weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


21 mei


Video - Nutritional Truth Revealed


Wat is er dan zo fundamenteel mis met onze moderne manier van leven ?

We eten teveel koolhydraten !

De mens at vroeger veel minder koolhydraten dan we nu dagelijks eten. Koolhydraten zijn alle voeding die bestaat uit suikers en zetmelen. Uw boterham met anijshagel is dus voor 90% koolhydraten. De dietisten zeggen dat u vooral veel koolhydraten moet eten. Waarom is dat onjuist ? De darmen van de mens zijn niet ingesteld op het verteren van grote hoeveelheden koolhydraten. De mens en zijn evolutionaire voorgangers hebben 2,5 miljoen jaar lang nooit zoveel koolhydraten gegeten als we nu doen. Om dat in perspectief te plaatsen: Stelt u onze historie als mens voor als de afstand vanaf Groningen tot de zuidkust van Spanje. De mens heeft in zijn reis van Zuid-Spanje naar Groningen nagenoeg geen koolhydraten gegeten. Opeens, 1 kilometer (10.000 jaar geleden) voor Groningen gaat iedereen ineens koolhydraten eten. Dat is de verhouding: 2.490.000 jaar bijna geen koolhydraten en nu de laatste 10.000 jaar ineens bijna alleen maar koolhydraten. Een aardappel is rauw giftig en bestaat voor het overgrote deel uit koolhydraten (zetmelen). Tarwe en andere granen hebben we ook nooit gegeten, omdat die zonder machines niet te verwerken zijn (de schil is oneetbaar). Wat aten we wel: Groenten, noten, vlees en vis. Dit is vooral eiwit- en vetrijk voedsel. Er zijn nog enkele culturen die nog steeds het originele, natuurlijke dieet volgen. Dit zijn onder andere de eskimo's, die nagenoeg alleen vette vis en vlees eten. Overgewicht en moderne welvaartsziekten komen daar dan ook nagenoeg niet voor. Ze eten namelijk een dieet met nagenoeg geen koolhydraten. Dit bewijst dat koolhydraten niet essentieel zijn.

http://www.newtreatments.org/watisermis

 

Een heel goed verhaal, ik ben toevallig afgelopen week helemaal lowcarb gegaan zonder brood, rijst en aardappelen. Glucose nuchter was nl te hoog (6.6) en is na 1 week al gezakt naar 4.8. Advies medisch kartel is lowfat maar de echte experts op gebied van diabetes/prediabetes zweren bij een lowcarb dieet. Ik heb nog een zwembandje dus kijken of we die meteen kunnen wegwerken voor de zomer.....

Ron


Amsterdamse kelner verrast medische wereld met publicatie over osteoporose

Veel artsen, maar ook sommige patiŽnten, hebben heimwee naar het ‘predigitale’ tijdperk. De rolverdeling was helder en stond niet ter discussie: de patiŽnt kwam met een hulpvraag en de arts wist het antwoord. De dokter koesterde zijn monopolie op medische informatie. In het derde millennium is dat wel even anders. De ‘mondige’ patiŽnt van de jaren tachtig heeft zich ontwikkeld tot een muitende patiŽnt die zich niets meer laat wijsmaken. De medische stand heeft haar monopolie verspeeld. Steeds vaker zijn de rollen omgedraaid en komt de patiŽnt - uitdraaien van internet onder de arm - de dokter bijpraten over zijn kwaal. Maar het kan nog gekker, zo bewijst het verhaal van Thijs Klompmaker. Deze Amsterdamse kelner is de ongekroonde koning van de medische autodidacten. Hij werkt al jaren fulltime in Grand Cafť l'Opera, aan het Rembrandtplein. Maar de buitenlandse onderzoekers en professoren met wie hij mailt, geloven daar geen snars van. Zij blijven hem aanspreken met ‘dr.’ en met ‘professor’, sinds hij hen in 2005 versteld deed staan met een publicatie in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Medical Hypotheses.

http://www.thijsklompmaker.nl/interview.htm

Tip: Jacques Du Fossť

Lees zeker de hele site:
http://www.thijsklompmaker.nl/


Levenslange hoge calcium inname verhoogt het risico op door botontkalking veroorzaakte botbreuken op oudere leeftijd

Een energie arm dieet verlengt de levensduur. Een calcium arm dieet zou er voor kunnen zorgen dat onze botten langer gezond blijven. Bij ziekelijke botontkalking (osteoporose), is de botdichtheid (BMD; “Bone Mineral Density”) duidelijk afgenomen, als gevolg van een gebrek aan activiteit bij de in botvorming gespecialiseerde botcellen (osteoblasten). Van oudsher is de preventie van osteoporose gericht op het maximaliseren van de BMD, maar de invloed van het levenslang handhaven van een hoge BMD op de gezondheid van onze botten op oudere leeftijd, is nog nooit onderzocht geworden. Opvallend genoeg komen botbreuken bij ouderen veel vaker voor in landen waar de gemiddelde BMD hoger is, dan in landen waar de BMD lager is. Onderzoeken tonen aan dat dit niet gebaseerd is op genetische verschillen.

http://www.thijsklompmaker.nl/osteo.htm


Cholesterol Vals beschuldigd

Cholesterol heeft onterecht een slechte reputatie. Slechts door de invloed van hitte (van de voedselbereiding) kan cholesterol 'slecht' worden, daar er dan oxisterolen ontstaan die hart- en vaataandoeningen veroorzaken. Cholesterol zelf is een soort super-voedingsstof en volstrekt onschuldig.

http://www.thijsklompmaker.nl/cholesterol.htm


Eiwit voorspelt succes dotterbehandeling

Artsen kunnen het slagen van een dotterbehandeling voorspellen aan de hand van verhoogde niveaus van
bepaalde eiwitten, ontdekte UMCG-promovendus Mark Nienhuis. Dotterbehandelingen zijn niet zonder
risico, omdat het hart beschadigd kan raken. Het eiwit troponine is een goede graadmeter van de mate van
beschadiging. Een hoog gehalte troponine betekent een slechtere prognose voor de patiŽnt.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief20_08/20_02


Inzicht in specifieke kenmerken van eierstoktumoren

Microarray-technieken kunnen meer inzicht geven in de specifieke kenmerken van tumoren van patiŽnten
met vergevorderde eierstokkanker. Die ontdekking van UMCG-promovenda Anne Crijns maakt de weg vrij
voor geÔndividualiseerde therapieŽn, die de overlevingskansen van patiŽnten kunnen vergroten.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief20_08/20_04


Hoge aantallen chromosomen versnellen tumorvorming

Medici twisten al honderd jaar over de vraag of aneuploÔdie, waarbij abnormaal hoge aantallen
chromosomen voorkomen, de oorzaak zijn van tumorvorming of juist het gevolg daarvan. Promovendus
Karthikbabu Jeganathan zorgt voor een doorbraak. Hij concludeert dat numerieke chromosomale
afwijkingen niet per se tot tumorvorming hoeven te leiden, maar dat ze wel degelijk de tumorvorming kunnen
versnellen wanneer deze eenmaal op gang is gebracht.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief20_08/20_10


PET-scan bij kanker: meer mogelijkheden dankzij nieuwe tracer

Positron emissie tomografie (PET) is in opkomst als detectiemethode voor kanker. Een relatief nieuwe
tracervergroot mogelijk de bruikbaarheid van deze techniek. Dat concludeert UMCG-promovendus Lukas
Been. Hij onderzocht de voordelen van de proliferatietracer [18F]FLT ten opzichte van de gangbare tracer
[18F]FDG. Een tracer is een radioactieve signaalvloeistof. Proliferatie is het woekeren van cellen. Been
onderstreept dat de werkelijke klinische waarde van [18F]FLT nog moet blijken in grotere patiŽntenstudies.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief20_08/20_03


Veranderde activiteit van de hersenen in rust mogelijk indicatie voor ziekte van Alzheimer

Voor het eerst is het mogelijk om de activiteit van hersenen in rust duidelijk te meten en zichtbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat in rust bij iedereen dezelfde gebieden in de hersenen actief zijn en dat dit netwerk - ook als er geen taak wordt uitgevoerd - zeer actief is. Opvallend is dat bij de ziekte van Alzheimer de activiteit van de hersenen in rust juist afneemt; de hersencellen communiceren minder coherent. Dit geeft belangrijke aanknopingspunten voor een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer, omdat een veranderde hersenfunctie vooraf gaat aan veranderingen in de structuur van de hersenen. Dit blijkt uit het onderzoek van Jeske Damoiseaux, die op 20 mei aan VU medisch centrum promoveerde. Al een aantal jaren is het mogelijk met functionele MRI (fMRI) de activiteit in de hersenen zichtbaar te maken als er opdrachten uitgevoerd worden. Horen, zien, bewegen en geheugen hebben allemaal hun eigen plek in de hersenen. Wat er gebeurt in de hersenen als er geen taken uitgevoerd worden en welke delen dan actief zijn, was niet bekend. Damoiseaux past in haar onderzoek een nieuwe analysetechniek toe, waarmee de rustactiviteit van hersenen in beeld gebracht kan worden. Het belang van het onderzoek is vooral gelegen in het feit dat zowel bij normale veroudering als bij de ziekte van Alzheimer de ruststand van hersenen minder actief wordt. Bij patiŽnten met de ziekte van Alzheimer is de vermindering van de activiteit echter in andere delen van de hersenen te zien. De onderzoekster concludeert dan ook dat de ziekte van Alzheimer en normale veroudering twee verschillende effecten hebben op de hersenen. De ziekte van Alzheimer is niet een versnelde vorm van ouder worden. Met deze conclusie kan wellicht in vroeg stadium onderscheid gemaakt worden tussen normale veroudering en beginnende ziekte van Alzheimer.


Vleesvervangers vaak zoutbommen

Vleesvrije producten zijn vaak niet gezonder dan vers vlees. Dat blijkt uit Brits onderzoek. 

http://www.evmi.nl/nieuws/voeding-gezondheid/5517/vleesvervangers-vaak-zoutbommen.html


Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende om de Europese afspraak na te komen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen in 2010. De verminderde vermesting en verzuring hebben een positief effect op het verlies aan biodiversiteit. Door uitbreiding van natuurgebieden neemt de leefruimte voor plant- en diersoorten toe. Echter, het aantal bedreigde soorten neemt toe en veel soorten die internationaal van belang zijn nemen af. Dat blijkt uit het rapport Halting biodiversity loss in the Netherlands, dat het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag presenteert tijdens de '9th Conference of the Parties (COP 9) to the Convention on Biological Diversity (CBD)' in Bonn.

Onvoldoende ruimte
Bijna de helft van de soorten had in 1990 onvoldoende ruimte om onbedreigd te leven en zich voort te planten. De laatste twintig jaar is de afname aan natuurgebieden gestopt, dankzij beschermende maatregelen. Er zijn nieuwe natuurgebieden aangekocht, voornamelijk op voormalige landbouwgronden. Ook worden natuurgebieden met elkaar verbonden om versnippering te voorkomen. Toch komt nog 15-45% van de soorten leefruimte te kort. Het gaat vooral om soorten die afhankelijk zijn van grote gebieden. Moerasgebieden zijn het meest versnipperd en ook veel verbindingen tussen beken en meren zijn verbroken.

Klimaatverandering
De invloed van klimaatverandering op de biodiversiteit begint steeds duidelijker te worden, zelfs in een klein land als Nederland. Veel zuidelijke insecten, die snel reageren op een langer en warmer seizoen, nemen in snel tempo toe en andere planten en dieren trekken zich terug naar koudere streken.


Ziekenhuis Almelo had geen oog voor veiligheid anesthesiezuilen op OK

De Ziekenhuisgroep Twente, locatie Twenteborg Ziekenhuis in Almelo, had geen goed kwaliteit/veiligheidssysteem rond medische apparatuur. Daardoor was het mogelijk dat het ziekenhuis op ondeskundige en onverantwoorde manier zelf veranderingen aanbracht in de anesthesiezuilen op de operatiekamer. Het ziekenhuis keek onvoldoende naar de risico's, bijvoorbeeld toen het aftakkingen voor extra perslucht-aftappunten aanbracht. Zo ontstond het gevaar voor insnijding van de zuurstofslang. Dit bracht onverantwoorde risico's met zich mee. De inspectie trof in alle anesthesiezuilen tekenen van slecht onderhoud aan: lekkende slangaansluitingen, beschadigde slangen, loszittende elektriciteitsdraden en brandbaar stof en vuil. Door deze slechte technische staat was de kans op een zuurstofbrand in dit ziekenhuis onverantwoord groot. Dit staat in het rapport 'Onderzoek naar aanleiding van de brand in operatiekamer 8 van het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo op 28 september 2006' dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag in een persconferentie presenteert.

Zuurstoflekkage, brand en overlijden vermijdbaar
Een anesthesiezuil is een koppelstation voor de medische gassen, perslucht, elektriciteit en afzuiging van vocht en gassen. De inspectie concludeert dat de zuurstoflekkage te voorkomen was geweest door zorgvuldig beheer van de anesthesiezuil. De brand en het overlijden van een patiŽnte in de operatiekamer waren daarmee te voorkomen geweest. Door de felheid van deze zuurstofbrand kon de patiŽnte helaas niet worden gered: individuele medewerkers en artsen op de operatiekamers en de bedrijfshulpverlening treft dan ook geen blaam.

Ziekenhuis onvoldoende voorbereid op calamiteiten
Uit het rapport blijkt dat er mogelijk een groot aantal slachtoffers te betreuren was geweest, als niet twee personeelsleden naar eigen inzicht snel en effectief hadden ingegrepen. Een OK-assistent deed de deur van de OK-ruimte dicht en een technisch medewerker sloot de zuurstofleiding af, waardoor de brand zich niet kon uitbreiden. De evacuatie van niet-zelfredzame patiŽnten was niet goed geregeld. Het ziekenhuisgebouw voldeed wel aan de brandveiligheidsvoorschriften, maar de vluchtroute voor patiŽnten die verdoofd of onder narcose waren was onbekend en niet aangegeven. De vluchtroute over de brandtrappen is geschikt voor lopend personeel, maar onbruikbaar voor bedlegerige patiŽnten. De medewerkers op operatiekamer 8 waren nooit voorbereid op calamiteiten en het evacueren van patiŽnten.

Inspectie volgt ziekenhuis intensief
Bij de hier gebleken lacunes in het beheer van medische apparatuur en de onvoldoende voorbereiding op calamiteiten is er geen sprake van voldoende voorwaarden voor "verantwoorde zorg". Daarom volgt de inspectie dit ziekenhuis intensief totdat het bestuur zijn verantwoordelijkheid waarmaakt en in het gehele ziekenhuis zorgt voor een sluitend kwaliteit/veiligheidsysteem rond de patiŽntenzorg en een op veiligheid gerichte interne bedrijfscultuur.

Zorgen om veiligheid andere ziekenhuizen
Hoewel deze brand in het Almelose ziekenhuis uniek en hopelijk eenmalig is, vreest de inspectie dat ook andere Nederlandse ziekenhuizen hun kwaliteitsborging van medische apparatuur niet op orde hebben, met mogelijk gevaarlijke situaties voor patiŽnten en medewerkers tot gevolg. Daarom moeten alle Nederlandse ziekenhuizen van deze calamiteit leren. De inspectie stelt landelijk onderzoek in bij alle ziekenhuizen naar de aanwezigheid en het aantoonbaar functioneren van een sluitend kwaliteit/veiligheidssysteem rond de patiŽntenzorg en de medische apparatuur die daarbij gebruikt wordt. De inspectie vraagt alle ziekenhuizen om binnen drie maanden te rapporteren over kritisch zelfonderzoek naar tekortkomingen in de kwaliteitsborging van medische apparatuur, de voorbereiding op calamiteiten en een op veiligheid gerichte interne bedrijfscultuur. Daarbij dienen ziekenhuizen ook een plan van aanpak opstellen om eventuele lacunes op te vullen. De inspectie toetst de resultaten hiervan eind 2008 in het landelijk onderzoek naar de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in alle ziekenhuizen. In 2002 en 2005 publiceerde de inspectie al eerdere steekproefsgewijze onderzoeken naar de kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen. Ook toen bleek dat daaraan vaak te veel ontbrak. Met dit nieuwe onderzoek dwingt de IGZ Šlle ziekenhuizen de patiŽntveiligheid, waaronder het onderhoud van medische apparatuur en de brandveiligheid, systematisch te beoordelen en waar nodig snel te verbeteren.


UGent-onderzoek luidt alarmbel over ongezond voedingspatroon kleuters

Vlaamse kleuters eten te weinig juiste vetten en krijgen te weinig groenten, fruit en vocht binnen. Dat besluit Inge Huybrechts van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent in
haar doctoraatsonderzoek. In het onderzoek werden de voedingsgewoonten van 696 Vlaamse kleuters in 2002 en 2003 onderzocht en vergeleken met de aanbevelingen.

Te weinig juiste vetten

Het onderzoek laat zien dat het aandeel onverzadigde vetzuren, afkomstig uit plantaardige producten (zoals plantaardig smeervet) en visproducten veel te laag is in de voeding van jonge kinderen. Het aandeel
van verzadigde vetzuren, afkomstig uit dierlijke producten (zoals vet vlees en kaas) daarentegen is veel te hoog in de voeding van veel jonge kinderen.De voornaamste bron van verzadigde vetzuren bij
kleuters zijn koeken en andere zoete snacks, en deze zijn eveneens een van de belangrijkste bronnen van toegevoegde suikers binnen het dieet van de kleuters. Gesuikerde melkdranken en fruitsap blijken de
voornaamste bron van enkelvoudige suikers bij de Vlaamse kleuters.

Groenten en fruit

Voorts blijkt uit het onderzoek dat te weinig jonge kinderen voldoende groenten eten. Minder dan 20% voldoet aan de aanbeveling. Voor fruit is het beeld iets gunstiger, maar ook nog in belangrijke mate
onder de aanbeveling (minder dan de helft van de kinderen voldoet aan de aanbeveling).

Vocht en vezels

Het onderzoek laat zien dat in totaal minder dan 5% van de kinderen aan de minimum aanbeveling van 1 liter vocht (exclusief melkdranken) voor de dagelijkse vochtinname voldoet. Een derde van de
kinderen drinkt zelfs minder dan een halve liter vocht per dag. Ook de inname van vezels bij kleuters blijkt laag in vergelijking met de aanbeveling; minder dan 10% van de kinderen voldoet aan de
aanbeveling.

Vitaminen

Van de meeste vitamines en mineralen krijgen jonge kinderen voldoende binnen, zo blijkt uit het onderzoek. Voor vitamine D en kalium is dit wellicht niet het geval, terwijl de inname van zink en natrium de
aanbeveling overschrijdt. Een vervolgonderzoek is daarom nodig om vast te stellen of er echt tekorten zijn voor vitamine D en kalium en wat de gevolgen zijn van een hoge inname van zink en natrium.

Voorts blijkt uit het onderzoek dat ongeveer 1/3 van de kleuters frequent voedingssupplementen gebruikt. Meestal ging het om multivitaminen en mineraalsupplementen, een cocktail van vitaminen en
mineralen.

Alarm!

De resultaten van deze eerste grootschalige studie naar het voedingspatroon bij kleuters in Vlaanderen zijn een alarmsignaal dat pleit voor meer en diepgaander onderzoek. De ongezonde voeding van kleuters
kan op latere leeftijd leiden tot overgewicht en chronische ziekten zoals hart- en vaatlijden.

Aangezien ongezonde leefgewoonten tijdens de kindertijd zich vaak voortzetten tijdens de adolescentie en volwassenheid, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk naar een gezond en evenwichtig
voedingspatroon te streven. Vandaar dient een uitgebreid voedingsbeleid met de nadruk op de eerste levensjaren ontwikkeld te worden om een gunstig lichaamsgewicht te bevorderen, evenals de consumptie
van groenten, fruit, vis en voedingsmiddelen met een goede vetzuursamenstelling.


Grootschalig onderzoek naar hoofdluis

Van mei tot en met juli loopt een grootschalige enquÍte onder consumenten, drogisten en apothekers naar de behandeling van hoofdluis. Het onderzoek is opgezet door Prioderm, een producent van middelen tegen hoofdluis.

http://www.nu.nl/news/1573034/151/Grootschalig_onderzoek_naar_hoofdluis.htmlHoofdluis ??? Gewoon pure lavendelolie op de hoofdhuid en de luizen verdwijnen als 'sneeuw voor de zon' !!!

Volop verkrijgbaar in de Franse pharmacie. Ook evt via mij: 60 ml voor 20 euro; 120 ml voor 32 euro. Lavendelolie voor allles wat 'slecht is ' ? ! Ook voor in de airco, stofzuiger, strijkijzer, in bad, als
massageolie, tegen insectenbeten en nog veeeeeeel meer. Bezoek deze zomer de prachtige lavendelvelden in het zuiden van Frankrijk en laat U alles uitleggen over dit eeuwenoude produkt . A bientot ?

xxx


Europeanen blootgesteld aan gevaarlijke vervalste producten

Vervalste Viagra uit India, medicamenten, hydraterende crÍmes en diverse voedingsmiddelen worden in spectaculaire stijgende lijn aangetroffen in de EU. Dit aldus de douaniers. Deze producten bedreigen onze gezondheid, onze veiligheid en onze economie. De Europese commissaris van de afdeling douane, Laszlo Kovacs, heeft dit in een jaarlijks rapport gepresenteerd. China, zonder daarover verbaasd te zijn, is het land wat 58 % van de in 2007 gepakte producten, produceerde en staat dus op NO.1 betreffende alle industriŽle sectoren. China is o.a. zelf het slachtoffer geworden van een 'fout melkpoeder' met als gevolg de sterfte van Chinese kinderen. Tot zijn grote verbazing speelt Zwitserland, het land van de precisie en grote zekerheid, een belangrijke rol in de vervalste medicijnenhandel. 1,6 miljoen aan pillen gebaseerd op morfine, geproduceerd in Zwitserland, zijn door de Duitse douane ingenomen. Turkije staat op de 1e plaats wat betreft voedingsmiddelen en drankjes, de 2e plaats heeft GeorgiŽ met cosmetische en verzorgingsproducten. ItaliŽ gaat voor de sieraden en de modeaccessoires, informatica, voedingsmiddelen, schoenen en speelgoed.

Bericht Agence France Presse

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_Europeens_exposes_a_davantage_de_contrefacons_
dangereuses.htm?idrub=15&xml=newsmlmmd.251c95591386683ab9f08fc8a34820ad.3a1.xml

xxx

Ps: dus mensen: oppassen met die 'leuke markten' in ItaliŽ: de gevolgen kunnen DRAMATISCH zijn als U gepakt wordt door de Italiaanse carabinieri. Duizenden euros boete kunnen opgelegd worden. Op buitenlanders wordt vaak gejaagd, die zijn namelijk lekker naÔef, dus een gemakkelijke prooi en dat brengt geld in de I-staatskas. En….direct betalen. Laat die leuke 'nep-Gucci tas maar liever met rust. U WEET HET: VERVALSTE HANDEL MAG U NIET KOPEN, DUS U BENT FOUT en het is niet de carabinieri die discrimineert !


 

 


20 mei


Video - Glutathione: The "mother" of all antioxidants...


Vaccinatie met MAGE-A3-antigen lijkt veelbelovende therapie bij longkanker

Vaccineren met het MAGE-A3-antigen lijkt een veelbelovende behandeling bij de meest voorkomende vorm van longkanker. Net als chemotherapie beperkt de vaccinatie de kans op hervallen na chirurgie maar de bijwerkingen voor de patiŽnt zijn veel milder. Dat blijkt uit een studie onder leiding van professor Johan Vansteenkiste van de afdeling Pneumologie van K.U.Leuven/UZ Leuven. De meest voorkomende vorm van longkanker (ongeveer 80 procent van de gevallen) is niet-kleincellig longcarcinoom. Het is een agressieve kanker met een hoge sterftegraad. Een operatie heeft alleen zin als de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt. PatiŽnten bij wie de tumor verwijderd wordt, krijgen daarna in principe chemotherapie om de kans op hervallen te verkleinen. Maar dan nog blijft er een redelijke kans op hervallen en bovendien verdraagt niet iedereen de bijwerkingen van chemotherapie na een zware longoperatie.

Vaccinatie met een antigen lijkt nu een veelbelovend alternatief voor of een veelbelovende aanvulling bij chemotherapie. De patiŽnten krijgen injecties die hun immuunsysteem stimuleren om specifiek de longkankercellen aan te vallen. Het is als het ware een heel gericht kogelschot, terwijl chemotherapie veeleer te vergelijken is met een hagelschot waarbij meer dan alleen de kankercellen geraakt worden.

Professor Vansteenkiste coŲrdineerde een studie met 182 patiŽnten, die na hun operatie het MAGE-A3-vaccin kregen (een behandeling ontwikkeld door GSK Biologicals in Rixensart) of een placebo. Na een vervolgonderzoek van bijna vier jaar blijken zij die de vaccinatietherapie kregen minder kans op hervallen te hebben. Als ze toch hervielen, duurde het meestal langer voor dat gebeurde. De vaccinatietherapie toonde nog een voordeel in vergelijking met chemotherapie. De bijwerkingen waren minimaal en beperkten zich meestal tot wat lichte koorts in de eerste 24 uur na de injectie, zodat patiŽnten zich comfortabeler voelden tijdens de behandeling. Vaccinatietherapie lijkt daarom vooral veelbelovend voor lange-termijnbehandelingen, zeker bij oudere patiŽnten of mensen die verzwakt zijn door de zware operatie waarmee we de tumor verwijderen. De MAGE-A3-vaccinatietherapie wordt nu verder in een wereldwijde studie getest om bevestiging van onze resultaten te krijgen,’ zegt professor Vansteenkiste.


Kroes breidt onderzoek naar farmacie uit

Eurocommissaris Kroes breidt het onderzoek naar de werkwijze van de farmaceutische sector verder uit. Nadat eerder bedrijven onder de loep zijn genomen, zullen nu ook organisaties van artsen, patiŽnten, apothekers en de farmasector worden onderzocht, alsmede overheidsinstellingen die een rol spelen bij het vaststellen van geneesmiddelenprijzen.

http://www.nefarma.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=2284


Leven als wrak door pillenmix

Ouderen die een combinatie van vaak voorgeschreven medicijnen slikken, lopen kans op dramatische verslechtering van hun lichamelijke en geestelijke conditie.  Door de pillenmix kan hun leven in een jaar omslaan van redelijk zelfstandig naar volkomen hulpbehoevend.

http://www.ad.nl/binnenland/2301610/Leven_als_wrak_door_pillenmix.html


Corus drama update

Het gif van Corus

Onder de rook van de Corus-fabrieken in IJmuiden gaan meer mensen dood aan kanker dan elders. In 'Het gif van Corus' onderzoekt ZEMBLA de zorgen van de bewoners van Wijk aan Zee over hun gezondheid.

Uit onderzoek naar zware metalen bij kinderen in de plaatsen Beverwijk en Wijk aan Zee blijken kinderen 5 tot 14 maal meer chroom in hun lichaam te hebben dan op basis van de literatuur verwacht mag worden.

Chroom is een uiterst gevaarlijke stof die bijdraagt aan het ontstaan van longkanker. De resultaten van het onderzoek worden zondagavond bekend gemaakt in het programma ZEMBLA. Het onderzoeksrapport is na de uitzending te lezen op deze website.

Bekijk de uitzending

http://player.omroep.nl/?aflID=7048843

 

 

Gezamenlijke Persverklaring van gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Provincie Noord-Holland

In de uitzending van Zembla op zondagavond 18 mei 2008 is naar voren gekomen dat er nieuw onderzoek naar gezondheidsrisicos in de regio IJmond heeft plaatsgevonden. Daarnaast suggereert Zembla dat het verlenen van de milieuvergunning voor Corus op niet transparante en ondemocratische wijze tot stand is gekomen. De gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk en de provincie Noord-Holland kunnen zich voorstellen dat de uitzending en het onderzoek bij omwonenden leidt tot ongerustheid. Via het regionaal call center IJmond gemeenten (0251-279199) en de websites van de drie gemeenten en de provincie, kunnen omwonenden hun vragen stellen en informatie verkrijgen.

Onderzoek en ongerustheid
Het plaatsvinden van het onderzoek naar de invloed van Corus op de gezondheid van omwonenden was ons tot het moment dat het persbericht van Zembla dat op vrijdag 16 mei 2008 verscheen onbekend. Pas in de loop van het weekend hebben wij hierover de beschikking gekregen.

Wij nemen de ongerustheid die kan ontstaan naar aanleiding van het onderzoek en de uitzending serieus. Om die reden hebben de GGD en de regiogemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen besloten een informatienummer open te stellen (0251-279199) en alle beschikbare informatie via internet ter beschikking te stellen. We zullen de resultaten van het onderzoek bestuderen en komen met een reactie en indien nodig vanzelfsprekend met (een verzoek om) de maatregelen die vereist zijn.

Zorgvuldige overheid
In de uitzending van Zembla wordt de indruk gewekt dat de verschillende overheden onverschillig, niet transparant en ondemocratisch hebben gehandeld rond het verlenen van de milieuvergunning. Deze suggestie is feitelijk onjuist. De vergunningverlening is in alle openheid tot stand gekomen. Op vele momenten is in de periode 2005-2007 overleg gevoerd met bewoners en belangengroepen. Elk besluit van gemeentebesturen en provincie is voorgelegd aan de gemeenteraden of provinciale staten. De verschillende momenten en besluiten worden in een overzicht op de diverse websites benoemd en toegelicht.

Daarnaast wordt in de uitzending meerdere keren gesteld dat de nieuwe milieuvergunning die Corus heeft gekregen, niet voldoet aan de Europese normen. Ook dat is feitelijk onjuist.

Betrokkenheid bij de uitzending
De betrokken overheden is gevraagd een reactie te geven op het proces van vergunningverlening. Er loopt echter een bezwaarprocedure bij de Raad van State tegen de vergunningverlening door de provincie. Omdat de overheid partij is past ons terughoudendheid.


Alzheimer Nederland pleit voor impuls bijscholing casemanager dementie

5,5 miljoen euro nodig voor snelle beschikbaarheid van 1.000 casemanagers

Bunnik, 16 mei 2008 - De rijksoverheid zal zo snel mogelijk 5,5 miljoen euro moeten vrijmaken voor de landelijke invoering van casemanagement voor dementiepatiŽnten. Met dat geld is het mogelijk om nog deze kabinetsperiode 1.000 casemanagers op te leiden. Daarbij is aan te sluiten bij bestaande opleidingsinitiatieven en belangstelling vanuit de sector. Met deze stap kan de overheid een begin maken met een structurele en duurzame verbetering van de zorg aan dementiepatiŽnten. Dat zei Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland, tijdens een door Alzheimer Nederland georganiseerd werkbezoek van staatssecretaris Bussemaker van VWS aan Stichting Geriant in Heerhugowaard. Deze stichting is de grootste aanbieder van casemanagement voor dementiepatiŽnten in Nederland.

Een krachtige financiŽle impuls van de overheid voor bijscholing, zorgt volgens Broekema voor een betere basis van de dementiezorg in de toekomst. "De kwaliteit van casemanagement valt of staat met gekwalificeerde medewerkers, die grondige verpleegkundige kennis combineren met brede adviesvaardigheden. Een casemanager voor dementiepatiŽnten is een HBO+-functie, waarbij medewerkers zich via een post-HBO-programma moeten bijscholen. De huidige financieringsplannen voorzien niet in deze bijscholing. Er zijn uitstekende uitgangspunten om op korte termijn een flinke groep casemanagers op te leiden. Er is een kant-en-klare opleiding van Stichting Geriant, er zijn potentiŽle opleidingsaanbieders, waaronder de Fontys en Hogeschool Windesheim en er is duidelijke belangstelling vanuit de sector voor deze functie en de bijscholing."

Met een verwacht aantal van een half miljoen dementiepatiŽnten in 2050 en een teruglopende beroepsbevolking zal de zorg aan mensen met dementie anders georganiseerd moeten worden. Dit is nodig met het oog op de gezondheidssituatie in Nederland ťn de kwaliteit van leven van dementiepatiŽnten en hun naaste omgeving.
Uit een onderzoek dat Alzheimer Nederland vorig jaar door het NIVEL heeft laten uitvoeren bleek dat 78% van de mantelzorgers van dementiepatiŽnten overbelast zijn of dreigen te raken door een gebrek aan zorgcoŲrdinatie, advies en meer informatie. Praktijkervaringen met casemanagement wijzen uit dat mantelzorgers minder belasting ervaren en beter in staat zijn hun zorgtaken uit te voeren. Daarnaast kunnen de patiŽnten langer thuis, in hun vertrouwde omgeving, blijven.

In haar reactie belooft staatssecretaris Bussemaker dat ze de integrale aanpak van de zorg voor mensen met dementie ambitieus gaat aanpakken. In juni stuurt Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer met het haar visie op de zorg voor mensen met dementie. Hierin komt ze terug op de scholing van casemanagers. Bovendien zal Bussemaker binnen de huidige structuren en middelen bekijken of en hoe de opleiding voor casemanagers is te realiseren.

http://www.alzheimer-nederland.nl

 


19 mei


Wortelkanaalbehandelingen en ziekten

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat wortelkanaalbehandelingen in een tand of kies kunnen leiden tot ziekten elders in het lichaam. Met name reuma, multiple sclerose en orthopedische ziekten vinden veelal hun oorsprong in worteldode tanden en kiezen. Ook weefselbeschadigende ziekten zoals kanker, alsmede allergische reacties, kunnen het gevolg zijn van dergelijke tandheelkundige behandelingen. In tegenstelling tot vroeger, toen men en ontstoken tand of kies gewoonweg trok, deed begin vorige eeuw de zogeheten conserverende tandheelkunde haar intrede. Hierbij stond behoud van het gebit voorop. Omdat het trekken van tanden en kiezen niet meer populair was, namen nieuwe technieken, waaronder de zenuw- of wortelkanaalbehandeling, een centrale plaats in.

Als een tand of kies ontstoken is, zal de tandarts dan ook snel overgaan tot een wortelkanaal-behandeling. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men spreekt dan over een ® worteldode® tand of kies. Tot op heden ging men ervan uit dat een dergelijke behandeling geen nadelige invloed had. Toch is al lang bekend dat een ®dode® tand of kies giftige stoffen (o.a. mercaptanum en thio-ether) produceert, die via het kaakbot door het hele lichaam worden verspreid. De uiteenlopende manieren waarop mensen reageren op micro-organismen, hun afbraakproducten en antigenen wordt te weinig onderkend. Dit wordt gesteld door Prof. Dr. S. K.Thoden van Velzen (tandarts), Prof. Dr. L.Abraham-Inpijn (Internist en Dr. W. R. Moorer (microbioloog).

lees verder op:
http://www.fonteine.com/wortelkanaalbehandelingen.html


Volgens antikwakjes zeuren patiŽnten en hebben ze teveel aandacht nodig

Doorzeuren, sensatie en prikkelzucht

We noemden de opstelling van de Vereniging tegen de Kwakzalverij al belerend en illustreerden de minachting van die anti-kwak-dokters voor de patient. Nu is het eindelijk helemaal duidelijk geworden! Volgens de vereniging tegen de kwakzalverij zeuren patienten, door, lijkt het of ze aandacht nodig hebben
en is er sprake van sensatie en prikkelzucht.

Daarmee diskwalificeert de vereniging tegen de kwakzalverij zich helemaal, en is het niet meer nodig hun commentaren serieus te nemen. Want waarom dan die bekommernis met de patient en de vrees dat ze in de
handen vallen van kwakzalvers? Als de patienten toch alleen maar een groep doorzeurende en op sensatie en prikkelzucht gerichte figuren zijn, die aandacht nodig lijken te hebben? Dan maken ze zich dus druk over iets
anders. Hier het letterlijke citaat van het commentaar op Uigedokterd?! nummer 3 van de vereniging tegen de kwakzalverij:

Toch rijst de vraag waarom mensen zich wenden tot behandelaars die hen daarmee bedotten. Wie is er eigenlijk "uitgedokterd" ? Zijn reguliere dokters degenen die uitgedokterd zijn en werken patiŽnten die
maar "doorzeuren" over hun klachten op hun zenuwen?

Of zijn dat de patiŽnten die zich onbegrepen voelen in de reguliere geneeskunde, omdat daar niet uitgebreid de tijd genomen wordt voor de aandacht die sommige patiŽnten nodig lijken te hebben bij hun klachten?

Komt het rariteitenkabinet van de kwakzalverij tegemoet aan hun sensatie- en prikkelzucht en hun verlangen naar aandacht?

 

Hoezo: de patient centraal???? Nee, dat dus niet, waarom laat de vereniging artsen die alternatief werken niet gewoon met rust? Want ze hebben en in de afgelopen 10 jaar minder narigheid veroorzaakt aan al de patienten die ze behandelden dan 1 dag bijwerkingen van medicamenten inname in Nederland!

Bron: http://www.kwakzalverij.nl/726/Commentaar_bij_aflevering_3_van_Uitgedokterd_7_mei_2008_

Andere motieven?

Zouden er dan toch andere motieven zijn waarom de vereniging tegen de kwakzalverij zou vehement tegen alternatieve geneeskunde is? Wie het weet mag het zeggen.

Wij hebben wel al in het internet daar wat over gelezen, maar we laten het graag aan uw verbeelding over! Of aan uw google ervaring....

Bron: http://www.iocob.nl/

 

Misschien spelen de banden met een groothandel in medicijnen een rol :)

Ron

 

 


17 mei


TV - Zembla - Het gif van Corus

Zondag 18 mei om 21.45 uur bij de VARA/NPS op Nederland 2

Meer doden door kanker dan rest van Nederland

De huisarts van Wijk aan Zee maakt zich zorgen. In zijn praktijk overlijden veel meer mensen aan kanker, dan in de rest van Nederland. Huisarts Van Oudvorst vermoedt dat dit komt door de giftige uitstoot van de hoogovens van Corus. De Dorpsraad van Wijk aan Zee vindt dat de Provincie Noord-Holland een veel te ruime milieuvergunning heeft verstrekt aan het staalconcern. In ‘Het gif van Corus’ onderzoekt ZEMBLA de zorgen van de bewoners van Wijk aan Zee over hun gezondheid. In het Waterland-overleg hebben gemeenten en provincie samen met Corus een geheim akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de vergunning en de ruimte om woningen te bouwen.


Video - Food as Medicine

This is Jerry Brunetti's highly informative video lecture Food as Medicine (2005) where he lays out his experience with terminal cancer which he successfully overcame with eating healthy and different food than he used to eat until then. In 1999 he was diagnosed with Non-Hodgkin's Lymphoma and given 6 months to live. He did not submit to chemotherapy, but rather, developed his own unique dietary approach to enhance his immune system. Jerry shares his personal experiences and provides his recipe for healthy living. You will learn about the crucial importance of minerals, which foods to choose for your best health requirements and what to avoid. After viewing this fascinating lecture you'll realize the remarkable value of food in building good foundations, and providing buffers, to keep your body healthy. 3h long. A must see for everyone. Food as Medicine features: -The power of pigments -Make your plate a rainbow. -Protection from cruciferous vegetables. -The good oils. -Fabulous fermentation. -Eggs-The ultimate food. -Butter vs. Margarine-The power of raw milk. -What major minerals do-Calcium, Magnesium, Potassium, Phosphorous and Sulfur. -The trace mineral catalysts-Copper, Manganese, Zinc, Boron and Iron. -The forgotten five-Iodine, Molybdenum, Cobalt, Selenium and Chromium.ę

Tip: Jaap Jan de Vries


Mei 2008 van Minerva is online beschikbaar

• Editoriaal: Passendbewijs: een verkenning van de grens van 'Evidence-Based Medicine' M. Lemiengre

• Langdurig exclusieve borstvoeding en risico van astma en allergie M. Van Winckel
Wat is het effect van langdurig exclusieve borstvoeding op het risico van astma en allergie op de leeftijd van 6,5 jaar?

• Minder antibiotica, minder resistentie? J.L. Belche, P. Chevalier
Wat is de invloed van een verandering in het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk voor om het even welke indicatie, op de resistentie van bacteriŽn (E. coli) voor antibiotica?

• 'Treatment review' door de apotheker met feedback aan de huisarts T. Christiaens
Wat is het effect van 'treatment review' door de apotheker gevolgd door persoonlijk overleg met de huisarts versus schriftelijke feedback aan de huisarts op het medicatiegebruik bij ambulante oudere
patiŽnten met polymedicatie?

• NSAID's voor lage rugpijn? P. Chevalier
Wat is de effectiviteit van COX-2-selectieve of niet-selectieve NSAID's vergeleken onderling en met placebo of met andere behandelingen bij patiŽnten met acute of chronische lage rugpijn?

• Chirurgische versus niet-chirurgische behandeling van degeneratieve spondylolisthese K. de Geeter
Is operatief behandelen van patiŽnten met degeneratieve lumbale spondylolisthese en spinaal kanaal stenose effectiever dan conservatieve therapie?

• Ischias: heelkunde versus verlengde conservatieve behandeling K de Geeter
Wat is na ťťn jaar het effect van operatief ingrijpen versus verlengde conservatieve behandeling bij patiŽnten met sinds zes weken bestaande ischiasklachten als gevolg van lumbale discus hernia?

• Lokaal of oraal ibuprofen voor pijnlijke knieartrose? P. Chevalier
Wat is het verschil in werkzaamheid en veiligheid tussen lokale en orale toediening van NSAID's als behandeling van kniepijn bij personen ouder dan 50 jaar?

http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/2008/4-2008/NLtot4_2008.pdf


David Wolfe in Nederland

Zaterdag 1 November is David Wolfe in Amsterdam voor een lezing en een feestje in The Chocolate Club. Prijzen voor de lezing zijn al bekend 39 Euro voor wie inschrijft voor 1 oktober 49 voor wie inschrijft na 1 oktober en aan de kassa.

http://www.healthxl.be/index.php?m=events&event=22#22

Zie ook
http://www.fonteine.com/davidwolfe.html


Jeugd heeft recht op groen

Jongeren worden nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van natuur en groen in de stad. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en IVN Nederland. In de brochure 'Jeugd heeft recht op groen', die op 15 mei 2008 verscheen, geven de onderzoekers aanbevelingen om jongerenparticipatie bij groen en natuur in de stad te verbeteren.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3966


Privatescan verheugd over IGZ rapport

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat PrivateScan BV niet vervolgen. De IGZ stelde onlangs een onderzoek in naar 22 Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met preventief medisch onderzoek, variŽrend van eenvoudig bloedonderzoek tot uitgebreide MRI-scans. Het doel was te bepalen welke bedrijven in strijd handelen met de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). De conclusie van de IGZ, die rapport uitbracht aan de minister van Volksgezondheid is dat twintig van de 22 onderzochte ondernemingen voor (een deel van) hun activiteiten geen vergunning hebben. De Inspectie controleert de bedrijven binnenkort weer en doet daarna zonodig aangifte bij de Officier van Justitie.

Privatescan is een van de twee bedrijven die dat lot niet hoeft te vrezen. Het bedrijf uit het Overijsselse Hengelo, dat Nederlanders bemiddelt naar Duitse klinieken voor preventief medisch onderzoek, kreeg van de IGZ te horen dat het niet vergunningplichtig is.

Frank Hefti, directeur van Privatescan BV, is verheugd over de uitkomst van het onderzoek voor zijn bedrijf: ,,Vandaag nog verliet een cliŽnte van ons met tranen van geluk en ook woede de kliniek in Duitsland na het maken van een MRI-scan van haar hoofd. Haar specialist in Nederland vertelde haar dat ze vermoedelijk een hersentumor had, maar vervolgonderzoek kon pas over 1,5 maand plaatsvinden. Via ons kon dat onmiddellijk en hier werd snel vastgesteld dat ze geen hersentumor heeft."

Hefti: ,,Veel mensen laten zich via de bemiddeling van Privatescan onderzoeken, vaak door frustraties en woede over het Nederlandse gezondheidssysteem. Lange wachttijden, foutieve diagnoses, laks optreden, arrogantie: dat horen we veel. Dankzij de uitspraak van de IGZ kunnen we deze mensen blijven helpen en met moderne technieken in Duitsland snel blijven onderzoeken."

http://www.privatescan.nl/


Hypo-allergene graankorrel in de maak

Eťn procent van de bevolking lijdt aan coeliakie of glutenallergie, een intolerantie voor eiwitten uit tarwe die zo ernstig is dat het eten van tarweproducten de darmen beschadigt. Een promovendus van Wageningen Universiteit ontdekte dat het mogelijk is een graanplant te maken die minder problemen geeft bij mensen met een glutenallergie. Maar misschien moeten we daarvoor de graanplant helemaal opnieuw in elkaar zetten.

‘Er zitten nogal wat verschillende soorten gluteneiwiten in tarwe’, zegt ing. Teun van Herpen, verbonden aan de leerstoelgroep Plantenfysiologie en Plant Research International (PRI) van Wageningen UR. ‘Mensen met coeliakie zijn maar voor een beperkt aantal van die eiwitten allergisch. Leidse onderzoekers hebben immuuncellen uit de darmen van mensen met coeliakie gehaald, en vervolgens gekeken op wat voor gluteneiwitten die reageerden. Dat bleken vooral de alfa-gliadines te zijn.’

Bij het bakken van brood zorgen gluteneiwitten voor een elastisch netwerk dat het mogelijk maakt dat het brood kan rijzen.

http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Graankorrel080515.htm


Honderden potentiŽle kankergenen ontdekt

Onderzoekers hebben meer dan 250 nieuwe genen gevonden die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van leukemie. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam, het Wellcome Trust Sanger Instituut (Cambridge, GB) en de Technische Universiteit Delft en wordt gepubliceerd op de cover van het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Cell van 16 mei 2008.

http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Nieuws/2008/Honderden+potenti%C3%ABle+kankergenen+ontdekt.htm


NZa adviseert uitstel invoering volledig pakket AWBZ

Ongelijke regels werpen drempel op voor volledig pakket

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert Staatssecretaris Bussemaker van VWS om verblijfzorg aan thuiswonenden nog niet te laten verrichten door thuiszorginstellingen. De staatssecretaris wil vanaf 2009 ook thuiszorginstellingen de mogelijkheid bieden om verpleeghuiszorg en -ondersteuning aan mensen thuis geven die een verpleeghuisindicatie hebben. De NZa ziet op dit moment teveel obstakels. Vooral de verschillende juridische en financiŽle regels voor extra- en intramurale zorg leveren problemen op.

Het voorstel van de Staatssecretaris betreft het vervangen van de huidige aanspraak verblijf door de aanspraak volledig pakket. Dit pakket maakt het mogelijk dat cliŽnten met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling kunnen kiezen of zij de zorg thuis of in een instelling willen krijgen. Al sinds juli 2007 kunnen cliŽnten in aanleunwoningen of in woonzorgcomplexen verblijfzorg thuis krijgen maar deze kan alleen worden geleverd door intramurale zorgaanbieders. De Staatssecretaris wil per januari 2009 volledig pakket niet alleen door intramurale- maar ook door extramurale zorginstellingen, zoals thuiszorgorganisaties laten verrichten.

Het voorgenomen beleid lijkt een kleine aanpassing, maar in feite is er sprake van een stelselwijziging. De NZa is van mening dat deze wijziging niet los kan worden gezien van de moderniseringsplannen van de AWBZ, met name de plannen rondom het scheiden van wonen en zorg en de inhoud van het SER-advies hierover. De kern van de problemen hebben te maken met de huidige wet- en regelgeving die op tal van punten onderscheid maakt tussen het leveren van intramurale- en extramurale zorg. Voor extramurale zorg geldt bijvoorbeeld geen contracteerverplichting, is winstoogmerk en -uitkering toegestaan en is er geen sprake van een capaciteitsgebonden toelating voor een bepaalde doelgroep.

De voorgestelde invoering van volledig pakket ziet de NZa als een zeer ingrijpende systeemwijziging die nog eens boven op de al geplande invoering van zorgzwaarte pakketten komt. De invoering van de zzp's doet ook al een zwaar beroep op de flexibiliteit van zorginstellingen om te veranderen. De NZa vindt dat de overheid zich eerst moet uitspreken over de voorgenomen veranderingen van de (integrale) kapitaalslasten en het financieel scheiden van wonen en zorg en niet vooruitlopend hierop al een ingrijpende verandering in de verblijfszorg doorvoert.

 

 


16 mei


Bij Diabetes 2 en metabool syndroom kies een laag koolhydraat dieet ipv
laag vet dieet

Ondanks alle adviezen die Nederlandse organisaties geven aan patiŽnten met  diabetes 2 of metabool syndroom om toch maar vetarm te eten blijkt keer op keer dat juist een koolhydraatarm dieet het gezondste is. Met name brood, aardappelen, rijst en andere suikers maken je problemen en buikvet erger. Van vet wordt je niet dik maar wel als je ze combineert met koolhydraten. Dus tijd voor een andere levenswijze en de schade te beperken !

Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal

Current nutritional approaches to metabolic syndrome and type 2 diabetes generally rely on reductions in dietary fat. The success of such approaches has been limited and therapy more generally relies on pharmacology. The argument is made that a re-evaluation of the role of carbohydrate restriction, the historical and intuitive approach to the problem, may provide an alternative and possibly superior dietary strategy. The rationale is that carbohydrate restriction improves glycemic control and reduces insulin fluctuations which are primary targets. Experiments are summarized showing that carbohydrate-restricted diets are at least as effective for weight loss as low-fat diets and that substitution of fat for carbohydrate is generally beneficial for risk of cardiovascular disease. These beneficial effects of carbohydrate restriction do not require weight loss. Finally, the point is reiterated that carbohydrate restriction improves all of the features of metabolic syndrome.

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/5/1/9

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/pdf/1743-7075-5-9.pdf

 

Hieronder kun je goed het effect zien van een koolhydraatarm dieet (blauwe lijn) op je glucose- en insuline niveau's:

 

lowcarb.jpg (45954 bytes)

Tip: Hans Keer

 

Het Diabetesfonds adviseert gewoon brood, aardappelen en rijst te blijven eten !

Hun advies:

Toch is het officiŽle advies vanuit de wetenschap: verlaag het gehalte aan koolhydraten in de voeding niet. Er is geen bewijs dat voeding met weinig koolhydraten voor mensen met diabetes type 2 beter is dan voeding met veel koolhydraten.

http://www.diabetesfonds.nl/files/PDF%20Alles%
20over%20voeding%20bij%20diabetes.pdf

 

Ik denk dat het grafiekje boven wel voldoende zegt over het effect van lowcarb bij diabetes.

Verder nog zo'n studie:

In summary, a reduced carbohydrate diet is an effective tool in the management in motivated obese patients with type 2 diabetes. The effect is generally retained after almost 2 years. There has been no evidence of a negative cardiovascular effect among the 16 subjects.

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/3/1/22

 

Omdat het Diabetesfonds ook twijfelt aan de glycemische index van voeding nog wat studies voor deze "experts"

 

Overige wetenschappelijk studies naar de rol van voeding met een hoog glycemische waarde (die uw suikerspiegel dus opjagen)

Maagkanker

Dietary carbohydrates have been directly associated with gastric cancer risk and have been considered general indicators of a poor diet. However, elevated levels of glucose and insulin elicited by consumption of high amounts of refined carbohydrates may stimulate mitogenic and cancer-promoting insulin-like growth factors (IGF). Glycemic index (GI) and glycemic load (GL), which represent indirect measures of dietary insulin demand, were analysed to understand further the association between carbohydrates and gastric cancer. This study supports the hypothesis of a direct association between GL and gastric cancer risk, thus providing an innovative interpretation, linked to excess circulating insulin and related IGFs, for the association between carbohydrates and risk of gastric cancer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=15033662&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn


Lip, mond, keel, stemband en tongkanker

This study supports the hypothesis that high dietary GI and GL are associated with cancers of the upper aero-digestive tract.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=14575363&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Baarmoederhalskanker

Our study supports the hypothesis of a direct association between GI and endometrial cancer risk.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=12704677&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Eierstokkanker

This study supports the hypothesis of a direct association between GI and GL and ovarian cancer risk and, consequently, of a possible role of hyperinsulinemia/insulin resistance in ovarian cancer development.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=12488297&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Darmkanker

The positive associations of glycemic index and load with colorectal cancer suggest a detrimental role of refined carbohydrates in the etiology of the disease.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=11300319&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Darmkanker en suiker

These data support hypotheses that sucrose intake or being tall or obese increases colon cancer risk; run contrary to the hypothesis that increased parity decreases risk; support previous findings of no association with demographic factors other than age, cigarette smoking, or use of oral contraceptives or estrogen replacement therapy; and raise questions regarding previous associations with meat, fat, protein, and physical activity.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=8123778&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Darmkanker

Thus, our data indicate that a diet with a high dietary glycemic load may increase the risk of colorectal cancer in women.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=14759990&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

 

Alvleesklierkanker

Our data support other findings that impaired glucose metabolism may play a role in pancreatic cancer etiology. A diet high in glycemic load may increase the risk of pancreatic cancer in women who already have an underlying degree of insulin resistance.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Pub
Med&list_uids=12208894&dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn


Coca-Cola gaat over op natuurlijke zoetstoffen

Coca-Cola vervangt de kunstmatige zoetstoffen in zijn suikervrije producten door een natuurlijke zoetstof. Het gaat om een stof afkomstig uit de stevia-plant, die in Europa verboden is. Een woordvoerder van Coca-Cola liet dinsdag op Radio 1 echter weten te verwachten dat dit verbod spoedig wordt opgeheven.

De consument is niet meer tevreden over kunstmatige zoetstoffen in lightproducten, stelde Guido van Alphen van Coca-Cola. Zo zouden ze te ver af staan van natuurlijke suikers. Ook denken consumenten volgens Van Alphen ten onrechte dat kunstmatige zoetstoffen niet gezond zouden zijn. Om aan deze twee punten tegemoet te komen, verandert het bedrijf nu zijn strategie. De zoetstof die Coca-Cola nu gaat gebruiken, is afkomstig van de stevia-plant. De Stevia komt in het wild voor in het hoogland tussen BraziliŽ en Paraguay. De plant wordt daar door de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang gebruikt als onder meer zoetmiddel voor thee. In Japan wordt steviaconcentraat al gebruikt als zoetstof voor frisdranken. In Europa en de Verenigde Staten is toepassing van Stevia in geconcentreerde vorm in levensmiddelen echter niet toegestaan. Het zou slecht voor de gezondheid zijn. Coca-Cola heeft er vertrouwen in dat het verbod in Europa en Amerika niet lang meer standhoudt. Met behulp van 'stevige wetenschappelijke dossiers' kan het bedrijf aantonen dat het gebruik van de stevia-plant een verrijking van de markt en een veilig en hoogstaand product is, zei Van Alphen op de radio. Coca-Cola begint met het gebruik van de natuurlijke zoetstof in landen waar de Stevia niet is verboden, zoals in Zuid-AziŽ en Zuid-Amerika.

Bron: http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article724491.ece/
Coca-Cola_gaat_over_op_natuurlijke_zoetstoffen

Commentaar:

Prachtig dat Stevia als suikervervanger gebruikt wordt maar erg jammer dat een bedrijf als Coca-Cola kan bepalen of Stevia goed of slecht voor ons is. De multinationals bepalen dus door gerichte
berichtgeving ('stevige wetenschappelijke dossiers') de wet.

Leendert

 

Kritiek op Stevia gebruik is er ook:

Stevia is een natuurlijk, plantaardig anti-conceptie-middel

In de centrale wouden van Paraguay gebruikte men de stevia rebaudiana, die gedroogd en tot poeder gewreven wordt, en dan in water gekookt. Een vrouw die zwangerschap wil voorkomen, drinkt elke dag een kop van het aftreksel.

Bron: "De tweede drijfveer" - Geschiedenis van de seksualiteit (blz. 30). Schrijfster: Reay Tannahill - ISBN 90-274-6217-8


Het bevolkings-vraagstuk, intelligentie en het verband met ondervoeding

Belangrijk waren ook de gevolgen van ondervoeding, een seizoenrisico gedurende een groot deel van de geschiedenis en mogelijk een het hele jaar door bestaand risico op het hoogtepunt van de ijstijden. Ondervoeding vermindert de vruchtbaarheid op verschillende manieren, door de huwbaarheid van meisjes uit te stellen en miskramen en geboorte van dode kinderen te veroorzaken. Ondervoeding is ook verantwoordelijk voor de sterfte van moeders bij de bevalling en voor een hoog percentage van de zuigelingensterfte. Onder de Bantoevol-ken van Afrika moest een vrouw in de jaren '40 van de 20e eeuw 12 zwangerschappen doormaken om twee kinderen te krijgen die in leven bleven; in India zouden zelfs in het begin van de jaren '70 nog 9 van de 100 kinderen waarschijnlijk sterven als gevolg van ondervoeding voor ze 5 jaar geworden waren. Er is ook op gewezen dat onvoldoende voeding tijdens de eerste twee levensjaren een blijvende uitwerking op de ontwikkeling van de hersenen heeft, en daar ondervoeding in de paleolithische tijd niet alleen personen, maar hele gemeenschappen aantastte, kan dat zowel de intellectuele als de lichamelijke ontwikkeling van het menselijke geslacht vertraagd hebben.

Langdurige borstvoeding is ook iets dat de vruchtbaarheid vermindert. Al in de dagen van de Pekingmens, een half miljoen jaar geleden, was het menselijke kind veel langer afhankelijk geworden van zijn moeder dan
andere primaten; fossiele overblijfselen laten zien dat de kinderen op Dragon Bone Hill een uitgebreider melkgebit hadden dan apen in hetzelfde groeistadium. Ook tegenwoordig is het bij natuurvolken nog heel
gewoon dat moeders hun kinderen borstvoeding geven tot ze twee of drie jaar oud zijn. Er waren niet veel manieren waarop het menselijke geslacht in die vroege tijden kon reageren op zulke beperkingen van zijn
uitbreiding, en misschien heeft het dat niet eens geprobeerd.

De wetenschap van wat er gebeurde als er niet genoeg voedsel was voor allen zat er diep in bij de mens en de latere geschiedenis maakt aannemelijk dat die wetenschap zelfs al in de paleolithische periode geleid kan hebben tot praktijken die instinctief — sociobiologen zouden zeggen genetisch - bedoeld waren ervoor te zorgen dat de bevolkingsdichtheid de beschikbare hulpbronnen nooit overtrof. De eenvoudigste en het meest voor de hand liggende methode om de bevolking laag te houden was kindermoord, en die methode zou in Europa, Voor-IndiŽ en China tot de 19e eeuw net zo alledaags blijven als abortus tegenwoordig in het Westen geworden is. Vaak zal het niet echt moord geweest zijn — een kwestie van een pasgeboren kind blootstellen aan de elementen of een ziekelijk kind niet al te veel zorg geven. Vaak zal het ook wel moord zijn geweest.

Bron: "De tweede drijfveer" - Geschiedenis van de seksualiteit (blz. 28/29). Schrijfster: Reay Tannahill - ISBN 90-274-6217-8

Tip: Leo Bakker


Verslag van het Internationale Congres "Kinderen met ME" 12 mei 2008 te Brugge

Geschreven door: moeder van een dochter met ME/CVS

Doel verslag: zo snel mogelijk een zo compleet mogelijke weergave beschrijven van de conferentie
Voor: alle kinderen ťn volwassenen die ME/CVS hebben ťn hun ouders die niet aanwezig hebben kunnen zijn op deze dag. Gezonden aan: redactie van ME/CVS-Vereniging Nederland Frank Twisk
( www.hetalternatief.org )

Inleiding

De Belgische MEAB (ME Association Belgium) heeft deze conferentie georganiseerd. Het doel van dit internationale congres was om op deze gedenkwaardige dag, wereld ME-dag, het publiek en de
politiek deelgenoot te maken van de enorme impact die deze aandoening heeft op het leven van jonge mensen en jonge volwassenen. De nog steeds bestaande ME problemen onder de aandacht brengen van
de regering in BelgiŽ en dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de noodzaak om artsen en andere hulpverleners te informeren over ME/CVS. Gedurende het middagprogramma hebben de volgende sprekers gesproken: de voorzitter van MEAB die de inleiding verzorgde, dr. R. Vermeulen (CFS Research Centre te Amsterdam), Prof. Dr. O. Saugstad (kinderarts te Noorwegen), dr. A. Quintana Garcia (internist te Spanje) en senator A. van Nieuwkerke (socialistische partij). De afsluiting was een rondetafelgesprek die geleid werd door Prof. K. De Meirleir (moderator) met 3 jonge volwassen die onder ME hebben geleden, Olaf Bodden (Duitse ex- profvoetballer) en een schooldirecteur van de ziekenhuisschool te BelgiŽ (naam bij schrijfster niet bekend).

De conferentie werd bezocht door ongeveer 100 mensen. Daarnaast waren de Duitse en Belgische pers aanwezig. Om het begin te maken van het congres werden op het grote presentatiedoek beelden
getoond van interviews met voorbijgangers in een straat in BelgiŽ. De mensen op de straat werd gevraagd of zij wisten wat de ziekte ME/CVS precies was. De meeste voorbijgangers wisten er wel wat van
maar niemand kon het precies beschrijven. Kenny de Meirleir vertelde na afloop van deze beelden wat ME/CVS precies betekent en noemt hierbij dat ME/CVS een ziekte is die o.a. het vertrouwen van
kinderen erg schaadt.

Voorwoord van de voorzitter van MEAB

De voorzitter van MEAB vertelt dat er in 1999 een eerste SOS actie is geweest vanuit de ME groeperingen in BelgiŽ tegen de cognitieve gedragstherapie die in de referentiecentra wordt gegeven aan ME/CVS patiŽnten. In 2003 blijkt dan dat er maar 6% van de patiŽnten vooruit is gegaan door de behandelingen in de referentiecentra. In 2006 volgt een tweede SOS actie in BelgiŽ. Nog steeds blijven de referentiecentra doorgaan met de behandelmethode. Omdat er niets veranderde op het gebied van de referentiecentra werd MEAB in 2007 opgericht. Het doel van MEAB is om biologische aspecten van ME/CVS op de kaart te krijgen. Inmiddels heeft MEAB volgens de voorzitter een prachtig voorlichtingsdossier samengesteld (zie www.meab.be). Belangrijk gegeven is dat MEAB uit gaat van de juiste Canadese criteria. ME/CVS wordt nog altijd gezien als een vergaarbak van allerlei kwalen waarvoor men geen concrete aanwijzing heeft kunnen vinden, aldus de voorzitter. Volgens de voorzitter is het hoofdkenmerk van ME/CVS: inspannings¨intolerantie, en dat betekent concreet: zieker worden door mentale en fysieke inspanningen. De biopsychosociale school met hun cognitieve gedragstherapie heeft volgens de voorzitter alleen nog maar aanhangers in Nederland, BelgiŽ en Engeland. Nergens elders in de wereld. Ondanks de 4000 wetenschappelijke studies die er tot nog toe zijn geweest, en nog lopen, wordt in die drie landen nog steeds CGT (Cognitieve GedragsTherapie) gehanteerd als de enige behandeltherapie voor patiŽnten met ME/CVS.

De boodschap van de voorzitter is helder:

ME is duidelijk een neurologische aandoening en vroegtijdige detectie en behandeling kan kinderen met ME/CVS genezen. Verlies geen tijd met psychiaters, behandelingen in de referentiecentra zijn
mishandelingen!! Als er geen behandelingen worden opgestart worden patiŽnten ieder jaar 6% slechter. Het "project referentiecentra" heeft gefaald! MEAB zoekt dialoog met de politiek en alle me/cvs-
verenigingen in BelgiŽ. Alleen de verenigingen die staan voor 100% biomedische onderzoeken en behandelingen kunnen meedoen aan deze samenwerking met MEAB. De verenigingen die neutraal staan of
positief zijn over de psychische school doen niet mee!!

Voordracht Dr. R. Vermeulen (CFS Centre Amsterdam)

Dr. Vermeulen vertelt eerst dat in Nederland de behandelingen en resultaten door de Gezondheidszorg worden georganiseerd.

In Nederland wordt het "Model Nijmegen" toegepast.
Volgens Dr. Vermeulen is dit gebaseerd op 3 oorzaken:
• predisponerende (te actieve patiŽnt)
• precipiterend
• in stand houdend (ouders bezorgd of niet bezorgd genoeg)

Het probleem in Nijmegen is volgens dr. Vermeulen:
• dat moeheid een probleem is,
• dat het niet verklaarbaar is,
• de oorzaak niet behandeld hoeft te worden want het is een gedragsprobleem.

De oplossing hiervoor is volgens Nijmegen:
• cognitieve gedragstherapie
• graded excercise

Nijmegen pretendeert volgens dr. Vermeulen een rendement van 70% maar dat is gebaseerd op een zgn. open en vooroorlogse manier van onderzoek plegen. In de praktijk is dit niet zo volgens dr.
Vermeulen.

In Nederland zijn er volgens dr. Vermeulen 3 typen behandelcentra voor kinderen:
• kenniscentrum chronische vermoeidheid Nijmegen
• Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
• diverse revalidatieklinieken

Als voorbeelden van revalidatiecentra in Nederland laat Dr. Vermeulen een tweetal folders op het videoscherm zien:

1. Leypark revalidatiecentrum in Tilburg.
Daar staat het volgende in vermeld:
• kinderen met O.L.K. (Onbegrepen Lichamelijke Klachten) komen in aanmerking
• er wordt gewerkt met:
- huishoud- en kookgroepen
- fitnessgroep
- sport en spel
- groepsgesprekken

2. Trappenberg te Huizen.
Hier wordt in de folder ingegaan op hoe je de CVS patiŽnt kunt herkennen:
• gevoeligere persoonlijkheid,
• perfectionistische aanleg,
• weinig weerbaar,
• ouders zijn te bezorgd of juist niet bezorgd.

De conclusie is volgens dr. Vermeulen dat de genoemde behandelcentra gebrek aan kennis hebben over ME/CVS. De kennis is volgens hem in BelgiŽ veel beter. Voor de ernstige vormen van ME/CVS is in
Nederland al helemaal geen antwoord en zijn er ook geen mogelijkheden tot opname. De verwijzingen naar de behandelcentra door huisartsen en kinderartsen geschieden vaak op basis van 1 kleine afwijking: een laag HB, ze weten anders niet wat ze met deze kinderen aan moeten. Cynisch zegt dr. Vermeulen hierop: "en dan komen ze in Nederland in een kookgroep"!

Dr. Vermeulen vertelt dat in Nederland lotgenoten elkaar kunnen treffen via:

• Meetingpoint ME/CVS Stichting
• Jongeren ME
• Forums

In Nederland wordt nu wel een richtlijn ontwikkeld met speciale aandacht voor kinderen volgens dr. Vermeulen.

Het CFS Centrum te Amsterdam is volgens dr. Vermeulen gelieerd aan diverse universiteiten. De volgende artsen zijn werkzaam: R. Kurk (internist), Prof. Dr. F.C. Visser (cardioloog) en dr. R. Vermeulen
(gynaecoloog) zelf.

Volgens dr. Vermeulen heeft de primaire aandacht van het CFS Centrum: de stoornissen in de ATP productie. Hij legt uit dat er door het optreden van productiestoornissen onvoldoende energieproductie
kan plaatsvinden en dat het probleem tevens is om dit te herhalen. Deze productiestoornissen hebben te maken met: de aanvoer, het bloed, de longen, het hart en de vaten. Het beste kun je volgens dr.
Vermeulen deze onderdelen/systemen in totaal zien als een "assemblagefabriek" van energie.

Als er nieuwe patiŽnten binnenkomen in het CFS Centrum wordt er bij iedere patiŽnt een systematisch onderzoek gedaan. Inspanningsintolerantie, de hoofdklacht van ME, kan volgens dr. Vermeulen ook
een oorzaak zijn van een hartprobleem. Maar ook een immuunstoornis, slaapstoornis, hormonale stoornis, maliginiteit (kanker), voedingproblemen, tekort aan elektrolyten en stapelingen kunnen
inspanningsintolerantie veroorzaken, aldus dr. Vermeulen.

Een voorbeeld:

Een jongen van 18 jaar
• Altijd atletiek
• Op een maandag niet in staat te trainen
• Sinds november 2006 ME/CVS diagnose
• Volgens cardioloog: hart prima!
• Hartslag in rust: 72.

Deze jongen heeft in het CFS Centre de twee inspanningstesten ondergaan. Uit verder onderzoek blijkt dat het slagvolume van de jongen veel te laag is, nl. 68 ml. Normaal zou slagvolume tussen de 90 en
123 moeten zijn. Dit is niet gekomen uit de reguliere testen bij de behandelende cardioloog die aanvankelijk zei dat het hart prima was. Dit lage slagvolume leidt er volgens dr. Vermeulen toe dat de hartfunctie
van de jongen in het voorbeeld voor 50% minder werkt. Dit wordt hartlijden genoemd en is volgens dr. Vermeulen dus geen ME/CVS. De jongen in het voorbeeld is met deze resultaten naar een andere
cardioloog gezonden ter verdere behandeling. Dr. Vermeulen staat met zijn centrum voor een hele goede systematisch diagnostiek. Volgens hem is moeheid geen ziekte en hij zegt tevens dat moeheid een alarmsignaal is van heel veel ziektes. Het is fout om zonder een goede diagnostiek moeheid dan ook zomaar neer te leggen bij een "pseudo-ziekte", aldus dr. Vermeulen. Om deze gedachte simpel te illustreren geeft dr. Vermeulen een voorbeeld: "mensen hebben ook niet voor niets dorst, dit is een alarmsignaal van het lichaam en is het gevolg van vochttekort. Zo kun je het ook zien met moeheid". En met deze woorden eindigt dr. Vermeulen zijn voordracht. Applaus uit de zaal volgt.

Video Sophia Wilson

Ondertussen wordt op het scherm een video getoond over Sophia Wilson ( http://youtube.com/watch?v=0Y_T5ylWUv4 en www.sophiaandme.org.uk )

Haar moeder vertelt op deze video dat Sophia is gestorven aan de gevolgen van ME. Sophia was volgens haar moeder een zeer moedige en actieve dochter. Toen ze ziek werd is ze helemaal aan haar lot
overgelaten en uiteindelijk als psychisch zieke in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen alwaar ze is overleden. Pas uit de autopsie kwam pas vast te staan dat Sophia was overleden aan de gevolgen van
ME. Haar moeder zei in de film heel geŽmotioneerd dat ze haar dochter niet meer heeft kunnen troosten omdat ze zoveel pijn had in haar lichaam en zelfs aanrakingen al te veel waren. De moeder van Sophia
heeft haar verhaal in de media gebracht omdat in Engeland maar liefst 250.000 mensen door het systeem in Engeland in de kou blijven staan. Toch is er nog hoop in Engeland. Dr. Jonathan Kerr is na de videobeelden van Sophia ook nog in beeld op het videoscherm geweest. Hij vertelde dat in Engeland zijn onderzoeken in een verregaand stadium zijn en dat er binnen 5 jaar de eerste medicijnen zullen worden uitgegeven.

Voordracht Prof. O. Saugstad (kinderarts Noorwegen)

Prof. Saugstad is als kinderarts verbonden aan het kinderziekenhuis te Oslo. Hij heeft veel ervaring op het gebied van stress bij babies. Ooit is in een onderzoek in zijn ziekenhuis aangetoond dat er geen
overeenkomsten zijn tussen stress bij babies en ME/CVS klachten.

Vadergevoelens

De voornaamste reden dat Prof. Saugstad hier vandaag was is dat hij een zoon heeft die sinds zijn 17e jaar ME/CVS heeft. In 1999 kwam zijn zoon terug uit school en had hij zojuist een vaccinatie
mengingkokken gekregen vanuit een regulier Noors Vaccine Project. Vader Saugstad wist niet dat zijn zoon een vaccin kreeg op dat moment anders had hij het niet toegestaan. Er was ook geen
ondertekende verklaring van de ouders geweest, zoals normaal het protocol was.

Zijn zoon had net voor de vaccinatie een infectie doorgemaakt en was een fanatieke voetballer. ME/CVS betekende het einde van zijn geliefde sport en moeizame vervolging op de scholen. Wel heeft hij de
universiteit afgemaakt ondanks zijn moeheid. Na een keelontsteking, tijdens zijn studie in Engeland (Master Filosofie), ging het helemaal mis. Vanaf dat moment, dus de afgelopen 4 jaar, ligt zijn zoon
aanhoudend in bed.

Vanuit zijn beroep als kinderarts was prof. Saugstad altijd wel in staat om de gevoelens van ouders te begrijpen en hij was er op voorbereid dat zijn kinderen ook wel ooit iets zou kunnen overkomen. Maar,
zo zegt hij geŽmotioneerd: "de pijn die ik voel vanwege het lijden van mijn zoon is niet te beschrijven". Hij vult vervolgens aan dat hij het zeer moeilijk vond dat de omgeving het niet begreep en dat hij en zijn
vrouw de schuld kregen van mensen om hen heen waarna hij zelf heel kritisch naar zijn eigen gedrag ging kijken. Toen de neuroloog uiteindelijk tegen hem zei dat zijn zoon het Post Viraal Syndroom had, was
hij heel opgelucht en zocht hij het niet meer bij zichzelf.

De bewuste neuroloog vertelde aanvankelijk ook dat het na 6 maanden wel over zou moeten zijn. Dit is nooit overgaan, 20 artsen verder besloot prof. Saugstad om zelf vader ťn arts tegelijk te zijn voor zijn
zoon.

In de begintijd van de ME van zijn zoon waren er meer kinderen met ME/CVS als gevolg van het bewuste vaccin. Wel drie kinderen op dezelfde school als zijn zoon. Vervolgens ging Prof. Saugstad zich
verdiepen in ME en de vaccins. In 2006 bleken in Noorwegen 180 kinderen ME te hebben gekregen van de vaccinatie mengingkokken.

In 2007 volgde een onderzoek naar het Noors Vaccine Project. De belangrijkste conclusies waren:
• Er waren geen bijwerkingen vooraf gemeld aan de kinderen en ouders
• Militair personeel waren betrokken bij de vaccinaties
• Een gedeelte van de studie was niet bewezen
• Er was geen systematische follow up op lange termijn

Voor de gedupeerde kinderen werd bij een speciale commissie verzoek om compensatie gevraagd.
De resultaten waren:
• 303 personen hebben geclaimd
• 47 bleken nooit het vaccin te hebben gehad
• 147 geen relatie met het vaccin en klachten
• 113 zijn nog in onderzoek.

In Noorwegen

In Noorwegen hebben veel patiŽnten met ME/CVS het zeer moeilijk volgens prof. Saugstad. De huisartsen en andere artsen herkennen de ziekte niet. Er is op dit moment wel een heel actieve ME-vereniging.
En op dit moment is er, gelukkig volgens prof. Saugstad, interesse vanuit de Noorse overheid. Op een bevolking van 4,7 miljoen zijn er naar schatting 10.000 – 20.000 patiŽnten waarvan 80 die heel zwaar ziek zijn en die in het ziekenhuis liggen of thuis verpleegd worden. In 2006 is er wel een onderzoek geweest met tieners met ME. Vnl. de autonomische disfunctie is gelimiteerd onderzocht in een ziekenhuis.

Ook in Noorwegen wordt de psychosomatische benadering voor ME/CVS als belangrijke factor gezien in de behandeling. En meestal wordt dan ook oefentherapie voorgeschreven. Met het gevolg dat
patiŽnten slechter worden en in verzorgingstehuizen terecht komen. Volgens Prof. Saugstad wordt op dit moment in de Noorse politiek een debat gevoerd over deze zinloze, gevaarlijke therapieŽn. In 2008 is
door de Noorse overheid zelfs € 650.000,00 uitgetrokken voor onderzoek.

Prof. Saugstad zegt dat hij in zijn 35 jarige ervaring geen enkele ziekte zo "mistreated en disabilitating" heeft gezien. Hij vindt ME/CVS de ernstigste ziekte onder de ziektes. Tenslotte noemt Prof. Saugstad K. de Meirleir een heel belangrijke onderzoeker/behandelaar voor de ziekte ME/CVS en hij bedankte hem voor wat hij doet voor al zijn patiŽnten en heeft gezegd:
"hij doet veel meer dan de meesten".

Na luid applaus voor de spreker uit Noorwegen volgt de voordracht van de Spaanse dr. A. Quintana Garcia (internist).

Voordracht dr. A. Quintana Garcia (internist)
(minder te verstaan door de schrijfster vanwege de spaanse-engelse accenten).

Volgens dr. A. Quintana Garcia weten kinderartsen in Spanje niets over ME/CVS en is er ook geen specifieke behandeling.

De persoonlijke ervaring van dr. A. Quintana Garcia is dat jonge ME/CVS patiŽnten vaak te maken hebben met stress, vermoeidheid, angst en van het vrouwelijke geslacht zijn. Ook komt zij vaak tegen dat
ME/CVS familie-gerelateerd is.

Omdat er bijna geen kennis is krijgen kinderen nauwelijks acceptatie op de scholen maar ook sociaal gezien niet. Ze verliezen hun vrienden en de omgeving toont weinig begrip volgens dr. A. Quintana
Garcia.

Het protocol in de ziekenhuizen in Spanje is dat de Fukuda-criteria worden gebruikt om de diagnose te stellen. Vooraf wordt er wel een uitgebreid onderzoek gedaan, zelfs Rnase-L wordt onderzocht (vanuit
de onderzoeken door Prof. De Meirleir).

Er worden in Spanje nauwelijks medicijnen gebruikt voor kinderen die soms wel aan volwassen ME/CVS patiŽnten worden voorgeschreven.

VO2 max-testen worden wel gedaan maar deze zijn niet uitgebreid genoeg volgens dr. Quintana Garcia. Ze zou nog veel meer instrumenten wensen om te onderzoeken maar helaas zijn daar de middelen niet
voor.

Op het scherm laat dr. Quintana voorbeelden zien van de uitslagen van een tweeling van 9 jaar.
(schrijfster: te veel vaktaal om na te vertellen)

Na applaus voor de Spaanse spreekster en een korte pauze volgt het rondetafelgesprek onder leiding van Prof. De Meirleir.

Rondetafelgesprek

De 3 jonge deelnemende volwassenen: N. (11 jaar ME), C. (8 jaar ME) en J. (9 jaar ME) vertellen elk eerst hun persoonlijke verhaal. Na jarenlange rijen van klachten en bedlegerig te zijn geweest zijn zij
uiteindelijk terecht gekomen bij dr. De Meirleir en met hulp van zijn behandelingen er weer redelijk of zelfs helemaal er boven op gekomen. Dan is er nog een tafelgast: de Duitse ex prof voetballer Olaf Bodden die in 1996 pfeiffer kreeg, wel doorvoetbalde maar in 1997 zijn laatste voetbalwedstrijd in de Bundesliga speelde. In 2000 kwam de ommekeer voor Olaf Bodden toen hij een nieuwe therapie ging volgen. Het is sindsdien wel verbeterd maar al een tijdje gestabiliseerd, hij zit nog ver van zijn oude niveau, zegt hij.

De centrale vraag vandaag is volgens Prof. De Meirleir: wat er fout ging in het begin bij de drie jonge ervaringsdeskundigen: N., S. en J. Hierop wordt gezamenlijk het volgende geantwoord:

De artsen weten te weinig wat ME/CVS is, het gaat al heel gauw richting psychosomatisch, je moet steeds je verhaal doen en controle-instanties doen het af als "plantrekkerij". Als patiŽnt moet je heel hard knokken tegen het onbegrip van artsen en omgeving, de behandelingen worden niet vergoedt. Samenvattend zeg Prof. De Meirleir dat de artsen nog steeds niet zijn opgeleid ondanks 4000 wetenschappelijke studies over ME/CVS. Dat is volgens hem ook ťťn van de taken van het MEAB: biomedisch onderzoek stimuleren en artsen ondersteunen en begeleiden!

Olaf antwoordt op de vraag wat er volgens hem fout gaat in het begin bij veel patiŽnten: "de ziekte wordt gezien als een psychosomatische ziekte en dat is het niet"! Olaf voegt toe dat het een voordeel was voor hem dat hij een bekende voetballer was want daarom hoefde hij niet door de psychische molen! Ook zijn financiŽle ondersteuning was heel goed omdat hij profvoetballer was, hij zegt dat hij daardoor kansen heeft gekregen die anderen niet gekregen zouden hebben.

Prof. De Meirleir vult aan: "iedereen kan deze aandoening krijgen. PatiŽnten die 70-80% genezen stoppen zich weg en willen zich liever niet meer laten zien vanwege hoe de omgeving deze patiŽnten ziet"! De schooldirecteur (naam schrijfster niet bekend) van een ziekenhuisschool in BelgiŽ komt aan het woord en hij vertelt hoe het onderwijssysteem in de ziekenhuizenscholen in BelgiŽ werkt om kinderen met ME/CVS toch onderwijs te kunnen geven.

Volgens hem is de basis van de ziekenhuisschool niet het systeem maar de leerkrachten die zich aanpassen aan de leerlingen. De leraren stellen voor iedere leerling een leerplan op. ME/CVS-leerlingen worden bij het volgen van het leerplan speciaal bijgestaan door de leerkrachten met het doel om individueel toch op een bepaalde aangepaste wijze stelselmatig vooruit te komen met als basis het kind zelf. Wettelijk is het geregeld in BelgiŽ dat ook de andere reguliere scholen kinderen aangepast onderwijs aan moeten bieden. Of dat de school dat doet is afhankelijk van de goede wil van de school, aldus de
schooldirecteur van de ziekenhuisschool.

Prof. De Meirleir vraagt als laatste aan alle sprekers en tafelgasten naar de nummer ťťn prioriteit wat er moet gebeuren op het gebied van de ziekte ME/CVS.

De antwoorden zijn als volgt gegeven:

Dr. Vermeulen: "Eťn ding? Het eerste wat moet gebeuren is dat de artsen de problemen van de ziekte ME/CVS moeten zien in de context van het kind, er zijn geen inspanningstesten bij kinderartsen, die
zouden ze moeten hebben"!

Dr. O. Saugstad: "Eerst het verkrijgen van een goede diagnose bij ME/CVS, dan de situatie serieus nemen en het belangrijkste: genezing!

Dr. A. Quintana Garcia: "Eerst het verkrijgen van een goede diagnose en een speciale unit in Spanje om onderzoek te doen naar ME/CVS"!

Dan vraagt dr. De Meirleir ook aan de tafelgasten wat voor hen dť nummer ťťn prioriteit is wat ze ook tegen het publiek willen vertellen.

Olaf Bodden: "in Duitsland moeten verzekeringsmaatschappijen ME/CVS accepteren en er moeten criteria opgesteld worden om in aanmerking te komen voor uitkeringen".

J.: "ME/CVS moet erkend worden als ziekte waardoor er ook vergoedingen worden gedaan voor behandelingen".

C.: "Ik vond het leuk om te luisteren in deze conferentie. Ik heb ook veel te horen gekregen dat het psychisch was, mijn ziekte. Bij dezen wil ik alle mensen die dit op dit moment meemaken een hart onder de
riem steken dat dit niet klopt"!

N.: "Mijn boodschap is dat alle ME/CVS patiŽnten er voor moeten blijven vechten, geef nooit op! Bij mij is ME/CVS op een dag gekomen en ik heb altijd volgehouden dat het op een dag ook weer weg zou
gaan. Tegen de CVS-vereniging wil ik zeggen: blijf vechten voor erkenning van ME/CVS"!

De voorzitter van MEAB vervolgt verder: "de overheid heeft volgens ons een belangrijke rol om de huisartsen nodig te informeren". Senator Andre van Nieuwkerke (socialistische partij) zal hierop in- haken
hoe het op dit moment in de politiek er voor staat:

Senator Andre van Nieuwerkerk aan het woord:

In BelgiŽ is het in het geval van ME/CVS niet "onbekend maakt onbemind" maar "bekend ťn onbemind" volgens Andrť van Nieuwkerke. Hij zegt dat de vooroordelen blijven, er wordt niet gezocht naar de
internationale wetenschappelijke waarheid. Men gaat verder met de vijf referentiecentra in BelgiŽ omdat "het tussen de oren" nog steeds hier in BelgiŽ leeft. Concreet zou volgens Andrť van Nieuwkerke de
federale regering in BelgiŽ vragen moeten stellen over de referentiecentra en dat gebeurd dus niet!

Volgens Andrť zou het volgende moeten gebeuren:
• afschaffen van de referentiecentra
• omturnen van huidige centra naar nieuwe hervormde biomedische centra met aangepaste behandelingsmogelijkheden
• specifieke centra voor jongeren
• eigen onderzoek naar erfelijkheid
• goede diagnosemethoden
• goede instrumenten voor controleartsen om uitkeringen vast te stellen.

Op dit moment is er vanuit de Vlaamse zijde onlangs een begin gemaakt met preventie en voorlichting en is men bewust van de noodzaak van voorlichtingspunten om de artsen en patiŽnten te informeren en te
ondersteunen. Ook de scholen zouden volgens Andrť nog makkelijker aangepast kunnen worden, hij noemt hierbij als voorbeeld de sportklassen waarin wel maatwerk wordt gegeven. Volgens Andrť van Nieuwkerke is een resolutie opgesteld en zijn nieuwe zaken gehoord. De aankomende week zal de resolutie hard gemaakt worden en hij verwacht doorbraak in effecten op termijn!

Slotzinnen Prof. De Meirleir:

"We streven er naar om vanaf september 2008 elk jaar 200 huisartsen in BelgiŽ te motiveren voor opleiding voor de globale groep met de aandoening ME/CVS"

"Ik blijf verder onderzoeken en noem mij zelf een 3e lijns behandelaar, ik verplicht gewoon mezelf tot verregaand onderzoek en doe gewoon voort"!

Nog een laatste vraag van Prof. De Meirleir aan de senator. Die ging over wat de gemeente met het geld doet wat over was vorig jaar en of dat beschikbaar is voor verder onderzoek naar ME/CVS. De
senator gaf hier stillekes een antwoord op………….(schrijfster kon het niet horen).

De laatste woorden binnen de conferentiezaal waren dus van de senator terwijl even later buiten de 500 witte ballonen met als opschrift: ''RED KINDEREN MET ME!'' samen door alle aanwezigen in de
lucht werden gelaten.


Medische fouten:SIN-NL test de collectieve zwijgplicht der artsen en de gezondheidszorg

Welke arts is vrijgesteld van de collectieve zwijgplicht???

Tot op heden: geen enkele arts!!!
Dit heeft als consequentie dat artsen hun eigen medische fouten verzwijgen.
Dit heeft als consequentie dat artsen de fouten van hun collegae verzwijgen
dit heeft als consequentie dat artsen geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geven aan de slachtoffers van medische fouten, zoals de medische sector op 7 november 2007 erkend heeft.
Dit heeft als consequentie dat slachtoffers van medische fouten geen toegang hebben tot goede medische hulp en vaak onnodig invalide zijn of pijn lijden.
Want als artsen de schade van de medische fout wel zouden herstellen, zouden ze hiermee de zwijgplicht doorbreken.
Bovendien is de zwijgplicht de reden van het niet registreren en niet onderzoeken van medische fouten en het weigeren van preventie.
Geen enkele arts heeft toestemming de zwijgplicht te doorbreken.
De arts die de zwijgplicht doorbreekt, wordt geschorst of ontslagen of moet emigreren:

prof. Brian jarman md ph.d 5 mei 2008, lezing umc utrecht.

Artsen stellen hun eigen slachtoffers of de slachtoffers van medische fouten van andere artsen nooit op de hoogte van de collectieve zwijgplicht. De laatste jaren zijn er wel publicaties verschenen mn in Amerika, zie ons hoofdstuk publicaties, en wordt de collectieve zwijgplicht aan ons in gesprekken bevestigd. Artsen zijn niet gewend dat slachtoffers naar hun lezingen komen en spreken daar in vermeende interne kring meer vrijuit. Vandaar de openhartigheid van Prof. Dr. Brian Jarman.

Hoe uit de zwijgplicht zich?
1. In gesprekken zal de arts zich terughoudend maar mogelijk wel vriendelijk en zelfs begripvol opstellen.Dit is een afleidingsmanoevre. Vriendelijkheid is prima en bedoeld om U rustig te houden, maar het gaat om de schriftelijke weergave.

2.Hij/zij kan U zelfs zeggen dat hij bepaalde zaken in een brief aan U zal schrijven, doch....bij ontvangst van de brief blijkt de inhoud volstrekt tegenstrijdig aan wat hij/zij zei.

3.In Uw bijzijn kan de arts zelfs brieven dicteren op zijn dicteerapparaat om de sfeer van het gesprek rustig te houden, maar ....bij ontvangst van de brief blijkt de inhoud sterk af te wijken van wat er gedicteerd werd in Uw bijzijn.

4.U dient de inhoud van de brief als het ware onder een vergrootglas te houden:
a.klopt de weergave van de hulpvraag/aanleiding? Meestal niet...U zult ongetwijfeld zien dat Uw hulpvraag anders en dus onjuist geherfomuleerd wordt.
b.Klopt de weergave van de bestudeerde gegevens? Meestal niet...Vaak zullen essentiele gegevens ontbreken of op een andere wijze zijn neergeschreven.

c.Is er sprake van speculatie-ongefundeerde aannames- ten aanzien van de gegevens? Vaak wel. Slachtoffers van medische fouten wenden zich in sommige gevallen tot vriendelijke artsen die echter de nodige specialistische kennis missen, omdat zij of huisarts zijn of een andere specialisatie hebben. Helaas verwijzen ze dan niet naar de relevante medische specialist, om hun collega niet te belasten met een besmette patient.

d.Vaak schrijven de artsen de klachten van de patient betreffen ed. Het woord klachten betreft uitsluitend de door de patient ervaren problemen, vermoedelijk veroorzaakt door medische fouten. Hiermee geven artsen aan hun collegae als het ware een waarschuwing. Pas wanneer artsen het woord symptomen schrijven, geven ze aan hun collegae aan dat hier serieus naar gekeken moet worden. Controleer de weergave van de klachten. Want meestal is deze onvolledig en incorrect.

e.Klopt de weergave van de medicatie? Meestal niet. Wellicht worden wel de namen van de medicijnen genoemd, maar niet de dosis, die vaak een belangrijke aanwijzing geeft van de ernst van de aandoening. Ook schrijven de artsen niet op sinds wanneer de medicatie voorgeschreven is, tevens een belangrijke aanwijzing voor het tijdstip van de medische fout en de gedeeltelijke erkenning.

f.Met name het advies dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bekeken te worden.
Hierin geeft de arts vaak weer dat er zeer waarschijnlijk geen relatie is tussen de "klachten" en de uitgevoerde medische behandeling die de oorzaak is van de medische fout. Bovendien aarzelt de vaak niet gespecialiseerde arts om neer te schrijven dat de kans op een succesvolle herstelbehandeling vrijwel nihil is, conform de onderlinge afspraak dat medische fouten vaak onherstelbaar zijn. We schreven reeds eerder dat deze stelling volstrekt onhoudbaar en onbewezen is omdat medische fouten niet geregistreerd en niet onderzocht worden.

Ten slotte worden slachtoffers van medische fouten vriendelijk doch beslist naar de huisarts verwezen, als doekje voor het bloeden. Dit kan nuttig zijn voor het voorschrijven van noodzakelijke medicatie maar is een voortzetting van het beleid om slachtoffers van medische fouten vooral geen toegang te geven tot volstrekt eerlijke, volledige en correcte informatie alsmede een voortzetting van het beleid om slachtoffers van medische fouten vooral geen toegang te geven tot adequate vervolgdiagnostiek en herstelbehandeling.

DIT ZIJN DE VERSCHRIKKELIJKE EN WREDE GEVOLGEN VAN DE COLLECTIEVE ZWIJGPLICHT, DIE REEDS JARENLANG MEEDOGENLOOS DOOR ARTSEN WORDT TOEGEPAST TEN KOSTE VAN SLACHTOFFERS VAN MEDISCHE FOUTEN.

Maak zelf zo snel mogelijk en consequent Uw eigen verslag van de gebeurtenissen, en stuur correcties naar de arts per fax, per mail of per aangetekende brief, zodat U verzending kunt aantonen.Behoud kopieŽn van datgene dat U verstuurt. Word vervolgd.

Reageer svp via: info@sin-nl.org

xxx


Enjoy your spring !

Try planting a garden of spring flowers on your screen with this link:
http://www.procreo.jp/labo/flower_garden.swf

Click away for a couple of seconds. Fun!

xxx


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats