weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

16 sept


Schadelijke vetzuren in biscuit, chips en bladerdeeg

Wetenschappers van de Universiteit te Jena waarschuwen voor de te hoge aantallen aan schadelijke vetzuren in genoemde producten. Bepaalde onverzadigde vetzuren worden verdacht ziekten als arteriosklerose en hartinfarcten te veroorzaken. Bakmargarine en daaruit gemaakte levensmiddelen zoals gebak, snacks en bladerdeegproducten geven zeer hoge gehalten aan transvetzuren, aldus voedingswetenschapper JAHREIS. Meer als 800 prodcuten zijn onderzocht en bij elk 5e product was het transvetgehalte verhoogt.

ZDF -text 14 september 2007

xxx

maar dit wisten wij toch al lang ? Fijn h, elk land met de eigen wetenschappelijke onderzoekers die onderzoeken wat al lang bekend is….. en dan vervolgens net doen of zij het wiel hebben uitgevonden. Raar beroep toch wel.

http://www.fonteine.com/transvetzuren.html


Video - Rife-Bare Plasma Experiment Destroys Organisms

Utilizing a Rife-Bare phanotron plasma device, this experiment is an attempt to repeat the acclaimed work of Royal R. Rife who used his  'universal microscope' and phanotron plasma device to destroy, or as he described it, "devitalize" microorganisms. While Rife is said to have found the resonant destructive frequency (MOR) of many dangerous pathogenic organisms, this simple experiment works with a harmless organism known as a Blepharisma. It is a 'proof of concept' experiment. A helium filled glass bulb (phanotron) is stimulated by an audio-rate amplitude modulated Radio Frequency carrier (27 Mhz) into a plasma state (the fourth state of matter) and these 'plasma waves' gradually destroy this microorganism. As Rife would have said, it is now 'devitalized', it's basic biological functions (eating, replication, etc.) are no longer viable. Were this a pathogenic organism, it would be rendered harmless.

http://www.skidmore.edu/academics/music/aholland/PlasmaTwo.htm

Voor meer informatie over deze wetenschapper:

http://www.fonteine.com/kanker_genezing.html

http://www.dfe.net/RifeHist.html
http://www.rifehealth.com/
http://www.rife.org/
http://www.sftesla.org/Topic/Rife.htm
http://educate-yourself.org/gw/gwrifenondrugtreatmentaug94.shtml
http://www.aboutroyalrife.com/articles/


Voorlichtingsavond over menopauze

Het Menopauze Centrum van het Erasmus MC houdt maandag 17 september een gratis voorlichtingsavond over de menopauze. Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom in Collegezaal 7 van het faculteitsgebouw.

Het Menopauze Centrum is een gespecialiseerd centrum waar vrouwen en medici terechtkunnen voor informatie over de overgang en (eventuele) behandeling van overgangsklachten. Het centrum is gevormd op initiatief van gynaecologen die vrouwen in de overgangsleeftijd met medische kennis en ervaring willen helpen. Via een verwijsbrief van de huisarts kunnen vrouwen tijdens het menopauzespreekuur individuele vragen stellen en/of begeleiding krijgen van een deskundige.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met mw. D. Speijer (menopauze consulent) of mw. C. Groenestein-Sondaal (gynaecoloog), e-mail menopauzepoli@erasmusmc.nl of

www.menopauzecentrum.nl


Video - 'Bestel' je geluk - uitgebreide versie

Willem de Ridder schreef jaren geleden 'Handleiding van de spiegelogie', een theorie die veel weg heeft van The Secret, de nieuwste rage in zelfhulpland. Voor de Club van 100 sprak programmamaker Bram van Splunteren met Willem de Ridder.

Dromen zijn bedrog, dat is duidelijk. Ook 'dagdromen' worden niet meer serieus genomen. Terwijl je met die functie wonderen kunt verrichten. Ze kunnen je het natuurlijk niet afleren. We hebben nog steeds ons voorstellingsvermogen en daar komen soms prachtige kunstwerken of zelfs wetenschappelijke ontdekkingen uit voort, maar echt rationeel en betrouwbaar kun je die functie toch niet noemen. Weg ermee. Kortom al die belangrijke lichaamsfuncties kun je wel vergeten en ze worden verder ook niet meer ontwikkeld. Je hebt je handen al meer dan vol aan denken, praten, lezen, schrijven en vooral rekenen. Een regelrechte ramp, want daardoor raak je al je macht kwijt. > http://www.willemderidder.com (ISBN 90 72455 452)

Het Support Netwerk Nederland is opgericht in 1998 als een non profit organisatie met als doel het ondersteunen, verder ontwikkelen en bevorderen van de 'fanclubgedachte' in Nederland. De diepste basisbehoefte van iedere mens is om onvoorwaardelijk aardig gevonden te worden en iedereen aardig te vinden. Het is een natuurlijke neiging om elkaar wederzijds te steunen > www.fanclubs.nu

http://www.innerned.org/spiegelogie.html


Het Persoonlijk ZorgNetwerk

Het Persoonlijk ZorgNetwerk biedt een gratis zoekmachine die aan de hand van uitgebreide profielen Zorgvragers en Zorgaanbieders bij elkaar brengt. Het biedt de mogelijkheid om je als Zorgvrager te presenteren aan duizenden Zorgaanbieders door heel Nederland, en is dus ideaal om snel de voor jou geschikte zorg te krijgen.

http://www.pznnet.nl/


Video - Beyond Treason

 

Beyond Treason investigates causes of Gulf War Illness and continuing deaths of gulf war veterans. Beyond Treason outlines: - exposure to depleted uranium munitions used on the battlefield. - chemical and biological exposures. - experimental vaccines given. Statistics show that 250,000 troops are now permanently disabled, 15,000 troops are dead and over 425,000 are ill and slowly dying. Beyond Treason 100 minute documentary presents comprehensive and compelling documentation from United States Government archives of a massive cover-up lasting over two generations.

For download, please visit: http://www.archive.org/details/BeyondTreason1


Iedereen krijgt een slimme energiemeter

Alle kleinverbruikers krijgen een energiemeter die op afstand is uit te lezen. Zo weten zij precies hoeveel gas en elektriciteit zij verbruiken en hoeveel dat kost. De ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Hoeven (EZ). Het voorstel moet de dienstverlening aan klanten verbeteren, concurrentie en innovatie op de kleinverbruikersmarkt stimuleren en mensen bewuster maken van energie en de kosten ervan. Het voorstel maakt deel uit van het project Schoon en Zuinig.

Meters
Binnen zes jaar nadat de wet ingaat, krijgt iedere kleinverbruiker een energiemeter die op afstand is uit te lezen. Afnemers krijgen dan nauwkeurig en vaak informatie over hun energieverbruik en de kosten daarvan. Dit maakt het mogelijk effectieve besparingsadviezen te geven en diensten af te stemmen op de wensen van klanten. Verder kunnen mensen zonder administratieve problemen verhuizen of van energieleverancier wisselen. De actuele meterstand is namelijk online op te vragen. De netbeheerder is primair verantwoordelijk voor de verspreiding van de meters. Het tarief wordt gereguleerd. De afspraak is dat de slimme meter geen extra kosten oplevert voor afnemers.

Energierekening
Het wetsvoorstel regelt ook dat de leverancier de energierekening, mede namens de netbeheerder, naar de klant stuurt. De leverancier is ook het aanspreekpunt voor de klant.


Video - Autism - A Mother's story

A mother's story about anti-biotics, yeast and addiction to opiates found in food. This talks about how Gluten and Casien are opiates and how children become addicated to them. She touches on the Blood-Brain barrier. Interesting. Her child did not have "gut" issues, however the diet had a drastic effect on his behavior and overall health.


Elektronische verzekeringspolis wordt mogelijk

Bedrijfsleven en burgers kunnen binnenkort kiezen voor een elektronische verzekeringspolis in plaats van een papieren polis. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. In het voorstel wordt niet alleen de elektronische verzekeringspolis mogelijk gemaakt, maar worden ook bepaalde andere onderhandse akten in elektronische vorm toegestaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een koopakte van een woning.

Het kabinet wil voor alle betrokken partijen - gebruiker en wederpartij - de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten. Ook wordt het gemakkelijker om van elektronische algemene voorwaarden gebruik te maken waardoor het sluiten van een overeenkomst op elektronische wijze in meer gevallen mogelijk wordt. De nieuwe regeling stelt voorwaarden waaronder elektronische onderhandse akten en algemene voorwaarden zijn toegestaan. Zo is bijvoorbeeld een elektronische verzekeringspolis alleen toegestaan als de verzekeringnemer daarmee instemt.

De wet schrijft nu nog voor dat veel mededelingen van de verzekeraar schriftelijk moeten worden gedaan. Die eis brengt kosten met zich mee en kan de communicatie tussen verzekeraar en verzekeringnemer bemoeilijken. Daarom maakt dit besluit het voor de verzekeraar mogelijk om elektronisch mededelingen te doen. Ook hier geldt dat de verzekeringnemer moet instemmen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, olin, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, olin, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats