weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 


15 mei


Video - David Wolfe on Protein


Zeemineralen in de landbouw

Mineralen zijn de bouwstoffen van het leven. De zee is de 'oersoep' van waaruit alle leven komt. Er is geen plek op de aarde waar meer mineralen geconcentreerd zijn dan de zee. Zeewater bedekt maar liefst 70% van het aardoppervlak. Het dieren- en plantenleven gedijt in een onvervuilde zeeomgeving zo goed dat er met gemak een dubbele levensduur wordt bereikt ten opzichte van landleven in een volmaakte gezondheid. Dit komt omdat ziekte het gevolg is van mineralentekort en verzuring en dit komt in een zeeomgeving van nature niet voor. Indien dit wel het geval is, dan is de mens hiervoor verantwoordelijk, niet de natuur.

http://www.fonteine.com/zeemineralen_landbouw.html

Mike Donkers


Met ťťn ingreep af van staar, bril ťn leesbril

Nederlandse oogartsen doen jaarlijks 100.000 staaroperaties, waarbij zij de troebele menselijke ooglens vervangen door een kunstlens. Omdat deze kunstlens slechts ťťn sterkte heeft, moet de patiŽnt na afloop wel een bril dragen. Daar kan nu verandering in komen. Onderzoeker Erik Hermans van VU medisch centrum heeft een flexibele kunstlens ontwikkeld. Deze biedt niet alleen een oplossing voor staar, maar maakt ook de bril voor de verte en de leesbril overbodig.

Veel ouderen krijgen problemen met hun zicht. De ooglens wordt troebel en mensen boven de leeftijd van 45 jaar hebben vaak een leesbril nodig. Een staaroperatie biedt uitkomst voor de troebele ooglens, maar daarbij is een leesbril nog steeds noodzakelijk. De onderzoeksgroep fysica en medische technologie van VU medisch centrum verdiepte zich in de werking van het oog en ontdekte dat het mogelijk is om mensen met ťťn ingreep zowel van hun staar als van hun bril af te helpen. De oplossing: een flexibele kunstlens.

Om van dichtbij te kunnen lezen, verandert de menselijke ooglens van vorm met behulp van een spiertje in het oog. Dat heet accommoderen. Maar doordat de lens stijver wordt, verliest het menselijk oog op latere leeftijd de mogelijkheid om te accommoderen. Het spiertje dat de lens bedient, blijft wel gewoon functioneren, ook met het stijgen der jaren. Daarom, zo redeneerden de onderzoekers van VU medisch centrum, kun je een flexibele kunstlens implanteren die door dit spiertje bestuurd wordt. Onderzoeker Erik Hermans ontwikkelde een lens die van vorm kan veranderen. Implanteer je een dergelijke accommoderende kunstlens, dan verhelpt het implantaat niet alleen de staar, maar is het tegelijkertijd een alternatief voor de leesbril en voor de bril voor in de verte.Inmiddels is de mechanische en optische werking van de accommoderende kunstlens getest in een kunstmatige opstelling met ogen van varkens. Een varkensoog lijkt namelijk erg veel op een mensenoog. De resultaten van de experimenten zijn zeer positief. Met de lens is het mogelijk om zowel van veraf als van heel dichtbij, tot wel 16 cm, scherp te kunnen zien.

De onderzoekers van VU medisch centrum hebben nauw samengewerkt met het Amerikaanse bedrijf Advanced Medical Optics. De volgende stap is om het ontwerp verder te optimaliseren, zodat de accommoderende kunstlens over enkele jaren in een menselijk oog kan worden geÔmplanteerd. In de verdere toekomst kan de lens misschien zelfs een oplossing vormen voor mensen die geen staar hebben, maar alleen van hun leesbril afwillen.

Voor meer informatie over de werking van de lens: www.eyepower.nl/TurtleLens.html


Jongeren met een arbeidshandicap verdwalen in regels en organisaties

Jongeren met een arbeidshandicap of beperking hebben te maken met een breed scala aan organisaties die bezig zijn met het verwerven en behouden van werk. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van kenniscentrum CrossOver. Een jongere met een arbeidshandicap of beperking ondervindt veel obstakels bij het volgen van onderwijs, het vinden van een bijbaantje, het stage lopen en het vinden van een eerste baan. Er zijn veel organisaties die deze jongeren helpen bij vinden en behouden van werk waaronder onderwijsinstellingen, werkgevers en organisaties als het UWV, jobcoachorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Het aantal betrokken organisaties is inmiddels zo groot dat veel jongeren en hun ouders en verzorgers het overzicht kwijtraken. Dit geldt ook voor de professionals in het veld.

Kenniscentrum CrossOver presenteert vandaag een rapport waarin een overzicht gegeven wordt. Het beschrijft welke organisaties zich bezighouden met het verwerven en behouden van (betaald) werk door jongeren met een arbeidshandicap of beperking. Bovendien wordt er beschreven welke organisaties samenwerken en waar die samenwerking zich op richt. Een belangrijke conclusie is dat organisaties, verantwoordelijkheden en processen nog te versnipperd zijn. Een landelijk organisatienetwerk ontbreekt en op regionaal niveau bestaan verschillende organisatienetwerken met ieder een eigen focus, deelnemers en werkwijze. Het is belangrijk om overzicht te creŽren. Vooral omdat er in de komende jaren een groot aantal veranderingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd.


MEAB congres 12 mei : Uitgebreide media aandacht

De inspanningen van de MEAB naar de pers toe waren niet tevergeefs!

De inspanningen die de nieuwe Belgische vereniging "MEABvzw" voor ME/CVS patiŽnten heeft geleverd waren niet zonder resultaat. Ondanks het feit dat de VRT en VTM op 12mei niet afgezakt zijn naar Brugge voor het congres van de MEAB. De Duitse televisie was er wel! De beide zenders (VRT en VTM) hebben toch de moeite genomen om een item te wijten aan de internationale ME-Dag. Zij hebben beide een korte reportage uitgezonden over kinderen met ME. Ook op de VRT radio was er een interview.

De kontakten van de pers met de kinderen (Emelie Verhelst & Boelens) die een getuigenis wilden geven voor de televisie zijn tot stand gekomen door medewerking van de MEABvzw. De MEABvzw is dan ook verheugd dat de internationale ME dag niet onopgemerkt is voorbijgegaan omdat wij beseffen dat dit voor vele patiŽnten een hart onder de riem is. De MEABvzw zal in de toekomst blijven ijveren om de ME problematiek in de aandacht te brengen en blijft hameren op het stellen van een correcte diagnose adhv de Canadese richtlijnen en een biomedische benadering van de ziekte en de behandeling ervan.

Het bestuur.

Op Radio 1: http://www.radio1.be/programmas/och1/921550/

(Prof De Meirleir)

Op VTM:

http://www.vtm.be/nieuws/index_bekijkonline.htm

klik in de rechterkolom (reportages van maandag 12 mei) op 'Werelddag Myalgische encefalomyelitis'

(jongere met ME)

Op VRT:

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.303312

(kind en moeder met ME, prof. De Meirleir)

 

 

 


14 mei


Video - de gevaren van industriŽle transvetten

Transvetten (transvetzuren) zijn kunstmatig gefabriceerde vetten die zeer slecht zijn voor uw gezondheid. De gezondheids risico's van transvetten: obesitas, kanker, dichtslibben van de aderen, geboorte afwijkingen, diabetes, hoge cholesterol, hart en vaatziektes, allergie bij kinderen, etc. Voedingsproducten bevatten transvet als er ťťn van de volgende ingredienten bevat: (gedeeltelijk) gehard vet, (gedeeltelijk) geharde olie, gehydrogeneerde vet/olie. Doe uw gezondheid een plezier en verwijder deze chemische substantie uit uw voeding!

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Hosea 4:6 (NBG51)

"Wijsheid verwerven, inzicht verkrijgen, dat moet je boven alles gaan." Spreuken 4:7 (GNB96)

Meer informatie:
www.transvetzuren.com
www.bantransfats.com
www.naturalnews.com
www.mercola.com
www.udoerasmus.com/fatsmain.htm

HealthRanger7


Lymfoom in hersenen en teelballen onzichtbaar voor immuunysteem

Lymfomen in de hersenen en de teelballen vragen mogelijk om een andere behandeling dan andere
lymfomen, omdat ze andere klinische en moleculaire eigenschappen hebben. Dat ontdekte
UMCG-promovendus Marije Booman.

Een lymfoom is een kanker van de immuuncellen. Zogenaamde diffuus grootcellige B-cel lymfomen (DLBCL)
kunnen op verschillende plaatsen voorkomen, onder meer ook in de lymfeklieren, maar in de hersenen en de
teelballen hebben ze een bijzondere eigenschap: door een chromosomale afwijking missen ze het human
leukocyte antigen (HLA), waardoor ze onzichtbaar worden voor het immuunsysteem.

Lymfoom wordt onder andere behandeld met medicijnen die een anti-tumor immuunrespons opwekken.
Omdat DLBCL in de hersenen en de teelballen actief ontsnappen aan deze respons, moeten voor dit
lymfoom misschien andere therapieroutes overwogen worden, suggereert Booman. Zij vond nog meer
chromosomale afwijkingen in DLBCL in hersenen en teelballen. Zo missen ze ook een aantal genen die er
normaal gesproken voor zorgen dat ze op een gegeven moment afsterven.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief19_08/19_03


(Immuun)Communicatie in de hersenen: doctrine en verrassingen

De cellen die tot het perifeer immuunsysteem behoren zijn bij gezonde mensen in het brein niet te vinden.
Hierdoor ontstond ongeveer 50 jaren geleden de mening dat er geen immuunsysteem in het brein aanwezig
is. Dit is niet juist, want we weten tegenwoordig dat gliacellen in het brein bij veel hersenaandoeningen
immunologische activiteit ontwikkelen. Een grote verassing van de laatste jaren is het feit dat zenuwcellen
klassieke immunologische signalen gebruiken om de immuunfunctie van gliacellen te controleren. Deze
immunologische signaaltransductie heeft talloze functies in het centrale zenuwstelsel. Ze is belangrijk voor
ontwikkeling, onderhoud en functie van het brein en lijkt zelfs invloed te hebben op de partnerkeuze. Een
van onze hypotheses voor toekomstig neuro-glia onderzoek is, dat er een verstoorde immuuncommunicatie
tussen zenuwcellen en gliacellen een zeer belangrijke factor vormt bij de veroudering van het brein. Deze
verstoorde neuro-glia communicatie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van
neurodegeneratieve andoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief19_08/19_01


Relatie tussen fysieke belastbaarheid en klachten bewegingsapparaat onduidelijk

De rol van een beperkte fysieke belastbaarheid bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat is veel minder duidelijk dan algemeen wordt aangenomen. Daarom is er geen reden om de fysieke belastbaarheid van werknemers te testen met als doel klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen. Aldus Heleen Hamberg-van Reenen in haar onderzoek waarop zij 15 mei promoveert aan VU medisch centrum. Dit promotieonderzoek maakt deel uit van Body@Work, onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid TNO VUmc

VU medisch centrum Amsterdam


Progesteron stimuleert ontstaan melkkliertumoren bij de hond

Borstkanker is een vorm van kanker waar in de westerse wereld 1 op de 8 vrouwen tijdens haar leven mee wordt geconfronteerd. Bij honden is kanker van de melkklier ook de meest voorkomende tumor waar zelfs 1 op de 3 teefjes mee te maken krijgt, tenzij voor de eerste loopsheid de eierstokken worden weggenomen, dan is het risico minder dan 1 op de 100. Hiermee wordt de belangrijke rol van eierstokhormonen bij de ontwikkeling van melkkliertumoren bevestigd. Van deze hormonen is progesteron de hoofdoorzaak van tumorgroei. Promovendus Nagesha Rao werpt met zijn promotieonderzoek nieuw licht op het ontstaan van deze melkkliertumoren. Daartoe heeft hij gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde microarray waarbij de activiteit van meer dan 20.000 genen in melkklierweefsel van de hond in een keer wordt onderzocht. Progesteron stimuleert de delingsactiviteit van melkkliercellen door een forse toename van de productie van Wnt-eiwitten te bevorderen. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij het uitgroeien van stamcellen. Daarbij wordt ook lokaal groeihormoon aangemaakt en een aantal genen aangezet die het doorlopen van de delingscyclus bevorderen en de contacten tussen cellen onderling beÔnvloeden. De relatie tussen Wnt activiteit en groeihormoon is onderwerp voor nieuw onderzoek.


Persmededeling Inspectie voor de Gezondheidszorg

In de uitzending van het televisie programma dat op zondag 11 mei bij de VARA werd uitgezonden wordt getwijfeld aan de manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht houdt op verpleeghuizen. In de uitzending wordt de suggestie gewekt dat de IGZ al haar bezoeken van te voren aankondigt, waardoor verpleeghuis alles doen om zich zo goed mogelijk te presenteren. Maar dit klopt niet, de inspectie bezoekt met enige regelmaat onverwacht instellingen. Zo bracht de inspectie dit jaar 90 keer een onaangekondigd bezoek aan verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Het maakt deel uit van een maandendurende campagne met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen. Vorig jaar werden 6 verpleeghuizen na verschillende onaangekondigde bezoeken onder verscherpt toezicht gesteld. Ook het verpleeghuis in Purmerend waar de televisierubriek over bericht werd onverwacht bezocht. Dat gebeurde recentelijk nog op 4 mei. Er werden geen situaties aangetroffen zoals getoond in het televisieprogramma van afgelopen zondagavond. Niet alleen de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg worden onverwacht bezocht. Momenteel loopt een groot onderzoek naar het preoperatief proces in ziekenhuizen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van onverwachte bezoeken. De IGZ maakt zich nog zorgen over 9 verpleeghuizen en niet over 50 of meer zoals na de uitzending van zondagavond gemeld werd. In 2005/2006 werden 640 verpleeghuizen en verzorgingshuizen met een verpleeghuisunit bezocht. Van de 640 werden vorig jaar nog eens de 149 slechts scorende instellingen bezocht. De resultaten worden beschreven in het IGZ rapport 'Op de goede weg.' Dit rapport werd op 8 mei gepubliceerd. Het onderzoek is niet representatief voor de hele verpleeghuissector en geeft daarom geen beeld van de hele sector. Het risico op onverantwoorde is in de 149 meest risicovolle instellingen gedaald: 78% van de getoetste onderwerpen voldeed bij het vervolgbezoek aan de norm, tegen 45% bij het eerste bezoek in 2005/2006. Met name over hulp bij eten en drinken en toezicht op huiskamers maakt de IGZ zich nog zorgen. De IGZ hecht er waarde aan te benadrukken dat ernstige incidenten zoals getoond in de uitzending van 8 mei altijd kunnen voorkomen. Op basis van het laatste onderzoek bestaat bij de IGZ niet het beeld dat er sprake is van een structureel onaanvaardbare zorg.


 

 

 


13 mei


Wortelkanaalbehandelingen

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat wortelkanaalbehandelingen in een tand of kies kunnen leiden tot ziekten elders in het lichaam. Met name rheuma, multiple sclerose en orthopedische ziekten vinden veelal hun oorsprong in worteldode tanden en kiezen. Ook weefselbeschadigende ziekten zoals kanker, alsmede allergische reacties, kunnen het gevolg zijn van dergelijke tandheelkundige behandelingen. In tegenstelling tot vroeger, toen men een ontstoken tand of kies gewoonweg trok, deed begin deze eeuw de zogeheten conserverende tandheelkunde haar intrede. Hierbij stond behoud van het gebit voorop. Omdat het trekken van tanden en kiezen niet meer populair was, namen nieuwe technieken, waaronder de zenuw- of wortelkanaalbehandeling, een centrale plaats in.

Als een tand of kies ontstoken is, zal de tandarts dan ook snel overgaan tot een wortelkanaalbehandeling. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men spreekt dan over een ® worteldode® tand of kies. Tot op heden ging men ervan uit dat een dergelijke behandeling geen nadelige invloed had. Toch is al lang bekend dat een ®dode® tand of kies giftige stoffen (o.a. mercaptanum en thio-ether) produceert, die via het kaakbot door het hele lichaam worden verspreid. De uiteenlopende manieren waarop mensen reageren op micro-organismen, hun afbraakproducten en antigenen wordt te weinig onderkend. Dit wordt gesteld door Prof. Dr. S. K.Thoden van Velzen (tandarts), Prof. Dr. L.Abraham-Inpijn (Internist en Dr. W. R. Moorer (microbioloog).

Men dient zich er meer en meer bewust van te zijn dat de eigenschappen van de multiple micro-organismen enerzijds en het afweersysteem van de individuele patiŽnten anderzijds, leiden tot grote verschillen in wisselwerking tussen aanval en verdediging. Dit betekent dat er een grote variatie in ziektebeelden kan ontstaan (Thoden van Velzen, Abraham-Inpijn, W.R.Moorer, Hiller, Gabelein, Schlauck, et.al. ). De Amsterdamse onderzoekers stellen verder vast dat sommige organen in het lichaam door hun vaatstructuur als het ware zijn voorbestemd voor beschadiging van in het bloed circulerende immuuncomplexen. Vooral nieren, kleine slagaders, huid, longen, gewrichten en ook ogen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontsteking van de iris) zijn gevoelig voor letsel door deze verbindingen die afkomstig van een focus uit het gebit. Zo is het ook onomstotelijk en wetenschappelijk bewezen dat mondbacteriŽn bekend zijn om hun hechtvermogen aan de wand van cellen of aan andere oppervlakten. Aangetoond is immers dat bijvoorbeeld mondbacteriŽn zich op de hartkleppen kunnen koloniseren en als zodanig een subacute endocarditis veroorzaken (Miescher, Bohm, Thoden van Velzen, Abraham-Inpijn, W.R.Moorer, Hiller, Gabelein, Schlauck, et.al. ).

Lees verder op:
http://www.fonteine.com/gebitsproblemen.html


Botox en gehandicapte kinderen

Wat is erger voor gehandicapte kinderen ? Kwijlen of nog meer hersenschade ?

http://www.kliniekoverzicht.nl/news/382/Botox_goed_voor_kwijlende_kinderen_met_beperkingen.html

http://www.dag.nl/1067463/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/Botox-lekt-naar-de-hersenen.htm
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/23584/Vier_kinderen_dood_door_botox.html
http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/1802/botox-gevaarlijk-bij-spastische-kinderen


Video - How Stress Affects Health - Austin Wellness

Tip: Hans Keer

 


10 mei


TV - Wie verschoont moeder?

ZEMBLA ‘Wie verschoont moeder?’ zondagavond 11 mei om 21.45 uur op Nederland 2

'Dertig procent verpleeghuizen nog steeds onder de maat'

Overvolle luiers, te weinig hulp bij het eten en drinken en ongewenst vastzetten. Dat is het beeld dat familie en personeelsleden van meerdere verpleeghuizen schetsen over de zorg voor demente ouderen. In 2004 werd er groot alarm geslagen toen bleek dat een zeer groot aantal verpleeghuizen niet kon garanderen dat er verantwoorde zorg werd geleverd. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de situatie sindsdien wel verbeterd, maar hoofdinspecteur Van Veen is verontrust over de zorg aan minimaal 10.000 demente mensen in Nederland. In 30 procent van de verpleeghuizen gaat het nog steeds niet goed, zegt Van Veen in de uitzending van ZEMBLA. Familieleden houden dagboeken bij en maken foto- en video-opnamen om te laten zien hoe het er in verpleeghuizen aan toegaat. Overvolle luiers omdat er geen tijd is om de ouderen te verschonen, poepnagels die worden veroorzaakt omdat ze zich vervolgens zelf krabben aan de luiers en hun nagels niet worden schoongemaakt, te weinig hulp bij het eten en drinken en ook ongewenst vastzetten omdat er gebrek aan personeel is.


Video - Why Eating a Low Fat Diet Does Not Lead to Weight Loss


Boeiende link tussen voeding en gedrag

Vetten hebben een negatief imago, maar dat is lang niet altijd terecht. Zo hebben bepaalde vetten juist een opvallend positieve invloed op ons gedrag. Dat is de uitkomst van een recente studie, uitgevoerd door de Nederlandse Dienst JustitiŽle Inrichting en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met in de hoofdrol Efamol visolie en Efamol teunisbloemolie. Voeding beÔnvloedt ons gedrag, blijkt uit deze studie (1) waaraan 221 jongvolwassen gedetineerden deelnamen. Deze 221 deelnemers werden opgesplitst in een behandel- en een controlegroep. De behandelgroep kreeg drie maanden een vetzuursupplement met de omega-3-vetzuren DHA en EPA uit visolie en het omega-6-vetzuur GLA uit teunisbloemolie. Daarnaast kreeg de behandelgroep een multivitamine- en mineralensupplement. De controlegroep kreeg in deze periode een placebo toegediend.

Minder geweld
Tijdens de studie werden het aantal en de ernst van de geweldsincidenten geregistreerd. De resultaten waren opvallend. In de behandelgroep daalde het aantal geweldsincidenten met maar liefst 34%. Werd het aantal drugs- en alcoholgerelateerde geweldsincidenten buiten beschouwing gelaten, dan nam het geweld zelfs met 38% af. Verder verbeterden factoren als slaapproblemen, angst, boosheid, fysieke agressie en algehele gezondheid.

Vetzuurtekorten
Ook buiten gevangenissen komen gedrags- en concentratiestoornissen veel voor. Autisme, dyslexie en ADHD zijn inmiddels algemeen bekende begrippen. Wetenschappers vermoeden dat dergelijke aandoeningen deels samenhangen met een wijziging in ons voedingspatroon ten opzichte van onze traditionele eetgewoonten. Zo eten wij tegenwoordig minder voedingsmiddelen die rijk zijn aan essentiŽle omega-3- en omega-6-vetzuren, waardoor tekorten in het lichaam kunnen ontstaan.

(1) Dutch Agency of Correctional Institutions/Radboud University Nijmegen. The effects of food supplements on aggression and other violations of prison rules, and psychological wellbeing of Dutch young adult offenders. In press.

Bron: http://www.biohorma.nl/


CGR legt zaak tegen werkgever artsenbezoeker neer bij Inspectie

Stichting Code Geneesmiddelenreclame legt zaak tegen werkgever artsenbezoeker neer bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een klacht tegen de werkgever van een artsenbezoeker neergelegd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de Inspectie). Afgelopen maandag was in een uitzending van Tros Radar te zien hoe de artsenbezoeker een patiŽnt in een wachtkamer onnodig ongerust maakte en reclame maakte voor een receptgeneesmiddel. Dit is strijdig met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en volstrekt onacceptabel. In 2006 zijn werkafspraken tussen de CGR en de Inspectie vastgelegd. Deze houden ondermeer in dat de CGR handelt op basis van ingediende klachten en adviesaanvragen en dat de Inspectie actief kan opsporen en vervolgen. Ook kan de CGR een klacht of gesignaleerde misstand direct doorgeleiden naar de Inspectie. Vanwege de ernst van de overtreding hebben de CGR en de Inspectie overleg gevoerd. Afgesproken is dat de Inspectie de klacht in behandeling gaat nemen. Dit betekent dat de Inspectie start met een onderzoek, dat kan resulteren in een bestuurlijke boete.

Over de CGR
De CGR is opgericht door acht bij de geneesmiddelenvoorziening betrokken partijen en is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Hierbij staat de Gedragscode Geneesmiddelenreclame centraal. De CGR behandelt klachten over reclame voor geneesmiddelen en beoordeelt adviesaanvragen over voorgenomen handelingen. Daarnaast draagt de CGR zorg voor informatievoorziening over geneesmiddelenreclame en vertaalt zij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen naar nieuwe regels en richtlijnen. De CGR werkt actief samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), welke toezicht houdt op de naleving van de regels en strijdige gedragingen opspoort en sanctioneert.


Onderzoekers ontdekken ware toedracht ontstaan Sahara zandwoestijn

Onderzoek op boorkernen uit een woestijn-oase in Tsjaad wijst op geleidelijke eerder dan plotse uitdroging en
verwoestijning. De uitdroging van de Sahara was een geleidelijk proces dat zich tussen 5600 en 2700 jaar geleden volgens een logische ecologische sequentie voltrok. Dat besluiten wetenschappers van de Universiteit Gent na intensief onderzoek van het sedimentarchief van het Yoa-meer in Tsjaad.

Deze conclusie contrasteert met de gangbare hypothese dat de vroeg-Holocene "groene Sahara" relatief plots, in een tijdspanne van enkele eeuwen, zou zijn uitgedroogd. De nieuwe onderzoeksresultaten
verschijnen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Van "groene" Sahara naar zandwoestijn

Eťn van de meest intrigerende vraagstukken in de historische relatie tussen mens en klimaat is de omgevingsgeschiedenis van de Sahara gedurende de laatste 6000 jaar. Door steeds zwakker wordende
moessonregens uit de tropische Atlantische Oceaan droogde het oorspronkelijk savanne-landschap van de "groene Sahara" uit tot de ontzaglijke steen- en zandwoestijn die we nu kennen. Sommige groepen
plaatselijke bewoners pasten zich aan met een nomadische levensstijl gebaseerd op lange-afstandshandel langs karavaan-routes, terwijl anderen zich terugtrokken naar onder andere de Nijlvallei. De aldus
ontstane nieuwe sociale en politieke structuren leidden uiteindelijk tot het ontstaan van de klassieke Egyptische beschaving.

Voltrok deze verwoestijning van de Sahara zich relatief plotseling als gevolg van sterke terugkoppelingsmechanismen tussen afnemende neerslag, waterbalans en vegetatie- of was dit een langzame evolutie?

Terwijl oudere studies op diepzeekernen uit de tropische Atlantische Oceaan lange tijd een plotse uitdroging van de Sahara suggereerden, konden wetenschappers van de Universiteit Gent door onderzoek
van boorkernen uit de hyper-ariede centrale Sahara zelf besluiten dat er sprake was van een geleidelijk proces: afzwakking van moessonneerslag vanuit het zuiden resulteerde in een geleidelijke uitdroging van
het landschap. Deze uitdroging volgde bovendien een logische ecologische sequentie, die bestond uit de achteruitgang van tropisch-Afrikaanse plantensoorten en ontwikkeling van typische Sahelvegetatie,
gevolgd door fragmentatie van het grasland en grootschalige mobilisatie van fijn stof. Uiteindelijk resulteerde dit in de ontwikkeling van de huidige zandwoestijn waar vegetatie enkel voorkomt in oases.

Water in de woestijn

Het onderzoek had betrekking op een breed gamma sedimentologische, geochemische en biologische indicatoren opgeslagen in het intacte sedimentarchief van het Yoa-meer in het noorden van Tsjaad. Dat
meer werd tijdens recente millennia tegen uitdroging behoed door continue insijpeling van grondwater. Het bestaan van een permanent meer in de extreem negatieve waterbalans van de centrale Sahara,
duizenden jaren nadat de voedende grondwatervoorraad voor het laatst werd aangevuld, is zonder meer uniek. In de meer algemene seizoenaal uitdrogende plassen wordt geen sedimentarchief afgezet, wat
hen onbruikbaar maakt voor paleoklimaatonderzoek. Geologen en paleolimnologen van de universiteiten van Keulen en Gent verzamelden de waardevolle boorkernen uit het Yoa-meer, die nadien door medewerkers uit Duitsland, Belgi√ę, Frankrijk, Zweden, Canada en de VS werden geanalyseerd. Hun onderzoek werd gesponsord door de Deutsche Forschungs-Gemeinschaft en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.


CVS/ME belangenverdedigers verenigen zich

Samen sterk


Na ruim zes maanden besprekingen hebben de CVS Contactgroep en het CVS Platform besloten samen te werken onder de koepel van de CVS/ME Liga Vlaanderen. De Liga zal beide organisaties vertegenwoordigen bij de overheid en de acties stroomlijnen. Het CVS Platform, dat werd opgericht met bedoeling de belangenbehartiging van de CVS/ME patiŽnten te verenigen, kondigde reeds in 2006 de oprichting van de Liga aan. "Dat de gesprekken zo lang geduurd hebben geeft aan hoe gevoelig de pijnpunten bij de patiŽntenverenigingen zijn," zegt Marc van Impe, oprichter van het CVS Platform.

"We zijn blij dat we tot de oprichting van de CVS/ME Liga zijn gekomen," zegt Geert Meersdom voorzitter van CVS Contactgroep, die veruit de belangrijkste vereniging vertegenwoordigt van CVS patiŽnten in Vlaanderen. "Onze vereniging staat open voor samenwerking met andere patiŽntenverenigingen als het om de belangenverdediging van de patiŽnten gaat. Verdeeldheid en concurrentie tussen verenigingen die hetzelfde doel voor ogen hebben zouden niet mogen bestaan. In plaats van onze energie te verspillen door actie om de actie te voeren, komen we beter samen, om - in onderling overleg - constructief verder te werken. Dit partnership hebben we gevonden bij de CVS/ME Liga. We hebben dan ook geen moment getwijfeld om ons aan te sluiten bij deze overkoepelende organisatie om samen ťťn front te vormen in het voordeel van de CVS-patiŽnt."  Marc van Impe van het CVS Platform voegt er nog aan toe dat de nieuwe Liga niet vanuit een doctrinair standpunt vertrekt maar respect heeft voor de evidence based therapieŽn en zich in de eerste plaats
richt op de verdediging van de patiŽntenbelangen bij RIZIV, ziekenfondsen en particuliere verzekeraars."


De samenwerkende verenigingen behouden elk hun eigenheid

Toetreding tot deze overkoepelende organisatie houdt echter niet in dat de verenigingen hun eigenheid moeten prijsgeven. Zo wil Geert Meersdom benadrukken dat CVS Contactgroep het reeds uitgestippelde pad wil blijven volgen. De vereniging wil - in samenwerking met het CVS-Forum - zich blijven inzetten om hoogwaardige en correcte informatie aan de CVS-patiŽnt door te spelen via de maandelijkse samenkomsten, het ledenblad en de website.   Het programma van het "Symposium Chronique Fatique Syndromes. w.i.p.", dat door CVS Contactgroep en het CVS-Forum op 17 mei in de Erasmushogeschool te Jette georganiseerd wordt, maakt eveneens duidelijk dat de bezorgdheid van deze vereniging voor het welzijn van de CVS-patiŽnt zich op verschillende vlakken manifesteert en haar weerklank vindt op wetenschappelijk, medisch,
paramedisch, juridische en sociaal niveau. Ook andere ziektebeelden waar CVS aan gerelateerd is, zoals burnout, fibromyalgie,., worden in de presentaties en de discussies van dit symposium betrokken, dit om de ziekte zo ruim mogelijk te benaderen.

Voorstelling van de CVS/ME Liga

Voorzitter van de nieuwe vereniging wordt Jan Vanhalle, die eerder al zijn sporen verdiende bij de oprichting van de vereniging voor hemofiliepatiŽnten. "Te lang hebben partijen waarmee de CVS/ME patiŽnten te maken hebben gebruik gemaakt van de verdeeldheid onder de belangenverdedigers," zegt Vanhalle. "De tijd is nu rijp om de eerste successen die we bereikt hebben te consolideren en nieuwe beleidslijnen te laten omzetten." De CVS/ME Liga heeft de voorbije weken ook de eerste contacten gelegd voor de oprichting van een Franstalige vleugel.  Op het symposium van 17 mei zal de nieuwe CVS/ME Liga voorgesteld worden. Meer informatie over dit symposium kan u bekomen bij nationaal voorzitter van CVS Contactgroep Geert Meersdom GSM 0473/ 32 14 59, of kan u vinden op de website van de vereniging:

www.cvscontactgroep.be

 

 


9 mei


Geen adhd-medicatie zonder hartfilmpje vooraf

De American Heart Association (AHA) adviseert om alle kinderen die aan adhd-medicatie beginnen, eerst een hartonderzoek met ecg te laten ondergaan. De onderbouwing hiervoor is echter zwak, zegt kinder- en jeugdpsychiater Luuk Kalverdijk.

http://www.psy.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/geen-adhd-medicatie-zonder-hartfilmpje-vooraf/


Think Global - Eat Local

Think Global : Eat Local is a celebration of local food systems in communities around the world - farmers markets, food box systems, food coops, community farms, community gardens and school gardens. The film touches on many of the issues caused by and impacting our current unsustainable food system and points to the relocalisation of food systems as a key strategy for working toward sustainability, social justice and well-being. Morag and Evan have spent the past few months pulling together footage of local food projects that they have filmed and photographed both locally and internationally since 1992. Locations include: Cuba, Ladakh, Indonesia, Turkey, South Korea, Spain, The Bahamas, USA, Scotland, Denmark, Slovenia, Bulgaria, Germany, Hong Kong, and in Australia - Northey Street City Farm, Maleny and Crystal Waters. The film shows interviews with world-renowned scientist and author, Fritjof Capra, and well-know Brisbane-based food activist and academic, Kristen Lyons. Other interviews include Northey Street City Farm’s Organic Market coordinator - Anaheke Metua, CSA Farmer - Les Nichols, a local food chef, a naturopath, alongside input from Morag and Evan.

The film was produced by Morag and Evan’s organisation, SEED International (www.SEEDinternational.com.au), with the help of a small grant from the Maleny Film Commission (through Festivals Australia). The Maleny Film Commission is an arm of the Maleny Film Society, one of the largest film societies in Australia. To accompany the film, Morag and Evan are developing this complementary website (www.localfood.net.au) and a book to be launched in 2008. A new short film (15 mins) about local food was be premiered at the Australian Film Festival in Maleny on the Australia Day weekend - 25 January 2008. The film, Think Global : Eat Local - a diet for a sustainable society, was filmed, directed and edited by Morag Gamble and Evan Raymond. Details of the premier screening can be found soon on the Maleny Festival Website www.malenyfilmsociety.info


Voor het eerst botvorming uit embryonale stamcellen

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn er als eerste in geslaagd ‘in vivo’ botweefsel te maken met embryonale stamcellen. Zij doen dit op dezelfde manier waarop bij embryo’s en kinderen nieuw bot wordt gevormd: met kraakbeen als tussenstap. Deze manier van botvorming lijkt een veelbelovende nieuwe weg om defecten aan bot te repareren. De onderzoekers presenteren hun bevindingen deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

http://www.utwente.nl/nieuws/pers/cont_08-022.doc/


Ziekenhuizen negeren norm riskante operaties

In diverse ziekenhuizen worden risicovolle operaties verricht, terwijl die ziekenhuizen daar te weinig ervaring mee hebben. Ruim 20 ziekenhuizen voldoen voor specifieke ingrepen al enkele jaren niet aan de minimumnorm, zo blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond vrijdag publiceert in de Gezondgids. De bond roept de betrokken ziekenhuizen op de riskante operaties te staken en vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) strenger op te treden.

Sinds 2003 gelden er minimumnormen voor twee ingewikkelde operaties met een grote kans op complicaties. Elk ziekenhuis moet minimaal 15 ingrepen aan de buikslagader (aorta) uitvoeren en minimaal 10 operaties waarbij een deel van de slokdarm en het bovenste deel van de maag worden verwijderd. Van deze riskante operaties is bewezen dat er minder complicaties zijn naarmate een ziekenhuis er meer ervaring mee heeft. Ziekenhuizen die de norm niet halen staan voor de keuze: of ze stoppen met de riskante operaties of ze zorgen ervoor dat ze het jaar erna de norm wel halen. Onderzoek wijst uit dat 22 van de circa 100 Nederlandse ziekenhuizen die regel de afgelopen vier jaar hebben genegeerd. De Consumentenbond heeft alle cijfers over de periode 2004 tot en met 2007 verzameld. Daaruit blijkt dat bij de ingreep aan de aorta 8 ziekenhuizen al meerdere jaren niet aan de minimumnorm voldoen. Bij de slokdarmoperatie gaat het om 14 ziekenhuizen die de norm niet halen. In de Gezondgids staat om welke 22 ziekenhuizen het gaat.

Vorig jaar heeft de IGZ 10 ziekenhuizen aangeschreven waar te weinig slokdarmoperaties worden verricht. Volgens de Inspectie is er actie ondernomen. Het onderzoek van de Consumentenbond wijst echter uit dat in 2007 nog steeds minimaal 5 ziekenhuizen de norm niet hebben gehaald, en dat zonder plausibele verklaring. Het gaat daarbij om het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Amsterdam), Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), Scheper Ziekenhuis (Emmen), Tergooiziekenhuis (Hilversum) en het Twenteborg Ziekenhuis (Almelo). Een aantal ziekenhuizen weigerde aan het onderzoek mee te werken. Het AMC (Amsterdam), Rijnland Ziekenhuis (Alphen aan den Rijn en Leiderdorp) en het UMC Maastricht wilden de cijfers over 2007 niet geven, 5 ziekenhuizen konden de gegevens niet op tijd leveren en 14 ziekenhuizen reageerden helemaal niet op vragen van de bond.

De Consumentenbond vraagt de IGZ strenger op te treden, bijvoorbeeld door een verbod op deze risicovolle operaties in ziekenhuizen die al meerdere jaren niet aan de minimumnorm voldoen. Daarnaast raadt de bond mensen aan om risicovolle operaties alleen te ondergaan in ziekenhuizen die veel ervaring met de ingreep hebben. PatiŽnten kunnen zelf navraag doen bij hun arts en de informatie staat ook op  www.ziekenhuizentransparant.nl. Ervaring is geen garantie voor succes, maar zolang cijfers over complicaties niet openbaar zijn biedt het wel een belangrijke indicatie.


Seminar 'Gezond ventileren: natuurlijk'

Op weg naar goed functionerende woningventilatie

Op dinsdag 24 juni houdt DWA in samenwerking met het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) het seminar `Gezond ventileren: natuurlijk!'. Centraal staan de vragen: wat gaat er mis bij de ventilatie van nieuwbouwwoningen en hoe kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het seminar is bedoeld voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, bouwbedrijven, installateurs en andere belangstellenden. Er is vrijwel geen nieuwbouwwoning in Nederland met een goed functionerend ventilatiesysteem, zo blijkt uit onderzoek. Volgens de media vormen de meeste energiezuinige woningen een bedreiging voor de volksgezondheid. Er gaan zelfs stemmen op om balansventilatiesystemen te verbieden. De hoogste tijd dus voor een eerlijke analyse.

Ruggengraat
In de praktijk blijkt een goed functionerend ventilatiesysteem een haast onmogelijke zaak. Niet in de laatste plaats vanwege het voortdurende gevecht om tegen zo laag mogelijke kosten een installatie in de woning te krijgen. Goede ventilatie is echter van cruciaal belang voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Omdat woningen steeds beter geÔsoleerd worden, neemt dit belang neemt alleen maar toe. Kortom, het ventilatiesysteem moet niet langer worden gezien als sluitstuk, maar als ruggengraat van de woninginstallatie.

Feit en fictie
Tijdens het seminar zullen diverse sprekers onderscheid maken tussen feit en fictie als het gaat om gezondheidsklachten van bewoners en oorzaken ervan. Op basis van de werkelijke feiten zullen partijen uit de bouwkolom vervolgens ingaan op de mogelijkheden om ventilatiesystemen in bestaande woningen te verbeteren en in toekomstige nieuwbouwwoningen een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
* Het verband tussen ventilatie en gezondheidsklachten in Vathorst (GGD Eemland)
* Ventilatieproblemen in Vathorst: feit en fictie scheiden (DWA)
* Bouwkundige kwaliteit en kwaliteit binnenmilieu (TU Delft/OTB)
* Het samenspel tussen de partijen in de bouwkolom (CIB)
* Aanpak ventilatieproblemen in bestaande woningen (woningcorporatie De Alliantie - Eemvallei)
* Gezond installeren (Uneto-VNI)
* Actieplan gezonde ventilatie (ISSO)
* Kwaliteitsborging (Vereniging leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA))

www.dwa.nl


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats