoom, de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. Epping ontdekte dat PRAME in melanomen de vitamine A-zuur signalering blokkeert, waardoor de kankercellen niet meer stoppen met groeien. Door PRAME inactief te maken, werden melanoomcellen weer gevoelig voor vitamine A-zuur.

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Een gebroken been zit in de genen

Mensen met een genvariatie in het LRP5, een gen dat is betrokken bij botopbouw, hebben een verhoogd risico op osteoporose en botbreuken. Dit is een conclusie uit het GENOMOS-onderzoek, een internationaal onderzoek naar de genetische oorzaken van osteoporose. Het GENOMOS-onderzoek volgt 38.000 deelnemers in Europa en Noord-Amerika en wordt geleid door prof. Andrť Uitterlinden en zijn team van het Erasmus MC. Zij publiceren hun bevindingen vandaag in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Osteoporose (botarmoede) is een onder ouderen vaak voorkomende aandoening die gepaard gaat met een sterk verhoogd risico op botbreuken. Botbreuken onder ouderen - en dan vooral de heupfracturen - veroorzaken immobiliteitsproblemen en bijkomende ziekten, en leiden in bijna de helft van de gevallen binnen een jaar tot de dood.

Op peil
Hoewel er behandelingen zijn om de botsterkte enigszins op peil te houden, zijn de oorzaken van osteoporose nog goeddeels onbekend. Wel is bekend dat de ziekte sterk erfelijk bepaald is. Genetisch onderzoek kan inzicht geven in de oorzaken van osteoporose en mogelijkheden bieden voor het voorspellen en behandelen ervan.

Meer kans
Resultaten uit de GENOMOS-studie bevestigen dat variaties in het 'low-density lipoprotein receptor-related protein 5 gen' (LRP5 gen) het risico op osteoporose en botbreuken verhogen. 37.534 mensen uit Europa en Amerika zijn onderzocht op het hebben van twee varianten in het gen. Vervolgens is gekeken of die gen-varianten het risico op osteoporose en botbreuken verhogen. Beide varianten blijken gepaard te gaan met een 15 - 20% lagere botmassa en 20% meer kans op botbreuken.

Achtergronden
Het GENOMOS-consortium verricht al sinds 2003 grootschalige populatie-onderzoek naar de genetisch achtergronden van osteoporose. Het consortium bestaat momenteel uit achttien onderzoeksteams in Europa en Amerika, die ieder een eigen onderzoekspopulatie tot hun beschikking hebben. Vanuit het Erasmus MC wordt gebruikgemaakt van het ERGO-onderzoek van de afdeling Epidemiologie & Biostatistiek. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Erasmus MC


Fysiotherapie voor een hartoperatie vermindert complicaties

Twee weken fysiotherapie voor een hartoperatie vermindert de kans op postoperatieve complicaties met tenminste 50 %. ZonMw heeft een wetenschappelijke studie van het UMC Utrecht van Erik Hulzebos gesubsidieerd. Hieruit blijkt dat het voor de operatie trainen van ademhalingsspieren bij hoogrisico patiŽnten complicaties en de ligduur na de hartoperatie met minstens 50% verminderen. In 2007 is in de Isalaklinieken een implementatiepilot door thoraxchirurgen en fysiotherapeute I. Weuring uitgezet onder vergelijkbare patiŽnten. De uitkomsten, maar liefst 70% minder longcomplicaties en vermindering van de ligduur op de intensive care, waren aanleiding om de samenwerking tussen de afdelingen thoraxchirurgie en de fysiotherapie te formaliseren De succesvolle preoperatieve fysiotherapie bestaat uit minimaal twee weken training van de ademspieren, ademhalingsoefeningen en hoestinstructies, die dagelijks moeten worden uitgevoerd. Het zijn relatief simpele oefeningen die de hoogrisico patiŽnt ook thuis kan doen.

ZonMw subsidieert ontwikkeling scholingsaanbod
ZonMw heeft een subsidie verleend om in december 2007-januari 2008 een scholingsmodule te ontwikkelen voor preventieve fysiotherapie voor hartoperaties. Eind maart, begin april is er een try-out van de module waar 12 fysiotherapeuten van de Tergooiziekenhuizen aan meedoen. Medio april 2008 kunnen fysiotherapeuten met een aantekening hartrevalidatie - en andere belangstellende fysiotherapeuten - deze scholingsmodule in de ademhalingstraining volgen bij Abakus BV.


Klink: meer openheid over dierproeven

Heldere communicatie over dierproeven moet zorgen voor meer begrip over het nut van dierexperimenteel onderzoek. Naast meer openheid over dierproeven moeten door opsporing en vervolging intimiderende acties van dierenactivisten worden tegengegaan. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doet dit mede namens de ministers van EZ, OCW, BZK, LNV, VROM en Justitie. 'Het kabinet vindt het zeer zorgelijk dat werknemers die in het bedrijfsleven, de wetenschap of het openbaar bestuur, hun werk doen, worden geÔntimideerd', aldus minister Klink. 'Wij keuren dat nadrukkelijk af.' De betrokken ministeries bundelen de krachten en informatie om steun te verlenen aan gemeenten, onderzoekers en bedrijven die te maken hebben met intimiderende acties van activisten.


Subsidieregeling Roetfilters op Vrachtwagens en Bussen gepubliceerd

De subsidieregeling voor retrofit roetfilters op vrachtwagens en bussen (SRV) is op 12 maart 2008 in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de regeling van 2008 stellen de ministeries van VROM en V&W vierendertig miljoen euro extra beschikbaar voor de inbouw van roetfilters op dieselvrachtwagens en bussen. Het totale subsidiebudget is verhoogd tot honderdvijftig miljoen euro. Doel van de regeling is de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Het ministerie van VROM stimuleert vanaf 1 oktober 2006 de inbouw van roetfilters op dieselvrachtwagens. Het aantal ingebouwde roetfilters steeg in 2007 explosief.  Het aantal subsidieaanvragen was zo groot dat het oorspronkelijke budget van 116 miljoen begin februari 2008 was uitgeput. In ruim 17.500 vrachtwagens is inmiddels een roetfilter ingebouwd.
Een vrachtwagen met roetfilter stoot 50 tot 90 procent minder roetdeeltjes uit. Het totale subsidiebudget is nu verhoogd met vierendertig miljoen euro.

Wijzigingen
Voor de regeling van 2008 komen voertuigen met een Euro3 motor met een vermogen onder de 225 kW in aanmerking voor subsidie. Vrachtwagens met een Euro 2 motor komen niet meer in aanmerking voor subsidie. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 6 februari 2008; de datum waarop het vorige budget van 116 miljoen euro was uitgeput. Aanvragen voor subsidie kunnen vanaf nu worden ingediend en door SenterNovem worden afgehandeld.

Meer informatie?
In opdracht van het Ministerie van VROM voert SenterNovem de subsidieregeling uit voor
het achteraf inbouwen van een roetfilter op een bestaande vrachtwagen of bus.

www.vrom.nl/schonerelucht


Zittend Ziekenvervoer kan beter

Het rapport 'Zittend Ziekenvervoer - Onderzoek naar kwaliteitsafspraken' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een steun in de rug voor de taxibedrijven die het belang van de reiziger hoog in het vaandel hebben staan. Dit stelt KNV Taxi in een reactie op de publicatie van het rapport. Het NZa rapport stelt dat onder invloed van prijsconcurrentie de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer onder druk staat. Dat is een conclusie die door KNV Taxi wordt onderschreven en geldt voor meer vormen van aanbesteed contractvervoer. KNV Taxi ziet het als haar missie om de taxibranche te helpen om uit de negatieve prijs- en kwaliteitsspiraal te komen. De aanbevelingen van de NZa kunnen deze missie ondersteunen. Kwaliteit heeft zijn prijs, stelt KNV Taxivoorzitter Jan Zaaijer: "Wie voor een appel en een ei betaalt, krijgt ook maar een appel en een ei." Heldere kwaliteitsafspraken zijn in het belang van de reiziger en van de uitvoerder. Duidelijke, uniforme en consequente controle op de naleving van deze afspraken zorgen ervoor dat er een gelijk speelveld ontstaat voor taxibedrijven die het zittend ziekenvervoer uitvoeren. Bij het aangaan van een overeenkomst geldt dan namelijk meer dan ooit: je doet wat je belooft. Een belangrijk aandachtspunt dat door NZa wordt genoemd is het te korte aanbestedings- en implementatietraject dat door de verzekeraar wordt genomen. Een te korte aanlooptijd zorgt vrijwel zeker voor opstartproblemen bij de uitvoering door het taxibedrijf. Vooral het werven van geschoold personeel is een drempel waarmee veel tijd gemoeid is. Deze aanloopproblemen en de marginale communicatie van de verzekeraar met de verzekeraar, leiden tot ergernissen bij de reiziger. De vervoerder krijgt de uitingen van deze ergernissen op zijn bordje.


Kamer dwingt Verburg tegen walvisjacht te pleiten

De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel van SP-Kamerlid Krista van Velzen aangenomen waardoor minister Verburg van Landbouw onverkort moet vasthouden aan het bestaande moratorium op de walvisjacht. Verburg wilde een voorstel uitwerken om Japan, IJsland en Noorwegen in een paar gebieden walvissen te laten vangen. Van Velzen: "Japan houdt zich al jaren niet aan de bestaande afspraken en blijft onder het mom van 'wetenschappelijk onderzoek' jagen op walvissen. Het is bijzonder naÔef van de minister om te veronderstellen dat als we Japan toestaan in een beperkt gebied te jagen, het zich plots wel aan de afspraken zou houden." De motie van Van Velzen werd door een overgrote meerderheid in de Kamer gesteund. Als gevolg daarvan moet de minister - in tegenstelling tot wat ze aankondigde - bij de komende onderhandelingen in Chili pleiten voor het behoud van het moratorium. Daarnaast moet ze met voorstellen komen voor aanvullende maatregelen en sancties om walvissen te beschermen en de landen die het moratorium ontduiken op de vingers te tikken.


 


19 maart


Video - Greenpeace - The dangers of Genetically Modified Organisms


Antidepressiva...tegen depressie?...

De voorzitter van IOCOB heeft in zijn vorige leven antidepressiva ontwikkeld. Bij een giga grote farmaceutische industrie. Hij was verantwoordelijk voor de wereldwijde ontwikkeling ervan.. In die functie heb ik de files van de FDA bestudeerd, en toen schrok ik eerst wel even. Ongeveer 50% van alle studies met middelen tegen depressies die al op de markt waren, waren negatief. Ik adviseerde toen Bayer om 2 maal het aantal studies op te zetten, zodat we in ieder geval met de helft ervan goed zouden wegkomen....Nu is deze kennis gemeengoed geworden. In een grote analyse van alle studies die gedaan zijn naar de werking van antidepressiva komt dit ook uit. We geven hier het persbericht weer. Toen ik de negatieve studies wilde laten publiceren, hielp mijn werkgever me daar niet mee...een van de redenen dat ik toen ook weg ging uit dat milieu...Nu is dus duidelijk dat al die negatieve stuidies niet gepubliceerd worden, of in ieder geval bijna niet...

http://www.iocob.nl/nieuws/antidepressiva-.tegen-depressie.html

xxx


Donner: sterke groei Wajong onaanvaardbaar

Minister Donner verwacht niet dat het aantal jonge gehandicapten met een uitkering (Wajongers) binnen tien tot vijftien jaar zal stijgen tot een half miljoen. De voorspelde groei tot een half miljoen zal volgens hem veel later intreden. 'Mogelijk in 2050, maar dan is het nog onaanvaardbaar, gewoon uit maatschappelijk oogpunt', aldus de minister zaterdagavond in een uitzending van Nova. Donner heeft liever dat bijvoorbeeld 200.000 Wajongers werken en daarbij een aanvulling op hun loon krijgen, dan dat eenzelfde aantal een uitkering heeft en niet werkt. Donner reageerde in Nova op de voorspelde groei tot een half miljoen Wajongers van Hans Kamps, plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Nu zijn er ruim 160.000 mensen met een Wajong-uitkering. Kamps was voorzitter van de SER-commissie die eind 2006 advies uitbracht aan het kabinet over de Wajong. Kamps zei in Nova dat de kosten van de Wajong met die forse groei kunnen oplopen van de huidige 2 miljard euro tot 4 ŗ 5 miljard euro per jaar. Donner komt in mei met maatregelen om meer Wajongers aan het werk te helpen. Veel jonggehandicapten willen namelijk wel werken en willen af van het stempel dat louter een uitkering hun geeft. 'Voor twee derde moet ik gewoon zeggen: laten we nou niet praten over wat ze niet kunnen, maar laten we kijken wat ze wel kunnen'. Donner wil het onder meer voor bedrijven aantrekkelijker maken om Wajongers in dienst te nemen door de administratieve rompslomp voor werkgevers te verminderen. Ook wil hij voor Wajongers meer begeleiding naar werk mogelijk maken.


Nederland roept China op geweld Tibet te stoppen

Staatssecretaris Timmermans (BZ) heeft bij de Chinese ambassadeur aangedrongen op vreedzame oplossingen voor de problemen in Tibet. Timmermans bracht de ernstige zorgen van het kabinet over. Het kabinet is 'buitengewoon verontrust' over de berichten dat bij confrontaties tussen Tibetaanse demonstranten en de Chinese autoriteiten tientallen doden zijn gevallen. Nederland roept China op snel duidelijkheid te geven over de situatie in Tibet, bijvoorbeeld door internationale media toe te laten. Ook de Europese Unie heeft aangedrongen op meer transparantie.

 

Misschien idee om op importprodukten een sticker te plakken met de tekst "Made in Bloody China" ?

 

Mailtje dat ik vandaag ontving....

I just signed an urgent petition calling on the Chinese government to respect human rights in Tibet and engage in meaningful dialogue with the Dalai Lama. This is really important, and I thought you might want
to take action:

After nearly 50 years of Chinese rule, the Tibetans are sending out a global cry for change. But violence is spreading across Tibet and neighbouring regions, and the Chinese regime is right now considering a
choice between increasing brutality or dialogue, that could determine the future of Tibet and China. We can affect this historic choice. China does care about its international reputation. Its economy is totally dependent on "Made in China" exports that we all buy, and it is keen to make the Olympics in Beijing this summer a celebration of a new China that is a respected world power. President Hu needs to hear that 'Brand China' and the Olympics can succeed only if he makes the right choice. But it will take an avalanche of global people power to get his attention. Click below to join me and sign a petition to President Hu calling for restraint in Tibet and dialogue with the Dalai Lama -- and tell absolutely everyone you can right away. The petition is organized by Avaaz, and they are urgently aiming to reach 1 million signatures to deliver directly to Chinese officials:

http://www.avaaz.org/en/tibet_end_the_violence/98.php/?cl_tf_sign=1


Bloemen en planten met een verhaal

Onze leefomgeving verandert in een rap tempo. Het is daarom de hoogste tijd om een pas op de plaats te maken. Ook u als consument kunt een bijdrage leveren aan verbetering van het milieu en sociale
omstandigheden. Bijvoorbeeld door het kopen van duurzaam geteelde bloemen en planten kopen met het consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants (FFP).

http://www.hortinews.com/news.php?id=14554

xxx


Video - Monsanto patenteert varkens, Canvas Terzake Zomer

Documentaire over de praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Over varkens die onvruchtbaar worden na het eten van BT-Corn, boeren die boetes moeten betalen omdat hun land verontreinigd is met gepatenteerde gewassen, en over boeren die straks moeten betalen voor elk nieuw biggetje omdat Monsanto de genetische code van het varken heeft gepatenteerd. Uitgezonden op Canvas Terzake Zomer d.d. 9 juli 2007

Marjan


Verzekeraars mogen niet handelen in strijd met het Burgerlijk Wetboek

Gisterenavond heeft Kassa aandacht besteedt aan het feit dat zorgverzekeraars een termijn stellen in hun polisvoorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen waarbinnen consumenten hun nota's moeten indienen. Volgens Kassa zijn er verzekeraars die bij overschrijding van de door hun gestelde termijn op grond van de polisvoorwaarden consumenten maar gedeeltelijk of niet vergoeden.

Reactie en rol NZa
De NZa is blij met deze actie van Kassa. De NZa vindt de door Kassa beschreven situatie niet wenselijk en verwarrend voor de consument. Verzekeraars mogen niet handelen in strijd met het BW en polisvoorwaarden in strijd met het BW moeten worden aangepast. Als verzekeraars menen schade te lijden doordat mensen hun nota's later dan de aangegeven termijn insturen, dan moeten verzekeraars dat eerst maar aantonen. Omdat veel polisvoorwaarden ten onrechte spreken over een indieningtermijn korter dan 3 jaar, kan een consument niet weten dat hij wel degelijk gedurende drie jaar recht heeft op volledige vergoeding. Hierdoor kan de consument besluiten een rekening niet meer in te dienen, terwijl dit wel zinvol is. Ook is voor de verzekerde niet altijd duidelijk wat hij moet insturen of doen om eventuele schade bij de verzekeraar te voorkomen.

Wat is je recht als consument?
Je hebt in principe tot drie jaar de tijd een nota in te dienen. In het geval je polisvoorwaarden aangeven dat je ook andere informatie moet geven die van belang zijn om de uitkeringsplicht van de verzekeraar te kunnen beoordelen, doe je er goed aan deze tijdig te verstrekken. Als je het niet eens bent met de beslissing tot een gedeeltelijke of geen vergoeding, kan je hiertegen altijd bezwaar maken bij je verzekeraar. Kom je er met je verzekeraar niet uit, dan kan je een bindend advies vragen aan de Stichting klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ook kun je naar de rechter.

Wat staat er in het Burgerlijk Wetboek?
Artikel 7: 9.42 BW
Op grond van een dwingende bepaling is bepaald dat een verzekerde tot 3 jaar na het ontstaan van de behoefte aan zorg een vordering bij de verzekeraar mag indienen. In de praktijk betekent dit vanaf het moment dat zorg wordt afgenomen. (Een dwingende bepaling wil zeggen dat de verzekeraar hier niet ten nadele van de consument mag afwijken.) Wel staat er een bepaling in de wet (artikel 7: 941 tweede tot en met vierde lid) dat een verzekerde verplicht is binnen een redelijke termijn alle inlichtingen en stukken te verschaffen die van belang zijn om de uitkeringsplicht van de verzekeraar te beoordelen.

Wat mag de verzekeraar?
De verzekeraar mag een verplichting in de polisvoorwaarden opnemen om de nota's binnen een bepaalde termijn in te dienen en consequenties verbinden aan de overschrijding van deze termijn. Zo'n consequentie kan zijn dat je recht op uitkering van de schade beperkt wordt of helemaal vervalt. Je krijgt dan een nota maar gedeeltelijk of niet vergoed. Een verzekeraar mag de consequentie alleen toepassen als hij kan aantonen dat hij in zijn redelijk belang is geschaad (dus schade heeft geleden). Hij moet de door hem geleden schade wťl van geval tot geval aantonen, toegesneden op de feiten en omstandigheden

Een vordering binnen drie jaar in zijn geheel afwijzen om de enkele reden dat de polisvoorwaarden dat aangeven als consequentie van de termijnoverschrijding mag nooit. Dit is strijdig met het Burgerlijk Wetboek en daardoor is zo'n voorwaarde nietig (niet geldend). De NZa gaat de verzekeraars er middels een brief op wijzen dat zij hun verzekerden volledig en juist moeten informeren over de inhoud van hun producten en wijze van dienstverlening. En dus ook over hun rechten en plichten. De NZa heeft over dit en soortgelijke onderwerpen regelmatig nauw overleg met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ) met als doel te waken over de belangen van de consument.

Bekijk de uitzending:
http://player.omroep.nl/?aflID=6705893


Video - MMR and Autism The Andrew Wakefield Story


Overgewicht leidt tot nierschade

Overgewicht geeft een verhoogde kans op nierschade. In de toekomst vormt nierschade door overgewicht
een steeds groter probleem. Dat blijkt uit onderzoek van Renate Bosma van het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG). Vrij algemeen bekend is dat overgewicht tot hart- en vaatziekten, diabetes
en hoge bloeddruk kan leiden. Onafhankelijk hiervan leidt overgewicht ook tot nierschade door
verminderde bloeddoorstroming van de nier. Bosma promoveert op 26 maart 2008 op haar onderzoek aan
de Rijksuniversiteit Groningen.

Gevolgen van overgewicht zijn onder meer hoge bloeddruk en suikerziekte. Deze aandoeningen kunnen op
hun beurt nierschade tot gevolg hebben. Maar ook los daarvan kan overgewicht nierschade veroorzaken,
doordat het leidt tot verminderde bloeddoorstroming van de nier. In laboratoriumonderzoek en onderzoek
met proefdieren is dit verband al veelvuldig aangetoond. Studies bij de mens zijn zeldzamer. In de meeste
gevallen is bovendien onderzoek gedaan bij mensen met ernstige vetzucht. Uit het onderzoek van Bosma
blijkt dat ook bij mensen met minder ernstige vormen van overgewicht de bloeddoorstroming van de nier
vermindert.

Body Mass Index

De afgelopen 30 jaar werd in het UMCG bij een groot aantal niertransplantatiepatiŽnten en gezonde
vrijwilligers de bloeddoorstroming van de nier (renale hemodynamiek) gemeten. Bosma analyseerde de
gegevens en constateert een duidelijke relatie tussen een hogere Body Mass Index (BMI) en een hogere
bloeddruk lokaal in de nier. Bij niertransplantatiepatiŽnten was dit zelfs voorspellend voor afstoting van de
getransplanteerde nier op langere termijn. Dit suggereert dat een hogere bloeddruk in de nier een rol speelt
bij het risico op nierschade op de lange termijn.

Afvallen of medicijnen

De meest logische manier om de kans op nierschade te verminderen is afvallen. Maar dat is niet in alle
gevallen haalbaar. Na een niertransplantatie treedt veelal zelfs gewichtstoename op, door het wegvallen van
de dieetbeperkingen, en het gebruik van eetlust versterkende medicijnen (prednisolon). Hoopgevend is dat
de bloeddruk in de nier ook met medicijnen (ACE-remmers) beÔnvloed kan worden. Ook een zoutarm dieet
draagt bij aan verlaging van de bloeddruk in de nier. Of deze maatregelen ook op langere termijn de nier
daadwerkelijk beschermen tegen de schadelijke gevolgen van overgewicht, moet nog worden onderzocht.

Langer leven, meer risico

Door verbeterde behandeling overlijden sinds de jaren 1970 steeds minder mensen aan hart- en vaatziekten,
en ook diabetes wordt steeds beter beheersbaar met behulp van medicijnen en leefregels. Hierdoor blijven
ouderen met een verhoogde BMI langer leven, en hebben zij een grotere kans, of anders gezegd meer tijd,
om nierschade te ontwikkelen.

Grootste gezondheidsprobleem

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas neemt onrustbarend toe. In Nederland is al zo’n veertig
procent van de bevolking te zwaar. Overgewicht (BMI hoger dan 25) en obesitas (BMI hoger dan 30) komen
steeds vaker voor, en lijken het grootste gezondheidsprobleem van de 21ste eeuw te gaan vormen. In de
Verenigde Staten (VS) heeft momenteel bijna 65% van de inwoners overgewicht, terwijl er bij ruim 30%
sprake is van obesitas. De situatie in Nederland is weliswaar minder ernstig, maar toch is bij zo’n 40% van
de bevolking sprake van overgewicht en bij 10% van obesitas.


Radar - Vervuilde kranen

In Nederland hebben we zo ongeveer het schoonste water van Europa. Wij Nederlanders drinken ons water dan ook rechtstreeks uit de kraan. Maar is dit wel zo gezond? Het gerenommeerde instituut TUV testte voor Radar zes verschillende, willekeurig, gekochte kranen. In Nederland gelden normen voor drinkwater. Zo mag het water maximaal 0,01 mg lood bevatten per liter. En voor de hoeveelheid nikkel geldt dat deze niet hoger mag zijn dan 0,02. Jacob de Boer, hoofd van het IVM, het instituut voor milieuvraagstukken van de VU, vertelt hoe de norm is opgebouwd. ‘De norm is vastgesteld op basis van dierproeven. We nemen een maximale dosis die geen effect heeft bij ratten. Deze vermenigvuldigen we met een factor 10 om van ratten naar mensen te extrapoleren. Vervolgens nogmaals met een factor 10 omdat alle mensen verschillend zijn. Zo komen we tot de norm.’

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1206

Bekijk uitzending:
http://player.omroep.nl/?aflID=6705917


Denken aan een ander stimuleert goed gedrag

Stel, je loopt alleen in het park en hebt net een blikje fris leeggedronken. Een afvalbak is in geen velden of wegen te bekennen. Net wanneer je overweegt het blikje in de struiken te gooien, bedenk je dat je moeder dit niet goed zou vinden. Grote kans dat je besluit toch maar even verder te zoeken. Zelfs wanneer er geen andere mensen in de buurt zijn, kunnen wij ons verplicht voelen normen na te leven. Alleen een gedachte aan bijvoorbeeld ouders of partner is al genoeg om ons te herinneren aan hoe het eigenlijk hoort. Dit blijkt uit onderzoek van Janneke Joly. Zij promoveert 27 maart 2008 bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat mensen zich in hun gedrag laten beÔnvloeden door algemeen aanvaarde sociale normen lijkt voor de hand te liggen, maar toch is dat niet het geval. Ook al kennen mensen de normen, ze houden zich er niet altijd aan. Hoe kan dat? Uit eerder onderzoek is gebleken dat normen vooral gedrag beÔnvloeden wanneer ze tijdelijk meer toegankelijk worden gemaakt in het geheugen. Dat gebeurt niet zo maar. Joly concludeert op basis van haar promotieonderzoek dat ons normbesef wordt verhoogd in ‘menselijk gemaakte omgevingen’. Kortom, andere mensen zetten ons ertoe aan op specifieke momenten een bepaalde norm belangrijk te vinden. Dit kan volgens Joly op drie manieren.

Fysieke aanwezigheid

We hebben allemaal geleerd dat je in de bibliotheek stil hoort te zijn. Joly concludeert dat je deze norm belangrijker zult vinden wanneer je in de bibliotheek wordt omringd door andere mensen. Op deze manier bepaalt de fysieke aanwezigheid van deze mensen dat het belang van de norm ‘je bent stil in de bibliotheek’ wordt vergroot. Ook wanneer anderen niet lichamelijk aanwezig zijn, maar hun aanwezigheid verraden door bijvoorbeeld een gedekte tafel in een restaurant, word je aangespoord om de heersende normen na te leven. De herinnering aan de norm ‘met mes en vork eten’ zal sterker bij je naar voren komen wanneer andere mensen aanwezig zijn of lijken te zijn.

De verpersoonlijkte norm

Het is ook mogelijk dat een individueel persoon sterk wordt geassocieerd met ťťn specifieke norm. Een dergelijk ‘normatief symbool’ is bijvoorbeeld Sinterklaas. Wanneer kinderen de mijter of het grote boek van de Sint zien, delen zij meer snoepjes met andere kinderen en vinden zij dat ook fijner om te doen. Een proef die Joly met kleuters uitvoerde, wees uit dat zij de goedheiligman associŽren met de ‘ eerlijk delen-norm’. De resultaten van dit deelonderzoek kwamen in november 2006 al uitgebreid in het nieuws.

In gedachten

Verder concludeert Joly dat alleen al ‘mentale representatie’ van onbekende mensen of juist van vrienden of familie het normbesef vergroten. De fysieke aanwezigheid van mensen of de aanwezigheid van de restanten van hun gedrag zijn niet noodzakelijk om normen te benadrukken. Herinneringen aan mensen blijken al voldoende om ze tot normconformerend gedrag te stimuleren. Kortom, wanneer je dťnkt aan je moeder, ben je direct al meer geneigd de algemene sociale regels na te leven.

Normassociatie

Ten slotte blijkt uit Joly's onderzoek ook dat mensen normen sterk met elkaar associŽren. Wanneer een menselijk gemaakte omgeving een norm naar voren brengt in het geheugen, dan wordt ook het normbesef in het algemeen verhoogd. Dus, wanneer je er in de bibliotheek door de (schijnbare) aanwezigheid van medebezoekers aan wordt herinnerd dat je daar stil hoort te zijn, dan ben je daarna ook bewuster van normen in het algemeen. De kans is groot dat je dan ook andere normen tijdelijk belangrijker gaat vinden. Dit opvallende element blijkt uit alle onderzoeken.


AltruÔsme kan actief gecultiveerd worden

Empathie is een emotionele reactie op het leed van anderen. Empathie kan leiden tot altruÔstisch gedrag:
het helpen van een ander met als enig motief het welzijn van die ander te vergroten. Als we bijvoorbeeld
mensen in nood zien, voelen we mee met hun emoties: daardoor kunnen we besluiten om hulp te bieden.
Toch is er nog veel onduidelijk over de relatie tussen empathie en altruÔsme. Psychologe Lidewij Niezink
deed hier onderzoek naar. Ze concludeert dat we vrienden in nood helpen vanuit empathische gevoelens en
familieleden vanuit verwachtingen over wederkerigheid. Ze promoveert op 27 maart 2008 aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Niezink meet de empathische reacties door onderzoeksdeelnemers te vertellen over een jonge vrouw die
door een ernstig ongeluk in een rolstoel terecht is gekomen. De onderzoeksdeelnemers moeten vervolgens
een aantal vragen beantwoorden waaruit afgeleid kan worden in hoeverre ze meeleven en meevoelen met de
vrouw.

Sociale vergelijking

Niezink keek onder andere naar de empathische reacties van mensen die zichzelf veel vergelijken met
anderen. ‘We vergelijken ons allemaal met de mensen om ons heen – maar sommige mensen doen dat meer
dan anderen. Bij deze groep zie je dat ze vaak negatieve emoties ervaren als ze zichzelf vergelijken met
iemand die slechter af is, zoals spanning, onrust, angst en irritatie.’ Niezink ontdekte dat deze negatieve
emoties eigenlijk een expressie zijn van empathische gevoelens. Deze mensen voelen zich betrokken bij de
persoon in nood, identificeren zich ermee – en de negatieve emoties zijn een manier om dit uit te drukken.

Familie en vrienden

Niezink onderzocht ook de rol van empathische gevoelens in vriendschaps- en familierelaties. Het blijkt dat
we vrienden in nood om andere redenen helpen dan familieleden. ‘Vrienden worden geholpen omdat men
empathische gevoelens heeft, en familieleden worden geholpen omdat men verwachtingen heeft over
wederkerigheid.’ Een opmerkelijk resultaat, omdat altijd gedacht werd dat empathie vooral voorkomt binnen
familierelaties. ‘Maar eigenlijk is het logisch. Als je wilt verhuizen, komt je broer je altijd helpen. Op je familie
kun je doorgaans rekenen. Familie kies je niet. Vrienden wel. We voelen ons meer ťťn met vrienden, en
daarom zijn empathische gevoelens belangrijker.’

AltruÔstisch keuzemodel

Niezink vergeleek ook verschillende onderzoeken naar empathie en concludeert dat de meetmethodes nogal
verschillen. ‘Er wordt niet over hetzelfde concept gepraat. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar altruÔsme.’
Niezink heeft vervolgens het ‘altruÔstisch keuzemodel’ ontwikkeld. Dit model gaat als volgt: Je ziet het leed
van anderen. Dat leidt tot empathie. Hier heb je geen invloed op. Vervolgens kun je aantal verschillende
emotionele responsen krijgen: meevoelen/meeleven met het slachtoffer, ongerustheid of ‘teerhartigheid’
(zachtaardige, tedere gevoelens). Op deze responsen heb je wel invloed. Deze verschillende responsen
kunnen weer leiden tot compassie en altruÔsme (het begrijpen van andermans leed en de wil om dat op te
heffen). Niezink stelt: ‘AltruÔsme is een keuze en kan actief gecultiveerd worden tijdens het waarnemen van
andermans leed.’

Negatieve klank onterecht

Niezink verwondert zich over het feit dat altruÔsme in onze samenleving wordt ondergewaardeerd. ‘We zijn
roedeldieren. We kunnen niet zonder elkaar. Iets voor elkaar overhebben is daarom geen schande. Ik zeg
niet dat het moet, maar het kan wel. AltruÔsme maakt van de wereld een aangename plek.’ Als je een ander
helpt, geeft dat een goed gevoel. ‘Sommige mensen zeggen daarom dat het helpen van anderen gedaan
wordt vanuit egoÔstische motieven. Maar dat een actie positieve consequenties voor jezelf heeft, wil nog
niet zeggen dat er geen altruÔstische motieven aan ten grondslag kunnen liggen.’


The World Congress on Controversies in Cardiovascular Diseases:
Diagnosis, Treatment and Interventions [C-Care]

July 3-6, 2008 InterContinental Hotel, Berlin, Germany

Debates - Advanced program

Coronary Artery Disease / Ischemia

Debate: Primary PCI for ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) - the Holy Grail?
Pros: P. Clemmensen, Denmark / Cons: F. Van de Werf, Belgium

Debate: Acute intervention in non -STEMI: Isn‚€™t it better to wait?
Pros: W. Wijns, Belgium / Cons: F.J. Neumann, Germany

Debate: Who has the COURAGE to defend PCI?
Pros: TBA / Cons: W. Boden, USA
Arrhythmia and Electrophysiology

Debate: An automatic implantable cardioverter defibrillator does not prohibit participation in competitive athletic activities
Pros: K.H. Kuck, Germany / Cons: A. Katz, Israel

Debate: Should every patient with pre-excitation undergo electrophysiologic study (EPS)?
Pros: C. Pappone, Italy / Cons: J-J. Blanc, France

Debate: Left ventricular ejection fraction alone is sufficient to warrant implantation of implantable cardiac defibrillator (ICD)
Pros: TBA / Cons: J. Camm, UK
Heart Failure

Debate: Is natriuretic peptide useful to adapt therapy in HF patients?

Debate: Should Nesiritide be used in heart failure patients?
Pros: TBA / Cons: M. Marco, Italy

Debate: Is levosimendan of help for managing acute heart failure?
Pros: P. Ponikowski, Poland / Cons: M. Boehm, Germany

Debate: Cell therapy in heart failure: Does it work?
Pros: H. Drexler, Germany / Cons: J. Leor, Israel
Coronary Interventions

Debate: Left main stenosis: No longer an exclusive surgical problem?
Pros: G. Schuler, Germany / Cons: D. Taggart, UK

Debate: Drug eluting stents for all
Pros: A. Kastrati, Germany / Cons: M.T. Rothman, UK

Debate: Should we dilate the non-infarct related artery stenosis in patients with multivessel disease?
Pros: S. Windecker, Switzerland / Cons: C. Bode, Germany
Atrial Fibrillation/ Antiarrhythmic Therapy

Debate: Patients with atrial fibrillation and left ventricular dysfunction should undergo curative RF ablation as the first line therapy
Pros: C. Pappone, Italy / Cons: S. Levy, France

Debate: Rhythm control is preferable to rate control in patients less than 65 years old
Pros: J-Y. Le Heuzey, France / Cons: H.J. Crijns, Netherlands

Debate: Should all anti-arrhythmic drugs be initiated in hospital?
Pros: M. Borggrefe, Germany / Cons: A. Capucci, Italy
Cardiovascular Pharmacology and Risk Factor Modification

Debate: LDL cholesterol reduction: how low you bring it or how you bring it low?
Pros: M. Farnier, France / Cons: Y. Henkin, Israel

Debate: Angiotensin receptor blockers: 1st or 2nd choice drug?
Pros: P. Sleight, UK / Cons: A. Hall, UK

Debate: Blood pressure: how low you bring it or how you bring it low?
Pros: R. Zimlichman, Israel / Cons: J. Ruilope, Spain
Anti-Thrombotic and Anti-Coagulant Therapy

Debate: Glycoprotein IIb/IIIa Inhibitors: Can they be replaced?
Pros: S.D. Kristensen, Denmark / Cons: F. Verheugt, Netherlands

Debate: Bivalirudin and fondaparinux: Are they really better than the others?
Pros: C. Hamm, Germany / Cons: D. Hasdai, Israel

Debate: Clopidogrel for acute coronary syndrome: One year for everybody?
Pros: F.J. Neumann, Germany / Cons: A. Betriu, Spain
Heart Disease in Women

Debate: Low or no benefit of revascularisation in women: Gender effect or male chauvinism?

Debate: Should a young woman receive a biological prosthetic valve?
Pros: A. Vahanian, France / Cons: A. Caspi, Israel

Debate: Hormone replacement therapy to prevent cardiovascular disease: is it still an issue?
Pros: A. Rosengren, Sweden / Cons: Z. Ben Rafael, Israel
Device Therapy

Debate: Cardiac resynchronization therapy-defibrillators (CRT-D) are preferable to CRT-pacemakers (P) in all patients with congestive heart failure requiring biventricular pacing

Debate: Ablation of ventricular tachycardia in patients with LV dysfunction eliminates the need for ICD implantation
Pros: TBA / Cons: R.N.W. Hauer, Netherlands

Debate: CRT-P is the preferred pacing mode in all patients with complete A-V block
Pros: A. Oto, Turkey / Cons: J.C. Daubert
Non-Coronary Interventions

Debate: Incidental finding of renal artery stenosis during coronary angiography: Should we treat it?
Pros: A. Cremonesi, Italy / Cons: B. de Bruyne, Belgium

Debate: Patent foramen ovale in cryptogenic stroke: To close or not to close?
Pros: B. Meier, Switzerland / Cons: C. Lotan, Israel

Debate: Carotid artery stenosis: Carotid stenting rather than endarterectomy?
Challenging Issues in Mitral Valve Surgery

Debate: Should we operate on all asymptomatic patients with severe mitral regurgitation?
Pros: M. Sarano, USA / Cons: TBA

Debate: Coronary artery bypass with moderate mitral regurgitation: CABG alone, or valve repair too?
Pros: J. Lavee, Israel / Cons: A. Zapolanski, USA

Debate: Should we operate mitral regurgitation in the context of dilated cardiomyopathy? When, how and to whom?
Pros: M.J. Antunes, Portugal / Cons: A. Vahanian, France
Cardiac Imaging

Debate: Routine coronary CT angiography for the detection of coronary artery stenosis: The beginning or the end of the controversy?
Pros: T. Dill, Germany / Cons: TBA

Debate: Myocardial viability studies: Do we need them?
Pros: A. Elsaesser, Germany / Cons: L. Vanoverschelde, Belgium

Debate: Should we seek to identify the vulnerable plaque?
Pros: R. Erbel, Germany / Cons: B. Meier, Switzerland
A Program that Promises
Clinically-Valuable Answers

Selected Keynote Lectures

Revascularisation in multivessel disease: Myths and realities
F. Mohr, Germany

New definition of myocardial infarction: Controversial aspects of the new label
J.S. Alpert, USA

Today, tomorrow, biomarkers
C. Hamm, Germany

Intensive platelet P2Y12 inhibition: Additional results from TRITON-TIMI 38
E. Braunwald, USA

Diabetes and cardiovascular disease
V. Fuster, USA

Burden of cardiovascular disease in developing countries
S. Yusuf, Canada

Registration:
http://www.comtecmed.com/ccare/2008/Registration.aspx

 

 


18 maart


Video - Authors@Google: Michael Pollan


Internationaal Z-day

Op 15 maart werd wereldwijd op 2.000 lokaties de succesvolle internetfilm "Zeitgeist" vertoond. Deze film heeft sinds de premiere in Juni een nog steeds groeiende hype ontketend, en wordt nu ruim 2 miljoen maal per maand bekeken via internet. De film, te zien via zeitgeistmovie.com en via Video Google, onderzoekt algemeen heersende wereldbeelden, en de mate waarin zij kunstmatig gemanipuleerd worden. De film bestaat uit drie delen: het vergelijken van vertellingen in de Bijbel met oudere vertellingen en religies; de terreuraanslag van 11 september 2001 en tot slot het Amerikaanse stelsel van centrale banken in combinatie met federale inkomstenbelasting. De filmmaker Peter Joseph stelt dat aan eenieder systematisch een kunstmatige Zeitgeist opgedrongen wordt, waarvan wij ons zouden kunnen losmaken mits wij dit onderkennen. Mede door de artistieke montage en muziek is de film een nog groter succes geworden dan de in 2005 verschenen "Loose Change" die uitsluitend de aanslagen op elf september behandelde, en zij wordt maandelijks meer dan 2.000.000 maal gestart. De film heeft inmiddels veel kritiek ontvangen over onnauwkeurigheden, maar voor de fans lijkt dat geen doorslaggevend bezwaar.

www.zeitgeistmovie.com


Video - Autistic Girl Gets Paid From Vaccine Fund


Kortslapers worden sneller dik

Mannen die minder dan vijf uur per nacht slapen lopen een verhoogd risico op overgewicht of een hoge bloedsuikerspiegel. Dat heeft een Japans onderzoek aangetoond.

http://www.refdag.nl/artikel/1336078/Kortslapers+worden+sneller+dik.html


Nieuwe voorstellen WTO stap terug

Het agrarisch bedrijfsleven is allerminst gerust op een goede afloop van de al jaren slepende WTOonderhandelingen over een vrijere wereldhandel. De voorstellen van begin vorige maand zijn eerder een stap terug dan voorwaarts en dreigen te resulteren in een onevenwichtig akkoord, waarin steeds minder rekening wordt gehouden met de belangen van de land- en tuinbouw en agri-food business. Het
bedrijfsleven wil op korte termijn overleg met staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ).

http://www.hortinews.com/news.php?id=14561

xxx


Veel vrouwen 'misbruiken' menstruatie

Het hoort bij het vrouwzijn, maar bij 90% van de menstruerende vrouwen leveren de maandelijkse ongemakken flink wat klachten op. Spraakmakend feit in dit verhaal is dat 41% van de vruchtbare vrouwen de menstruatie graag als excuus gebruikt om niet te hoeven sporten (24%) of geen sex te hebben (17%). Veel mannen begrijpen maar niets van de menstruatie, geven de dames aan. En chocola, het blijft een populaire remedie om de maandelijkse narigheid weg te eten. Dit alles volgens het onderzoek dat Efamol liet verrichten naar menstruatieklachten. Het natuurlijke menstruatieproces blijkt bij veel vrouwen dus klachten op te leveren. Zijn ze met symptoombestrijding volop bezig, aan de oorzaak doen de vrouwen nog maar weinig. En dat terwijl maar liefs negen van de tien vrouwen elke maand hinder van ťťn of meer menstruatieklachten ondervinden. Krampen (63%), prikkelbaarheid (59%) en een opgezette buik (58%) zijn de meest gehoorde symptomen. Maar ook hoofdpijn en rugpijn zorgen bij meer dan de helft van de vrouwen voor klachten. Eenderde van de vrouwen ervaart de menstruatie hierdoor als een behoorlijke last en een klein deel (7%) voelt zich zelfs sterk belemmerd in haar doen en laten.

Onbegrip voor emoties
Maar liefst eenderde van de vrouwen geeft aan de emotionele menstruatieklachten vervelender te vinden dan de fysieke. Prikkelbaarheid (59%) lijkt de meest hinderlijke emotie te zijn. Maar 33% van de dames barst ook regelmatig in huilen uit of is chagrijnig (40%). Kortom, de emoties maken het leven van de menstruerende vrouw tijdelijk behoorlijk zuur. Maar ook dat van hun naasten. Vier van de tien vrouwen voelen zich namelijk wel eens onbegrepen door hun naasten. En dat onbegrip kan dan soms weer zů groot zijn dat zelfs de partner chagrijnig of prikkelbaar wordt (8%) of deze hen zoveel mogelijk uit de weg gaat (5%). Toch gaan de meeste partners (60%) liefdevol met de menstruatie-emoties van vrouw of vriendin om.

En dan de chocolade
Maar liefst 31% van de dames gebruikt deze zoete lekkernij om de maandelijkse klachten draagbaar te maken. Worden de klachten tť hevig, dan grijpen ze massaal naar pijnstillers (61%), zorgen ze voor een beetje extra rust (26%), verlichten ze de pijn met een warme kruik (25%) of ontspannen ze in een lekker warm bad (20%). Maar ja, de volgende maand doen dezelfde klachten zich weer voor. Een structurele oplossing bieden deze middelen namelijk niet.

Pak de oorzaak aan met Efamol PMP
In plaats van maandelijkse symptoombestrijding, is het dan ook beter om de menstruatieklachten bij hun oorzaak aan te pakken. Menstruatieklachten ontstaan vaak door tekort aan essentiŽle GLA-vetzuren en prostaglandines (hormoonachtige stoffen die de menstruatiecyclus reguleren). Het natuurlijke middel Efamol PMP is rijk aan GLA-vetzuren uit teunisbloemolie, die op hun beurt de aanmaak van prostaglandines bevorderen. Het reguleert de hormoonhuishouding en voorkomt de fysieke en emotionele klachten waar zoveel vrouwen last van hebben voor en tijdens de menstruatie. Bovendien bevat Efamol PMP de belangrijke basisstoffen magnesium en zink, die beide bijdragen aan een grotere energieproductie. Magnesium gaat daarnaast ook spierkrampen tegen. Dagelijks gebruik van Efamol PMP houdt het lichaam op natuurlijke wijze in balans en dat maakt pijnstillers en chocolade (hoe lekker ook) overbodig.


Veel bijwerkingen Super Smoker

De elektrische sigaret Super Smoker zou zulke hoge doseringen nicotine bevatten dat de gebruikers ervan last krijgen van hartkloppingen. Huisartsen en cardiologen zien steeds meer patiŽnten met medische klachten.

http://www.nu.nl/news/1483173/151/Veel_bijwerkingen_Super_Smoker.html


RWI: re-integratie langdurig zieke naar ander werk weinig succesvol

Voor de meeste langdurig zieke werknemers wordt actie ondernomen om ze weer aan het werk te helpen. Maar wanneer terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is, lukt het nog te weinig om ander passend werk binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever te vinden.  Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een vandaag gepubliceerd onderzoek en advies over langdurig ziekteverzuim. De RWI ziet kansen voor werkgevers en werknemers om de gezamenlijke aanpak van langdurig ziekteverzuim te verbeteren. De RWI wijst erop dat te vaak op herstel gewacht wordt, voordat er re-integratie inspanningen worden ondernomen. Ook wordt er nog te veel vertrouwd op het effect van arbeidstherapeutisch werken. Opvallend is dat voor oudere en laagopgeleide langdurig zieken minder re-integratieactiviteiten worden ondernomen. Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 300.000 werknemers langdurig (langer dan 13 weken) ziek. Ruim een kwart van alle werkgevers is de afgelopen twee jaar geconfronteerd met langdurig ziekteverzuim. Er zijn duidelijke verschillen per sector. De zakelijke dienstverlening heeft het minst te maken met langdurig ziekteverzuim. Koplopers zijn de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Door recente wijzigingen in de sociale zekerheid zijn werkgevers en werknemers steeds meer gezamenlijk - ook financieel - verantwoordelijk voor de re-integratie van langdurig ziek personeel. Volgens de RWI pakken beide partijen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid inmiddels behoorlijk op. In ruim 90% van de onderzochte gevallen vinden allerlei activiteiten plaats om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie (het zogeheten 'eerste spoor'). Via aanpassingen in takenpakket, werkplek of werktijden betreft dit vooral een terugkeer naar de eigen functie. Met deze maatregelen worden goede resultaten geboekt. Uit het RWI-onderzoek blijkt wel dat voor oudere en laagopgeleide langdurig zieken relatief minder re-integratieactiviteiten worden ondernomen.

De RWI wil meer aandacht van alle betrokkenen - professionals, maar ook de werkgever en werknemer zelf - voor de situatie waarin de zieke werknemer niet terugkan naar de eigen functie. Kritisch is de RWI op het feit dat er vaak te lang gewacht wordt op herstel zonder dat echt gewerkt wordt aan re-integratie. Ook wordt er nog te lang ingezet op minder of lichter werk - dat vaak tijdelijk en toevallig voor handen is - in plaats van op passend ander of aangepast werk. Terwijl juist deze laatste opties een structurele oplossing kunnen bieden. Ook komen re-integratiemogelijkheden richting andere werkgevers ('tweede spoor') vaak te laat in beeld. De RWI pleit er daarom voor om al tijdens het eerste ziektejaar regelmatig te bespreken of een overstap naar een andere werkgever noodzakelijk is. Bij een eventuele overstap naar een andere werkgever kan een rol spelen dat dit gepaard kan gaan met een arbeidsvoorwaardelijke achteruitgang. Detachering is hiervoor een oplossing, omdat de werknemer dan in eerste instantie in dienst blijft bij de oude werkgever. Op dit moment heeft de nieuwe werkgever geen recht op de no-riskpolis, zolang de werknemer nog niet is gekeurd voor de arbeidsongeschiktheidswet. Dit kan een snelle re-integratie belemmeren. De RWI is blij met het initiatief van de Stichting van de Arbeid om met verzekeraars en kabinet in overleg te treden over de mogelijkheden om dit soort risico's voor nieuwe werkgevers af te dekken.

Volgens de RWI zijn er enkele duidelijke factoren voor een succesvolle terugkeer, zoals handelingssnelheid, creativiteit, eigen initiatief van het zieke personeelslid en een open relatie tussen werkgever en werknemer. Drie op de tien werkgevers geven aan dat er problemen zijn in de relatie met hun langdurig zieke werknemer. De RWI stelt verder dat het inzetten van externe professionals (zoals artsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven) beter kan. Nu stemmen deze partijen onderling nog weinig af. Bovendien dagen zij zieke werknemers nauwelijks uit om eigen initiatief te nemen. Diagnoses en oplossingen blijven vaak erg globaal. Het is volgens de RWI overigens ook aan betrokken werkgevers en werknemers om de professionals hierop duidelijk aan te spreken. Ten slotte stelt de RWI dat veel winst te behalen is door in het personeelsbeleid preventie meer aandacht te geven.


Ontdek het onzichtbare heelal

Onder leiding van de astronomen Peter Barthel en Gijs Verdoes Kleijn verdedigt een RUG-team van het
Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde momenteel de Groningse eer in de Academische Jaarprijscompetitie
2008. In deze competitie over wetenschapscommunicatie dingen elf teams van elf universiteiten mee naar
een prijs van honderdduizend euro. De Groningers hebben als onderwerp "Ontdek het onzichtbare
heelal". Ze focusseren op recente ontdekkingen uit de infrarood-sterrenkunde, een onderdeel van de
astronomie waar Groningen bij de wereldtop behoort.

Het team hoopt maximaal profijt te halen uit de Herschel-ruimtetelescoop die dit jaar gelanceerd wordt en het
feit dat de Verenigde Naties het jaar 2009 heeft uitgeroepen tot het Wereldjaar van de Sterrenkunde. De
RUG Discovery-truck, een rijdende collegezaal, zal een belangrijk communicatiemiddel vormen voor het
grote publiek en scholieren. De eerste try-outs met de truck zullen reeds op 2 en 7 april plaatsvinden, in
aanloop naar de Jaarprijs finale.

Nederland, en in het bijzonder Groningen, spelen mondiaal een leidende rol in de infrarood sterrenkunde en
de bijbehorende infrarood technologie. Doel van het project is om dit duidelijk te maken en er voor te zorgen
dat een groot publiek trots is op de leidende positie van de Nederlandse astronomie. Groningse astronomen
hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Herschel telescoop en Groningen levert bovendien
instrumentarium voor de telescoop.

“Het is ontluisterender dat dertig procent van de Nederlanders niet weet dat de aarde om de zon draait en
dat zestig procent niet beseft dat deze rondgang een jaar duurt,” zegt Barthel. “Dit levert Nederland de op
ťťn na laatste plaats op binnen Europa. Er ligt dus nog een mooie communicatie- en educatie-taak en die wil
het Groningse team enthousiast gaan vormgeven. Een prijs van honderdduizend Euro om de plannen uit te
voeren is daarbij van harte welkom!”


Uitgaven kinderopvang

Brief aan de Tweede Kamer

Naar aanleiding van het verzoek van het lid Dezentjť Hamming- Bluemink over de uitgaven
kinderopvang, bericht ik u het volgende.

Afgelopen Prinsjesdag heb ik uw Kamer gemeld dat zich op dat moment een tegenvaller van € 300
miljoen aftekende. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 is uiteindelijk de totale overschrijding op
€ 470 miljoen komen vast te staan.

Ik ben inmiddels in goed overleg met de Minister van FinanciŽn om na te gaan wat de oorzaken van
deze groei in 2007 zijn. Tevens wordt nagegaan wat de doorwerking van de extra groei in 2007
betekent voor mogelijke extra groei in 2008 en latere jaren.

Het kabinet zal bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota en de begroting van 2009 besluiten nemen
over de te nemen stappen. Conform mijn eerdere toezegging wordt u voor de zomer bij Voorjaarsnota
hierover geÔnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sharon A.M. Dijksma


2007 meest virale jaar in geschiedenis

Het jaar 2007 was het meest virale jaar in de geschiedenis. De verwachting is dat de verspreiding van malware in 2008 zal verdubbelen. Dit bleek uit het jaarverslag over de evolutie van malware en spam in 2007 van Kaspersky Lab, het internationale softwarebedrijf dat bescherming biedt tegen internetdreigingen.

"Cyber-oorlogsvoering"
Het totale aantal van IT-bedreigingen is meer dan verdubbeld gedurende het jaar. In 2007 voegde Kaspersky Lab bijna net zoveel signatures aan haar database toe als in de afgelopen 15 jaar. Dit geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid omdat het aantal bedreigingen tegen het einde van het jaar weer zal verdubbelen tenzij de situatie radicaal verandert. Dit laatste lijkt echter onwaarschijnlijk.
Eťn van de ernstige bedreigingen van informatiebeveiliging gedurende het jaar waren de zogenaamde DoS-aanvallen. In 2007 werden ze niet alleen gebruikt om geld af te dwingen van slachtoffers maar ook voor politieke en concurrerende doeleinden. Zo werd een aanval op servers in Estland, in mei 2007, uitgebreid in de media besproken en door vele deskundigen beschouwd als de eerste aanleg van een cyber-oorlogsvoering.

Evolutie van Malware (Malicious Software)
De experts van Kaspersky Lab voorspellen dat in 2008 de evolutie van malware van individuele kwaadaardige programma's naar geavanceerde geÔntegreerde projecten zich zal voortzetten.
Ook kunnen we rekenen op een stijging van het aantal incidenten met besmette spel- en programmapakketten die verspreid worden via populaire websites of via P2P-netwerken zoals downloadprogramma's voor bijvoorbeeld muziek. Virussen richten zich met name op de bestanden die door gebruikers aan andere gebruikers verstrekt worden. In veel gevallen is deze wijze van verspreiding nog effectiever is dan het verzenden van geÔnfecteerde bestanden via e-mail.

Evolutie van Spam
Volgens de spam-analisten van Kaspersky Lab was het niveau van spam in het e-mail verkeer in 2007 maar liefst 79,2%. De meeste spam werd in 2007 verstuurd vanuit de VS en Rusland. Polen stond het afgelopen jaar op een derde plaats. De totale omvang van de spam verstuurd gedurende het hele jaar is ongeveer verdubbeld als gevolg van een algehele toename van het e-mailverkeer in het algemeen, evenals een verhoging van het aantal geÔnfecteerde computers die gebruikt worden om spam te verzenden.
Een belangrijke trend in de evolutie van spam is de komst van flash-mailings. Deze methode van het versturen van spamberichten resulteert in het bereiken van miljoenen gebruikers in slechts 15-30 minuten. Een van de meer merkwaardige ontwikkelingen van 2007 als het gaat om spamberichten werd ontdekt in oktober, namelijk met aangehechte mp3-bestanden.

De spam-analisten bij Kaspersky Lab voorspellen dat de hoeveelheid spam in het e-mail verkeer in 2008 op hetzelfde niveau blijft als het laatste kwartaal van 2007, misschien met een te verwaarlozen stijging. Het is ook waarschijnlijk dat spammers de snelheid van hun mailings en het aantal berichten per mailing zullen blijven verhogen. Dick Geheniau, Managing Director van Kaspersky Lab Benelux, verwacht dat in 2008 de smartphones en PDA's een belangrijk mikpunt zullen zijn: "De smartphones en PDA's nemen een steeds prominentere rol in, in ons maatschappelijk leven. Ik verwacht dat in het Security Bulletin van 2008 deze sectie zeker genoemd zal worden."


Overheden en instanties gaan bureaucratie te lijf

Bij het aanvragen voor zorg en/of sociale zekerheid hebben vooral gehandicapten en chronisch zieken last van de administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat. Daarom gaan de gemeenten Doetinchem en Leeuwarden samen met het CIZ, CWI, MEE en UWV de bureaucratie in de zorg en sociale zekerheid terugdringen. In beide steden gaan ongeveer twintig medewerkers van deze instanties voor een jaar op proef op ťťn locatie samenwerken en gegevens uitwisselen. De proef begint deze week in Leeuwarden en 17 maart in Doetinchem. De instanties willen zo cliŽnten beter helpen. De proef is onderdeel van het interdepartementale programma 'Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid' van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het CIZ, CWI en UWV.

Gehandicapten en chronisch zieken
Mensen die zorg, hulp(middelen) en/of andere ondersteuning nodig hebben, zijn in Nederland afhankelijk van verschillende instanties. Uit een vorig jaar gehouden proef in vijf gemeenten (Bergen (Noord-Holland), Breda, Den Haag, Doetinchem en Leeuwarden) bleek dat veel (potentiŽle) cliŽnten op twee of meer instanties een beroep doen. Dit geldt vooral voor gehandicapten en chronisch zieken. Bij deze aanvragen ervaren cliŽnten en medewerkers veel administratieve rompslomp. Zo vragen de verschillende instanties telkens weer om dezelfde gegevens. In de proef participeert ook MEE, een organisatie die mensen die leven met een beperking steunt en adviseert. Dit gebeurt omdat MEE veel ervaring heeft in ondersteuning bij het aanvragen van indicaties voor zorg en/of voorzieningen en in de bemiddeling richting zorg en werk.

Gegevens uitwisselen
In Doetinchem en Leeuwarden onderzoeken de medewerkers van de vijf instanties of en hoe ze van elkaars gegevens gebruik kunnen maken. De cliŽntgegevens worden pas uitgewisseld na toestemming van de desbetreffende cliŽnt. Gedurende het project wordt ook bekeken hoe de instanties hun werkprocessen beter op elkaar kunnen afstemmen. Het uiteindelijke doel is dat cliŽnten nog maar een keer hun verhaal hoeven te doen. En dat ze sneller weten op welke zorg, hulp(middelen) of andere ondersteuning zij aanspraak kunnen maken.


 

 


17 maart


Video - Climate Change & Infectious Disease


Type 2 diabetes kan veroorzaakt worden door slecht functioneren van de darmen

Onderzoek naar diabetes chirurgie biedt aanwijzingen naar de oorzaken van de ziekte

Diabetes kan een storing zijn van de dunne darm, daarom ontvankelijk voor chirurgische behandeling, volgens een nieuw artikel door een New Yorks - Presbyteriaans/Weill Cornell wetenschapper-chirurg.
New York  - Toegenomen bewijs toont aan dat een operatie type 2 diabetes effectief kan genezen - een benadering die niet alleen de manier kan veranderen waarop de ziekte wordt behandeld, maar ook een nieuwe manier van denken over diabetes introduceert.

Een nieuw artikel - gepubliceerd in een speciale bijlage bij de februari uitgave van Diabetes Care door een vooraanstaand expert in diabetes chirurgie - verwijst naar de dunne darm als mogelijke factor voor de ontwikkeling/het ontstaan van diabetes. De auteur van de studie, Dokter Francesco Rubino van het New Yorks-presbiteriaans ziekenhuis/Weill Cornell Medisch centrum, stelt wetenschappelijke bewijzen voor over de mechanismen van diabetescontrole na een chirurgische ingreep. Klinische studies hebben aangetoond dat met eenvoudige procedures die de maag verkleinen diabetes verbeteren alleen door veel gewicht te verliezen. Door diabetes te bestuderen bij dieren, was dokter Rubino de eerste om wetenschappelijk bewijs te leveren dat maag-darm bypass operaties, die het maag-darm gebied omleiden, diabetes remissie kunnen veroorzaken onafhankelijk van enig gewichtsverlies, en zelfs bij diegene die geen overgewicht hebben.

"Door de vraag te beantwoorden hoe diabetes chirurgie werkt, kunnen we misschien antwoorden op de vraag hoe diabetes zelf werkt", zegt Dokter Rubino, professor in de Chirurgie-afdeling van het Weill Cornell Medisch College en hoofd van de maag-darm Metabolisme Chirurgie bij New York-Presbiteriaans / Weill Cornell. Dokter Rubino's onderzoek heeft aangetoond dat de voornaamste mechanismen waardoor maag-darm bypass procedures diabetes onder controle houden, steunen op de bypass van het bovenste gedeelte van de dunne darm - de duodenum en jejunum. Dit is de sleutel die kan wijzen op de oorzaken van diabetes.

"Wanneer we de duodenum en de jejunum omleiden, zijn we datgene aan het omleiden dat de bron van het probleem kan zijn", zegt Dokter Rubino. In feite, het is duidelijker geworden dat het maag-darm gebied een belangrijke rol speelt in energie regulatie, en dat veel darmhormonen betrokken zijn in het regelen van suiker metabolismen. "Het mag niemand verbazen dat het chirurgisch wijzigen van de anatomie van de darmen een invloed heeft op de mechanismen die de bloedsuiker spiegel regelen, uiteindelijk diabetes beÔnvloeden", zegt Dokter Rubino. Terwijl maag-darm operaties, die de bloedsuiker spiegel verbeteren, diabetes kunnen genezen, blijkt uit onderzoek van dieren dat procedures gebaseerd op een bypass van de dunne darm kunnen werken door abnormaliteiten van het glucose gehalte in het bloed om te keren/om te schakelen.

In feite, bypass van het bovenste gedeelte van de dunne darm verbetert de mogelijkheid van het lichaam niet om de bloedsuikerspiegel te regelen. "Wanneer uitgevoerd bij subjecten die geen diabetes hebben, kan de bypass van de dunne darm zelfs de mechanismen beschadigen die het glucose niveau van het bloed regelen", zegt Dokter Rubino. Een opvallende tegenstelling, wanneer de doorgang van voedingsstoffen is afgeleid/omgeleid van de dunne darm van diabetespatienten, wordt diabetes opgelost. Dit, legt hij uit, impliceert dat de dunne darm van diabetespatienten het gebied kan zijn waar een abnormaal signaal wordt geproduceerd, die de oorzaak kan zijn, of toch tenminste bijdragen tot de ontwikkeling van de ziekte. Hoe de dunne darm niet goed werkt, blijft nog aan te zien. Dokter Rubino stelt een uitleg voor als de in de wetenschappelijke gemeenschap gekende "anti-incretin theorie".

Incretines zijn hormonen van de maag-darm, geproduceerd als reactie op de transit van voedingsstoffen, die de insuline productie verhogen. Omdat een teveel aan insuline hypoglycemia (extreem laag niveau van de bloedsuikerspiegel) kan bepalen - een levensbedreigende aandoening - speculeert Dokter Rubino dat het lichaam een tegen/contra mechanisme heeft (of een "anti-incretin" mechanisme), geactiveerd door dezelfde doorgang/transit van voedingsstoffen door de dunne darm. Dat mechanisme zou dienen om ťn de uitscheiding/afscheiding ťn de insuline te doen dalen. "Bij gezonde patiŽnten handhaaft een correct evenwicht tussen incretine en anti-incretine factoren het normale suikerniveau in het bloed", legt hij uit. "Bij sommigen kunnen de duodenum en de jejunum te veel van dit anti-incretine produceren, daardoor wordt insuline verlaagd en uiteindelijk resulteert dit in type 2 Diabetes.

Bij type 2 Diabetes zijn de cellen resistent/immuun tegen insuline, terwijl de pancreas niet in staat is om genoeg insuline te produceren om de resistentie te overwinnen. Na maag-darm bypass operaties kan de uitsluiting van het bovenste gedeelte van de dunne darm de abnormale productie van anti-incretin compenseren, daardoor resulteert dit in een vermindering van diabetes. Om deze mechanismen beter te kunnen verstaan, doet Dokter Rubino een oproep om van onderzoek naar diabetes chirurgie een prioriteit te maken. "Verder onderzoek naar de exacte moleculaire mechanismen van diabetes, chirurgische controle van diabetes en de rol van de darmen in deze ziekte kan ons dichter brengen bij de oorzaak van diabetes." Vandaag hebben de meeste patiŽnten met diabetes geen keuze tot operatie, en een maag-darm operatie om gewicht te verliezen wordt alleen aanbevolen voor diegene met een zwaar overgewicht (een BMI van meer dan 35 kg). "Het is nochtans duidelijk dat een BMI vermindering niet langer wordt gebruikt om te bepalen wie een ideale kandidaat is voor een chirurgische behandeling van diabetes", zegt Dokter Rubino. "Er is zelfs een toegenomen bewijs dat diabetes chirurgie effectief kan zijn voor patiŽnten die lichtjes zwaarlijvig zijn of gewoon een overgewicht hebben. Klinische proeven zijn daarom een prioriteit omdat deze ons kunnen toestaan om diabetes chirurgie te vergelijken met andere mogelijkheden in een poging om te kunnen begrijpen of de voordelen van deze chirurgie belangrijker zijn dan de nadelen. Klinische richtlijnen voor diabetes operaties zullen zeker anders zijn dan deze voor operaties om gewicht te verliezen, en zouden niet gebaseerd mogen worden alleen op BMI", zegt hij. "De les die we geleerd hebben met diabetes chirurgie is dat diabetes niet altijd een chronische en meedogenloze ziekte is, waar het enige doel van een mogelijke behandeling alleen de controle is van hyperglycemia en het minimaliseren van het risico op complicaties. De chirurgie van maag en darm biedt de mogelijkheid van complete remissie van de ziekte. Dit is een groot hulpmiddel in de manier waarop we het doel van de behandeling beschouwen voor diabetes. Dit is nog nooit voorafgegaan in de geschiedenis van de ziekte", voegt Dokter Rubino eraan toe. Type 2 diabetes, dat beschouwd wordt voor 90 tot 95 % van alle gevallen van diabetes, is een groeiende epidemie die meer dan 200 miljoen mensen wereldwijd teistert. Op het moment dat diabetes epidemisch groeit wereldwijd, zegt Dokter Rubino dat het vinden van nieuwe behandelingsstrategiŽn een race wordt tegen de tijd. "Op dit moment is het geen optie om de mogelijkheid te missen die chirurgie beidt."

Naast het hebben uitgevoerd van belangrijke studies op het gebied van diabetes chirurgie, heeft Dokter Rubino ook als eerste een invloedrijk Diabetes Surgery Summit georganiseerd in Rome in maart 2007. Deze internationele consensus conferentie heeft ertoe bijgedragen om internationale aanbevelingen te maken voor het gebruik van chirurgie. Dokter Rubino is een oprichtend lid.

Vertaling: Nathalie de Houwer


Video - FEMA trailers contain toxic fumes


Probiotica - drs. J.F. van Waning

Nog nooit is de belangstelling groter geweest dan de afgelopen jaren voor de beestjes in onze darmen. Misschien zou het beter zijn om van plantjes te gaan spreken omdat we het over darmflora hebben. Al veel langer waren de gunstige resultaten van herstel van de darmflora bekend bij een relatief klein aantal artsen en hun tevreden patiŽnten. Een twintigtal jaren geleden verschenen er melkproducten op de markt waaraan fysiologische darmbacteriŽn waren toegevoegd. Omstreeks diezelfde tijd verschenen er in de pers en in de officiŽle medische literatuur merkwaardig genoeg berichten over het catastrofale effect van lukraak antibiotica voorschrijven wegens het optreden van resistentie. Zo zouden er tegen tuberculose nog maar enkele werkzame antibiotica zijn overgebleven. Als ook hiervoor resistentie zou optreden stond de mensheid voor een ramp. Sinds het verschijnen van de melkproducten met darmbacteriŽn wordt steeds vaker de term probiotica gebezigd als tegen hanger van de antibiotica. Pro(= voor) bio(=leven)tica zijn dan vůůr het leven (in dit geval van de mens), de antibiotica zijn tťgen het leven (van de ziekmakende bacterie in dit andere geval). In artsenkringen wordt meestal nog gesproken over symbionten, dat wil zeggen bacteriŽn die met elkaar en met de mens samen leven, in symbiose tot beider voordeel. De wetenschappelijke onderbouwing van het grote belang van darmbacteriŽn voor onze gezondheid komt uit voor mij onverwachte hoek, namelijk vanuit de Landbouw Universiteit van Wageningen. Aldaar ligt de belangstelling voor voeding en gezondheid veel meer op de voorgrond dan bij de medische faculteiten, waar de interesse meer ligt op het gebied van ziekten en behandeling hiervan. Getuige het groeien van de ziekenhuizen en de budgetten voor de volksgezondheid lijkt de vraag gerechtvaardigd of de ingeslagen weg de beste is. Gelukkig lijkt er een kentering gaande gezien de in enkele ziekenhuizen gestarte onderzoeken naar het effect van probiotica. Samen met de gegroeide belangstelling voor roken (kanker, hart- en vaatziekten en longziekten) en voeding en beweging (hart-en vaatziekten) voedt het optimisme aangaande een mogelijk betere weg. Vanuit verschillende universiteiten zijn wetenschappers zich bezig gaan houden met het aandragen van bewijzen voor fenomenen die de eerder genoemde artsen al jarenlang hebben zien optreden, waaronder onderzoek met probiotica. Zo is een groep “Wageningers” in Finland bezig met onderzoek. In Nederland is onder meer Dr G. Jansen in 1991 gepromoveerd op het onderwerp: “Inactivatie van darmflora door antibiotica” en is Harro Timmerman bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek, dat gaat over de relatie probiotica en immuniteit.

Lees het hele artikel op:

www.waningarts.nl/ORTHICA%20PRODUCT%20WORKSHOPS%20DARMPERIKELEN.doc

Tip: Leendert


Wie regelmatig beweegt, slaapt veel beter

Regelmatige lichaamsbeweging in de late namiddag of vroege avond zorgt voor een algemene  stressvermindering en werkt slaapbevorderend. Dit blijkt uit een onderzoek van de Belgische Vereniging voor
Slaaponderzoek en Slaapgeneeskunde, onder leiding van Prof. Dr. Elke De Valck (Vrije Universiteit Brussel), Natacha Nujar (Vrije Universiteit Brussel) en Dr. Charles Doyen (CHR Tournai).

De voorbije maanden gingen zij in verschillende Belgische ‘Start-to-run’-groepen na welk effect de deelname aan het trainingsprogramma op de slaapkwaliteit van beginnende lopers heeft. Uit de analyse blijkt dat de lopers aan het eind van het trainingsprogramma een betere algemene slaapkwaliteit ervaren: ze slapen
sneller in en slapen ook langer. Bovendien voelen de lopers zich minder slaperig overdag en vertonen ze minder symptomen van “overactiviteit”, zoals piekeren en een versnelde hartslag.

Er zijn minimum drie factoren die het effect van lichaamsbeweging op de slaap bepalen. De eerste is de intensiteit van de inspanning. Een te zware inspanning verstoort de slaap, ook al ben je in een goede conditie. Daarnaast is de timing van de inspanning doorslaggevend. De inspanning situeert zich bij voorkeur
minimum 3 tot 4u voor bedtijd, dus in de loop van de late namiddag of de vroege avond. Als je te laat sport, dan is de activiteit van het lichaam nog te hoog bij het naar bed gaan. De extra afkoeling als gevolg van de oververhitting na het sporten, werkt na 3 tot 4u slaapbevorderend. Tot slot speelt ook de fysieke conditie van de persoon een belangrijke rol. Wanneer de conditie nog beperkt is, zal ook de positieve invloed op de slaap minder voelbaar zijn. Even doorbijten is dus de boodschap voor wie een goede nachtrust wil.


Contact allergie : opgepast voor parfums !

Een algemeen gebruik van parfum verhoogt het aantal contact allergieŽn, aldus een Belgisch onderzoek. Om een parfum te creŽren hebben de parfumeurs meer dan 3500 verschillende moleculen beschikbaar: plantaardige, dierlijke en synthetische. De meest voorkomende ziekten veroorzaakt door de ingrediŽnten van het parfum zijn : irritatie, allergie, photo allergie en phototoxicatie. Wetenschappers hebben meer dan 80 moleculen geÔdentificeerd die problemen kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de aldehyden en de cetonen. Parfumeer U bescheiden !

Nardelli A et coll. : Frequency of and trends in fragrance allergy over a 15-year period" Contact Dermatitis 2008 58 (3), 134-141.

http://www.lanutrition.fr/Allergies-de-contact-gare-aux-parfums-a-2330-145.html

xxx


Internationaal nieuws

Adolescent girls with ADHD are at increased risk for eating disorders, study shows
Alcohol consumption and polymorphisms of cytochromes P4502E1 are high risks for ESCC
Allergy disorders linked with irritable bowel syndrome
Bile acids as drug candidates
Body Mass Index may serve as prognostic tool for advanced, aggressive breast cancers
Breast Cancer More Aggressive Among Obese Women
Child Abuse by the Government
Chinese medicine 'eases eczema'
Cracking the egg's potential
Dairy products linked to Parkinson's disease in men
Depression - the symptoms in children are not like in adults
Diet Plays a Key Role in Acne, Specifically Zinc
Enzyme linked to high incidence of breast cancer
Extra vitamin D in early childhood cuts adult diabetes risk
Gene variant increases breast cancer risk
Genes that protect against atherosclerosis identified
High-fructose corn syrup, high fat diet cause severe liver damage
Ibuprofen destroys aspirin's positive effect on stroke risk
Increased level of magnetic iron oxides found in Alzheimer's disease
Killer fungus spells disaster for wheat
Legal exposure to asbestos-like material linked to lung damage 25 years later
Mayo Clinic Study Shows Parkinson's Disease Drug Might Work in Cancer Patients
Mayo researchers say ECG standards should be revised for elderly
Medications plus dental materials may equal infection for diabetic patients
Meditation impacts blood pressure, study shows
MUHC researcher finds new defense mechanism against intestinal inflammation
Natural Consumer Products Found Contaminated with Cancer-Causing 1,4-Dioxane in Groundbreaking Analysis Released by OCA
Novel discovery by Einstein scientists could lead to much-needed kidney failure treatment
Obesity chokes up the cellular power plant
Obesity experts back junk food marketing ban
Pain receptor in brain may be linked to learning and memory
Paradoxical Alzheimer's Finding May Shed New Light on Memory Loss
Quitting smoking in pregnancy boosts chances of easygoing child
Researchers confirm link between common cold and ear infection
Researchers use light to detect Alzheimer's
Rodent study finds artificial butter chemical harmful to lungs
Role for microRNAs in limb regeneration
Soy compound may halt spread of prostate cancer
St. Jude finds signaling system that halts the growth of a childhood brain cancer
Stem Cells Discovered in Human Breast Milk
Study helps explain fundamental process of tumor growth
Study in Circulation Research details how diabetes drives atherosclerosis
Study provides clues to prevent spread of ovarian cancer
Study raises caution on new painkillers
The price paid for higher energy is highly dangerous to teeth
The yin and yang of genes for mood disorders
Toxin Found in 'Natural,' 'Organic' Items
What lurks beneath these waters?Vigilance is key to avoiding recreational water illnesses
Zinc Can Cure Diarrhea

Details? Zie www.fonteine2.com


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats